Mục Lục

 

  Trang B́a
     
Ban Biên Tập
 
 Lá TXuân
      Lê Văn N
 
 Đọc Lá TXuân
      Cô Hà
 
 STáo XNinh
     
Phan Song
 
 Câu Đối Mừng Xuân
      Tư Nguyên & Lê Văn N
 
 Chúc TẾT NINH-H̉A.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xuân
 

  "Xuân Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiêu
  "Xuân Hợp Quần"

      
Lê Thị Đào
 
 Ḷng Người Rộng M
      
NXuân

     
Vinh H
 
 Mừng Xuân Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chúc Xuân
      Xuân Đă V
     
Lư H
 
 Đón Xuân
     
Nguyên Kim
 
 Xuân Q Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyên Ngộ (Lê Văn Ngô)
  Xuân Nhâm Th́n Hy Vọng

     
Tư Nguyên  (Bùi Ngoạn Lạc)
  'Xuân Hợp Quần"

     
 Nguyên Phong (TN Chánh)
  "Xuân Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xuân Cảm
     
Lê Bá Thiên
  "Xuân Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh T
 
 T́nh Khúc Mùa Xuân
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
uân Qua  Hồi c Mùa Xuân
   
 Vân Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoài Niệm Xuân Và Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tiên Tại Cao
      
Nguyên Pleiku

   
 Lê PThọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 Có Một Mùa Xuân NThế
      ĐThị Hương B́nh
 
 Chuyện NChuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khâm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Ṛm
 
 Những Chuyến Đi Vô Vọng
      Lê PThọ
 
Chuyện T́nh Cuối Năm
      Bùi Thanh Xuân

 

Hội Quán
Quảng Đông


 
 Chúc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngày Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Mùa Xuân

     
Hoàng Bích Hà
 
 Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Tường Hoài
 
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Vơ Hoàng Nam
 
Ba Mươi Ba Đóa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngày Tết
 


 
 Xóm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều Có Số - T́m
      
Người Bảo V

     
Lư H
 
 NHôn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Ḿnh Ơi !
     
Lê Thị Hoài Niệm
 
 Chuyện Vui Ngày Tết
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang T 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    Lê Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Ṛm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      Tú Trinh
 

 

XUÂN Ca Hát


 
Nhạc Xuân Và Q Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiêu,  Lư Hổ,
     
LT Hoài Niệm, LL Minh T

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thúc Tâm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ḥa
 


  Một S T Biến Âm: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thành 

Tôn Giáo

 

  Câu Chuyện Đầu Năm
      
Lê Thị MChâu
 
 Di- Lặc Mang Xuân Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chúng Con VĐây
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Măi Trong
      
Tim !

      
Bạch Liên


 
 

TVi
 


  Vài Mẩu Chuyện VTiên Tri
      
Liên Khôi Chương
  TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thái Lan: Một
      
Chuyến Đi KT

      Nguyễn Thị Thanh T

 

 

Năm Th́n Nói Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhâm Th́n
      
Nguyễn Văn Thành
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vài Phát Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      Tô Đồng
  Liêu Trai C Dị-468
      Đàm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phái
 
Tôn Giả Mục-Kiền-Liên
       Nguyễn Văn P
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
Lê Phụng
 
 Đường Vào KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm
 


 

Sưu Tầm
  
 Các BTranh Dân Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem H́nh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Biên

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      Lư H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Liên
  Phép Nhiệm Mầu

      
Lê PThọ
 

 


Văn Hóa
m Thực
 
 GThủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vào Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQN
      Kem Flan (Bánh Flan)
      Lê Thị Đào
 
 Món Canh Légume
      Việt Hải
 
 Mùi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tôm Rang Muối Tiêu: Video 
      
Tôm Sốt Sữa: Video

      Lư H
 
 Chuẩn BNấu Bánh
      Bạch Liên
 
 Những Đặc Sản Hồn Quê 
      
ViệtNam Vào Tết Nhâm Th́n

      Nguyên Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Viêm Kết Mạc

      
BS Lê Ánh
 
Bệnh Tay Chân Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Biên Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Món Mới
      
Kiều Lam
 
Biển Có Linh Hồn Không?

      
Bạch Liên
 
Vạn Vật
 
    Bạch Liên
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
Vơ Hoàng Nam
  Phân Biệt

      
Lê Văn N

 

 

Viết v
Ninh Ḥa
 


 
 Những Điều Lư TV
      
Ninh-Ḥa

     
Trần Minh Hiền
  Đám Cưới Đầu Xuân

      
Phan Nho
  Những Ngày Đồng Q

      L
ê PThọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyên Nào Tôi Đến Với
      
Ninh-ḤaDOTCom

     
Trâm Anh
 
 Đầu Năm...Khai Máy
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần B́nh Trọng
Ninh Ḥa
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đào
 
Năm Học 1974-1975

      Trần Hà Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bùi Thanh Xuân

 

Bán Công


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiêu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chúc Xuân

     
Ngọc Ánh
 
Nắng Xuân

      Tuyết Xuân
     
Huỳnh Thị Hà
 
Miên Trường Xuân Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xuân Mới

     
Nguyên Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Kính
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chúc Tết

     Vui Xuân - Đón Tết
     
Lâm Ngọc
 
Xuân Tuổi T

     
Thanh Nhàn
 
Tâm S Đầu Xuân

     
HThị Thanh Nhàn
  Lời Chúc Đầu Xuân

      Tưởng Mùa Xuân
     
Hà Tấn S
  Chúc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị T
 
C̣n Lại Trong Em...

     
Thúy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Các Anh Và Tôi

     
Người XVạn
 

 

Các Trường Khác


 
Họp Mặt Đầu Xuân

     
Lê Thị Ngọc Hà

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Mùa Lụt Q Tôi

      
Trần NPhương
 
Vè Băo Lụt Năm Nhâm
      
Th́n 1904

      Nguyễn
Văn Sâm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhân Ơi

      Lương L
Huyền Chiêu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hoàng Bích Hà
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
T́nh SLạc Long Quân Và
      
Âu Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChâu Và Bài TUTLâm

      
Vinh H
  Nhớ Sao Là Nhớ Xuân Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TLư Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hiên Thi Tập:
      
Bài Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Mùa Yêu Thương
      Kim Thành
  Chùm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyên Dáng Mùa Xuân

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Mùa Xuân QCũ
      Vân Anh
 
 Nỗi Niềm Xuân
      Dương Công Khánh
  Hương Xuân

      Nguyễn Thị Bảy
  Chúc Xuân

      Trần Thị Chất
  NMây Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiêu
  Xuân Cao Nguyên

      Du Xuân
      Nguyễn Thị Cúc
  Hoa Xuân Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đài
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bài TCon Cóc

      
Nguyễn Hiền
  Mùa Xuân QHương

      
Tường Hoài
 
 Em VCùng Xuân
      Mời Xuân Lên Ngôi
      
Nguyễn Văn Hóa
  Chùm Thơ Họa

      
Vinh H
  Màu Xuân

      
T Kim Huy
 
 Nói Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngày Xuân
     T́nh Xuân
      Hoàng Công Khiêm 
 
 Rực R Sắc Xuân
      Lê Thị Lộc 
 
 N Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Mùa 
    
 Mùa Xuân Mưa
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 
 Nhớ Khúc Ninh Ḥa
      NGH(NH)
 
 Chùm TXuân
      
Nguyễn Hoàng Phi
 
 Nḥa-QMNgàn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Mùa Xuân
      Bích Phượng
 
 Hẹn Xuân
      Đón Xuân
      Nguyễn Quân
 
 Mơ Và Nhớ
      Lê Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mùi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khói
      Dương Anh Sơn
 
 Xuân T́nh
      
Kim Thành
 
Bâng Khuâng Chiều Cuối
      
Năm

      
Vơ Ngọc Thành
 
 Nhớ Tết Q Tôi
      Lê Hùng Thân
 
 Xuân T́nh Thương
      Thi Thi
 
 Dáng Xuân
      Lời Xuân
      Hoài Thu
 
 Mùa Xuân Xa X
      NTrưởng Tiến
 
 Xuân Nguyện
      Nguyễn Tính


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Các Bạn

      Nguyễn Vũ Trâm Anh
  Cát Tiên

      
Khuất Đẩu
 
 Xuân Này Chị Không V
      Lê Thị Ngọc Hà
  Mùa Xuân Anh Yêu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bói

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đ́nh

      
Lư H
  Xuân Vắng Mẹ...

      
Hoàng Lan
 
 Bên Dốc Đời Nh́n Lại Những
      
Xuân Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi Cô Bạn Nhỏ Xóm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Làm Con TPhải Là Con
      Phan Song
 
 Bóng Dáng Một Mùa Xuân
      
Lâm Minh Tài
 
 Người Trễ Hẹn Mùa Xuân
      
Nguyễn Hữu Tài
 
 Ḍng Đời
      Thi Thi
 
 Ba Má Tôi
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đón Giao Thừa, Đi
      
LChùa Hái Lộc Đầu Xuân

      TBửu Nguyễn Thừa
 
 Một Chút Ưu Tư
      Nguyễn Tính
 
Một Mùa Xuân An B́nh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đôn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

Tháng Giêng ngon như cặp môi gần

 Tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa:

 Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.

 Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua

 Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,

 Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.

 Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật

 Không cho dài thời trẻ của nhân gian,

 ………

 (VỘI VÀNG -Xuân Diệu )

 

X

 

UÂN của đất trời, của hoa lá cỏ cây, chim muông, với Xuân Diệu như cô gái trong độ XUÂN nồng, trinh nguyên phơi phới mà ta phải ‘’vội vàng’’ chiêm ngưỡng, nắm bắt kẻo xuân thời đi qua và ta ‘’cũng mất’’.Hơn thế, thi sĩ còn ‘’Hỡi xuân hồng! ta muốn cắn vào ngươi’’ (THƠ THƠ -Xuân Diệu). Thật là lãng mạn! Nhân cách hoá mùa Xuân với nàng Xuân một cách tuyệt vời phải không nào.

 

Không chỉ có Xuân Diệu thời trai trẻ nhìn mùa xuân như nhìn người con gái mơn mỡn tuổi xuân thì mà nhiều thi sĩ, nhạc sĩ cũng tốn nhiều giấy mực hay bây giờ mỏi tay, mỏi mắt trên vi tính (computer) để ca ngợi so sánh mùa xuân đất trời với mùa xuân đầu đời của người con gái trong độ tuổi ‘’trăng tròn lẻ’’. Nhưng tôi thích và tâm đắt cái diệu dàng, nhẹ nhàng, luyến láy, uyển chuyển, pha chút gì luyến tiếc vấn vương, nhung nhớ trong thơ xuân của nhà thơ mang tên Xuân Diệu hơn là của :

 

 Nguyễn Du:

 

‘’Ngày xuân con én đưa thoi,

 Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi,

 Cỏ non xanh dợn chân trời,

 Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.’’

 

(KIỀU)

 

 và Hàn Mạc Tử:

 

̉" Trong làn nắng ửng khói mơ tan,

 Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng,

 Sột soạt gió trêu tà áo biếc,

 Trên giàn thiên lý- bóng xuân sang…."

 

(Mùa Xuân Chín)

 

 Mùa Xuân, mùa mở đầu cho một năm, với chút lành lạnh còn sót lại của mùa Đông vừa đi qua, với trăm hoa đua nhau mơn mỡn khoe sắc, đưa hương trên cành lá xanh tươi, với ong bướm, chim muông bay lượn thưởng ngoạn những hoa trái xanh tươi trên cành.Một bức tranh tuyệt tác của thiên nhiên.

 

 Người con gái độ tuổi xuân nồng cũng mơn mỡn xinh xắn, tươi mát, tung tăng nhảy nhót vui chơi, nhất là vui chơi trong ánh xuân với “ dập diều ong bướm yến oanh’’.Quả thật, một hình ảnh tuyệt vời của tuối thơ và rồi ‘’con tạo xoay vần’’cho nên ‘’Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ GIÀ ‘’. Không ai qua được sự luân chuyển này của tạo hóa.

 

 TẾT, là những ngày đầu của mùa Xuân, là buổi giao mùa theo Âm Dương Ngũ hành của Á Đông nói chung và của Việt Nam nói riêng. Ba ngày Tết với người Việt ta ngày xưa rất là thiêng liêng nên phát sinh ra nhiều điều cấm kỵ : không nói và làm điều gì XẤU. Không to tiếng với nhau ngay cả với gia cầm. Không hái hoa lá, trái cây khi chưa chưa cúng TẾT NHÀ, TẾT VƯỜN. Xuất hành đầu năm phải xem giờ. Đạp đất xông nhà ai, hay ai đạp đất xong nhà mình phải hạp tuổi với gia chủ. Có tang nhất thiết không được đến nhà ai trong những ngày đầu năm.

 

 Tháng cuối năm của Âm lịch được gọi là tháng CHẠP, và tháng đầu năm là tháng GIÊNG. Kể từ 23 tháng chạp đến ít nhất là mùng bảy tháng giêng, ngày tháng Dương lịch hình như đi khỏi bộ nhớ của không ít người Việt chúng ta trong nước dĩ nhiên.

 

 Kể từ 23 tháng Chạp, cũng là ngày đưa Ông Táo về Trời, Ông cha ta dựng ‘’CÂY NIÊU’’ trước sân nhà để chuẩn bị ăn tết, để cảnh báo quỷ dữ không được phá rối vong linh của tổ tiên ông bà và ăn Tết với con cháu. Không phải “ dựng niêu ăn chè” như Phi Nhung hát trên Paris by Night. Ở chùa còn dựng ‘’CÂY PHƯỚNG’’ CAO HƠN cây niêu, trên đó có treo cờ “ đuôi nheo”[1] và một “ lá triện’’[2] viết chữ Nho, như những lời cáo bạch với Thiên thần Thổ địa giữ an lành cho dân làng trong năm.

 

 Lúc tôi 7-8 tuổi, đã mồ côi mẹ ở với Ba và các chị, ngày Tết Ba tôi cũng cúng nhiều lần : cúng rước Ông Bà vào 29 hay 30 Tết (Những ngày cuối tháng chạp cũng được gọi như ngày Tết), rồi làm sẵn 2 con gà treo lên để rạng sáng mùng Một làm mâm cơm thịnh soạn cúng mừng Tổ Tiên Ông Bà (vì ba ngày Tết không sát sinh), rồi thay nước, cúng bánh trái hằng buổi, Cúng Tết nhà vườn cũng chỉ bánh trái. Đến mùng 3 hay mùng 4 lại cúng cơm thịnh soạn gọi là đưa tiễn Ông Bà. Tôi không bị ‘’hành’’ và “”sợ ngày Tết’’ như anh Phạm ngọc Cửu, viết trong ĐS 3, tôi chỉ nôn nao, rạo rực trong tiếng trống bài chòi như thúc dục, vọng lại từ làng trên xóm dưới, mong cho Ba cúng xong, để được mặt áo mới đi chơi Tết. Tuy vậy việc cúng kính, ăn uống, mất gần hết buổi sáng mùng Một.

 

Sau này, khi học Trung học và ở với anh chị tại Nha Trang, tôi vẫn về Ninh Ḥa ăn Tết với người chị thứ NĂM tại làng Bình Thành. Ba tôi đã qua đời từ khi tôi mới học lớp Ba tại trường làng Bình Thành. Việc cúng kính do chị tôi đảm trách nên cũng giảm nhẹ rất nhiều. Tôi hoàn toàn không bị ràng buộc gì và có thể đi chơi Tết từ sáng mùng Một. Đi chơi bài chòi, nghe hát bài chòi, xem hát bộ, đi ăn Tết ở các nhà của các bạn trong làng kể cả các làng bên, cũng có những trò chơi có tính đỏ đen, cờ bạc, nhưng tôi không bao giờ tham dự. Những năm 1955-1963, xóm làng thật thanh bình. Tôi rong chơi khắp nơi, cả ngày lẫn đêm, với các thanh niên nam nữ trong làng mà không hề sợ trấn lột, cướp giật hay bất cứ điều gì. Nhất là những Tết ở nông thôn nhiều trò chơi và ra vẻ Tết hơn ở phố thị. THẬT VÔ CÙNG SUNG SƯỚNG, THÚ VỊ được tận hưởng một thời kỳ AN BÌNH thật sự.

 

 Khi tôi có gia đình, vợ, con, đi dạy học ở xa, tôi vẫn về ăn Tết cùng chị và các cháu tôi tại làng Bình Thành-Ninh Ḥa. Xóm làng vẫn ăn Tết với bánh tét, dưa hành, thịt mặn..với tiếng pháo nổ đì đùng khắp làng trên, xóm dưới và với trẻ em, cũng có cả người lớn xúng xình trong bộ quần áo mới đi lại khắp nơi. Đặc biệt từ xưa, quê tôi không ăn Tết với bánh chưng, không vui chơi bằng múa lân, múa rồng và tôi cũng không thấy trẻ em nhận bao lì xì màu đỏ. Có một cái Tết mà tiếng pháo giao thừa hình như nhiều hơn, lớn tiếng hơn. Sáng mùng Một mới biết có đánh nhau dưới quận, đồn lính gần cầu Đồn có xác chết. Tôi đưa vợ con thoát khỏi Ninh Ḥa trên chuyến xe đò cuối cùng vào Nha Trang vì sau đó cầu đường của tuyến giao thông bị phá hỏng: Đó là biến cố Tết Mậu Thân. Một thời gian khá lâu sau, tôi và gia đình không về quê ăn Tết.
 

 Ngày nay, chúng tôi ăn Tết tại Nha Trang, những cổ tục kiêng cữ như xưa không còn nữa, mặc dù trong những kiêng cữ ngày Tết có cái nhằm giáo dục sự thuần hậu cho con cháu cũng có cái mang tính dị đoan mê tín. Cúng kính cũng không còn nhiều. CHÚNG TÔI ĂN TẾT VỚI dưa hành, men chả, giò thủ..và BÁNH CHƯNG, BÁNH TÉT, trước đây tự gói cho con cái, bạn bè chúng châm lửa, vui chơi quanh nồi bánh suốt đêm. Giờ đây mọi thứ đều mua hay đặt làm. Con cái vài đứa làm việc tại Sài Gòn, mỗi Tết lại về tụ họp cùng chúng tôi để sáng mùng một, con cháu dâu, rễ có đến 16 người, già trẻ, lớn, bé..chất dầy lên hai chiếc Inova 7 chỗ, xe cúa con từ Sài G̣n đem về, đi mộ, đi lễ chùa, rồi thẳng tiến về Ninh Ḥa ăn Tết với các cháu.

 

Cây cỏ xanh tươi nơi công viên Nha Trang
sẵn sàng đón xuân mới.

 

 


 


[[1] Một loại cờ cổ của VN

[[2] Như một lá sớ dài, chữ Nho viết trê vải điều,

 

 

 

 

 

 

 

 

  TRƯƠNG

     KHẮC

  NHƯỢNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

          

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUÂN 2012- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương