Mục Lục

 

  Trang Ba
     
Ban Bin Tập
 
 L TXun
      L Văn Ng
 
 Đọc L TXun
      C H
 
 STo XNinh
     
Phan Song
 
 Cu Đối Mừng Xun
      Tư Nguyn & L Văn Ng
 
 Chc TẾT NINH-HA.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xun
 

  "Xun Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiu
  "Xun Hợp Quần"

      
L Thị Đo
 
 Lng Người Rộng M
      
NXun

     
Vinh H
 
 Mừng Xun Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chc Xun
      Xun Đ V
     
L H
 
 Đn Xun
     
Nguyn Kim
 
 Xun Qu Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyn Ngộ (L Văn Ng)
  Xun Nhm Thn Hy Vọng

     
Tư Nguyn  (Bi Ngoạn Lạc)
  'Xun Hợp Quần"

     
 Nguyn Phong (TN Chnh)
  "Xun Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xun Cảm
     
L B Thin
  "Xun Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
 Tnh Khc Ma Xun
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
un Qua  Hồi c Ma Xun
   
 Vn Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoi Niệm Xun V Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tin Tại Cao
      
Nguyn Pleiku

   
 L Ph Thọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 C Một Ma Xun NThế
      ĐThị Hương Bnh
 
 Chuyện Nh Chuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Rm
 
 Những Chuyến Đi V Vọng
      L Ph Thọ
 
Chuyện Tnh Cuối Năm
      Bi Thanh Xun

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
 Chc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngy Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Ma Xun

     
Hong Bch H
 
 Hoa Ngy Tết
     
Nguyễn Tường Hoi
 
 Chợ Hoa Ngy Tết
     
V Hong Nam
 
Ba Mươi Ba Đa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngy Tết
 


 
 Xm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều C Số - Tm
      
Người Bảo V

     
L H
 
 NHn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Mnh Ơi !
     
L Thị Hoi Niệm
 
 Chuyện Vui Ngy Tết
      H Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang Tr 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    L Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Rm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      T Trinh
 

 

XUN Ca Ht


 
Nhạc Xun V Qu Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiu,  L Hổ,
     
LT Hoi Niệm, LL Minh Tr

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thc Tm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thnh 

Tn Gio

 

  Cu Chuyện Đầu Năm
      
L Thị MChu
 
 Di- Lặc Mang Xun Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chng Con VĐy
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Mi Trong
      
Tim !

      
Bạch Lin


 
 

TVi
 


  Vi Mẩu Chuyện VTin Tri
      
Lin Khi Chương
  TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thi Lan: Một
      
Chuyến Đi KTh

      Nguyễn Thị Thanh Tr

 

 

Năm Thn Ni Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhm Thn
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vi Pht Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-468
      Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phi
 
Tn Giả Mục-Kiền-Lin
       Nguyễn Văn Ph
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
L Phụng
 
 Đường Vo KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim
 


 

Sưu Tầm
  
 Cc BTranh Dn Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem Hnh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      H Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Bin

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      L H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Lin
  Php Nhiệm Mầu

      
L Ph Thọ
 

 


Văn Ha
m Thực
 
 Gi Thủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vo Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQu Nh
      Kem Flan (Bnh Flan)
      L Thị Đo
 
 Mn Canh Lgume
      Việt Hải
 
 Mi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tm Rang Muối Tiu: Video 
      
Tm Sốt Sữa: Video

      L H
 
 Chuẩn BNấu Bnh
      Bạch Lin
 
 Những Đặc Sản Hồn Q
      
ViệtNam Vo Tết Nhm Thn

      Nguyn Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Vim Kết Mạc

      
BS L nh
 
Bệnh Tay Chn Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Mn Mới
      
Kiều Lam
 
Biển C Linh Hồn Khng?

      
Bạch Lin
 
Vạn Vật
 
    Bạch Lin
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
V Hong Nam
  Phn Biệt

      
L Văn Ng

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 
 Những Điều L Th V
      
Ninh-Ha

     
Trần Minh Hiền
  Đm Cưới Đầu Xun

      
Phan Nho
  Những Ngy Đồng Qu

      L
Ph Thọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyn No Ti Đến Với
      
Ninh-HaDOTCom

     
Trm Anh
 
 Đầu Năm...Khai My
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đo
 
Năm Học 1974-1975

      Trần H Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bi Thanh Xun

 

Bn Cng


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chc Xun

     
Ngọc nh
 
Nắng Xun

      Tuyết Xun
     
Huỳnh Thị H
 
Min Trường Xun Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xun Mới

     
Nguyn Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Knh
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chc Tết

     Vui Xun - Đn Tết
     
Lm Ngọc
 
Xun Tuổi T

     
Thanh Nhn
 
Tm S Đầu Xun

     
HThị Thanh Nhn
  Lời Chc Đầu Xun

      Tưởng Ma Xun
     
H Tấn S
  Chc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị Th
 
Cn Lại Trong Em...

     
Thy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Cc Anh V Ti

     
Người XVạn
 

 

Cc Trường Khc


 
Họp Mặt Đầu Xun

     
L Thị Ngọc H

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Ma Lụt Qu Ti

      
Trần NPhương
 
V Bo Lụt Năm Nhm
      
Thn 1904

      Nguyễn
Văn Sm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhn Ơi

      Lương L
Huyền Chiu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hong Bch H
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
Tnh SLạc Long Qun V
      
u Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChu V Bi TUTLm

      
Vinh H
  Nhớ Sao L Nhớ Xun Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TL Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hin Thi Tập:
      
Bi Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Ma Yu Thương
      Kim Thnh
  Chm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyn Dng Ma Xun

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Ma Xun Qu Cũ
      Vn Anh
 
 Nỗi Niềm Xun
      Dương Cng Khnh
  Hương Xun

      Nguyễn Thị Bảy
  Chc Xun

      Trần Thị Chất
  NMy Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiu
  Xun Cao Nguyn

      Du Xun
      Nguyễn Thị Cc
  Hoa Xun Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đi
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bi TCon Cc

      
Nguyễn Hiền
  Ma Xun Qu Hương

      
Tường Hoi
 
 Em VCng Xun
      Mời Xun Ln Ngi
      
Nguyễn Văn Ha
  Chm Thơ Họa

      
Vinh H
  Mu Xun

      
Tr Kim Huy
 
 Ni Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngy Xun
     Tnh Xun
      Hong Cng Khim 
 
 Rực R Sắc Xun
      L Thị Lộc 
 
 Ng Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Ma 
    
 Ma Xun Mưa
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Nhớ Khc Ninh Ha
      NGH(NH)
 
 Chm TXun
      
Nguyễn Hong Phi
 
 Nha-Qu MNgn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Ma Xun
      Bch Phượng
 
 Hẹn Xun
      Đn Xun
      Nguyễn Qun
 
 Mơ V Nhớ
      L Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khi
      Dương Anh Sơn
 
 Xun Tnh
      
Kim Thnh
 
Bng Khung Chiều Cuối
      
Năm

      
V Ngọc Thnh
 
 Nhớ Tết Qu Ti
      L Hng Thn
 
 Xun Tnh Thương
      Thi Thi
 
 Dng Xun
      Lời Xun
      Hoi Thu
 
 Ma Xun Xa X
      Ng Trưởng Tiến
 
 Xun Nguyện
      Nguyễn Tnh


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Cc Bạn

      Nguyễn Vũ Trm Anh
  Ct Tin

      
Khuất Đẩu
 
 Xun Ny Chị Khng V
      L Thị Ngọc H
  Ma Xun Anh Yu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bi

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đnh

      
L H
  Xun Vắng Mẹ...

      
Hong Lan
 
 Bn Dốc Đời Nhn Lại Những
      
Xun Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi C Bạn Nhỏ Xm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Lm Con Th Phải L Con
      Phan Song
 
 Bng Dng Một Ma Xun
      
Lm Minh Ti
 
 Người Trễ Hẹn Ma Xun
      
Nguyễn Hữu Ti
 
 Dng Đời
      Thi Thi
 
 Ba M Ti
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đn Giao Thừa, Đi
      
LCha Hi Lộc Đầu Xun

      Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
 Một Cht Ưu Tư
      Nguyễn Tnh
 
Một Ma Xun An Bnh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:diem27thuy@yahoo.com

  


 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

                              


Những ngy thng chạp năm nay, thời tiết Ninh Ha khng giống như mọi năm. Ngoi trời mưa vẫn cn rả rch cả ngy lẫn đm. Gi bấc lạnh thổi, ai ai cũng mặc quần o ấm mới lm việc v ngủ ngh được

 

   Sự sinh hoạt của dn chng Ninh Ha đều bị trở ngại từ người lm ruộng đến người trồng rau, người trồng hoa Tết v.v.

    Mỗi gia đnh, mỗi người phải tự điều chỉnh thời kha biểu để hợp với sự biến đổi kh hậu. Hết cơn bo ny đến cơn bo khc, hết cơn rt ny đến cơn rt khc đều ảnh hưởng đến qu hương Ninh Ha chng ta.

    Năm no cũng vậy, người dn Ninh Ha phải lo trồng rau, đậu, hoa để cung ứng cho người tiu dng đn Tết

    Năm nay người trồng hoa rất khổ sở về lịch chăm bn : no bn phn, tỉa cnh, bắt su bọ, chong đn cho hoa kịp ra bng  đng dịp Tết

    Nếu chng ta lm một vng dạo quanh cc vng ngoại của thị tứ Ninh Ha như : Ninh Ph, Ninh Giang, Ninh H, Ninh Phụng, Ninh Sim, Ninh Đa v..v..v nơi no cũng c bi đất rộng để trưng by những chậu hoa, ngay cả trong sn trong vườn của mỗi gia đnh đều c trồng những chậu hoa tết như hoa cc, hoa mai, thượt dượt, hoa sứ v.v.

   Nếu chng ta đi dạo về đm những gin điện bng trn từ 75 đến 100 watt trong những bi hoa, sng như sao sa, cả một vng trời rực nh đn.

   Cứ men theo bờ k sng Dinh về đm, nhn ln cầu Mới cải lộ tuyến xe ra Bắc vo Nam như mắc cửi, ti c cảm tưởng như cảnh trn cầu sng Sein m ta đ được xem qua phim.

   D sao đi nữa hoa Tết cũng phải h nụ

   Ring về phần gia đnh ti cũng giống như cy hoa h nụ. Những ngy cận Tết gia đnh phải tất bật cho việc lo toan cuộc hn lễ của cậu con trai Trọng Khoa. Lần đầu tin ti đi lm sui, d rằng năm nay ti đ ngoi 70.

     Ti qu ngỡ ngng v mới mẻ, phải d la, dọ dẳm, hỏi thăm người ny, chất vấn người kia, tham khảo người nọ, snh lễ gồm c những g ? đi đứng ra lm sao ? ni năng pht biểu như thế no ?

    Ghi chp từng snh lễ một. Trước khi đi với cương vị chỉ huy trưởng phải kiểm tra từng thnh vin của đan, từng lễ vật. Thế m cuối cng cũng xảy ra một sự sơ xuất. Trước ngy tổ chức lễ đnh hn, chiều tối hm đ, ti đ kiểm tra snh lễ đầy đủ trước khi đi ngủ. Chng ti yn ch thả hồn theo giấc ngủ ngon lnh. Sng hm sau, đến nh gi, khi hnh lễ lại thiếu mất phần trầu cau trong quả snh lễ. Thật l một thiếu st khng đng c, v vợ ti lo xa, sợ trầu cau bị ho, nn bỏ vo tủ lạnh qua đm, lại qun mất khi đi.

     Ti qu bở ngở trong lễ dạm, lng tng trong lễ đnh hn, qu lo toan trong lễ cưới. Lo l lo như thế, nhưng chuyện g đến th n cứ đến.

 

     Hm nay, 31-12-2011

 

   7giờ sng, nh mặt trời pha đng đng, bỗng nhin l dạng, cả gia đnh chng ti đều mừng rỡ. Như thế trời cũng chiều lng người cũng ho nhịp vo niềm vui của chng ti. Ci nắng hiếm hoi của cả ma đng buốt gi.

 

   Đng 10 giờ, lễ bắt đầu, tay ti cầm chiếc micro vẫn cn run, ci run của hậu quả cuộc mổ cột sng thắt lưng vo dịp Tết năm ngoi, tiếp nữa mnh khng biết ni g đy v qu mới mẻ đối với mnh.

 

   Nhưng d sao đi nữa, khng ai c thể thay thế ni đng tm trạng của chnh mnh được, ti liền ứng khẩu:

- Knh thưa hai họ

- Knh thưa b con dng tộc

-Knh thưa qu khch v bạn b

- Con người mới sinh ra đ c tnh yu rồi:

- Lc cn nhỏ, th yu cha, yu mẹ, yu qu bạn b, yu knh ng b dng tộc.

 

- Lc lớn ln, lại c tnh yu đi lứa.. M tnh yu đi lứa th phải kết ước bằng hn lễ, phải duy tr bằng lễ gio v tnh nghĩa.

 

- Sự quen biết Trọng Khoa v Mỹ Dung đ lu. Nn hai bn gia đnh đ nhiều lần trao đổi, bn bạc, thống nhất: hn lễ được tổ chức theo phong tục ViệtNam tiến bộ, tiết giảm cn 3 lễ chnh:

1/ Lễ dạm

2/ Lễ đnh hn

3/ Lễ cưới.

- Hm nay l lễ thứ 3, nhưng rất tiếc B Ngoại của c du bị bệnh nặng, phải tổ chức theo phong tục cưới chạy tang mấy ngy trước. Để thay thế vo lễ cưới, hm nay chỉ l lễ tiệc ra mắt c du ch rễ với b con 2 học, với dng tộc qu khch v bạn b. Knh xin qu vị nng ly chc mừng c du v ch rể trăm năm hạnh phc.

- V sau đy ti xin trn trọng giới thiệu với qu khch dng tộc pha nh trai của chng ti:

 

a. Pha Nội của Trọng Khoa:

1/ Con chu của B Nội hai

2/ Con chu của ng Nội Bốn

3/ Con chu của B Nội Bảy

4/ Con chu của B Nội Tm

5/ Con của B Nội Mười

6/ Con của ng Nội Hai

7/ Con của ng Nội su

8/ Con của ng Nội Bảy

9/ Thiếm Tư vợ ch Bốn Lim

10/ Anh chị Nhn

 

b. Pha Ngoại của Trọng Khoa:

 

1/ Con của ng C Mười

2/ Con cả ng C Ba

3/ Con của ng C Năm

4/ Con của B Ngoại Su

5/ B Ngoại bảy Thnh

6/ Sau cng l ng B Ngoại, cc cậu, d ruột ở Mỹ gởi qu tặng, nhưng khng c mặt trong ngy hm nay.

   V để gip vui cho lễ tiệc v cũng để đn Tết 2012, ti xin trn trọng anh Tm Đền một người bạn thn trong số những người bạn thn nhất của chng ti gốc Sư Phạm Qui Nhơn, tuy đen nhu7gn m đẹp trai, ht hay, đn giỏi, lại c ti biễu diễn những nhạc cụ trogn khi trnh diễn, điều khiển chương trnh văn nghệ gi đnh, gip vui trong ngy hm nay.

   Xin qu vị cho trn pho tay cổ vũ để khởi động chương trnh.

   Gin nhạc trổi dậy lm no nhiệt cả khu trường Php Việt Ninh Ha m ti đ mượn để lm nơi hnh lễ.

   Cc thn hữu thay phin ln sn khấu ht những bi ca chc phc, những bi tnh ca qu hương của cc nhạc sĩ prior to 75 m đến nay vẫn cn động lại trong tm khảm của ti v bạn b, vẫn cn đậm đặc trong k ức của chng ti. Những bi tnh ca đi lứa, tnh ca bạn b, thn hữu, tnh ca qu hương in dấu trong lng chng ti một thời tuổi trẻ, sống động đầy tnh dn tộc, nhn bản v khai phong.

   Tm lại, dn chng Ninh Ha xưa nay vẫn phải chịu ci cảnh đng tn xun qua. Giữa ma đng v ma xun chỉ giới hạn một ln ranh nhỏ, xuất hiện trn cng một di đất Tổ Quốc nhỏ b Ninh Ha.

   Một ma rt đậm rt hi, đầy đọa khổ ải con người, lm x cng mạch sống, tạo kiếp lm thn của cư dn.

   Tri lại, ma xun cnh l sum s, hoa h nụ, trổ bng, thanh bnh hoan lạc, cảnh v người đua nhau khoe sắc, ấm no hạnh phc, cho nn ai ai cũng ght ci cảnh đng tn v mi mi mong cho ma xun mau sang.

   Ti viết vi dng đy trong dịp Tết Nhm Thn ny, để ghi lại một vi k ức của bản thn v gia đnh, v cũng để cảm tạ người thn, bạn b dng tộc đ gip đỡ chng ti về kiến v phương tiện đưa buổi hn lễ thnh cng.

   Knh chc qu đồng hương Ninh Ha ở trong nước cũng như ở ngoi nước hưởng Tết sung tc, mỹ mn.

 

 

 

 

 

 

 

PHAN NHO

Ninh Ha, Xun Nhm Thìn 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Trang XUN 2012- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương