Mục Lục

 

  Trang Ba
     
Ban Bin Tập
 
 Chc Tết
      Đồng Hương
 
 L TXun
      Hải Lộc
 
 S To Qun Tổng Kết 10
      
Năm

     
Nguyễn Thị Thanh Tr
     
Nguyễn Đn Huế Trang
 
 Cu Đối Mừng Xun
      L B Thin
 
 Cu Đối Tết
      Nguyễn Hữu Quang


 

Hnh nh
Xun


 
 Hnh nh Xun
      SXương Hải

 

Chm
T Xun
 


 
Pht Chạnh Lng...
     
Việt Hải Los Angeles
 
Ngy Xun
      Bến Nhớ Chiều Xun
      Nguyễn Tường Hoi
 Thiu Thiếu...
      Dương Cng Khnh
 
Mừng Xun
      Hong Cng Khim
 
 Tin Xun - Đặc San
      Tin Xun - Nguyện Cầu
      Đinh Thị Lan
  Nhớ Xun

      Xun Đ V
     
 L H
  Tin Xun

      Xun Nguyện
      Phan Phước Huy
 
Tin Xun
     
L Văn Ng
 
 Vui Xun
      
Hong Phi
  Anh Đ Đến, Ma Xun

      Bch Phượng
 
Tin Xun
      Phi Rm (Hong Tin)
 
Dng TXun Tiếp Nối
     
Nguyễn Thị Th


 

Năm Mới
n Chuyện Cũ
 
 Những Ma Xun Đ Qua
     
Nguyễn Thị Phương Hiền
 
 K c Xm Rượu Với Nghề
      
Lm Bnh Trng

     
Nguyễn Xun Hong
 
Nắng Xun
     
Nguyễn Thị Lộc
 
Mồng 3 Mồng 5 Tết Tn Mo
      L Văn Phan
 
 Cho Năm Cũ Mừng Năm
      
Mới...

     
Phi Rm
 

 

TVi
   TVi Năm Qu T2013
      
Phạm Kế Vim
 
 Vận Hạn Năm Qu T 2013
      
Cho Những Người Tuổi Rắn

      
Phạm Kế Vim


 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngy Tết
 


 
 Ai Ơi C Biết?
      
Loan Anh
 
 Cu ĐVui
      
Trần Duy Bin
 
 Vi Chuyện Vui
      
Lan Hương
 
 Năm Mới Ni Chuyện Gi Trẻ
      Nguyễn Hiền
 
 STo Phong
      
Phạm Thanh Phong
 
 Những Cu ĐVui
      
Trần NPhương

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Buổi Họp Mặt Thn Hữu
      
Đầu Tin

      
Nguyễn Thị Yến
 

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     L Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi Rm


 

TVui
 


 
Rắn
      T Trinh

 

 

XUN Ca Ht


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Lan Hương, Lan Đinh,  L H
  "o Lụa H Đng"

      
Mai Hữu Thọ


 

Tn Gio

 

  Tiếng Chung...Tiếng Đời
      
Đinh Thị Lan


 

Năm T Ni Chuyện RẮN
 

  Xun QuTKChuyện Rắn
       Nguyễn Chức
 
Rắn Qua Tn Ngưỡng, Văn
      
Ha, Đời Sống

       Vinh H
 
Đầu Xun Tản Mạn VRắn
       Vinh H
 
Tản Mạn Tết Năm Qu T
      
Nguyễn Văn Thnh
 
Độc Trị Độc
       Thi Thi

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Liu Trai Ch Dị-459
      Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-150
     
Vũ Tiến Phi
 
Nam Tng V Bắc Tng
       Nguyễn Văn Ph
 
 Tnh Biến Cải V Tạp Chủng
      
Trong Văn Học Hậu Bắc

      
Thuộc

      
L Phụng
 
 Cu Đối Tết
      Nguyễn Hữu Quang
 
Dịch Vi Ngn
     
Nguyễn Hữu Quang
  TSGhi Thời Đi Học
       Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Qu T2013
      
Phạm Kế Vim
 
 Vận Hạn Năm Qu T 2013
      
Cho Những Người Tuổi Rắn

      
Phạm Kế Vim
 

 


Văn Ha
m Thực
 
 Bn C Xm Cồn
      Quch Giao
 
 Mm CNgy Tết Của
      
Người Dn 3 Miền

      Hong Bch H
 
 HTiếu Nam Vang:
      
Kh V Nước

      Lan Hương
 
 HTiếu Kh
      Diệp Lan Mai
 
 Tết Đến Xun V Ni
      
Chuyện Rượu

      V Hong Nam
 
Mẹ Với Bnh Chưng BnhTt
      V Hong Nam
 
 Thịt Kho Tiu V Rau Muống
      
Thấu

      Nguyễn Thị Thục

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Cườm Nước (Glaucoma)

      
BS L nh
  Bệnh Mắt Cườm (Cataract)

      
BS L nh

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Nền Kinh Tế
      
Việt Nam Năm 2012

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Nền Kinh Tế
      
M Quốc Năm 2012

     
 Nguyễn Văn Thnh
 


 

Kinh Nghiệm Sống  Lịch S V Tế Nhị

      Hong Bch H
  Nhật K Đời Thường Của Ti

      Mai Tuyết Hồng
  YU

      Ph Vĩnh Sơn

 

 

Viết v
Ninh Ha
Dục M
 


  Cht Tnh XUN C Hương

      NGH(NH) Nguyễn Văn Ha
  Dục M Trong Ti

      Phan Phước Huy

 Viết v
ninh-hoa.com  Ma Xun Đến Với
      
Ninh-HaDOTCom

     
Trm Anh
 
 K Niệm 10 Năm Trang Mạng
      
Cho Ninh-HaDotCom

      Nguyễn Xun Hong
  Mười Năm Tnh Xun

      L H
 
 Vui Xun Đn Tết
      Thi Thi
 
 Ninh-HaDOTCom, Đ...
     
Nguyễn Thị Thanh Tr 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

 

  Một K Niệm Kh Qun
      Trần H Thanh
 
Tn Sư Trọng Đạo

      Trần H Thanh
  Vũ Khc Vọng C Đ

      Trần H Thanh
 

 

Dục M


 
 Viết VK c V K Niệm
      
Thuở Xa Xưa

      
Nguyễn Thị Đng
  K Niệm Kh Qun

      Phan Phước Huy

 

Vạn Ninh


 
Mứt Dừa  Một Thủa

     
Ngọc Anh
  Bt Xun

     
Lam Kha
 
Ma Xun  Di-Lặc

     
Nguyn Kim
  Xun Qu Tỵ 2013

     
Nguyn Kim
  Ch Tiểu Bất Đắc Dĩ

      HThoại M
 
Chiếc Bng Bn Trời

      Trương Văn Nghi
  Đn Tết

     
Lm Ngọc
  Luyến Tiếc

     
Lm Ngọc
  Đầu Xun Viết T Cho Con

      Đặng Tuyết N
  Chuyện Tnh Đm Mồng 1Tết

      Hồng Sương
  Vịnh Xun

     
Lm Thảo
  Chc Xun

     
Thi Thi
  N Một ng My

      Thy Vũ
 

 

Thể Thao
D
u Lịch  Đội Banh Ninh Ha

      L H
 
 Những Điều L Th V Đảo
      
Quốc Sư T

      
Hong Thị Lan
 
Ti Đi D Hội THAO

      Lương LBch San


 

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Bước Chn Người Nhớ 
      
Thương Ti..

      
Lương L Huyền Chiu
 
 Rồng Việt Nam
      Lin Khi Chương
  Haiku:  V Ni

      Mục Đồng
 
 Hai Mươi Tm Tết
      Bạch Lin
 
 Nơi  Bắt Đầu Ma Xun
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Cao B Qut Với Hoa Mai
      V Hong Nam
 
 Con Rắn
      Topa Panning
  Hương Tnh Xun Chn

      Bch Phượng
 
 nh Mắt Ma Xun
      Nguyễn Văn Sm
 
 BẮC HNH TẠP LỤC: Bi 5  
      
Lạng Thnh Đạo Trung

      Dương Anh Sơn
 
 T Xun
      Quch Tấn
  T Xun Nguyễn Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Điệp Khc Ma Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 

 T
   Cho Xun Viễn X

      Bch Phượng
  Hương Sắc Ma Xun

      Bch Phượng
 
 Hương Xưa

      Trần Ngọc Chnh
 
 Trn Giấc Mơ Xun

      Trần Thị Chất
  Xun Ny Em Khng V

      
Lương LHuyền Chiu
 
 Chc Tết - Được Lời
      Lin Khi Chương
 
Đnh Thức Nng Xun
      Nguyễn Tường Hoi
 
 Mừng Xun Qu T
      Song  H
  Đời Rắn

      
Vinh H
 
Ma Xun
      Mai Thị Hưng Hồng
 
Sinh Nhật Mai Hồng
      Mừng Sinh Nhật Chu My
      Mai Tuyết Hồng
  Xun

      
Tr Kim Huy
 
 Mừng Xun Qu T
      Hong Lan
 
 Tiếng So Đm Xun
     
Kiều Lam
 
 Xun Qu Tỵ 2013
      Bạch Lin
  Sắc Mai
      Nhất Chi Mai
 
 Duyn T
      Thụy Nguyn
 
Mộng Ngy Xun- Xun Đến
      L Văn Phan
 
 Xun Nhớ
      
Nguyễn Hong Phi
 
 Cng V Bướm
      Nguyễn Qun
 
 Vẫn Đợi Chờ Ma Xun Đến
      Dương Anh Sơn
 
 X Ngang Cuộc Tnh
      Ph Vĩnh Sơn
 
 Thế Cho Nn...
      
Kim Thnh
 
Tnh Xun
      Hoi Thu
 
 Duyn Dng Ma Xun
      Tiểu Vũ Vi


 


Văn

 


 
 Ma Xun V Trn Lng Qu
      
Yn Bnh

      Vn Anh
 
 Ma Lại Về! Xun Ơi...
       L Thị MChu
 
 Xun N
       L Thị Đo
 
 Tiếng Cười Đon Vin
     
Khuất Đẩu
 
 Sắc Bng Đầu Xun
      Quch Giao
 
 Chia X Ma Xun
      L Thị Ngọc H
  Giọng Khổ

      
Nguyễn Hiền
 
Nhớ G V Xun

      L H
 
 Xun Yn Bnh
      Bạch Lin
 
 Nắng Xun
      Nguyễn Thị Ngọc Lan
 
 Lần Theo Mộng o M Về...
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Vẫn L Những Ma Xun
      
Buồn

      Topa Panning
 
 Chuyến Xe Đm Trừ Tịch
      Trần N Phương
 
 NNi Đ C Từng Lớp...
      Nguyễn Văn Sm
 
 Mi m Gia Đnh
      Trần Đnh Nguyn Soi
 
 VNinh Ha, Ăn Bnh Ướt
      
B Năm

     
 Nguyễn Hữu Ti
 
 Tết Ny MKhng V
      H Thị Thu Thủy
 
 Gặp Lại Người Xưa
      L Thị Kim Thoa
 
 Một Thong Ninh Ha
      Phạm Thị Thục
 
 Những Người Thch Đa
      Bi Thanh Xun

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:diem27thuy@yahoo.com

  


 

 

 

 

 

 

 


 

 Tranh: Họa sĩ Phi-Rm

 

Năm no cũng vậy, khi ma mang về cht se se, lnh lạnh nơi Si Thnh, người ta rỉ tai nhau trong tiếng cười mo m v đầy xut xoa : Hm nay, trời lạnh qu. Chưa bao giờ thấy lạnh buốt như by giờ Ti lại thch th, đất trời như điểm xuyến cho ma, cho sự giao thoa đi qua cng đậm nt r rệt.

Qu ti ma ny cũng lạnh, bởi những ngọn gi bấc trn về, bởi ma đng ưỡn mnh di nhằng nhẵng. Thch th nhất vẫn l ci lạnh của mỗi buổi sng, tắm mnh trong ci nắng vng rực rỡ nhưng người vẫn run cầm cập. Xm nhỏ nơi ti sinh ra lại rộn r, nhịp nhng với bao lo toan cho một ma Xun mới đang về.

 

Ti lớn ln từ nơi ấy, hẻm su ht từ đường ci lớn. Ở qu, con đường đ người ta khng c tn đường m gọi l đường ci quang. Ti khng hiểu v sao người ta gọi thế, tới lứa mnh, vẫn gọi y chang.

 

Ngộ thiệt, hẻm xm nh ti khng ngoằn ngoo, quanh co, khc khuỷu, nhưng lại cứ b hẹp bởi cy me to đng nh b Chn che phủ. Um tm cy v vệ đường đầy cỏ mọc. Hồi trước, ai xuống xm ti cũng sợ run người. Nhất l những đm trăng chưa trn, mờ mờ, ảo ảo, gi khe khẽ lay, người người thu dệt bao cu chuyện hi hng khiến con nt sợ chết khiếp.

 

Ng nh ti, ci xm nhỏ khng c nhiều hộ. Chỉ một con đường ngắn v tận cng l rọoc. Người ta hay gọi ng ấy l ng rọoc. Con nt xm ti khng nhiều, từng lứa tuổi chỉ c tối đa nhiều nhất l bốn đứa. Cn lại chỉ một, hai.

 

Xm nhỏ được ci người người thương nhau, nh nh đon kết. Ngy ngy đi qua, ng nhỏ im lm lặng lẽ, ci đi, lạnh của ma Đng trn về khiến xm điu hiu, c quạnh. Chỉ ma h, rộn rng nơi rọoc v những đm trăng về.

 

Ci ngộ nữa ở xm ngho l khi người ta khng cn tiền, cn bạc người ta sang nh ny, nh kia xin t mắm, muối, đường, bột ngọt, c lc phải mượn gạo nấu cơm.Chắc chẳng ai tin nhưng xm ti lại c. Nhớ năm đ, thng ba, những ngọn nồm bắt đầu thổi mạnh, ma c ngừ trng quả. Xm ti rộn r những bước chn thnh thịch của cc b từ biển đi về. Quai gnh kẽo kịt nặng trĩu trn vai, đi đầu đường, cuối ng rao bn. Năm đ, H mua một con c to mang vo, cằm cụi lm cho một buổi tiễn đưa. Nh hết mắm, hết đường, K lật đật chật về nh đem mỗi thứ một t sang để nấu nướng. Chuyện đa nhưng c thật.

 

Ti vo Si Gn cũng gắn mnh nơi những ng nhỏ. Lần đầu tin nơi phố x một thứ sao chật chội v bức bối, nắng, gi cũng hiếm hoi, ngay cả khi ng mặt trời thức hay ngủ cũng chẳng được mấy khi được ngắm nhn.

 

Loay hoay kiếm tm, cũng ba chm, bảy nổi ti trụ lu nhất trong hẻm nhỏ tĩnh lặng v yn bnh hiện tại. Nơi cũng c kh nhiều người cng nhn ngho, những căn phng b teo ngột thở. Được phần, những người ở thu yu thương nhau, đm bọc cả khi tri gi, trở trời. Hm bị tai nạn, một mnh c chủ chăm chiu từng bt cơm, chn nước. Tối về, bọn nhỏ o ln khiến căn phng trở nn rộn r. Phố m. Ti đ từng tặt lưỡi chua cht, ngn ngẫm nhn người đnh vỡ bt cơm. Tnh nghĩa keo sơn cũng c lc tan tnh, vụn vỡ như mảnh snh. Năm đ, ti đi nhiều qua những con hẻm khc, đời lang bạt ngấm vo mnh giữa dng tri.

 

Ng nhỏ của ti mỗi buổi sng tinh mơ đn cho ngy mới bởi những ch chim non reo ca vẫy gọi. Ti thch nhất l tiếng g gy, cứ ngỡ phố phường người ta bận bịu lm g c rảnh m chăm cht nui con g, con vịt. Như nt qu cũng by biện trong ti mỗi ngy.

 

Si Gn c những ngy thật lạnh, c chủ bảo nhớ về sớm khi ngy mưa dng. Cy xo đầy quần o chẳng ai trng nhưng vẫn ro kh mỗi khi cơn mưa vội. Bữa kẹt khng cn tiền, Hậu ới bảo: Chị ơi, em hết tiền rồi, cho em mượn vi chục. N lấy trăm đi, vi chục ba anh em my ăn được mấy bữa. Trang xốc xếch chạy tm b Tm, hỏi chuyện chi. N thở hển hởn bảo : Xe con hư gởi sửa ngoi đường ka, b Tm cho con mượn năm chục. Mồ tổ cha by, năm chục nữa l bao nhiu rồi. N cười : Hehe, Tm, thng ny lĩnh lương con trả hết cho Tm.

 

Xoay vần những nợ nần n nghĩa, hm b Mai sốt cao, cả nh trọ nhốn nho. Người gọi taxi, kẻ bồng Mai chạy vội. Ln bệnh viện, cả đm thức suốt đm, tối về mắt quầng thm như tri mồng tơi chn.

Chuyện phnh phường ở huyện của những đứa đi khng tiền, m tm l thứ đặc sản qu gi nhất. B bn hủ tiếu hay đa, tụi by cứ ăn đi chứ, cuối thng tnh lần cho tao. Những con người khng thn quen sao tnh nghĩa qu đỗi ngọt ngo. Cn c người mang dng mu chung sao cứ lạnh lng muốn bung bỏ. Mu no cũng lạnh, người dưng ha thnh người thn, cn người thn ha nn xa lạ. Bởi thế, ci xm ngho ng qu ti ai cũng bỏ đi xa mưu sinh mong thay đổi cht phận người cơ cực. Tuy thế, d ở nơi xa qu, thi thoảng chng ti gặp nhau, nấu bữa cơm mang đặc gc qu cho đỡ nhớ một thời ngho xc xơ.

 

Vẫn thch nhất những ngy gip năm, ngy m nh nh, người người rộn rng với nồi bnh tt. Đi xin miếng l chuối, cọng xống l, một cht hnhRồi bếp nh ai cũng bừng bừng nh lửa, ới bảo nhau: Bnh nh my chn chưa. Nh 6 chiều nay mới dớt. Mun cu chuyện trn về cứ xn xao xm nhỏ, cực m vui. Chừng đầu thng 12 dương lịch, cả đm gọi nhau bảo mua v xe về. C đứa nhiệt tnh đi d gi hết thảy cc nh xe về Hn Khi, xem nơi no mắc rẻ hơn vi ba chục th ới, hẹn h nhau đi về chung chuyến xe cho vui..

 

Ma lại về, lng ti rũ mềm nơi phố khi bắt gặp những cơn gi lnh lạnh thổi vo cửa nhỏ. Nhớ đến nghẹn lng mun kỉ niệm cũ xa xi về nồi bnh tt, những tri dừa, me, chm ruột, vi k bột, đường, chục hột vịt. Ci khun bnh thửng, bnh cuốn bừng chy nh lửa bập bng trong cơn gi rt. Xm xt nhau, h hục thức cả đm cho đến rạng sng lm bnh, lm mứt dừa, đu đủ.

 

Nhớ ba ti cặm cụi rọc từng tu l chuối, đem phơi heo ho để gi bnh tt. Ba mang củi trn rừng về cất đầy nh bếp, mong ước nhỏ nhoi cho một năm kế tiếp đủ đầy. Ước mơ đấy cứ vun cao chất thnh đống to m ci ngho, đi cứ vơi dần, vơi dần đến kiệt sức người.

 

          Tết của ngy thơ, người ta khng đem hoa by biện khắp nơi để bn. Nh nh đều trồng vạn thọ, hoa sống đờiTết by giờ, tiện nghi v đơn giản. Khng cn cảnh mua thịt heo về luộc treo lủng lẳng trn x nh. Khng king cữ ngy đầu năm đừng qut rc. Khng ni cười rộn r sng mng một tết, đm giao thừa chẳng c ấm p ngồi gần nhau để nhắc nhở. Chợ tết by giờ cũng xn xao, rộn r hơn.

 

Nồi bnh tt năm xưa gc trn x bếp, mi chi nấu năm no cũng chẳng cn từ lc ba đi. Mỗi năm về, c Ba lại gi cho những đn bnh tt nhỏ xu, xinh xinh. Con đường lng qu bắt đầu nhộp nhịp hơn từ 23 thng chạp. Hoa đủ mu khoe sắc giữa nắng vng, gi lạnh. Người người sng snh nhau mua sắm ci bnh, ci mứt cho xm tụ. D buốt lạnh, hay khốn kh, năm hết, tết về cũng khiến cho lng người nhẹ nhng.

 

          Ma lại về, Xun ơi, bao người quen biết đ ra đi về ci vĩnh hằng. Những cu chuyện của đm trăng rằm thng Ging, của bao gương mặt hiền ha nơi xm nhỏ chỉ cn lại đu đ trong k ức m thi. Xun qu ti, Xun by giờ như một thời khắc giao thoa m khiến lng người xa qu khng lc no thi nhớ. C người đ bao ma tết khng về nơi chốn cũ để ngậm ngi nuối tết ma qua. Để khi nhn sắc vng hoa mai nở, thấy lng rộn r như khc giao ma nhớ một thời thưở ấy nn thơ. M thời gian no c đợi chờ ai bao giờ?

Ti tự v mnh như chiếc l

M ma đi rơi rụng biết no hay

Khi chiếc l cn xanh treo trn cnh phất phơ trước gi

Những giọt nắng tru đa gợi tnh trong nắng ấm

No hay ma về mang ci lạnh buốt tim

Một ngy kia chiếc l rơi bn thềm

Rong ru a

Tan vo đất mẹ

Những k sinh trng lặng lẽ bm vo nhau cấu x một miếng no trn ngủ kĩ

Chiếc l xanh ngy xưa c bao giờ biết nghĩ

Rồi ngy đi tn phai như thế cn g tồn tại mi chi

Gối đầu trong nỗi nhớ thầm th những ước mơ khng trọn

Giấc mơ bầu trời xanh cuộc trn my trắng

Chiếc l ngủ ngoan lnh bn hng cy trống vắng

Nn rt mướt nơi hồn

Thầm lặng giữa chiều hoang

Chiếc l đi tm

M giấc mơ no đu c thật

Nng bật khc trong chiều ngy ngất giữa ma đi

Chiếc l ngy xưa c cn chi một thời mộng mị

Người đi rồi hỡi dĩ vng tn phai

Ma Xun ấy c bao giờ trở lại

 

***

 

Ta thức đm di viết tặng ring em v nước mắt lặng thầm rơi mi

Người con gi của một thời thơ dại

Giờ ở chốn no, bờ bi, thin đường

C cn cht tơ vương cho duyn tnh ngy cũ

Hội tụ về cng ta - Xun qu hương thiết tha mong chờngười trở về.

 

 


 

 

 

 

L THỊ MỸ CHU

Xun Qu Tỵ

Thng 1/2013
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

               

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2013- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương