Mục Lục

 

  Trang Ba
     
Ban Bin Tập
 
 L TXun
      L Văn Ng
 
 Đọc L TXun
      C H
 
 STo XNinh
     
Phan Song
 
 Cu Đối Mừng Xun
      Tư Nguyn & L Văn Ng
 
 Chc TẾT NINH-HA.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xun
 

  "Xun Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiu
  "Xun Hợp Quần"

      
L Thị Đo
 
 Lng Người Rộng M
      
NXun

     
Vinh H
 
 Mừng Xun Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chc Xun
      Xun Đ V
     
L H
 
 Đn Xun
     
Nguyn Kim
 
 Xun Qu Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyn Ngộ (L Văn Ng)
  Xun Nhm Thn Hy Vọng

     
Tư Nguyn  (Bi Ngoạn Lạc)
  'Xun Hợp Quần"

     
 Nguyn Phong (TN Chnh)
  "Xun Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xun Cảm
     
L B Thin
  "Xun Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
 Tnh Khc Ma Xun
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
un Qua  Hồi c Ma Xun
   
 Vn Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoi Niệm Xun V Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tin Tại Cao
      
Nguyn Pleiku

   
 L Ph Thọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 C Một Ma Xun NThế
      ĐThị Hương Bnh
 
 Chuyện Nh Chuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Rm
 
 Những Chuyến Đi V Vọng
      L Ph Thọ
 
Chuyện Tnh Cuối Năm
      Bi Thanh Xun

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
 Chc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngy Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Ma Xun

     
Hong Bch H
 
 Hoa Ngy Tết
     
Nguyễn Tường Hoi
 
 Chợ Hoa Ngy Tết
     
V Hong Nam
 
Ba Mươi Ba Đa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngy Tết
 


 
 Xm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều C Số - Tm
      
Người Bảo V

     
L H
 
 NHn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Mnh Ơi !
     
L Thị Hoi Niệm
 
 Chuyện Vui Ngy Tết
      H Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang Tr 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    L Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Rm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      T Trinh
 

 

XUN Ca Ht


 
Nhạc Xun V Qu Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiu,  L Hổ,
     
LT Hoi Niệm, LL Minh Tr

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thc Tm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thnh 

Tn Gio

 

  Cu Chuyện Đầu Năm
      
L Thị MChu
 
 Di- Lặc Mang Xun Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chng Con VĐy
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Mi Trong
      
Tim !

      
Bạch Lin


 
 

TVi
 


  Vi Mẩu Chuyện VTin Tri
      
Lin Khi Chương
  TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thi Lan: Một
      
Chuyến Đi KTh

      Nguyễn Thị Thanh Tr

 

 

Năm Thn Ni Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhm Thn
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vi Pht Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-468
      Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phi
 
Tn Giả Mục-Kiền-Lin
       Nguyễn Văn Ph
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
L Phụng
 
 Đường Vo KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim
 


 

Sưu Tầm
  
 Cc BTranh Dn Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem Hnh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      H Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Bin

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      L H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Lin
  Php Nhiệm Mầu

      
L Ph Thọ
 

 


Văn Ha
m Thực
 
 Gi Thủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vo Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQu Nh
      Kem Flan (Bnh Flan)
      L Thị Đo
 
 Mn Canh Lgume
      Việt Hải
 
 Mi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tm Rang Muối Tiu: Video 
      
Tm Sốt Sữa: Video

      L H
 
 Chuẩn BNấu Bnh
      Bạch Lin
 
 Những Đặc Sản Hồn Q
      
ViệtNam Vo Tết Nhm Thn

      Nguyn Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Vim Kết Mạc

      
BS L nh
 
Bệnh Tay Chn Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Mn Mới
      
Kiều Lam
 
Biển C Linh Hồn Khng?

      
Bạch Lin
 
Vạn Vật
 
    Bạch Lin
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
V Hong Nam
  Phn Biệt

      
L Văn Ng

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 
 Những Điều L Th V
      
Ninh-Ha

     
Trần Minh Hiền
  Đm Cưới Đầu Xun

      
Phan Nho
  Những Ngy Đồng Qu

      L
Ph Thọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyn No Ti Đến Với
      
Ninh-HaDOTCom

     
Trm Anh
 
 Đầu Năm...Khai My
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đo
 
Năm Học 1974-1975

      Trần H Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bi Thanh Xun

 

Bn Cng


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chc Xun

     
Ngọc nh
 
Nắng Xun

      Tuyết Xun
     
Huỳnh Thị H
 
Min Trường Xun Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xun Mới

     
Nguyn Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Knh
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chc Tết

     Vui Xun - Đn Tết
     
Lm Ngọc
 
Xun Tuổi T

     
Thanh Nhn
 
Tm S Đầu Xun

     
HThị Thanh Nhn
  Lời Chc Đầu Xun

      Tưởng Ma Xun
     
H Tấn S
  Chc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị Th
 
Cn Lại Trong Em...

     
Thy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Cc Anh V Ti

     
Người XVạn
 

 

Cc Trường Khc


 
Họp Mặt Đầu Xun

     
L Thị Ngọc H

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Ma Lụt Qu Ti

      
Trần NPhương
 
V Bo Lụt Năm Nhm
      
Thn 1904

      Nguyễn
Văn Sm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhn Ơi

      Lương L
Huyền Chiu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hong Bch H
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
Tnh SLạc Long Qun V
      
u Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChu V Bi TUTLm

      
Vinh H
  Nhớ Sao L Nhớ Xun Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TL Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hin Thi Tập:
      
Bi Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Ma Yu Thương
      Kim Thnh
  Chm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyn Dng Ma Xun

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Ma Xun Qu Cũ
      Vn Anh
 
 Nỗi Niềm Xun
      Dương Cng Khnh
  Hương Xun

      Nguyễn Thị Bảy
  Chc Xun

      Trần Thị Chất
  NMy Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiu
  Xun Cao Nguyn

      Du Xun
      Nguyễn Thị Cc
  Hoa Xun Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đi
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bi TCon Cc

      
Nguyễn Hiền
  Ma Xun Qu Hương

      
Tường Hoi
 
 Em VCng Xun
      Mời Xun Ln Ngi
      
Nguyễn Văn Ha
  Chm Thơ Họa

      
Vinh H
  Mu Xun

      
Tr Kim Huy
 
 Ni Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngy Xun
     Tnh Xun
      Hong Cng Khim 
 
 Rực R Sắc Xun
      L Thị Lộc 
 
 Ng Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Ma 
    
 Ma Xun Mưa
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Nhớ Khc Ninh Ha
      NGH(NH)
 
 Chm TXun
      
Nguyễn Hong Phi
 
 Nha-Qu MNgn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Ma Xun
      Bch Phượng
 
 Hẹn Xun
      Đn Xun
      Nguyễn Qun
 
 Mơ V Nhớ
      L Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khi
      Dương Anh Sơn
 
 Xun Tnh
      
Kim Thnh
 
Bng Khung Chiều Cuối
      
Năm

      
V Ngọc Thnh
 
 Nhớ Tết Qu Ti
      L Hng Thn
 
 Xun Tnh Thương
      Thi Thi
 
 Dng Xun
      Lời Xun
      Hoi Thu
 
 Ma Xun Xa X
      Ng Trưởng Tiến
 
 Xun Nguyện
      Nguyễn Tnh


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Cc Bạn

      Nguyễn Vũ Trm Anh
  Ct Tin

      
Khuất Đẩu
 
 Xun Ny Chị Khng V
      L Thị Ngọc H
  Ma Xun Anh Yu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bi

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đnh

      
L H
  Xun Vắng Mẹ...

      
Hong Lan
 
 Bn Dốc Đời Nhn Lại Những
      
Xun Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi C Bạn Nhỏ Xm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Lm Con Th Phải L Con
      Phan Song
 
 Bng Dng Một Ma Xun
      
Lm Minh Ti
 
 Người Trễ Hẹn Ma Xun
      
Nguyễn Hữu Ti
 
 Dng Đời
      Thi Thi
 
 Ba M Ti
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đn Giao Thừa, Đi
      
LCha Hi Lộc Đầu Xun

      Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
 Một Cht Ưu Tư
      Nguyễn Tnh
 
Một Ma Xun An Bnh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 


 


                                         

XM SỢ VỢ

- Nguyễn Hiền -

 Cựu học sinh TBT 1960-1964


Bấc. Những cơn gi the the thổi hắt qua mặt, mơn man hai tay, hai chn thấm vo da thịt khiến Tư Quo rt chn ln ghế, ngồi con ro theo kiểu nước lụt, sut soa: Gi ngọt thiệt.

Gi ngọt. Nhớ bữa qua Tư Quo cn khoe tối ngủ ở trần, ti cười ni: My m cũng biết lạnh sao?.

-Tại ở đy trống gi, Tư Quo chống chế.

Đng l ci bn trn vừa lm bn ăn vừa l nơi uống tr vo ci giờ m chỉ c dn nh qu ngủ như g, mới chạng vạng đ ln giường v tầm 4 giờ sng đ thức dậy kiếm ly nước tr cho ấm bụng đặt ở hng ba, một vị tr khng ring g ma đng m ma no gi cũng lồng lộng. Nhưng cũng phải ni l ma đng năm nay lạnh thiệt, lạnh bất ngờ. Những cơn mưa rả rch ko di từ giữa thng 10 đến đầu thng 11 vẫn khng c dấu hiệu kết thc cng với những đợt bấc mang ci lạnh từ miền Bắc trn vo  t nhiều đ lm thay đổi thi quen mnh trần, quần đi quanh năm của Tư Quo.

N đang mặc ci quần di mu xanh học tr v ci o mu xanh l mạ, khoc thm bn ngoi một ci o ấm.

Thấy ti nhn chăm bẩm vo bộ đồ đang mặc trn người, Tư Quo hơi nhột: Đồ tụi n mới cho đquần của cng ty vệ sinh mi trường cn o l hng quảng co của hng dầu ăn.

-Khỏi phải ni. Nhn l biết đồ cho liền..., ti cười rồi chọc thm: Lạnh th ở nh m đt vợ ngủ cho ấmai biểu qua đy

-Vợ gi rồim c m lạnh thm.

-Chớ khng phải vợ khng chom.

Thật ra khng phải v duyn v cớ m ti chọc Tư Quo chuyện vợ khng cho m. Cu chuyện xảy ra cũng đ hơn chục năm nhưng trong giới sợ vợ ở xm ti vẫn cn nng hổi khi tr tam rượu tứ. Bữa đ nghe đu Tư Quo nhậu về sương sương khng biết leo ln giường vợ lm sao m sng ra trật một cnh tay. Lc đầu, hỏi th n ấm ớ: Xỉn qu, bước xuống giườngtrượt chn t, chống ci tay. Nhưng mấy bữa sau, nguồn tin xuất pht từ mấy đứa con của n, kể: Nghe ba m ci lộn, nghe m ni đi nhậu cho đ rồi về quậy, của sẵn sao m muốn lc no th muốn rồi nghe uỵch một ci

Chỉ cần một cht suy diễn l biết ngay chuyện g đ xảy ra. Từ đ, mỗi khi Tư Quo nhậu xong, khật khưởng ra về, mọi người đều hỏi với theo về nh vợ c cho m khng đ....

Cn ring ti th ti đặc biệt knh nể Tư Quo ở chỗ đi ra đường khng bao giờ c tiền trong ti mặc d n rất biết cch kiếm tiền, xoay sở đủ nghề theo kiểu nng nhn, ai thu mướn g cũng lm tuốt.

Chuyện mới xảy ra rặt rng. Ti khng biết n đi đu, lm g cả một buổi sng khng thấy tăm dạng cho đến khi nhận c điện thoại cầu cứu của n lc đang ăn trưa. Xe bị lủng, bỏ v bị chm đẹp hết mười ngn. May m loi người đang sống ở thời đại cng nghệ thng tin, v gi trẻ lớn b ở xm ti đều chơi di động nếu khng chắc n phải cuốc bộ hơn 5 cy số về nh xin tiềnvợ lấy xe.

Bực mnh v chuyện khng đu, bỏ dở bữa cơm, ti nặng lời:

- Tiền lm đu hết rồi v tib hết rồi phải khng?  

-ỜờTư Quo ngậm hột thị.

Do qun tr miễn ph của ti mở cửa từ lc 4 gờ sng, ngồi dai phai nt nn khng thiếu những cu chuyện sợ vợ kể ra cười chơi cho hết giờ đều nhất tr cho rằng chỉ số sờvờ của Tư Quo cn thua xa lơ xa lắc một số người khc

 

V gương mặt điển hnh sờvờ thứ hai thường được mọi người nhắc đến l Tm Tấn với tấm thn vai ba thước rộng, thn mười thước cao cỡ Từ Hải trong truyện Kiều của Nguyễn Du nhưng phải ngước nhn vợ n thấp hơn một ci đầu.

Tm Tấn cũng l kiểu thợ đụng trong thời gian nng nhn nhưng c điều n lm ăn cẩn thận, hết việc chứ khng hết giờ, thnh thử cả xm đều thch, chuyện lớn chuyện nhỏ đều ku n. Tuy nhin Tm Tấn hơi bị lười, thch đn đm bạn b ht karaoke hẹn nay hẹn mai nhiều khi lm lỡ việc.

Một lần, ti ku Tm Tấn pht gim ci hng ro v dy mớ cỏ dại trong vườn. N hẹn mai rồi mai tới 4, 5 bữa khng thấy mặt mũi đu. Rồi c người mch nhỏ: Ci thằng bị vợ xỏ mũi mđi ln đi xuống hầu n lm g cho mệtsao khng ni với vợ n. Ti tm vợ n v được hứa: Mai em ku ổng xuống lm cho anh. Ni chiều hm trước sng hm sau quả nhin đ thấy Tm Tấn tay rựa vai cuốc bước v nh ku ầm ln: Lm gđu?

Tm Tấn cn l dn nhậu c đẳng cấp, nhậu tới bến lun nhưng chỉ uống khi no c sự gim st của vợ bằng khng th đừng hng, nữa ly cũng khng dm đụng tới. Hnh như sờvờ l chuyện đương nhin của đn ng ở xm ti nn khng bao giờ ti nghe Tm Tấn ku ca hay phn nnvợ thế ny, vợ thế nọ. N vẫn hạnh phc bn người vợ thấp hơn n ci đầu nhưng bắt n phải ngước nhn.

Kế đến l một cao thủ khc bị vợ siết như siết con ốc b-loang đến chảy nước l Hai Dưỡng.

Hai Dưỡng c mấy so đất quanh năm lm mu no l đậu, mướp, c, dưa leo, khổ qua, rau mồng tơi, rau bồ ngtma no thứ đ bn quanh năm, gặp buổi chợ được ma trng gi c khi bn tới cả triệu một ngy nhưng nhiều lắm trong ti n chỉ đủ tiền mua vi điếu cotab lẻ.

Hai Dưỡng ghiền rượu, cả ngy lm mệt, chiều muốn kiếm một xị giải mệt tối ngủ cho ngon giấc nhưng tiền đu l một bi ton nan giải. V vậy hễ đến chiều l n giống như con g mắc tc, rảo đầu trn xm dưới, thấy đu c nhậu l tấp vnhậu k. Xm lng m, ai tiếc chi ly rượu nhưng chuyện g cũng c giới hạn của n, lu lu một lần th được cn đằng ny ngy no cũng thấy mặt ai m chịu.

Cuối cng, chỉ cần thấy ci dng của Hai Dưỡng từ xa l họ đ giấu hết rượu mồi, sẵn sng đn tiếp nphủ phng: Sao bữa nay tới trễ qu vậycn ci con mẹ g đumồihết, rượuhết tụi ny cũng sắp đứng dậy.

Ngoi ra, Hai Dưỡng cn m nhử cu nhưng khng c con cu mồi no nn hnh nn dng. V n phải lm ci cng việc đi ct tm vng, mua những con cu bả vi chục ngn về nui chờ ngy  ln mồi nhưng một con cu từ lc mới bắt về cho đến khi ln mồi đu phải dễ. Chưa ni tới thời gian nui, c con ở ngoi đồng hay bắt về nui hai ba, ba năm vẫn khng chịu gy, c con th vi ba thng đ gy, đ thc, đ g nhưng chỉ l chơi tạm, nghe gy cho vui cn đem ra đồng nhử th mới nghe chim ngoi gy đ np hủ nước.

Ti c một con cu mồi gy giọng ba, c thể ni đ l một diva trong họ nh cu gy. Hai Dưỡng rất m con cu của ti, một lần gạ gẫm:

-Anh m chơi g Hai triệu để tui

Rượu uống cha cn tạm được nhưng chơi cu cha th tuyệt đối khng.

Nhưng biết qua r Hai Dưỡng m dm xin vợ hai triệu để mua cu chơi ti chết liền, nn tố lun:

-My dm mua thtao cũng dm bn đ anhưng phải đưa tiền liền v đưa đủ một lần

Quả nhin n năn nỉ khổ sở:

-Tui đưa trước anh hai trăm rồi tui

Chịu. Hai Dưỡng l em họ của ti nhưng anh em một lẻ cn tiền bạc phải sng phẳng, cứt tru để lu ha bn, cu về tay n rồi đi đi nợ cho biết đến bao giờ. Vả lại trong giới chơi cu gy, nghe ni tới giọng ba l ai nấy đều thm nhỏ nước miếng, gi cn cao gấp nhiều ci gi hai triệu m ti bnchơi cho Hai Dưỡng.

Con cu ny ti mua của Tư Quo năm chục ngn khi mới bắt về. V bất ngờ l vi ngy sau n đ gy v cng bất ngờ hơn l gy giọng ba mới chết. Lc nghe ti ni con cu gy giọng ba, Tư Quo khng tin bởi chnh tay n nhử bắt m. Rồi n rnh một buổi, nghe con cu ti gy, tiếc hi hụi ni: Phải biết tui đu c bn cho anh.

Khng mua chịu được Hai Dưỡng gạ đổi con g ni b thm năm trăm.

-Chnh lt trả tui một triệu rưỡi tui khng bntnh để tết đ chơi.

Hai Dưỡng phịa m khng c căn. G ni tiền triệu trở ln phải thấy chn xy, chn xổ. Con g của Hai Dưỡng mới lắt tai, lắt trch gi thị trường chưa tới năm trăm. Ti chưa thấy con g của Hai Dưỡng nhưng c nghe Chnh lt ni qua.

-Chinh lt trảsao khng bn cho n?

Chnh lt, pht m theo kiểu dn qu ở khc ruột miền Trung, khng t người nghĩ ngay Chnh bị hắc lo, lang ben g đ nhưng lt ở đy l kiểu ăn ni ltlt, ni sanh chuyện, ni cho c chuyện ci.

Chnh lt, ngoi nghề tay mặt l lm ruộng, cn c nghề tay tri  l bẫy chim sẻ bn cho cc qun chim bn phng sanh, bn cho cc qun cho dinh dưỡng v cc qun nhậu.

Lm ăn cũng được, c đồng ra đồng vo nhưng cũng như Tư Quo, Tm Tấn, Hai Dưỡng kiếm được bao nhiu tiền về hai tay dng cho vợ hết đ đnh nhưng nổi tiếng hơn hết l chuyện con vợ qu quắt của n bưng nguyn mm thịt ch đổ hắt ra sn đ được ghi vo sch kỷ lục Guiness sờvờ ở xm ti.

 

Số l bữa đ ở xm ngoi c một con ch bị xe cn chết được bn ha gi một trăm ngn. Lc đ Chnh lt đang cy, bỏ buổi cy, a-l tứ tung ku gọi gp cổ phần rồi mang về nh xẻ thịt tnh chia ra mạnh ai nấy mang về nh ăn nhậu kiểu g th nhậu. Nhưng khng biết cao hứng thế no lại by ra nhậu ở nh Chnh lt. Thường Chnh lt ton xch đt tới nh người khc nhậu, cn nh n th chỉ dnh cho anh vợ, em vợ, b con pha bn vợ... tức l những người được vợ chấp nhận.

 Đang nhậu ngon lnh, vợ Chnh lt đi hi ớt mướn về thấy nh cửa tanh bnh, cơm nước khng c, tức qu, mắng ch chửi mo, dằn mm xng chn dưới bếp chưa hả, đng đng bước ln xng vo bn nhậu  bưng nguyn mm thịt ch lm ci o ra sn, thịt một nơi, chn dĩa một nơi vương vi tứ tung cn bạn nhậu của Chnh lt, sau một pht ngơ ngc khng biết chuyện g rồi mạnh ai nấy lủi về.

 

Chnh lt qu một cục với chiến hữu, tủi thn đến mức khc tức tưởi nhưng nhất vợ nh trời cho d lc đ hơi xỉn cũng khng c l gan cc ta dm cương với vợ m cũng lủi theo đm bạn ra ngoi g m ngủ nghe đu tới xẩm tối, đứa con gi lớn đi học về nghe ni, sợ ng ba nằm sương nằm gi lỡ nữa đm nữa hm trng gi chết nn ra dắt vo nh. 

 

Ti biết Chnh lt trả ltlt Hai Dưỡng chơi chớ g ni của n cả chuồng ăn tốn la, vợ hăm he bn chợ để mua đồ tết cho con, khiến n năn nỉ gy lưỡi mới giữ lại được, rước thm của nợ về, n chỉ c nước tối ra ngoi g mngủ.

Gi ngọt thiệtCng về sng trời cng lạnh dữ. Ti mặc tới 3 ci o ấm m  cn cắn răng chịu lạnh huống hồ chi Tư Quo với ci o ấm mỏng tanh khoc bn ngoi.  N chịu hết thấu:  Thi tui về m đt con vợ gi cho bớt lạnh đy.

-Ừ, ti cười: Về m đi c cn hơn khng.

C cn hơn khng. C thể v vậy m qun tr của ti bữa nay ế ẩm. Những người bạn tr l của ti cho d theo chủ nghĩa sờ ..vờ nhưng dẫu sao cũng cn c ciđt vợ để m trong những ngy lạnh lẻo như thế ny. Cn ti  một mnh nn đnh m ci cheo queo ngồi chờ sng 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hiền
( Noel 2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                        

    

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2012- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương