Mục Lục

 

  Trang Ba
     
Ban Bin Tập
 
 L TXun
      L Văn Ng
 
 Đọc L TXun
      C H
 
 STo XNinh
     
Phan Song
 
 Cu Đối Mừng Xun
      Tư Nguyn & L Văn Ng
 
 Chc TẾT NINH-HA.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xun
 

  "Xun Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiu
  "Xun Hợp Quần"

      
L Thị Đo
 
 Lng Người Rộng M
      
NXun

     
Vinh H
 
 Mừng Xun Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chc Xun
      Xun Đ V
     
L H
 
 Đn Xun
     
Nguyn Kim
 
 Xun Qu Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyn Ngộ (L Văn Ng)
  Xun Nhm Thn Hy Vọng

     
Tư Nguyn  (Bi Ngoạn Lạc)
  'Xun Hợp Quần"

     
 Nguyn Phong (TN Chnh)
  "Xun Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xun Cảm
     
L B Thin
  "Xun Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
 Tnh Khc Ma Xun
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
un Qua  Hồi c Ma Xun
   
 Vn Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoi Niệm Xun V Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tin Tại Cao
      
Nguyn Pleiku

   
 L Ph Thọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 C Một Ma Xun NThế
      ĐThị Hương Bnh
 
 Chuyện Nh Chuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Rm
 
 Những Chuyến Đi V Vọng
      L Ph Thọ
 
Chuyện Tnh Cuối Năm
      Bi Thanh Xun

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
 Chc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngy Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Ma Xun

     
Hong Bch H
 
 Hoa Ngy Tết
     
Nguyễn Tường Hoi
 
 Chợ Hoa Ngy Tết
     
V Hong Nam
 
Ba Mươi Ba Đa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngy Tết
 


 
 Xm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều C Số - Tm
      
Người Bảo V

     
L H
 
 NHn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Mnh Ơi !
     
L Thị Hoi Niệm
 
 Chuyện Vui Ngy Tết
      H Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang Tr 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    L Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Rm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      T Trinh
 

 

XUN Ca Ht


 
Nhạc Xun V Qu Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiu,  L Hổ,
     
LT Hoi Niệm, LL Minh Tr

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thc Tm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thnh 

Tn Gio

 

  Cu Chuyện Đầu Năm
      
L Thị MChu
 
 Di- Lặc Mang Xun Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chng Con VĐy
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Mi Trong
      
Tim !

      
Bạch Lin


 
 

TVi
 


  Vi Mẩu Chuyện VTin Tri
      
Lin Khi Chương
  TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thi Lan: Một
      
Chuyến Đi KTh

      Nguyễn Thị Thanh Tr

 

 

Năm Thn Ni Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhm Thn
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vi Pht Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-468
      Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phi
 
Tn Giả Mục-Kiền-Lin
       Nguyễn Văn Ph
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
L Phụng
 
 Đường Vo KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim
 


 

Sưu Tầm
  
 Cc BTranh Dn Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem Hnh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      H Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Bin

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      L H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Lin
  Php Nhiệm Mầu

      
L Ph Thọ
 

 


Văn Ha
m Thực
 
 Gi Thủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vo Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQu Nh
      Kem Flan (Bnh Flan)
      L Thị Đo
 
 Mn Canh Lgume
      Việt Hải
 
 Mi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tm Rang Muối Tiu: Video 
      
Tm Sốt Sữa: Video

      L H
 
 Chuẩn BNấu Bnh
      Bạch Lin
 
 Những Đặc Sản Hồn Q
      
ViệtNam Vo Tết Nhm Thn

      Nguyn Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Vim Kết Mạc

      
BS L nh
 
Bệnh Tay Chn Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Mn Mới
      
Kiều Lam
 
Biển C Linh Hồn Khng?

      
Bạch Lin
 
Vạn Vật
 
    Bạch Lin
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
V Hong Nam
  Phn Biệt

      
L Văn Ng

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 
 Những Điều L Th V
      
Ninh-Ha

     
Trần Minh Hiền
  Đm Cưới Đầu Xun

      
Phan Nho
  Những Ngy Đồng Qu

      L
Ph Thọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyn No Ti Đến Với
      
Ninh-HaDOTCom

     
Trm Anh
 
 Đầu Năm...Khai My
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đo
 
Năm Học 1974-1975

      Trần H Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bi Thanh Xun

 

Bn Cng


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chc Xun

     
Ngọc nh
 
Nắng Xun

      Tuyết Xun
     
Huỳnh Thị H
 
Min Trường Xun Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xun Mới

     
Nguyn Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Knh
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chc Tết

     Vui Xun - Đn Tết
     
Lm Ngọc
 
Xun Tuổi T

     
Thanh Nhn
 
Tm S Đầu Xun

     
HThị Thanh Nhn
  Lời Chc Đầu Xun

      Tưởng Ma Xun
     
H Tấn S
  Chc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị Th
 
Cn Lại Trong Em...

     
Thy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Cc Anh V Ti

     
Người XVạn
 

 

Cc Trường Khc


 
Họp Mặt Đầu Xun

     
L Thị Ngọc H

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Ma Lụt Qu Ti

      
Trần NPhương
 
V Bo Lụt Năm Nhm
      
Thn 1904

      Nguyễn
Văn Sm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhn Ơi

      Lương L
Huyền Chiu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hong Bch H
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
Tnh SLạc Long Qun V
      
u Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChu V Bi TUTLm

      
Vinh H
  Nhớ Sao L Nhớ Xun Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TL Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hin Thi Tập:
      
Bi Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Ma Yu Thương
      Kim Thnh
  Chm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyn Dng Ma Xun

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Ma Xun Qu Cũ
      Vn Anh
 
 Nỗi Niềm Xun
      Dương Cng Khnh
  Hương Xun

      Nguyễn Thị Bảy
  Chc Xun

      Trần Thị Chất
  NMy Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiu
  Xun Cao Nguyn

      Du Xun
      Nguyễn Thị Cc
  Hoa Xun Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đi
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bi TCon Cc

      
Nguyễn Hiền
  Ma Xun Qu Hương

      
Tường Hoi
 
 Em VCng Xun
      Mời Xun Ln Ngi
      
Nguyễn Văn Ha
  Chm Thơ Họa

      
Vinh H
  Mu Xun

      
Tr Kim Huy
 
 Ni Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngy Xun
     Tnh Xun
      Hong Cng Khim 
 
 Rực R Sắc Xun
      L Thị Lộc 
 
 Ng Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Ma 
    
 Ma Xun Mưa
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Nhớ Khc Ninh Ha
      NGH(NH)
 
 Chm TXun
      
Nguyễn Hong Phi
 
 Nha-Qu MNgn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Ma Xun
      Bch Phượng
 
 Hẹn Xun
      Đn Xun
      Nguyễn Qun
 
 Mơ V Nhớ
      L Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khi
      Dương Anh Sơn
 
 Xun Tnh
      
Kim Thnh
 
Bng Khung Chiều Cuối
      
Năm

      
V Ngọc Thnh
 
 Nhớ Tết Qu Ti
      L Hng Thn
 
 Xun Tnh Thương
      Thi Thi
 
 Dng Xun
      Lời Xun
      Hoi Thu
 
 Ma Xun Xa X
      Ng Trưởng Tiến
 
 Xun Nguyện
      Nguyễn Tnh


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Cc Bạn

      Nguyễn Vũ Trm Anh
  Ct Tin

      
Khuất Đẩu
 
 Xun Ny Chị Khng V
      L Thị Ngọc H
  Ma Xun Anh Yu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bi

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đnh

      
L H
  Xun Vắng Mẹ...

      
Hong Lan
 
 Bn Dốc Đời Nhn Lại Những
      
Xun Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi C Bạn Nhỏ Xm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Lm Con Th Phải L Con
      Phan Song
 
 Bng Dng Một Ma Xun
      
Lm Minh Ti
 
 Người Trễ Hẹn Ma Xun
      
Nguyễn Hữu Ti
 
 Dng Đời
      Thi Thi
 
 Ba M Ti
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đn Giao Thừa, Đi
      
LCha Hi Lộc Đầu Xun

      Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
 Một Cht Ưu Tư
      Nguyễn Tnh
 
Một Ma Xun An Bnh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:diem27thuy@yahoo.com

  


 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Tết Xứ Người
Xem Hnh Ảnh Cũ

 
Khai bt đầu Xun

 

 

(tem)

 

ng đồ gi xem lịch, chọn ngy giờ tốt, thắp hương, khấn vi trước bn thờ, rồi mi mực, lấy giấy hoa tin, ngồi trước n thư, hương trầm thơm ngt, ng lm một bi thơ hay vi cu đối, gọi l khai bt đầu Xun. Viết xong, ng ngm ln, thấy khng cần phải trau chuốt đẽo gọt g nữa th cất vo trp, đợi thi khch đến, ngm cho khch nghe, nhấp chn tr xun, rồi chủ khch cng nhau bn luận. Cc nho sinh cũng xem lịch, chọn giờ hong đạo để khai bt cầu học hnh thnh đạt.

 

   Ma ln

 

 

 (tem)


   Ma ln ngy Tết đ hnh thnh từ lu ở Việt Nam, nhất l ở Si Gn. Ngy xưa, khu phố no cũng c một đội ln. Ln ru bạc, ru đỏ, ru xanh, ru đen mỗi con chiếm cứ một vng. Mỗi đội ln c v sĩ cầm đại đao, m tấu. Thương gia giu c thường treo mn tiền lớn, người trong đội ln phải đứng ln vai nhau lm thang cho ln tro. C đội ln trang bị cột tre thật cao để ln vừa ma vừa leo trong tiếng pho nổ gin. Khi lấy được giải, trống ln thc rộ lin hồi.

 

Chc thọ, mừng tuổi, l x

 


(tem)


   Thm Tết l thm tuổi, thm thọ, điều đng mừng đối với bậc cao nin, cn trẻ em th thm thm khn lớn. Chc Tết, chc thọ, mừng tuổi, l x: con chu chc thọ ng b, cha mẹ,  ng b, cha mẹ mừng tuổi con chu, người thn, bạn b mừng tuổi nhau. Tiền mừng tuổi đựng trong phong b mu đỏ tượng trưng may mắn, tiền lẻ cn mới tinh quan niệm sẽ sinh si nảy nở thm nhiều, mang lại may mắn cho con chu. Người ta thường cất tiền mừng tuổi để giữ lấy sự may mắn.   

 

Chơi tranh Tết

 

 

(tem)


   Trang hong nh cửa, trang tr tranh Tết đn Xun về tăng phần thanh cao, tao nh.  

(tem)


   Việt Nam c nhiều dng tranh Tết dn gian nổi tiếng như Đng Hồ (Bắc Ninh), Hng Trống (H Nội), lng Snh (Huế) C nhiều loại tranh như:  Ph qu, Vinh hoa, Thất đồng, Tứ Bnh, Đm cưới chuột, Thầy đồ cc

 

 

(tem)


   Chơi tranh Tết vừa thưởng thức nghệ thuật, vừa mong năm mới bnh an, may mắn.

 

Đốt pho

 

 

 (tem)


   Tiếng pho Giao Thừa nghe sảng khoi rộn rng vui tươi như lời cho mừng trước vũ trụ thin nhin rằng thời khắc thing ling m đất trời giao cảm, m dương ha quyện đ tới. V sẽ xua đuổi t ma. Người xưa cn đốt pho mừng khi đến xng nh nhau.

 

Chơi cnh đo

 

 

(tem)

 

   Ngy Tết c tục chơi cnh đo, phổ biến nhất l ở miền Bắc. Tch xưa kể rằng ở dưới gốc cy đo trn ni Độ Sc, c 2 vị thần l Thần Tr v Uất Lũy chuyn trừng phạt yu quỷ no đi hại dn. Cnh đo Tết tượng trưng cho hai vị thần trn. Ma quỷ thấy cnh đo sẽ khng dm đến quấy nhiễu tổ tin  trong ba ngy Tết.  

  

Air Viet Nam

 

 

 (tem)

 

 

  Hnh Logo: Con rồng l biểu trưng của Air Việt Nam trước 1975.

 

Air Viet Nam hay Hng Hng khng Việt Nam, viết tắt l Air VN, l hng hng khng thương mại của Quốc gia Việt Nam v sau đ l Việt Nam Cộng Ha. Thnh lập ngy 8 thng 6 năm 1951 bởi Quốc trưởng Quốc gia Việt Nam, Bảo Đại. Sang thời Việt Nam Cộng ha: những năm 1970, Air Viet Nam bắt đầu sử dụng những my bay Douglas DC-3 trong nước v quốc tế. Năm 1964 tăng thm my bay phản lực Caravelle của Php. C nhiều tuyến bay Si Gn đi Phnom Penh, Bangkok, Singapore, Hương Cảng, Vạn Tượng. Năm 1965 mở thm tuyến bay đi Kuala Lumpur; năm 1966, Đi Bắc; 1968, Manila, Osaka v Tokyo, v thm vo một số my bay DC-4., Boeing 727, v Pan Am.  Ngừng hoạt động 30 thng 4, 1975.

(Theo Bch khoa ton thư Wikipedia) 

  

Air Vietnam Patches Front

 

 

Air Vietnam Poster

 

 

Chiu đi vin Air Vietnam 

 

Chiu đi vin Air Vietnam

 

 

Chiu đi vin Air Vietnam 

 

Air Vietnam Postcard (front)

 

 

 Air Vietnam Postcard (Saigon)

 

 

Air Vietnam Postcard (Dalat)

 

 

Air Vietnam In-Flight Magazine

 

 

Air Vietnam Calendar 

 

Air Vietnam Menu  
Air Vietnam Agenda Book 

Air Vietnam Menus

Air Vietnam Souvenir Bag

 

 Phi cảng Si Gn Tn Sơn Nhứt

 

 

 Mua v

 

Hnh khch 

 

 

 

Phi cảng Gi Gn Tn Sơn Nhứt

 

 

Nh ga Nha Trang

 


Ảnh chụp năm 1970 (theo nguồn

 

Ga Nha Trang

 

Ga Nha Trang được khnh thnh năm 1936. Trước ga c một vườn hoa rộng (hai bn vườn hoa l hai khch sạn - hai to nh giống hệt nhau v cng kiểu kiến trc, cng mu sắc với nh ga). Với sự hi ho, khong đạt, độc đo của cảnh quan kiến trc, ga Nha Trang từng được coi l ga đẹp thứ nh Đng Dương, chỉ sau ga Đ Lạt.

 

 

  Ga Nha Trang năm 1968

 


Tu trn sn Ga Nha Trang

 

 

Tết Xứ Người Xem Hnh Ảnh Cũ

Thơ Vinh Hồ

 

Tết xứ người xem hnh ảnh cũ

Một thời son trẻ bỗng hồi sinh

Mua v my bay ln Phụng Dực

Về qu, Tết c vẻ thanh bnh

 

Đn Giao Thừa pho nổ vang trời

Mẹ bảo nghe con g ra đời?

Cn cha trước bn thờ khấn vi

Nguyện cầu thi sng nổ đạn rơi

 

Mng bốn Tết vẫn cn dặt du

Ti tử giai nhn thật yu kiều!

Em lại tiễn ti ra đơn vị

Con đường Xuyn Mộc cng c liu

 

Thời chiến, phi trường v sn ga

Điểm chia ly của khch xa nh

Em tiễn ti đi mng bốn Tết

Em cười nhưng nước mắt lại sa

 

Nay Tết trở về trn xứ người

Nhn tấm hnh xưa lng bồi hồi!

Một trời kỷ niệm về lừng lững

Sn ga v cuộc tnh đi mươi.

 

 

 

 

 

Vinh Hồ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

   

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2012- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương