Mục Lục

 

  Trang B́a
     
Ban Biên Tập
 
 Lá TXuân
      Lê Văn N
 
 Đọc Lá TXuân
      Cô Hà
 
 STáo XNinh
     
Phan Song
 
 Câu Đối Mừng Xuân
      Tư Nguyên & Lê Văn N
 
 Chúc TẾT NINH-H̉A.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xuân
 

  "Xuân Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiêu
  "Xuân Hợp Quần"

      
Lê Thị Đào
 
 Ḷng Người Rộng M
      
NXuân

     
Vinh H
 
 Mừng Xuân Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chúc Xuân
      Xuân Đă V
     
Lư H
 
 Đón Xuân
     
Nguyên Kim
 
 Xuân Q Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyên Ngộ (Lê Văn Ngô)
  Xuân Nhâm Th́n Hy Vọng

     
Tư Nguyên  (Bùi Ngoạn Lạc)
  'Xuân Hợp Quần"

     
 Nguyên Phong (TN Chánh)
  "Xuân Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xuân Cảm
     
Lê Bá Thiên
  "Xuân Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh T
 
 T́nh Khúc Mùa Xuân
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
uân Qua  Hồi c Mùa Xuân
   
 Vân Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoài Niệm Xuân Và Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tiên Tại Cao
      
Nguyên Pleiku

   
 Lê PThọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 Có Một Mùa Xuân NThế
      ĐThị Hương B́nh
 
 Chuyện NChuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khâm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Ṛm
 
 Những Chuyến Đi Vô Vọng
      Lê PThọ
 
Chuyện T́nh Cuối Năm
      Bùi Thanh Xuân

 

Hội Quán
Quảng Đông


 
 Chúc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngày Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Mùa Xuân

     
Hoàng Bích Hà
 
 Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Tường Hoài
 
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Vơ Hoàng Nam
 
Ba Mươi Ba Đóa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngày Tết
 


 
 Xóm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều Có Số - T́m
      
Người Bảo V

     
Lư H
 
 NHôn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Ḿnh Ơi !
     
Lê Thị Hoài Niệm
 
 Chuyện Vui Ngày Tết
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang T 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    Lê Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Ṛm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      Tú Trinh
 

 

XUÂN Ca Hát


 
Nhạc Xuân Và Q Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiêu,  Lư Hổ,
     
LT Hoài Niệm, LL Minh T

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thúc Tâm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ḥa
 


  Một S T Biến Âm: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thành 

Tôn Giáo

 

  Câu Chuyện Đầu Năm
      
Lê Thị MChâu
 
 Di- Lặc Mang Xuân Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chúng Con VĐây
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Măi Trong
      
Tim !

      
Bạch Liên


 
 

TVi
 


  Vài Mẩu Chuyện VTiên Tri
      
Liên Khôi Chương
  TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thái Lan: Một
      
Chuyến Đi KT

      Nguyễn Thị Thanh T

 

 

Năm Th́n Nói Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhâm Th́n
      
Nguyễn Văn Thành
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vài Phát Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      Tô Đồng
  Liêu Trai C Dị-468
      Đàm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phái
 
Tôn Giả Mục-Kiền-Liên
       Nguyễn Văn P
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
Lê Phụng
 
 Đường Vào KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm
 


 

Sưu Tầm
  
 Các BTranh Dân Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem H́nh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Biên

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      Lư H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Liên
  Phép Nhiệm Mầu

      
Lê PThọ
 

 


Văn Hóa
m Thực
 
 GThủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vào Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQN
      Kem Flan (Bánh Flan)
      Lê Thị Đào
 
 Món Canh Légume
      Việt Hải
 
 Mùi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tôm Rang Muối Tiêu: Video 
      
Tôm Sốt Sữa: Video

      Lư H
 
 Chuẩn BNấu Bánh
      Bạch Liên
 
 Những Đặc Sản Hồn Quê 
      
ViệtNam Vào Tết Nhâm Th́n

      Nguyên Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Viêm Kết Mạc

      
BS Lê Ánh
 
Bệnh Tay Chân Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Biên Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Món Mới
      
Kiều Lam
 
Biển Có Linh Hồn Không?

      
Bạch Liên
 
Vạn Vật
 
    Bạch Liên
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
Vơ Hoàng Nam
  Phân Biệt

      
Lê Văn N

 

 

Viết v
Ninh Ḥa
 


 
 Những Điều Lư TV
      
Ninh-Ḥa

     
Trần Minh Hiền
  Đám Cưới Đầu Xuân

      
Phan Nho
  Những Ngày Đồng Q

      L
ê PThọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyên Nào Tôi Đến Với
      
Ninh-ḤaDOTCom

     
Trâm Anh
 
 Đầu Năm...Khai Máy
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần B́nh Trọng
Ninh Ḥa
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đào
 
Năm Học 1974-1975

      Trần Hà Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bùi Thanh Xuân

 

Bán Công


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiêu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chúc Xuân

     
Ngọc Ánh
 
Nắng Xuân

      Tuyết Xuân
     
Huỳnh Thị Hà
 
Miên Trường Xuân Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xuân Mới

     
Nguyên Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Kính
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chúc Tết

     Vui Xuân - Đón Tết
     
Lâm Ngọc
 
Xuân Tuổi T

     
Thanh Nhàn
 
Tâm S Đầu Xuân

     
HThị Thanh Nhàn
  Lời Chúc Đầu Xuân

      Tưởng Mùa Xuân
     
Hà Tấn S
  Chúc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị T
 
C̣n Lại Trong Em...

     
Thúy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Các Anh Và Tôi

     
Người XVạn
 

 

Các Trường Khác


 
Họp Mặt Đầu Xuân

     
Lê Thị Ngọc Hà

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Mùa Lụt Q Tôi

      
Trần NPhương
 
Vè Băo Lụt Năm Nhâm
      
Th́n 1904

      Nguyễn
Văn Sâm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhân Ơi

      Lương L
Huyền Chiêu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hoàng Bích Hà
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
T́nh SLạc Long Quân Và
      
Âu Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChâu Và Bài TUTLâm

      
Vinh H
  Nhớ Sao Là Nhớ Xuân Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TLư Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hiên Thi Tập:
      
Bài Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Mùa Yêu Thương
      Kim Thành
  Chùm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyên Dáng Mùa Xuân

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Mùa Xuân QCũ
      Vân Anh
 
 Nỗi Niềm Xuân
      Dương Công Khánh
  Hương Xuân

      Nguyễn Thị Bảy
  Chúc Xuân

      Trần Thị Chất
  NMây Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiêu
  Xuân Cao Nguyên

      Du Xuân
      Nguyễn Thị Cúc
  Hoa Xuân Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đài
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bài TCon Cóc

      
Nguyễn Hiền
  Mùa Xuân QHương

      
Tường Hoài
 
 Em VCùng Xuân
      Mời Xuân Lên Ngôi
      
Nguyễn Văn Hóa
  Chùm Thơ Họa

      
Vinh H
  Màu Xuân

      
T Kim Huy
 
 Nói Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngày Xuân
     T́nh Xuân
      Hoàng Công Khiêm 
 
 Rực R Sắc Xuân
      Lê Thị Lộc 
 
 N Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Mùa 
    
 Mùa Xuân Mưa
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 
 Nhớ Khúc Ninh Ḥa
      NGH(NH)
 
 Chùm TXuân
      
Nguyễn Hoàng Phi
 
 Nḥa-QMNgàn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Mùa Xuân
      Bích Phượng
 
 Hẹn Xuân
      Đón Xuân
      Nguyễn Quân
 
 Mơ Và Nhớ
      Lê Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mùi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khói
      Dương Anh Sơn
 
 Xuân T́nh
      
Kim Thành
 
Bâng Khuâng Chiều Cuối
      
Năm

      
Vơ Ngọc Thành
 
 Nhớ Tết Q Tôi
      Lê Hùng Thân
 
 Xuân T́nh Thương
      Thi Thi
 
 Dáng Xuân
      Lời Xuân
      Hoài Thu
 
 Mùa Xuân Xa X
      NTrưởng Tiến
 
 Xuân Nguyện
      Nguyễn Tính


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Các Bạn

      Nguyễn Vũ Trâm Anh
  Cát Tiên

      
Khuất Đẩu
 
 Xuân Này Chị Không V
      Lê Thị Ngọc Hà
  Mùa Xuân Anh Yêu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bói

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đ́nh

      
Lư H
  Xuân Vắng Mẹ...

      
Hoàng Lan
 
 Bên Dốc Đời Nh́n Lại Những
      
Xuân Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi Cô Bạn Nhỏ Xóm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Làm Con TPhải Là Con
      Phan Song
 
 Bóng Dáng Một Mùa Xuân
      
Lâm Minh Tài
 
 Người Trễ Hẹn Mùa Xuân
      
Nguyễn Hữu Tài
 
 Ḍng Đời
      Thi Thi
 
 Ba Má Tôi
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đón Giao Thừa, Đi
      
LChùa Hái Lộc Đầu Xuân

      TBửu Nguyễn Thừa
 
 Một Chút Ưu Tư
      Nguyễn Tính
 
Một Mùa Xuân An B́nh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đôn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:diem27thuy@yahoo.com

  


 


 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

       

 Thấm thoát hơn bốn mươi năm trôi nhanh với những mùa Xuân trải qua trong cuộc đời, tôi cảm  nhận mỗi mùa Xuân đều mang một sắc thái riêng; chính đặc điểm này đă ghi lại nhiều kỷ niệm vui buồn làm tôi luôn nhớ măi nhất là mỗi khi Xuân về trong cuộc đời tha hương viễn xứ.

 

Mùa Xuân hồn nhiên của tuổi thơ, mừng vui trong bộ quần áo mới vào dịp Tết Nguyên Đán. Mùa Xuân đầy mộng mơ của lứa tuổi xuân th́ với bao hoài băo một thời áo trắng thư sinh. Mùa Xuân đầy hy vọng khi đă thành đạt trước ngưỡng cửa của cuộc đời với nhiều niềm vui trong nghề nghiệp. Những mùa Xuân khác đă đến với bao nỗi sầu bi tiễn biệt người thân vĩnh viễn ra đi.

 

Mùa Xuân 1968, rồi mùa Xuân 1975… !

 

Hồi tưởng lại những kỷ niệm tuổi thơ đă hiện ra trong kư ức tôi với những chuỗi ngày Xuân thật đầm ấm bên Cha Mẹ cùng anh chị, niềm vui hớn hở trong bộ quần áo mới vào dịp Tết. Tôi c̣n nhớ năm xa xưa ấy, Mẹ tôi đă may cho tôi một chiếc áo đầm màu hồng đỏ thật đẹp. Niềm vui mừng dâng ngập cả ḷng tôi v́ lần đầu tiên được Mẹ cho tôi món quà đặc biệt này.

 

Sáng mồng một Tết, tôi thức dậy sớm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ăn điểm tâm xong, mặc chiếc áo đầm mới để chúc mừng tuổi Cha Mẹ và các anh chị tôi.

 

Câu người ta thường nói : “Người đẹp bởi lụa” quả thật đúng.

Tôi rất vui mừng hớn hở, săm soi chiếc áo mới, tôi nh́n ngắm trong gương, có cảm tưởng tôi được đẹp gái ra, mặt mày sáng sủa thêm, niềm vui lộ hẳn trên nét mặt, Cha Mẹ và các anh chị đều khen ngợi khi tôi mặc chiếc áo mới này.

Tôi reo cười chạy tung tăng khắp xóm để khoe cùng các bạn gái đồng trang lứa.

Có bạn xúm nhau giễu tôi:

_ Xem “con Gái”, nó mặc áo đầm x̣e nè, đẹp quá, đẹp quá, lại đây mà coi…!

Các bạn thân xúm lại bên tôi, đứa cầm áo, bạn khác vuốt ve, nh́n ngắm, tấm tắc xuưt xoa tỏ sự ao ước trong ḷng có được chiếc áo mới đẹp như tôi. Tôi càng mừng vui cảm thấy hănh diện được cái hạnh phúc Cha Mẹ đă thương yêu dành cho ḿnh một món quà đặc biệt này và không kém phần quí giá. Đây là lần đầu tiên tôi có được kỷ vật ở lứa tuổi ấu thời vào năm tôi vừa tṛn mười tuổi.

 

Trong khi đó, bọn lũ con trai trong xóm trạc tuổi tôi cũng đă hè nhau la lớn, có vẻ trêu chọc:

_ Tụi bay ơi, đến đây xem cô gái, con Ông thầy giáo mặc áo đầm không ống nè, mau lên, lẹ lên !!! Thấy vậy tôi cũng mặc nhiên phớt lờ như không hề nghe biết v́ chiếc áo mới đặc biệt ấy tôi rất ưa thích. Những lời nói của bọn trai có vẻ tinh nghịch, tôi không thèm để ư tới.

  

Cha tôi làm nghề dạy học khi Người mới bước vào đời sau khi đậu được văn bằng Primière ngày xưa. Do đó, từ khi tản cư về làng Vĩnh Phú, tên tuổi Cha tôi được nhiều người biết đến nhất là trong làng xóm nơi gia đ́nh tôi cư ngụ.

 

“Gái” là tên cúng cơm của tôi, thường gọi ở nhà. Các bạn hàng xóm không biết tên thật đi học của tôi, chỉ trừ các bạn cùng lớp. V́ vậy các bọn trang lứa trong xóm thường gọi tên tôi bằng tục danh ấy.

 

Vui Xuân trong ba ngày Tết với chiếc áo đầm mới bảnh bao và b́ thơ đỏ được Cha Mẹ ĺ x́ tiền mới, ḷng tôi cảm thấy mừng vô hạn. Tôi cất tiền để dành vào  bùng binh, giặt sạch áo đầm cất kỹ vào ngăn tủ gọn gàng và chỉ mặc khi nào đi chơi xa hoặc có dịp tôi theo Cha Mẹ về quê thăm Nội Ngoại.

 

Nhiều lúc tôi tự hỏi, hồi ấy sao Cha Mẹ nghèo quá, với lẽ gia đ́nh tôi có nhiều anh chị em nữa c̣n ở lứa tuổi đi học chăng ?! Đồng tiền lương cố định của Cha tôi đi làm chỉ đủ trang trải mọi thứ chi phí cho cả nhà, tiện tặn lắm mới dư chút ít để pḥng khi đau bệnh. Bây giờ nghĩ lại tôi rất thương yêu và cảm phục với lối sống chắt chiu, tiết kiệm của Cha Mẹ tôi để lo cho anh em tôi ăn học nên người.

 

Sau năm học lớp Nhất tại trường Tiểu học Ninh Ḥa, đậu bằng Tiểu học xong, dịp hè tôi theo Cha tôi vào Nha Trang để dự kỳ thi tuyển sinh lớp Đệ Thất trường công lập tỉnh thành.

 

Nhân dịp này tôi được Mẹ cho mặc chiếc áo đầm tôi hằng yêu thích ấy. Niềm vui rộn ră hân hoan trong ḷng. Tôi cảm thấy trí óc tôi phấn chấn sáng suốt hơn.

 

Đến giờ thi tôi đă làm hoàn chỉnh hai môn thi Văn Toán trong kỳ thi tuyển sinh vào Đệ Thất năm ấy. Niềm vui khôn xiết đă đến với tôi và cả gia đ́nh tôi với kết quả tôi đă trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh này. Từ đó tôi trở thành một nữ sinh bé bỏng của trường công lập tỉnh thành Nha Trang với niềm tự hào và nhiều hoài băo tương lai.

 

 

Thế rồi qua bảy năm theo học ở bậc Trung học, tôi dần khôn lớn. Sau đó tiếp tục vài năm Đại học Sài g̣n, tôi có vốn kiến thức khả dĩ làm hành trang cho tôi vào đời.

 

Những mùa Xuân trôi qua, nhiều năm Tết đă đến ở lứa tuổi này, tôi được Mẹ muasắm và thưởng cho tôi những món quà thích hợp với lứa tuổi lớn hơn.Những chiếc áo dài trắng tinh, tha thướt trong dáng dấp cô nữ sinh trường tỉnh thành làm tăng thêm vẻ dịu dàng, duyên dáng đáng yêu của tuổi xuân th́.Tuổi đời dần lớn, tôi vào Đệ Nhị cấp, vóc dáng cô nữ sinh e ấp bên chiếc nón bài thơ Huế đầy mộng mơ, mái tóc thề buông xỏa bờ vai lộng gió, tay cầm cặp hồn nhiên ngày hai buổi đến trường

 

Với những chuỗi thời gian học tập, tôi đă ra sức dùi mài, trao dồi kiến thức và đạt được kết quả tốt đẹp tôi hằng mong ước. Từ giă mái trường Trung học Vơ Tánh, nơi đây tôi đă đến và đi với những thành quả học vấn đáng nhớ trong cuộc đời.

          

Mừng thay tên tuổi bảng vàng,

Thoạt đầu Đệ Thất trong hàng tuyển sinh.

Tiếp theo Tú Một Thứ B́nh,

Tú Hai kết cuộc quang vinh tuổi đời.

 

Mỗi lần nh́n lại h́nh ảnh mái trướng xưa hay tôi có dịp ghé thăm trong lần trở về quê hương, ḷng tôi luôn thương nhớ và dâng lên bao nỗi niềm hoài cảm luyến lưu với những mùa Xuân đă qua đi trong đời.

      

Rời xa mái trường Trung học Vơ Tánh Nha Trang, chia tay bạn bè, mỗi người một hướng và mỗi ngành nghề khác nhau. Có bạn vào Văn khoa, Luật khoa, Y Dược khoa, Sư Phạm… Có bạn rời ghế nhà trường với hoàn cảnh phải vào đời sớm hơn để t́m kế sinh nhai. Thân trai theo việc kiếm cung tiếp nối nghiệp dĩ của Cha anh…Phận nữ nhi sống nơi hậu phương thường vào ngành giáo dục với nghề cầm phấn, gần gũi với học tṛ, làm bạn với phấn trắng bảng đen, nhận lănh một nhiệm vụ thiêng liêng cao cả, truyền thụ kiến thức cho mầm non thế hệ trẻ, tương lai của đất nước mai sau.

 

Riêng tôi tiếp bước nghiệp dĩ của thân sinh đi vào nghề giáo, lấy nguồn vui nơi bục giảng với bao học tṛ thương yêu quí mến.

 

Một kỷ niệm ghi dấu về mùa Xuân “lịch sử’’ tôi hằng nhớ măi trong quăng đời “gơ đầu trẻ”, yêu trường mến lớp của tôi, trong những chuỗi ngày dạy học tại một trường quận xa xôi của mấy mươi năm về trước.

 

Vào mùa hè năm 1968, tôi nhận giấy đi chấm thi Trung học tại Huế. Cầm Sự vụ lệnh của Bộ Giáo Dục trên tay, ḷng tôi rất bồi hồi, lo lắng và nhiều do dự.

 

Trí óc tôi luôn suy nghĩ vẩn vơ, nhiều câu hỏi cứ quanh quẩn trong tôi: Không thi hành công tác ư ? Với lư do nào…?Phải chấp hành lệnh? Lo sợ quá…! Hoàn cảnh thế nào ? Trí óc tôi căng thẳng quá…!!!           

   

“ Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ! ”

 

Không những riêng tôi phải đương đầu với những khó khăn trước mắt, Cha Mẹ tôi cũng đă lo lắng nhiều cho tôi về đường đi nẻo bước trong công việc này. Tuổi đời c̣n quá trẻ, trường đời chưa từng trải, thân gái đường xa vạn dặm, cách trở muôn trùng, làm sao tôi có thể đương đầu với những bất trắc có thể xảy ra ! Càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng đau!

 

Tôi cố gắng tạo niềm tin tưởng và sự tự tin của ḿnh. “Có chí th́ nên”, tôi tự tạo niềm tin và nuôi hy vọng mọi việc sẽ thông suốt và tôi có thể vượt qua khó khăn giúp tôi hoàn thành công tác được cấp trên giao phó.

 

Qua nhiều ngày đêm suy nghĩ, lấy niềm tin, hy vọng làm kim chỉ nam cho cuộc sống và với bản năng hoạt động của tuổi trẻ, cuối cùng tôi đă quyết định thi hành nhiệm vụ của Bộ Giáo Dục trong công tác chấm thi tại Huế.

 

Trước nhiều nỗi lo lắng cho chuyến công tác đường dài của tôi, Cha tôi đă t́m hỏi thăm người quen để có thể giúp cho tôi được dễ dàng trong những ngày đến Huế Sau đó, Cha tôi đă nhờ một người bạn thân của Cha tôi giúp đỡ trong việc ăn ở tạm trú trong thời gian công tác tại đây.Với phương tiện liên lạc thời ấy rất khó khăn, chỉ gởi thư qua đường bưu điện, thường sau một tuần lễ thư mới tới nơi.

 

Đồng thời Cha tôi cũng đă chuẩn bị viết sẵn một lá thư tay tôi mang đi cùng địa chỉ nhà nơi đến.

 

Hành lư đă chuẩn bị sẵn sàng hai ngày trước đó với đầy đủ các thứ nhất là đồ dùng cá nhân và các giấy tờ cần thiết phải mang theo, tôi cảm thấy yên tâm phần nào nhưng vẫn nao nao trong ḷng.

 

Vào buổi sáng hôm ấy, một tiếng đồng hồ trước giờ qui định ghi trên vé máy bay, tôi được Cha tôi đưa ra phi trường Nha Trang để đáp chuyến bay đi Huế. Sau khi làm đầy đủ mọi thủ tục giấy tờ trong chuyến hành tŕnh đường xa, mười lăm phút trước giờ bay đă đến.Tiếng loa phát thanh rộn ră vang lên như thúc giục hành khách chuẩn bị sẵn sàng bước lên cầu tàu. Tôi chào Cha tôi trong cái vẫy tay tạm biệt rời Nha thành vào một ngày nhạt nắng. Tôi biết giờ này Mẹ tôi ở nhà đang bắt đầu lo lắng cho tôi và chờ đợi Cha tôi về để hỏi thăm về việc đi lại của tôi như thế nào để Mẹ tôi được yên tâm hơn.

 

Tất cả hành khách vào chỗ ngồi theo vị trí số ghế đă qui định trên vé, đưa mắt nh́n quanh tôi không bắt gặp được một người quen nào. Ḷng tôi càng thấy nhiều lo lắng hơn, mặc dù vậy tôi tự trấn an và mong thời gian trôi nhanh.

Bỗng tiếng nữ chiêu đăi viên hàng không vang lên:

_ Xin quí hành khách buộc dây an toàn cùng lời giới thiệu thời gian lộ tŕnh với lời chúc lành đến tất cả hành khách của chuyến bay.

  

Khoảng năm phút sau, máy bay bắt đầu cất cánh rời thành phố Nha trang và thẳng tiến về hướng Bắc theo đường chim bay. Xuyên qua cửa sổ, tôi đưa mắt nh́n núi đồi trùng điệp của dăy Trường Sơn hùng vĩ, máy bay lướt nhẹ làn gió xuyên qua những cụm mây trắng đang cuồn cuộn trôi. Phi công điều khiến thân tàu lướt êm ả ở khoảng không gian cao tầng trên biển khơi xanh màu nước biếc.

 

Nh́n cảnh vật thiên nhiên bên ngoài thấy được vẻ huyền bí của tạo hóa, nào sông núi biến khơi, mây ngàn, trời đất bao la. Với bàn tay cùng khối óc của con người đă chế ngự tất cả, chinh phục thiên nhiên phục vụ cho đời sống con người.

 

Qua hơn một tiếng giờ bay, phong cảnh miền đất thần kinh đă lần lượt hiện ra trước mắt tôi, nào ḍng sông Hương uốn khúc qua núi đồi, làng mạc.Thành phố ẩn hiện dưới làn sương mai c̣n vương văi đó đây, chốc chốc nhà cửa, phố thị dần rơ nét và phơi ḿnh dưới nắng trưa.

 

Bỗng tiếng trong trẻo của cô tiếp viên hàng không vang lên:

_ C̣n mười phút nữa là đến phi trường Phú Bài. Xin quí hành khách buộc lại dây

an toàn.

Ḷng tôi càng rộn lên khi biết ḿnh thực sự đối diện trước cảnh xứ lạ quê người…!

 

Từ cầu thang theo đoàn người hành khách xuống sân bay vào bên trong pḥng đợi để chờ nhận hành lư kư gởi, tôi đưa mắt nh́n quanh quang cảnh nơi đây với hy vọng mong mỏi gặp được người quen nhưng nào có t́m được người quen bây giờ !

 

Trời mùa hè nóng bức nhưng tôi cảm thấy lạnh người lúc này khi nh́n những h́nh ảnh c̣n đậm nét ghi lại tàn tích sau Tết Mậu Thân.

Trước mặt tôi, cảnh vật đ́u hiu, xơ xác c̣n hiện rơ và phảng phất không khí nặng nề như c̣n bao trùm cả không gian trên miền đất thần kinh văn vơ này.

 

Sau khi nhận hành lư tôi bước ra bến đợi để chờ đón xe về nhà trọ. Cầm địa chỉ trên tay bảo tài xế đưa tôi thẳng về nhà trọ trong thành nội. Dọc đường, đưa mắt nh́n quanh tôi không khỏi chạnh ḷng. Quang cảnh quạnh quẽ, phố phường đ́u hiu, thưa thớt người đi lại. Bầu trời ảm đạm, không khí tẻ nhạt c̣n nặng trĩu bao trùm cả thành phố Huế vào những ngày tháng ấy.

 

Tài xế đưa tôi đến nhà đúng theo địa chỉ đă ghi, gặp hai Bác chủ nhà, tôi đưa lá thư của Ba tôi đă viết sẵn và tôi tự giới thiệu thêm để hai Bác biết rơ hơn.

Cả Bác trai và Bác gái vui vẻ đón chào tôi, liền cho tôi tạm trú một pḥng nhỏ trong nhà. Tôi cảm thấy yên tâm trong ḷng phần nào trước tâm trạng đầy lo lắng lần đầu tiên tôi đặt chân đến Huế.

 

Hai Bác đă lo giúp đỡ tôi cả việc ăn ở và bước đầu đi lại. Gia đ́nh Bác tương đối khá giả, nhà rộng răi thoáng mát, tiện nghi. Tôi làm quen với sinh hoạt gia đ́nh và tạm trú tṛn một tuần lễ trong thời gian công tác chấm thi ở đây.  

 

Sáng hôm sau tôi được người chị, con gái của hai Bác chở xe đưa tôi đến trường Đồng Khánh để giới thiệu và giúp tôi biết nơi chốn. Trường Đồng Khánh và Quốc học Huế tọa lạc trên đại lộ Lê Lợi, nằm sát cạnh nhau, bên phía hông cách bởi con đường nhỏ, trường có mặt tiền đều hướng về bờ sông Hương thơ mộng. Đây là hai ngôi trường lớn nhất ở Huế được thành lập từ lâu và có tên tuổi đáng ghi nhớ.

 

Cũng trong ngày hôm nay tôi đă tham dự buổi họp Hội đồng Giám khảo đầu tiên cho kỳ chấm thi này. Hội đồng toàn những giáo sư từ các tỉnh trở về đây công tác. Sau khi nhận lịch tŕnh và thời gian cùng nội dung công việc, tôi trở về nhà chiều hôm đó.

 

Theo lịch tŕnh sáng hôm sau tôi bắt đầu trở lại hội đồng giám khảo và lănh nhiệm vụ chấm thi.Thường mỗi ngày tôi đi và về bằng phương tiện xe lam trên các tuyến đường chạy quanh thành phố, qua cầu Trường Tiền gió mát để tới hội đồng thi, cơ sở đặt tại trường Đồng Khánh.

 

Trải qua ṛng ră suốt một tuần lễ chấm thi, hội đồng giám khảo đă tổng kết sau buổi họp vào chiều cuối tuần. Nh́n chung kết quả khả quan, tỷ lệ học sinh đậu khá cao.

 

Tŕnh độ học vấn của học sinh có căn bản vững vàng. Tuy trải qua những ngày tháng khói lửa, ảnh hưởng không ít đến tinh thần học tập, nhưng học sinh vẫn ra sức cố gắng đạt thành quả tốt đẹp trong kỳ thi này.

 

Các em học sinh đă ư thức được tầm quan trọng của sự học vấn. Kiến thức là ch́a khóa của cuộc đời.

 

Học thông nói thạo viết hay,

Đó là ch́a khóa đi ngay vào đời.

Muốn cho cuộc sống tuyệt vời,

Trao dồi kiến thức ngàn đời tuổi tên.

 

Sau khi công tác hoàn thành, ḷng tôi cảm thấy nhẹ nhơm. Thời gian lưu lại nơi đây tuy không lâu, nhưng có lẽ không những riêng tôi mà hầu hết các giám khảo từ phương xa đến thi hành nhiệm vụ chấm thi kỳ này, đều cảm thấy trong ḷng nặng trĩu nhiều mối âu lo. Chập chờn trong giấc ngủ, ḷng có nhiều nỗi bàng hoàng lo nghĩ vẩn vơ mong đến ngày trở về nhiệm sở.

 

Sự mong mỏi và niềm mơ ước đă theo thời gian gíúp tôi làm dịu xoa bao nỗi lo lắng đong đầy trong ḷng. Một ngày mong ước đă đến.

 

Buổi sáng sớm của một ngày đă rất xa năm ấy, tôi đáp phi cơ rời miền đất thần kinh hoa gấm trở về nhà. Sau hơn một giờ bay, chiếc phi cơ đáp xuống phi trường Nha Trang an toàn. Ḥa với không khí mát mẻ của miền thùy dương cát trắng, tôi cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, trút hết bao nỗi ưu tư lo lắng trong ḷng. Kết thúc tốt đẹp một chuyến công tác đường dài xa vạn dặm !

  

Sau thời gian nghỉ hè tôi trở về lại nhiệm sở. Ngôi trường tuy nhỏ bé, xứ quê hiền lành, chất phác, đơn sơ nhưng với bao tŕu mến, dễ thương tôi đă ấp ủ trong ḷng. Nh́n lại đám học tṛ thơ ngây với lứa tuổi mới lớn giống như những ngày nào tôi đă trải qua, c̣n khoác chiếc áo trắng thư sinh trong quăng đời đi học. Tôi càng cảm thấy yêu trường, mến lớp với bao học sinh thân thương tôi hằng rèn luyện và d́u dắt, truyền thụ kiến thức cho mầm non thế hệ trẻ.

 

Tôi tiếp tục công tác tại đây với nhiều kỷ niệm đẹp về mái trường, t́nh đồng nghiệp và học sinh dễ thương của miền quê tương đối yên lành.

 

Sau chuyến đi công tác đường dài tại Huế, tuy có những âu lo trĩu nặng trong ḷng, nhưng tôi cảm thấy mừng với chuyến đi an toàn và thông suốt. Đồng thời nhờ đó tôi đă rút tỉa được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, nhất là phạm vi nghề nghiệp để giúp tôi thành công trong suốt chặng đường giáo dục mà tôi sẽ phải tiếp tục trải qua sau này.

     Thật là: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” !

 

Thấm thoát thời gian một niên học trôi qua thật nhanh. Mùa hè năm sau tôi lại được nhận giấy đi chấm thi tại Huế thêm lần nữa.

 

Một mùa Xuân trôi qua đă cho tôi thêm tuổi đời dày dạn hơn, kinh nghiện hơn đôi chút. Tôi cảm thấy chững chạc, vững tâm, nhất là có sự tự tin và niềm hy vọng dâng lên trong ḷng.

Cầm Sự vụ lệnh của Bộ Giáo Dục trên tay, tôi thầm nghĩ, có lẽ tên tôi đă bị chiếu tướng, hàm chứa ư nghĩa gắn liền với thi cử, trường thi và học sinh chăng?!

 

Đi công tác lần này, tôi cũng như Cha Mẹ tôi khỏi phải bận tâm nhiều như trước.

Dầu sao tôi cũng đă quen nước quen cái, biết qua về cách sinh hoạt nơi tôi đến cả kinh nghiệm trường thi nữa.

 

Ngày đến tŕnh diện tại hôi đồng thi lần này, cơ sở vẫn đặt tại trường Đồng Khánh nên tôi càng thấy dễ dàng hơn. Tôi ăn ở nội trú tại trường có pḥng dành riêng cho nữ, nhờ Bác cai trường giúp cho việc ăn uống, sinh hoạt chung cùng một số bạn nữ đồng nghiệp khác từ các tỉnh về đây công tác. Một món ăn Huế thật ngon miệng tôi vẫn c̣n nhớ măi, đó là món thịt heo ba chỉ luộc  ăn với dưa giá và mắm tôm chua đặc biệt được Bác mời trong những bữa ăn hằng ngày.

 

Thời gian chấm thi kéo dài một tuần lễ, hầu như mọi người cũng như tôi đều cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng trong chuyến đi này. Không khí thành phố có phần vui hơn trước, cảnh sống nhộn nhịp hơn, người buôn kẻ bán, sinh hoạt đều khắp. Nh́n ḍng sông Hương đẹp thơ mộng, là nguồn thi hứng cho tao nhân mặc khách, nguồn thơ văn dạt dào ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên từ ngàn xưa trên mảnh đất thần kinh lịch sử này.

 

Thường vào mỗi chiều sau giờ làm việc, tôi cùng các bạn nữ dạo bước trên đại lộ Lê Lợi, đứng bên bờ nh́n ngắm ḍng sông Hương nước chảy lững lờ mát dịu đă ru ḷng khách thập phương. Xa xa chiếc cầu Trường Tiền soi bóng trên ḍng sông, đưa người qua lại hóng mát mỗi chiều về.

Nhân dịp này vào ngày nghỉ, tôi đă ghé đến nhà thăm gia đ́nh hai Bác, nơi tôi ở trọ trong thời gian chấm thi năm trước. Tôi cũng được Thân Trọng Sanh, em ruột của chị Thân Thị Hảo, đang theo học Đại học Huế, đưa tôi đi chơi đây đó.

Chị Hảo nguyên là Giáo sư trường Trần B́nh Trọng Ninh Ḥa, quê ở Vạn Ninh, tôi được quen biết với Chị trong dịp đi chấm thi tuyển sinh Đệ Thất hằng năm. Với cái may mắn được Chị Hảo giới thiệu cậu em trai đă hướng dẫn giúp tôi đi thăm viếng danh lam thắng cảnh Huế vào dịp chấm thi lần này. Sanh lại c̣n thết đăi tôi món bánh bèo Huế đặc biệt nữa. Thật ngon tuyệt, tôi c̣n nhớ măi…!

 

Giờ đây đă vắng h́nh bóng Chị do một tai nạn xe cộ đáng thương tâm xảy ra tại quê nhà trong dịp Tết cách đây vài năm, để lại bao sự thương tiếc của người thân, bạn bè và đồng nghiệp!

 

 Mỗi lần nh́n lại h́nh ảnh c̣n lưu gi, tuy đă mấy mươi năm xa cách, tôi thấy chạnh ḷng thương nh cảnh cũ người xưa thuở nào…

H́nh lưu niệm trong tôi cất giữ,

Nhớ người xưa cảnh cũ c̣n đây

Bao năm xa cách muốn tỏ bày

Ghi tâm khảm ḷng người viễn xứ !

Thấm thoát tuần lễ công tác chấm thi tại Huế trôi qua, chúng tôi, các đồng nghiệp rời hội đồng thi chia tay nhau trở về nhiệm sở trong luyến lưu…

 

Thế rồi ḍng đời xuôi ngược, dâu bể đổi dời, với bao thăng trầm trong cuộc sống, mỗi người trong kiếp sống nổi trôi qua chuỗi ngày binh biến trên quê hương, kẻ mất người c̣n, giờ đây một dịp điểm lại với bao nỗi niềm nhớ thương dâng trào.

 

Thời gian dần trôi chôn vùi quá khứ nhưng dĩ văng không bao giờ lăng quên và măi c̣n ghi dấu trong tiềm thức con người.

 

Mỗi khi nh́n lại những h́nh ảnh c̣n lưu, nh́n lại ngôi trường Quốc Học, Đồng Khánh Huế, nh́n h́nh ảnh ḍng sông Hương nước chảy xuôi ḍng, cầu Trường Tiền soi bóng trên ḍng Hương giang thơ mộng, lắm lúc nghe những bản nhạc trữ t́nh về xứ Huế cố đô xưa, tôi không khỏi chạnh ḷng thương nhớ và gợi lại trong tôi với bao kỷ niệm đẹp của một thời, dẫu vui buồn, với những mùa Xuân trải qua trong cuộc đời…

 

Nếu bảo Huế có ḍng sông Hương thơ mộng, nước chảy lững lờ qua hai mùa mưa nắng. Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp đưa đón người đi về. Những mái tóc thề buông xỏa bờ vai, dịu dàng trong chiếc áo dài tím của cô nữ sinh Đồng Khánh phất phơ trong gió, nghiêng nghiêng chiếc nón lá bài thơ, e ấp bước chân trên đại lộ Lê Lợi vào những buổi tan trường về…; giờ đây chắc Huế đẹp hơn xưa, có nhiều du khách ái mộ đến viếng thăm. Cả trong tôi cũng cảm thấy ước mơ có dịp viễn du trở về  miền cố đô lịch sử này.                  

 

Cảnh cũ người xưa nào c̣n mấy,

Có chăng nh́n lại thấy thêm thương

Ước ǵ thăm khắp nẻo đường,

Phố phường nhà cửa mái trường năm xưa!

 

Thời gian trôi nhanh, tôi về công tác tại nhiệm sở cũ trong t́nh đồng nghiệp chan ḥa, t́nh thương yêu học sinh thơ ngây tŕu mến. Ḍng đời êm đềm xuôi chảy, trải qua những mùa Xuân đầy hoa nở mừng vui, t́nh yêu thương trường lớp ngập tràn. 

 

Thế rồi mùa Xuân ly tán 1975 lại đến…! Từng đoàn người rời xa mảnh đất quê hương, sống cuộc đời tha phương viễn xứ, bỏ lại sau lưng quê Cha đất Tổ, ḷng ngậm ngùi thương nhớ trào dâng.

 

Xuân về thương nhớ quê hương,

Xuân đi Xuân lại c̣n vương cơi ḷng.

Xa quê bao nỗi nhớ trông,

Mong ngày thăm lại ḍng sông quê nhà…

Cầu Dinh mấy nhịp đi qua,

Sông Dinh nước chảy t́nh ta tràn đầy.

Cho tôi nhắn gởi tỏ bày,

Chúc lời Xuân đến ḷng này nhớ thương !

 

Cuộc đời tha hương viễn xứ trên đất người, cơi ḷng da diết nhớ thương về quê Mẹ. Đứng bên bờ đại dương xa thẳm cách hơn nửa ṿng cầu quả đất, trái tim người con dân nước Việt hằng se thắt, mong gởi gắm về quê nhà bao nỗi nhớ niềm thương.

 

Biết bao mùa Xuân đến rồi đi qua đời tôi, với bao nỗi buồn ly biệt ! Mẹ Cha, anh chi em đă vĩnh viễn ra đi để  lại trong tôi những mùa Xuân tang tóc, đau thương của cuộc đời…!

 

Mỗi mùa Xuân đến, nỗi dặm trường,

Khắc khoải sầu dâng, dạ xót thương

Nhớ Cha Mẹ nhạt nḥa đôi mắt

Chuỗi ngày Xuân lệ măi c̣n vương !

  

Nắng Xuân tỏa khắp, chim muông bay lượn, ca hót líu lo trên cành, cây cối đơm hoa nờ nhụy ḥa nhịp với ḷng người rộn ră đón mừng Xuân mới.

 

Hồi tưởng những mùa Xuân đă qua trong đời với nhiều kỷ niệm vui buồn lẫn lộn đă hiện ra trong kư ức tôi. Những ḍng văn thơ trải dài ghi lại qua nét bút thi nhân đă gợi nhớ trong tôi và làm sống lại một thời quá khứ xa xăm thuở nào.

 

“Ḍng Đời” kính gởi  lời tri ân cùng thăm hỏi đến các bậc ân nhân mà tôi đă thọ ơn sâu sắc trong cuộc đời, nhất là những tháng ngày sống tha hương, bôn ba nơi đất khách quê người…

 

 

 

ThiThi
1/2012

   

 


        

 

 


 

 

 

 

  

 

 

                        

    

 

 

 

 

 

 

Trang XUÂN 2012- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương