Mục Lục

 

  Trang B́a
     
Ban Biên Tập
 
 Lá TXuân
      Lê Văn N
 
 Đọc Lá TXuân
      Cô Hà
 
 STáo XNinh
     
Phan Song
 
 Câu Đối Mừng Xuân
      Tư Nguyên & Lê Văn N
 
 Chúc TẾT NINH-H̉A.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xuân
 

  "Xuân Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiêu
  "Xuân Hợp Quần"

      
Lê Thị Đào
 
 Ḷng Người Rộng M
      
NXuân

     
Vinh H
 
 Mừng Xuân Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chúc Xuân
      Xuân Đă V
     
Lư H
 
 Đón Xuân
     
Nguyên Kim
 
 Xuân Q Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyên Ngộ (Lê Văn Ngô)
  Xuân Nhâm Th́n Hy Vọng

     
Tư Nguyên  (Bùi Ngoạn Lạc)
  'Xuân Hợp Quần"

     
 Nguyên Phong (TN Chánh)
  "Xuân Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xuân Cảm
     
Lê Bá Thiên
  "Xuân Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh T
 
 T́nh Khúc Mùa Xuân
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
uân Qua  Hồi c Mùa Xuân
   
 Vân Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoài Niệm Xuân Và Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tiên Tại Cao
      
Nguyên Pleiku

   
 Lê PThọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 Có Một Mùa Xuân NThế
      ĐThị Hương B́nh
 
 Chuyện NChuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khâm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Ṛm
 
 Những Chuyến Đi Vô Vọng
      Lê PThọ
 
Chuyện T́nh Cuối Năm
      Bùi Thanh Xuân

 

Hội Quán
Quảng Đông


 
 Chúc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngày Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Mùa Xuân

     
Hoàng Bích Hà
 
 Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Tường Hoài
 
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Vơ Hoàng Nam
 
Ba Mươi Ba Đóa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngày Tết
 


 
 Xóm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều Có Số - T́m
      
Người Bảo V

     
Lư H
 
 NHôn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Ḿnh Ơi !
     
Lê Thị Hoài Niệm
 
 Chuyện Vui Ngày Tết
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang T 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    Lê Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Ṛm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      Tú Trinh
 

 

XUÂN Ca Hát


 
Nhạc Xuân Và Q Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiêu,  Lư Hổ,
     
LT Hoài Niệm, LL Minh T

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thúc Tâm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ḥa
 


  Một S T Biến Âm: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thành 

Tôn Giáo

 

  Câu Chuyện Đầu Năm
      
Lê Thị MChâu
 
 Di- Lặc Mang Xuân Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chúng Con VĐây
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Măi Trong
      
Tim !

      
Bạch Liên


 
 

TVi
 


  Vài Mẩu Chuyện VTiên Tri
      
Liên Khôi Chương
  TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thái Lan: Một
      
Chuyến Đi KT

      Nguyễn Thị Thanh T

 

 

Năm Th́n Nói Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhâm Th́n
      
Nguyễn Văn Thành
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vài Phát Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      Tô Đồng
  Liêu Trai C Dị-468
      Đàm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phái
 
Tôn Giả Mục-Kiền-Liên
       Nguyễn Văn P
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
Lê Phụng
 
 Đường Vào KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm
 


 

Sưu Tầm
  
 Các BTranh Dân Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem H́nh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Biên

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      Lư H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Liên
  Phép Nhiệm Mầu

      
Lê PThọ
 

 


Văn Hóa
m Thực
 
 GThủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vào Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQN
      Kem Flan (Bánh Flan)
      Lê Thị Đào
 
 Món Canh Légume
      Việt Hải
 
 Mùi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tôm Rang Muối Tiêu: Video 
      
Tôm Sốt Sữa: Video

      Lư H
 
 Chuẩn BNấu Bánh
      Bạch Liên
 
 Những Đặc Sản Hồn Quê 
      
ViệtNam Vào Tết Nhâm Th́n

      Nguyên Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Viêm Kết Mạc

      
BS Lê Ánh
 
Bệnh Tay Chân Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Biên Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Món Mới
      
Kiều Lam
 
Biển Có Linh Hồn Không?

      
Bạch Liên
 
Vạn Vật
 
    Bạch Liên
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
Vơ Hoàng Nam
  Phân Biệt

      
Lê Văn N

 

 

Viết v
Ninh Ḥa
 


 
 Những Điều Lư TV
      
Ninh-Ḥa

     
Trần Minh Hiền
  Đám Cưới Đầu Xuân

      
Phan Nho
  Những Ngày Đồng Q

      L
ê PThọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyên Nào Tôi Đến Với
      
Ninh-ḤaDOTCom

     
Trâm Anh
 
 Đầu Năm...Khai Máy
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần B́nh Trọng
Ninh Ḥa
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đào
 
Năm Học 1974-1975

      Trần Hà Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bùi Thanh Xuân

 

Bán Công


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiêu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chúc Xuân

     
Ngọc Ánh
 
Nắng Xuân

      Tuyết Xuân
     
Huỳnh Thị Hà
 
Miên Trường Xuân Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xuân Mới

     
Nguyên Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Kính
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chúc Tết

     Vui Xuân - Đón Tết
     
Lâm Ngọc
 
Xuân Tuổi T

     
Thanh Nhàn
 
Tâm S Đầu Xuân

     
HThị Thanh Nhàn
  Lời Chúc Đầu Xuân

      Tưởng Mùa Xuân
     
Hà Tấn S
  Chúc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị T
 
C̣n Lại Trong Em...

     
Thúy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Các Anh Và Tôi

     
Người XVạn
 

 

Các Trường Khác


 
Họp Mặt Đầu Xuân

     
Lê Thị Ngọc Hà

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Mùa Lụt Q Tôi

      
Trần NPhương
 
Vè Băo Lụt Năm Nhâm
      
Th́n 1904

      Nguyễn
Văn Sâm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhân Ơi

      Lương L
Huyền Chiêu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hoàng Bích Hà
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
T́nh SLạc Long Quân Và
      
Âu Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChâu Và Bài TUTLâm

      
Vinh H
  Nhớ Sao Là Nhớ Xuân Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TLư Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hiên Thi Tập:
      
Bài Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Mùa Yêu Thương
      Kim Thành
  Chùm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyên Dáng Mùa Xuân

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Mùa Xuân QCũ
      Vân Anh
 
 Nỗi Niềm Xuân
      Dương Công Khánh
  Hương Xuân

      Nguyễn Thị Bảy
  Chúc Xuân

      Trần Thị Chất
  NMây Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiêu
  Xuân Cao Nguyên

      Du Xuân
      Nguyễn Thị Cúc
  Hoa Xuân Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đài
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bài TCon Cóc

      
Nguyễn Hiền
  Mùa Xuân QHương

      
Tường Hoài
 
 Em VCùng Xuân
      Mời Xuân Lên Ngôi
      
Nguyễn Văn Hóa
  Chùm Thơ Họa

      
Vinh H
  Màu Xuân

      
T Kim Huy
 
 Nói Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngày Xuân
     T́nh Xuân
      Hoàng Công Khiêm 
 
 Rực R Sắc Xuân
      Lê Thị Lộc 
 
 N Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Mùa 
    
 Mùa Xuân Mưa
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 
 Nhớ Khúc Ninh Ḥa
      NGH(NH)
 
 Chùm TXuân
      
Nguyễn Hoàng Phi
 
 Nḥa-QMNgàn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Mùa Xuân
      Bích Phượng
 
 Hẹn Xuân
      Đón Xuân
      Nguyễn Quân
 
 Mơ Và Nhớ
      Lê Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mùi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khói
      Dương Anh Sơn
 
 Xuân T́nh
      
Kim Thành
 
Bâng Khuâng Chiều Cuối
      
Năm

      
Vơ Ngọc Thành
 
 Nhớ Tết Q Tôi
      Lê Hùng Thân
 
 Xuân T́nh Thương
      Thi Thi
 
 Dáng Xuân
      Lời Xuân
      Hoài Thu
 
 Mùa Xuân Xa X
      NTrưởng Tiến
 
 Xuân Nguyện
      Nguyễn Tính


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Các Bạn

      Nguyễn Vũ Trâm Anh
  Cát Tiên

      
Khuất Đẩu
 
 Xuân Này Chị Không V
      Lê Thị Ngọc Hà
  Mùa Xuân Anh Yêu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bói

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đ́nh

      
Lư H
  Xuân Vắng Mẹ...

      
Hoàng Lan
 
 Bên Dốc Đời Nh́n Lại Những
      
Xuân Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi Cô Bạn Nhỏ Xóm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Làm Con TPhải Là Con
      Phan Song
 
 Bóng Dáng Một Mùa Xuân
      
Lâm Minh Tài
 
 Người Trễ Hẹn Mùa Xuân
      
Nguyễn Hữu Tài
 
 Ḍng Đời
      Thi Thi
 
 Ba Má Tôi
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đón Giao Thừa, Đi
      
LChùa Hái Lộc Đầu Xuân

      TBửu Nguyễn Thừa
 
 Một Chút Ưu Tư
      Nguyễn Tính
 
Một Mùa Xuân An B́nh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đôn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:diem27thuy@yahoo.com

  


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

PHẦN 1:

H

 

uế Trang nhắn tin về: Con được nghỉ phép, con mời má đi Thái Lan với con nhen.

 

      Ối trời! Đọc mà không tin mắt ḿnh. Con gái!

 “Con muốn mời má đi lâu rồi chứ bộ, bây giờ mới có dịp”.

      Mời nữa chứ! Lịch sự quá! À, chắc tại v́ bài viết hôm trước của tôi ở ninh-hoa.com có đoạn : Lâu rồi, tôi chả được đi đâu, người ta bảo một năm phải đi một nơi mà bạn chưa biết. C̣n tôi, bận bịu, gia đ́nh, sức khỏe, tiền bạc…Buồn ǵ đâu! Chắc nó thấy ḿnh than buồn nên muốn làm vui ḷng má. Cảm ơn con!

 

      Sắp xếp chuyện nhà, xin phép nhà trường. Chuyến xe lại đưa tôi trở lại Saigon. Đi ban ngày. Trời lành lạnh mùa đông. Áo khoác, khăn choàng, đôi vớ…nh́n cảnh bên đường, cuộc đời cứ trôi theo mắt ḿnh. Điện thoại reo, bạn gọi hỏi đang ở phương trời nào.

 

       Tôi bấm máy: TT được Hoàng tử Thái Lan Quonxaluan tức là Quanxalon mời sang nước bạn chơi cho biết. Chắc ổng kêu ở lại làm MC, đọc thơ cho ổng nghe quá, ở nhà lo hội thơ mọi giảnh, ủa quên, mạnh giỏi.

 

       Trà Huy: Làm MC hay NC hay ngâm thơ ǵ hổng biết, nhanh về để lo hội ḿnh.

       Kiều Lam: Nhớ lấy quanxalon về làm kỷ niệm nhen.

       Văn Hóa: Xin chúc mừng.

 

       Lê Bá Thiên: Nhà người có đi đâu th́ đi cho khuất mắt ta. Nhà ngươi được Hoàng tử Quanxalon mời ta đây cũng chẳng thua ǵ. Ta đây được Nữ hoàng Anh Xilipin mời làm cố vấn tâm sinh lư. Nhà ngươi nghĩ coi ai oách hơn ai? Nếu không lo về sớm ta sẽ quậy hội thơ tanh bành ra lúc về đừng có khóc huhu…

 

       Mấy ông nói ǵ đâu. Một tin nhắn bay tới, hổng biết tên:

 

           Hôm nay Mèo Ướt phương Nam hành

           Chuột Cống ở nhà thấy lạnh tanh

           Buổi sáng không ai ngồi nói dóc

           Ra vào cũng chỉ bước loanh quanh

           Đến quán café chỉ một ḿnh

           Quang Lương chết tiệt vẫn bặt tin

           Bao giờ về chẳng biết bao giờ nữa

           Hỏi giọt café cứ lặng thinh!

 

      Hihi…Mấy người thơ thẩn cũng vui. Chắc mấy người xúm nhau chọc ḿnh đây mà.

 

       Sáng hôm sau, tôi định đến thăm Hà Thu Thủy nhưng không có duyên, Thủy bận nên tôi quanh quẩn trong nhà, ra chợ ṿng ṿng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mua trái cây, bánh gói. Định đến mấy nhà bạn nhưng sao cứ ngại, ở nhà đi lên đi xuống, quơ tay quơ chân. Chị bạn thuê nhà sát bên ăn khoai lang luộc, nói chuyện gởi coi sóc dùm tụi nhỏ. Buổi chiều, tôi chuẩn bị đồ đạc, Huế Trang đi xe trường về đón, hai mẹ con đến trường cho bé làm việc tiếp, tôi ngồi bên đọc báo. Chạy qua chạy lại lăng xăng, thấy con làm việc ḿnh tội nghiệp ghê!. Nó kêu lên:

      _ Má! Má đánh dùm con lời dẫn chương tŕnh ngày hội gia đ́nh của Ngân hàng nhen. Mấy bạn nhờ, con sang pḥng Sếp tŕnh kư cái đă.

 

     Tôi kêu Trời ơi! Kỳ ǵ nè, nhưng cũng bay vô máy gơ nhanh tay:

 

      ….Kính thưa quư đại biểu,

        Thưa các bạn,

 

        Mùa đông với mảng trời xám xịt, với gió lành lạnh, trời buồn buồn đủ để chúng ta đi sát lại gần nhau, đủ để ngày hội gia đ́nh hội ngộ cùng nhau sưởi ấm ân t́nh mà không cần nhóm lên bếp lửa. Vâng,…..

      Huế Trang chạy qua, Thôi, để con…thế là tôi thoát nợ.

 

      6g chiều, hai mẹ con lên xe ra phi trường Tân Sơn Nhất. Đến nơi ngồi chờ, tour du lịch ḿnh đi chưa đến, ăn vội vàng ǵ chút. Măi sau, đoàn mới đến, chúng tôi nhập làm thủ tục hồ sơ. Măi giờ, mới có dịp nh́n lại người hướng dẫn đoàn ḿnh. Úy trời! Già quéo! Tôi cứ tưởng thanh niên trai trẻ. Sau, mới biết ông tham gia làm việc lâu rồi, con cái nên người nhưng ở nhà buồn quá, đi cho vui. Cách quản lư của ông rất chặt chẽ, hộ chiếu, giấy tờ cần ông giữ hết, tránh phiền phức xảy ra, đi đâu cũng quy định giờ giấc và khi sang nước bạn, khi vào khu du lịch nào đều có hướng dẫn viên bản xứ theo. Gần đến giờ là ông và mấy người đi vào t́m đưa chúng tôi ra ngoài. Ông nói to như ra lệnh. SaSa kêu: Phải dịu dàng chứ má! Bạn con đi phải tổ chức tṛ chơi này nọ nữa…Thôi mà con, già mà và tập thể, phải như vậy để quản lư chứ…Tôi cười: Đó, bốn người mà “lùa” mấy người ḿnh mà cũng sợ lạc đó. Mà ổng cũng vui, nói đủ chuyện trên đời…

 

      Chuyến bay trong đêm đưa ta sang Vương quốc bạn.

 

       Saigon về đêm, trên cao nh́n xuống, lung linh sắc màu huyền hoặc, con đường đèn trải dài tít tắp, con sông lấp loáng ánh đèn.

 

       Bangkok _ Thái Lan về đêm, sáng trưng màu sắc, ṭa nhà cao tầng, chùa chiền vàng óng, đường sá đèn đuốc, một màu vàng sang trọng xa hoa….

 

PHẦN 2:

 

        Đêm đầu tiên ở nước bạn, trong khách sạn sang trọng ấm êm, mệt quá, hai mẹ con ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm, mọi người thức giấc đúng giờ, ai nấy nai nịt gọn gàng, quần dài, áo có tay. Người hướng dẫn đă thông báo trước là hôm nay đi thăm hoàng cung, khách tham quan phải ăn mặc đàng hoàng. Thế cũng hay! Phải tỏ ḷng tôn trọng chứ! Mỗi đoàn phải chụp h́nh trước hoàng cung, lấy hay không cũng được. Nói thế chứ, đưa hoài ḿnh cũng phải lấy một tấm. Đây là hoàng cung của các vị vua thời kỳ trước, c̣n hiện giờ nhà vua ngự trị ở hoàng cung khác.

 

 Nhân dân Thái Lan rất tôn kính nhà vua, lệnh cấm không được nói xấu hoàng gia. Họ tôn kính nhất là vị Hoàng đế thứ 5, đă có công chiến thắng giặc ngoại xâm đem an b́nh cho đất nước. Và vị vua hiện tại, nguyên là kỹ sư nông nghiệp, đem kiến thức của ḿnh cải tạo lai giống tạo nên một giống lúa mới nên gạo Thái Lan năng suất mới cao như thế. Ngẫm lại đất nước ḿnh, khi đă làm quan rồi th́ kiến thức chuyên môn bỏ hết chỉ lo làm hành chánh chính trị mà nhiều khi không đem lại lợi ích ǵ cho dân. Hoàng cung thật đẹp, sáng rực một màu vàng. Sang trọng. Vàng hoàng cung. Vàng Thái Lan. Hành lang viền ở ngoài cũng màu vàng. Mọi người vào lễ, ai nấy đều lấy hoa sen nhúng nước rưới lên tóc ḿnh mong một điều may mắn. Tôi ước nguyện. Mọi sự an lành. Mọi điều hạnh phúc. Công việc và nhân duyên tốt đẹp đến với con gái út Huế Trang.

 

        Thái Lan xứ sở của voi. Người ta nuôi voi, quư trọng voi, voi ở mọi nơi. Ngày trước cảnh sát bắt người dắt voi đi nghênh ngang ngoài đường nhưng khi bắt về th́ không đủ thức ăn nuôi voi, mà để voi chết th́ bị phạt. Chúng tôi tinh nghịch chụp h́nh chung với anh lính gác, làm đủ mọi điệu bộ chọc anh cười nhưng anh vẫn không nói không cười, giữ nguyên thái độ canh gác nghiêm túc.

 

       Ra hoàng cung, đoàn đi thăm vườn thú. Ta chỉ cần ngồi trên xe chạy chầm chậm ṿng ṿng. Vườn rộng, người ta chăm sóc kỹ, đến nơi nào có xe mui trần vẽ màu ngựa vằn là đến nơi nuôi thú. Cọp, sư tử, hươu, ngựa vằn, công x̣e đuôi, đàn c̣ bay, ḅ, heo rừng…Xe chạy hoài, cây cối nhiều x̣e tán rộng như khu rừng thu nhỏ. Tôi nghĩ đến Việt nam quê hương tôi. Bảo vệ môi trường, nuôi muông thú…như thế th́ tốt biết bao. Như đàn c̣ đàn vạc ở Đồng Tháp Mười, Đồng bằng sông Cửu Long…

 

       Tiếp đến đoàn thăm vườn hoa và 2g chiều xem phim cao bồi. Hồi c̣n nhỏ, tôi được chị hai dắt đi xem phim cao bồi. Những người mặc quần áo bỏ chẽn, mũ rộng vành, dáng đi nghênh ngang, có một cái ǵ khí phách ngang tàng đàn ông tính. Giữa băi cát họ lăn lộn, bắn súng, nhảy xuống giếng ḅ lên đánh tiếp, bay lên cao đu dây….tất cả mọi đạo cụ đều sử dụng, súng nổ la hét…Rồi đoạn cuối là bán chiếc mũ đội đầu. Tôi nhớ lại thuở nào với những phim cao bồi vang danh một thuở. Và nhớ không các bạn hồi nhỏ đi học cấm không được mặc quần ống túm chút xíu, nếu không sẽ bị cảnh sát rọc quần đó. Thái Lan hay thiệt. Họ biết tận dụng những ǵ thị hiếu của khách và móc tiền khách du lịch hợp t́nh hợp lư. Chúng tôi coi xiếc cá heo. Từng đoàn người ơi đông ơi là đông! Coi chừng lạc như chơi. Lúc coi ca nhạc dân tộc, người dân Thái Lan múa hát gơ nhịp…như Việt Nam ḿnh hát bội, cải lương, có đoàn voi ra nữa. Ḍng người đông đủ các dân tộc đông nhất là Ấn Độ, đen đen, đôi mắt đen long lanh thật ướt át. Lướ quớ thế nào mà tôi ngồi gần một ông …nh́n chả biết nước nào, thôi th́ mời ổng xít vô rồi Thank you. Ổng cười: Thank you ǵ mà thank you, Việt Nam chính hiệu con nai vàng đây nè. Tôi tức cười quá, quên hồi năy muốn khóc. Số là đi với SaSa. Mới thả tay ra nó đâu mất, nh́n quanh nh́n quất t́m hoài t́m hủy, c̣n người ta th́ cứ ào vô như nước. Tôi quớ, mà không có điện thoại ở Thái Lan nữa chớ. Chết thật! Chợt, một bàn tay nắm lấy tay tôi và ôm chặt: Má! Trời ơi! May hồn may vía. Hai mẹ con lạc nhau trên đất Thái chắc chết. Có nước nhảy xuống sông Mê-kong cho trôi về Việt Nam luôn.

T́m được chỗ ngồi thật đẹp, hồ nước trong xanh, phía sau là sân khấu h́nh bán nguyệt. Tiếng hát vang lên, người dẫn chương tŕnh là một anh chàng vui tươi láu lỉnh. Bài ca Thái. Bài ca Ấn. Mấy anh chàng Ấn Độ kéo nhau lên sân khấu múa quay cuồng. Tiếp đến, bài hát Việt Nam cất lên: Ngày mới ta bên nhau ca hát nào nắm tay nhau….Trời ơi! Biết tỏng là hát nhép tiếng hát Lam Trường mà sao ḷng rưng rưng xúc động. Tiếng Việt Nam vang lên lồng lộng giữa trường quốc tế nhiều dân tộc. Vui ǵ đâu! Tôi la to đưa hai tay múa theo điệu nhạc. Nh́n quanh các bạn Việt Nam cũng phấn khích không kém. Tôi muốn các bạn chạy lên nhảy múa như các bạn Ấn Độ mà không ai lên, nh́n quanh không có bó hoa nào lên tặng. Tiếc ǵ đâu! Tiết mục cá heo cũng hay. Trong loài cá chỉ có cá heo là khôn nhất có thể làm xiếc được. cá tung ḿnh nhảy lên, các lượn lờ, cá bơi theo người….

Tiếp theo lại coi xiếc rắn. Người ta quấn rắn quanh ḿnh, đưa rắn cho khán giả. Ông hướng dẫn bảo phải rờ một chút rắn độc, rờ chút…chim rắn h́ sẽ hên lắm hihi….Thế là tôi nhắm mắt nhắm mũi rờ đại một chút cầu may…..

 

 

                       (C̣n Tiếp)

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Trí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                            

 

 

 

 

 

 

Trang XUÂN 2012- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương