Mục Lục

 

  Trang B́a
     
Ban Biên Tập
 
 Lá TXuân
      Lê Văn N
 
 Đọc Lá TXuân
      Cô Hà
 
 STáo XNinh
     
Phan Song
 
 Câu Đối Mừng Xuân
      Tư Nguyên & Lê Văn N
 
 Chúc TẾT NINH-H̉A.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xuân
 

  "Xuân Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiêu
  "Xuân Hợp Quần"

      
Lê Thị Đào
 
 Ḷng Người Rộng M
      
NXuân

     
Vinh H
 
 Mừng Xuân Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chúc Xuân
      Xuân Đă V
     
Lư H
 
 Đón Xuân
     
Nguyên Kim
 
 Xuân Q Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyên Ngộ (Lê Văn Ngô)
  Xuân Nhâm Th́n Hy Vọng

     
Tư Nguyên  (Bùi Ngoạn Lạc)
  'Xuân Hợp Quần"

     
 Nguyên Phong (TN Chánh)
  "Xuân Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xuân Cảm
     
Lê Bá Thiên
  "Xuân Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh T
 
 T́nh Khúc Mùa Xuân
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
uân Qua  Hồi c Mùa Xuân
   
 Vân Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoài Niệm Xuân Và Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tiên Tại Cao
      
Nguyên Pleiku

   
 Lê PThọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 Có Một Mùa Xuân NThế
      ĐThị Hương B́nh
 
 Chuyện NChuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khâm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Ṛm
 
 Những Chuyến Đi Vô Vọng
      Lê PThọ
 
Chuyện T́nh Cuối Năm
      Bùi Thanh Xuân

 

Hội Quán
Quảng Đông


 
 Chúc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngày Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Mùa Xuân

     
Hoàng Bích Hà
 
 Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Tường Hoài
 
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Vơ Hoàng Nam
 
Ba Mươi Ba Đóa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngày Tết
 


 
 Xóm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều Có Số - T́m
      
Người Bảo V

     
Lư H
 
 NHôn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Ḿnh Ơi !
     
Lê Thị Hoài Niệm
 
 Chuyện Vui Ngày Tết
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang T 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    Lê Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Ṛm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      Tú Trinh
 

 

XUÂN Ca Hát


 
Nhạc Xuân Và Q Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiêu,  Lư Hổ,
     
LT Hoài Niệm, LL Minh T

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thúc Tâm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ḥa
 


  Một S T Biến Âm: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thành 

Tôn Giáo

 

  Câu Chuyện Đầu Năm
      
Lê Thị MChâu
 
 Di- Lặc Mang Xuân Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chúng Con VĐây
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Măi Trong
      
Tim !

      
Bạch Liên


 
 

TVi
 


  Vài Mẩu Chuyện VTiên Tri
      
Liên Khôi Chương
  TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thái Lan: Một
      
Chuyến Đi KT

      Nguyễn Thị Thanh T

 

 

Năm Th́n Nói Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhâm Th́n
      
Nguyễn Văn Thành
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vài Phát Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      Tô Đồng
  Liêu Trai C Dị-468
      Đàm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phái
 
Tôn Giả Mục-Kiền-Liên
       Nguyễn Văn P
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
Lê Phụng
 
 Đường Vào KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm
 


 

Sưu Tầm
  
 Các BTranh Dân Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem H́nh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Biên

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      Lư H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Liên
  Phép Nhiệm Mầu

      
Lê PThọ
 

 


Văn Hóa
m Thực
 
 GThủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vào Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQN
      Kem Flan (Bánh Flan)
      Lê Thị Đào
 
 Món Canh Légume
      Việt Hải
 
 Mùi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tôm Rang Muối Tiêu: Video 
      
Tôm Sốt Sữa: Video

      Lư H
 
 Chuẩn BNấu Bánh
      Bạch Liên
 
 Những Đặc Sản Hồn Quê 
      
ViệtNam Vào Tết Nhâm Th́n

      Nguyên Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Viêm Kết Mạc

      
BS Lê Ánh
 
Bệnh Tay Chân Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Biên Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Món Mới
      
Kiều Lam
 
Biển Có Linh Hồn Không?

      
Bạch Liên
 
Vạn Vật
 
    Bạch Liên
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
Vơ Hoàng Nam
  Phân Biệt

      
Lê Văn N

 

 

Viết v
Ninh Ḥa
 


 
 Những Điều Lư TV
      
Ninh-Ḥa

     
Trần Minh Hiền
  Đám Cưới Đầu Xuân

      
Phan Nho
  Những Ngày Đồng Q

      L
ê PThọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyên Nào Tôi Đến Với
      
Ninh-ḤaDOTCom

     
Trâm Anh
 
 Đầu Năm...Khai Máy
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần B́nh Trọng
Ninh Ḥa
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đào
 
Năm Học 1974-1975

      Trần Hà Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bùi Thanh Xuân

 

Bán Công


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiêu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chúc Xuân

     
Ngọc Ánh
 
Nắng Xuân

      Tuyết Xuân
     
Huỳnh Thị Hà
 
Miên Trường Xuân Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xuân Mới

     
Nguyên Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Kính
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chúc Tết

     Vui Xuân - Đón Tết
     
Lâm Ngọc
 
Xuân Tuổi T

     
Thanh Nhàn
 
Tâm S Đầu Xuân

     
HThị Thanh Nhàn
  Lời Chúc Đầu Xuân

      Tưởng Mùa Xuân
     
Hà Tấn S
  Chúc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị T
 
C̣n Lại Trong Em...

     
Thúy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Các Anh Và Tôi

     
Người XVạn
 

 

Các Trường Khác


 
Họp Mặt Đầu Xuân

     
Lê Thị Ngọc Hà

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Mùa Lụt Q Tôi

      
Trần NPhương
 
Vè Băo Lụt Năm Nhâm
      
Th́n 1904

      Nguyễn
Văn Sâm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhân Ơi

      Lương L
Huyền Chiêu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hoàng Bích Hà
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
T́nh SLạc Long Quân Và
      
Âu Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChâu Và Bài TUTLâm

      
Vinh H
  Nhớ Sao Là Nhớ Xuân Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TLư Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hiên Thi Tập:
      
Bài Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Mùa Yêu Thương
      Kim Thành
  Chùm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyên Dáng Mùa Xuân

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Mùa Xuân QCũ
      Vân Anh
 
 Nỗi Niềm Xuân
      Dương Công Khánh
  Hương Xuân

      Nguyễn Thị Bảy
  Chúc Xuân

      Trần Thị Chất
  NMây Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiêu
  Xuân Cao Nguyên

      Du Xuân
      Nguyễn Thị Cúc
  Hoa Xuân Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đài
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bài TCon Cóc

      
Nguyễn Hiền
  Mùa Xuân QHương

      
Tường Hoài
 
 Em VCùng Xuân
      Mời Xuân Lên Ngôi
      
Nguyễn Văn Hóa
  Chùm Thơ Họa

      
Vinh H
  Màu Xuân

      
T Kim Huy
 
 Nói Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngày Xuân
     T́nh Xuân
      Hoàng Công Khiêm 
 
 Rực R Sắc Xuân
      Lê Thị Lộc 
 
 N Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Mùa 
    
 Mùa Xuân Mưa
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 
 Nhớ Khúc Ninh Ḥa
      NGH(NH)
 
 Chùm TXuân
      
Nguyễn Hoàng Phi
 
 Nḥa-QMNgàn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Mùa Xuân
      Bích Phượng
 
 Hẹn Xuân
      Đón Xuân
      Nguyễn Quân
 
 Mơ Và Nhớ
      Lê Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mùi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khói
      Dương Anh Sơn
 
 Xuân T́nh
      
Kim Thành
 
Bâng Khuâng Chiều Cuối
      
Năm

      
Vơ Ngọc Thành
 
 Nhớ Tết Q Tôi
      Lê Hùng Thân
 
 Xuân T́nh Thương
      Thi Thi
 
 Dáng Xuân
      Lời Xuân
      Hoài Thu
 
 Mùa Xuân Xa X
      NTrưởng Tiến
 
 Xuân Nguyện
      Nguyễn Tính


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Các Bạn

      Nguyễn Vũ Trâm Anh
  Cát Tiên

      
Khuất Đẩu
 
 Xuân Này Chị Không V
      Lê Thị Ngọc Hà
  Mùa Xuân Anh Yêu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bói

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đ́nh

      
Lư H
  Xuân Vắng Mẹ...

      
Hoàng Lan
 
 Bên Dốc Đời Nh́n Lại Những
      
Xuân Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi Cô Bạn Nhỏ Xóm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Làm Con TPhải Là Con
      Phan Song
 
 Bóng Dáng Một Mùa Xuân
      
Lâm Minh Tài
 
 Người Trễ Hẹn Mùa Xuân
      
Nguyễn Hữu Tài
 
 Ḍng Đời
      Thi Thi
 
 Ba Má Tôi
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đón Giao Thừa, Đi
      
LChùa Hái Lộc Đầu Xuân

      TBửu Nguyễn Thừa
 
 Một Chút Ưu Tư
      Nguyễn Tính
 
Một Mùa Xuân An B́nh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đôn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:diem27thuy@yahoo.com

  


 

 

 

 

 

 

 


 

 

       

Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế Hoa Kỳ Và Thế Giới

Năm 2011

 

Trong năm 2011, Thị trường Chứng khoán của hầu hết các nước trên toàn thế giới có nền kinh tế phát triển đều đi xuống, tuy nhiên Thị trường Chứng khoán của Mỹ Quốc đi lên với Dow Jones ngày 31 tháng 12 năm 2010 có trị số 11577 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011 tăng lên 12217, tức gia tăng được 640 điểm tương đương với 5.53% gia tăng.

 

Trong khi đó Tổng sản lượng Nội địa thường gọi là GDP của Mỹ năm 2010 là 14820 tỷ đô-la Mỹ tới năm 2011 là 15060 tỷ đô-la Mỹ. Vậy độ tăng của GDP Mỹ khoảng chừng 1.5%.

 

Trong năm 2010, tổng số các Ngân hàng tại Mỹ bị đóng cửa là 157 ngân hàng, trong năm 2011 đóng cửa 92 ngân hàng tức là đóng cửa ít hơn. C̣n độ thất nghiệp vào cuối năm 2010 là 9.4% tới cuối năm 2011 là 8.5%, vậy độ thất nghiệp đă giảm 0.9%.

 

Data extracted on: January 15, 2012 (10:38:18 AM)

Labor Force Statistics from the Current Population Survey

Series Id:           LNS14000000
Seasonally Adjusted
   Series title:        (Seas) Unemployment Rate
   Labor force status:  Unemployment rate
   Type of data:        Percent or rate
   Age:                 16 years and over
 

Year

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Annual

2001

4.2

4.2

4.3

4.4

4.3

4.5

4.6

4.9

5.0

5.3

5.5

5.7

 

2002

5.7

5.7

5.7

5.9

5.8

5.8

5.8

5.7

5.7

5.7

5.9

6.0

 

2003

5.8

5.9

5.9

6.0

6.1

6.3

6.2

6.1

6.1

6.0

5.8

5.7

 

2004

5.7

5.6

5.8

5.6

5.6

5.6

5.5

5.4

5.4

5.5

5.4

5.4

 

2005

5.3

5.4

5.2

5.2

5.1

5.0

5.0

4.9

5.0

5.0

5.0

4.9

 

2006

4.7

4.8

4.7

4.7

4.6

4.6

4.7

4.7

4.5

4.4

4.5

4.4

 

2007

4.6

4.5

4.4

4.5

4.4

4.6

4.7

4.6

4.7

4.7

4.7

5.0

 

2008

5.0

4.9

5.1

5.0

5.4

5.6

5.8

6.1

6.1

6.5

6.8

7.3

 

2009

7.8

8.3

8.7

8.9

9.4

9.5

9.5

9.6

9.8

10.0

9.9

9.9

 

2010

9.7

9.8

9.8

9.9

9.6

9.4

9.5

9.6

9.5

9.5

9.8

9.4

 

2011

9.1

9.0

8.9

9.0

9.0

9.1

9.1

9.1

9.0

8.9

8.7

8.5

 

 

http://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000

 

Độ lạm phát của các đồ tiêu dùng năm 2010 là 1.6%, trong năm 2011 là 3.2% v́ thế ta thấy rằng trong 2 năm 2010 và 2011, tiền an sinh xă hội của công dân Hoa Kỳ không tăng nhưng năm 2012 tăng 3.6%.

 

Bảng lạm phát sau đây từ năm 1999 tới 2011.

 

Table of Inflation Rates by Month and Year
(1999-2012)

Year

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Ave

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

1.6

2.1

2.7

3.2

3.6

3.6

3.6

3.8

3.9

3.5

3.4

3.0

3.2

2010

2.6

2.1

2.3

2.2

2.0

1.1

1.2

1.1

1.1

1.2

1.1

1.5

1.6

2009

0

0.2

-0.4

-0.7

-1.3

-1.4

-2.1

-1.5

-1.3

-0.2

1.8

2.7

-0.4

2008

4.3

4

4

3.9

4.2

5.0

5.6

5.4

4.9

3.7

1.1

0.1

3.8

2007

2.1

2.4

2.8

2.6

2.7

2.7

2.4

2

2.8

3.5

4.3

4.1

2.8

2006

4

3.6

3.4

3.5

4.2

4.3

4.1

3.8

2.1

1.3

2

2.5

3.2

2005

3

3

3.1

3.5

2.8

2.5

3.2

3.6

4.7

4.3

3.5

3.4

3.4

2004

1.9

1.7

1.7

2.3

3.1

3.3

3

2.7

2.5

3.2

3.5

3.3

2.7

2003

2.6

3

3

2.2

2.1

2.1

2.1

2.2

2.3

2

1.8

1.9

2.3

2002

1.1

1.1

1.5

1.6

1.2

1.1

1.5

1.8

1.5

2

2.2

2.4

1.6

2001

3.7

3.5

2.9

3.3

3.6

3.2

2.7

2.7

2.6

2.1

1.9

1.6

2.8

2000

2.7

3.2

3.8

3.1

3.2

3.7

3.7

3.4

3.5

3.4

3.4

3.4

3.4

1999

1.7

1.6

1.7

2.3

2.1

2

2.1

2.3

2.6

2.6

2.6

2.7

2.2

http://www.usinflationcalculator.com/inflation/current-inflation-rates/

 

Tại Hoa Kỳ số người sống về nghề nông là 0.7% của tổng số công nhân. Ngành canh nông Hoa Kỳ sản xuất lúa ḿ, lúa mạch, ngô (bắp), hoa quả (trái cây), rau, bông, thịt ḅ, thịt heo, thịt gia cầm, sữa, tôm, cá và các sản phẩm gỗ.

 

Sản phẩm kỹ nghệ (công nghệ) rất đa dạng đứng đầu thế giới về các sản phẩm kỹ nghệ cao như các máy điện toán chủ, các chip, các đồ điện tử, các máy điện toán laptop, máy cầm tay TABLET, iPOD, iPAD, iPHONE, ANDROID, SOFTWARE v..v… Các máy móc trong kỹ nghệ khai thác dầu thô và lọc dầu xăng, các dụng cụ sắt thép, xe hơi, phi cơ, vệ tinh, các đồ viễn thông, hóa chất, đồ ăn đă chế biến, các đồ tiêu dùng, các dụng cụ y khoa như pacemaker, stent, nha khoa, dược khoa, v.v…

 

http://www.uihealthcare.com/topics/medicaldepartments/
internalmedicine/pacemakersanddefib/index.html

 

http://www.heartsite.com/html/stent.htm

 

Trung b́nh mỗi ngày Mỹ Quốc nhập cảng khoảng 10 triệu thùng dầu thô và xuất cảng khoảng 3 triệu thùng dầu xăng, dầu chạy phi cơ phản lực, dầu Diesel và các sản phẩm từ dầu hỏa. Trong năm 2011 Mỹ Quốc đă sản xuất các loại dầu xăng và xuất cảng được nhiều nhất v́ lư do Mỹ Quốc đă dùng các loại xe Hybrid và các loại xe ô-tô đỡ tốn nhiên liệu, hoặc dùng các xe công cộng hoặc v́ thất nghiệp ở nhà hoặc v́ làm việc tại nhà do các phương tiện điện toán làm việc từ xa cho nên lần đầu tiên Mỹ Quốc đă sản xuất khoảng 3 triệu thùng dầu xăng và các sản phẩm khác bán sang các nước thuộc Nam và Trung Mỹ.

 

http://www.usatoday.com/money/industries/energy/story/
2011-12-31/united-states-export/52298812/1

 

Năm 2011, Mỹ Quốc xuất cảng (khẩu) khoảng 1511 tỷ đô-la Mỹ và nhập cảng (khẩu) 2314 tỷ đô-la Mỹ, tức là nhập siêu khoảng khoảng 803 tỷ đô-la Mỹ. Cụ thể là nhập cảng dầu thô khoảng 330 tỷ đô-la Mỹ và xuất cảng dầu xăng, dầu cho phi cơ phản lực, và các sản phẩm từ dầu thô khoảng 88 tỷ đô-la Mỹ, tức là riêng về dầu đă lỗ chừng 242 tỷ đô-la Mỹ và như vậy các hàng hóa khác nhập siêu khoảng gần 360 tỷ đô-la Mỹ.

 

(Fuel exports, worth an estimated $88 billion in 2011, have surged for two reasons:)

 

Mỹ Quốc xuất cảng các sản phẩm canh nông như đậu nành, các loại trái cây, xuất cảng các sản phẩm hóa chất, xuất cảng transistor, động cơ, máy móc, các loại xe hơi, các máy điện toán, các dụng cụ viễn thông, các máy móc y khoa, các loại phi cơ và các dược phẩm.

 

Mỹ Quốc xuất cảng nhiều nhất sang Gia Nă Đại 19%, Mễ Tây Cơ khoảng 13%, Trung Quốc 7%, Nhật Bổn khoảng 5%.

 

Mỹ Quốc nhập cảng một số sản phẩm canh nông. Các đồ kỹ nghệ, dầu thô, xe hơi, các máy phát điện, các máy điện toán, viễn thông, các đồ dụng cụ văn pḥng, các máy phát điện, quần áo, giày dép, thuốc men, đồ chơi…

 

Mỹ Quốc nhập cảng nhiều nhất từ Trung Quốc, Gia Nă Đại 14%, Mễ Tây Cơ 12%, Nhật Bổn 6%, Đức Quốc khoảng 4%.

 

http://www.tradingeconomics.com/united-states/exports

 

http://www.tradingeconomics.com/united-states/imports

 

Mỗi năm Mỹ Quốc nhận tiền trực tiếp từ các nước ngoài đầu tư khoảng trên 4 ngàn tỷ đô-la Mỹ.

 

Xét về cán cân thương mại của Mỹ Quốc suốt trong 30 năm th́ năm nào cũng nhập siêu, không một năm nào cân bằng được tài chánh. Nguyên do một phần là nước Mỹ không độc lập được về năng lượng, phải nhập cảng dầu thô.

 

Ngoài ra v́ công nhân ngoại quốc nhất là Á Châu, Phi Châu lương thấp hơn nhiều so với Mỹ Quốc cho nên trên 30 năm nay kể từ năm 1980 đến năm 2011, năm nào cũng nhập siêu. Nhập siêu nhiều nhất từ năm 2006 khoảng 817 tỷ đô-la Mỹ, năm 2010 khoảng 646 tỷ đô-la Mỹ, năm 2011 khoảng 600 tỷ đô-la Mỹ.

 

Sau đây là giản đồ nhập siêu của Hoa kỳ trong 30 năm qua:

 

United States Trade Deficit

 

United States balance of trade (1980–2010), with negative numbers denoting a trade deficit

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_deficit

 

(The U.S. has held a trade deficit starting late in the 1960s. Its trade deficit has been increasing at a large rate since 1997 [40] (See chart) and increased by 49.8 billion dollars between 2005 and 2006, setting a record high of 817.3 billion dollars, up from 767.5 billion dollars the previous year.[41])

 

Muốn nắm cân bằng được tài chánh th́ ngoài việc phải độc lập về năng lượng thí dụ đào thêm các mỏ dầu, mỏ khí thiên nhiên, mỏ than, xử dụng các năng lượng xanh như năng lượng từ sức gió, các nhà máy điện mặt trời, thủy điện, dùng các năng lượng tái xử dụng được từ thực vật như sản xuất Ethanol, ngoài ra phải cố gắng dùng đồ sản xuất tại Mỹ Quốc, do đó phải có sự thỏa thuận giữa công nhân và các chủ tư bản sao cho hàng hóa sản xuất tại Mỹ có thể cạnh tranh với hàng hóa từ nước ngoài.

 

Nếu không làm được các điều đó th́ nhập siêu c̣n xảy ra và nợ nần của Mỹ Quốc tăng cường. Các hăng tại Mỹ Quốc dần dần sẽ rơi vào tay các tư bản ngoại quốc và công nhân Mỹ Quốc sẽ làm công cho các tư bản nước ngoài hay trong trường hợp cực xấu nạn thất nghiệp sẽ cao trong thời gian vô hạn định.

 

Trong năm qua, Thị trường Chứng khoán của Anh Quốc FTSE 100 là 5809 năm 2010 tới 31 tháng 12 năm 2011 th́ c̣n lại 5572, tức giảm đi 727, hay giảm khoảng chừng 4%.

 

 

FTSE 100 (^FTSE)

 -FTSE

5,636.64  25.78(0.46%) Jan 13

 

 

Thị trường chứng khoán Pháp Quốc CAC ngày 31 tháng 12 năm 2010 trị giá là 3804 tới 31 tháng 12 năm 2011 c̣n 3159 tức giảm đi 645 điểm, hay giảm khoảng 17%.

 

CAC 40 (^FCHI)

 -Paris

3,196.49  3.49(0.11%) Jan 13

 

Thị Trường chứng khoán DAX Tại Đức Quốc, ngày 31 tháng 12 năm 2010 là 6914 tới ngày 31 tháng 12 năm 2011 c̣n 5898, tức giảm 1006 điểm hay 14.7%.

 

DAX (^GDAXI)

 -XETRA

6,143.08  36.13(0.58%) Jan 13

  

Quay sang Á Đông, ngày 31 tháng 12 năm 2010 Thị trường Chứng khoán Nhật Bổn NIKKEI 225 là 10228 tới ngày 31 tháng 12 năm 2011 c̣n 8455, v́ vậy mất đi khoảng 1773 hay là 17.3%.

 

NIKKEI 225 (^N225)

 -Osaka

8,500.02  114.43(1.36%) Jan 13

 

Thị trường chứng khoán Hồng Kông Hang Seng Index ngày 31 tháng 12 năm 2010 là 22416 tới ngày 31 tháng 12 năm 2011 là 18434 tức giảm 3984 tương đương với khoảng 17.8%.

 

HANG SENG INDEX (^HSI)

 -HKSE

19,204.42  109.04(0.57%) Jan 13

 

Thị trường Chứng khoán của Ấn Độ BSE SENSEX ngày 31 tháng 12 năm 2010 là 20509 tới ngày 31 tháng 12 năm 2011 c̣n 15054 tức giảm 5455 điểm tương đương với 36%.

 

BSE SENSEX (^BSESN)

 -BSE

16,154.62  117.11(0.73%) Jan 13

 

Thị trường Chứng khoán Trung Quốc ngày 31 tháng 12 năm 2010 là 2808 tới 31 tháng 12 năm 2011 c̣n 2199, tức giảm 21.7%.

 

Mặc dầu Trung Quốc có GDP tăng 8 tới 10% mỗi năm, Thị trường Chứng khoán suy giảm chứng tỏ tư bản ngoại quốc bán cổ phần của các công ty tại Trung Quốc v́ lư do công nhân Trung Quốc đ̣i tăng lương khoảng từ 15-20% liên tiếp trong nhiều năm.

 

Tại Quảng Đông tăng lương tối thiểu 18.2%, Thượng Hải tăng 14% lương tối  thiểu, công nhân Thượng Hải $194 đô-la Mỹ một tháng, tại Bắc Kinh tăng 21% lương tối thiểu của công nhân $194 đô-la Mỹ một tháng.

 

http://www.business-in-asia.com/china/workers_wage_ch2011.html

 

 (Guangdong: 18.2%
Guangdong province and the eastern province of Shandong announced an increase of minimum wages on Tuesday March 2,.

- Shanghai: 14%
Shanghai announced Wednesday March 3, 2011 that it would raise minimum wages by up to 14% from April 1, 2011 to help low-income families keep up with surging prices, reported Xinhua newspaper.
The hike would bring the minimum monthly wage in the city to 1,280 yuan($194) from the current 1,120 yuan, the city's government said at a press conference.


- Beijing: 21%
The minimum monthly salary in Beijing was increased to 1,160 yuan from 960 yuan in January 2011, 20.8%. The increase to 1,160 yuan ($175) a month from 960 yuan, the second boost for this year. According to a statement from the Beijing Human Resources and Social Security Bureau, the city will also raise pension and unemployment benefits, reported China Daily. Local governments are augmenting wages to head off worker unrest and help households cope with accelerating inflation, which reached a 28-month high of 5.1% in November 2010.)

 

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2010 Thị trường Chứng khoán Thượng Hải Shanghai composite là 2808 tới ngày 31-tháng 12- năm 2011 là 2199 giảm 609 tức giảm 21.6%

 

 

CHINA SHANGHAI COMPOSITE INDEX (000001.SS)

 -Shanghai

2,244.58  30.43(1.34%) Jan 13


Mặt khác v́ kinh tế của các nước trên toàn thế giới suy sụp nên bớt nhập cảng hàng Trung Quốc và v́ vậy họ không lời nhiều và nạn đ́nh công tại Trung Quốc gây cho xă hội không ổn định. Ấy là chưa kể trong các năm vừa qua, lợi dụng GDP tăng trưởng, Chính Phủ Trung Quốc đánh thuế các công ty ngoại quốc và trong nước nên có nhiều tiền để tăng cường quốc pḥng, dọa dẫm các nước lân bang, tăng cường hải quân tuyên bố muốn chiếm hết biển Đông để khai thác dầu thô.

 

V́ không muốn để Trung Quốc lợi dụng kinh tế để tăng cường quốc pḥng nên các nước đầu tư phải dần dần rút vốn khỏi Trung Quốc sang đầu tư tại Ấn Độ, Nam Dương, Phi Luật Tân, Mă Lai Á, Thái Lan, Việt Nam,v.v….

 

Quá khứ cho biết trong quư 3 của năm bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, nếu Thị trường Chứng khoán gia tăng và nạn thất nghiệp không quá cao dưới 7% th́ Tổng thống đương nhiệm khi ra tranh cử sẽ thắng cử. Nhưng nếu quư 3, Thị trường Chứng khoán suy giảm th́ Tổng thống đương nhiệm ra tranh cử sẽ thua.

 

Quư 3 tức là những tháng 7, 8, 9 và tháng 10 sẽ biết kết quả và ảnh hưởng đến ngày bầu cử tháng 11 năm 2012, chính phủ đương nhiệm sẽ tung ra gói kích thích kinh tế Mỹ vào những tháng 5, 6 năm 2012 để cho Thị trường Chứng khoán của Mỹ có thể lên trong quư 3.

 

Chúng ta sẽ chờ xem liệu gói kích cầu mà chính phủ Obama sắp ứng dụng có thể cứu văn được cái ghế Tổng thống Obama hay không ?

 

Vấn đề tại Mỹ th́ chúng ta thử tiên đoán lúc nào Thị trường Chứng khoán Hoa Kỳ vượt trị số 14170 là trị số của ngày 9/10/2007. Quay lại năm 2001, Thị trường Chứng khoán lên đỉnh cao 11777 nhưng phải đợi 6 năm sau tức năm 2007 (ngày 9/10/2007), Thị trường Chứng khoán Hoa Kỳ vượt hơn trị số đó và lên tới DJIA=14170.

 

Vậy các nhà kinh tế đoán rằng muốn đạt tới số này hoặc vượt 14170 th́ sẽ xảy ra 6 năm sau tức khoảng năm 2013 c̣n năm 2012 vào cuối năm tức ngày 31 tháng 12 năm 2011, các nhà kinh tế đoán phỏng chừng Thị trường Chứng khoán có thể lên tới DJIA=13300.


 

 

 

 

22 tháng 01, 2012

   

NGUYỄN VĂN THÀNH

 

 

 


        


 

 

 

 

       

 

          

 

 

       

 

 

 

 

Trang XUÂN 2012- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương