Mục Lục

 

  Trang B́a
     
Ban Biên Tập
 
 Lá TXuân
      Lê Văn N
 
 Đọc Lá TXuân
      Cô Hà
 
 STáo XNinh
     
Phan Song
 
 Câu Đối Mừng Xuân
      Tư Nguyên & Lê Văn N
 
 Chúc TẾT NINH-H̉A.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xuân
 

  "Xuân Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiêu
  "Xuân Hợp Quần"

      
Lê Thị Đào
 
 Ḷng Người Rộng M
      
NXuân

     
Vinh H
 
 Mừng Xuân Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chúc Xuân
      Xuân Đă V
     
Lư H
 
 Đón Xuân
     
Nguyên Kim
 
 Xuân Q Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyên Ngộ (Lê Văn Ngô)
  Xuân Nhâm Th́n Hy Vọng

     
Tư Nguyên  (Bùi Ngoạn Lạc)
  'Xuân Hợp Quần"

     
 Nguyên Phong (TN Chánh)
  "Xuân Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xuân Cảm
     
Lê Bá Thiên
  "Xuân Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh T
 
 T́nh Khúc Mùa Xuân
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
uân Qua  Hồi c Mùa Xuân
   
 Vân Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoài Niệm Xuân Và Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tiên Tại Cao
      
Nguyên Pleiku

   
 Lê PThọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 Có Một Mùa Xuân NThế
      ĐThị Hương B́nh
 
 Chuyện NChuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khâm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Ṛm
 
 Những Chuyến Đi Vô Vọng
      Lê PThọ
 
Chuyện T́nh Cuối Năm
      Bùi Thanh Xuân

 

Hội Quán
Quảng Đông


 
 Chúc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngày Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Mùa Xuân

     
Hoàng Bích Hà
 
 Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Tường Hoài
 
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Vơ Hoàng Nam
 
Ba Mươi Ba Đóa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngày Tết
 


 
 Xóm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều Có Số - T́m
      
Người Bảo V

     
Lư H
 
 NHôn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Ḿnh Ơi !
     
Lê Thị Hoài Niệm
 
 Chuyện Vui Ngày Tết
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang T 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    Lê Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Ṛm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      Tú Trinh
 

 

XUÂN Ca Hát


 
Nhạc Xuân Và Q Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiêu,  Lư Hổ,
     
LT Hoài Niệm, LL Minh T

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thúc Tâm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ḥa
 


  Một S T Biến Âm: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thành 

Tôn Giáo

 

  Câu Chuyện Đầu Năm
      
Lê Thị MChâu
 
 Di- Lặc Mang Xuân Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chúng Con VĐây
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Măi Trong
      
Tim !

      
Bạch Liên


 
 

TVi
 


  Vài Mẩu Chuyện VTiên Tri
      
Liên Khôi Chương
  TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thái Lan: Một
      
Chuyến Đi KT

      Nguyễn Thị Thanh T

 

 

Năm Th́n Nói Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhâm Th́n
      
Nguyễn Văn Thành
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vài Phát Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      Tô Đồng
  Liêu Trai C Dị-468
      Đàm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phái
 
Tôn Giả Mục-Kiền-Liên
       Nguyễn Văn P
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
Lê Phụng
 
 Đường Vào KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm
 


 

Sưu Tầm
  
 Các BTranh Dân Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem H́nh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Biên

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      Lư H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Liên
  Phép Nhiệm Mầu

      
Lê PThọ
 

 


Văn Hóa
m Thực
 
 GThủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vào Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQN
      Kem Flan (Bánh Flan)
      Lê Thị Đào
 
 Món Canh Légume
      Việt Hải
 
 Mùi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tôm Rang Muối Tiêu: Video 
      
Tôm Sốt Sữa: Video

      Lư H
 
 Chuẩn BNấu Bánh
      Bạch Liên
 
 Những Đặc Sản Hồn Quê 
      
ViệtNam Vào Tết Nhâm Th́n

      Nguyên Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Viêm Kết Mạc

      
BS Lê Ánh
 
Bệnh Tay Chân Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Biên Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Món Mới
      
Kiều Lam
 
Biển Có Linh Hồn Không?

      
Bạch Liên
 
Vạn Vật
 
    Bạch Liên
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
Vơ Hoàng Nam
  Phân Biệt

      
Lê Văn N

 

 

Viết v
Ninh Ḥa
 


 
 Những Điều Lư TV
      
Ninh-Ḥa

     
Trần Minh Hiền
  Đám Cưới Đầu Xuân

      
Phan Nho
  Những Ngày Đồng Q

      L
ê PThọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyên Nào Tôi Đến Với
      
Ninh-ḤaDOTCom

     
Trâm Anh
 
 Đầu Năm...Khai Máy
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần B́nh Trọng
Ninh Ḥa
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đào
 
Năm Học 1974-1975

      Trần Hà Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bùi Thanh Xuân

 

Bán Công


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiêu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chúc Xuân

     
Ngọc Ánh
 
Nắng Xuân

      Tuyết Xuân
     
Huỳnh Thị Hà
 
Miên Trường Xuân Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xuân Mới

     
Nguyên Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Kính
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chúc Tết

     Vui Xuân - Đón Tết
     
Lâm Ngọc
 
Xuân Tuổi T

     
Thanh Nhàn
 
Tâm S Đầu Xuân

     
HThị Thanh Nhàn
  Lời Chúc Đầu Xuân

      Tưởng Mùa Xuân
     
Hà Tấn S
  Chúc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị T
 
C̣n Lại Trong Em...

     
Thúy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Các Anh Và Tôi

     
Người XVạn
 

 

Các Trường Khác


 
Họp Mặt Đầu Xuân

     
Lê Thị Ngọc Hà

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Mùa Lụt Q Tôi

      
Trần NPhương
 
Vè Băo Lụt Năm Nhâm
      
Th́n 1904

      Nguyễn
Văn Sâm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhân Ơi

      Lương L
Huyền Chiêu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hoàng Bích Hà
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
T́nh SLạc Long Quân Và
      
Âu Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChâu Và Bài TUTLâm

      
Vinh H
  Nhớ Sao Là Nhớ Xuân Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TLư Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hiên Thi Tập:
      
Bài Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Mùa Yêu Thương
      Kim Thành
  Chùm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyên Dáng Mùa Xuân

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Mùa Xuân QCũ
      Vân Anh
 
 Nỗi Niềm Xuân
      Dương Công Khánh
  Hương Xuân

      Nguyễn Thị Bảy
  Chúc Xuân

      Trần Thị Chất
  NMây Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiêu
  Xuân Cao Nguyên

      Du Xuân
      Nguyễn Thị Cúc
  Hoa Xuân Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đài
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bài TCon Cóc

      
Nguyễn Hiền
  Mùa Xuân QHương

      
Tường Hoài
 
 Em VCùng Xuân
      Mời Xuân Lên Ngôi
      
Nguyễn Văn Hóa
  Chùm Thơ Họa

      
Vinh H
  Màu Xuân

      
T Kim Huy
 
 Nói Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngày Xuân
     T́nh Xuân
      Hoàng Công Khiêm 
 
 Rực R Sắc Xuân
      Lê Thị Lộc 
 
 N Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Mùa 
    
 Mùa Xuân Mưa
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 
 Nhớ Khúc Ninh Ḥa
      NGH(NH)
 
 Chùm TXuân
      
Nguyễn Hoàng Phi
 
 Nḥa-QMNgàn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Mùa Xuân
      Bích Phượng
 
 Hẹn Xuân
      Đón Xuân
      Nguyễn Quân
 
 Mơ Và Nhớ
      Lê Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mùi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khói
      Dương Anh Sơn
 
 Xuân T́nh
      
Kim Thành
 
Bâng Khuâng Chiều Cuối
      
Năm

      
Vơ Ngọc Thành
 
 Nhớ Tết Q Tôi
      Lê Hùng Thân
 
 Xuân T́nh Thương
      Thi Thi
 
 Dáng Xuân
      Lời Xuân
      Hoài Thu
 
 Mùa Xuân Xa X
      NTrưởng Tiến
 
 Xuân Nguyện
      Nguyễn Tính


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Các Bạn

      Nguyễn Vũ Trâm Anh
  Cát Tiên

      
Khuất Đẩu
 
 Xuân Này Chị Không V
      Lê Thị Ngọc Hà
  Mùa Xuân Anh Yêu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bói

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đ́nh

      
Lư H
  Xuân Vắng Mẹ...

      
Hoàng Lan
 
 Bên Dốc Đời Nh́n Lại Những
      
Xuân Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi Cô Bạn Nhỏ Xóm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Làm Con TPhải Là Con
      Phan Song
 
 Bóng Dáng Một Mùa Xuân
      
Lâm Minh Tài
 
 Người Trễ Hẹn Mùa Xuân
      
Nguyễn Hữu Tài
 
 Ḍng Đời
      Thi Thi
 
 Ba Má Tôi
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đón Giao Thừa, Đi
      
LChùa Hái Lộc Đầu Xuân

      TBửu Nguyễn Thừa
 
 Một Chút Ưu Tư
      Nguyễn Tính
 
Một Mùa Xuân An B́nh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đôn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:diem27thuy@yahoo.com

  


 


 


 

 

 

 

 

 

 


 


 


                                         

 

Thêm một năm nữa lại đi qua, tôi và các bạn lại phải trừ đi rồi một năm sống, chồng thêm rồi một con số tuổi, tiếp đón thêm nếp nhăn mới..

Các bạn có biết? Để giữ-ǵn sắc đẹp tôi cũng đă dùng nhiều kem dưỡng để hầu rằng ngăn-chặn được nếp nhăn (?).. Thế nhưng những chuyện của năm qua vui buồn lẫn-lộn dấu vui lẫn dấu buồn làm dầy thêm khuôn mặt tôi mà không kem ǵ tẩy xoá được..

 

Chuyện rằng: Một ngày đầu của mùa Xuân năm mười một vừa qua (02-03-2011). Tổng-thống Obama đă tuyên-bố chính-thức trùm khủng-bố thế-giới Osama BinLaden bị tiêu-diệt ngay nơi hắn trú-ẩn, thuộc lân gần vùng quân-sự của Pakistan. Được biết rằng quân-đội Mỹ đột-nhập vào vùng quân-sự này của Pakistan chứ không xin, hay báo trước. Có như thế chứ! Mới hạ-ván được tên "Trùm" mà lại trốn như chuột này (toàn ở trong hang).. Mang b́nh-yên và tin-tưởng lại cho chúng ta, những con tim yêu hai chữ TưDo..

 

 

Và cũng vào những ngày Xuân nắng ấm, đất nước Libya thuộc khối Ả-Rập (Arabic), dân lành nổi dậy chống lại nhà độc-tài Gadaffi bằng gần như tay không, v́ vũ-khí của họ thô-sơ, cũ mèm và vụn-vặt. Mà dám đối chọi với những vũ-khí tối tân nhất thế-giới, và kho đầy ắp những vàng của nhà lănh-tụ độc-tài này. Làm cho cả thế-giới phải lo-ngại cho số-phận của họ. Thế-giới (Nato) giúp đỡ cho họ nhưng không có luật can-thiệp vào trực-tiếp, họ chỉ "xen" vào khi mà Gadaffi dùng vũ-khí mạnh giết nhiều người dân yếu thế, tay không.. Mà thế-giới gọi là tội: Giết ngay chính người dân của ḿnh!.

 

Rồi Thu vào giữa mùa, th́ cũng là lúc tivi đưa tin vui chiến-thắng của người dân Libya, họ liều sinh-mạng ḿnh để đánh đổi cho sự công-b́nh, công-lư. Và cuối Thu (20-10-2011) Gadaffi bị dân bắt được và giết chết, sự thật huyền-thoại của một bạo chúa đi vào thiên-thu..

 

 

Ngày 11-03-2011 Sóng-thần ập vào nước Nhật, sóng đổ đến đâu quét sạch những niềm-vui những kỉ-niệm của người dân vùng biển đẹp tên gọi Fukusima đến đấy..

Người Nhật, một giống người có bản-lĩnh về chịu-đựng và cam-đảm nhất theo cảm-nghĩ của tôi (c̣n bạn?). Sau sự thất-bại của cuộc đệ-nhị thế-chiến, cái "Xứ mặt trời" lên ấy họ chung lưng lại với nhau để vượt qua vô-vàn khó khăn, xây dựng lại đất nước bắng chính đôi tay thô của ḿnh (v́ lúc đó Nhật đă lănh quá nhiều bom đạn tiêu diệt của thế-giới trong kỳ đệ nhị thế-chiến, điển-h́nh như vùng Hiroshima nhận trái bom nguyên-tử đầu tiên của thế-giới).

 

Qua bao năm b́nh-yên trong sự vươn lên đến tới đỉnh của một loài "Vua Rồng Châu-Á" xứ lạnh. Bất ngờ sóng-thần ghen-tuông chăng? Ập về gây đau thương, những hàng chục ngàn mạng người cuốn theo ḍng nước lũ.. Trẻ em đến trường, rồi không c̣n nhà để trở về hay không c̣n ba c̣n mẹ để đón con về..

 

Và các bạn có tưởng được không? Ngoài cái khủng-hoảng của nền kinh-tế Mỹ. Châu-Âu cũng có Hy-Lạp (Greece) và Ư (Italy), họ nằm trong khối thị-trường chung ChâuÂu gọi tắt là EU. T́nh trạng ngân-sách chính-phủ trống trơn! nên cắt-giảm nhiều và về nhiều mặt. V́ cắt-giảm nên dân thất-nghiệp. Túng khốn, nên dân gây-nhiễu, biểu-t́nh, nổi loạn. Hai nước này nợ nần rất nhiều nhưng không phương-cách t́m ra để trả nợ..

 

Cuối cùng rồi Nauy nước tôi ở, vốn-dĩ không tham-gia EU. Nhưng trong ngày trước lễ Giáng-sinh ông Thủ-tướng đă tuyên-bố trên Tivi rằng:Nauy sẽ cho EU mượn một số tiền lớn (50 tỉ đôla) Hy-vọng họ sẽ ổn-định được phần ǵ chăng?!!

 

Ngày 23 tháng 6 năm 2011 tôi nghe tin-tức báo rằng:Amy Winehouse đột-ngột qua đời, thật sự tôi bàng-hoàng và không muốn chấp-nhận..

 

Không những Amy Winehouse chỉ mới 27 tuổi đời, mà c̣n là giọng-ca tôi thần tượng không thua kém như tôi đă thần-tượng Michael Jackson.

 

 

Mỗi giọng, tôi nghe trong mỗi làn cảm, nhưng cả hai đều là những rung cảm mà tôi không thể cắt nghĩa hết được trong tôi.

 

Amy Winehouse hát trong say (rượu), hát trong khói bụi bạch-phiến, nhưng diễn-tả những điều rất thật trong những điệu nhạc jazz mà do chính cô sáng-tác. Phần nhiều lời bài hát cô viết biểu-lộ một lối vùng-vẫy, một lối muốn vung-thoát ra từ ngay chính con tim.. Một vùng triết-lí riêng biệt mà người thích nghiền-ngẫm sẽ thích nghe..

 

Khi nỗi buồn trong giới âm-nhạc chưa kịp lắng xuống th́ đất nước Nauy tôi phải chấp-nhận một nỗi buồn không bao giờ nguôi..

 

Ngày 22-7-2011 tên cuồng-bạo, hai tay ôm hai súng tự-động, giả-dạng trong y-phục cảnh-sát, tàn-sát dă-man 74 mạng người trong đó chỉ có vài người lớn (những người hướng dẫn đoàn) c̣n lại chỉ là tuổi 20 đổ xuống.. Sự việc xảy ra ở một đảo nhỏ tên Utøye, cách thủ-đô Oslo chỉ 45 phút lái xe. Đây là trại hè mà hằng năm đảng Lao-Động vẫn tổ-chức cho các thanh thiếu niên tụ họp vui chơi những ngày hè.

Tên cuồng-bạo này, trước khi ra tay tàn-sát những thanh-thiếu niên ở Utøye, (cùng ngày) hắn đă đặt bom cho nổ tung khu nhà gồm những văn-pḥng làm việc của đảng (chính-trị) Lao-Động nằm giữa trung-tâm thủ-đô, số người tử vong và thương tích không nhiều nhưng khu nhà được coi như hoàn-toàn hư hại.

Sự việc đến nay cũng chưa rơ hẳn bao nhiêu án tên cuồng-bạo sẽ lănh.. Chỉ đau ḷng cho người dân Nauy rằng: Chính người ḿnh giết hại người ḿnh.. Tên cuồng bạo là người Nauy, được người Nauy gọi "monster" (quái-vật).

 

Những mẫu tin khủng-khiếp mà tôi đă đọc ở báo mạng ViệtNam (VnExpress) như buộc vào óc tôi phải nhớ măi đến lạnh người..

 

Câu chuyện giết người cướp của ở BắcGiang (HàNội): Tên cướp lẻn vào nhà nằm ụ suốt đêm (vào nhà nằm chờ ra tay th́ ngủ quên). Bất ngờ trời vừa rạng sáng, chủ của ngôi nhà (tiệm vàng) bắt đầu vào nhịp của sinh-hoạt thường ngày, như dọn-dẹp, phơi phóng quần áo ra sân thượng.. v. v.. Cũng là lúc tên cướp nằm-ụ trong nhà tỉnh giấc.. Và chỉ trong chốc lát thôi, khi mà ngoài trời chưa kịp sáng tỏ, hắn đă giết xong ngay ba mạng người dễ như chọc tiết một con heo! Cháu bé 6 tuổi may mắn sống sót, khi trốn vào gầm gường (tủ?) với một bàn tay bị chém đứt ĺa..

 

Hắn tên LêvănLuyện (tiểu-sử bố mẹ làm nghề mổ heo), theo báo chí ViệtNam đăng tải hắn chưa đủ tuổi vị-thành niên để trả mạng lại cho gia-đ́nh cháu bé.

Gần đây báo-chí ViệtNam đặt nhiều câu hỏi về sự mất c̣n của nền đạo-đức ở ViệtNam. Và đă có sự quan tâm chưa (?) Riêng tôi chỉ thấy quặn đau ḷng..

 

Nổ gass.. Nổ xe.. Ngay khi tôi đọc bài báo đăng tôi đă liên tưởng đến xăng "Tự bán"(xăng vỉa hè), và gass th́ "Tự chiết" ở ViệtNam! C̣n bạn th́ nghĩ sao nhỉ?

 

Gần tết rồi.. Mọi chất sống cứ như xôn xao hẳn lên ở quê nhà, làm ḷng tôi đây chỉ tưởng-tượng thôi cũng đă thấy hồn ḿnh lâng-lâng cả lên rồi.. Nhưng!.. Cũng nhớ các bạn nhé! Nhiều tấn thịt trâu, heo, ḅ thối ở tứ phía đổ về cho dân ta ăn đón tết! (Theo tin tức của ViệtNam Express)

Ư-nghĩ "dại-dột" của tôi th́ chuyện thịt thối hay nhiễm đủ thứ tùm-lum không phải chỉ mới xảy ra ở năm nay mà thôi, mà hẳn là đă hằng nhiều năm, nhưng chỉ là chuyện nhỏ nên "Bỏ ngoài tai"!.

 

Và chuyện "Bà lăo bán rau" cũng nằm trong câu chuyện nhỏ được đăng trong Facebook mà tôi vô-t́nh được đọc:

Gă đàn ông không mua rau sau lời mời của bà lăo bán rau.. Bà lăo bán rau mời một cô gái trẻ:

_Cô ơi mua hộ bó rau..

_Rau thế này mà bán cho người ăn à! Bà mang về cho heo ăn..

Tiếng chan-chát của một cô gái đáp lại lời bà lăo bán rau.

Gă ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gă..

Cau mày.. đợi cô gái đi khuất, gă đi đến hỏi bà lăo:

_Rau này bà bán bao nhiêu?

_Hai ngh́n một mớ -Bà lăo vui mừng nói

Gă rút tờ mười ngàn đưa cho bà lăo.

_Sao chú mua nhiều thế!

_Con mua cho cả bạn con nữa, bây giờ con phải đi làm, bà cho con gởi, chiều về qua con lấy.. ..

Trời chiều hôm đó đổ mưa to, bà lăo vẫn ngồi đấy, trong mưa, chờ người mua rau trở lại lấy rau..

 

 

 Ngày tiếp nối trôi qua.. Bên ly cà-phê cùng hè phố chỗ bà lăo bán rau. Gă mua rau nghe tin bà lăo bán rau đă chết v́ cảm lạnh..

Giọt nước mắt gă mua rau: Ray-rức với hai chữ "Đúng, Sai".. v́ sao lại phải đi chung một vần??..

C̣n tôi câu chuyện làm ḷng tôi chùng hẳn xuống, buồn, thương, kính: Câu chuyện bà lăo bán rau để lại trong tôi một gia-tài "Đạo làm người" giữa trong thời buổi hỗn-mang này. Mà những người làm "Cách-mạng" đă mạnh-dạn loại bỏ hẳn môn Công-dân Đức-dục ra khỏi ngôn-ngữ của người Việt.

 

Người bạn thân-thiết của tôi, những ngày vừa qua cũng đau ḷng lắm mà kể cho tôi nghe một câu chuyện cũng liên-quan đến "Đạo làm người"!

_Các ông ấy mang chuyện ḿnh nhận một trăm mỹ-kim ra mà kể, nhưng ḿnh cũng đă gởi hết những phiếu chi-phí cho sự thâu phí của bài hát cho họ xem..

 

Thương bạn nhưng tôi không cách giúp..

 

Thư tiếp theo, bạn gởi cho tôi coi nguyên-văn lời thư của một "Ngài văn sĩ" đă và đang viết cho nhiều tờ báo đạo ở trong nước. Số bài viết lên tới con số vài trăm bài (ngài khoe thế) mà chẳng nhận lấy được một xu ǵ thù lao. Thế, tôi mới hiểu tỏ rằng "ngài" này "đại vĩ"!!! Viết cho hết cả chữ đẹp chữ hay, chỉ c̣n lại chữ bẩn lời hèn dùng làm lời thư mà gửi cho bạn tôi.

 

Bạn tôi không giận nhưng tiếc. Tiếc ǵ? (tôi hỏi): Tuổi "ngài" chắc chắn (đă) hay (gần) vào "Thất thập cổ lai hy".. ?

 Văn viết, văn vung đă ră-rời..

 Nên có hiểu ǵ đâu, lỗi với lời

 Ghen tuông, hay tiếc một trăm kim? (một trăm đôla)

 

Trở lại cái niềm vui của ngày đại-hội Orlando (22-6-2011) mà anh VinhHồ bây giờ vẫn c̣n đang lâng lâng mà kể cho chúng ta nghe những niềm vui c̣n đọng lại. Điểm anh nêu trong đoạn-ḱ tám(8).

Biết đâu sau này vận nước đẩy đưa? Rồng mây gặp hội người NinhHoà-DụcMỹ phất-cờ bay??!

 

Năm Rồng đến đây rồi.. Rồng đứng đầu của tứ-linh (cắp câu VinhHồ). Chuyện ǵ sẽ xảy ra?? Đố ai.. sẽ biết được.

 

 

 

 

PhiṚm

 Nauy, 28-12-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

       

    

   

 

 

 

 

 

Trang XUÂN 2012- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương