Mục Lục

 

  Trang B́a
     
Ban Biên Tập
 
 Lá TXuân
      Lê Văn N
 
 Đọc Lá TXuân
      Cô Hà
 
 STáo XNinh
     
Phan Song
 
 Câu Đối Mừng Xuân
      Tư Nguyên & Lê Văn N
 
 Chúc TẾT NINH-H̉A.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xuân
 

  "Xuân Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiêu
  "Xuân Hợp Quần"

      
Lê Thị Đào
 
 Ḷng Người Rộng M
      
NXuân

     
Vinh H
 
 Mừng Xuân Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chúc Xuân
      Xuân Đă V
     
Lư H
 
 Đón Xuân
     
Nguyên Kim
 
 Xuân Q Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyên Ngộ (Lê Văn Ngô)
  Xuân Nhâm Th́n Hy Vọng

     
Tư Nguyên  (Bùi Ngoạn Lạc)
  'Xuân Hợp Quần"

     
 Nguyên Phong (TN Chánh)
  "Xuân Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xuân Cảm
     
Lê Bá Thiên
  "Xuân Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh T
 
 T́nh Khúc Mùa Xuân
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
uân Qua  Hồi c Mùa Xuân
   
 Vân Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoài Niệm Xuân Và Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tiên Tại Cao
      
Nguyên Pleiku

   
 Lê PThọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 Có Một Mùa Xuân NThế
      ĐThị Hương B́nh
 
 Chuyện NChuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khâm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Ṛm
 
 Những Chuyến Đi Vô Vọng
      Lê PThọ
 
Chuyện T́nh Cuối Năm
      Bùi Thanh Xuân

 

Hội Quán
Quảng Đông


 
 Chúc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngày Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Mùa Xuân

     
Hoàng Bích Hà
 
 Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Tường Hoài
 
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Vơ Hoàng Nam
 
Ba Mươi Ba Đóa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngày Tết
 


 
 Xóm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều Có Số - T́m
      
Người Bảo V

     
Lư H
 
 NHôn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Ḿnh Ơi !
     
Lê Thị Hoài Niệm
 
 Chuyện Vui Ngày Tết
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang T 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    Lê Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Ṛm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      Tú Trinh
 

 

XUÂN Ca Hát


 
Nhạc Xuân Và Q Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiêu,  Lư Hổ,
     
LT Hoài Niệm, LL Minh T

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thúc Tâm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ḥa
 


  Một S T Biến Âm: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thành 

Tôn Giáo

 

  Câu Chuyện Đầu Năm
      
Lê Thị MChâu
 
 Di- Lặc Mang Xuân Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chúng Con VĐây
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Măi Trong
      
Tim !

      
Bạch Liên


 
 

TVi
 


  Vài Mẩu Chuyện VTiên Tri
      
Liên Khôi Chương
  TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thái Lan: Một
      
Chuyến Đi KT

      Nguyễn Thị Thanh T

 

 

Năm Th́n Nói Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhâm Th́n
      
Nguyễn Văn Thành
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vài Phát Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      Tô Đồng
  Liêu Trai C Dị-468
      Đàm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phái
 
Tôn Giả Mục-Kiền-Liên
       Nguyễn Văn P
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
Lê Phụng
 
 Đường Vào KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm
 


 

Sưu Tầm
  
 Các BTranh Dân Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem H́nh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Biên

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      Lư H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Liên
  Phép Nhiệm Mầu

      
Lê PThọ
 

 


Văn Hóa
m Thực
 
 GThủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vào Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQN
      Kem Flan (Bánh Flan)
      Lê Thị Đào
 
 Món Canh Légume
      Việt Hải
 
 Mùi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tôm Rang Muối Tiêu: Video 
      
Tôm Sốt Sữa: Video

      Lư H
 
 Chuẩn BNấu Bánh
      Bạch Liên
 
 Những Đặc Sản Hồn Quê 
      
ViệtNam Vào Tết Nhâm Th́n

      Nguyên Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Viêm Kết Mạc

      
BS Lê Ánh
 
Bệnh Tay Chân Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Biên Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Món Mới
      
Kiều Lam
 
Biển Có Linh Hồn Không?

      
Bạch Liên
 
Vạn Vật
 
    Bạch Liên
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
Vơ Hoàng Nam
  Phân Biệt

      
Lê Văn N

 

 

Viết v
Ninh Ḥa
 


 
 Những Điều Lư TV
      
Ninh-Ḥa

     
Trần Minh Hiền
  Đám Cưới Đầu Xuân

      
Phan Nho
  Những Ngày Đồng Q

      L
ê PThọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyên Nào Tôi Đến Với
      
Ninh-ḤaDOTCom

     
Trâm Anh
 
 Đầu Năm...Khai Máy
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần B́nh Trọng
Ninh Ḥa
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đào
 
Năm Học 1974-1975

      Trần Hà Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bùi Thanh Xuân

 

Bán Công


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiêu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chúc Xuân

     
Ngọc Ánh
 
Nắng Xuân

      Tuyết Xuân
     
Huỳnh Thị Hà
 
Miên Trường Xuân Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xuân Mới

     
Nguyên Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Kính
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chúc Tết

     Vui Xuân - Đón Tết
     
Lâm Ngọc
 
Xuân Tuổi T

     
Thanh Nhàn
 
Tâm S Đầu Xuân

     
HThị Thanh Nhàn
  Lời Chúc Đầu Xuân

      Tưởng Mùa Xuân
     
Hà Tấn S
  Chúc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị T
 
C̣n Lại Trong Em...

     
Thúy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Các Anh Và Tôi

     
Người XVạn
 

 

Các Trường Khác


 
Họp Mặt Đầu Xuân

     
Lê Thị Ngọc Hà

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Mùa Lụt Q Tôi

      
Trần NPhương
 
Vè Băo Lụt Năm Nhâm
      
Th́n 1904

      Nguyễn
Văn Sâm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhân Ơi

      Lương L
Huyền Chiêu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hoàng Bích Hà
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
T́nh SLạc Long Quân Và
      
Âu Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChâu Và Bài TUTLâm

      
Vinh H
  Nhớ Sao Là Nhớ Xuân Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TLư Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hiên Thi Tập:
      
Bài Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Mùa Yêu Thương
      Kim Thành
  Chùm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyên Dáng Mùa Xuân

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Mùa Xuân QCũ
      Vân Anh
 
 Nỗi Niềm Xuân
      Dương Công Khánh
  Hương Xuân

      Nguyễn Thị Bảy
  Chúc Xuân

      Trần Thị Chất
  NMây Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiêu
  Xuân Cao Nguyên

      Du Xuân
      Nguyễn Thị Cúc
  Hoa Xuân Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đài
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bài TCon Cóc

      
Nguyễn Hiền
  Mùa Xuân QHương

      
Tường Hoài
 
 Em VCùng Xuân
      Mời Xuân Lên Ngôi
      
Nguyễn Văn Hóa
  Chùm Thơ Họa

      
Vinh H
  Màu Xuân

      
T Kim Huy
 
 Nói Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngày Xuân
     T́nh Xuân
      Hoàng Công Khiêm 
 
 Rực R Sắc Xuân
      Lê Thị Lộc 
 
 N Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Mùa 
    
 Mùa Xuân Mưa
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 
 Nhớ Khúc Ninh Ḥa
      NGH(NH)
 
 Chùm TXuân
      
Nguyễn Hoàng Phi
 
 Nḥa-QMNgàn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Mùa Xuân
      Bích Phượng
 
 Hẹn Xuân
      Đón Xuân
      Nguyễn Quân
 
 Mơ Và Nhớ
      Lê Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mùi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khói
      Dương Anh Sơn
 
 Xuân T́nh
      
Kim Thành
 
Bâng Khuâng Chiều Cuối
      
Năm

      
Vơ Ngọc Thành
 
 Nhớ Tết Q Tôi
      Lê Hùng Thân
 
 Xuân T́nh Thương
      Thi Thi
 
 Dáng Xuân
      Lời Xuân
      Hoài Thu
 
 Mùa Xuân Xa X
      NTrưởng Tiến
 
 Xuân Nguyện
      Nguyễn Tính


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Các Bạn

      Nguyễn Vũ Trâm Anh
  Cát Tiên

      
Khuất Đẩu
 
 Xuân Này Chị Không V
      Lê Thị Ngọc Hà
  Mùa Xuân Anh Yêu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bói

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đ́nh

      
Lư H
  Xuân Vắng Mẹ...

      
Hoàng Lan
 
 Bên Dốc Đời Nh́n Lại Những
      
Xuân Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi Cô Bạn Nhỏ Xóm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Làm Con TPhải Là Con
      Phan Song
 
 Bóng Dáng Một Mùa Xuân
      
Lâm Minh Tài
 
 Người Trễ Hẹn Mùa Xuân
      
Nguyễn Hữu Tài
 
 Ḍng Đời
      Thi Thi
 
 Ba Má Tôi
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đón Giao Thừa, Đi
      
LChùa Hái Lộc Đầu Xuân

      TBửu Nguyễn Thừa
 
 Một Chút Ưu Tư
      Nguyễn Tính
 
Một Mùa Xuân An B́nh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đôn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:diem27thuy@yahoo.com

  


 

 

 

 

 

 

 


 


 

  

Hương vị ngọt ngào ngày tết ở ba miền: Bắc, Trung, Nam .

 

 Lại một mùa xuân Nhâm Th́n nữa sắp đến với dân tộc Việt Nam ở trong nước. C̣n riêng người Việt sống ở nước ngoài từ sau 1975, sau ba mươi sáu năm đă hưởng được ba lần tết năm Th́n nơi xứ lạ quê người (Bính Th́n 1976, Giáp Th́n và Nhâm Th́n ). Tết Nguyên Đán mang một ư nghĩa rất quan trọng, một truyền thống văn hoá linh thiêng đối với người dân Việt. Đây là một ngày lễ lớn để con cháu cúng tổ tiên đă mất, chúc mừng sức khoẻ cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ và người thân trong thân tộc cùng bạn bè c̣n sống v. v.. .Ngày tết cũng là dịp để con cháu đi làm việc nơi xa, đi học xa trở về đoàn tụ, sum họp dưới mái ấm gia đ́nh hạnh phúc. Ngoài ra đây cũng là dịp rảnh rỗi gặp mặt bạn bè cũ, bà con xóm giềng để chúc lời an lành, thịnh vượng và vạn sự như ư trong suốt năm mới. Bởi vậy người Việt Nam rất chú trọng đến các món ăn đặc sản dành riêng trong ngày Tết, có hương vị ngọt ngào, thắm t́nh quê hương, tuỳ theo phong tục riêng từng địa phương của 3 miền đất nước ta nên mới có từ thường dùng trong dân gian gọi là “Ăn tết”.

 

Ở Việt Nam gồm có 3 miền : Bắc, Trung, Nam, do đặc điểm khí hậu, phong tục tập quán có phần khác nhau nên mỗi vùng về văn hoá ẩm thực, cách chế biến thức ăn có những nét đặc trưng khác nhau, vừa mang tính độc đáo tuỳ theo khẩu vị của người dân từng miền. Dù rằng theo truyền thống chung của dân tộc, vào dịp tết cổ truyền ở mỗi địa phương, tôn giáo nào, dân tộc nào (Chăm, Thái, Rađê, Nùng ...) từ gia đ́nh giàu đến gia đ́nh nghèo đều phải lo sắm sửa : Một mâm ngũ quả gồm dừa, xoài, măng cầu, trái sung, đu đủ, dưa hấu ...để chưng trên bàn thờ tổ tiên. Ngoài ra c̣n sắm sửa : Bánh mứt, kẹo, bánh chưng, bánh tét, củ kiệu, dưa hành v. v ... để đem ra đăi khách khi họ đến nhà thăm và chúc tết, mừng tuổi gia chủ được phước lộc thọ. Sau đây tôi xin tóm lược ngắn gọn những món ăn ngày tết có đặc trưng ẩm thực riêng từng vùng nấu trong dịp tết để thưởng thức :

 

-  Món thịt đông miền Bắc, do khí hậu miền Bắc Việt Nam vào dịp tết không khí rét lạnh từ 8 độ C – 14 nên người dân Bắc chế biến nấu món thịt đông mà 2 miền Trung và Nam không có. Thịt đông miền Bắc là món ăn độc đáo chỉ ăn được khi để cho nguội lạnh và ăn vào ngày đông rét lạnh trong ngày tết Nguyên Đán. Nguyên liệu để nấu thịt đông đơn giản là chân gị của lợn (heo), các gia vị cần dùng thêm là mộc nhĩ (nấm mèo), hạt tiêu và b́ lợn (da heo). Chân gị lợn rửa sạch chặt thành từng khúc vừa thôi, nấu nồi nước âm ấm rồi cho chân gị lợn, b́ lợn, ḿ chính vào, khi nồi thịt đông sôi vài mươi phút phải vớt sạch váng bọt nổi trên mặt nước, vừa nêm muối và mắm ngon vừa hợp khẩu vị, rồi vặn lửa vừa vừa, hầm nhừ cả thịt lợn lẫn b́ cho chín, c̣n mộc nhĩ (nấm mèo) ngâm nước ấm, rửa sạch sợi bỏ vào nồi thịt vài phút sau đó nhắc ra. Dùng thêm cà rốt cắt tỉa mỏng thành cánh hoa đem đặt vào bát nhỏ và múc thịt đổ vào bát để nguội, ta có được món ăn đặc sản hương thơm ngào ngạt của thịt đông.  Một điều thật cầu kỳ hơn nữa là đặt các bát thịt đông lên một cái mâm, chờ đến đêm sương lạnh buông xuống mới bưng ra đặt trên một bàn nhỏ giữa sân, theo kinh nghiệm của người xưa truyền lại phải làm như thế là để món thịt đông hấp thụ khí lạnh sương giá của trời đất lúc giao mùa mới có sự hấp thụ tinh nguyên của vũ trụ, đúng là “nghề nấu món ăn nào cũng làm công phu”. Ở miền Bắc món thịt đông thường do bàn tay khéo léo của các Mẹ, các chị nấu thật tỉ mỉ, chu đáo làm sao cho bề mặt món thịt đông thật trong, c̣n bên trong là những miếng thịt lợn thơm ngon, các sợi mộc nhĩ nhai thấy thơm gịn trong miệng. Ăn thịt đông cùng với bánh chưng ( món bánh chính của miền Bắc) hoặc cơm thêm với dưa hành v. v ... mới cảm thấy hương vị ngọt ngào đặc biệt của miền Bắc.

 

-   Món ăn đặc sản của miền Trung : người miền Trung đón xuân – ăn tết với các ăn dân dă nhưng không kém phần độc đáo, cầu kỳ của người dân từng vùng, tôm chua, dưa món củ kiệu, nem chua, chả gị, gị thủ v. v ... và đủ loại bánh ga-tô, mứt, cốm chế biến bằng nếp đem rang và trộn đường v . v ... Riêng món dưa món phải sửa soạn một tháng trước tết. Nguyên liệu gồm : cà rốt, đu đủ (c̣n xanh), củ cải trắng, ớt đỏ, củ kiệu. Các thứ trên cắt lát mỏng vừa, tỉa thành h́nh hoa sao cho đẹp mắt, sau đó đem bỏ các nguyên liệu vào mâm đem phơi nắng hai ngày cho khô. Dùng nước mắm ngon (mắm nhĩ) theo tỷ lệ 1/1 là một bát nước mắm – một bát đường cát trắng, đem đun sôi, vặn vừa lửa, khuấy thật đều tay và để nguội đổ vào một cái thẩu bằng thuỷ tinh, tiếp theo bỏ các nguyên liệu đă phơi khô vào thẩu, đậy nắp cho thật kín đặt vào một nơi thoáng khí. Dưa món dùng ăn với bánh tét hay bánh chưng, muốn khoái khẩu th́ cần thêm trái ớt hiểm th́ mới cảm khoái biết bao trong ngày xuân mới.

 

 Ngoài món dưa món c̣n có thêm một món ăn đặc trưng miền Trung là “thịt heo kho với măng khô”. Riêng thịt heo có vùng chọn thịt heo ba chỉ, có nơi thịt sườn hay thịt chân gị heo (chặt nhỏ từng khúc v..v…). Măng khô đem ngâm với nước cơm khoảng một đêm, rồi đem bỏ vào soong nấu sôi cho đến khi chín mềm, vớt ra để thật ráo nước. Mộc nhĩ ngâm với nước sôi và rửa nước muối cho sạch để ráo nước. Nấu soong nước sôi, bỏ thịt heo, măng mềm, mộc nhĩ nấu chung. Khi thấy các nguyên liệu đều chín mềm, nêm thêm muối cho vừa ăn, (đặc biệt thịt kho măng không được nêm nước mắm sẽ bị mau thiu). Món măng khô kho thịt heo để dùng với bánh tét, dưa món hay với cơm.

 

Ở địa phương Ninh Hoà người dân thường cuốn bánh tráng với thịt heo kho măng, ăn món này cảm thấy khoái khẩu, tràn đầy hương vị đậm đà, mộc mạc quê hương, nếu uống thêm rượu nếp hay bia Larue hiệu con cọp th́ cảm thấy đời lên hương phấn khởi biết bao.

 

Ở miền Nam bộ, do đặc trưng khí hậu nóng vừa ấm nên vào ngày tết người dân thường nấu các món : thịt heo kho hột vịt, thịt kho dưa giá, tai heo, mũi heo ngâm dấm, canh khổ qua nhồi thịt, gị b́ làm bằng thịt heo trộn với b́ heo, gị thủ làm bằng thịt đầu heo luộc chín v.v...

 

Ngoài ra người miền tây Nam bộ c̣n dùng cá lóc hấp với thịt heo nạc, bún tàu, mộc nhĩ v. v ... hay cá lóc nướng trui để cuốn bánh tráng chấm với mắm nêm, uống thêm với rượu nếp than nữa th́ hấp dẫn bộ phối hợp khẩu vị dân dă quê hương miền sông nước Cửu Long . Đặc biệt là các bà Mẹ, các chị ở vùng sông nước phương nam có gói một loại bánh tét thập cẩm đủ loại nhân, nhân đậu xanh, đậu phọng, nhân chuối, lạp xưởng, hạt sen, thịt ba chỉ v . v ...

 

Theo phong tục tập quán cổ truyền, vào ngày tết Nguyên Đán của người Việt, miền nào cũng đều chế biến riêng các món ăn đặc sản phù hợp với khẩu vị từng vùng. Mỗi món ăn chứa đựng một bản sắc văn hoá thiêng liêng tinh tuư của dân tộc Việt, vừa mang một đặc trưng triết lư sống theo lịch sử xă hội Việt Nam là một dân tộc được độc lập, tự chủ theo truyền thống của tổ tiên con Rồng, cháu Tiên từ thời Vua Hùng Vương dựng nước và giữ nước truyền lại đến ngày nay.
 

 

 

 

Nguyên Phong
 Toronto -Canada tháng 1-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                        

    

 

 

 

 

 

 

Trang XUÂN 2012- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương