Mục Lục

 

  Trang B́a
     
Ban Biên Tập
 
 Lá TXuân
      Lê Văn N
 
 Đọc Lá TXuân
      Cô Hà
 
 STáo XNinh
     
Phan Song
 
 Câu Đối Mừng Xuân
      Tư Nguyên & Lê Văn N
 
 Chúc TẾT NINH-H̉A.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xuân
 

  "Xuân Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiêu
  "Xuân Hợp Quần"

      
Lê Thị Đào
 
 Ḷng Người Rộng M
      
NXuân

     
Vinh H
 
 Mừng Xuân Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chúc Xuân
      Xuân Đă V
     
Lư H
 
 Đón Xuân
     
Nguyên Kim
 
 Xuân Q Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyên Ngộ (Lê Văn Ngô)
  Xuân Nhâm Th́n Hy Vọng

     
Tư Nguyên  (Bùi Ngoạn Lạc)
  'Xuân Hợp Quần"

     
 Nguyên Phong (TN Chánh)
  "Xuân Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xuân Cảm
     
Lê Bá Thiên
  "Xuân Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh T
 
 T́nh Khúc Mùa Xuân
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
uân Qua  Hồi c Mùa Xuân
   
 Vân Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoài Niệm Xuân Và Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tiên Tại Cao
      
Nguyên Pleiku

   
 Lê PThọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 Có Một Mùa Xuân NThế
      ĐThị Hương B́nh
 
 Chuyện NChuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khâm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Ṛm
 
 Những Chuyến Đi Vô Vọng
      Lê PThọ
 
Chuyện T́nh Cuối Năm
      Bùi Thanh Xuân

 

Hội Quán
Quảng Đông


 
 Chúc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngày Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Mùa Xuân

     
Hoàng Bích Hà
 
 Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Tường Hoài
 
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Vơ Hoàng Nam
 
Ba Mươi Ba Đóa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngày Tết
 


 
 Xóm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều Có Số - T́m
      
Người Bảo V

     
Lư H
 
 NHôn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Ḿnh Ơi !
     
Lê Thị Hoài Niệm
 
 Chuyện Vui Ngày Tết
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang T 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    Lê Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Ṛm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      Tú Trinh
 

 

XUÂN Ca Hát


 
Nhạc Xuân Và Q Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiêu,  Lư Hổ,
     
LT Hoài Niệm, LL Minh T

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thúc Tâm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ḥa
 


  Một S T Biến Âm: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thành 

Tôn Giáo

 

  Câu Chuyện Đầu Năm
      
Lê Thị MChâu
 
 Di- Lặc Mang Xuân Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chúng Con VĐây
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Măi Trong
      
Tim !

      
Bạch Liên


 
 

TVi
 


  Vài Mẩu Chuyện VTiên Tri
      
Liên Khôi Chương
  TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thái Lan: Một
      
Chuyến Đi KT

      Nguyễn Thị Thanh T

 

 

Năm Th́n Nói Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhâm Th́n
      
Nguyễn Văn Thành
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vài Phát Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      Tô Đồng
  Liêu Trai C Dị-468
      Đàm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phái
 
Tôn Giả Mục-Kiền-Liên
       Nguyễn Văn P
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
Lê Phụng
 
 Đường Vào KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm
 


 

Sưu Tầm
  
 Các BTranh Dân Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem H́nh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Biên

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      Lư H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Liên
  Phép Nhiệm Mầu

      
Lê PThọ
 

 


Văn Hóa
m Thực
 
 GThủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vào Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQN
      Kem Flan (Bánh Flan)
      Lê Thị Đào
 
 Món Canh Légume
      Việt Hải
 
 Mùi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tôm Rang Muối Tiêu: Video 
      
Tôm Sốt Sữa: Video

      Lư H
 
 Chuẩn BNấu Bánh
      Bạch Liên
 
 Những Đặc Sản Hồn Quê 
      
ViệtNam Vào Tết Nhâm Th́n

      Nguyên Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Viêm Kết Mạc

      
BS Lê Ánh
 
Bệnh Tay Chân Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Biên Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Món Mới
      
Kiều Lam
 
Biển Có Linh Hồn Không?

      
Bạch Liên
 
Vạn Vật
 
    Bạch Liên
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
Vơ Hoàng Nam
  Phân Biệt

      
Lê Văn N

 

 

Viết v
Ninh Ḥa
 


 
 Những Điều Lư TV
      
Ninh-Ḥa

     
Trần Minh Hiền
  Đám Cưới Đầu Xuân

      
Phan Nho
  Những Ngày Đồng Q

      L
ê PThọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyên Nào Tôi Đến Với
      
Ninh-ḤaDOTCom

     
Trâm Anh
 
 Đầu Năm...Khai Máy
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần B́nh Trọng
Ninh Ḥa
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đào
 
Năm Học 1974-1975

      Trần Hà Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bùi Thanh Xuân

 

Bán Công


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiêu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chúc Xuân

     
Ngọc Ánh
 
Nắng Xuân

      Tuyết Xuân
     
Huỳnh Thị Hà
 
Miên Trường Xuân Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xuân Mới

     
Nguyên Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Kính
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chúc Tết

     Vui Xuân - Đón Tết
     
Lâm Ngọc
 
Xuân Tuổi T

     
Thanh Nhàn
 
Tâm S Đầu Xuân

     
HThị Thanh Nhàn
  Lời Chúc Đầu Xuân

      Tưởng Mùa Xuân
     
Hà Tấn S
  Chúc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị T
 
C̣n Lại Trong Em...

     
Thúy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Các Anh Và Tôi

     
Người XVạn
 

 

Các Trường Khác


 
Họp Mặt Đầu Xuân

     
Lê Thị Ngọc Hà

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Mùa Lụt Q Tôi

      
Trần NPhương
 
Vè Băo Lụt Năm Nhâm
      
Th́n 1904

      Nguyễn
Văn Sâm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhân Ơi

      Lương L
Huyền Chiêu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hoàng Bích Hà
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
T́nh SLạc Long Quân Và
      
Âu Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChâu Và Bài TUTLâm

      
Vinh H
  Nhớ Sao Là Nhớ Xuân Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TLư Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hiên Thi Tập:
      
Bài Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Mùa Yêu Thương
      Kim Thành
  Chùm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyên Dáng Mùa Xuân

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Mùa Xuân QCũ
      Vân Anh
 
 Nỗi Niềm Xuân
      Dương Công Khánh
  Hương Xuân

      Nguyễn Thị Bảy
  Chúc Xuân

      Trần Thị Chất
  NMây Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiêu
  Xuân Cao Nguyên

      Du Xuân
      Nguyễn Thị Cúc
  Hoa Xuân Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đài
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bài TCon Cóc

      
Nguyễn Hiền
  Mùa Xuân QHương

      
Tường Hoài
 
 Em VCùng Xuân
      Mời Xuân Lên Ngôi
      
Nguyễn Văn Hóa
  Chùm Thơ Họa

      
Vinh H
  Màu Xuân

      
T Kim Huy
 
 Nói Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngày Xuân
     T́nh Xuân
      Hoàng Công Khiêm 
 
 Rực R Sắc Xuân
      Lê Thị Lộc 
 
 N Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Mùa 
    
 Mùa Xuân Mưa
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 
 Nhớ Khúc Ninh Ḥa
      NGH(NH)
 
 Chùm TXuân
      
Nguyễn Hoàng Phi
 
 Nḥa-QMNgàn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Mùa Xuân
      Bích Phượng
 
 Hẹn Xuân
      Đón Xuân
      Nguyễn Quân
 
 Mơ Và Nhớ
      Lê Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mùi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khói
      Dương Anh Sơn
 
 Xuân T́nh
      
Kim Thành
 
Bâng Khuâng Chiều Cuối
      
Năm

      
Vơ Ngọc Thành
 
 Nhớ Tết Q Tôi
      Lê Hùng Thân
 
 Xuân T́nh Thương
      Thi Thi
 
 Dáng Xuân
      Lời Xuân
      Hoài Thu
 
 Mùa Xuân Xa X
      NTrưởng Tiến
 
 Xuân Nguyện
      Nguyễn Tính


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Các Bạn

      Nguyễn Vũ Trâm Anh
  Cát Tiên

      
Khuất Đẩu
 
 Xuân Này Chị Không V
      Lê Thị Ngọc Hà
  Mùa Xuân Anh Yêu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bói

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đ́nh

      
Lư H
  Xuân Vắng Mẹ...

      
Hoàng Lan
 
 Bên Dốc Đời Nh́n Lại Những
      
Xuân Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi Cô Bạn Nhỏ Xóm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Làm Con TPhải Là Con
      Phan Song
 
 Bóng Dáng Một Mùa Xuân
      
Lâm Minh Tài
 
 Người Trễ Hẹn Mùa Xuân
      
Nguyễn Hữu Tài
 
 Ḍng Đời
      Thi Thi
 
 Ba Má Tôi
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đón Giao Thừa, Đi
      
LChùa Hái Lộc Đầu Xuân

      TBửu Nguyễn Thừa
 
 Một Chút Ưu Tư
      Nguyễn Tính
 
Một Mùa Xuân An B́nh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đôn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:diem27thuy@yahoo.com

  


 

 

 

 

 

 


 


 


Légume là danh từ Tây u, ư nghĩa rau quả hay theo chữ nghĩa Mỹ ngữ gọi là table vegetable. Légume bắt nguồn từ chữ Latin là legūmen (cây củ thực vật), khỏi dài ḍng văn tự, canh rau quả, dễ hiểu lắm nó là thứ canh thực vật tươi, là canh tẩm bổ cho con người cần sự dinh dưỡng. Thường thường khi đi chợ tôi vốn mê thích ghé hàng "rau quả củ đậu"; khi vào bếp tôi chỉ nấu món dưỡng sinh kiêng cử tối đa có phải v́ tôi ái ngại phải khoác áo tobia sớm hay chăng ?. Tôi có người bạn đồng nghiệp, khi tôi đau bệnh hiểm nghèo, tôi phải ăn kiêng, Khoa chứng kiến cảnh ăn kiêng của tôi, anh cười "Khà khà...", và trêu tôi: "Sao khổ dử vậy ? Ăn kiêng như vầy thà chết c̣n sướng hơn!". Hai năm sau câu nói ấy tôi được tin Khoa qua đời v́ chứng ung thư, anh thuộc tưp người ăn bạo miệng, ăn liều lĩnh, ăn xả láng rồi th́ tới đâu th́ tới. Một dịp khác tôi, nhạc sĩ Phan Đ́nh Minh, ca sĩ Ánh Chi (madame Phan Đ́nh Minh) cùng nhà thơ Hà Thượng Nhân và một cụ ông VIP (xin dấu tên) trong cộng đồng, đi ăn trưa tại Thung lũng Hoa Vàng, San Jose, cụ ông VIP căn dặn từng lời thận trọng, và với ư tưởng nghiêm túc là tôi nên tránh ăn thực phẩm chứa nhiều mỡ dầu, tôi gọi phở gà, cụ dặn không nên ăn da và bỏ nước béo lều bều đi, ông bạn Khoa của tôi sẽ không tin lời vàng ngọc của cụ đâu, tôi th́ "nghiêm chỉnh chấp hành" nghe theo cụ VIP 5/5, tôi c̣n nhớ món phở gà dai marathon từ Tijuana không có tí ti da đi kèm, nước lèo trong vắt crystal clear mọi mỡ màng, cụ VIP thích thú ngó tô phở gà Tijuana của tôi, rồi cười "Khà khà ...", và nói tiếp "Như vậy là đúng rồi đó, ăn đi, ăn đi!".

 

 

Nhưng rồi tiếc thay khoảng hai tháng sau đó tôi được tin cụ măn phần. Tôi rùng ḿnh khi ngẫm nghĩ ăn liều mạng như bạn hiền Khoa Tăng cũng khoác áo thiêng liêng tobia, ăn mẫu mực, sống nghiêm chỉnh như cụ VIP cũng không thoát chiếc áo cuối đời nghiệt ngă tobia.

 

Trở lại chủ đề của bài viết, tôi mê món canh rau quả, hay canh légume gồm các thứ tươi tốt như mướp ư (courgette, zucchini), su su (chouchou, chayotte), cà rốt, tỏi tây (poireau, leek), cần mỹ (celery, céleri), khoai lang tây, bí đỏ (bí rợ), và bông cải xanh.

 

 

 

Nói tới bông cải xanh, hay broccoli, câu chuyện xưa kể rằng lúc nhỏ ngài Tổng thống thứ 41 của Huê Kỳ, George Herbert Walker Bush vốn không thích broccoli, nhưng mẹ ông đă bắt ông ăn, người mẹ biết sự lợi ích của bông cải xanh, nhưng con trai bà khi ấy từ chối ăn v́ quá ngán ngẫm. Trích lời nói, George H. W. Bush quotes: "I do not like broccoli. And I haven't liked it since I was a little kid and my mother made me eat it". Những câu chuyện về rau quả như vậy, về légume lại đi vào sách vở của những tiệm sách, của những thư viện.

 

 

 

Lạm bàn về món canh légume mà tôi thường nấu cho ḿnh ăn, tôi thích nấu với sườn non hay với gà, thái bỏ mỡ đi. Khi sườn heo hay gà nấu cho nước lèo nêm nếm gia vị cho vừa ăn, tôi cất vào tủ lạnh, ngày hôm sau vớt bỏ mỡ dù ít hay nhiều mỡ heo hay mỡ gà, thuộc loại saturated nguy hiểm sẽ hại con tim phe ta mà thôi.

 

Légume vốn cung cấp những dưỡng chất thiên nhiên, tươi tốt cho cơ thể. Súp légume như 7 loại rau quả mà tôi lựa theo ư thích, tôi ăn hoài mà không chán. Có lẽ bởi v́ tôi mê thích rau quả tươi, cám ơn thiên nhiên, cám ơn các nhà nông. Tôi nghe câu chuyện về bạn tôi, ông tiến sĩ nông gia Mai Thanh Truyết xưa kia canh tác trên mảnh đất bạt ngàn c̣ bay thẳng cánh ở Fresno, ông vui thú trồng trọt, ông thu hoạch mỗi vụ mùa thành công, nhưng nghề môi sinh sau này rứt ông ra khỏi kiếp nông gia để dời đô về Los Angeles. Một câu chuyện khác về cô em nông gia là thi sĩ Bạch Liên, sở hữu chủ bao hectares đất đai canh tác từ miệt Canterbury của xứ Tân Tây Lan, rồi gia đ́nh cô nghe lời me-sừ Christopher Columbus đi t́m vùng đất mới Mỹ châu, cô t́m sang nơi đắt lành chim đậu Nam Cali, nơi có nắng ấm quanh năm, có thủ đô người Việt tị nạn, nơi có nhu cầu rau quả mà vợ chồng Bạch Liên đào ngay mỏ vàng thực phẩm tươi, họ mang kiến thức trồng trọt và kinh nghiệm canh tác một ăn mười từ Úc châu sang Mỹ châu, đất lành Riverside không phụ ḷng cô em của tôi. Mỗi khi ghé hàng rau quả trong các chợ, tôi nhớ me-sừ nông gia một thuở Mai Thanh Truyết, và tôi nhớ cô em nông gia t́m mỏ vàng Mỹ châu, Bạch Liên, và nhiều nhiều những nông gia, những người vui sống với nghề ruộng vườn bạt ngàn thiên nhiên, những người vui thú với thành quả của cây trái rau quả cho đầy ắp chợ búa, đầy ắp thực đơn nhà hàng, và đầy ắp bàn cơm gia đ́nh cho mọi người, cho cuộc sống này được dinh dưỡng hơn, để ít bệnh tật hơn, và để phe ta măi luôn sống vui và khỏe mạnh.

 

Việt Hải Los Angeles

 

 

  

* Công dụng của cây tỏi tây (leek hay poireau)

 

Thông thường khi phe ta hay làm món súp leek (tỏi tây) với đuôi ḅ hay món thịt ḅ mềm loại filet mignon xào với poireau (tỏi tây) vốn rất quen thuộc trong các bữa ăn hằng ngày, ngon hết biết nhé. Tuy vậy ít bà con phe ta nào lưu ư đến những công dụng độc đáo tẩy độc tố của tỏi tây. Phần thân xanh của loại rau này rất giàu carotene, vitamin C và E - bộ ba vi chất giúp cơ thể đề kháng tốt với cảm cúm và viêm đường hô hấp nhe bà con.

 

Ở Việt Nam, bà con dùng tỏi tây thay hành lá, nói chung th́ hành xanh (green onion) hay leek đều xêm xêm về màu sắc, vị ngọt, rất thơm khi xào hoặc nấu chín. Cả hai chia chung nguồn gốc gia tộc họ hành (liliaceae), thuộc chi allium. Tại xứ Obama phe ta t́m poireau chả khó chi, chợ ta chợ tây đều có bán.

 

Về dinh dưỡng học, theo các nghiên cứu cho thấy vị ngọt ta nếm từ poireau là do đường thực vật trong phần đầu trắng của cây tỏi và muối potassium trong phần thân là những chất bổ sung cho cơ thể tạo năng lượng (calories) mà không gây ra chất béo. Tỷ lệ muối không đáng kể trong tỏi tây giúp giảm nhẹ gánh nặng sàng lọc chất độc của thận. Trong loại rau này lại có nhiều chất xơ, phủ lên thành dạ dày một lớp "men" đặc biệt xóa cảm giác đói. Chính v́ vậy, món salad với tỏi tây hoặc tỏi xào suông là thực đơn lư tưởng cho người ăn kiêng. Không những thế, caroten, vitamin C và E trong thân xanh của tỏi giúp bảo vệ tế bào trước sự tấn công của không khí ô nhiễm và các chất phóng xạ. Bà con ta nếu ăn sống tỏi tây hoặc xào ướp nướng vào cùng một số loại thịt cá như một loại gia vị ngon và hấp dẫn khứu giác, xin cứ tự nhiên nhe.

 

 

 

Tỏi tây c̣n có một số công dụng ít được biết đến như làm đẹp da và tẩy những nốt mụn mới chớm nở trên mặt phe ta, rất hay đấy. Nếu chuộng uống nước sắc từ tỏi tây sẽ làm cho cơ thể phe ta mau tỉnh táo, tâm thần sảng khoái, mát rượi, với giới cần nuôi dưỡng giọng ca, giọng nói, nên dùng poireau sẽ đỡ đau rát cổ họng và cho thanh quản tốt khi poireau tẩy độc sạch trơn tuyến âm thanh, tuyến của tiếng nói bắt giọng.

 

Sự phối hợp giữa tỏi tây với những lọai rau sau sẽ cho nhiều lợi ích:

 

- Tỏi thường (garlic): Cả hai đều là những thức ăn nghèo muối và giàu kali. Kết hợp hai loại tỏi này sẽ giúp giảm huyết áp và tạo thành phần kháng sinh tự nhiên.

 

- Cá béo ngậy do omega-3: Vitamin E từ tỏi tây kết hợp với các loại cá béo như cá thu, cá hồi, cá basa... sẽ làm tăng tác dụng của omega-3 có lợi trong cá.

 

- Cần tây (celery): Sự kết hợp truyền thống này cung cấp nguồn vitamin dồi dào, đặc biệt an toàn cho tiêu hóa và đường ruột.

 

Dùng thế nào và bao nhiêu là thích hợp?

 

200 g tỏi tây sẽ cung cấp đủ cho cơ thể có lượng potassium cần thiết hằng ngày. Theo kinh nghiệm, nếu ăn đều tỏi tây 3 ngày/tuần th́ cơ thể sẽ không bị thiếu vitamin và nhất là sức đề kháng được tăng cường bảo vệ cơ thể.

 

Đối với người ăn kiêng, thực đơn bổ dưỡng với tỏi tây gồm: 1 lát cá thu (hoặc cá hồi hay cá đao, cá kiếm - sword fish) ướp với 2 búp nấm nút (sliced button mushrooms) thái mỏng, cùng 8 lát tỏi tây thái mỏng đập giập, 1/2 muỗng cà phê rượu trắng, thêm vào tí ti sa tế vị tôm hoặc cua (tùy khẩu vị nhé), hạt tiêu, gia vị, một vài lát bơ trái (avocado). Tất cả bọc vào một miếng giấy bạc (aluminum foil) cắt ô vuông, xong gấp mí tam giác và đem vào ḷ nướng ở nhiệt độ trung b́nh trong ṿng 30 phút. Hoặc là phe ta mang hấp cách thủy, sẽ tuyệt vời tâm tư không kém món cá nướng poireau bỏ ḷ nhé. Món này phe ta có thể ăn kèm với bánh ḿ hoặc cơm.

 

 

Súp poireau đuôi ḅ

 

* Những lợi ích của cần tây

 

Cần tây (celery) cũng được dùng để tăng hương vị cho đời sống; Nói đến celery th́ ai lại không biết, nó không chỉ là nguyên liệu dùng để chế biến nhiều món ăn ngon, cần tây c̣n mang lại rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể phe ta như các amino acid, boron, calcium, folate, sắt, magnesium, manganese, phosphous, potassium, selenium, kẽm, vitamin A, một số loại vitamin B (như B1, B2 và B6), vitamin C, vitamin K và chất xơ (fiber). Nhờ vào lượng chất dinh dưỡng dồi dào này mà cần tây có khả năng pḥng chống một số căn bệnh hiểm nghèo, vốn thông thường, giúp cơ thể phe ta được khỏe mạnh hơn. Loại thảo mộc này có thể mang lại những điểm lợi ích như sau đây:

 

1. Giảm huyết áp cao

 

Theo các nhà nghiên cứu thuộc Đại Học Chicago, thí nghiệm cho thấy những động vật dùng chiết xuất cần tây giảm huyết áp 14 % so với những động vật không dùng chiết xuất này. Trong cần tây có nhiều muối natrium và potassium tự nhiên nên rất thích hợp với cung cách ăn kiêng muối hay ăn ít muối của người bị huyết áp cao. Trong 100 gram cần tây có chứa 341 miligram potassium và 125 miligram natrium, "thần kỳ" chưa bà con ? Ăn celery tức ăn muối thiên nhiên vẫn mặn ṃi the the đầu lưỡi, mà áp huyết máu tuột thang điểm, không gọi "nhiệm màu" hay "thần kỳ" th́ sẽ gọi là ǵ nhỉ ?

 

Cần biết là trong cần tây có chứa chất hoá học tự nhiên apigenin giúp ngừa chứng huyết áp cao và giúp giăn nở mạch. Chất hoá học 3-n-butylphtalide (3nb) làm hạ huyết áp qua việc giúp các cơ vùng thành mạch máu hoạt động nhịp nhàng. 3nb c̣n giúp giảm lượng hormone stress: catacholamines. Theo Tạp chí Bệnh học của Hoa Kỳ đă đăng tải kết quả nghiên cứu được thực hiện trên động vật cho thấy, huyết áp của các con vật được thí nghiệm đă giảm xuống từ 12% đến 14% khi chúng được tiêm hợp chất 3-n-butylphthalide. Trong cần tây c̣n có một chất flavonoid được gọi là Apigenin, hoạt động như một tác nhân chống viêm nhiễm và giúp chống lại sự căng thẳng, gây ra quá tŕnh ốc-xưt hóa ở các tế bào. Việc giảm bớt quá tŕnh căng thẳng, chống ốc-xưt hóa trong các động mạch sẽ giúp làm dịu các động mạch và hạ huyết áp.

 

 

 

Một chén cần tây đă được thái nhỏ chứa khoảng 100mg muối natrium, chất có liên quan đến chứng cao huyết áp. Tuy nhiên, liều lượng này chỉ chiếm khoảng 4% nhu cầu muối thiên nhiên natrium mỗi ngày của cơ thể (2400mg). Chính v́ vậy, bạn có thể thoải mái tận hưởng những lợi ích từ cần tây bằng cách kiểm soát tổng lượng muối nạp (sodium intake) vào cơ thể mỗi ngày thấp hơn yêu cầu cho phép thông qua việc chọn lựa những món ăn chứa ít muối.

 

2. Giúp xương khỏe mạnh

 

Loại rau gia vị này là nguồn cung cấp vitamin K dồi dào, cùng với rất nhiều can-xi và ma-giê – rất có ích cho quá tŕnh tạo xương và giúp các khớp luôn khỏe mạnh. Cần tây c̣n chứa polyacetylene, một chất kháng viêm, vốn có khả năng làm giảm sưng và đau xung quanh các khớp xương. Do đó, cần tây thích hợp với những người đang bị viêm khớp và gút. Công dụng lợi tiểu của cần tây sẽ hỗ trợ việc loại thải các tinh thể a-xít uric lắng đọng xung quanh các khớp xương. Chúng cũng có ích cho các trường hợp bị đau thận (một dạng đau do bị sỏi thận).

 

3. Chống ung thư

 

Theo các nhà nghiên cứu ở Bệnh viện Brigham and Women’s, trường ĐH Y Harvard và trường Y tế cộng đồng Harvard, Hoa Kỳ, cần tây có khả năng chữa trị bệnh ung thư buồng trứng. Trong thảo mộc này có chứa 8 hợp chất chống ung thư khác nhau có cùng họ. Những hợp chất như phthalide và polyacetylene giúp loại khử các chất sinh ung thư. Coumarin giúp ngăn chặn những tổn hại ở các tế bào do các gốc phân tử tự do (free radicals) gây ra. Acetylenics ngăn ngừa sự phát triển của các khối u. Acid phenolic có khả năng khóa chặt sự hoạt động của các prostaglandin (vốn là một tác nhân kích thích sự phát triển của các tế bào ở khối u). Nhờ đó, sẽ ngăn không cho các khối u phát triển lan ra trên cơ thể.

 

4. Lợi tiểu

 

Cần tây c̣n chứa hàm lượng muối thiên nhiên natrium và potassium giữ vai tṛ trợ giúp sự lợi tiểu. Chúng kích thích cơ thể sản xuất nước tiểu và điều chỉnh lượng chất lỏng trong cơ thể bằng cách loại bỏ lượng nước dư thừa.

 

5. Nhuận trường

 

Từ thuở xưa bà con ta vốn biết cần tây đă được dùng làm dược thảo nhuận trường. Chúng làm dịu các dây thần kinh vốn đă hoạt động quá mức do các loại thuốc nhuận trường nhân tạo. Nhờ vào đó làm nhẹ đi chứng táo bón một cách tự nhiên.

 

6. Hỗ trợ giấc ngủ ngon

 

Lượng chất kiềm trong cần tây có công dụng giúp những người đang mắc chứng mất ngủ có thể ngủ ngon hơn. Khoáng chất này làm cho hệ thần kinh êm dịu lại, giảm bớt sự căng thẳng và lo âu.

 

7. Cung cấp thêm các chất điện phân giải

Trong cần tây chứa khá nhiều chất điện phân giải (electroanalysis). Do đó, chúng cũng là thành phần được dùng trong loại nước uống dành riêng cho các vận động viên điền kinh. Lợi ích của cần tây là ở chỗ chúng giúp khôi phục lượng chất điện phân về mức cân bằng trong những trường hợp bị tiêu chảy, cơ thể suy nhược, sự suy dinh dưỡng hoặc trong những hoạt động nặng, khiến các cơ bị suy kiệt.

 

8. Bổ sung chất kiềm

 

Chất kiềm hiện diện trong cần tây có khả năng làm giảm lượng acid bằng cách cân bằng độ pH của máu và trung ḥa các t́nh trạng dư acid trong cơ thể.

 

9. Hạ thấp cholesterol

 

Cũng theo Tạp chí Bệnh học Hoa Kỳ, kết quả nghiên cứu trên những con vật được nuôi dưỡng đặc biệt với lượng cholesterol cao trong cơ thể cho thấy, cần tây làm giảm đáng kể tổng lượng cholesterol nhờ vào việc gia tăng lượng bài tiết dịch mật sau 8 tuần chúng được cho uống các loại nước làm từ cần tây (như nước ép cần tây).

 

10. Hạn chế sự viêm nhiễm ở năo

 

Kết quả cuộc nghiên cứu được thực hiện trên chuột do trường Đại Học Illinois, Hoa Kỳ đă thực hiện cho thấy, một hợp chất có trong cần tây (và cả ớt chuông) có tên gọi là luteolin, có thể giúp bảo vệ t́nh trạng viêm nhiễm trong năo. Luteolin là một chất chống ốc-xưt hóa rất mạnh, nổi tiếng với công dụng kháng viêm và thuộc ḍng họ các phân tử thực vật, nên c̣n được xếp vào danh sách các chất flavonoid. Các kết quả nghiên cứu trước đây cho thấy, các chất flavonoid có khả năng chống lại chứng mất trí do năo bị viêm nhiễm gây ra. Trong quá tŕnh nghiên cứu, các nhà khoa học nhận thấy luteolin làm hạn chế t́nh trạng viêm nhiễm của năo bộ, đặc biệt là vùng hippocampus nằm ở thùy thái dương, nơi có liên quan đến khả năng học hỏi và ghi nhớ.

 

Mười điều trên cho thấy cần tây hay quá sá, mà giá cần tây quá bèo, một bó cần tây (celery stalk) độ chừng 60 hay 70 xu Obama thôi mà cần tây cho phe ta đến những 10 điều vô cùng lợi ích cho sức khỏe, đợi ǵ mà không ăn nhỉ?

  


Việt Hải

(tài liệu tổng hợp in-tẹc-nét)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUÂN 2012- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương