Mục Lục

 

  Trang Ba
     
Ban Bin Tập
 
 L TXun
      L Văn Ng
 
 Đọc L TXun
      C H
 
 STo XNinh
     
Phan Song
 
 Cu Đối Mừng Xun
      Tư Nguyn & L Văn Ng
 
 Chc TẾT NINH-HA.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xun
 

  "Xun Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiu
  "Xun Hợp Quần"

      
L Thị Đo
 
 Lng Người Rộng M
      
NXun

     
Vinh H
 
 Mừng Xun Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chc Xun
      Xun Đ V
     
L H
 
 Đn Xun
     
Nguyn Kim
 
 Xun Qu Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyn Ngộ (L Văn Ng)
  Xun Nhm Thn Hy Vọng

     
Tư Nguyn  (Bi Ngoạn Lạc)
  'Xun Hợp Quần"

     
 Nguyn Phong (TN Chnh)
  "Xun Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xun Cảm
     
L B Thin
  "Xun Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
 Tnh Khc Ma Xun
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
un Qua  Hồi c Ma Xun
   
 Vn Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoi Niệm Xun V Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tin Tại Cao
      
Nguyn Pleiku

   
 L Ph Thọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 C Một Ma Xun NThế
      ĐThị Hương Bnh
 
 Chuyện Nh Chuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Rm
 
 Những Chuyến Đi V Vọng
      L Ph Thọ
 
Chuyện Tnh Cuối Năm
      Bi Thanh Xun

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
 Chc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngy Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Ma Xun

     
Hong Bch H
 
 Hoa Ngy Tết
     
Nguyễn Tường Hoi
 
 Chợ Hoa Ngy Tết
     
V Hong Nam
 
Ba Mươi Ba Đa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngy Tết
 


 
 Xm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều C Số - Tm
      
Người Bảo V

     
L H
 
 NHn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Mnh Ơi !
     
L Thị Hoi Niệm
 
 Chuyện Vui Ngy Tết
      H Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang Tr 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    L Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Rm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      T Trinh
 

 

XUN Ca Ht


 
Nhạc Xun V Qu Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiu,  L Hổ,
     
LT Hoi Niệm, LL Minh Tr

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thc Tm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thnh 

Tn Gio

 

  Cu Chuyện Đầu Năm
      
L Thị MChu
 
 Di- Lặc Mang Xun Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chng Con VĐy
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Mi Trong
      
Tim !

      
Bạch Lin


 
 

TVi
 


  Vi Mẩu Chuyện VTin Tri
      
Lin Khi Chương
  TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thi Lan: Một
      
Chuyến Đi KTh

      Nguyễn Thị Thanh Tr

 

 

Năm Thn Ni Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhm Thn
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vi Pht Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-468
      Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phi
 
Tn Giả Mục-Kiền-Lin
       Nguyễn Văn Ph
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
L Phụng
 
 Đường Vo KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim
 


 

Sưu Tầm
  
 Cc BTranh Dn Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem Hnh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      H Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Bin

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      L H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Lin
  Php Nhiệm Mầu

      
L Ph Thọ
 

 


Văn Ha
m Thực
 
 Gi Thủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vo Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQu Nh
      Kem Flan (Bnh Flan)
      L Thị Đo
 
 Mn Canh Lgume
      Việt Hải
 
 Mi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tm Rang Muối Tiu: Video 
      
Tm Sốt Sữa: Video

      L H
 
 Chuẩn BNấu Bnh
      Bạch Lin
 
 Những Đặc Sản Hồn Q
      
ViệtNam Vo Tết Nhm Thn

      Nguyn Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Vim Kết Mạc

      
BS L nh
 
Bệnh Tay Chn Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Mn Mới
      
Kiều Lam
 
Biển C Linh Hồn Khng?

      
Bạch Lin
 
Vạn Vật
 
    Bạch Lin
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
V Hong Nam
  Phn Biệt

      
L Văn Ng

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 
 Những Điều L Th V
      
Ninh-Ha

     
Trần Minh Hiền
  Đm Cưới Đầu Xun

      
Phan Nho
  Những Ngy Đồng Qu

      L
Ph Thọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyn No Ti Đến Với
      
Ninh-HaDOTCom

     
Trm Anh
 
 Đầu Năm...Khai My
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đo
 
Năm Học 1974-1975

      Trần H Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bi Thanh Xun

 

Bn Cng


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chc Xun

     
Ngọc nh
 
Nắng Xun

      Tuyết Xun
     
Huỳnh Thị H
 
Min Trường Xun Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xun Mới

     
Nguyn Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Knh
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chc Tết

     Vui Xun - Đn Tết
     
Lm Ngọc
 
Xun Tuổi T

     
Thanh Nhn
 
Tm S Đầu Xun

     
HThị Thanh Nhn
  Lời Chc Đầu Xun

      Tưởng Ma Xun
     
H Tấn S
  Chc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị Th
 
Cn Lại Trong Em...

     
Thy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Cc Anh V Ti

     
Người XVạn
 

 

Cc Trường Khc


 
Họp Mặt Đầu Xun

     
L Thị Ngọc H

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Ma Lụt Qu Ti

      
Trần NPhương
 
V Bo Lụt Năm Nhm
      
Thn 1904

      Nguyễn
Văn Sm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhn Ơi

      Lương L
Huyền Chiu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hong Bch H
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
Tnh SLạc Long Qun V
      
u Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChu V Bi TUTLm

      
Vinh H
  Nhớ Sao L Nhớ Xun Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TL Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hin Thi Tập:
      
Bi Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Ma Yu Thương
      Kim Thnh
  Chm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyn Dng Ma Xun

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Ma Xun Qu Cũ
      Vn Anh
 
 Nỗi Niềm Xun
      Dương Cng Khnh
  Hương Xun

      Nguyễn Thị Bảy
  Chc Xun

      Trần Thị Chất
  NMy Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiu
  Xun Cao Nguyn

      Du Xun
      Nguyễn Thị Cc
  Hoa Xun Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đi
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bi TCon Cc

      
Nguyễn Hiền
  Ma Xun Qu Hương

      
Tường Hoi
 
 Em VCng Xun
      Mời Xun Ln Ngi
      
Nguyễn Văn Ha
  Chm Thơ Họa

      
Vinh H
  Mu Xun

      
Tr Kim Huy
 
 Ni Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngy Xun
     Tnh Xun
      Hong Cng Khim 
 
 Rực R Sắc Xun
      L Thị Lộc 
 
 Ng Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Ma 
    
 Ma Xun Mưa
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Nhớ Khc Ninh Ha
      NGH(NH)
 
 Chm TXun
      
Nguyễn Hong Phi
 
 Nha-Qu MNgn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Ma Xun
      Bch Phượng
 
 Hẹn Xun
      Đn Xun
      Nguyễn Qun
 
 Mơ V Nhớ
      L Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khi
      Dương Anh Sơn
 
 Xun Tnh
      
Kim Thnh
 
Bng Khung Chiều Cuối
      
Năm

      
V Ngọc Thnh
 
 Nhớ Tết Qu Ti
      L Hng Thn
 
 Xun Tnh Thương
      Thi Thi
 
 Dng Xun
      Lời Xun
      Hoi Thu
 
 Ma Xun Xa X
      Ng Trưởng Tiến
 
 Xun Nguyện
      Nguyễn Tnh


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Cc Bạn

      Nguyễn Vũ Trm Anh
  Ct Tin

      
Khuất Đẩu
 
 Xun Ny Chị Khng V
      L Thị Ngọc H
  Ma Xun Anh Yu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bi

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đnh

      
L H
  Xun Vắng Mẹ...

      
Hong Lan
 
 Bn Dốc Đời Nhn Lại Những
      
Xun Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi C Bạn Nhỏ Xm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Lm Con Th Phải L Con
      Phan Song
 
 Bng Dng Một Ma Xun
      
Lm Minh Ti
 
 Người Trễ Hẹn Ma Xun
      
Nguyễn Hữu Ti
 
 Dng Đời
      Thi Thi
 
 Ba M Ti
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đn Giao Thừa, Đi
      
LCha Hi Lộc Đầu Xun

      Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
 Một Cht Ưu Tư
      Nguyễn Tnh
 
Một Ma Xun An Bnh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 


 


                                         

 

Chuẩn bị đn Tết của người mnh thay đổi theo thời gian v hon cảnh. Năm nay cũng theo thng lệ về kỷ niệm đn Tết của người xa qu hương, ti đi với b x đến cc tiệm Chu ở Houston xem người Việt đi chợ Tết ra sao. Nhưng khng mua sắm g cả v căn nh của ti khng cn một chỗ trống no để trưng by bng hoa, bnh mứt ngy Tết. Ti dnh th giờ để dọn dẹp bn ngoi nh v viết bi tạp ghi ny kịp gửi đến Anh Thnh đưa vo Đặc San Xun năm nay để cũng gọi l chuẩn bị đn Tết. Chuyện nh hơi lng vng. Trước hết kể về thằng chu ngoại. Cha mẹ n đổi job. Bn nh cũ. Thằng b khc sụt si. N ni khng muốn cha mẹ n bn ci nh nơi n ở từ lc mới sinh ra. Cha mẹ n phải giải thch l dời về nh mới gần trường cho anh trai của n hơn. Bn được một căn nh huề vốn l may rồi. Mua nh khc th cn ty. Thị trường mua bn nh đất ở Houston cũng chậm chạp như cc tiểu bang khc trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Nh đ được k bn rồi phải giao cha kha cho chủ mới. Nh mới chưa kịp mua, cha mẹ thằng b phải thu nh kho chất chứa một phần những g trong nh của n v dự tnh thu một apartment ở tạm cng phần đồ đạc chưa cho vo nh kho. B ngọai của thằng b trấn an cha mẹ n l khng cần thu tạm apartment chờ mua nh mới, cứ đưa hết con kiến về ở chung với ng b ngoại, vừa tiết kiệm được tiền thu mướn cng nhiều chi ph linh tinh khc. Cha mẹ thằng b nghe theo lời b ngoại.

Ph Linh Trn

Cn ng ngoại của thằng b th sao ? Chắc chắn l nhất tr với b x. Nh của ti đ trống vắng gần hai mươi năm. Lu lu c bạn hay con chu gh lại ở vi ngy. Trước ngy họ đến, ti phải xả nước bằng cch mở tất cả cc vi nước từ phng tắm, nh tiu, nh bếp, my giặt ở trong nh để loại bỏ nước c nhiều st đọng lại v mỗi ngy ti v b x c mặt 8 giờ ở nh chỉ để ngủ. Ăn uống v lm việc đều ở tại strip center 16 giờ. Thằng chu ngoại về ở với ti đ giảm cho ti cng việc xả nước nhưng cha mẹ n thường trưng dụng ti đưa rước n ở trường. N mới học lớp mẫu gio m cũng đ đổi trường do sự thay đổi chỗ ở của cha mẹ n. Ngy đầu tin ti đi rước ở trường mới, c gio hỏi n ai sẽ đến. N ni ng Ngoại. Khi ti đến cửa lớp, ti tự giới thiệu l Grand Pa của thằng b James. C gio cho ti: I am glad to meet ng Ngoại. V ti chưa c dịp diễn nghĩa cho c gio biết nn c gio của thằng b mỗi lần gặp ti đều gọi ti bằng từ ng Ngoại. Thi th cứ nhận nghe như vậy đi khi phải sống với bối cảnh ngn ngữ khc nhau !

 

Những năm gần đy ti thường nhận được nhiều sch, hồi k, đặc san của bằng hữu gửi tặng. B x của ti thch nhứt ba quyển Đặc San Qu Hương Tnh Yu Kỷ Niệm của www.ninh-hoa.com v vừa c nội dung chuyn chở tm tnh của người xứ nem, v vừa đọc lại được hầu hết cc địa danh quận Ninh-Ha. Duy cn một điều l trong gia đnh của ti giờ ny chỉ c hai chng ti đọc v viết tiếng Việt. Con chu khng cn đứa no ni ra một cu tiếng Việt đng cch, chưa kể đọc một cu văn cho sung. Lu lu nhắc nhở mấy đứa con lớn nn tm cch cho chu đi học cc lớp dạy tiếng Việt. Đứa con gi lớn c vẻ muốn bảo tồn ngn ngữ của cha mẹ n, đ dẫn hai đứa con trai vo cha Việt Nam theo học lớp Việt ngữ vo những ngy cuối tuần. Chuyn chở cả năm cho hai thằng chu ngoại đến lớp đng giờ. Kết quả kỳ thi ln lớp hm trước ngy nghỉ cuối năm, hai thằng chu ngoại khng đứa no đủ sức ln lớp trn. Phải chịu vậy thi khng cn cch no khc hơn !

 

Phng khch của ti được xử dụng đặt ci bn pingpong cho hai thằng chu. Lu lu b ngoại so ti với từng đứa một. Sau những thng đầu b ngoại thắng, sau đ lần lượt thua hết cả hai. Nhưng đến giờ ny chưa đứa no đnh thắng ng ngoại của chng n. Phng ngủ ring của chng ti ngổn ngang đồ chơi của thằng b, chỉ cn chiếc giường trống để mỗi đm hai chng ti về ngủ. Đầu c con nt th mau qun, n khng cn nhắc nhở nh cũ của n v n thch ở với ng b ngoại của n hơn. Cha mẹ n khng cn trả tiền babysit mỗi lần vắng nh. Chỉ mang n đến tiệm giao cho ng b ngoại của n l xong.

 

Đ l l do căn nh của ti khng cn một chỗ trống. Như được ni ở trn ti dnh vi giờ dọn dẹp lại vườn tược v cắt cỏ. Ni l cắt cỏ c cực nhọc g đu. Ở Mỹ m, ln xe cắt cỏ c bốn bnh li chạy cho ngay hng l xong việc. Mấy năm gần đy kh hậu ở đy bất thường, ma h rồi ma đng đều nng v lạnh ở mức kỷ lục. Cc vườn rau sau nh hay cy kiểng của đa số cc gia đnh Chu ở đy ho tn theo tiết trời nng lạnh d c bao che hay tưới nước. B x của ti cũng c một đm rau c nhỏ, cng chịu số phận như cc vườn rau nhỏ khc. Trong cảnh tiu điều của mảnh vườn rau c, ti ni với b x người ta sao th mnh vậy, khi no thời tiết thuận lợi hơn đi mua giống về gieo trồng trở lại. Nhớ lại trong nhiều năm trước, hng ma my ỡ sn sau nh xanh tốt, mấy cy c chua đầy tri được vừa ăn vừa cho bạn b, cy aloe vera được cho vo từng chậu snh nhỏ hng trăm chậu. Bạn b no thch th mang tặng, bầu b cho tri ăn khng hết. Thi th đ l chuyện cũ.

 

Vườn rau xưa nay chỉ cn nền đất trống. Nhưng ở mt gc nhỏ cạnh tường cn st lại bụi s duy nhứt đ cằn cỗi. Ti tỉa bớt l chết v sắp xếp hơn mười chậu cy aloe vera vừa được trồng lại như ảnh dưới đy. C lẽ cy s v cy aloe vera l dễ trồng nhứt ở Houston. Cứ cho cy con vo đất, rồi cy sống st khng cần chăm sc như trường hợp kể sau.

 

 Gốc cy s duy nhứt ny cho ti một kỷ niệm ba năm về trước. Đ l việc trồng s của ti ở Liberia năm 2008 như đ được ghi một phần trong bi Trở Lại Liberia v Mưa Trn Phố Monrovia.

  

 

 Bụi s duy nhất cn sống st tại mảnh rau c
của Phạm Thanh Khm & Ph Linh Trn ở Houston

Ảnh chụp ngy 1/1/2012

 

Ti đ trồng s ở nhiều nước như một người trồng cy bng trước cửa nh, chỉ giản dị c vậy thi. Người no thấy thch th tự cắt mang về m dng. Điều duy nhứt của ti l khi đi xa nh ti thch uống nước đun si với l s thế tr. Ở cc xứ khc, tm tp s đem về trồng trong sn rất dễ dng, nhưng ở Liberia, một quốc gia khnh kiệt v một thủ đ Monrovia đổ nt chưa c ngy thng xy dựng lại, lm sao tm được tp s đem về trồng.

 

Giữa năm 2008, vừa k xong khế ước đi cng tc đến Liberia, ti lin lạc với nhm chuyn gia lm chung task order của USAID đ đến trước v được biết đ ỡ trong cc căn nh của dự n. Thời gian cng tc của ti chỉ 6 tuần nn ở khch sạn tiện hơn cho lần ny. C dự tr cho ti chuyến thứ hai. Cho nn trồng s tại nh của một đồng nghiệp sẽ c s dng cho chuyến tới. Gii đp của ti l mang tp s từ nh ở Houston đến Monrovia.

 

Bốn tp s được ti lấy từ cy s cằn cỗi duy nhứt ni trn. Bỏ vo bao ny-lng bn trong c mấy tờ giấy napkin tẩm ướt nước để gữ cho tp s khỏi kh, rồi ln đường. Đến nơi, ti được Anh Đinh Xun Qun đn ở phi trường. Đy l lần thứ tư ti v anh Qun lm chung với nhau trong 30 năm qua. Bốn tp s ny được trồng trước sn nh của anh Qun. Người gip việc được dặn d chăm sc kỹ lưỡng. Chuyến đi năm sau, ti thấy nhiều nh chung quanh đều c s.

 

Ti lại lạc đề vo chuyện s rồi ! Cũng chỉ c để cc bạn đọc giải tr cho vui trong ba ngy Tết. Cn cy aloe vera th sao? Cũng để cc bạn đọc cho vui thi. Chỉ c mấy chậu nhỏ c trong ảnh trn đy, đến năm sau mới c đủ số cy con trồng nhiều. Vậy trồng nhiều để lm g khi khng c nhu cầu để biếu cho ai nữa. Người yu thch thưởng ngọan phong lan hay say m nghệ thuật trồng bng sai như tc giả Vinh-Hồ đ từng viết trn trang mạng ny th cng phu qu. Ti trồng cy aloe vera năm nay rất đơn sơ như ni ở trn v do một tnh cờ. Mấy thng trước c nhu cầu đi The Home Depot, ti thấy ở khu nursery c by mấy cy con aloe vera bỏ trong chậu nhỏ như ảnh trn đề gi $3.99/cy. Về kể chuyện cho b x nghe. Nay thấy c được mấy cy sau vườn, b x mang ra để trước ci cash register của tiệm. Chỉ mấy ngy đ c người mua theo gi của The Home Depot. T ra người lm thương mại th c khc. Ti thử lm bi tnh nhẫm gi vốn một chậu con với t đất cng cy con aloe vera chỉ khng tới 50 cents. Gi bn $3.99 so với gi vốn $0.5 nn c con số lời trn vốn l 800%. Người mnh ni phi thương bất ph l vậy ! Nhưng ti đề nghị cc bạn l bun bn cy aloe vera khng kh đu ngoại trừ phải sản xuất đại tr (cc bạn thử vo google tm hiểu về kha cạnh thương mại của cy aloe vera chi tiết hơn)

 

 

 

Cy con aloe vera duy nhứt cn lại của tc giả.
Ảnh chụp ngy 1/1//2012
 

 

Chuyện kể đầu năm xin được ngưng tại đy. Nhn dịp Tết Nhm Thn, người viết trang trọng chc bạn đọc đồng hương v thn hữu an khang thịnh vượng.

 

 

 

 

 

 

 

Viết tại Houston, Texas

Ngy 9/1/2012

Phạm Thanh Khm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                        

    

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2012- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương