Mục Lục

 

  Trang B́a
     
Ban Biên Tập
 
 Lá TXuân
      Lê Văn N
 
 Đọc Lá TXuân
      Cô Hà
 
 STáo XNinh
     
Phan Song
 
 Câu Đối Mừng Xuân
      Tư Nguyên & Lê Văn N
 
 Chúc TẾT NINH-H̉A.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xuân
 

  "Xuân Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiêu
  "Xuân Hợp Quần"

      
Lê Thị Đào
 
 Ḷng Người Rộng M
      
NXuân

     
Vinh H
 
 Mừng Xuân Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chúc Xuân
      Xuân Đă V
     
Lư H
 
 Đón Xuân
     
Nguyên Kim
 
 Xuân Q Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyên Ngộ (Lê Văn Ngô)
  Xuân Nhâm Th́n Hy Vọng

     
Tư Nguyên  (Bùi Ngoạn Lạc)
  'Xuân Hợp Quần"

     
 Nguyên Phong (TN Chánh)
  "Xuân Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xuân Cảm
     
Lê Bá Thiên
  "Xuân Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh T
 
 T́nh Khúc Mùa Xuân
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
uân Qua  Hồi c Mùa Xuân
   
 Vân Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoài Niệm Xuân Và Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tiên Tại Cao
      
Nguyên Pleiku

   
 Lê PThọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 Có Một Mùa Xuân NThế
      ĐThị Hương B́nh
 
 Chuyện NChuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khâm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Ṛm
 
 Những Chuyến Đi Vô Vọng
      Lê PThọ
 
Chuyện T́nh Cuối Năm
      Bùi Thanh Xuân

 

Hội Quán
Quảng Đông


 
 Chúc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngày Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Mùa Xuân

     
Hoàng Bích Hà
 
 Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Tường Hoài
 
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Vơ Hoàng Nam
 
Ba Mươi Ba Đóa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngày Tết
 


 
 Xóm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều Có Số - T́m
      
Người Bảo V

     
Lư H
 
 NHôn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Ḿnh Ơi !
     
Lê Thị Hoài Niệm
 
 Chuyện Vui Ngày Tết
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang T 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    Lê Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Ṛm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      Tú Trinh
 

 

XUÂN Ca Hát


 
Nhạc Xuân Và Q Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiêu,  Lư Hổ,
     
LT Hoài Niệm, LL Minh T

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thúc Tâm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ḥa
 


  Một S T Biến Âm: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thành 

Tôn Giáo

 

  Câu Chuyện Đầu Năm
      
Lê Thị MChâu
 
 Di- Lặc Mang Xuân Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chúng Con VĐây
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Măi Trong
      
Tim !

      
Bạch Liên


 
 

TVi
 


  Vài Mẩu Chuyện VTiên Tri
      
Liên Khôi Chương
  TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thái Lan: Một
      
Chuyến Đi KT

      Nguyễn Thị Thanh T

 

 

Năm Th́n Nói Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhâm Th́n
      
Nguyễn Văn Thành
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vài Phát Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      Tô Đồng
  Liêu Trai C Dị-468
      Đàm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phái
 
Tôn Giả Mục-Kiền-Liên
       Nguyễn Văn P
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
Lê Phụng
 
 Đường Vào KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm
 


 

Sưu Tầm
  
 Các BTranh Dân Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem H́nh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Biên

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      Lư H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Liên
  Phép Nhiệm Mầu

      
Lê PThọ
 

 


Văn Hóa
m Thực
 
 GThủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vào Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQN
      Kem Flan (Bánh Flan)
      Lê Thị Đào
 
 Món Canh Légume
      Việt Hải
 
 Mùi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tôm Rang Muối Tiêu: Video 
      
Tôm Sốt Sữa: Video

      Lư H
 
 Chuẩn BNấu Bánh
      Bạch Liên
 
 Những Đặc Sản Hồn Quê 
      
ViệtNam Vào Tết Nhâm Th́n

      Nguyên Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Viêm Kết Mạc

      
BS Lê Ánh
 
Bệnh Tay Chân Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Biên Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Món Mới
      
Kiều Lam
 
Biển Có Linh Hồn Không?

      
Bạch Liên
 
Vạn Vật
 
    Bạch Liên
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
Vơ Hoàng Nam
  Phân Biệt

      
Lê Văn N

 

 

Viết v
Ninh Ḥa
 


 
 Những Điều Lư TV
      
Ninh-Ḥa

     
Trần Minh Hiền
  Đám Cưới Đầu Xuân

      
Phan Nho
  Những Ngày Đồng Q

      L
ê PThọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyên Nào Tôi Đến Với
      
Ninh-ḤaDOTCom

     
Trâm Anh
 
 Đầu Năm...Khai Máy
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần B́nh Trọng
Ninh Ḥa
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đào
 
Năm Học 1974-1975

      Trần Hà Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bùi Thanh Xuân

 

Bán Công


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiêu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chúc Xuân

     
Ngọc Ánh
 
Nắng Xuân

      Tuyết Xuân
     
Huỳnh Thị Hà
 
Miên Trường Xuân Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xuân Mới

     
Nguyên Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Kính
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chúc Tết

     Vui Xuân - Đón Tết
     
Lâm Ngọc
 
Xuân Tuổi T

     
Thanh Nhàn
 
Tâm S Đầu Xuân

     
HThị Thanh Nhàn
  Lời Chúc Đầu Xuân

      Tưởng Mùa Xuân
     
Hà Tấn S
  Chúc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị T
 
C̣n Lại Trong Em...

     
Thúy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Các Anh Và Tôi

     
Người XVạn
 

 

Các Trường Khác


 
Họp Mặt Đầu Xuân

     
Lê Thị Ngọc Hà

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Mùa Lụt Q Tôi

      
Trần NPhương
 
Vè Băo Lụt Năm Nhâm
      
Th́n 1904

      Nguyễn
Văn Sâm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhân Ơi

      Lương L
Huyền Chiêu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hoàng Bích Hà
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
T́nh SLạc Long Quân Và
      
Âu Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChâu Và Bài TUTLâm

      
Vinh H
  Nhớ Sao Là Nhớ Xuân Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TLư Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hiên Thi Tập:
      
Bài Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Mùa Yêu Thương
      Kim Thành
  Chùm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyên Dáng Mùa Xuân

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Mùa Xuân QCũ
      Vân Anh
 
 Nỗi Niềm Xuân
      Dương Công Khánh
  Hương Xuân

      Nguyễn Thị Bảy
  Chúc Xuân

      Trần Thị Chất
  NMây Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiêu
  Xuân Cao Nguyên

      Du Xuân
      Nguyễn Thị Cúc
  Hoa Xuân Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đài
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bài TCon Cóc

      
Nguyễn Hiền
  Mùa Xuân QHương

      
Tường Hoài
 
 Em VCùng Xuân
      Mời Xuân Lên Ngôi
      
Nguyễn Văn Hóa
  Chùm Thơ Họa

      
Vinh H
  Màu Xuân

      
T Kim Huy
 
 Nói Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngày Xuân
     T́nh Xuân
      Hoàng Công Khiêm 
 
 Rực R Sắc Xuân
      Lê Thị Lộc 
 
 N Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Mùa 
    
 Mùa Xuân Mưa
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 
 Nhớ Khúc Ninh Ḥa
      NGH(NH)
 
 Chùm TXuân
      
Nguyễn Hoàng Phi
 
 Nḥa-QMNgàn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Mùa Xuân
      Bích Phượng
 
 Hẹn Xuân
      Đón Xuân
      Nguyễn Quân
 
 Mơ Và Nhớ
      Lê Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mùi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khói
      Dương Anh Sơn
 
 Xuân T́nh
      
Kim Thành
 
Bâng Khuâng Chiều Cuối
      
Năm

      
Vơ Ngọc Thành
 
 Nhớ Tết Q Tôi
      Lê Hùng Thân
 
 Xuân T́nh Thương
      Thi Thi
 
 Dáng Xuân
      Lời Xuân
      Hoài Thu
 
 Mùa Xuân Xa X
      NTrưởng Tiến
 
 Xuân Nguyện
      Nguyễn Tính


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Các Bạn

      Nguyễn Vũ Trâm Anh
  Cát Tiên

      
Khuất Đẩu
 
 Xuân Này Chị Không V
      Lê Thị Ngọc Hà
  Mùa Xuân Anh Yêu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bói

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đ́nh

      
Lư H
  Xuân Vắng Mẹ...

      
Hoàng Lan
 
 Bên Dốc Đời Nh́n Lại Những
      
Xuân Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi Cô Bạn Nhỏ Xóm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Làm Con TPhải Là Con
      Phan Song
 
 Bóng Dáng Một Mùa Xuân
      
Lâm Minh Tài
 
 Người Trễ Hẹn Mùa Xuân
      
Nguyễn Hữu Tài
 
 Ḍng Đời
      Thi Thi
 
 Ba Má Tôi
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đón Giao Thừa, Đi
      
LChùa Hái Lộc Đầu Xuân

      TBửu Nguyễn Thừa
 
 Một Chút Ưu Tư
      Nguyễn Tính
 
Một Mùa Xuân An B́nh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đôn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:diem27thuy@yahoo.com

  


 

 

 

 

 

 


 


 


 

 Tản Mạn.

Đầu Năm...Khai Máy.

 

 

  Máy đă được tôi mở và sẵn sàng để gơ khi năm mới 2012 vừa bắt đầu th́...bí. Suy đi nghĩ lại măi đến nhức cả cái đầu vậy mà tôi vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu và viết ǵ nên tôi cứ ngồi cắn móng tay để giờ đây mười ngón th́ đă bị cùn hết tám rồi, chỉ có hai ngón út là không dám đụng tới v́ cần có móng dài để...móc lỗ mũi và móc lỗ tai.

 

  Ngày trước khi chưa có máy computer nên bắt buộc phải viết bằng cây viết mà những lúc bị bí như hôm nay th́ tôi cắn viết. C̣n bây giờ th́ cắn móng tay vừa để có thời gian suy nghĩ vừa để dễ gơ lên bàn phím hơn.

  Bí quá nên tôi định đứng lên đi ḷng ṿng cho khuây khoả một chút th́ có một tiếng nói th́ thầm bên tai tôi, tiếng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ trách móc:

- Viết đi chứ sao cứ ngồi thừ ra vậy. Đầu năm...khai máy th́ muốn viết về đề tài ǵ mà không được, dễ viết quá mà. Khai máy hay khai bút, khai viết hay khai khẩn khai...ngấy ǵ ǵ th́ ngày đầu năm là phải dốc hết những điều c̣n chất chứa trong ḷng trong một năm qua ra gọi là tâm sự. Mà, đă tâm sự th́ tâm sự với ai?Nàng hay chàng và tâm sự về những điều ǵ? Dễ ẹc vậy mà nghĩ cũng không ra sao...cha.

 

  Thưa các Quư thân hữu Ninh-Ḥa trong và ngoài nước thân mến. Tiếng nói th́ thầm bên tai tôi vừa rồi đó là tiếng nói của...“thằng lương tâm” của tôi đó. Tội nghiệp nó! Nó theo sát bên tôi cũng đă mấy mươi năm rồi và nó luôn luôn giúp tôi những khi tôi bị bí như hiện tại; đôi khi nó cũng “xen vào công việc nội bộ” bằng cách lên tiếng ngăn tôi những khi tôi định làm điều ǵ trái ư của nó. Những “thằng” hoặc “con” lương tâm này tuy tốt như vậy nhưng lại rất dữ dằn. Những người (chân chính) nào mà làm trái ư của nó th́ nó liền biến thành con chó dữ và bị nó cắn...rứt măi không buông tha ra. Sở dĩ tôi gọi nó là con chó v́ chỉ có con chó là hay cắn...bậy nhưng lại là con vật rất thông minh, rất dễ thương và rất gần gũi với con người hơn hết. Tuy nó dữ tợn và hay cắn như vậy nhưng tôi không bao giờ dám chửi nó là đồ chó đẻ, trái lại lại văn chương hoa ḥe gọi một cách ưu ái là bị...lương tâm cắn rứt. Khi nó cắn th́ người bị cắn sẽ không thấy nhỏ ra một giọt máu nào cả nhưng đau đớn vô cùng. Cũng có những người v́ quá túng quẫn mà đem bán rẻ nó đi đến nỗi bị người đời chê trách là đă...bán rẻ lương tâm. Không biết những người đă được báo chí trong nước nêu đích danh là: “Những con quỷ đội lốt người cha, người con” th́ họ có bị những “thằng”hoặc “con” lương tâm này cắn xé không? Tôi nghĩ là không, v́ đă gọi là con quỷ rồi th́ “thằng”hoặc “con”lương tâm của họ đă bỏ họ đi hoang mất rồi.

 

  Bây giờ th́ tôi đă biết là tôi phải dốc hết những điều ǵ c̣n chất chứa trong ḷng ra để tâm sự với ai rồi. Tôi ngồi xuống và bắt đầu gơ: Nhân ngày đầu năm tôi khai máy và người mà tôi xin được tâm sự với, đó là Anh. Đúng vậy, nhân ngày đầu năm tôi muốn tâm sự với Anh một điều mà từ lâu lắm rồi tôi chưa có dịp nói ra là: Nếu không có Anh th́ không bao giờ tôi được thấy h́nh cũng như được đọc những áng văn hay và những vần thơ trữ t́nh của các Quư thân hữu trên trang báo và các Quư thân hữu cũng sẽ khó mà liên lạc được lại với nhau cách nhanh chóng sau mấy mươi năm trời xa cách trên khắp quả địa cầu này.

 

  Tôi nhớ cách nay chưa lâu Anh có gởi mail cho tôi và Anh viết là Anh cám ơn tôi đă gởi bài, cũng như cám ơn tôi đă có ḷng với người Ninh-Ḥa. Tôi đă trả lời anh (đại khái) người Ninh-Ḥa cũng là người đồng hương Việt Nam của tôi và hơn nữa nơi đó đă từng ghi lại một vài kỷ niệm thật vui thật buồn và cũng thật đẹp trong cuộc đời tôi mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Hôm nay nhân dịp đầu năm tôi khai máy, tôi muốn chia xẻ với Anh cũng như với các Quư thân hữu về tâm t́nh đó.

 

    Cách nay vài năm và vào một buổi sáng sớm tôi đến ngồi trước máy computer với ly cà phê nóng.

    Mùi cà phê thơm phức đă làm cho tôi tỉnh táo để rồi tôi đă...khám phá ra trang Ninh-Ḥa trên www.saigonbao.com. Địa danh này ngay lập tức đă gợi lại cho tôi những h́nh ảnh thật thân thương của những con người thật dễ thương ở một vùng đất với nhiều thắng cảnh tuyệt đẹp và hùng vĩ nhưng lại rất nghèo nàn về vật chất. Để bù lại sự khiếm khuyết đó, Thượng Đế đă ban cho những con người ở địa danh này được giầu có về t́nh cảm và tài chế biến những món ăn rất công phu để măi măi vang danh khắp bốn phương trời. Giờ đây theo tôi nghĩ, có lẽ một trong những thứ quư nhất mà Thượng Đế đă ban tặng cho người Ninh-Ḥa đă không c̣n nữa kể từ ngày...Vào một ngày tang thương xa xưa khi tôi đang t́m đường ra đi để cứu nước...

- Đừng! Lại sắp viết trật đường ray nữa rồi...cha. Tôi đă nói là đừng đem những chuyện chính trị chính em vô đây, vậy mà...cha...

- Xin lỗi! Xin lỗi “thằng lương tâm” nha, để...cha viết lại cho đúng đây. Thật khổ với mày quá!Làm việc ǵ cũng bị mày xía vô riết rồi chắc tao làm...Cha thiệt quá.

  Bị “thằng lương tâm”cản mũi nhưng tôi vẫn muốn tâm sự với Anh về điều đó, thôi th́ để cho vừa ḷng nó tôi cũng viết ra đây nhưng để chỉ cho riêng một ḿnh Anh đọc thôi và xin Anh nhớ là đừng bao giờ tiết lộ chuyện này ra nhé. Thật sự th́ ngày đó tôi rách quá Anh à. Ngày đó tôi te tua quá, tôi đói quá, tôi thê thảm quá, tôi bần cùng quá, tôi đang bị đe dọa chỉ v́ công việc tôi đă làm trước đó nên tôi phải t́m đường thoát để cứu lấy thân ḿnh. Chuyện là như vậy thôi nhưng...lỡ mai sau tôi có lên làm lănh tụ lănh đạo đất nước th́ lúc đó tôi có khoe khoang...chút đỉnh là tôi ra đi t́m đường để cứu nước và, nếu như Anh không họa theo th́ xin Anh hăy làm ơn câm miệng lại chứ đừng nói ra mà...bẽ mặt tôi lắm nghe Anh.

 

  Ngày đó t́nh cờ tôi (được) trở lại Ninh-Ḥa và ngủ lại một đêm ở căn nhà trọ ở gần ở cái ngă ba và tôi nh́n thấy bên sân vận động treo tấm bảng quảng cáo nhỏ là chiều hôm đó sẽ có trận banh giữa hai đội: Thôn 3 đá với Thôn 5. Tôi đă đến xem trận banh chiều hôm đó để thấy ḿnh ngao ngán, để thấy ḿnh thương hận, để thấy ḿnh luyến tiếc về những ngày vui nay đă không c̣n nữa.

 

  Xúc động khi nhớ về những kỷ niệm của những ngày xa xưa đó qua những bài vở của các tác giả viết cho Ninh-Hoa dot com đă khiến tôi quyết định làm quen với Anh qua một bài viết khởi đầu. Bài viết đầu tiên đó đă được Anh cho lên trang báo và thế là tôi liền...khoe với vài người bạn. Những người bạn này sau khi vô Ninh-Hoa dot com đă phải thốt lên vẻ vô cùng kinh ngạc:

- Ông này tài quá ta! Làm sao mà ổng quy tụ được đông người đóng góp quá vậy...ta?

 

   Nghe các bạn khen Anh có Tài th́ tôi tin là Anh có tài thật. Người Việt có tài trên đất Mỹ cũng không hiếm nhưng muốn có nhiều người đồng tâm cộng lực đóng góp th́ ngoài cái tài chắc chắn Anh phải có cái ǵ đó khác hơn nữa. Nghĩ vậy nên tôi quyết định đóng góp thêm với những bài viết thuộc nhiều đề tài khác nhau chỉ để mong sẽ biết thêm những điều hay nơi Anh. Cho đến hôm nay, sau mấy năm cộng tác với Anh và tôi đă biết ở Anh điều mà tôi thắc mắc. Anh là một trong những người rất hiếm đă sở hữu được trọn vẹn ba chữ T. Ba chữ T đó là Tài-Tâm và Tiền.

 

  Ngày trước những người được gọi là Trai Thanh Gái Lịch hoặc Nam Thanh Nữ Tú th́ thường t́m đến nhau và làm quen với nhau cũng bởi do trọng cái tài của nhau mà ra. Ngày đó trai gái t́m đến nhau cũng không phải v́ tiền là điều kiện tiên quyết mà do ở tài nên...sách mới có câu: Trai tài gái sắc. (Anh thông cảm cho tôi nhé. Tính tôi thích đem sách vở ra hù thiên hạ chứ không phải để hù Anh đâu nhưng lâu dần đă thành tật rồi Anh ạ. ) Ông nhạc sĩ Hoài-Linh cũng đă ca ngợi t́nh yêu đôi lứa trong một nhạc phẩm trữ t́nh : Căn Nhà Màu Tím mà trong đó có câu: “Nẻo đời muôn vạn lối, yêu nhau v́ lời nói, mến nhau qua nụ cười. ” Ngày đó các cô gái yêu những chàng trai qua Tài...chí ít th́ cũng là tài ăn nói, kèm theo nụ cười hiền hậu và đầy tính nhân bản. Nếu ông nhạc sĩ Hoài-Linh sáng tác bản nhạc đó vào thời này th́ tôi tin chắc...như bắp lời ca sẽ là: “Nẻo đời muôn vạn lối, yêu anh v́ đầy túi, mến anh qua nhà hàng. ” Cứ có tiền đầy túi và đưa nhau đi ăn...chơi rồi th́ t́nh cảm sẽ đến sau, dù đó chỉ là thứ t́nh cảm tạm bợ đôi ba giờ, hoặc đôi ba ngày hay đôi ba tháng hoặc đôi ba năm...Thời bây giờ tiền ngự trị trên tất cả mọi việc phải không Anh?.

 

  Nói ṿng vo tam quốc...chí như vậy để kết luận lại là tôi đă đến với Ninh-Hoa dot com cho đến tận ngày hôm nay và sẽ c̣n tiếp dài dài chỉ v́ Anh là người đă hội đủ cả ba chữ T là Tài-Tâm-Tiền. Anh quả là người có tài mà điều này th́ không một vị đồng hương nào của Anh hoặc các thân hữu của Anh có thể phủ nhận được. Anh và tôi cho đến nay cả hai cũng chưa hề gặp mặt nhau nhưng cái Tâm của Anh đă làm cho hai chúng ta như đă gắn bó với nhau tự lâu lâu lắm rồi. Về khoản chót là Tiền th́ anh cũng chưa cho tôi đồng nào và tôi th́ cũng không cần tiền của Anh nên việc “bốc”Anh lên cao là điều không đúng và cũng không cần thiết. Nhưng, nếu tôi có “bốc”anh lên cao cao hơn nữa th́ tôi tin chắc rằng toàn thể các Quư thân hữu Ninh-Ḥa của tôi trong và ngoài nước cũng đều sẽ công nhận là đúng.

 

  Anh là người lịch thiệp và đối xử với mọi người luôn bằng cái Tâm. Sự việc đă chứng minh khi những người cộng tác gởi bài cho trang báo luôn được Anh ân cần cám ơn và thăm hỏi thật chân t́nh mặc dù trang báo không hề đem đến cho anh một đồng một cắc nào mà lại c̣n làm hao tốn công sức và tiền của của anh rất nhiều.

 

  Nhân nói về chữ tài th́ tôi vừa chợt nghĩ là có một loại người cũng sở hữu được cái tài mà theo tôi th́ loại người này sẽ chật vật lắm mới kiếm ra được đồng tiền, đó là tài...viết văn và chỉ chuyên viết văn để kiếm sống của những người được gọi là nhà văn. Trong các “nhà” ở Việt Nam th́ theo tôi có ba “nhà” mà tôi không thích nó vận vào người tôi v́, nhà văn th́ nghèo. Nhà tướng số th́ (đa số) thường ba xạo. Nhà đ̣n th́ thất đức.

 

  Cũng nhân nói về sự không muốn ba “nhà” này ảnh hưởng vô cuộc đời của ḿnh nên tôi cũng vừa tưởng tượng ra được một hoạt cảnh như sau: Một hôm cô con gái cưng của tôi dẫn về nhà một anh chàng trông bề ngoài th́ xơ xác với râu tóc bờm xờm và bộ đồ trên người th́ tuy có sạch sẽ đấy nhưng lại không phải là...hàng xịn. Dáng dấp của anh chàng như người bị bệnh và bị đói lâu ngày. Sắc diện của anh chàng là sắc của màu lá...chuối, đủ cho tôi biết đây là con người lao tâm chứ không phải lao lực. Cô con gái cưng của tôi giới thiệu : Con giới thiệu với ba đây là anh A. Anh A viết văn nổi tiếng lắm đó ba. Ảnh viết hay lắm ba. Ảnh...tài lắm ba. Đọc truyện của ảnh viết...con mê luôn đó ba. Phải chi ba cũng biết viết văn th́...” Tôi không để cho cô con gái yêu quư của tôi nói tiếp, tôi lôi cổ nó ra sau nhà và nói với nó : “Con ơi, con học cho lắm vào mà sao con lại ngu quá, con không biết là...sách có câu: Con ơi nghe lấy lời ba, một ngày buôn bán bằng ba năm ngồi. Con có biết trong sách nói về nghề ǵ mà ngồi ṛng ră suốt ba năm mới bằng người ta trong một ngày buôn bán không con? Đó là nghề viết văn đó con.

Cô con gái yêu quư của tôi v́ đă quá lậm vô t́nh yêu rồi nên lần này nó căi lại với tôi:

- Con nghĩ ba lầm rồi đó ba. Người mà ngồi ṛng ră ba năm th́...chắc chắn là ngồi tù đó ba v́ con nghe người ta nói ngồi tù chứ có ai nói...

- Con im đi. Ngồi là ngồi viết văn chứ con có thấy ai đứng viết văn bao giờ không.

Nh́n cô con gái cưng của tôi với vẻ mặt tiu nguỷu mà thấy tội cho nó quá. Giữa thời buổi mà mọi người đều xem trọng đồng tiền là trên hết, trên luôn cả đạo đức vậy mà nó lại xem tài là trọng trên tất cả. Sở dĩ tôi phải lôi cô con gái ra sau nhà để giải thích cho nó hiểu là v́ nếu tôi nói câu đó trước mặt thằng nhà văn của nó th́ tôi sẽ bị thằng này cạch đến nơi đến chốn ngay, nào là tác giả nào viết, nhà xuất bản nào in, ngày xuất bản là ngày nào ...lúc đó có mà chạy lên trời. Đó là tôi tưởng tượng chuyện đang xảy ra ở Việt Nam chứ nếu xảy ra ở Mỹ th́...khốn nạn vô cùng! Chắc chắn thằng nhà văn này sẽ lôi cổ tôi ra toà về tội kỳ thị nghề nghiệp th́ lúc đó không chừng chính tôi sẽ...ṛng ră ba năm ngồi thiệt chứ chẳng phải chơi đâu.

 

Tôi không muốn làm...cha để xử ép ai, nhất là cô con gái yêu của tôi nên tôi dựa vào tuổi tác của hai đứa nó để nó phải khẩu phục tâm phục tôi mới được. Tôi nói:

- Thằng nhà văn của con tuổi Dần, c̣n con th́ tuổi Thân, mà theo sách tướng số th́ Dần - Thân - Tỵ - Hợi tứ hành xung. Hai đứa bay mà về sống với nhau th́ chỉ có nước tàn đời thôi con ạ.

Con gái cưng của tôi bỗng...bừng lên nét vui tươi và nó nói:

- Ba biết không, thành phố Sàig̣n của ḿnh có...nhà tướng số Huỳnh-Xịn xem bói xịn lắm ba. Hay là ḿnh đến đó xem và nếu ổng nói tuổi của hai đứa con xung khắc là con chia tay với ảnh liền.

 

Tôi đồng ư với con tôi ngay và thế là ngày hôm sau nó đưa tôi đến gặp thầy. Sau khi thầy lấy một chồng sách ra xem lại một lúc thật lâu rồi thầy nh́n cô con gái tôi, lúc đó v́ tôi đinh ninh là tôi đúng nên không để ư là cô con gái của tôi cứ cười cười ra mặt và lâu lâu c̣n nheo mắt với nhà tướng số Huỳnh-Xịn nữa chứ không hề tỏ vẻ lo lắng một chút nào cả. Thầy Huỳnh-Xịn phán:

- Đúng như trong sách th́ Dần - Thân - Tỵ - Hợi tứ hành xung. Nhưng v́ cô đây được sinh vào năm Mậu Thân mà năm đó th́ có quá nhiều người bị chết oan nên linh lắm v́ vậy mà tuổi Thân của cô đây nếu lấy chồng tuổi Dần là...nhị hợp.

 

  Tôi nói nhà đ̣n thất đức là v́ đôi khi họ cũng bị...ế ẩm hàng vậy. Tôi tưởng tưởng ra một hoạt cảnh như sau: Một hôm ông bà chủ nhà đ̣n ra đứng trước cửa tiệm nh́n người qua lại trên đường phố với vẻ mặt rất là...hắc ám. Ông th́ nh́n chằm chằm vô đám người cưỡi xe hai bánh. Bà th́ nh́n những người tuổi chỉ sồn sồn thôi đang đi trên đường đến không chớp mắt. Bà nói bâng quơ nhưng đủ lớn cho những người kia nghe:

- Sao mấy người kia không chết quách đi cho rồi. Lạc thú c̣n hưởng được...mẹ ǵ nữa đâu mà cứ nhởn nhơ nhởn nhơ cứ y như là đi ngắm cảnh với người t́nh làm cho chật cả đường của người ta.

Ông họa theo:

- C̣n mấy người chạy xe hai bánh kia, sao không...ngon phóng nhanh vượt ẩu như mọi khi mà hôm nay lại chạy ngay ngắn như thế kia th́ ông đây có mà...húp cháo. Cứ chạy loạn xạ lên đi, nếu có chết th́ đă có ông đây lo cho. Xui ǵ mà xui...thấy mẹ đi. Cả tuần nay chẳng có ai...chịu chết hết nên chẳng bán được cái ḥm nào cả.

 

  Nói là nói vậy cho vui thôi chứ dạo này nhà đ̣n bên Việt Nam ḿnh làm ăn khấm khá lắm Anh. Mấy cha ( nội ) ở trong nước giờ đây đang theo mốt sắm ḥm hạng sang và kiểu cọ để mai sau có theo...bác, theo cháu, theo ông bà ông vải ǵ đó th́ được hănh diện là lúc c̣n sống th́ ăn trên đầu trên cổ người ta, đến bây giờ th́ lại được nằm ḥm năm bảy trăm ngàn sao cho êm...lưng.

 

  Ngày 11 tháng 9 năm 2012 sắp tới đây toàn nước Mỹ, trong đó có Anh và gia đ́nh cùng các đồng hương, cũng như các Quư thân hữu đang sinh sống ở đây sẽ lại tưởng niệm mười hai năm bọn không tặc lái hai phi lao thẳng vô Ṭa Tháp Đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan, Thành phố New York. Đúng ngày này bên Hoà Lan tôi cũng sẽ vui sướng để bước chân lên...không phải xe hoa mà cũng không phải bàn thờ, mà là lên hàng sáu. Gọi nôm na là sáu bó, tức là sáu mươi tuổi. ( Nhâm ) Rồng đi rồi rồng lại đến sau sáu mươi năm ở trên mây cao...À, nhân nói về mây và độ cao làm tôi nhớ lại một câu chuyện vui. Hôm đó tôi ngồi trên máy bay đi Đài Loan. Ngồi bên cạnh tôi là anh chàng cũng sẽ ghé Đài Loan để sau đó chuyển máy bay về Việt Nam. Anh c̣n rất trẻ và tính t́nh th́ hơi láu táu một chút. Có lẽ v́ máy bay bay lâu quá làm anh cũng buồn nên anh lấy từ trong xách tay ra mọi cái gói nhỏ rồi nh́n qua tôi anh hỏi: “Anh biết đánh cờ tướng không anh?” Tôi vừa mỉm cười vừa nh́n lên trần máy bay và trả lời ra vẻ ta đây cũng thuộc hàng cao thủ vơ lâm: “Biết chứ sao không. Đánh cờ dễ ẹc ai mà không biết đánh chứ ”. Có lẽ anh chàng thấy thái độ của tôi không đáng tin tưởng lắm nên hỏi thêm cho chắc ăn: “Mà...anh đánh cờ có cao không?” Tôi nh́n lên màn h́nh lớn của máy bay rồi nh́n anh nói: “Cao chứ sao không cao. Tôi nghĩ không ai đánh cờ cao bằng tôi đâu. Cao hơn mười ngàn mét như hiện tại th́ chỉ có...phi hành gia là cao hơn mà thôi. ”Anh chàng khoái chí cứ cười khục khặc măi và sau đó một lúc thật lâu tôi thấy anh quẹo đầu về một bên và...ngáy.

Mười một tháng chín hai ngàn mười hai tôi (được) sáu bó, c̣n Anh sáu bó lẻ mấy que. Anh và tôi:

 

Mới đó mà nay tuổi xế tà

Buồn nh́n năm tháng thoắt trôi qua

Nhớ thương bè bạn muôn năm cũ

Giờ bốn phương trời xa cách xa

Một thuở hoa niên bừng tuổi trẻ

Mấy bước phong trần đời đă già

Ngồi đếm thời gian trôi gấp gáp

Chờ bóng bạn hiền đến với ta.

( Lương-Lệ Huyền-Chiêu )

 

Lời thơ thật hay và thật hợp với tâm trạng của những ai...cảm thấy ḿnh già. Không biết Anh và các Quư thân hữu có ai cảm thấy già khi tuổi đời chưa qua...bảy hai? Có lẽ tôi sẽ không bao giờ cảm thấy ḿnh già bởi v́ tôi vẫn c̣n và vẫn thích ...mơ. Tôi thích và rất thường mơ v́ giấc mơ của tôi rất đậm sắc ( mớ ) và cũng đậm màu đen huyền. ( mờ ).

 

Tôi đă được mơ những giấc mơ tuyệt vời!

 

*

 

     Nhân năm con Rồng tôi kính chúc Anh cùng gia đ́nh và các Quư thân hữu trong và ngoài nước được nhiều tài lộc thổi cuồn cuộn vô nhà v́ mỗi khi Rồng đến là luôn mang theo những điều may mắn đến cho mọi người mọi nhà.

 

     Tôi cũng kính chúc đồng bào trên khắp cả ba miền và quê hương tôi trong năm mới được sung măn về tài chánh và nhất là được hưởng được trọn vẹn một năm con Rồng trong B́nh-An - Vui - Khỏe & Hạnh-Phúc!!!

 

 

 

 

 

 

 

Topa
Tháng 1-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUÂN 2012- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương