Mục Lục

 

  Trang B́a
     
Ban Biên Tập
 
 Lá TXuân
      Lê Văn N
 
 Đọc Lá TXuân
      Cô Hà
 
 STáo XNinh
     
Phan Song
 
 Câu Đối Mừng Xuân
      Tư Nguyên & Lê Văn N
 
 Chúc TẾT NINH-H̉A.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xuân
 

  "Xuân Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiêu
  "Xuân Hợp Quần"

      
Lê Thị Đào
 
 Ḷng Người Rộng M
      
NXuân

     
Vinh H
 
 Mừng Xuân Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chúc Xuân
      Xuân Đă V
     
Lư H
 
 Đón Xuân
     
Nguyên Kim
 
 Xuân Q Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyên Ngộ (Lê Văn Ngô)
  Xuân Nhâm Th́n Hy Vọng

     
Tư Nguyên  (Bùi Ngoạn Lạc)
  'Xuân Hợp Quần"

     
 Nguyên Phong (TN Chánh)
  "Xuân Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xuân Cảm
     
Lê Bá Thiên
  "Xuân Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh T
 
 T́nh Khúc Mùa Xuân
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
uân Qua  Hồi c Mùa Xuân
   
 Vân Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoài Niệm Xuân Và Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tiên Tại Cao
      
Nguyên Pleiku

   
 Lê PThọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 Có Một Mùa Xuân NThế
      ĐThị Hương B́nh
 
 Chuyện NChuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khâm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Ṛm
 
 Những Chuyến Đi Vô Vọng
      Lê PThọ
 
Chuyện T́nh Cuối Năm
      Bùi Thanh Xuân

 

Hội Quán
Quảng Đông


 
 Chúc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngày Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Mùa Xuân

     
Hoàng Bích Hà
 
 Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Tường Hoài
 
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Vơ Hoàng Nam
 
Ba Mươi Ba Đóa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngày Tết
 


 
 Xóm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều Có Số - T́m
      
Người Bảo V

     
Lư H
 
 NHôn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Ḿnh Ơi !
     
Lê Thị Hoài Niệm
 
 Chuyện Vui Ngày Tết
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang T 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    Lê Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Ṛm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      Tú Trinh
 

 

XUÂN Ca Hát


 
Nhạc Xuân Và Q Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiêu,  Lư Hổ,
     
LT Hoài Niệm, LL Minh T

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thúc Tâm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ḥa
 


  Một S T Biến Âm: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thành 

Tôn Giáo

 

  Câu Chuyện Đầu Năm
      
Lê Thị MChâu
 
 Di- Lặc Mang Xuân Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chúng Con VĐây
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Măi Trong
      
Tim !

      
Bạch Liên


 
 

TVi
 


  Vài Mẩu Chuyện VTiên Tri
      
Liên Khôi Chương
  TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thái Lan: Một
      
Chuyến Đi KT

      Nguyễn Thị Thanh T

 

 

Năm Th́n Nói Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhâm Th́n
      
Nguyễn Văn Thành
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vài Phát Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      Tô Đồng
  Liêu Trai C Dị-468
      Đàm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phái
 
Tôn Giả Mục-Kiền-Liên
       Nguyễn Văn P
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
Lê Phụng
 
 Đường Vào KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm
 


 

Sưu Tầm
  
 Các BTranh Dân Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem H́nh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Biên

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      Lư H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Liên
  Phép Nhiệm Mầu

      
Lê PThọ
 

 


Văn Hóa
m Thực
 
 GThủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vào Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQN
      Kem Flan (Bánh Flan)
      Lê Thị Đào
 
 Món Canh Légume
      Việt Hải
 
 Mùi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tôm Rang Muối Tiêu: Video 
      
Tôm Sốt Sữa: Video

      Lư H
 
 Chuẩn BNấu Bánh
      Bạch Liên
 
 Những Đặc Sản Hồn Quê 
      
ViệtNam Vào Tết Nhâm Th́n

      Nguyên Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Viêm Kết Mạc

      
BS Lê Ánh
 
Bệnh Tay Chân Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Biên Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Món Mới
      
Kiều Lam
 
Biển Có Linh Hồn Không?

      
Bạch Liên
 
Vạn Vật
 
    Bạch Liên
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
Vơ Hoàng Nam
  Phân Biệt

      
Lê Văn N

 

 

Viết v
Ninh Ḥa
 


 
 Những Điều Lư TV
      
Ninh-Ḥa

     
Trần Minh Hiền
  Đám Cưới Đầu Xuân

      
Phan Nho
  Những Ngày Đồng Q

      L
ê PThọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyên Nào Tôi Đến Với
      
Ninh-ḤaDOTCom

     
Trâm Anh
 
 Đầu Năm...Khai Máy
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần B́nh Trọng
Ninh Ḥa
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đào
 
Năm Học 1974-1975

      Trần Hà Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bùi Thanh Xuân

 

Bán Công


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiêu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chúc Xuân

     
Ngọc Ánh
 
Nắng Xuân

      Tuyết Xuân
     
Huỳnh Thị Hà
 
Miên Trường Xuân Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xuân Mới

     
Nguyên Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Kính
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chúc Tết

     Vui Xuân - Đón Tết
     
Lâm Ngọc
 
Xuân Tuổi T

     
Thanh Nhàn
 
Tâm S Đầu Xuân

     
HThị Thanh Nhàn
  Lời Chúc Đầu Xuân

      Tưởng Mùa Xuân
     
Hà Tấn S
  Chúc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị T
 
C̣n Lại Trong Em...

     
Thúy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Các Anh Và Tôi

     
Người XVạn
 

 

Các Trường Khác


 
Họp Mặt Đầu Xuân

     
Lê Thị Ngọc Hà

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Mùa Lụt Q Tôi

      
Trần NPhương
 
Vè Băo Lụt Năm Nhâm
      
Th́n 1904

      Nguyễn
Văn Sâm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhân Ơi

      Lương L
Huyền Chiêu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hoàng Bích Hà
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
T́nh SLạc Long Quân Và
      
Âu Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChâu Và Bài TUTLâm

      
Vinh H
  Nhớ Sao Là Nhớ Xuân Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TLư Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hiên Thi Tập:
      
Bài Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Mùa Yêu Thương
      Kim Thành
  Chùm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyên Dáng Mùa Xuân

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Mùa Xuân QCũ
      Vân Anh
 
 Nỗi Niềm Xuân
      Dương Công Khánh
  Hương Xuân

      Nguyễn Thị Bảy
  Chúc Xuân

      Trần Thị Chất
  NMây Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiêu
  Xuân Cao Nguyên

      Du Xuân
      Nguyễn Thị Cúc
  Hoa Xuân Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đài
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bài TCon Cóc

      
Nguyễn Hiền
  Mùa Xuân QHương

      
Tường Hoài
 
 Em VCùng Xuân
      Mời Xuân Lên Ngôi
      
Nguyễn Văn Hóa
  Chùm Thơ Họa

      
Vinh H
  Màu Xuân

      
T Kim Huy
 
 Nói Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngày Xuân
     T́nh Xuân
      Hoàng Công Khiêm 
 
 Rực R Sắc Xuân
      Lê Thị Lộc 
 
 N Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Mùa 
    
 Mùa Xuân Mưa
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 
 Nhớ Khúc Ninh Ḥa
      NGH(NH)
 
 Chùm TXuân
      
Nguyễn Hoàng Phi
 
 Nḥa-QMNgàn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Mùa Xuân
      Bích Phượng
 
 Hẹn Xuân
      Đón Xuân
      Nguyễn Quân
 
 Mơ Và Nhớ
      Lê Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mùi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khói
      Dương Anh Sơn
 
 Xuân T́nh
      
Kim Thành
 
Bâng Khuâng Chiều Cuối
      
Năm

      
Vơ Ngọc Thành
 
 Nhớ Tết Q Tôi
      Lê Hùng Thân
 
 Xuân T́nh Thương
      Thi Thi
 
 Dáng Xuân
      Lời Xuân
      Hoài Thu
 
 Mùa Xuân Xa X
      NTrưởng Tiến
 
 Xuân Nguyện
      Nguyễn Tính


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Các Bạn

      Nguyễn Vũ Trâm Anh
  Cát Tiên

      
Khuất Đẩu
 
 Xuân Này Chị Không V
      Lê Thị Ngọc Hà
  Mùa Xuân Anh Yêu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bói

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đ́nh

      
Lư H
  Xuân Vắng Mẹ...

      
Hoàng Lan
 
 Bên Dốc Đời Nh́n Lại Những
      
Xuân Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi Cô Bạn Nhỏ Xóm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Làm Con TPhải Là Con
      Phan Song
 
 Bóng Dáng Một Mùa Xuân
      
Lâm Minh Tài
 
 Người Trễ Hẹn Mùa Xuân
      
Nguyễn Hữu Tài
 
 Ḍng Đời
      Thi Thi
 
 Ba Má Tôi
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đón Giao Thừa, Đi
      
LChùa Hái Lộc Đầu Xuân

      TBửu Nguyễn Thừa
 
 Một Chút Ưu Tư
      Nguyễn Tính
 
Một Mùa Xuân An B́nh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đôn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:diem27thuy@yahoo.com

  


 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

 

NHỮNG ĐIỀU LƯ THÚ VỀ NINH H̉A


Trước ngày 25 tháng 10 năm 2010 th́ Ninh Ḥa là 1 huyện của tỉnh Khánh Ḥa, nhưng kể từ sau ngày 25 tháng 10 năm 2010 th́ Ninh Ḥa đă trở thành thị xă Ninh Ḥa thuộc tỉnh Khánh Ḥa, thuộc loại đô thị hạng 4 .


Ninh Ḥa có diện tích 1197,77 km² và có 233.558 người .

 


Khu resort Evason Hideaway ở Ninh VânHiện Ninh Ḥa có:


7 phường: Ninh Hiệp (thị trấn Ninh Ḥa trước đây), Ninh Giang, Ninh Đa, Ninh Hà, Ninh Diêm, Ninh Thủy Ninh Hải
20 xă: Ninh Sơn, Ninh Thượng, Ninh Tây, Ninh Trung, Ninh An, Ninh Thọ, Ninh Sim, Ninh Xuân, Ninh Thân, Ninh B́nh, Ninh Quang, Ninh Phú, Ninh Phước, Ninh Vân, Ninh Ích, Ninh Lộc, Ninh Hưng, Ninh Tân, Ninh Đông, Ninh Phụng.

Đố tất cả quư vị đă từng sống ở Ninh Ḥa nhớ hết tên tất cả tên thôn của các xă

* Tên thôn phía trên là từ sau 1990
*
Tên thôn phía dươi là từ 1970 đến 1990

 

1
Ninh An

Thôn Sơn Lộc
Thôn Ngọc Sơn
Thôn Ninh Ích
Thôn Lạc Ḥa
Thôn Gia Mỹ
Thôn Phú Gia
Thôn Hoà Thiện 1
Thôn Hoà Thiện 2
* * *
Thôn Sơn Lộc
Thôn Ngọc Sơn
Thôn Ninh Ích
Thôn Phú Gia
Thôn Hoà Thiện

2
Ninh B́nh

Thôn B́nh Thành
Thôn Phước Lư
Thôn Phong Ấp
Thôn Tuân Thừa
Thôn Phụ Đằng
Thôn Hiệp Thạnh
Thôn Ḥa Thuận
Thôn B́nh Trị
Thôn Tân B́nh
* * *
Thôn B́nh Thành
Thôn Phước Lư
Thôn Phong Ấp
Thôn Tuân Thừa
Thôn Phụ Đằng
Thôn Hiệp Thạnh
Thôn Ḥa Thuận
Thôn B́nh Trị

3
Ninh Diêm

Thôn Phú Thọ 1
Thôn Phú Thọ 2
Thôn Phú Thọ 3
Thôn Thạnh Danh
* * *
Thôn Phú Thọ
Thôn Thạnh Danh
Thôn B́nh Sơn
Thôn Ngân Hà
Thôn Bá Hà
Thôn Thủy Đầm
Thôn Mỹ Lương

4
Ninh Giang

Thôn Phong Phú 1
Thôn Phong Phú 2
Thôn Mỹ Chánh
Thôn Thanh Châu
Thôn Phú Thứ
Thôn Phú Thạnh
Thôn Hội Thành
* * *
Thôn Phong Phú
Thôn Mỹ Chánh
Thôn Thanh Châu
Thôn Phú Thứ
Thôn Phú Thạnh
Thôn Hội B́nh
Thôn Ninh Thành

5
Ninh Hà

Thôn Thuận Lợi
Thôn Hậu Phước
Thôn Mỹ Trạch
Thôn Mỹ Thuận
Thôn Tân Tế
Thôn Hà Liên
* * *
Thôn Thuận Lợi
Thôn Hậu Phước
Thôn Mỹ Trạch
Thôn Mỹ Thuận
Thôn Tân Tế
Thôn Hà Liên

6
Ninh Hải

Thôn Đông Cát
Thôn Đông Hải
Thôn Đông Hà
Thôn Đông Ḥa
Thôn B́nh Tây 1
Thôn B́nh Tây 2
* * *
Thôn Đông Hải
Thôn Đông Hà
Thôn Đông Ḥa
Thôn B́nh Tây

7
Ninh Hưng

Thôn Trường Lộc
Thôn Phú Đa
Thôn Tân Hưng
Thôn G̣ Sắn
Thôn Phước Mỹ
Thôn Phụng Cang
* * *
Thôn Trường Lộc
Thôn Phú Đa
Thôn Tân Hưng
Thôn Phước Mỹ
Thôn Phụng Cang

8
Ninh Ích

Thôn Phú Hữu
Thôn Tân Ngọc
Thôn Tân Đảo
Thôn Tân Thành
Thôn Tân Phú
Thôn Ngọc Diêm
Thôn Vạn Thuận
* * *

Không có xă Ninh Ích

9
Ninh Lộc

Thôn Mỹ Lợi
Thôn Tân Khê
Thôn Vạn Khê
Thôn Phong Thạnh
Thôn Ninh Đức
Thôn Tam Ích
Thôn Lệ cam
Thôn Tân Thủy
* * *
Thôn Mỹ Lợi
Thôn Tân Khê
Thôn Vạn Khê
Thôn Thạnh Đức
(Phong Thạnh+Ninh Đức)
Thôn Tam Ích
Thôn Tân Thủy

10
Ninh Đa

Thôn Phước Đa 1
Thôn Phước Đa 2
Thôn Phước Đa 3
Thôn Vạn Thiện
Thôn Hà Thanh
Thôn Phước Sơn
Thôn Tân Kiều
Thôn Phú Diêm
Thôn Mỹ Lệ
* * *
Thôn Phước Đa
Thôn Vạn Thiện
Thôn Hà Thanh
Thôn Phước Sơn
Thôn Tân Kiều
Thôn Phú Diêm
Thôn Mỹ Lệ

11
Ninh Đông

Thôn Quang Đông
Thôn Phú Nghĩa
Thôn Văn Định
Thôn Phước Thuận
Thôn Nội Mỹ
* * *
Thôn Quang Đông
Thôn Phú Sơn
Thôn Văn Định
Thôn Phước Thuận
Thôn Nội Mỹ
Thạch Định
Phú văn

12
Ninh Phước

Thôn Mỹ Giang
Thôn Ninh Yển
Thôn Ninh Tịnh
* * *
Thôn Mỹ Giang
Thôn Ninh Yển
Thôn Ninh Tịnh

13
Ninh Phụng

Thôn Xuân Ḥa
Thôn Nghi Phụng
Thôn Vĩnh Phước
Thôn Phú B́nh
Thôn Điềm Tịnh
Thôn Đại Cát
* * *
Thôn Xuân Ḥa
Thôn Nghi Phụng
Thôn Vĩnh Phước
Thôn Phú B́nh
Thôn Điềm Tịnh
Thôn Đại Cát

14
Ninh Phú

Thôn Hội Phú Bắc 1
Thôn Hội Phú Bắc 2
Thôn Hội Phú Nam 1
Thôn Hội Phú Nam 2
Thôn Hội Thành
Thôn Văn Định
Thôn Bằng Phước
Thôn Hang Dơi
Thôn Lệ Cam
Thôn Hội Điền
Thôn Tiên Du 1
Thôn Tiên Du 2
* * *
Thôn Văn Định hạ
Thôn Bằng Phước
Thôn Lệ Cam
Thôn Phú Điền
(Hội Điền, Hội Phú)
Thôn Tiên Du

15
Ninh Quang

Thôn Thạch Thành
Thôn Trường Châu
Thôn Quang Vinh
Thôn Phú Hoà
Thôn Vạn Hữu
Thôn Thanh Mỹ
Thôn Tân Quang
Thôn Phước Lộc
Thôn Thuận Mỹ
* * *
Thôn Thạch Thành
Thôn Trường Châu
Thôn Quang Vinh
Thôn Phú Hoà
(Phú Ḥa+Vạn Hữu)
Thôn Thanh Mỹ
Thôn Phước Lộc
Thôn Thuận Mỹ

16
Ninh Sim

Thôn Tân Khánh 1
Thôn Tân Khánh 2
Thôn Tân Lập
Thôn Đống Đa
Thôn Lam Sơn
Thôn Nông Trường
* * *
Thôn Buôn Sim
Thôn Buôn Lác
Thôn Buôn Dung
Thôn Buôn Tương
Thôn Buôn Xanh
Thôn Tân khánh

17
Ninh Sơn

Thôn 1
Thôn 2
Thôn 3
Thôn 4
Thôn 5
* * *
Không có xă Ninh Sơn

18
Ninh Tân

Thôn Trung
Thôn Nam
Thôn Bắc
Thôn Suối Sâu
* * *
Không có xă Ninh Tân

19
Ninh Tây

Thôn Xóm Mới
Buôn Sim
Buôn Lác
Buôn Đung
Buôn Tương
Buôn Suối Mít
Buôn Sông Búng
* * *
Không có xă Ninh Tây

20
Ninh Thân

Thôn Chấp Lễ
Thôn Đại Tập
Thôn Đại Mỹ
Thôn Mỹ Hoán
Thôn Nhĩ Sự
Thôn Đại Hoán
Thôn Tân Phong
Thôn Suối Méc
Thôn Lỗ Ḅ
* * *
Thôn Chấp Lễ
Thôn Đại Tập
Thôn Mỹ Hoán
Thôn Nhĩ Sự
Thôn Đại Phong

21
Ninh Thọ

Thôn Lạc An
Thôn Lạc B́nh
Thôn B́nh Sơn
Thôn Chánh Thanh
Thôn Ninh Điền
Thôn Xuân Phong
Thôn Lạc Ninh
Thôn Xuân Mỹ
* * *
Thôn Lạc An
Thôn Lạc B́nh
Thôn Chánh Thanh
Thôn Ninh Điền
Thôn Lạc Ninh
Thôn Xuân Mỹ

22
Ninh Thủy

Thôn Ngân Hà
Thôn Bá Hà 1
Thôn Bá Hà 2
Thôn Thủy Đầm
Thôn Mỹ Á
Thôn Phú Thạnh
Thôn Mỹ Lương
* * *
Không có xă Ninh Thủy

23
Ninh Thượng

Thôn Đồng Thân
Thôn Tân Tứ
Thôn Đồng Xuân
Thôn Tân Lâm
Thôn Tân Hiệp
Thôn 1
Thôn 3
* * *
Thôn Đồng Xuân
(Đồng Thân+Nghi Xuân)
Thôn Tân Lâm
Thôn Nông Phú
Thôn Quảng Cư
Thôn Vĩnh Thạnh

24
Ninh Trung

Thôn Thạch Định
Thôn Mông Phú
Thôn Phú Văn
Thôn Quảng Cư
Thôn Mông Phú
Thôn Vĩnh Thạnh
Thôn Tân Ninh
Thôn Phú Sơn
* * *
Không có xă Ninh Trung

25
Ninh Vân

Thôn Tây
Thôn Đông
* * *
Không có xă Ninh Vân

26
Ninh Xuân

Thôn Phước Lâm
Thôn Ngũ Mỹ
Thôn Tân Sơn
Thôn Tân Mỹ
Thôn Tân Phong
* * *
Thôn Phước Lâm
Thôn Ngũ Mỹ
Thôn Tân Mỹ
(Dục Mỹ+Tân Xuân)
Thôn Vân Thạch

27
Thị Trấn

Thôn 1
Thôn 2
Thôn 3
Thôn 4
Thôn 5
Thôn 6
* * *
Xă Ninh Hiệp

Thôn Mỹ Hiệp
Thôn Vĩnh Phú

 

Năm 1653, Chúa Nguyễn Phúc Tần đánh vua champa Bà Thấm chúa Nguyễn Phúc Tần lập ra dinh Thái Khang, gồm có 2 phủ Diên Ninh và Thái Khang, có 5 huyện thuộc 2 phủ là Phước Điền, Hoa Châu, Vĩnh Xương, Tân Định và Quảng Phước trên vùng đất của Khánh Ḥa ngày nay. Huyện Tân Định thuộc phủ Thái Khang, chính là tiền thân của huyện Ninh Ḥa ngày nay, được h́nh thành có ranh giới từ đèo Rù Ŕ đến giữa sông Dinh.


Năm 1690, Chúa Nguyễn Phúc Trăn đổi tên Phủ Thái Khang thành Phủ B́nh Khang. Năm 1803, Vua Gia Long đổi Phủ B́nh Khang thành Phủ B́nh Ḥa. Năm 1831, Vua Minh Mạng đổi tên Phủ B́nh Ḥa thành Phủ Ninh Ḥa. (Đặc biệt, khoảng năm 1930-1931 Pháp đổi phủ Ninh Ḥa thành huyện Vạn Ninh, c̣n huyện Tân Định th́ đổi thành phủ Ninh Ḥa).


Năm 1930 - 1931, sau khi Quốc lộ 21 hoàn thành, nối liền huyện Tân Định với Tây Nguyên, huyện Tân Định trở nên phồn thịnh, Pháp cắt 7 làng ở phía Nam đèo Rọ Tượng cho huyện Vĩnh Xương và nhập 3 tổng của huyện Quảng Phước vào huyện Tân Định, đổi tên thành phủ Ninh Ḥa, là  Ninh Ḥa ngày nay, c̣n phủ Ninh Ḥa cũ đổi thành huyện Vạn Ninh ngày nay.


Năm 1976, huyện Ninh Ḥa và Vạn Ninh hợp thành huyện Khánh Ninh. Ngày 23-10-1978, thị trấn Ninh Ḥa ra đời. Năm 1979, Ninh Hoà Vạn Ninh lại được tách ra và có ranh giới như hiện nay.

 

Hiện chúng ta có 1 số trang web về ninh ḥa:


1. ninh-hoa.com
Hiện được alexa.com xếp hạng 3,881,525 trên tổng số khoảng 266,848,493 trang web của toàn cầu là 1 trang web do 1 đồng hương tài giỏi và có ḷng với Ninh Ḥa là Nguyễn Văn Thành lập ra năm 2003 và hiện thu hút nhiều cây viết khắp năm châu , bài vở giá trị phong phú, trang web tŕnh bày đẹp đẽ .


2. ninhhoa.org
Hiện được alexa.com xếp hạng 1,304,474 trên tổng số khoảng 266,848,493 trang web của toàn cầu.


3. binhhoa-ninhhoa.org
hiện được alexa.com xếp hạng 12,681,067 trên tổng số khoảng 266,848,493 trang web của toàn cầu.

 

 

 


 

Trần Minh Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Trang XUÂN 2012- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương