Mục Lục

 

  Trang B́a
     
Ban Biên Tập
 
 Lá TXuân
      Lê Văn N
 
 Đọc Lá TXuân
      Cô Hà
 
 STáo XNinh
     
Phan Song
 
 Câu Đối Mừng Xuân
      Tư Nguyên & Lê Văn N
 
 Chúc TẾT NINH-H̉A.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xuân
 

  "Xuân Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiêu
  "Xuân Hợp Quần"

      
Lê Thị Đào
 
 Ḷng Người Rộng M
      
NXuân

     
Vinh H
 
 Mừng Xuân Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chúc Xuân
      Xuân Đă V
     
Lư H
 
 Đón Xuân
     
Nguyên Kim
 
 Xuân Q Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyên Ngộ (Lê Văn Ngô)
  Xuân Nhâm Th́n Hy Vọng

     
Tư Nguyên  (Bùi Ngoạn Lạc)
  'Xuân Hợp Quần"

     
 Nguyên Phong (TN Chánh)
  "Xuân Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xuân Cảm
     
Lê Bá Thiên
  "Xuân Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh T
 
 T́nh Khúc Mùa Xuân
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
uân Qua  Hồi c Mùa Xuân
   
 Vân Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoài Niệm Xuân Và Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tiên Tại Cao
      
Nguyên Pleiku

   
 Lê PThọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 Có Một Mùa Xuân NThế
      ĐThị Hương B́nh
 
 Chuyện NChuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khâm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Ṛm
 
 Những Chuyến Đi Vô Vọng
      Lê PThọ
 
Chuyện T́nh Cuối Năm
      Bùi Thanh Xuân

 

Hội Quán
Quảng Đông


 
 Chúc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngày Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Mùa Xuân

     
Hoàng Bích Hà
 
 Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Tường Hoài
 
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Vơ Hoàng Nam
 
Ba Mươi Ba Đóa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngày Tết
 


 
 Xóm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều Có Số - T́m
      
Người Bảo V

     
Lư H
 
 NHôn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Ḿnh Ơi !
     
Lê Thị Hoài Niệm
 
 Chuyện Vui Ngày Tết
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang T 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    Lê Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Ṛm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      Tú Trinh
 

 

XUÂN Ca Hát


 
Nhạc Xuân Và Q Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiêu,  Lư Hổ,
     
LT Hoài Niệm, LL Minh T

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thúc Tâm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ḥa
 


  Một S T Biến Âm: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thành 

Tôn Giáo

 

  Câu Chuyện Đầu Năm
      
Lê Thị MChâu
 
 Di- Lặc Mang Xuân Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chúng Con VĐây
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Măi Trong
      
Tim !

      
Bạch Liên


 
 

TVi
 


  Vài Mẩu Chuyện VTiên Tri
      
Liên Khôi Chương
  TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thái Lan: Một
      
Chuyến Đi KT

      Nguyễn Thị Thanh T

 

 

Năm Th́n Nói Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhâm Th́n
      
Nguyễn Văn Thành
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vài Phát Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      Tô Đồng
  Liêu Trai C Dị-468
      Đàm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phái
 
Tôn Giả Mục-Kiền-Liên
       Nguyễn Văn P
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
Lê Phụng
 
 Đường Vào KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm
 


 

Sưu Tầm
  
 Các BTranh Dân Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem H́nh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Biên

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      Lư H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Liên
  Phép Nhiệm Mầu

      
Lê PThọ
 

 


Văn Hóa
m Thực
 
 GThủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vào Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQN
      Kem Flan (Bánh Flan)
      Lê Thị Đào
 
 Món Canh Légume
      Việt Hải
 
 Mùi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tôm Rang Muối Tiêu: Video 
      
Tôm Sốt Sữa: Video

      Lư H
 
 Chuẩn BNấu Bánh
      Bạch Liên
 
 Những Đặc Sản Hồn Quê 
      
ViệtNam Vào Tết Nhâm Th́n

      Nguyên Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Viêm Kết Mạc

      
BS Lê Ánh
 
Bệnh Tay Chân Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Biên Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Món Mới
      
Kiều Lam
 
Biển Có Linh Hồn Không?

      
Bạch Liên
 
Vạn Vật
 
    Bạch Liên
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
Vơ Hoàng Nam
  Phân Biệt

      
Lê Văn N

 

 

Viết v
Ninh Ḥa
 


 
 Những Điều Lư TV
      
Ninh-Ḥa

     
Trần Minh Hiền
  Đám Cưới Đầu Xuân

      
Phan Nho
  Những Ngày Đồng Q

      L
ê PThọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyên Nào Tôi Đến Với
      
Ninh-ḤaDOTCom

     
Trâm Anh
 
 Đầu Năm...Khai Máy
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần B́nh Trọng
Ninh Ḥa
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đào
 
Năm Học 1974-1975

      Trần Hà Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bùi Thanh Xuân

 

Bán Công


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiêu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chúc Xuân

     
Ngọc Ánh
 
Nắng Xuân

      Tuyết Xuân
     
Huỳnh Thị Hà
 
Miên Trường Xuân Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xuân Mới

     
Nguyên Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Kính
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chúc Tết

     Vui Xuân - Đón Tết
     
Lâm Ngọc
 
Xuân Tuổi T

     
Thanh Nhàn
 
Tâm S Đầu Xuân

     
HThị Thanh Nhàn
  Lời Chúc Đầu Xuân

      Tưởng Mùa Xuân
     
Hà Tấn S
  Chúc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị T
 
C̣n Lại Trong Em...

     
Thúy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Các Anh Và Tôi

     
Người XVạn
 

 

Các Trường Khác


 
Họp Mặt Đầu Xuân

     
Lê Thị Ngọc Hà

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Mùa Lụt Q Tôi

      
Trần NPhương
 
Vè Băo Lụt Năm Nhâm
      
Th́n 1904

      Nguyễn
Văn Sâm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhân Ơi

      Lương L
Huyền Chiêu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hoàng Bích Hà
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
T́nh SLạc Long Quân Và
      
Âu Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChâu Và Bài TUTLâm

      
Vinh H
  Nhớ Sao Là Nhớ Xuân Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TLư Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hiên Thi Tập:
      
Bài Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Mùa Yêu Thương
      Kim Thành
  Chùm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyên Dáng Mùa Xuân

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Mùa Xuân QCũ
      Vân Anh
 
 Nỗi Niềm Xuân
      Dương Công Khánh
  Hương Xuân

      Nguyễn Thị Bảy
  Chúc Xuân

      Trần Thị Chất
  NMây Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiêu
  Xuân Cao Nguyên

      Du Xuân
      Nguyễn Thị Cúc
  Hoa Xuân Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đài
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bài TCon Cóc

      
Nguyễn Hiền
  Mùa Xuân QHương

      
Tường Hoài
 
 Em VCùng Xuân
      Mời Xuân Lên Ngôi
      
Nguyễn Văn Hóa
  Chùm Thơ Họa

      
Vinh H
  Màu Xuân

      
T Kim Huy
 
 Nói Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngày Xuân
     T́nh Xuân
      Hoàng Công Khiêm 
 
 Rực R Sắc Xuân
      Lê Thị Lộc 
 
 N Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Mùa 
    
 Mùa Xuân Mưa
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 
 Nhớ Khúc Ninh Ḥa
      NGH(NH)
 
 Chùm TXuân
      
Nguyễn Hoàng Phi
 
 Nḥa-QMNgàn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Mùa Xuân
      Bích Phượng
 
 Hẹn Xuân
      Đón Xuân
      Nguyễn Quân
 
 Mơ Và Nhớ
      Lê Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mùi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khói
      Dương Anh Sơn
 
 Xuân T́nh
      
Kim Thành
 
Bâng Khuâng Chiều Cuối
      
Năm

      
Vơ Ngọc Thành
 
 Nhớ Tết Q Tôi
      Lê Hùng Thân
 
 Xuân T́nh Thương
      Thi Thi
 
 Dáng Xuân
      Lời Xuân
      Hoài Thu
 
 Mùa Xuân Xa X
      NTrưởng Tiến
 
 Xuân Nguyện
      Nguyễn Tính


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Các Bạn

      Nguyễn Vũ Trâm Anh
  Cát Tiên

      
Khuất Đẩu
 
 Xuân Này Chị Không V
      Lê Thị Ngọc Hà
  Mùa Xuân Anh Yêu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bói

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đ́nh

      
Lư H
  Xuân Vắng Mẹ...

      
Hoàng Lan
 
 Bên Dốc Đời Nh́n Lại Những
      
Xuân Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi Cô Bạn Nhỏ Xóm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Làm Con TPhải Là Con
      Phan Song
 
 Bóng Dáng Một Mùa Xuân
      
Lâm Minh Tài
 
 Người Trễ Hẹn Mùa Xuân
      
Nguyễn Hữu Tài
 
 Ḍng Đời
      Thi Thi
 
 Ba Má Tôi
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đón Giao Thừa, Đi
      
LChùa Hái Lộc Đầu Xuân

      TBửu Nguyễn Thừa
 
 Một Chút Ưu Tư
      Nguyễn Tính
 
Một Mùa Xuân An B́nh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đôn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:diem27thuy@yahoo.com

  


 


 

 

 

 

 

 

 


 


 

 


                              

 

Ba và Má tôi có những điểm thật là cách biệt. Ba tôi học giỏi, nói tiếng tây thông thạo, áo quần công chức chỉnh chu giày, vớ, cravate…Má tôi chữ nghĩa rất ít, chỉ biết tính nợ, viết một lá thư cho con cái chữ  nào chữ nấy bự thật bự mà đầy lỗi chính tả - Quanh năm Má tôi quần Mỹ-A, ở nhà buôn bán th́ áo trắng tay lỡ, ra đường th́ thêm một áo bà ba nâu tay dài – Má tôi ăn trầu, Ba tôi hút thuốc.

 

   Ba tôi là một thầy giáo chuyên cần, yêu nghề và được mọi người quí trọng. Lúc tôi khoảng 4, 5 tuổi chưa đủ tuổi để vào lớp Năm, tôi thường theo Ba tôi đến ngôi trường làng Phước Đa. Ở đó ba tôi vừa dạy học, vừa là Hiệu Trưởng. Ba tôi dạy lớp Ba, gồm nhiều học tṛ nam và nữ. Nam sinh ngồi một dăy, nữ sinh ngồi một dăy. Học tṛ của ba tôi đa số là dân quê, áo vá, quần đen, đi học thường mang cơm theo, chắc là nhà xa không về được, ngày học 2 buổi. Khi ba tôi chở tôi đến trường, vừa dắt xe qua cổng trường đă thấy có 2 anh học sinh chạy đến ṿng tay cuối đầu chào, rồi một anh cầm cái mũ nĩ của ba tôi, một anh cầm cặp của ba tôi vào lớp. Ba tôi dắt chiếc xe đạp cất lên hè lớp và dẫn tôi theo những bậc thang nh́n thấy một cái cột cờ trước khi bước chân vào lớp học. Trong sân trường học tṛ lớn nhỏ chơi đùa vui nhộn. Đủ thứ tṛ chơi bé thơ : nhảy c̣ c̣, chơi u mọi, chơi năm mười …Tôi nhỏ xíu, thơ ngây như một con gà con – Mắt mở lớn nh́n chung quanh – và nh́n thấy cũng có nhiều đôi mắt mở lớn nh́n tôi. Có nhiều tiếng ŕ rào : “Con của thầy đó…”

 

   Tuổi thơ của tôi đượm nhiều hạnh phúc. Khi ở nhà, má tôi cưng ch́u, có nhiều anh chị em tắm rửa, đút cơm. Khi đi học cũng được các bạn thương yêu. Tôi chẳng có ǵ đáng yêu nhưng bởi v́ tôi là con út của ông thầy Đào.

 

   Độ bảy giờ sáng, sau khi quan sát cả lớp đầy đủ phấn viết, lọ hoa trên bàn, giẻ lau bảng, bàn ghế ngay ngắn, sạch sẽ ba tôi cho hiệu một anh học sinh đi đánh trống vào lớp.

Trước đó độ 6:30 sáng đă có 1 hồi trống rồi. Đó là trống chuẩn bị đi học. Ở nhà quê nhà cửa cách xa nhau nhưng tiếng trống vang dội hết cả làng. Học tṛ ai đang ngũ th́ vùng thức dậy, ai đang dậy sớm phụ công việc đồng án với cha mẹ th́ vội dừng tay. Chuẩn bị đi học đi! Đi học vui lắm! Đi học quan trọng lắm ! Cha mẹ dù nghèo đến đâu chân lấm tay bùn cũng ráng cho con đi học cho có chữ nghĩa với người ta. Chẳng tốn kém ǵ nhiều v́ không có đóng tiền học phí. Kế bên trường là một ngôi đ́nh. Cây cỏ rậm rịt. Trước cửa là hai bức tượng lớn, một ông tươi cười dễ thương, một ông phùng mang trợn má thật là dễ sợ. Đó là ông Ác và ông Thiện. Có những lúc ngồi trong lớp nh́n các anh chị học, tôi buồn đi thơ thẩn sang đ́nh, nh́n thấy ông Ác tôi sợ lắm, lật đật quay về lớp.

 

  Tuổi thơ của tôi trôi qua không gian học đường nhiều. Trước mặt nhà tôi là Trường Tiểu Học Ninh Ḥa. Bây giờ là trường Đảng. Ba tôi và anh tôi đi dạy học. Tôi lại thường theo ba đến trường, nên tôi rất yêu thích không khí của một ngôi trường. Có những lớp học ê a tiếng học tṛ, tiếng cây thước đập khẻ lên bảng. Im lặng – Tiếng hô : Học sinh, đứng dậy. Học Sinh, ra về. Chào cờ - Nghiêm. Hai hàng dọc, thẳng – bắt tay lên vai đi vào lớp.

 

   Măi đến bây giờ vào những buổi tối khó ngũ, tôi vẫn hay ru ḿnh bằng những âm thanh thời thơ ấu thương yêu đó. Và tôi thường ch́m vào giấc ngũ trong tiếng gọi trưa hè có những chiếc lá bàng bay lả tả trong gió mùa thu, hay lá keo rơi ngập trờ những chiều trở gió.

 

   Tôi thi rớt Đế Thất, Má tôi cằn nhằn ba tôi : Ông làm Hiệu Trưởng mà để con thi rớt – Ba tôi nh́n tôi :” Để cho nó học cho cứng.” Ba tôi là vậy. Vừa là cha, vừa là thầy, vừa là h́nh ảnh lư tưởng trong tôi về những chuẩn mực đạo đức. Khi ăn cơm, ba tôi dạy phải gắp cá ra sao, chan canh vào chén như thế nào, phải ăn cho hết chén cơm không được bỏ sót hột nào, v́ bỏ 1 hột xuống Âm Phủ ăn 1 con ḍi. Khi tôi học viết ba tôi dạy phải viết chữ “ h “ cái lưng cho thẳng, viết dấu sắc dấu huyền cho rơ ràng. Khi ba tôi kể chuyện cho anh em tôi nghe, chuyện Con Cọp mọc cái mụt, chuyện 24 người con có hiếu…ba tôi thường răn dạy chúng tôi về ḷng biết ơn, sự hiếu thảo, dù câu chuyện được kể đi kể lại nhiều lần nhưng lần nào tôi thấy cũng mới lạ, cũng thích nghe, mắt mở lớn đón chờ từng lời ba tôi khi trầm khi bỗng.

 

   Măi đến khi tôi lớn, đi Sài G̣n học, lá thư đầu tiên ba tôi gởi cho tôi dặn tôi phải giữ ǵn cái ngàn vàng của người con gái. Tôi yêu mến sự dạy dỗ đó cho đến bây giờ để làm giống như vậy với các con tôi, nhưng có lẽ đă lỗi thời, tôi nh́n thấy các con tôi có hơi mĩm cười v́ cho là lạc hậu – Dù sao tôi vẫn cương quyết giữ lập trường của ḿnh : Ai sao th́ sao, ḿnh cương quyết sống tốt như lời ba dặn khi con nhỏ - Dù tôi không cúng giỗ nhưng h́nh ảnh ba má trong tôi luôn hiện hữu trong vách ngăn tim thật đậm nét đầy thương yêu và trân trọng.

 

   Ngày tôi lập gia đ́nh ba tôi gởi gởi gắm tôi cho ga đ́nh chồng : “Con tôi, từ nhỏ tới lớn chỉ biết đi học….” Tôi hănh diện v́ có một người cha là thầy giáo, dạy dỗ cho nhiều người và dạy dỗ cho các con của ḿnh một cách thấu đào, chân t́nh.

 

   Ngày ba bệnh nặng năm ba gần 80 tuổi ba vào nhà tôi ở một thời gian ngắn. Một lần tôi đỡ ba dậy để đút cháo, ba thường dùng bàn tay c̣n cử động được để vuốt vào má tôi mà rằng” Con phải sống như má con, buôn bán thật thà…”. Ba tôi mất năm 1994, sau má tôi 10 năm. Mười năm đó ba sống cô quạnh, thường lui tới nhà anh ba và chị Năm của tôi. Ba tôi sống mẫu mực cho đến khi qua đời, lúc mê th́ thôi, khi tỉnh thường ngồi vuốt tấm ra giường ra thẳng thớm, đôi mắt đă hết thần nh́n ra trước cổng nhà, nơi đó có cây bàng, từng chiếc là khô rụng xuống như dấu hiệu chấm dứt của một người già.

 

   Ba mến yêu của con,

 

   Những gịng chữ của con vào cuối năm 2011 như một lời tri ân với ba. H́nh ảnh ba dù đă bao năm qua vẫn c̣n sống động trong ḷng các anh em con măi măi, chúng con chỉ c̣n 3 trong 5 đứa con của ba má – Nhưng như những chồi Ôlive nứt từ một thân cây to lớn đầy thương yêu chúng con nguyện nói về ba mỗi khi có dịp để được hănh diện làm con cái của Ba.

 

   CHUYỆN CỦA MÁ (chuyện)

 

   Ba tôi và nhiều người chung quanh thường tấm tắc khen rằng khi má tôi c̣n trẻ má tôi vừa đẹp vừa giỏi dắn – Má tôi có một gia đ́nh trước khi gặp ba tôi – Năm đó má tôi là bà góa có 2 con nhỏ - Nhà chồng má tôi đối diện chợ Bến Đ̣. Má tôi qua chợ buôn bán, ba tôi từ Ninh Ḥa xuống Bến Đ̣ dạy học, thấy má tôi xinh đẹp, giỏi giang, dù đă qua một đời chồng nhưng ba tôi thuyết phục ông bà Nội tôi để xin cưới. Má tôi về ở với ba tôi một thời gian ngắn th́ ba tôi lên Ninh Ḥa sinh sống, lúc đó mà chỉ c̣n 1 đứa con gái lớn là chị hai tôi, c̣n người con trai nhỏ bị bệnh đă mất.

 

   Má tôi về ở với ba tôi được gọi là cô giáo v́ là vợ của thầy giáo. Ba tôi mẫu mực nghiêm trang. Má tôi xuề x̣a, thương yêu và hay giúp đỡ người nghèo khó – Năm anh em chúng tôi ra đời, phần lư trí do ba vun bồi, c̣n phần thể xác lớn lên nhờ những đồng tiền buôn bán của má. V́ lương dạy học của ba tôi, đa số ba đưa vào mua sắm vật dụng trong nhà và thực ra so với lợi nhuận buôn bán của má chẳng đáng là bao. Anh em tôi lớn lên có cơm ngon, áo đẹp nhờ công má, có trí óc khôn ngoan đạo đức nhờ ơn ba, gia đ́nh chúng tôi cũng được liệt vào hàng khá giả ở Ninh Ḥa. Má tôi thường khắc nghiệt với chị Thành tôi nhưng lại cưng ch́u tôi hơn, tôi không hiểu tại sao nhưng có lẽ v́ tôi là út và má tôi cứ lo sợ chị Thành là con gái lớn lỡ dại …lỡ có việc ǵ. Tôi được ăn học tới nơi tới chốn, chị tôi học nửa chừng phải ở nhà phụ buôn bán với má. Ba tôi thấy điều đó cũng biết nên có ư thương chị Thành nhiều hơn để bù đắp lại. Về sau những ngày ba sắp mất th́ chính chị hai tôi là người gần gũi, chăm sóc ba tôi nhiều hơn, v́ tôi có gia đ́nh ở xa. Má tôi th́ ra đi nhanh chóng không ai ngờ v́ đột quị. Khi tôi nhận tin th́ sửng sờ không ngờ được nên nước mắt khô ráo, đau đớn đến nỗi lịm cả người đi.

 

   Tuổi thơ tôi thường ngủ với má. Thường nửa đêm thức giấc tôi thấy có ba bên cạnh th́ xô ba ra không cho sờ đến má của tôi. Má tôi thường ăn trầu và thường ăn chay. Tôi nhớ hồi nhỏ má tôi thường mua nhiều thức ăn ngon cho ba và anh em tôi, nhưng bản thân má dù buôn bán vất vả, trưa lại chỉ một tô cơm vài trái chuối chấm với chao. Má tôi được mọi người chung quanh thương yêu v́ tính bà rộng răi, thương người và b́nh dân.

 

   Sau “giải phóng” má tôi cạo trọc đầu v́ buồn, v́ các anh tôi đi học tập cải tạo. Tôi có gia đ́nh xa nhưng hể có dịp tiện là má lại vào, má nướng thịt cho tôi ăn thơm ngào ngạt nhưng khi tôi hỏi má có thèm không th́ má lắc đầu. Cả cuộc đời má tôi làm tṛn bổn phận với chồng với con, chịu thương chịu khó, gặp ai cũng tỏ ḷng thương tiếc, má tôi dù bà qua đời ở tuổi 72 cũng tương đối là thọ. Tôi học được ở má tôi một cung cách thương yêu tuyệt vời. Con cái đứa nào càng khổ, càng nghèo, làm việc sai trái nhưng má vẫn luôn chăm nom nhiều hơn đứa giỏi, hiếu thảo. Má tôi sống b́nh dân, chan ḥa, buôn bán thật thà. Tôi nhớ hồi nhỏ cứ tầm 6,7 giờ chiều tôi lại theo má đi lên chợ Dinh để mua hàng về bán. Má ghé tiệm Xuân Lợi, tiệm ông cà Lăm, tiệm ông Chướng, tiệm ông Quốc xóm rượu… và tôi thấy má tôi buôn bán phát đạt lắm.

 

 

 

 

Phạm Thị Thục

Xuân Nhâm Th́n 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Trang XUÂN 2012- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương