Mục Lục

 

  Trang Ba
     
Ban Bin Tập
 
 L TXun
      L Văn Ng
 
 Đọc L TXun
      C H
 
 STo XNinh
     
Phan Song
 
 Cu Đối Mừng Xun
      Tư Nguyn & L Văn Ng
 
 Chc TẾT NINH-HA.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xun
 

  "Xun Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiu
  "Xun Hợp Quần"

      
L Thị Đo
 
 Lng Người Rộng M
      
NXun

     
Vinh H
 
 Mừng Xun Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chc Xun
      Xun Đ V
     
L H
 
 Đn Xun
     
Nguyn Kim
 
 Xun Qu Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyn Ngộ (L Văn Ng)
  Xun Nhm Thn Hy Vọng

     
Tư Nguyn  (Bi Ngoạn Lạc)
  'Xun Hợp Quần"

     
 Nguyn Phong (TN Chnh)
  "Xun Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xun Cảm
     
L B Thin
  "Xun Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
 Tnh Khc Ma Xun
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
un Qua  Hồi c Ma Xun
   
 Vn Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoi Niệm Xun V Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tin Tại Cao
      
Nguyn Pleiku

   
 L Ph Thọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 C Một Ma Xun NThế
      ĐThị Hương Bnh
 
 Chuyện Nh Chuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Rm
 
 Những Chuyến Đi V Vọng
      L Ph Thọ
 
Chuyện Tnh Cuối Năm
      Bi Thanh Xun

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
 Chc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngy Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Ma Xun

     
Hong Bch H
 
 Hoa Ngy Tết
     
Nguyễn Tường Hoi
 
 Chợ Hoa Ngy Tết
     
V Hong Nam
 
Ba Mươi Ba Đa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngy Tết
 


 
 Xm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều C Số - Tm
      
Người Bảo V

     
L H
 
 NHn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Mnh Ơi !
     
L Thị Hoi Niệm
 
 Chuyện Vui Ngy Tết
      H Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang Tr 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    L Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Rm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      T Trinh
 

 

XUN Ca Ht


 
Nhạc Xun V Qu Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiu,  L Hổ,
     
LT Hoi Niệm, LL Minh Tr

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thc Tm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thnh 

Tn Gio

 

  Cu Chuyện Đầu Năm
      
L Thị MChu
 
 Di- Lặc Mang Xun Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chng Con VĐy
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Mi Trong
      
Tim !

      
Bạch Lin


 
 

TVi
 


  Vi Mẩu Chuyện VTin Tri
      
Lin Khi Chương
  TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thi Lan: Một
      
Chuyến Đi KTh

      Nguyễn Thị Thanh Tr

 

 

Năm Thn Ni Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhm Thn
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vi Pht Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-468
      Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phi
 
Tn Giả Mục-Kiền-Lin
       Nguyễn Văn Ph
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
L Phụng
 
 Đường Vo KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim
 


 

Sưu Tầm
  
 Cc BTranh Dn Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem Hnh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      H Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Bin

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      L H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Lin
  Php Nhiệm Mầu

      
L Ph Thọ
 

 


Văn Ha
m Thực
 
 Gi Thủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vo Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQu Nh
      Kem Flan (Bnh Flan)
      L Thị Đo
 
 Mn Canh Lgume
      Việt Hải
 
 Mi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tm Rang Muối Tiu: Video 
      
Tm Sốt Sữa: Video

      L H
 
 Chuẩn BNấu Bnh
      Bạch Lin
 
 Những Đặc Sản Hồn Q
      
ViệtNam Vo Tết Nhm Thn

      Nguyn Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Vim Kết Mạc

      
BS L nh
 
Bệnh Tay Chn Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Mn Mới
      
Kiều Lam
 
Biển C Linh Hồn Khng?

      
Bạch Lin
 
Vạn Vật
 
    Bạch Lin
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
V Hong Nam
  Phn Biệt

      
L Văn Ng

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 
 Những Điều L Th V
      
Ninh-Ha

     
Trần Minh Hiền
  Đm Cưới Đầu Xun

      
Phan Nho
  Những Ngy Đồng Qu

      L
Ph Thọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyn No Ti Đến Với
      
Ninh-HaDOTCom

     
Trm Anh
 
 Đầu Năm...Khai My
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đo
 
Năm Học 1974-1975

      Trần H Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bi Thanh Xun

 

Bn Cng


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chc Xun

     
Ngọc nh
 
Nắng Xun

      Tuyết Xun
     
Huỳnh Thị H
 
Min Trường Xun Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xun Mới

     
Nguyn Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Knh
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chc Tết

     Vui Xun - Đn Tết
     
Lm Ngọc
 
Xun Tuổi T

     
Thanh Nhn
 
Tm S Đầu Xun

     
HThị Thanh Nhn
  Lời Chc Đầu Xun

      Tưởng Ma Xun
     
H Tấn S
  Chc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị Th
 
Cn Lại Trong Em...

     
Thy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Cc Anh V Ti

     
Người XVạn
 

 

Cc Trường Khc


 
Họp Mặt Đầu Xun

     
L Thị Ngọc H

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Ma Lụt Qu Ti

      
Trần NPhương
 
V Bo Lụt Năm Nhm
      
Thn 1904

      Nguyễn
Văn Sm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhn Ơi

      Lương L
Huyền Chiu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hong Bch H
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
Tnh SLạc Long Qun V
      
u Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChu V Bi TUTLm

      
Vinh H
  Nhớ Sao L Nhớ Xun Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TL Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hin Thi Tập:
      
Bi Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Ma Yu Thương
      Kim Thnh
  Chm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyn Dng Ma Xun

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Ma Xun Qu Cũ
      Vn Anh
 
 Nỗi Niềm Xun
      Dương Cng Khnh
  Hương Xun

      Nguyễn Thị Bảy
  Chc Xun

      Trần Thị Chất
  NMy Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiu
  Xun Cao Nguyn

      Du Xun
      Nguyễn Thị Cc
  Hoa Xun Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đi
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bi TCon Cc

      
Nguyễn Hiền
  Ma Xun Qu Hương

      
Tường Hoi
 
 Em VCng Xun
      Mời Xun Ln Ngi
      
Nguyễn Văn Ha
  Chm Thơ Họa

      
Vinh H
  Mu Xun

      
Tr Kim Huy
 
 Ni Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngy Xun
     Tnh Xun
      Hong Cng Khim 
 
 Rực R Sắc Xun
      L Thị Lộc 
 
 Ng Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Ma 
    
 Ma Xun Mưa
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Nhớ Khc Ninh Ha
      NGH(NH)
 
 Chm TXun
      
Nguyễn Hong Phi
 
 Nha-Qu MNgn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Ma Xun
      Bch Phượng
 
 Hẹn Xun
      Đn Xun
      Nguyễn Qun
 
 Mơ V Nhớ
      L Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khi
      Dương Anh Sơn
 
 Xun Tnh
      
Kim Thnh
 
Bng Khung Chiều Cuối
      
Năm

      
V Ngọc Thnh
 
 Nhớ Tết Qu Ti
      L Hng Thn
 
 Xun Tnh Thương
      Thi Thi
 
 Dng Xun
      Lời Xun
      Hoi Thu
 
 Ma Xun Xa X
      Ng Trưởng Tiến
 
 Xun Nguyện
      Nguyễn Tnh


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Cc Bạn

      Nguyễn Vũ Trm Anh
  Ct Tin

      
Khuất Đẩu
 
 Xun Ny Chị Khng V
      L Thị Ngọc H
  Ma Xun Anh Yu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bi

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đnh

      
L H
  Xun Vắng Mẹ...

      
Hong Lan
 
 Bn Dốc Đời Nhn Lại Những
      
Xun Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi C Bạn Nhỏ Xm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Lm Con Th Phải L Con
      Phan Song
 
 Bng Dng Một Ma Xun
      
Lm Minh Ti
 
 Người Trễ Hẹn Ma Xun
      
Nguyễn Hữu Ti
 
 Dng Đời
      Thi Thi
 
 Ba M Ti
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đn Giao Thừa, Đi
      
LCha Hi Lộc Đầu Xun

      Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
 Một Cht Ưu Tư
      Nguyễn Tnh
 
Một Ma Xun An Bnh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:diem27thuy@yahoo.com

  


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Cc Bộ TRANH Dn Gian

Nổi Tiếng
 

 

Rồng ging

T

 

ranh dn gian l thể loại tranh phản ảnh cảnh sinh hoạt trong đời sống hng ngy của dn chng, thin về lối cch điệu ha được lưu truyền lu đời v rộng ri trong dn gian.

 


Tranh đ qu  Mai - Lan - Cc - Trc


Tranh đ qu Xun - Hạ - Thu - Đng


Tranh đ qu Tng - Cc - Trc - Mai

 

   Thường để thờ v trang tr. Nổi tiếng một thời c tranh Đng Hồ (Lng tranh Đng Hồ thuộc x Song Hồ, huyện Thuận Thnh, tỉnh Bắc Ninh), tranh Hng Trống (H Nội), tranh lng Snh (Huế).

Tranh sơn thủy: tranh dn gian chuyn vẽ phong cảnh thin nhin như ni sng cy cỏ thường mang tnh chất ước lệ hơn l tả thực.

 


Tranh đ qu - Ph cổ H Nội

 

   Tranh khảm mu: thể hiện bằng cc mảnh vật rắn c mu sắc như gạch men, đ qu, kim loại, v.v ghp với nhau.

 


Tranh đ qu - Bến nước

 

   Tranh Tết: để trang tr trong nh dịp Tết Nguyn Đn c mu sắc vui tươi rực rỡ mang nội dung chc tụng thường được sng tc theo thể tranh dn gian.

 

   Tranh thờ: tranh dn gian phản ảnh cc tập tục tn ngưỡng trong dn chng.

   Tranh Tứ bnh: bộ tranh c bốn bức thường vẽ phong cảnh 4 ma hnh chữ nhật khổ bằng nhau treo song song đối xứng với nhau.

 

   -Bộ "Cầm-Kỳ-Thi-Họa"

 

Tố nữTranh Hng Trống

 

Tranh "Nhịp điệu dn gian"
của Hs L Hồng Yến 

 

   Bộ "Cầm - Kỳ - Thi - Họa" (n, Cờ tướng, Thơ Họa) l bốn mn nghệ thuật điển hnh của người Việt xưa. Theo Phan Kế Bnh, trong "Việt Nam phong tục", th "Cầm - Kỳ - Thi - Tửu" l bốn th tiu khiển của giới thượng lưu. Cn theo Nguyễn Gia Thiều th "Cầm - Kỳ - Thi - Họa" l bốn ti nghệ của cc bậc ti hoa. Từ cc từ kp: đn địch, thi tửu... nghệ nhn vẽ "Cầm" đ thm người thổi so; cn vẽ "Thi" vẽ thm bầu rượu v hai chiếc cốc (chung, bi).

 

 

Tranh đồng qu

 

 

Tranh phố cổ


   - Bộ "Bồng lai tin cảnh" cảnh thần tin trong quan niệm của người Việt gồm bốn tấm gỗ bằng nhau ghp lại nhưng chỉ diễn tả một nội dung. "Bồng lai tin cảnh" l kht vọng hạnh phc.  Tin v Hạc l hai khi niệm đi đi với nhau (tranh Tin cưỡi hạc, ằng hạc qui thin) ở đu c hạc ở đ c tin.

 


Tranh đ qu - Song hạc

 

   Nền bức tranh chứa nhiều cặp đối ứng của triết l m-Dương: 8 con hạc (4 cặp trống mi), con đậu con bay (động-tĩnh), mặt trời hong hn (sng-tối), dng thc đổ (sơn-thủy), my giăng đỉnh ni (trời đất giao ho). Thin Thai hay Bồng Lai l những hnh bng của Thin ng.

 


Thc nước

 

   - Bức "M đo thnh cng" diễn tả kht vọng phồn vinh, thịnh vượng.

 

 
Tranh đ qu - M Đo Thnh Cng

 

   n ngựa đến được bến bờ kht vọng. y l một cảnh thi bnh thịnh vượng: đn ngựa rất đng v sung sức, những con chạy đầu đang ngửa cổ h vang, trước mặt l dng nước mt, đồng cỏ xanh, sau lưng l cnh rừng cy l xum xu, ở trung tm l mặt trời đang bừng ln sức sống của ngy mới. Ngựa l biểu tượng của quyền qu, uy dũng v thế lực của thời xưa.

 

   - Bộ Bt Bửu: tm vật qu trang tr nơi thờ cng, chia thnh hai bộ:

   *Bộ một: Quạt, thanh gươm, bầu rượu, giỏ hoa, ống so, lộng, ống bt, cuốn thư hoặc cnh trc, đn t b, hoa sen.

 

Tranh Đng Hồ

 

   *Bộ hai: n so, lẵng hoa, thư kiếm, bầu rượu, ti thư, thư bt, khnh, quạt.

Tương truyền mỗi vật c một ng Tin nắm giữ:

- Cy quạt Hớn Chung Ly.

- Thanh gươm Lữ ồng Tn.

- Bầu rượu L Thiết Quả.

- Cặp sanh To Quốc Cựu.

- Giỏ hoa Lam Thi Ho.

- Ống tiu Hong Tương Tữ.

- Cy gậy Trương Quả Lo.

- Bng sen H Tin C.

 


Tranh đ qu - Bt Tin

 

   Bt Bửu tượng trưng: giu c, trẻ trung, tốt lnh, hạnh phc, may mắn, chiến thắng.

 

   - Bộ "Tứ nghệ" l bốn nghề: Ngư (đnh c), Tiều (hi ủi), Canh (cy ruộng), Mục (nui sc vật).

 

   Ngư: qua huyền thoại "c ho rồng", "đền thờ c ng" (c voi), tranh "l ngư vọng nguyệt", "c chp đưa ng To về trời"...

 

L Ngư Vọng Nguyệt, tranh Hng Trống. 

 

   Tiều: từ lo tiều phu đến Thạch Sanh, hay những cao nhn bất đắc ch đều ln rừng: "Anh hng lỡ vận ln rừng đốt than".


bức tranh thu bằng tay 

 

   Canh: dn Việt xem la l một biểu tượng thing ling: Thần La, Hồn La, Mẹ La... c nhiều lễ hội v nhiều loại bnh truyền thống lin quan đến nghề trồng la như bnh chưng.

 

 

Tranh đồng qu

 

   Mục: lục sc: b, ngựa, d, g, ch, lợn.

 


Lng qu yn bnh 2

 

 

Bộ "Tứ Linh"

 

 

Tranh Tứ linh thuộc dng tranh dn gian Đng Hồ, từ tri qua phải: Long, Ln, Quy, Phụng.

 

   - Bộ "Tứ Linh" : Long (rồng), Ly (ln), Qui (ra), Phụng (phượng) linh thing ở ng Nam .

   Long - Rồng: l con vật linh thing, hiền lnh, tượng trưng cho uy lực v nam tnh.

 

Cưỡi rồng Tranh Đng Hồ 

 


Tranh đ qu - Long Hổ tương phng

  

   Cc vua cha Việt Nam thường dng chữ Long để đặt tn cho những g thuộc về mnh: long nhan, long thể, long sng, long bo, long mo, long kiếm, long m, long xa... Người Việt cho mnh l con Rồng Chu Tin, c nhiều địa danh: Thăng Long, vịnh Hạ Long, Cửu Long Giang, cầu Hm Rồng, Bến Nh Rồng, Long ỗ, Bạch Long Vĩ...

 

Ma Rồng, tranh dn gian tiu biểu cho nền mỹ thuật cổ truyền của Việt Nam

 

 

Ma ln Tranh Đng Hồ

 

  Ln hoặc Ly: 

 

 Ma sư tử  Tranh Hng Trống

 

   Ln (Kỳ Ln): đầu sư tử, mnh nai, đui tru, ăn cỏ, rất hiền lnh, biểu trưng cho ước vọng thi bnh.

Ly (Long M): mnh ngựa, đầu rồng. Ngựa l biểu tượng của vng Ty-Bắc gốc du mục, Rồng l biểu tượng của vng ng-Nam gốc nng nghiệp sng nước.

 

 

   Huyền sử Trung Quốc: khi vua Phục Hy đi dạo Hong H, gặp con Long M nổi ln, trn lưng c bức đồ, Phục Hy theo đ lm ra H ồ. Một huyền thoại khc: Vua Phục Hy đi chơi Hong H, Long M hiện ln, trn lưng c khoy, vua coi những khoy đ hiểu được lẽ biến ho của vũ trụ, mới vạch ra thnh nt m - dương, Kinh Dịch xuất pht từ đ.

 


Tranh đ qu - Cửu ngư

 

Qui (Ra): hiền lnh, chậm chạp, sng lu, biểu tượng của sự ổn định, bền vững, m tnh, trường thọ. C hai truyền thuyết: Vua Vũ trị thuỷ ở sng Lạc, c con ra nổi ln, trn lưng c chữ viết (thư), vua Vũ theo đ m lm ra Lạc Thư. Sch "Ngự Ph Thng Gim Tập Lm" viết: "Năm thứ năm đời vua Nghiu (2353 BC) c người Việt - Thường từ phương Nam đến chầu, qua hai lần thng dịch, đ dng một con ra lớn sống ngn năm, vung non ba thước, trn mai c khắc chữ Khoa ẩu (hnh giống con nng nọc) ghi chuyện từ khi khai mở trời đất, vua Nghiu sai chp lấy, gọi l Qui Dịch.

   Việt Nam c hai truyền thuyết về thần Kim Quy lin quan đến hai vị vua: An Dương Vương (thnh Cổ Loa với chiếc lẫy nỏ thần) v L Lợi (thanh gươm v Hồ Hon Kiếm).

 

Tranh thu: tng cc trc mai

 

   - Phụng (Phượng hong): biểu tượng của nữ tnh v sắc đẹp. Trung Hoa xem "Loan-Phượng" l biểu tượng của hạnh phc lứa đi (Loan l con đực, Phượng l con mi) :

Việt Nam cho "Rồng-Phượng" l biểu tượng của hạnh phc lứa đi.

 

Tranh thu tay, Rồng phụng, Song hỉ

 

   Tương truyền cng cha Lộng Ngọc, con vua Tần Mục Cng đang học cng chồng l Tin Sử. Nng thổi so khc "Phượng Cầu Hong" th chim phượng s xuống. Nng cỡi phượng, Chng cỡi rồng bay ln trời. Về sau Tư M Tương Như cũng đn bản nhạc nầy để quyến rũ Trc Văn Qun.

 

   - Bộ Tứ Hữu" l bốn loi cy tượng trưng cho bốn nhn cch được kẻ sĩ ưa chuộng: Mai (hồn nhin, cao qu), Lan (thanh khiết), Cc (thanh nhn ẩn dật), Trc (qun tử).


 

 

 

   "Hữu" l bằng hữu. Cc bậc hiền sĩ khi chn thế thường tm về thn d để lm bạn với cỏ cy đ xem chng l những người bạn c phẩm chất cao qu.

 

   Bộ Tứ thời: (Tứ bnh) l bốn bức bnh phong thin nhin:

Mai-iểu: Hoa mai v con chim - Ma Xun.

Lin-p: Hoa sen v con vịt - Ma Hạ.

Cc-iệp : Hoa cc v con bướm - Ma Thu.

Trc-Hạc hay Tng-Lộc: cy trc v con hạc hay cy tng v con hươu Ma ng.

 

   - Bộ Tứ Qu:

bốn loi cy tiu biểu cho bốn ma: Mai (Xun), Thng (Hạ), Cc (Thu), Trc (ng).

 


Tranh đ qu - lng qu thanh bnh


   Một năm c bốn ma. Mỗi ma c ba thng, gọi theo thứ tự l: mạnh, trọng, qu. Tứ qu l bốn thng cuối của bốn ma. Thng ba: Qu xun. Thng su: Qu hạ. Thng chn: Qu thu. Thng chạp: Qu đng.

 

 

   Tranh Tứ qu thuộc loại tứ bnh (bốn bức) vẽ cảnh tứ thời ny.

 


   Tranh tứ qu - Nt cổ điển v sang trọng

   Mỗi ma c một loi cy, loi hoa đặc trưng. Ma xun: hoa mai, hoa lan, hoa đo. Ma hạ: hoa sen, hoa hồng, hoa lựu.

 

 

ph điu sen v cng

Tranh Hng Trống          Tranh Tn Đức

 

   Ma thu: hoa cc, hoa ph dung. Ma đng: cy trc, cy thng (tng). Mỗi ma c một loại hoa hay cy đặc trưng, mỗi loi hoa hay cy tương ứng với một loi chim, cn thm một cu thơ nu bật chủ đề. Như vẽ hoa mai phải vẽ với chim khổng tước (mai/điểu), hoa hồng với chim cng (hồng/cng), hoa cc với g (k/cc), cy thng với chim hạc (tng/hạc)...

 

 

Tranh tứ bnhTranh Hng Trống

 

 

Tranh tứ bnh(bốn ma) Tranh Hng Trống 

 

   Chu Thần Cao B Qut Cả đời chỉ ci đầu bi lạy hoa mai (Nhất sinh đ thủ bi mai hoa ).

 

 

ph điu sen c

 

 

ph điu tin c

 

   Nguyễn Cng Trứ vẫn hằng ao ước: Kiếp sau xin chớ lm người/Lm cy thng đứng giữa trời m reo.

 


Tranh đ qu - Trc anh vng

 

   Tng, trc, mai, ba cy tiu biểu chịu lạnh ma đng, người xưa gọi l Tuế hn tam hữu. Ba bạn kh tiết ấy đều c mặt trong tranh Tứ qu.

 

Tranh thu tay Quất Động Đ Nẵng

 

 

 

 

 

Vinh Hồ

Sưu tầm trn NET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

   

                      
  

 

 

 

 

 

Trang XUN 2012- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương