Mục Lục

 

  Trang Ba
     
Ban Bin Tập
 
 L TXun
      L Văn Ng
 
 Đọc L TXun
      C H
 
 STo XNinh
     
Phan Song
 
 Cu Đối Mừng Xun
      Tư Nguyn & L Văn Ng
 
 Chc TẾT NINH-HA.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xun
 

  "Xun Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiu
  "Xun Hợp Quần"

      
L Thị Đo
 
 Lng Người Rộng M
      
NXun

     
Vinh H
 
 Mừng Xun Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chc Xun
      Xun Đ V
     
L H
 
 Đn Xun
     
Nguyn Kim
 
 Xun Qu Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyn Ngộ (L Văn Ng)
  Xun Nhm Thn Hy Vọng

     
Tư Nguyn  (Bi Ngoạn Lạc)
  'Xun Hợp Quần"

     
 Nguyn Phong (TN Chnh)
  "Xun Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xun Cảm
     
L B Thin
  "Xun Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
 Tnh Khc Ma Xun
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
un Qua  Hồi c Ma Xun
   
 Vn Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoi Niệm Xun V Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tin Tại Cao
      
Nguyn Pleiku

   
 L Ph Thọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 C Một Ma Xun NThế
      ĐThị Hương Bnh
 
 Chuyện Nh Chuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Rm
 
 Những Chuyến Đi V Vọng
      L Ph Thọ
 
Chuyện Tnh Cuối Năm
      Bi Thanh Xun

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
 Chc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngy Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Ma Xun

     
Hong Bch H
 
 Hoa Ngy Tết
     
Nguyễn Tường Hoi
 
 Chợ Hoa Ngy Tết
     
V Hong Nam
 
Ba Mươi Ba Đa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngy Tết
 


 
 Xm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều C Số - Tm
      
Người Bảo V

     
L H
 
 NHn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Mnh Ơi !
     
L Thị Hoi Niệm
 
 Chuyện Vui Ngy Tết
      H Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang Tr 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    L Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Rm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      T Trinh
 

 

XUN Ca Ht


 
Nhạc Xun V Qu Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiu,  L Hổ,
     
LT Hoi Niệm, LL Minh Tr

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thc Tm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thnh 

Tn Gio

 

  Cu Chuyện Đầu Năm
      
L Thị MChu
 
 Di- Lặc Mang Xun Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chng Con VĐy
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Mi Trong
      
Tim !

      
Bạch Lin


 
 

TVi
 


  Vi Mẩu Chuyện VTin Tri
      
Lin Khi Chương
  TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thi Lan: Một
      
Chuyến Đi KTh

      Nguyễn Thị Thanh Tr

 

 

Năm Thn Ni Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhm Thn
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vi Pht Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-468
      Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phi
 
Tn Giả Mục-Kiền-Lin
       Nguyễn Văn Ph
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
L Phụng
 
 Đường Vo KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim
 


 

Sưu Tầm
  
 Cc BTranh Dn Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem Hnh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      H Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Bin

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      L H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Lin
  Php Nhiệm Mầu

      
L Ph Thọ
 

 


Văn Ha
m Thực
 
 Gi Thủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vo Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQu Nh
      Kem Flan (Bnh Flan)
      L Thị Đo
 
 Mn Canh Lgume
      Việt Hải
 
 Mi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tm Rang Muối Tiu: Video 
      
Tm Sốt Sữa: Video

      L H
 
 Chuẩn BNấu Bnh
      Bạch Lin
 
 Những Đặc Sản Hồn Q
      
ViệtNam Vo Tết Nhm Thn

      Nguyn Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Vim Kết Mạc

      
BS L nh
 
Bệnh Tay Chn Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Mn Mới
      
Kiều Lam
 
Biển C Linh Hồn Khng?

      
Bạch Lin
 
Vạn Vật
 
    Bạch Lin
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
V Hong Nam
  Phn Biệt

      
L Văn Ng

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 
 Những Điều L Th V
      
Ninh-Ha

     
Trần Minh Hiền
  Đm Cưới Đầu Xun

      
Phan Nho
  Những Ngy Đồng Qu

      L
Ph Thọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyn No Ti Đến Với
      
Ninh-HaDOTCom

     
Trm Anh
 
 Đầu Năm...Khai My
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đo
 
Năm Học 1974-1975

      Trần H Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bi Thanh Xun

 

Bn Cng


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chc Xun

     
Ngọc nh
 
Nắng Xun

      Tuyết Xun
     
Huỳnh Thị H
 
Min Trường Xun Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xun Mới

     
Nguyn Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Knh
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chc Tết

     Vui Xun - Đn Tết
     
Lm Ngọc
 
Xun Tuổi T

     
Thanh Nhn
 
Tm S Đầu Xun

     
HThị Thanh Nhn
  Lời Chc Đầu Xun

      Tưởng Ma Xun
     
H Tấn S
  Chc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị Th
 
Cn Lại Trong Em...

     
Thy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Cc Anh V Ti

     
Người XVạn
 

 

Cc Trường Khc


 
Họp Mặt Đầu Xun

     
L Thị Ngọc H

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Ma Lụt Qu Ti

      
Trần NPhương
 
V Bo Lụt Năm Nhm
      
Thn 1904

      Nguyễn
Văn Sm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhn Ơi

      Lương L
Huyền Chiu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hong Bch H
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
Tnh SLạc Long Qun V
      
u Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChu V Bi TUTLm

      
Vinh H
  Nhớ Sao L Nhớ Xun Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TL Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hin Thi Tập:
      
Bi Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Ma Yu Thương
      Kim Thnh
  Chm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyn Dng Ma Xun

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Ma Xun Qu Cũ
      Vn Anh
 
 Nỗi Niềm Xun
      Dương Cng Khnh
  Hương Xun

      Nguyễn Thị Bảy
  Chc Xun

      Trần Thị Chất
  NMy Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiu
  Xun Cao Nguyn

      Du Xun
      Nguyễn Thị Cc
  Hoa Xun Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đi
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bi TCon Cc

      
Nguyễn Hiền
  Ma Xun Qu Hương

      
Tường Hoi
 
 Em VCng Xun
      Mời Xun Ln Ngi
      
Nguyễn Văn Ha
  Chm Thơ Họa

      
Vinh H
  Mu Xun

      
Tr Kim Huy
 
 Ni Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngy Xun
     Tnh Xun
      Hong Cng Khim 
 
 Rực R Sắc Xun
      L Thị Lộc 
 
 Ng Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Ma 
    
 Ma Xun Mưa
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Nhớ Khc Ninh Ha
      NGH(NH)
 
 Chm TXun
      
Nguyễn Hong Phi
 
 Nha-Qu MNgn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Ma Xun
      Bch Phượng
 
 Hẹn Xun
      Đn Xun
      Nguyễn Qun
 
 Mơ V Nhớ
      L Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khi
      Dương Anh Sơn
 
 Xun Tnh
      
Kim Thnh
 
Bng Khung Chiều Cuối
      
Năm

      
V Ngọc Thnh
 
 Nhớ Tết Qu Ti
      L Hng Thn
 
 Xun Tnh Thương
      Thi Thi
 
 Dng Xun
      Lời Xun
      Hoi Thu
 
 Ma Xun Xa X
      Ng Trưởng Tiến
 
 Xun Nguyện
      Nguyễn Tnh


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Cc Bạn

      Nguyễn Vũ Trm Anh
  Ct Tin

      
Khuất Đẩu
 
 Xun Ny Chị Khng V
      L Thị Ngọc H
  Ma Xun Anh Yu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bi

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đnh

      
L H
  Xun Vắng Mẹ...

      
Hong Lan
 
 Bn Dốc Đời Nhn Lại Những
      
Xun Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi C Bạn Nhỏ Xm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Lm Con Th Phải L Con
      Phan Song
 
 Bng Dng Một Ma Xun
      
Lm Minh Ti
 
 Người Trễ Hẹn Ma Xun
      
Nguyễn Hữu Ti
 
 Dng Đời
      Thi Thi
 
 Ba M Ti
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đn Giao Thừa, Đi
      
LCha Hi Lộc Đầu Xun

      Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
 Một Cht Ưu Tư
      Nguyễn Tnh
 
Một Ma Xun An Bnh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:diem27thuy@yahoo.com

  


 

 

 

 

 

 

 


 


 


                                         

C

một lần bạn hỏi Chị ơi ! chị lớn hơn em tới 4, 5 tuổi, m sao ngy xưa cn b, chị thch chơi chung với em, lc đ em đu c biết, cứ vui vẻ, thoải mi, chơi đa với nhau như bạn b cng trang lứa???.... Bạn hỏi lm ti bối rối, ngẩn ngơ, biết trả lời sao đyỜ hớ, ti lớn hơn bạn 4, 5 tuổi, thử tnh nhẩm lc ti l c gi 16, 17 th bạn chỉ l c b 11, 12 tuổi thi thế m ti lại tự nhin vui chơi dung dăng dung dẻ cng bạn đạp xe đi khắp xm lng trong những ngy h, từ Xm rượu, qua Vĩnh Ph, đi Quang Đng, tới Bến Đ, ln Bnh Thnh, xuống G Muồng đi Mỹ Lệ tới H Đo (những địa danh thn xm Ninh Ha ti cn nhớ được khng biết c thay đổi khng?)

 

Hnh KO chụp cuối năm 1962

 

         Bạn lm sao biết được, ngy xưa cn b, ti chỉ l một đứa trẻ ốm yếu, đau bệnh hoi, mới sinh ra đ gặp cảnh loạn ly, nh tan cửa nt, cha mẹ cch xa, thiếu thốn đủ thứ. Lớn hơn cht nữa th bị tai nạn xe cộ, thương tch nặng nề, chết đi sống lại, đối với cả nh việc học hnh của ti l chuyện thứ yếu, sức khỏe của ti mới quan trọng. Do đ ti cứ t t hai năm một lớp, một lớp hai năm, dậm chn tại chỗ, tụt hậu dần dần, bạn b cng trang lứa khng khch so bp ci qua mặt v v tự động thnh đn chị của ti. Ở qu nh Xm Rượu những bạn cũ cng trang lứa, khng đi học xa th cũng gnh vc gip đỡ gia đnh việc đồng ng, việc bun bn, cn mấy đứa em trai con C Năm, C Su bấy giờ đủ lớn, khng cho ti chơi chung nữa, bọn chng c bạn b cng lớp, tụi n thnh đn anh của ti.

 

         H no ti cũng phải về Xm rượu để ng nội bắt mạch hốt thuốc cho ti uống, ti hết bạn chơi, lủi thủi một mnh, thật ra trong nh cn c c Khai (chu b nội kế) lớn hơn ti 1, 2 tuổi nhưng lc no c cũng bận rộn việc nh, hết tưới trầu, th vấn thuốc, chằm nn, đu c quỡn m chơi với ti. Buồn qu ti đi v Nhatrang, nhưng nội khng cho lại bắt ti học chữ Nho, dạy ti phn biệt, đọc tn cc vị thuốc Bắc, muốn truyền nghề thuốc Đng y cho ti. Lc đầu v t m, thch ci lạ, nn nghe lời Nội, ti cũng chăm ch học hỏi, biết g bn tnh, biết cn đo bằng ci cn nhỏ xu, biết viết tn một một số vị thuốc như : cam thảo, thục địa, huỳnh kỳ, đản sm, đỗ trọng, đương quy, kỷ tử, trần bnhưng cng học, cng chn, ti nhứt định khng chịu học nữa, ng nội đnh chịu khng bắt p ti, Nội ni, muốn lm g th lm, thật uổng cng dạy dỗ bấy lu nay. Ti lại thoải mi, rong chơi, lang thang một mnh.

 

         Một hm ti đang thơ thẫn trong vườn, trực gic cho biết c ai đang nhn, quay lại ti thấy một con nhỏ tc ngắn, cặp mắt to trn, ci miệng xinh xắn, khe mi cong cong, đang chăm ch nhn ti với nh mắt c cht thn thiện, c cht e d, thật l bất ngờ, ti tự nhủ con nhỏ ny dễ thương qu, ở đu ra, con ai sao mnh khng biết vậy c? Thấy ti nhn lại con nhỏ bối rối vội bỏ đi. T m qu ti vo nh hỏi B nội : Con nhỏ vừa mới đi ra đ, ở đu, sao con khng biết n hở nội? Nội trả lời : N l con Bc chn Trấp cng lm việc với Ba mầy ở Tuy ha, n học ở Tuy Ha lm sao mầy biết được, nghe đu n học giỏi lắm, c cht xu m học tới lớp thất, lục, g đ... !

 

         th ra vậy, ti nhớ rồi Ba thường ni Bc Chn c đứa con gi học ở Trường Nguyễn Huệ Tuy Ha, thỉnh thoảng ra Tuy Ha ti c tới nh Bc chơi, nhưng khng gặp n, chỉ nhn thấy những chồng sch vở cho biết sự c mặt của con nhỏ đ thi. Ti cn biết n c một ci tn rất đẹp, rất đặc biệt Lương lệ Huyền Chyu ci tn đ m chiết tự ra th n l Ch/yu , nếu pht m th giống như : chờ... yu Thật tnh m ni tn con nhỏ l Huyền Chiu. Lc đ ti đang ở vo lứa tuổi lớn khng ra lớn, m nhỏ cũng khng phải nhỏ, lứa tuổi t m ưa tm ti thch suy diễn vu vơ, khi biết tn con nhỏ, ti đ chuyển đổi từ i ngắn thnh i di v rất l ngưỡng mộ với ci tn rất nổi, Huyền Ch/ yu, Hay c b chờ yu. Ti biết con nhỏ đ lu rồi by giờ mới thấy mặt, đu c xa lạ g !

 

         Cn ở Xm Rượu th nh n ở trn Dốc đối diện với G Lăng, ti cũng thường tới nh n m, nh n bn qun, c lạ lng g đu ! vui qu, ti đ c bạn rồi lại l bạn học trn dưới một lớp khng cch xa như mấy đứa đn chị bạn cũ ngy xưa của ti. (quả thật lc đ ti khng mấy quan tm đến tuổi tc, c bạn chơi l vui rồi). D học ở Tuy Ha hay học ở Nhatrang chng ti đều c chung một điểm hội tụ l Xm Rượu. Tuổi trẻ dễ lm quen, chng ti thnh bạn nhau từ dạo ấy. Bạn nhỏ ơi !, bạn l một phần trong vng trời kỷ niệm, trong k ức của ti, thuở cn l học tr, v tư vui sống trong cảnh yn bnh ở qu nh. Khi nhắc đến Ninh Ha, Xm Rượu, th hnh ảnh c bạn nh ngy xưa lun hiện ra trong tm tr ti. Thch nhất ci miệng cười tươi xinh xắn, khe mi cong ln khi cười như chiếc thuyền hồng trn bến nước v tn của bạn vẫn l Huyền Chyu của ring ti.

 

         Bạn v ti chỉ gặp nhau trong những ngy h nắng ấm chng ta cng đạp xe đi khắp nơi, bạn cho biết địa danh những nơi mnh đ đi qua, nhờ c bạn m ti biết được nhiều thn xm Ninh Ha, lc trước ti chỉ biết một vi vng ln cận Xm Rượu, xa nữa l Phước Đa qu Ngoại thi, ti khng dm đi đu xa, v thấy lạ, sợ bị lạc vả lại đi một mnh buồn lắm, c bạn cng đạp xe đi lang thang thch th, vui hơn nhiều v cũng tự tin hơn. Những lc về Xm Rượu tới nh khng gặp bạn, ti thường ngồi trn bờ thnh trước nh bạn, chn đu đưa nhn ra g Lăng, nhn bng nắng trải di trn ngọn cỏ một lc lu rồi nhảy xuống chạy về nh

 

         Ở cng xm, gần nh, nhưng lại t gặp nhau, chng ta như những con thoi, cứ chạy ngược chiều, ti học ở Nhatrang th bạn học Tuy Ha, lc ti ra Tuy Ha th bạn lại vo Nhatrang, khi ti ra Quy Nhơn, th bạn lại vo Si Gn, cng lớn khoảng cch cng xa. Tết Mậu Thn l ci Tết sau cng của ti ở Ninh Ha, sau đ bận rộn với nghề nghiệp, rồi th lập gia đnh vướng bận con ci, ng B nội cũng đ qua đời, nn ti rất t về Ninh Ha.

 

         Từ dạo ấy ti khng cn gặp bạn nữa, tuy xa nhau nhưng ti vẫn lun nhớ đến bạn, thường hỏi han tin tức biết bạn cũng đi dạy, đ lập gia đnh, cuộc sống coi như tạm ổnNhững năm sau 75, ai cũng bương chải, tất bật, lo toan cơm o, gạo, tiền, bạn b mỗi người mỗi nơi, nhưng ti vẫn biết tin c bạn nhỏ năm xưa khng cn dạy học nữa m đang bn hạt giống ở chợ Ninh Ha

 

         Thấm thot đ gần nửa thế kỷ tri qua, ti v bạn ngy cng cch xa, xa nửa vng tri đất, thời gian đi nhanh qu, khng chờ đợi ai, chng ta đang dần vo tuổi hạc, biết bao giờ gặp lại nhau đy? May mắn qu nhờ trang Web/ Ninh-ha. com, chng ta lại gặp nhau, ti lin lạc được với bạn, nghe được tiếng ni của bạn, thật vui, tuy xa nhưng thật gần, ti biết được thm nhiều về sinh hoạt của bạn v Gia đnh. C bạn nhỏ ơi! Em thật đa ti, người bạn gi yếu ny rất hm mộ v c cht ganh tị về em đ, c biết hay khng?, Em vẫn sống ở Ninh Ha với hai ma mưa nắng, ti đang sống tại miền Đng Bắc Hoa Kỳ tuyết phủ mỗi khi Xun về.

 

         Xun về th Tết đến, năm nay Tết đến sớm hơn mọi năm, chỉ cn hơn năm tuần nữa thi l đến Tết Nhm Thn. Ở qu nh chắc đ c khng kh Tết, những ngy trước Tết thật nhộn nhịp, mọi nh đều rộn rng, lo mua sắm để chuẩn bị nghinh xun, đn Tết, vui qu. Cứ nghĩ đến những chợ Tết, chợ hoa m lng thấy nn nao, thật ấm p khi đi dưới trời xun c nắng hồng, c gi xun nhẹ thổi lung linh những bng mai vng rực rỡ v ti như đang đi dưới nắng chiều xun năm no. Ti thật đa cảm, mong em mi l người bạn nhỏ của ti.

 

    Nhn dịp ny ti xin gởi đến em v Gia đnh những lời chc tốt đẹp nhất trong năm mới :

 _ Xun về, Tết đến, con chu sum họp đầy nh.

 _ Gia đnh an vui, hạnh phc, phước lộc, ct tường.

 

 HAPPY NEW YEAR (2012)

 Thn i

 

 

 PHAN KIỀU OANH

 Lowell/December/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Trang XUN 2012- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương