Mục Lục

 

  Trang Ba
     
Ban Bin Tập
 
 L TXun
      L Văn Ng
 
 Đọc L TXun
      C H
 
 STo XNinh
     
Phan Song
 
 Cu Đối Mừng Xun
      Tư Nguyn & L Văn Ng
 
 Chc TẾT NINH-HA.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xun
 

  "Xun Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiu
  "Xun Hợp Quần"

      
L Thị Đo
 
 Lng Người Rộng M
      
NXun

     
Vinh H
 
 Mừng Xun Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chc Xun
      Xun Đ V
     
L H
 
 Đn Xun
     
Nguyn Kim
 
 Xun Qu Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyn Ngộ (L Văn Ng)
  Xun Nhm Thn Hy Vọng

     
Tư Nguyn  (Bi Ngoạn Lạc)
  'Xun Hợp Quần"

     
 Nguyn Phong (TN Chnh)
  "Xun Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xun Cảm
     
L B Thin
  "Xun Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
 Tnh Khc Ma Xun
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
un Qua  Hồi c Ma Xun
   
 Vn Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoi Niệm Xun V Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tin Tại Cao
      
Nguyn Pleiku

   
 L Ph Thọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 C Một Ma Xun NThế
      ĐThị Hương Bnh
 
 Chuyện Nh Chuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Rm
 
 Những Chuyến Đi V Vọng
      L Ph Thọ
 
Chuyện Tnh Cuối Năm
      Bi Thanh Xun

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
 Chc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngy Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Ma Xun

     
Hong Bch H
 
 Hoa Ngy Tết
     
Nguyễn Tường Hoi
 
 Chợ Hoa Ngy Tết
     
V Hong Nam
 
Ba Mươi Ba Đa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngy Tết
 


 
 Xm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều C Số - Tm
      
Người Bảo V

     
L H
 
 NHn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Mnh Ơi !
     
L Thị Hoi Niệm
 
 Chuyện Vui Ngy Tết
      H Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang Tr 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    L Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Rm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      T Trinh
 

 

XUN Ca Ht


 
Nhạc Xun V Qu Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiu,  L Hổ,
     
LT Hoi Niệm, LL Minh Tr

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thc Tm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thnh 

Tn Gio

 

  Cu Chuyện Đầu Năm
      
L Thị MChu
 
 Di- Lặc Mang Xun Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chng Con VĐy
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Mi Trong
      
Tim !

      
Bạch Lin


 
 

TVi
 


  Vi Mẩu Chuyện VTin Tri
      
Lin Khi Chương
  TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thi Lan: Một
      
Chuyến Đi KTh

      Nguyễn Thị Thanh Tr

 

 

Năm Thn Ni Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhm Thn
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vi Pht Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-468
      Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phi
 
Tn Giả Mục-Kiền-Lin
       Nguyễn Văn Ph
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
L Phụng
 
 Đường Vo KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim
 


 

Sưu Tầm
  
 Cc BTranh Dn Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem Hnh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      H Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Bin

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      L H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Lin
  Php Nhiệm Mầu

      
L Ph Thọ
 

 


Văn Ha
m Thực
 
 Gi Thủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vo Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQu Nh
      Kem Flan (Bnh Flan)
      L Thị Đo
 
 Mn Canh Lgume
      Việt Hải
 
 Mi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tm Rang Muối Tiu: Video 
      
Tm Sốt Sữa: Video

      L H
 
 Chuẩn BNấu Bnh
      Bạch Lin
 
 Những Đặc Sản Hồn Q
      
ViệtNam Vo Tết Nhm Thn

      Nguyn Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Vim Kết Mạc

      
BS L nh
 
Bệnh Tay Chn Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Mn Mới
      
Kiều Lam
 
Biển C Linh Hồn Khng?

      
Bạch Lin
 
Vạn Vật
 
    Bạch Lin
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
V Hong Nam
  Phn Biệt

      
L Văn Ng

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 
 Những Điều L Th V
      
Ninh-Ha

     
Trần Minh Hiền
  Đm Cưới Đầu Xun

      
Phan Nho
  Những Ngy Đồng Qu

      L
Ph Thọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyn No Ti Đến Với
      
Ninh-HaDOTCom

     
Trm Anh
 
 Đầu Năm...Khai My
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đo
 
Năm Học 1974-1975

      Trần H Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bi Thanh Xun

 

Bn Cng


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chc Xun

     
Ngọc nh
 
Nắng Xun

      Tuyết Xun
     
Huỳnh Thị H
 
Min Trường Xun Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xun Mới

     
Nguyn Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Knh
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chc Tết

     Vui Xun - Đn Tết
     
Lm Ngọc
 
Xun Tuổi T

     
Thanh Nhn
 
Tm S Đầu Xun

     
HThị Thanh Nhn
  Lời Chc Đầu Xun

      Tưởng Ma Xun
     
H Tấn S
  Chc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị Th
 
Cn Lại Trong Em...

     
Thy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Cc Anh V Ti

     
Người XVạn
 

 

Cc Trường Khc


 
Họp Mặt Đầu Xun

     
L Thị Ngọc H

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Ma Lụt Qu Ti

      
Trần NPhương
 
V Bo Lụt Năm Nhm
      
Thn 1904

      Nguyễn
Văn Sm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhn Ơi

      Lương L
Huyền Chiu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hong Bch H
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
Tnh SLạc Long Qun V
      
u Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChu V Bi TUTLm

      
Vinh H
  Nhớ Sao L Nhớ Xun Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TL Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hin Thi Tập:
      
Bi Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Ma Yu Thương
      Kim Thnh
  Chm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyn Dng Ma Xun

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Ma Xun Qu Cũ
      Vn Anh
 
 Nỗi Niềm Xun
      Dương Cng Khnh
  Hương Xun

      Nguyễn Thị Bảy
  Chc Xun

      Trần Thị Chất
  NMy Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiu
  Xun Cao Nguyn

      Du Xun
      Nguyễn Thị Cc
  Hoa Xun Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đi
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bi TCon Cc

      
Nguyễn Hiền
  Ma Xun Qu Hương

      
Tường Hoi
 
 Em VCng Xun
      Mời Xun Ln Ngi
      
Nguyễn Văn Ha
  Chm Thơ Họa

      
Vinh H
  Mu Xun

      
Tr Kim Huy
 
 Ni Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngy Xun
     Tnh Xun
      Hong Cng Khim 
 
 Rực R Sắc Xun
      L Thị Lộc 
 
 Ng Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Ma 
    
 Ma Xun Mưa
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Nhớ Khc Ninh Ha
      NGH(NH)
 
 Chm TXun
      
Nguyễn Hong Phi
 
 Nha-Qu MNgn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Ma Xun
      Bch Phượng
 
 Hẹn Xun
      Đn Xun
      Nguyễn Qun
 
 Mơ V Nhớ
      L Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khi
      Dương Anh Sơn
 
 Xun Tnh
      
Kim Thnh
 
Bng Khung Chiều Cuối
      
Năm

      
V Ngọc Thnh
 
 Nhớ Tết Qu Ti
      L Hng Thn
 
 Xun Tnh Thương
      Thi Thi
 
 Dng Xun
      Lời Xun
      Hoi Thu
 
 Ma Xun Xa X
      Ng Trưởng Tiến
 
 Xun Nguyện
      Nguyễn Tnh


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Cc Bạn

      Nguyễn Vũ Trm Anh
  Ct Tin

      
Khuất Đẩu
 
 Xun Ny Chị Khng V
      L Thị Ngọc H
  Ma Xun Anh Yu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bi

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đnh

      
L H
  Xun Vắng Mẹ...

      
Hong Lan
 
 Bn Dốc Đời Nhn Lại Những
      
Xun Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi C Bạn Nhỏ Xm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Lm Con Th Phải L Con
      Phan Song
 
 Bng Dng Một Ma Xun
      
Lm Minh Ti
 
 Người Trễ Hẹn Ma Xun
      
Nguyễn Hữu Ti
 
 Dng Đời
      Thi Thi
 
 Ba M Ti
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đn Giao Thừa, Đi
      
LCha Hi Lộc Đầu Xun

      Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
 Một Cht Ưu Tư
      Nguyễn Tnh
 
Một Ma Xun An Bnh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 


 


 

 

HẠ TRONG THƠ MỚI

N g u y ễ n t h ị đ o

11A1

 

 Ngn tia nắng đang nung mu cho phượng đỏ thm, cho l phượng xanh thm v rồi khc nhạc ngn đời của ma h cũng bắt đầu trổi giọng

Ve sầu ku ve ve

Suốt ma h

(Nguyễn văn Vĩnh dịch)

 

 Ring với người học sinh, sắc đỏ phượng v m thanh của chị ve sầu đ gy trong lng người biết bao nhiu l cảm gic. Những nỗi buồn bắt đầu khơi dậy trong lng. Nhn mu phượng đỏ, nhn ngi trường đang im lm dưới sức nng gy gắt, chiếc cổng b nhỏ đ khp kn, khng bng dng một ai, từng ngần ấy cảnh vật đ mang biết bao nhiu tiếng ni đến lng người. Ma hạ mang nhiều vị đến với ta, đến với người thơ, sống v cảm nhiều. Ci kh nng uất trời ấy đ được đn nhận trong ci thơ, mu phương đỏ l điểm sng t thm phần tươi đẹp, tiếng ve l khc nhạc ru ngủ mọi sinh hoạt đang chm đắm dưới hng ngn tia nắng gắt. Tất cả đều được ghi lại dưới ngi bt của cc thi nhn. Ở cng một cảnh vật, Nhưng mỗi người mang những tm trạng khc nhau. C người gọi ma hạ l ma chia tay, c người gọi ma hạ l ma của xum họp, l ma của hạnh phc. Cũng như Xun Tm đ sung sướng khi nhn bng h sang lng rộn rng khi học vừa chấm dứt.

 

Sung sướng qu giờ cuối cng đ hết

Đon trai non hớn hở rủ nhau về

Chn mươi ngy nhảy nht ở miền qu

i tất cả ma Xun trong ma Hạ

 

 Ma hạ đến với Xun-Tm biết bao nhiu l th vị : ma Xun của ng đ nằm trong ma Hạ. ng vui mừng đn nhận ci khng kh nng bức ấy với một tấm lng trn đầy sung sướng.

 

Tay bắt tay khng cht bi ngi

Cc bạn hỡi; trời mai đầy nh sng

 

 Xun-Tm vui khi nhn ma h đến th với Xun-Diệu, ng đang luyến tiếc cảnh trời Xun đ qua, một ma Xun đến gởi một cht hương trn ngn hoa, nội cỏ th đ vội ra đi để nhường chỗ cho sức nng của ma h.

 

Chỉ cn lại ma Xun qu vng

Một cht hương vương vấn bụi hồng tn

Gi thm nng ngy di thm nh sng

Ve thm sầu em cũng km dung nhan

 

 H của Xun-Diệu cho ta thấy cả một sự thay đổi, từ nhiệt độ, quang cảnh, thời gian đến những m thanh khc biệt giữa hai ma. Ve thm sầu đ ni ln được tiếng rn rỉ Suốt ma H của chị ve sầu, đ gợi trong ta sức nng của ma h khi nhn ci dung nhan kia đang tiều tụy kh ho, dưới ngn tia nng. Nhưng ma hạ của Tạ K đ đưa ta đến một khung trời tươi sng

 

Vng dng ngập mi mơ xưa

Chim gy l th rộn xm dừa

Bờ rộng đi lng say nắng hạ

Sắc mu lỏng lẻo gi đong đưa

 

 Thật l một quang cảnh tươi sng v linh động cũng c nắng h, c cả tiếng gy l th của một vi ch chim bn khm dừa, Nhưng ci nắng của Tạ K n dễ chịu hơn, n mang cả những chất men nồng lm say lng đi tnh nhn trong một trời nắng hạ.

 

 Trong ci tia nắng ấy đ gợi cho con người nhớ đến những ngy thng qua, khng phải chỉ c buổi chiều, tối v cảnh mưa rơi mới c thể mang tm hồn con người trở lại qu khứ m ci trưa nắng gắt kia cũng đnh thức, cũng gợi ln bao kỷ niệm của mnh. Ở đy ta thấy r Hồ-Dzếnh đang đứng dưới trời ngập nắng m nhn lại ngi trường nho nhỏ, nơi đ ngy xưa ng đ sống qua những giờ pht vui tươi với tiếng cười ngy thơ như cn vang lại.

 

Su rộng qu những giờ vui trước

Nhịp cười say trn nước chưa tri

Trưa h thường thấy hai ti

Nm đầu chim chch, bắt đi chuồn chuồn

 

 Cn khung cảnh no đẹp hơn đy khng? Cả một buổi trưa nng bức thế m Hồ-Dzếnh đ cng người bạn gi nhỏ đuổi bắt chuồn chuồn vui đa bn nhau. Cn khung cảnh trong sng v linh động no hơn.

 

 Buổi trưa của ma h, đ mang ta đến gần với sức nng, nhưng trong ci nng bức đ, thi nhn đ tm ra vẻ đẹp của thin nhin. Ở đy Bi Ging đ nhn cảnh trưa h:

 

Một buổi trưa nắng vng in trn tc

My trn trời xuống phủ ở trn vai

Mu phượng cao pha mờ trn nt ngọc

Bước ngại ngng nẻo mộng mấy lần sai

 

Một buổi trưa nắng vng in trn tc

La chn my về ở dưới chn trời

Bước vội v một lần nghe gt ngọc

Giẫm trang đời l rụng a thu phai

 

 Một buổi trưa của Bi Ging khiến ta hnh dung được tất cả, những hnh ảnh của n: c nắng vng in trn tc, c my phủ trn vai v rồi ng đ dng ngi bt la những my trắng xốp kia về dưới chn trời, để rồi ngẫm nghĩ v nghe ngng từng m thanh của chiếc l rụng cuối thu. Cũng trưa ma hạ Tạ-K đ diễn tả như sau:

 

Mu rơi từng giọt thương tu h

Rt cổ trưa nao rượu nắng vng

Lảo đảo cy rừng rơi nh nắng

Vi con b ci chạy lang thang.

 

 Ci sức nng như thiu như đốt kia, khng những chỉ ảnh hưởng tới con người m cn lm cho cảnh vật chung quanh phải chong vng, lảo đảo. Buổi trưa hạ nghe tiếng tu h ku, ku như đin như dại, ku cho rt cổ, cho mu rơi từng giọt để rồi cứ uống rượu nắng vng. Tạ K cn cho ta thấy được cả rừng cy đang lảo đảo dưới sức nng v những con b ci chạy lang thang. Một hoạt cảnh thật linh động dưới nh nắng v đ đưa dần Tạ K đến tm sự của mnh

 

Trưa khp tm tư mỏi đợi chờ

Phượng lm đỏ mộng nắng vng mơ

Lim dim trường h vi mi cửa

o biếc chm trong nt bụi mờ.

 

 Khi nhn thấy hoa phương đ ngập trời, bao nhiu tm hồn đang rung động, xao xuyến nhất l thời cn cấp sch. Tạ K cũng vậy, nhn phượng nở v nh sng vng kia ng đ chờ đợi v xy đấp biết bao nhiu l mơ mộng của ma thi, quang cảnh ngi trường đang lim dim ngủ trong cơn nắng hạ v bng dng học sinh cũng chm mất trong nh nắng mờ của ma hạ.

 Cảnh xưa đứng trước ngi trường xưa Hồ Dzếnh đ nhớ lại những ngy cn cắp sch.

 

Hồn xưa dậy, chim cnh động nắng

L reo trn hồ lặng lờ trong

Trưa im im đến no nng

Ti ngờ trống học trong lng trưa vang

 

 Buổi trưa h ở thn qu thật l vắng lặng, mọi cảnh vật như chm đắm trong kh nng oi ả của nắng hạ, cảnh tịch mịch ấy được Bng B Ln nu ln:

 

Lửa h đốt bụi tre vng

Trưa h ru ngủ xm lng say sưa

Khm chuối l bơ phờ nghĩ ngợi

Rặng cau gầy nghển với trời cao

 

 Bng B Ln đ nhn cch ha tất cả mọi vật từ bụi tre, thn xm, đến cy chuối, cy cau đang chịu đựng những tia nắng như thiu đốt của ma hạ.

 

 Ni đến ma h, khng ni đến hoa phương thật l một thiếu st. Sắc Phượng, tiếng ve v nh sng nung đốt ấy hiện về cng một lc, ha hợp lẫn nhau tạo nn một ma hạ. Một ma hạ tươi đẹp, với những con đường ngập trn xc phượng với bầu trời xanh ngắt, thỉnh thoảng một vi đm my đang lửng thửng theo ln gi, một khung cảnh im lm vắng vẻ nơi thn qu, xa xa vọng lại tiếng g gy, nghe buồn buồn trong lng :

 

Tiếng g gy buồn nghe như mu ứa

Chết khng gian kh ho cả hồn cao

Thắm tuyệt vọng hai hng bng phượng lửa

Th lương đời như tri mấy binh đao

(Xun-Diệu)

 

 Ma h của Xun Diu với nh nắng gay gắt kia đ lm cho tm thồn thơ của ng như đang đứng trước sự điu tn của chiến-tranh. Cảnh th lương buồn vắng đ đ gy trong lng ng một ci rung động động nhẹ nhng.

 

Hận trời đất tội ly cho khm cỏ

Cho cnh hao cho con bướm ngu ngơ

Muốn đi chết ở trong lng nắng đỏ

Để lng tan, tiu hủy cả hư v

 

 Với những vần thơ của Xun-Diệu, ta đ thấy được ci nng gh hồn đ, đang thiu đốt mọi sinh vật. Trước mắt của nh thơ, thn xm miền qu ở đy khng cn một cht nhựa sống, khng cn tươi đẹp v linh đồng nữa, tất cả đ chết, chết dần trong biển lửa.

 

 Cũng cng mu hoa phượng, nhưng qua cặp mắt của Nam Trm n tươi đẹp hơn. Cảnh vật ngy h của Nam Trm cũng như h của Xun-Diệu nhưng nhẹ nhng v dễ chịu hơn:

 

Hoa phượng, như giọt tuyết

Nhỏ xuống phủ lề đường

Mặt trời gay gay đỏ

Nhuộm đỏ gốc sng Hương

 

 Một bức tranh dưới nắng hạ, bn dng sng Hương thơ mộng của cố đ Huế, ta cũng c thể tưởng tượng ra, từng cnh , từng cnh hoa đỏ kia đang rơi đầy trn lề đường v nhuộm đỏ cả một gốc sng Hương

 

 Nhưng mu phượng của Xun-Diệu, Nam Trm khiến ta lin tưởng đến một bầu trời đầy nắng lửa. Ring Xun Tm một nh thơ đ ni đng ci tm trạng người học sinh khi nin học vừa chấm dứt, mọi sự phiền toi của sch vở đều ngủ yn để nhường lại cho tm hồn một niềm sung sướng v bin khi thấy bầu trời ngập đầy sắc phượng, khi nghĩ đến lc mnh sắp trở lại qu hương c cha mẹ, c anh em v c cả một vườn cy sai quả :

 

Trong khoảnh khắc sch bi l giấy cũ

Nhớ lm chi, thầy mẹ đợi em trng

Trn đường lng huyết phượng nở thnh bng

V vườn rộng nhiều tri cy ngon ngọt

 

 Dưới sức nng của ngy h, con người khng thể chợp mắt được, tuy thế nhưng trn con đường, nắng của Nguyễn Giang cũng chẳng c một bng người chỉ c hng thng gi đang rũ rượi dưới sức nng v một vi tản my trắng đang vục mnh dưới bầu trời xanh thẳm.

 

Xo xạc đường trưa vắng bng người

Bốn bề nắng hạ phẳng bằng soi

Lo thơ dưới ni hng thng cỗi

Trắng xa bn trời tảng đ vi

 

 Lối tả cảnh ti tnh của Nguyễn Giang đ vẽ lại con đường nắng thật vắng lặng nhưng khng thiếu vẻ trang nghim v tươi sng. Anh Thơ cũng vậy, ngi bt của Anh Thơ cũng nhẹ nhng đi lướt qua khung trời của nắng hạ vo một buổi trưa nơi miền qu hẻo lnh.

 

Trời trong biếc khng qua my gợn trắng

Gi nồm nam lộng thổi cnh diều xa

Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng

Lũ bướm vng lơ đng lướt bay qua.

 

 Một bầu trời xanh ngắt, từng cơn gi thổi đến mang cnh diều đi cao vt ln khng. Rồi bn vườn một khung cảnh sng chi lại hiện ra: lũ bướm đang chờn vờn bay lượn trong vườn đầy hoa lựu đỏ. Mu đỏ của hoa lựu hay mu đỏ của nắng đang trn ngập cả khu vườn dưới một buổi trưa h.

 

 Anh Thơ cũng dng những vần thơ để tả lại cảnh trưa h nơi thn vắng:

 

Trong thn vắng, tiếng g xao xc gy

Cc b gi đưa vng ht, thiu thiu

Những dĩ con ngồi buồn l bắt chấy

Bn đn ruồi rạc nắng hết hơi ku.

 

 Cũng cảnh trưa h, Bng B Ln đ pht họa một bức tranh đồng qu thật r rệt v sinh động:

 

Dưới gốc đa gi, trong vũng bng

Nằm mt dn tru ngẫm nghĩ nhai

Ve ve rung cnh ruồi say nắng

G gy trong thn những tiếng di

 

 Trưa h của Bng B Ln cn gợi ln được sự sinh hoạt của con người dưới ci nng như đốt ấy.

 

Qun cũ nằm lười trong sng nắng

B hng thưa khch ngả thiu thiu

Nghe mồ hi chảy dầm như tắm

Đứng lặng trong my một cnh diều

 

 Nng như thế nhưng lại khng một cơn gi, trưa h của bng B Ln thật gay gắt kh chịu, mọi sinh hoạt như ngừng hẳn lại đến nỗi cnh diều cũng im lm bất động trong nắng hạ chi chang v khng một ln gi thoảng để rồi:

 

Cnh thưa, nắng tưới, chim khng đứng

Quả chn bng khung rụng trước h

Vi c về chợ bung quang thng

Sửa lại vnh khăn dưới bng tre

 

 Thật đng l một buổi trưa nơi thn d, một buổi trưa h của bng B Ln thật đầy đủ, một bức tranh thật linh động v mang nhiều nắng hạ. Ta thử hnh dung xem cảnh trưa h của Bng b Ln, một vi c thn nữ đang np nắng dưới bng tre xanh, đn chim non sợ nắng đang bay tm chỗ mt. Ngần ấy cảnh ta cũng thấy được ci nng đ ra sao. Nam Trm cũng vậy trong bi thơHuế ngy H của ng cũng cho ta thấy được nh nắng của ma h:

 

Đường s t người đi

Bụi cy lắm kẻ np

Xơ xc qun nước ch

Ra, vo người tấp nập

 

 Nhưng cũng vẫn ngi bt đ ta cũng nhận thấy sức nng của Huế đm h:

 

Trời nng băm bốn độ

Đn, sao khắp đế đ

Mặt trăng vng, trỏn trẻn

Nấp sau nhnh phượng kh

 

 Nam Trm đ xc nhận đch thực ci nng ban đm ở xứ Huế. Cảnh đn, sao lấp lnh cả cố đ v ở trn nền trời xanh thẳm đ đ c bng chị hằng đang thẹn thng nấp sau nhnh phượng

 

 Nhưng rồi ci nng bức đ cũng sẽ được xoa dịu khi mặt trời đi ngủ, những mng sương mỏng manh đang dịu dịu bung rơi như để an ủi vuốt ve vạn vật. Cảnh trăng h nơi thn qu đ được Đon văn Cừ diễn tả:

 

Tiếng vng trong nh kẽo kẹt đưa

Đầu thềm con ch ngủ lơ mơ

Bng cy lơi lả bn hng dậu

Đm vắng, người im, cảnh lặng lờ.

 

 Đon Văn Cừ đ dng cả thnh gic, thị gic một cnh rất ti tnh, đ mang con người đi xa dần ci nng. Rồi ta lại thấy:

 

Bn giếng năm c gi xứ qu

Từng đn vui vẻ rủ nhau về

Trn vai nặng trĩu đi thng nước

Kĩu kịt đi vo lối cổng tre

 

 Một quang cảnh khc hẳn với ban ngy. Dưới nh trăng ma h ta thấy được một bầu khng kh vui nhộn, một khung cảnh thật nn thơ, thật đẹp. Dưới nh trăng h c đon người đi gnh nước, họ đang vui vẻ cười ni v đang đi dần vo lũy tre xanh.

 

Trong xm giờ lu qu nửa đm

Tiếng chy gi gạo đ ngừng im

Trăng t hạ xuống ngang đầu ni

Đom đm bay qua di nước đen.

 

 Bằng B Ln thật l một thi sĩ của thn qu, cảnh đm trăng cc c gi cng rủ nhau đi gnh nước v tai nghe từng tiếng chy gi gạo một hoạt cảnh m ngy xưa vẫn thường thấy, đ được Bng B Ln gi ghm trong vi cu thơ, nhưng ta vẫn thấy n đẹp, đẹp một cnh nhẹ nhng v nghe m i như thơ của ng

 

Trăng t hạ xuống ngang đầu ni

Đom đm bay qua di nước đen

 

 Chỉ hai cu thơ thi, ta thử phc họa xem, c phải l một bức tranh huyền huyền ảo ảo v được nổi bật dưới những nh sng chớp le của đn đom đm đang bay qua di nước đen chăng.

 

 Trong ci thơ mới ta đ tm thấy được những tm hồn mơ mộng, mơ mộng trong những buổi chiều t, trong cảnh mưa rơi v trong ln gi thổi tất ở đu họ cũng gởi gấm được tm sự của mnh. V thế ma hạ tuy nng bức, cảnh vật xc xơ nhưng cũng đ gợi cho thi nhn một đề ti, một cảnh sắc hữu tnh để sng tc. Nhờ ci tm hồ đa sầu đa cảm ấy m ma Hạ đ đi vo thơ một cch nhẹ nhng. Cc thi nhn đ ghi nhận bằng tất cả mọi gic quan để cho ta cả một vườn thơ ma hạ v cho ta những khung cảnh nn thơ v linh động đ

 

  

 

 

  

 

 

Nguyễn Thị Đo

11 A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 
 

 

 

 

Trang XUN 2012- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương