Mục Lục

 

  Trang Ba
     
Ban Bin Tập
 
 L TXun
      L Văn Ng
 
 Đọc L TXun
      C H
 
 STo XNinh
     
Phan Song
 
 Cu Đối Mừng Xun
      Tư Nguyn & L Văn Ng
 
 Chc TẾT NINH-HA.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xun
 

  "Xun Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiu
  "Xun Hợp Quần"

      
L Thị Đo
 
 Lng Người Rộng M
      
NXun

     
Vinh H
 
 Mừng Xun Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chc Xun
      Xun Đ V
     
L H
 
 Đn Xun
     
Nguyn Kim
 
 Xun Qu Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyn Ngộ (L Văn Ng)
  Xun Nhm Thn Hy Vọng

     
Tư Nguyn  (Bi Ngoạn Lạc)
  'Xun Hợp Quần"

     
 Nguyn Phong (TN Chnh)
  "Xun Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xun Cảm
     
L B Thin
  "Xun Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
 Tnh Khc Ma Xun
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
un Qua  Hồi c Ma Xun
   
 Vn Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoi Niệm Xun V Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tin Tại Cao
      
Nguyn Pleiku

   
 L Ph Thọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 C Một Ma Xun NThế
      ĐThị Hương Bnh
 
 Chuyện Nh Chuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Rm
 
 Những Chuyến Đi V Vọng
      L Ph Thọ
 
Chuyện Tnh Cuối Năm
      Bi Thanh Xun

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
 Chc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngy Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Ma Xun

     
Hong Bch H
 
 Hoa Ngy Tết
     
Nguyễn Tường Hoi
 
 Chợ Hoa Ngy Tết
     
V Hong Nam
 
Ba Mươi Ba Đa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngy Tết
 


 
 Xm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều C Số - Tm
      
Người Bảo V

     
L H
 
 NHn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Mnh Ơi !
     
L Thị Hoi Niệm
 
 Chuyện Vui Ngy Tết
      H Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang Tr 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    L Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Rm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      T Trinh
 

 

XUN Ca Ht


 
Nhạc Xun V Qu Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiu,  L Hổ,
     
LT Hoi Niệm, LL Minh Tr

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thc Tm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thnh 

Tn Gio

 

  Cu Chuyện Đầu Năm
      
L Thị MChu
 
 Di- Lặc Mang Xun Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chng Con VĐy
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Mi Trong
      
Tim !

      
Bạch Lin


 
 

TVi
 


  Vi Mẩu Chuyện VTin Tri
      
Lin Khi Chương
  TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thi Lan: Một
      
Chuyến Đi KTh

      Nguyễn Thị Thanh Tr

 

 

Năm Thn Ni Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhm Thn
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vi Pht Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-468
      Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phi
 
Tn Giả Mục-Kiền-Lin
       Nguyễn Văn Ph
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
L Phụng
 
 Đường Vo KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim
 


 

Sưu Tầm
  
 Cc BTranh Dn Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem Hnh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      H Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Bin

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      L H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Lin
  Php Nhiệm Mầu

      
L Ph Thọ
 

 


Văn Ha
m Thực
 
 Gi Thủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vo Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQu Nh
      Kem Flan (Bnh Flan)
      L Thị Đo
 
 Mn Canh Lgume
      Việt Hải
 
 Mi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tm Rang Muối Tiu: Video 
      
Tm Sốt Sữa: Video

      L H
 
 Chuẩn BNấu Bnh
      Bạch Lin
 
 Những Đặc Sản Hồn Q
      
ViệtNam Vo Tết Nhm Thn

      Nguyn Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Vim Kết Mạc

      
BS L nh
 
Bệnh Tay Chn Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Mn Mới
      
Kiều Lam
 
Biển C Linh Hồn Khng?

      
Bạch Lin
 
Vạn Vật
 
    Bạch Lin
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
V Hong Nam
  Phn Biệt

      
L Văn Ng

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 
 Những Điều L Th V
      
Ninh-Ha

     
Trần Minh Hiền
  Đm Cưới Đầu Xun

      
Phan Nho
  Những Ngy Đồng Qu

      L
Ph Thọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyn No Ti Đến Với
      
Ninh-HaDOTCom

     
Trm Anh
 
 Đầu Năm...Khai My
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đo
 
Năm Học 1974-1975

      Trần H Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bi Thanh Xun

 

Bn Cng


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chc Xun

     
Ngọc nh
 
Nắng Xun

      Tuyết Xun
     
Huỳnh Thị H
 
Min Trường Xun Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xun Mới

     
Nguyn Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Knh
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chc Tết

     Vui Xun - Đn Tết
     
Lm Ngọc
 
Xun Tuổi T

     
Thanh Nhn
 
Tm S Đầu Xun

     
HThị Thanh Nhn
  Lời Chc Đầu Xun

      Tưởng Ma Xun
     
H Tấn S
  Chc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị Th
 
Cn Lại Trong Em...

     
Thy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Cc Anh V Ti

     
Người XVạn
 

 

Cc Trường Khc


 
Họp Mặt Đầu Xun

     
L Thị Ngọc H

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Ma Lụt Qu Ti

      
Trần NPhương
 
V Bo Lụt Năm Nhm
      
Thn 1904

      Nguyễn
Văn Sm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhn Ơi

      Lương L
Huyền Chiu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hong Bch H
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
Tnh SLạc Long Qun V
      
u Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChu V Bi TUTLm

      
Vinh H
  Nhớ Sao L Nhớ Xun Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TL Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hin Thi Tập:
      
Bi Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Ma Yu Thương
      Kim Thnh
  Chm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyn Dng Ma Xun

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Ma Xun Qu Cũ
      Vn Anh
 
 Nỗi Niềm Xun
      Dương Cng Khnh
  Hương Xun

      Nguyễn Thị Bảy
  Chc Xun

      Trần Thị Chất
  NMy Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiu
  Xun Cao Nguyn

      Du Xun
      Nguyễn Thị Cc
  Hoa Xun Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đi
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bi TCon Cc

      
Nguyễn Hiền
  Ma Xun Qu Hương

      
Tường Hoi
 
 Em VCng Xun
      Mời Xun Ln Ngi
      
Nguyễn Văn Ha
  Chm Thơ Họa

      
Vinh H
  Mu Xun

      
Tr Kim Huy
 
 Ni Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngy Xun
     Tnh Xun
      Hong Cng Khim 
 
 Rực R Sắc Xun
      L Thị Lộc 
 
 Ng Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Ma 
    
 Ma Xun Mưa
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Nhớ Khc Ninh Ha
      NGH(NH)
 
 Chm TXun
      
Nguyễn Hong Phi
 
 Nha-Qu MNgn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Ma Xun
      Bch Phượng
 
 Hẹn Xun
      Đn Xun
      Nguyễn Qun
 
 Mơ V Nhớ
      L Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khi
      Dương Anh Sơn
 
 Xun Tnh
      
Kim Thnh
 
Bng Khung Chiều Cuối
      
Năm

      
V Ngọc Thnh
 
 Nhớ Tết Qu Ti
      L Hng Thn
 
 Xun Tnh Thương
      Thi Thi
 
 Dng Xun
      Lời Xun
      Hoi Thu
 
 Ma Xun Xa X
      Ng Trưởng Tiến
 
 Xun Nguyện
      Nguyễn Tnh


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Cc Bạn

      Nguyễn Vũ Trm Anh
  Ct Tin

      
Khuất Đẩu
 
 Xun Ny Chị Khng V
      L Thị Ngọc H
  Ma Xun Anh Yu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bi

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đnh

      
L H
  Xun Vắng Mẹ...

      
Hong Lan
 
 Bn Dốc Đời Nhn Lại Những
      
Xun Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi C Bạn Nhỏ Xm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Lm Con Th Phải L Con
      Phan Song
 
 Bng Dng Một Ma Xun
      
Lm Minh Ti
 
 Người Trễ Hẹn Ma Xun
      
Nguyễn Hữu Ti
 
 Dng Đời
      Thi Thi
 
 Ba M Ti
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đn Giao Thừa, Đi
      
LCha Hi Lộc Đầu Xun

      Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
 Một Cht Ưu Tư
      Nguyễn Tnh
 
Một Ma Xun An Bnh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 


 


                                         

 

Qu ti khng c ma nước nổi như b con trong miền ty nam bộ. Nhưng qu ti c ma nước lụt. Hằng năm cứ vo đầu thng 09 ( m lịch ) l người dn qu ti lại thấp thỏm lo u. Đy l lc mọi người đều lo chống lụt, nhất l những xm nh ở vng thấp. Người người dọn dẹp, nh nh k cng. Của đng tội, thật ra nước chỉ ngập trn dưới đầu gối. Những nh cao, nước ngập trn dưới gang tay. Nhưng ai c gan khng k cao cc đồ đạc trong nh khi ma bo lụt tới? Những năm trước kia, người dn Ninh Ha chưa hề biết lũ lụt l g. (Ngoại trừ những xm ven sng th nước ngập hẳn rồi!) . Nhưng từ khi c con đập EAR KRONG KRU, kết hợp với đập SUỐI TRẦU v đập Đ BN. Ba con đập chứa một dung lượng nước khổng lồ, m nếu khng kho điều tiết c thể dẫn đến những hậu quả khn lường.

 

Thế mới c chuyện cch đy khoảng 05 năm, b con Ninh Ha lội như c trong chậu khi mấy ng quản l cng trnh thủy lợi cng một lc xả ba con đập, v họ sợ chng bị vỡ! Bạn hy tưởng tượng những dng nước đổ xuống vng đồng bằng, hạ luu, chng khủng khiếp như thế no? Chng cuốn phăng tất cả mọi thứ trn đường đi, khiến người dn khng kịp trở tay, dọn dẹp

Mới xế trưa, đường phố cn nắng ro, kh ran, vậy m tới 05 g chiều, trời bỗng tối xầm. Mưa o o như thc đổ, xen lẫn l những cơn gi mạnh. Nước từ đu khng biết dng ln rất nhanh. Quay đi quay lại nước đ tới sn. Lt sau nước đ trn vo nh. Những con đường trong thn xm bị bao phủ bởi một mn nước trắng xa. Người dn khng dm đi đu. Nếu c việc, họ sẽ thu ghe. Đ l những người trẻ. Cn những người gi th ru r trong nh.

Vậy m trong cơn bo lụt, bốc đồng, ti đ xch my ảnh, lội nước khắp cc con đường chnh của thị x, để ghi lại những hnh ảnh lụt lội qu ti, gửi ln trang www.ninh-hoa.com  cho bạn b gần xa cng thưởng thức!

 

Nh ti ở thn 05, gần hạt Kiểm Lm. L một trong những vng trũng của thị x. Ngay từ sau Tết Trung Thu, ti đ lo k cng, dọn dẹp đồ đạc trong nh. Cn những nh xung quanh, do chủ quan, khi nước xuống, đồ đạc dọn khng kịp. Những vật qu gi như:TV, tủ lạnh, my giặt, my vi tnh, dn karaoke, d đ k cao, nhưng do vội vng trong lc cuống qut, rối loạn, họ đ qun khng buộc dy chặt. Thế l khi lũ xuống, nước dng ln rất nhanh. Tất cả đồ đạc đ k cao đều đổ m xuống nước. Ton bộ hư hỏng. Xm ti c gần chục nh như vậy.

 

Đang dọn dẹp nh cửa bỗng nghe hng xm kho nhau: Năm nay chắc lụt lớn lắm. Nghe ni đập Đ Bn trn rồi. C thể vỡ bất cứ lc no! B con ngoi chợ đang lo chuyển đồ về nh hoặc k cao hơn. L tr ti mch bảo: Nước khng thể no dng ln ngập chợ. V so với mặt đường TQC, nền chợ Dinh cũng cao hơn khoảng từ 1m50 đến 1m80. Nếu chợ Dinh m ngập, th đng l thin tai đại hồng thủy. V lc đ nh cửa hai bn đường TQC sẽ ngập tới hơn nửa! D vậy ti v b x cũng vội lội ra chợ (lc ny ngoi đường nước đ ngập tới thắt lưng). Tới chợ, ti thấy cc bạn hng xung quanh đang k cao đồ đạc, hng ha. D khng tin l nước c thể trn ln tới chợ, ti vẫn phải k cng lại mọi thứ cho cao hơn khoảng 05 tấc. Lm xong ti mệt bở hơi tai! H va, đng l nước khng ngập tới. Nhưng chỉ cần mưa thm một hai ngy nữa, l nước c thể trn vo lng chợ. V lc đ, mực nước chỉ cch nền chợ chưa tới một gang tay. Đ l cơn lụt lớn nhất trong vng mười mấy năm trở lại. Cơn lụt năm 2008.

 

Lụt lội, người dn khng bun bn lm ăn g được. Mọi sinh hoạt chợ ba, hng qun đều nghỉ, đng cửa. Mỗi lần xả đập cả NH chm trong biển nước.. Ngay như con đường chnh của thị x l đường TQC xưa nay nước c ngập v nh bao giờ ? Vậy m mấy ma lụt sau, năm no nước cũng trn v khng chừa một nh no.

 

Trong ci kh l ci khn. Người dn nghĩ ra cch chống lụt bằng việc đặt lm những tấm tn ngăn nước cao khoảng bốn, năm tấc. Di ty theo chiều ngang của nh. Họ đặt lm ở những tiệm cửa sắt, cửa nhm. Khi nước ngập ngoi đường, chủ nh chỉ cần lấy tấm tn đặt ngay cửa. Bắt vt vo hai bn tường v xuống nền nh. Xong xịt keo silicon vo xung quanh mấy mp tn, thế l xong. Tất cả chỉ lm trong vng chưa tới 15 pht. Nước khng thể no trn qua. Giản dị nhưng rất an ton. C điều muốn vậy bạn phải bỏ ra số tiền gần một triệu đồng. Ha ra lụt lội l mối họa cho người ny nhưng lại l ci may cho người khc. Nghĩ cũng hay!

Nước xuống cảnh tượng lạ mắt hiện ra: ngoi đường sng nước bập bềnh, dng cao tới thắt lưng. Trong khi trong nh, nền kh ro. Đ qu! Nhn thật sướng mắt! Nh no lm cẩu thả, vội vng (do chưa c kinh nghiệm, như bắt vt khng chặt, xịt keo t, khng đều) nước sẽ thấm qua. Nhưng t v chậm. Đặc biệt l nước rất trong. Cao lắm nước cũng chỉ ngập khoảng gang tay. Đồ đạc trong nh nhờ đ cũng khng hư hao.

 

Trong khi người lớn lo dọn dẹp th bọn con nt lo đi vọc nước.

Bạn c bao giờ đi vọc nước ma lụt chưa?. vọc nước ? L đi lội nước thăm phố x bị lụt trong ma mưa bo ấy m.! Với người lớn, lụt lội l mối lo lớn, m ảnh hằng năm. Nhưng với bọn trẻ, nhất l tuổi Teen, ma lụt c một th vui khng thể no qun. Đ l đi vọc nước.

 

Sau mấy ngy đm mưa tầm t, cộng với việc xả mấy con đập cng một lc, cả thị x chm trong biển nước. Đến khi mưa dứt, trời hửng nắng, nước bắt đầu rt cũng l lc bọn trẻ đổ x ra đường như đi trẩy hội. Chng đi từng nhm. Chng nắm tay nhau dn hng ngang ( chắc c lẽ chng sợ trượt chn, t, sẽ c bạn b đỡ chăng?) .Nhm t th hai, ba người. Nhm đng th chn, mười người. Trai gi lớn nhỏ c cả. Đặc biệt l mấy cậu thanh nin, thấy c con gi, nổi mu yn hng bắt đầu trổ ti biểu diễn những mn chạy xe my, nẹt p, r ga, vượt qua những dng nước đang chảy xiết. C cậu chạy qua được. Bọn con gi vỗ tay o o. Nhưng cũng c những cậu xe vừa chạy một qung đ t nho. Đầu tc o quần ướt hết. Bọn con gi cũng vỗ tay nhưng cười như nắc nẻ, chế diễu.. Chạy xe chn trai gi quay ra tạt nước lẫn nhau. Trong khi cc cậu nhỏ lấy ruột xe hơi lm phao. Cc cậu khc lấy mấy thng nhựa ( loại 10 l, 20 l ) nằm ln trn, hoặc đu vo rồi thả tri theo dng nước bập bềnh. Cảnh tượng thật lạ mắt. Vui đo để. Những con đường ngy thường nắng bụi. By giờ trở thnh những dng sng nước chảy cuồn cuộn. Bọn trẻ v cng thch th. Chng n đa thỏa thch. Một năm mới c một ngy, khng tận hưởng cũng uổng! Thnh ra ai lo mặc ai. Bọn trẻ vẫn cười giỡn v tư. Khng những thế chng cn cầu mong lụt lớn hơn. Lu hơn, để chng c những tr chơi th vị hơn !

 

Ma lụt cũng l ma lm ăn của một số người. Họ l những thanh nin trong những xm ven sng. Họ mang cần cu, lưới, ghe, xuồng. Bắt đầu thả lưới, giăng cu dọc theo bờ sng Dinh, theo cc gầm cầu, khe rạch. Ngoặc đi ngược ln, tới đập Sng Ci, Suối TrầuKết quả l những giỏ c, giỏ lươn từ thượng nguồn đổ vềGiữa lng phố thị m c những người đứng bung cu, giăng lưới, c những chiếc xuồng, chiếc ghe len lỏi qua những con đường của thị x, quả l những hnh ảnh rất lạ, rất đặc biệt.

 

Sau khi nước rt l lc mọi người, mọi nh đều ra sức qut dọn, lau chi, kỳ cọ cc vật dụng. Mọi nh đều tống tất cả rc rưởi ra ngoi ng, ngoi đường. Thi th đủ thứ đồ uế phơi by trn cc con đường. Phải mất mấy ngy đội Vệ Sinh Đ thị mới dọn dẹp xong . Cuộc sống mới trở lại bnh thường.

Lc ny nh no cũng sạch sẽ tinh tươm, sng sủa. Ti thường ni đa với cc bạn: C lẽ Ninh Ha l một trong những nơi sạch sẽ nhất ở VN. V năm no người dn cũng lm vệ sinh nh cửa, dội nước lau chi sạch sẽ như vậy khng được tuyn dương l thnh phố xanh, sạch, đẹp kể cũng uổng !

 

Ở đy cũng xin mở ngoặc ni r l khng phải cả thị x Ninh Ha đều chm trong nước mỗi khi ma lụt tới. Thật ra vẫn cn c những thn khng bị lụt như thn 1 (đoạn từ Dốc Ga ra tới Ng Ba Trong) hoặc đường Ngọc Oanh hay Ng Ba Ngoi. Đ l những nơi cao ro, người dn chưa bao giờ nếm mi lụt lội.

 

Cả tuần nay Ninh Ha nắng gắt. Buổi sng trời se lạnh dn đi tắm biển sớm v dn đi tập thể dục cũng thưa dần. Hnh như ci lạnh lm họ khng muốn rời khỏi chăn m, nệm ấm. Khng kh lạnh trn về. Buổi sng đ c những người mặc o len. Dấu hiệu chấm dứt ma mưa rồi chăng? V như thế năm nay Ninh Ha sẽ khng bị lụt?

 

Ngay cả ngy 23-10, hằng năm thường lụt lớn vậy m trời cũng khng c một giọt mưa . Suốt cả thng 09 v thng 10 chỉ c mấy ngy mưa. Đy l điều bất thường từ mười mấy năm nay.

 

Khng lụt lội nh cửa khng phải dọn dẹp. Người dn đỡ vất vả. Sinh hoạt khng bị đnh trệ. Nhưng ngược lại l những ngy gian kh đang chờ đn. Chắc chắn sang năm, trời sẽ nắng hạn. Ko theo hậu quả l những ngy thng nước sinh hoạt sẽ bị cp, điện sẽ bị cắt. Lụt cũng khổ m khng lụt cũng khổ. Nghĩ cho cng th lụt (đng qui luật tự nhin) để sang năm người nng dn c nước cho ruộng đồng xanh tươi, cho cc nh my c điện sản xuất trường kỳ v người dn c nước xi thoải mi. Cn như kiểu ny sang năm b con lấy g m trồng trọt, sản xuất?

 

Thế mới biết, lụt lội cũng c ci lợi của n phải khng cc bạn?

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Như Phương

 Ninh Ha

01-12-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

Trang XUN 2012- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương