Mục Lục

 

  Trang Ba
     
Ban Bin Tập
 
 L TXun
      L Văn Ng
 
 Đọc L TXun
      C H
 
 STo XNinh
     
Phan Song
 
 Cu Đối Mừng Xun
      Tư Nguyn & L Văn Ng
 
 Chc TẾT NINH-HA.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xun
 

  "Xun Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiu
  "Xun Hợp Quần"

      
L Thị Đo
 
 Lng Người Rộng M
      
NXun

     
Vinh H
 
 Mừng Xun Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chc Xun
      Xun Đ V
     
L H
 
 Đn Xun
     
Nguyn Kim
 
 Xun Qu Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyn Ngộ (L Văn Ng)
  Xun Nhm Thn Hy Vọng

     
Tư Nguyn  (Bi Ngoạn Lạc)
  'Xun Hợp Quần"

     
 Nguyn Phong (TN Chnh)
  "Xun Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xun Cảm
     
L B Thin
  "Xun Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
 Tnh Khc Ma Xun
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
un Qua  Hồi c Ma Xun
   
 Vn Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoi Niệm Xun V Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tin Tại Cao
      
Nguyn Pleiku

   
 L Ph Thọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 C Một Ma Xun NThế
      ĐThị Hương Bnh
 
 Chuyện Nh Chuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Rm
 
 Những Chuyến Đi V Vọng
      L Ph Thọ
 
Chuyện Tnh Cuối Năm
      Bi Thanh Xun

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
 Chc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngy Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Ma Xun

     
Hong Bch H
 
 Hoa Ngy Tết
     
Nguyễn Tường Hoi
 
 Chợ Hoa Ngy Tết
     
V Hong Nam
 
Ba Mươi Ba Đa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngy Tết
 


 
 Xm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều C Số - Tm
      
Người Bảo V

     
L H
 
 NHn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Mnh Ơi !
     
L Thị Hoi Niệm
 
 Chuyện Vui Ngy Tết
      H Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang Tr 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    L Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Rm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      T Trinh
 

 

XUN Ca Ht


 
Nhạc Xun V Qu Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiu,  L Hổ,
     
LT Hoi Niệm, LL Minh Tr

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thc Tm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thnh 

Tn Gio

 

  Cu Chuyện Đầu Năm
      
L Thị MChu
 
 Di- Lặc Mang Xun Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chng Con VĐy
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Mi Trong
      
Tim !

      
Bạch Lin


 
 

TVi
 


  Vi Mẩu Chuyện VTin Tri
      
Lin Khi Chương
  TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thi Lan: Một
      
Chuyến Đi KTh

      Nguyễn Thị Thanh Tr

 

 

Năm Thn Ni Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhm Thn
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vi Pht Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-468
      Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phi
 
Tn Giả Mục-Kiền-Lin
       Nguyễn Văn Ph
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
L Phụng
 
 Đường Vo KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim
 


 

Sưu Tầm
  
 Cc BTranh Dn Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem Hnh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      H Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Bin

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      L H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Lin
  Php Nhiệm Mầu

      
L Ph Thọ
 

 


Văn Ha
m Thực
 
 Gi Thủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vo Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQu Nh
      Kem Flan (Bnh Flan)
      L Thị Đo
 
 Mn Canh Lgume
      Việt Hải
 
 Mi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tm Rang Muối Tiu: Video 
      
Tm Sốt Sữa: Video

      L H
 
 Chuẩn BNấu Bnh
      Bạch Lin
 
 Những Đặc Sản Hồn Q
      
ViệtNam Vo Tết Nhm Thn

      Nguyn Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Vim Kết Mạc

      
BS L nh
 
Bệnh Tay Chn Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Mn Mới
      
Kiều Lam
 
Biển C Linh Hồn Khng?

      
Bạch Lin
 
Vạn Vật
 
    Bạch Lin
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
V Hong Nam
  Phn Biệt

      
L Văn Ng

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 
 Những Điều L Th V
      
Ninh-Ha

     
Trần Minh Hiền
  Đm Cưới Đầu Xun

      
Phan Nho
  Những Ngy Đồng Qu

      L
Ph Thọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyn No Ti Đến Với
      
Ninh-HaDOTCom

     
Trm Anh
 
 Đầu Năm...Khai My
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đo
 
Năm Học 1974-1975

      Trần H Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bi Thanh Xun

 

Bn Cng


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chc Xun

     
Ngọc nh
 
Nắng Xun

      Tuyết Xun
     
Huỳnh Thị H
 
Min Trường Xun Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xun Mới

     
Nguyn Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Knh
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chc Tết

     Vui Xun - Đn Tết
     
Lm Ngọc
 
Xun Tuổi T

     
Thanh Nhn
 
Tm S Đầu Xun

     
HThị Thanh Nhn
  Lời Chc Đầu Xun

      Tưởng Ma Xun
     
H Tấn S
  Chc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị Th
 
Cn Lại Trong Em...

     
Thy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Cc Anh V Ti

     
Người XVạn
 

 

Cc Trường Khc


 
Họp Mặt Đầu Xun

     
L Thị Ngọc H

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Ma Lụt Qu Ti

      
Trần NPhương
 
V Bo Lụt Năm Nhm
      
Thn 1904

      Nguyễn
Văn Sm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhn Ơi

      Lương L
Huyền Chiu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hong Bch H
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
Tnh SLạc Long Qun V
      
u Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChu V Bi TUTLm

      
Vinh H
  Nhớ Sao L Nhớ Xun Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TL Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hin Thi Tập:
      
Bi Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Ma Yu Thương
      Kim Thnh
  Chm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyn Dng Ma Xun

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Ma Xun Qu Cũ
      Vn Anh
 
 Nỗi Niềm Xun
      Dương Cng Khnh
  Hương Xun

      Nguyễn Thị Bảy
  Chc Xun

      Trần Thị Chất
  NMy Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiu
  Xun Cao Nguyn

      Du Xun
      Nguyễn Thị Cc
  Hoa Xun Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đi
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bi TCon Cc

      
Nguyễn Hiền
  Ma Xun Qu Hương

      
Tường Hoi
 
 Em VCng Xun
      Mời Xun Ln Ngi
      
Nguyễn Văn Ha
  Chm Thơ Họa

      
Vinh H
  Mu Xun

      
Tr Kim Huy
 
 Ni Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngy Xun
     Tnh Xun
      Hong Cng Khim 
 
 Rực R Sắc Xun
      L Thị Lộc 
 
 Ng Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Ma 
    
 Ma Xun Mưa
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Nhớ Khc Ninh Ha
      NGH(NH)
 
 Chm TXun
      
Nguyễn Hong Phi
 
 Nha-Qu MNgn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Ma Xun
      Bch Phượng
 
 Hẹn Xun
      Đn Xun
      Nguyễn Qun
 
 Mơ V Nhớ
      L Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khi
      Dương Anh Sơn
 
 Xun Tnh
      
Kim Thnh
 
Bng Khung Chiều Cuối
      
Năm

      
V Ngọc Thnh
 
 Nhớ Tết Qu Ti
      L Hng Thn
 
 Xun Tnh Thương
      Thi Thi
 
 Dng Xun
      Lời Xun
      Hoi Thu
 
 Ma Xun Xa X
      Ng Trưởng Tiến
 
 Xun Nguyện
      Nguyễn Tnh


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Cc Bạn

      Nguyễn Vũ Trm Anh
  Ct Tin

      
Khuất Đẩu
 
 Xun Ny Chị Khng V
      L Thị Ngọc H
  Ma Xun Anh Yu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bi

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đnh

      
L H
  Xun Vắng Mẹ...

      
Hong Lan
 
 Bn Dốc Đời Nhn Lại Những
      
Xun Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi C Bạn Nhỏ Xm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Lm Con Th Phải L Con
      Phan Song
 
 Bng Dng Một Ma Xun
      
Lm Minh Ti
 
 Người Trễ Hẹn Ma Xun
      
Nguyễn Hữu Ti
 
 Dng Đời
      Thi Thi
 
 Ba M Ti
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đn Giao Thừa, Đi
      
LCha Hi Lộc Đầu Xun

      Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
 Một Cht Ưu Tư
      Nguyễn Tnh
 
Một Ma Xun An Bnh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:diem27thuy@yahoo.com

 

free traffic counter
 


 


 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

       

    Knh cho qu Đồng hương, Thn hữu, v Độc giả, www.ninh-hoa.com.

 

    Trước thềm năm mới, thay mặt Ban bin tập Xun Nhm Thn (2012) số thứ chn, knh chc qu liệt vị vạn sự ct tường, thn tm an lạc, tc vin thnh. Sau đy mời đồng hương, thn hữu cng chng ti du Xun về qu nh.

 

       XUN HỢP QUẦN

 

 Đn n bay về với nắng Xun,

 Qu hương mở hội đn reo mừng.

 Xun nay b bạn nhiều đng đủ,

 Xun cũ dn ta thiếu hợp quần.

 Lc trẻ bn ba tm l tưởng,

 Nay gi thư thả hiểu nguyn nhn.

 Hợp quần sức mạnh dời sng ni,

 Chia rẽ nước tan hại bản thn.

           
L Văn Ng

     

Qu ti, Ninh-Ha, năm no cũng nhận những trận mưa dầm, gi bấc (Bắc) ko di hai ba thng, gy nn năm ba trận lụt lớn nhỏ. Nước từ ni rừng ln cận đổ xuống đồng ruộng, gặp nước Sng Dinh từ Trường sơn chảy về trn vo ruộng vườn, nh cửa, đường s, ngập thnh biển nước mnh mng. Cng lc những cơn gi bấc của rừng ni phi Bắc thổi về mang theo hơi lạnh t buốt đến xương. Người, gia sc, chim mung v cy cỏ cng chung số phận, chm ngập bn lầy, nước bạc, trng thật tiu điều buồn b. Cuối thng mười m lịch, chỉ cn những cơn mưa phn, để rửa bn trn ngọn cỏ l cy, rồi những tia nắng ấm l dạng, như tiếp sức cho sự sống, khng mấy chốc, cỏ cy xanh tươi đm chồi, ra hoa, đơm tri, cnh đồng la xanh, vờn theo cơn gi nhẹ, đn n bay lượn trn bầu trời, bo hiệu ma Xun đến.

 

Chng ta c thể nhờ nhạc sĩ Minh Kỳ tả gim ma Xun lc by giờ Xun đ về, Xun đ về, ka bao nh Xun về trn lan mnh mng. Trn cnh đồng, chim ht mừng thiết tha cng đn tung bay vui say. Xun đ về, Xun đ về, ta ht vang ln cu ca mừng, cho Xun Đy l Xun ngoại cảnh, Xun nội tm, chng ta phải nhờ đến nhạc sĩ Phạm Duy tm sự Xun trong ti, đ khơi trong một đm vui. một đm gối chăn, phng the đn Cha Mẹ về. Xun m u, lắt leo trong nguồn suối mơ. Bừng reo, rồi theo nắng ln từ Cha chi chan lng Mẹ . Vng, vui Xun khng thể thiếu Cha Mẹ, ng B d cc ngưi cn tại thế hay đ khuất bng, v rằng Chỉ c bn Cha Mẹ mới l ma Xun thiBừng reo rồi theo nắng ln, từ Cha chi chan lng Mẹ.

 

    Đy l những ma Xun thi ca, Xun trong mơ, thực tế chng ta chưa c ma Xun no được ấm cng, sum vầy đon tụ. Thời chiến tranh, con xa Cha Mẹ, chồng xa vợ, anh, em kẻ Nam người Bắc. Kết thc chiến tranh, cn tn tệ hơn nữa v căm th, t đy đi rch triền min, thiếu trước hụt sau, gia đnh mất mt, phn tn rừng su nước độc, biển cả bao la, hải ngoại mịt m.

 

    Cho nn năm ny, chng ti quyết tm lại ma Xun trong ti, v đ từ lu lắm rồi, ti chưa lần no về qu ăn Tết, năm nay Xun Nhm Thn chng ti c hẹn với một số đng cc bạn đồng hương v thn hữu hải ngoại, gặp nhau tại phi trường Tn Sơn Nhứt, phng VIP lầu thượng. Đng đm Giao Thừa, chng ti c mặt tại Si Gn, vừa lc cc bạn ở qu nh cũng đng đủ chờ đn, chng ti, hai bn tay bắt, mặt mừng chc tụng, sau nhiều năm xa cch, tiếng thăm hỏi, đa giỡn vang cả phng khng ngơi.

 

    Ngoi bến đậu xe, một chiếc Bus Rồng Vng đang chờ đợi, ton thể bạn b thn hữu ln xe, người ti xế khng ai khc, đ l bạn Nguyễn văn Thnh, ti L Văn Ng tnh nguyện lm tour guider. Trn tay ti c tờ bo Xun Nhm Thn www.ninh-hoa.com

 dy cộm, nn rất dễ hướng dẫn lộ trnh, sau khi điểm danh đầy đủ, cc bạn an tọa, ti bo ti xế chuyển bnh.

 

    Điểm dừng chn đầu tin tại Si Gn, l nh bạn Thu Thủy, nơi đy c một đm văn nghệ nng Ly rượu mừng Xun với ton ban hợp ca, vang động cả một gc trời, tiếp theo l cc ca sĩ cy nh như, Thu Thủy, Lan Đinh, Thanh Nhn, L Hổ, Nguyễn Hương, Lương Lệ Huyền Chiu, Phi Rm, Tuyết Hoa, Lan Hương, Nguyễn Tnh, LL Minh Tr v. v. đơn ca, hợp ca cc bi Xun tặng cho nhau suốt đm vui đa qun ngưng nghỉ.

 

    Trn lộ trnh xuyn Việt, ra miền Trung về qu cha, đất Mẹ nơi chn nhu cắt rn của đn chim phiu bạt, l vng đất NINH-HA Chng ti dừng xe tại thnh phố biển Nha Trang, thăm vi bạn đồng hương Ninh ha đang sinh sống tại đy, đến nh anh chị Hải Lộc vừa đng bữa cơm trưa, được anh chị thết đi nồng hậu v dự buổi ni chuyện Nghệ thuật cắm hoa, trang tr nh cửa phng ốc v cũng được bạn Sử Xương Hải cho xem vườn Hoa Xun ngy Tết tuyệt vời. Buổi chiều, chng ti đi thăm Bến tu Cầu Đ trăng thề chung ước nguyện Hải học viện, nh nghỉ mt Bảo Đại, xuống ghe qua thăm Hn Miễu, Hn Yến, hồ c Tr Nguyn, . trở về thăm Hn Chồng, nơi bao lần h hẹn, Hn Chồng lỡ hẹn tnh theo mi, hoặc Hn Chồng trăng nước dệt duyn tơ cũng khng qun đến Thp B huyền b xăm linh ứng v Phật Trắng nhiệm mầu kinh, luật thơ. L Phật tử ai hiểu kinh, giữ luật nghim minh, thuộc thơ, ch sẽ cảm nhận sự mầu nhiệm của Phật Php.

 

   Chiều xuống, chng ti về bi biển Nha Trang, cắm trại, ht thở khng kh trong lnh của Thi Bnh dương, tắm biển mặn m, ct trắng thơm tho, đm tối đốt lửa, văn nghệ Tn cổ giao duyn, MC l NXV, VH, Tố Anh , tn nhạc gồm c cc ca sĩ vừa kể trn, cổ nhạc c ng bầu Ng Trưởng Tiến, NXV, L thị Hoi Niệm, Trần thị Chất, ngm thơ Đường luật Vinh Hồ. v. vmột đm lửa trại rực trời, chan chứa tnh cảm, lưu luyến kỷ niệm khng qun. Nha Trang bi biển hnh cong, dừa xanh, nước mt mặn nồng tnh thương.

 

    Sng hm sau, xe bus đưa cả đon về Ninh Ha, qua đo R R, vượt đo Rọ Tượng, nhn bầy c măn, bơi chạy tung to trn mặt nước hồ, hai bn đường lộ, cnh đồng la xanh vừa phủ bờ, trng mt mắt, no tnh. Đến nh chị Huyền Chiu v anh Trương thanh Sơn đng ngọ, bữa cơm đặc sản của qu hương do cc chị L thị Đo, Đinh thị Lan, Hong Lan, Nguyễn Y Lan phụ trch, trong cc bữa ăn chắc chắn khng thiếu mn bn c v mắm ruột c ngừ.

 

   Mn ăn chế biến rất ti hoa

   Mi vị nếm nm đạt dịu ha

   Buổi sng mi thơm nem thịt nướng ,

   Ban chiều thoang thoảng dĩa cơm g.

 

    Trong lc chờ cơm, chị Huyền Chiu kể chuyệnVề Đy Nhn My Nước Bơ Vơ, anh Sơn ni về mn nem Cầu Gổ Ninh Ha, Thi Thi đọc thơ Lục bt, Lữ Thanh Cư ni về Những Năm Thng Tuổi Ngọc, Phan Kiều Oanh Chuyện kể C Ba Phước Đa nhờ thế ti biết được tin tức b c họ của ti lưu lạc cch đy gần 50 năm, bạn Phạm Thanh Khm kể chuyện L Trấu Việt Nam du nhập vo Phi Chu theo bước chn người con Ninh Ha, tạo thnh một nguồn lợi kinh tế khng nhỏ cho dn địa phương

   Cơm nước xong, cả đon đi tắm biển Dốc Lếch do hướng dẫn vin Ng thị i Kiều đảm trch, trn đường đi gh thăm đồng ruộng muối của BS L nh, tại Ph Thọ. Đứng đỉnh đo Bnh t, ngắm Hn Ho đội mũ gọi mưa sa, rồi nhn qua Ni Vọng giăng my chờ nắng ng(Vinh Hồ) Sừng sững giữa trời với ni non, Dng ai thạch nữ tay bồng con(Lương Mỹ Trang) Thn ha đ vẫn gieo nguồn cảm xc, Mịt m xm xanh vy bủa hnh hi(Dương Cng Khnh) Hn Khi nặng tnh mong nắng đổ, Vọng Phu vẹn nghĩa động sương sa (Nguyễn thị Thanh Tr) Dục Mỹ luyện rn chn bỏng rt, Vọng Phu ngng đợi lệ tun sa (Nguyễn văn Thnh) Nếu vo rừng th Trầm hương thương Ni Người Chinh Phụ, Hổ dữ yu Rừng Rậm Ổ G(LVN) hoặc Chiều thấy c bay sng Ổ G đm Tối nghe trống sấm cha Thin Bữu (Vinh Hồ).

 

   Ngy hm sau, chng ti Qua cầu sng Dinh cảnh như hoa, Cy tri xanh tươi kh dịu ha (VH) Sng Dinh nước chảy lững lờ, m đềm mt mẻ đi bờ tre xanh. (Nguyễn Đch), tha thiết hơnNinh Ha thương qu dng sng ấy, Thấm đẫm tnh qu đượm sắc mu. Bồi đắp ph sa ươm mạch sống, Ghi vo thơ nhạc mi về sau. (Nguyễn thị Thu). Đầy đủ hơn : Tnh sng nước mỹ miều năm thng, Nước ph sa phủ lng cnh đồng. Cy vườn ruộng la đơm bng, Cảnh nh tươi mt thấm lng nhn gian (Thi Thi). Rời cầu Dinh chng ti đến Trường Trung học Trần Bnh Trọng để nghe thầy HT Trần H Thanh , c gio L thị Đo ni về ngi trường thn yu v c nữ sinh Hải Lộc tm sự Nhớ cnh phượng hồng bay trong gi, Ve vuốt tc ai lc tan trường.

 

    Phi Rm đề nghị xe quay về Dục Mỹ qun trường nng gi hắc để nng kể chuyện K Ức Tuổi Thơ sợ ma cho m nghe. V Nguyễn thị Cc dẫn đi tắm suối ngy mưa lũ. Dục Mỹ ơi ngy xưa, Nhớ mấy cho vừa. Nhớ một thời mắt biếc, o trắng di thướt tha. Muốn biết sinh hoạt qun trường, xin gặp chị L Phan Tuyết để Tm Trong Kỷ Niệm, tắm Suối Nước Nng c bạn Thu Thủy v Ph đức Lm dẫn đường. Gh đập Đ Bn để thấy Hồ to nước lạnh sương m sa.

 

     Chng ti lập chương trnh ngy đi thăm bạn b, thắng cảnh, đm về đọc truyện, ngm thơ, danh sch đ được anh Thnh ghi sẵn trong Đặc San số Xun Nhm Thn, do đ khng thiếu st ai.

 

     Ngy cuối ở Ninh Ha, chng ti tổ chức đm văn nghệ tại sn vận động, cho đn b con qu nh, với đầy đủ cc ban văn nghệ của Trường Trung, Tiểu học Ninh Ha, Dục Mỹ tham dự. Ngoi tn cổ nhạc, khng thể thiếu tr chơi h bi chi Mỗi lần đn tết mừng Xun, Bi chi mở hội tưng bừng vui chơi(Nguyễn Đch), nghệ sĩ đứng đầu mn ny l bạn Nguyễn Đch, L thị Hoải Niệm với bi Người xứ nẩu khn giả m bụng cười ng nghing v cũng trn nước mắt , đm văn nghệ thnh cng để đời.

    Đời c hợp, c tan, cuộc vui c mấy rồi cũng phải tn

 Ho hức niềm tin ngy Xun hội ngộ,

  Hơn bốn mươi năm chuyển đổi xoay vần.

  Hồi ức học tr in tươi thơ ngy,

 Vết hằn cuồn cuộn khắc su từng khun mặt,

  Bạn b qu hương hy vọng mi dng đầy.

                    (Nguyễn thị Bảy)

     Tha thiết hơn

  Luyến tiếc lắm Ninh Ha xưa yu dấu,

   Cuộc sống ngho nhưng đầy đủ tnh thm,

   Tnh bạn b trong thời cắp sch,

   Nghĩa xm lng i sao qu thn thương.

                    (Nguyễn thị Tri)

     Lưu luyến g rồi cũng đến pht chia tay,

  Vẫn biết chia tay l cch xa,

   Thi th ly biệt cũng l ta.

   Giữ cht niềm thương chờ nắng ấm,

   Chc người năm cũ ng đầy hoa.

                     (NXV)

     Thanh thot hơn,

   Khng n, khng on buộc rng,

    Chỉ cn nụ cười hn hoan tặng đời.

                   (Nguyễn Kim)

    Chiếc my bay Rồng Vng rời phi cảng Tn Sơn Nhất trực chỉ về tiểu bang Minnesota, để lại pha sau những người bạn văn chương đồng thanh tương ứng, đồng kh tương cầu. Tnh lại, chng ta đ được chn năm hội ngộ như thế ny, cng lao người thuyền trưởng khng nhỏ. Sức dẻo dai bền bĩ, tay li vững chắc, ti tnh, xử dụng cần gạt nước kho lo, gạt phang những giọt nước bẩn che lấp tầm nhn xa để vượt qua bao cơn sng gi mưa bo, về bến kịp thời, đng lc. Xin cm ơn Người, cm ơn Trời, Cho ti gặp lại những người ti hoa.

 

   Nhn đy cũng xin php cc bạn cho ti được php trch chp lại thơ, văn, tn của cc bạn trong bi ny... Cn nhiều tn tuổi, văn phong gi trị nữa, song v giới hạn trang giấy, ti xin co lỗi.

 

    Thn i knh cho cc bạn.

 

L VĂN NG

 


        


 

 

 

 

       

 

          

 

 

       

 

 

 

 

Trang XUN 2012- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương