Mục Lục

 

  Trang Ba
     
Ban Bin Tập
 
 L TXun
      L Văn Ng
 
 Đọc L TXun
      C H
 
 STo XNinh
     
Phan Song
 
 Cu Đối Mừng Xun
      Tư Nguyn & L Văn Ng
 
 Chc TẾT NINH-HA.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xun
 

  "Xun Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiu
  "Xun Hợp Quần"

      
L Thị Đo
 
 Lng Người Rộng M
      
NXun

     
Vinh H
 
 Mừng Xun Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chc Xun
      Xun Đ V
     
L H
 
 Đn Xun
     
Nguyn Kim
 
 Xun Qu Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyn Ngộ (L Văn Ng)
  Xun Nhm Thn Hy Vọng

     
Tư Nguyn  (Bi Ngoạn Lạc)
  'Xun Hợp Quần"

     
 Nguyn Phong (TN Chnh)
  "Xun Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xun Cảm
     
L B Thin
  "Xun Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
 Tnh Khc Ma Xun
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
un Qua  Hồi c Ma Xun
   
 Vn Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoi Niệm Xun V Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tin Tại Cao
      
Nguyn Pleiku

   
 L Ph Thọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 C Một Ma Xun NThế
      ĐThị Hương Bnh
 
 Chuyện Nh Chuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Rm
 
 Những Chuyến Đi V Vọng
      L Ph Thọ
 
Chuyện Tnh Cuối Năm
      Bi Thanh Xun

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
 Chc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngy Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Ma Xun

     
Hong Bch H
 
 Hoa Ngy Tết
     
Nguyễn Tường Hoi
 
 Chợ Hoa Ngy Tết
     
V Hong Nam
 
Ba Mươi Ba Đa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngy Tết
 


 
 Xm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều C Số - Tm
      
Người Bảo V

     
L H
 
 NHn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Mnh Ơi !
     
L Thị Hoi Niệm
 
 Chuyện Vui Ngy Tết
      H Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang Tr 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    L Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Rm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      T Trinh
 

 

XUN Ca Ht


 
Nhạc Xun V Qu Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiu,  L Hổ,
     
LT Hoi Niệm, LL Minh Tr

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thc Tm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thnh 

Tn Gio

 

  Cu Chuyện Đầu Năm
      
L Thị MChu
 
 Di- Lặc Mang Xun Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chng Con VĐy
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Mi Trong
      
Tim !

      
Bạch Lin


 
 

TVi
 


  Vi Mẩu Chuyện VTin Tri
      
Lin Khi Chương
  TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thi Lan: Một
      
Chuyến Đi KTh

      Nguyễn Thị Thanh Tr

 

 

Năm Thn Ni Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhm Thn
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vi Pht Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-468
      Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phi
 
Tn Giả Mục-Kiền-Lin
       Nguyễn Văn Ph
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
L Phụng
 
 Đường Vo KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim
 


 

Sưu Tầm
  
 Cc BTranh Dn Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem Hnh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      H Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Bin

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      L H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Lin
  Php Nhiệm Mầu

      
L Ph Thọ
 

 


Văn Ha
m Thực
 
 Gi Thủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vo Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQu Nh
      Kem Flan (Bnh Flan)
      L Thị Đo
 
 Mn Canh Lgume
      Việt Hải
 
 Mi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tm Rang Muối Tiu: Video 
      
Tm Sốt Sữa: Video

      L H
 
 Chuẩn BNấu Bnh
      Bạch Lin
 
 Những Đặc Sản Hồn Q
      
ViệtNam Vo Tết Nhm Thn

      Nguyn Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Vim Kết Mạc

      
BS L nh
 
Bệnh Tay Chn Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Mn Mới
      
Kiều Lam
 
Biển C Linh Hồn Khng?

      
Bạch Lin
 
Vạn Vật
 
    Bạch Lin
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
V Hong Nam
  Phn Biệt

      
L Văn Ng

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 
 Những Điều L Th V
      
Ninh-Ha

     
Trần Minh Hiền
  Đm Cưới Đầu Xun

      
Phan Nho
  Những Ngy Đồng Qu

      L
Ph Thọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyn No Ti Đến Với
      
Ninh-HaDOTCom

     
Trm Anh
 
 Đầu Năm...Khai My
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đo
 
Năm Học 1974-1975

      Trần H Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bi Thanh Xun

 

Bn Cng


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chc Xun

     
Ngọc nh
 
Nắng Xun

      Tuyết Xun
     
Huỳnh Thị H
 
Min Trường Xun Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xun Mới

     
Nguyn Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Knh
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chc Tết

     Vui Xun - Đn Tết
     
Lm Ngọc
 
Xun Tuổi T

     
Thanh Nhn
 
Tm S Đầu Xun

     
HThị Thanh Nhn
  Lời Chc Đầu Xun

      Tưởng Ma Xun
     
H Tấn S
  Chc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị Th
 
Cn Lại Trong Em...

     
Thy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Cc Anh V Ti

     
Người XVạn
 

 

Cc Trường Khc


 
Họp Mặt Đầu Xun

     
L Thị Ngọc H

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Ma Lụt Qu Ti

      
Trần NPhương
 
V Bo Lụt Năm Nhm
      
Thn 1904

      Nguyễn
Văn Sm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhn Ơi

      Lương L
Huyền Chiu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hong Bch H
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
Tnh SLạc Long Qun V
      
u Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChu V Bi TUTLm

      
Vinh H
  Nhớ Sao L Nhớ Xun Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TL Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hin Thi Tập:
      
Bi Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Ma Yu Thương
      Kim Thnh
  Chm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyn Dng Ma Xun

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Ma Xun Qu Cũ
      Vn Anh
 
 Nỗi Niềm Xun
      Dương Cng Khnh
  Hương Xun

      Nguyễn Thị Bảy
  Chc Xun

      Trần Thị Chất
  NMy Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiu
  Xun Cao Nguyn

      Du Xun
      Nguyễn Thị Cc
  Hoa Xun Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đi
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bi TCon Cc

      
Nguyễn Hiền
  Ma Xun Qu Hương

      
Tường Hoi
 
 Em VCng Xun
      Mời Xun Ln Ngi
      
Nguyễn Văn Ha
  Chm Thơ Họa

      
Vinh H
  Mu Xun

      
Tr Kim Huy
 
 Ni Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngy Xun
     Tnh Xun
      Hong Cng Khim 
 
 Rực R Sắc Xun
      L Thị Lộc 
 
 Ng Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Ma 
    
 Ma Xun Mưa
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Nhớ Khc Ninh Ha
      NGH(NH)
 
 Chm TXun
      
Nguyễn Hong Phi
 
 Nha-Qu MNgn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Ma Xun
      Bch Phượng
 
 Hẹn Xun
      Đn Xun
      Nguyễn Qun
 
 Mơ V Nhớ
      L Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khi
      Dương Anh Sơn
 
 Xun Tnh
      
Kim Thnh
 
Bng Khung Chiều Cuối
      
Năm

      
V Ngọc Thnh
 
 Nhớ Tết Qu Ti
      L Hng Thn
 
 Xun Tnh Thương
      Thi Thi
 
 Dng Xun
      Lời Xun
      Hoi Thu
 
 Ma Xun Xa X
      Ng Trưởng Tiến
 
 Xun Nguyện
      Nguyễn Tnh


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Cc Bạn

      Nguyễn Vũ Trm Anh
  Ct Tin

      
Khuất Đẩu
 
 Xun Ny Chị Khng V
      L Thị Ngọc H
  Ma Xun Anh Yu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bi

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đnh

      
L H
  Xun Vắng Mẹ...

      
Hong Lan
 
 Bn Dốc Đời Nhn Lại Những
      
Xun Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi C Bạn Nhỏ Xm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Lm Con Th Phải L Con
      Phan Song
 
 Bng Dng Một Ma Xun
      
Lm Minh Ti
 
 Người Trễ Hẹn Ma Xun
      
Nguyễn Hữu Ti
 
 Dng Đời
      Thi Thi
 
 Ba M Ti
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đn Giao Thừa, Đi
      
LCha Hi Lộc Đầu Xun

      Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
 Một Cht Ưu Tư
      Nguyễn Tnh
 
Một Ma Xun An Bnh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:diem27thuy@yahoo.com

  


 


 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

Chuyện Cc Anh v Ti

của Chị Trương Bch Khu (NTH/VT59-66)

                                 NXVạn

 

Một hm, bất ngờ ti nhận được Giai phẩm V Tnh & Nữ Trung Học Nha Trang Xun 2011, do bạn Trương Lun ở VN, Chủ bin gửi tặng. Thấy tn của chị Trương Bch Khu (bo tỷ của TL), với cu chuyện c ci tựa đề ngộ ngộ "Cc Anh v Ti", ti bn lấy ra đọc ngay. Khng ngờ cu chuyện tuổi thơ qu hay khiến ti đọc đi đọc lại nhiều lần, v cuối cng khng trnh khỏi c cht tản mạn cu chuyện ny v xin php chị TBK cho ti được hn hạnh chia sẻ cng qu ACE đồng mn chng ta ở đy cu chuyện hay cuối tuần. Mong qu ACE đn nhận.

 

Thiệt tnh m ni, ti rất thch cu chuyện tuổi thơ ny của chị. Khng phải v ci ti viết chuyện văn hoa bay bướm của chị như một nh văn. Khng, ngược lại, chị viết thật đơn sơ, mộc mạc, chẳng c cht cầu kỳ, pha lẫn nt tếu tếu, nghịch ngợm, ph phch của mấy ng anh thời thơ ấu, thuộc loại "bn trời khng mời thin li". Chnh giọng văn giản dị ấy lại lm cho ti thch đọc hơn. Ti vừa đọc vừa cười ngắt ngoẻo một mnh - đặc biệt thời thơ ấu, chị lẽo đẽo theo sau ng anh được giao ph ci trọng trch 'trng nom' c em b bỏng chẳng khc no "như hnh với bng", khng lc no rời... Ci ny mới thật l tếu! Đọc riết, ti c cảm gic biết rất r tnh tnh c b.

 

Chị bắt đầu tả cảnh cuộc đời những ngy sống trn đường Trần Qu Cp + Quốc lộ 1, nơi ấy một thời ti cũng đ biết qua. Nh ti trọ ở tận pha dưới "Rộc rau muống" thuộc Xm H Thanh nn khng để đến vườn gn. Nhn ci cảnh chị phng m, chu miệng thổi ph ph mấy bng gn cho n bay xa, khng được, phải nhờ ng anh tiếp sức ... nghĩ thật tức cười. Ring mấy ng anh, thuộc loại ph lng ph xm, khng chỗ no thiếu dấu chn, dấu tay của mấy anh, ngay cả lc c em đang chơi đnh thẻ, nhảy l c, chơi v.v... th cũng bị ng anh giả vờ giả vịt xo qua xo lại đ ci rẹt cho c em tức chơi. Dĩ nhin l khc, v mấy ng thần, mấy ng anh dĩ nhin l cũng chạy biến mất tiu... để lại c b b lăn ra ăn vạ...

 

Ci lạ l c em cứ gắn b với ng anh như hnh với bng, như ci đui, quyết khng rời một bước, kể cả những khi mấy ng anh thật b mật giữa trưa h nắng chy ln mẹ rn rn rủ nhau đi đ banh, đnh bng, đnh đo, hi me dương trn bờ biển v.v... Mấy ng anh đu muốn cho con em x xọn ny biết vậy m c b cũng nhận ra... "tn hiệu" của mấy ng anh, đứng chờ sẵn ở cửa sau xin theo, lại chn thm cu "anh khng cho em đi, em mc mợ"... Mấy ng anh kia đnh ngao ngn thở di thở than với nhau, trch ng anh ny "tụi tao ớn n qu, cho n theo lm g !" - Người anh trả lời "khng cho theo, n mc mợ, tao bị đn nhừ xương"... Đọc tới đy ti tức cười bể bụng chị BK ! Chị viết hay chnh l ci thơ ngy, tỉnh to của những lời đối đp của qu anh lớn ấy...

 

Ti nghĩ bụng, trời ơi! Mấy chỗ đ banh, đnh bng, đnh đo chắc đu c gần. Con nhỏ ny cũng "ch" thiệt dm đi theo (!) Nhưng rồi đường xa chn nhỏ, c b bắt đầu khc nh than thở khng đi nổi... Cc anh phải thay phin nhau cng c em trn lưng, chắc bực mnh khn tả, lại phải cằn nhằn "sao cho n theo lm g, lần sau my khng được cho n theo nữa nghe...". Chị BK ơi, ti đọc mấy đoạn ny m cười qu chừng đi. Chẳng những cu chuyện đối thoại hay m lời văn chị viết thật đơn giản, mộc mạc m sao n hay qu... (Đng l ban C c khc!).

 

Sao niềm vui tuổi thơ đẹp thế nhỉ? Đ vậy, mấy ng anh dắt c em đi theo mỏi chn, lc no cũng c một ng anh canh chừng sợ c b ng. Vậy m c lc cng trn lưng bị t, trầy da, trc vảy, mấy ng anh sợ qu phải lăn xăn hối lộ bằng cch chạy mua kẹo, mua c rm, người xut xoa, kẻ thổi thổi, cn dặn nịnh nọt dỗ dnh "em nhớ đừng ni theo tụi anh đi đ banh bị t nghen". Thật l cười chết được!

 

Chuyện mấy ng anh nghịch ngợm vụ c kh, c mực người ta phơi kh trn lề đường TQC, hoặc hi đo lộn hột ở biệt thự trước Trường College Francais khng ni lm g, ti thch để coi c b xử sự ra sao trong cc hon cảnh ấy... C b đ lớn ln bn anh, chịu đựng những ci liều lĩnh, cc trận đn của ng anh, m c b th khng bị đn nhưng lại c nhiều nước mắt rn rụa, chia sẻ, thương qu ng anh trong cơn "hoạn nạn"... nhưng trời sinh mấy ng anh, vẫn chứng no tật nấy trời ạ!...! Thật hết '!

 

Sau đ nh chị dọn về Xm Mới lc chị mới học lớp Nh. Nghĩa l cn b lắm. Lc đ ng anh học đệ Tứ trường B Ninh, được ng anh chở đi học ngy hai buổi cng với anh Thuật, người hng xm v học cng lớp với ng anh... Ni tới đy ti mới nhớ ng anh PKLong (cng lớp với chị BK ở VT) - người ti mệnh danh "chuyện g cũng biết", c lần ni với chị BK trn DĐ rằng... "By giờ mới biết ngy xưa chng no muốn mon men tới chị Khu l phải "hối lộ" em Lun. Khng biết anh Thuật đ hối lộ em Lun tới mấy tấn (!) xoi ổi, mai x muội để được lng em Gne đy? C lẽ chẳng cần phải lo hối lộ bởi lẽ anh ấy đ "nằm vng" trong gia đnh nh họ Trương (v l bạn thn với anh Khương) từ lc em Gne "chửa biết g" ! Phải vậy khng?

 

Lc đ ti vẫn chưa biết anh PKL muốn ni g, by giờ đọc truyện của chị BK th hiếu ra ci từ "nằm vng" rất ư l nghĩa... L do l mấy ng anh ham chơi bng rổ đ để c em đi bộ từ đầu đường Yersin tới Trường Nữ Tiểu học - một khoảng đường cũng kh xa. May m c ng anh "nằm vng" bnh vực... C b c mn "năn nỉ anh chở ti tới tận cổng trường"... rồi chị viết tiếp "Từ nay, ngoi anh ti ra, cn c thm anh Thuật, người lun lun thương yu, che chở cho con nhỏ em của cc anh, m ngy hm nay, ti ước g c php nhiệm mu cho ti qun anh trong giy lt". Lời viết của chị thật tuyệt diệu v by giờ th ti đ biết r anh Thuật l ai rồi! Phục cả hai người đ giữ tnh cảm trọn vẹn từ thuở ban đầu khi chị cn l một c b Lớp Nh trường Nữ Tiểu Học m mấy chục năm sau cả hai thnh gia thất! Khoảng thời gian ấy qu lu, chắc g ai đ c một đoạn đường tnh sử thơ mộng hồn nhin tươi đẹp như thế nếu khng phải l thin duyn tiền định giữa hai người (?)

 

Khi c b ln lớp Nhất th mấy ng anh khng cn cng c b trn lưng nữa, m "sang trọng" hơn, được cc anh chở đi trn chiếc xe đạp dạo khắp phố phường Nha Trang. By giờ ngon nha. Vẫn anh Thuật. Chị BK viết "Anh Thuật thường tnh nguyện chở ti...". Ti đon lc đ chị BK tuy cn nhỏ nhưng chắc đẹp lắm mới khiến anh Thuật tnh nguyện chở đi như vậy... hihi. Chị cũng kh nhng nhẻo. Những lần khng c anh Thuật th chị c những giọt nước mắt để lm điều kiện cho mấy anh khc chở đi... Lại c thm ng anh tn Hổ, v nghệ cao cường lun lun ra sức bnh vực c em đến nơi đến chốn nếu c b bị ai ăn hiếp...

 

Tiếp theo đ lại c mn thử sức giữa cc anh cho c b "đnh đu trn cnh tay" để coi anh no chịu đựng lu nhất hay đưa c b ln cao nhất sẽ thắng cuộc. Những tr chơi kiểu ny ti chưa bao giờ thấy. Thật l sng kiến độc đo, chẳng biết c anh Thuật trong số ny khng? Chầu thắng trận l t phở bn rong, m tiền đi th lại mượn của con nhỏ em ... trời ạ! Với lời hứa hẹn đường mật l sẽ trả lại tiền nay mai với tiền li sẽ l một chầu kem hay xem chiếu bng. Rất tiếc, đến nay chắc chẳng c "ma" no trả đủ vốn lẫn lời cho chị phải khng? V chị than l nếu trả đủ cả hai chắc chị đ "trở thnh tỷ ph". 

 

Chuyện vui khc nữa l chuyện chị lm con chim xanh, h mồm h 3 tiếng "Cầu Long Bin" cho ng anh tn Long (chắc khng phải PKL rồi) muốn cặp k với một chị đi học ngang nh tn Bin... Cầu Long Bin. Sng kiến chứ nhỉ? Vậy m sau ny bị anh Thuật từ Saigon về biết được, dẫn c b ra biển ăn gan b kh, cấm khng cho "rống" nữa với lời đe rằng "sẽ khng c qu nếu cn nghe lời anh Long"!

 

Khi c b ln Đệ Lục, cc anh đ học Đệ Nhất (oai ra phết!), nhưng "ght của no trời trao của ấy". C b khng thch học với C Trần Mộng Tường v nghe c dữ" lắm th run rủi lại bị lọt vo lớp C. C Tường l bạn cng lớp với chị Ng của c b. Mỗi lần tỏ khc nh th bị cả nh dọa "coi chừng mc chị Tường, thả vo thng nước mắm" nn chắc hi lắm. Vậy m cuối cng cũng bị đẩy vo lớp C.

 

Ngy đầu tin trong lc c b lơ đng ng qua cửa sổ nhn trời my th C Tường bảo cc em khng được đọc truyện của Tự Lực Văn Đon v sợ lm hư tuổi thơ. C gọi đng tn c b, bắt trả lời nhưng c b no c biết g, cứ ấp a ấp ng... đến nỗi c Tường phải tiết lộ b mật l "Ba m đ cho C hay l em hay v hộc tủ đọc ln truyện Tự Lực Văn Đon!" v c răn đe rằng từ nay phải chừa khng được ti phạm... C b ức qu khc tấm tức... thiếu điều bị c sắp sửa cho "vo thng nước mắm nh c"!

 

Chị BK cũng cho hay lc cn nhỏ rất dốt mn văn. Bi luận no cũng đội sổ. Chị nhớ lại bi c bảo "Tả một dng sng". Ai cũng nhận được bi trả lại trừ một mnh BK khiến hai c bạn MN v TL xầm x hỏi "Chắc kỳ ny my được hạng nhất. C để dnh đọc cho cả lớp nghe?". Quả thật bi luận của chị BK được C đọc cho cả lớp nghe nhưng khng phải hạng nhất với lời ph bnh rằng "Bi viết ny của tr BK thật lạ kỳ, cc tr biết lạ kỳ ra sao khng? Dng sng tắc nghẽn.... Tại sao tr khng nhớ lời ti giảng, lơ đễnh, khng học hnh g hết.... Tự dưng dng sng đang chảy ngon lnh, chưa ra tới biển, đứt đoạn ngay giữa chừng. Tr cn như vậy nữa sẽ bị phạt nặng...". i c gio hồi đ kh qu nhỉ!

 

Bi luận Dng sng tắt nghẽn... của chị lm ti nhớ đến một c bạn, được c gio bảo "Tả một giấc mơ", c bạn tả ngon lnh lắm nhưng giấc mơ cứ lng vng khng c lối ra..., chẳng biết kết thc chỗ no... thnh ra bị mất điểm. Sau ny chị than thở "phải chi hồi đ mnh biết chỉ cần c tiếng động của con mo hay tiếng sủa của con ch th mnh tỉnh giấc mơ v kết thc giấc mơ được rồi". Bad luck! Tuổi thơ c nhiều ci ngy ng khng giải thch nổi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, biết đu cu chuyện Dng sng tắc nghẽn nửa chừng ny lại l một định mệnh đ an bi trong cuộc đời chị! (?)

 

Truyện cuối cng năm chị ln lớp Đệ Lục, cũng cn qu nhỏ m lanh chanh, mục văn nghệ no c đưa ra chị BK cũng đều nhất định xin vo. C lắc đầu thở di ngao ngn, sau cng c cho BK ht song ca với Thanh Ngự. Kế tiếp khi thấy c bạn thn Minh Nhựt được c chọn đng vai Mỵ Nương, chị hăng hi đưa tay v ban kịch khiến tụi bạn cười bảo... "Thưa c, BK hợp với vai tỳ nữ hầu hạ MN". i trời! Người ta đẹp như thế m bắt đng vai tỳ nữ hầu hạ MN... BK xua tay, lắc đầu... C quay mặt, giấu nụ cười...

 

Cuối cng, chị cho hay tm hồn chị lc no cũng đơn sơ, khng hấp thụ được những bản nhạc tnh mang đầy nốt nhạc buồn than thở... Chị thch nhạc ngoại quốc hơn, mặc d nhạc ngoại quốc cũng diễn tả tnh yu tuyệt vọng, tan vỡ nhưng điệu nhạc trong sng, tha thiết, nhẹ nhng hơn.... (kiểu ny tui hết ht cho chị nghe được rồi, tại tui chỉ thch ht những bản nhạc chia ly tan vỡ buồn thảm chị BK ơi...)... hihi

 

Lời cuối chị kết luận: "Chuyện anh em ti v cc bạn anh đơn giản như vậy. N bnh thường như hơi thở v khi nhớ lại thấy đời đẹp như mơ"!...

 

Ti cũng vậy, ti thấy chị viết cu chuyện ny tuy l đơn giản, gần như tuổi thơ ai cũng c nhưng lời văn đơn sơ thật tuyệt diệu, nhất l những lời đối đp qu tự nhin, qu ngy thơ khiến ti đọc đi đọc lại rất nhiều lần m vẫn khng chn v nhiều khi cũng thấy cuộc đời tuổi thơ của mnh trong ấy cng với qu ng anh của chị. Đy l lời khen thật của một đn em VT chớ khng nhằm mặc o thụng vi nhau đu chị BK nh!...

 

Chc chị lun vui v đời sống hiện tại cuả chị vẫn đơn sơ mộc mạc như những ngy thơ b ấy!

 

 

 


 

NXVạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Trang XUN 2012- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương