Mục Lục

 

  Trang Ba
     
Ban Bin Tập
 
 L TXun
      L Văn Ng
 
 Đọc L TXun
      C H
 
 STo XNinh
     
Phan Song
 
 Cu Đối Mừng Xun
      Tư Nguyn & L Văn Ng
 
 Chc TẾT NINH-HA.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xun
 

  "Xun Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiu
  "Xun Hợp Quần"

      
L Thị Đo
 
 Lng Người Rộng M
      
NXun

     
Vinh H
 
 Mừng Xun Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chc Xun
      Xun Đ V
     
L H
 
 Đn Xun
     
Nguyn Kim
 
 Xun Qu Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyn Ngộ (L Văn Ng)
  Xun Nhm Thn Hy Vọng

     
Tư Nguyn  (Bi Ngoạn Lạc)
  'Xun Hợp Quần"

     
 Nguyn Phong (TN Chnh)
  "Xun Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xun Cảm
     
L B Thin
  "Xun Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
 Tnh Khc Ma Xun
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
un Qua  Hồi c Ma Xun
   
 Vn Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoi Niệm Xun V Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tin Tại Cao
      
Nguyn Pleiku

   
 L Ph Thọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 C Một Ma Xun NThế
      ĐThị Hương Bnh
 
 Chuyện Nh Chuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Rm
 
 Những Chuyến Đi V Vọng
      L Ph Thọ
 
Chuyện Tnh Cuối Năm
      Bi Thanh Xun

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
 Chc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngy Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Ma Xun

     
Hong Bch H
 
 Hoa Ngy Tết
     
Nguyễn Tường Hoi
 
 Chợ Hoa Ngy Tết
     
V Hong Nam
 
Ba Mươi Ba Đa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngy Tết
 


 
 Xm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều C Số - Tm
      
Người Bảo V

     
L H
 
 NHn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Mnh Ơi !
     
L Thị Hoi Niệm
 
 Chuyện Vui Ngy Tết
      H Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang Tr 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    L Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Rm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      T Trinh
 

 

XUN Ca Ht


 
Nhạc Xun V Qu Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiu,  L Hổ,
     
LT Hoi Niệm, LL Minh Tr

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thc Tm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thnh 

Tn Gio

 

  Cu Chuyện Đầu Năm
      
L Thị MChu
 
 Di- Lặc Mang Xun Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chng Con VĐy
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Mi Trong
      
Tim !

      
Bạch Lin


 
 

TVi
 


  Vi Mẩu Chuyện VTin Tri
      
Lin Khi Chương
  TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thi Lan: Một
      
Chuyến Đi KTh

      Nguyễn Thị Thanh Tr

 

 

Năm Thn Ni Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhm Thn
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vi Pht Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-468
      Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phi
 
Tn Giả Mục-Kiền-Lin
       Nguyễn Văn Ph
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
L Phụng
 
 Đường Vo KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim
 


 

Sưu Tầm
  
 Cc BTranh Dn Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem Hnh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      H Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Bin

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      L H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Lin
  Php Nhiệm Mầu

      
L Ph Thọ
 

 


Văn Ha
m Thực
 
 Gi Thủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vo Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQu Nh
      Kem Flan (Bnh Flan)
      L Thị Đo
 
 Mn Canh Lgume
      Việt Hải
 
 Mi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tm Rang Muối Tiu: Video 
      
Tm Sốt Sữa: Video

      L H
 
 Chuẩn BNấu Bnh
      Bạch Lin
 
 Những Đặc Sản Hồn Q
      
ViệtNam Vo Tết Nhm Thn

      Nguyn Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Vim Kết Mạc

      
BS L nh
 
Bệnh Tay Chn Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Mn Mới
      
Kiều Lam
 
Biển C Linh Hồn Khng?

      
Bạch Lin
 
Vạn Vật
 
    Bạch Lin
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
V Hong Nam
  Phn Biệt

      
L Văn Ng

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 
 Những Điều L Th V
      
Ninh-Ha

     
Trần Minh Hiền
  Đm Cưới Đầu Xun

      
Phan Nho
  Những Ngy Đồng Qu

      L
Ph Thọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyn No Ti Đến Với
      
Ninh-HaDOTCom

     
Trm Anh
 
 Đầu Năm...Khai My
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đo
 
Năm Học 1974-1975

      Trần H Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bi Thanh Xun

 

Bn Cng


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chc Xun

     
Ngọc nh
 
Nắng Xun

      Tuyết Xun
     
Huỳnh Thị H
 
Min Trường Xun Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xun Mới

     
Nguyn Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Knh
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chc Tết

     Vui Xun - Đn Tết
     
Lm Ngọc
 
Xun Tuổi T

     
Thanh Nhn
 
Tm S Đầu Xun

     
HThị Thanh Nhn
  Lời Chc Đầu Xun

      Tưởng Ma Xun
     
H Tấn S
  Chc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị Th
 
Cn Lại Trong Em...

     
Thy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Cc Anh V Ti

     
Người XVạn
 

 

Cc Trường Khc


 
Họp Mặt Đầu Xun

     
L Thị Ngọc H

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Ma Lụt Qu Ti

      
Trần NPhương
 
V Bo Lụt Năm Nhm
      
Thn 1904

      Nguyễn
Văn Sm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhn Ơi

      Lương L
Huyền Chiu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hong Bch H
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
Tnh SLạc Long Qun V
      
u Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChu V Bi TUTLm

      
Vinh H
  Nhớ Sao L Nhớ Xun Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TL Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hin Thi Tập:
      
Bi Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Ma Yu Thương
      Kim Thnh
  Chm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyn Dng Ma Xun

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Ma Xun Qu Cũ
      Vn Anh
 
 Nỗi Niềm Xun
      Dương Cng Khnh
  Hương Xun

      Nguyễn Thị Bảy
  Chc Xun

      Trần Thị Chất
  NMy Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiu
  Xun Cao Nguyn

      Du Xun
      Nguyễn Thị Cc
  Hoa Xun Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đi
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bi TCon Cc

      
Nguyễn Hiền
  Ma Xun Qu Hương

      
Tường Hoi
 
 Em VCng Xun
      Mời Xun Ln Ngi
      
Nguyễn Văn Ha
  Chm Thơ Họa

      
Vinh H
  Mu Xun

      
Tr Kim Huy
 
 Ni Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngy Xun
     Tnh Xun
      Hong Cng Khim 
 
 Rực R Sắc Xun
      L Thị Lộc 
 
 Ng Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Ma 
    
 Ma Xun Mưa
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Nhớ Khc Ninh Ha
      NGH(NH)
 
 Chm TXun
      
Nguyễn Hong Phi
 
 Nha-Qu MNgn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Ma Xun
      Bch Phượng
 
 Hẹn Xun
      Đn Xun
      Nguyễn Qun
 
 Mơ V Nhớ
      L Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khi
      Dương Anh Sơn
 
 Xun Tnh
      
Kim Thnh
 
Bng Khung Chiều Cuối
      
Năm

      
V Ngọc Thnh
 
 Nhớ Tết Qu Ti
      L Hng Thn
 
 Xun Tnh Thương
      Thi Thi
 
 Dng Xun
      Lời Xun
      Hoi Thu
 
 Ma Xun Xa X
      Ng Trưởng Tiến
 
 Xun Nguyện
      Nguyễn Tnh


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Cc Bạn

      Nguyễn Vũ Trm Anh
  Ct Tin

      
Khuất Đẩu
 
 Xun Ny Chị Khng V
      L Thị Ngọc H
  Ma Xun Anh Yu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bi

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đnh

      
L H
  Xun Vắng Mẹ...

      
Hong Lan
 
 Bn Dốc Đời Nhn Lại Những
      
Xun Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi C Bạn Nhỏ Xm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Lm Con Th Phải L Con
      Phan Song
 
 Bng Dng Một Ma Xun
      
Lm Minh Ti
 
 Người Trễ Hẹn Ma Xun
      
Nguyễn Hữu Ti
 
 Dng Đời
      Thi Thi
 
 Ba M Ti
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đn Giao Thừa, Đi
      
LCha Hi Lộc Đầu Xun

      Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
 Một Cht Ưu Tư
      Nguyễn Tnh
 
Một Ma Xun An Bnh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:diem27thuy@yahoo.com

  


 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

B

 

 

a năm lin tục, ti tranh thủ thu xếp về để giỗ m v ăn Tết với gia đnh, tm cht hơi ấm thm tnh m gần mười hai năm nay chẳng thể no c được. Những ai xa nh mới biết, mấy ngy Xun n quan trọng với mnh như thế no. Hễ giở tờ lịch, thấy người Mỹ chộn rộn lo Noel l mnh cũng bắt đầu rần rần chịu hổng nổi rồi .

 

Đm giao thừa, ti ra đo Bnh t, ha với dng người đng như kiến coi bắn pho bng. Hồi giờ cứ nghĩ dn Ninh Ha t lắm, c một nhm chớ nhiu, ai d người đng như kiến, đi rần rần như thc, lỡ c chuyện g chắc co gi chạy, dẫm đạp ln nhau dẹp lp như con c hố qu. Cc chng trai trẻ, c nng xinh xinh, cao ro, chn di, từ khắp mọi miền của huyện ta về, những người xa qu mỗi năm về được t ngy cũng bon chen ra ngắm, chỉ c điều cất giọng ln vẫn cn ci giọng qu rặt, thỉnh thoảng cũng gặp được vi đứa bạn năm xưa. Giao thừa qua, pho hết, hai chị em chen lấn về, chợt thấy mấy chiếc xe lin tỉnh đậu ở ng ba ngoi chờ hết người mới chạy. Trn xe, những gương mặt mệt mỏi mất ngủ, buồn buồn khi phải đn Tết ở qu người xứ lạ, khi tiếng pho bng giao thừa nổ gin, chắc họ chạnh lng dữ lắm khi chẳng biết mnh đang ở nơi đu. Chắc tại giữa cả triệu người về qu đn Tết, họ khng tm được tấm v đng ngy, c khi cng việc cn ko di mi cuối năm, thi th rng lm kiếm thm vi ba đồng mua thm t qu về qu cho sấp nhỏ.

 

Những đi mắt thẫn thờ giữa thời khắc thing ling năm cũ bước sang năm mới, một cch k lạ cứ m ảnh lm ti bng khung hoi rồi nghĩ lại ci cảnh gần cả chục lần bơ vơi giữa đất Mỹ gi lạnh, hay c khi 28 Tết phải lủi thủi ko va li ra phi trường về lại bn ny khi khng dời được lịch học, bất gic da g da vịt nổi tm lum. Ai d năm nay tới lượt mnh tự ngắm chnh đi mắt thẫn thờ trong gương.

 

Ti giống M, hay gọi thng mười hai m lịch l thng Chạp, thng một l thng Ging v chỉ cần nghe hai chữ thng Chạp thi đ thấy rộn rng hết sức khi người ta cuống cuồng d giu hay ngho cũng rng chuẩn bị cho một ci Tết tươm tất để sang năm mới mong cho mọi điều thuận lợi. Khi một trong ba ci rằm lớn nhất trong năm, rằm thng Ging kẻ khing người quảy, rằm thng Bảy kẻ khc người cười, rằm thng Mười kẻ cười người khc, qua đi lại m ra chợ coi khng kh Tết rộn rng no nhiệt. Ở Ninh Ha, muốn biết chuyện g, nghe ngng tin chi, cứ ra chợ l r tất.

 

Ti nhớ Tết qu, nhớ ci khng kh m Si Gn, Nha Trang, hay H Nội chẳng bao giờ c được. Cuộc sống thay đổi, con người thay đổi, mọi gi trị tinh thần thay đổi, nhưng đu đ ở qu, người ta vẫn cố giữ một cht chn chất hồn dn tộc. Thay v đỏng đa đỏng đảnh cầm cục tiền ra chợ rt xn xẹt mua tất tần tật hổng thm trả gi, c ai đ vẫn miệt mi mua kiệu về gọt rễ, lột lớp vỏ ngoi, ngm với nước tro cho trắng; cắt đu đủ, c rốt thnh hnh tứ gic đem phơi hai nắng cho heo ho, đem ngo với đường, muối, mắm, bỏ thẩu ngm chua. Vi bữa mở ra lấy đũa trộn đều, gắp bỏ v miệng ăn thử một miếng, n gin xừn xựt. Hng xm vẫn giữ thi quen đnh bột với đường ct trắng v mớ trứng g đều tay m khng cần bột nổi, li mớ khun sắt rỉ st, ch sạch, bắt ln bếp than hồng lm bnh thửng. Mi bnh thửng lẫn với vani thơm k lạ, n đnh thức vị gic, xc gic, thnh gic, tất tần tật gic quan của con người khi tay run run, mỉm cười, cầm ci bnh vng ươm bỏ v miệng cắn nhẹ, n ngon tới tận kẽ răng.

 

D Tm vẫn giữ nghề gi bnh tt mỗi năm, nấu cho gia đnh, bn cho b con lối xm. D huy động cả đội qun con nt đi mua l chuối ta, ngm nếp, ướp thịt mỡ với hnh, hầm đậu xanh, luộc đậu phộng, by ra trước sn gi bnh tt. D by ba bốn lớp l, lấy chn mc nếp đổ v, lấy tay banh đều, với tay gắp miệng thịt mỡ c dnh t nạc bỏ giữa, thm v đậu xanh hay đậu phộng rồi mc thm chn nếp đổ v. M bnh tt phải ăn với thịt mỡ mới ngon nhen, ai sợ cao mu hổng dm ăn mỡ, đi ton nạc, bnh mất đi mi vị. Bởi khi gi, mỡ chảy ra thấm vo từng hột nếp căng trn, mướt rượt. D gi chặt tay, răng rụng gần hết, miệng mm xọm nhưng vẫn hm dng răng siết bnh tt bằng sng l cho n chặt tay, nước khng chui v nho bnh. T Dzẹo thức trắng cả đm canh chụm củi (thay v xi bếp gas) cho nồi bnh tt, mi l chuối tươi trộn lẫn nếp mới len khắp xm thn, thơm đến từng mi ngi.

 

Tết m thiếu bnh mứt với hột dưa th hổng cn l Tết nữa. Ăn rằm thng chạp xong, d Năm đ lo xắt dừa, gọt gừng, khoai lang, ngm với nước vi trong rồi vớt ra phơi cho ro. Mỗi thứ mỗi thau, trộn chung với đường ct trắng, để lửa than riu riu trộn cho đều tay. Tới khi no đường kh dnh vo miếng khoai, gừng, cắn thử một miếng vừa cay vừa ngn ngọt, thanh thanh l mứt tới (để cả hai ba thng cũng hổng sợ hư). Sau đ d quay qua lm me dẻo v me ngm. Me gi (khng dốt) giờ người ta lột sẵn bn, lựa tri căng trn, t hột bỏ v thẩu ngm với đường ct sống n hơi lu một t nhưng khi thấm ăn ngon b chy bồ cht, gin v thanh hơn nhiều so với thắng nước đường. Cn me dẻo, phải lấy hột rồi xm đều, vắt sạch nước chua trộn với đường ct, xắp vng trn trong thau, giữa l nước đường. Lấy v mc nước đường tưới ln me đều tay, tới khi no đường tới, rờ tay v me thấy dinh dnh l được rồi đ. Hột dưa th cắn xả đầy nh, nhưng mng một khng được cầm chổi qut nhen, sợ qut lun ti lộc th khổ.

 

Hng xm lc no cũng chộn rộn, nhưng ring nh ti th chẳng mấy khi vui bởi m rầu lo chạy tiền trả nợ khng để dy dưa qua năm mới. Người ta khất hổng sao ring mnh hổng muốn nợ nần ai cho mệt. Tng tiền, phải li hết mớ vng vng cất năm nảo năm no ra khi no c tiền sắm lại. D cực cỡ no, m cũng rng lo một ci Tết tươm tất, cũng đi ra đi v hối sấp nhỏ mua vi, pha mu qut ln vch. Mi vi ti hăng hăng đủ mu xanh đỏ nhn tươi ri. Rồi v bn thờ, thắp nhang xin ng b lấy bộ lư hương cả năm m khi đen, xin khế chua về trộn với tro ch mọi ngc ngch cho trắng. Ba đn đốc qut dọn nh cửa, lau nền xi măng, lấy chổi sống l qut hết mạng nhện bm đầy trn mi ngi. Rồi ra chợ mua l mới bằng đất nung về thay thế ba ng to cả năm trời cật lực đỏ lửa cho gia đnh. Chỉ c cuối năm, tụi ti mới được ăn những mn đặc trưng cho ba ngy tết như bnh trng cuốn măng kh kho với thịt g hay vịt, khổ qua xo trứng, canh bn tu nấu với lng g, thịt thưng, bnh tt.

 

Mỗi năm vo dịp ny ti mới được chị Ha may cho một bộ đồ mới để mặc (chả b by giờ ti đi shopping mỗi tuần). Ni đồ mới cho sang chứ ton vải thừa của khch chắp thnh o (nhn m đen lắm nhen, o đủ mu xanh đỏ). Chị ưu tin may cho khch trước, cn trong nh th để sau. Đm ba mươi vẫn chong đn đạp my. Sng mng một, tụi ti đứng ngoi cửa sổ, xong ci no chị thảy ra ci đ, đ lật đật mặc v tung tăng ra đường, trn o vẫn cn lờ mờ đường phấn may.

 

Giao thừa tới, ba thắp nhang cng ng b ph hộ cho năm mới lm ăn pht đạt. Giếng được đậy kn khng thả gu trong ba ngy cho tới khi cng giếng, bnh tri được thay mỗi sng. Ti thức nổi th canh đốt pho, khng th ngủ gật lc no chả hay, sng mai tiếc hi hụi v cả năm canh c lc ny m hổng chịu thức. Sng mng một xếp hng cho m l x, hổng nhiều nhỏi g, nhưng nhận được vi trăm bạc bỏ trong ci phong b đỏ l sướng rn cả người. (Giờ ti bỏ ra mấy chục triệu l x, đi khi vẫn thm được ai đ l x vi ngn t ỏi, để ti được nhận ci b đỏ may mắn, gợi ln trong lng ci thuở con nt nn nao hồi xưa, để t ra cn biết mnh được quan tm. Nhưng mọi người qun hay v tnh hổng nhớ điều đ. C lẽ họ v tm.

 

Những gi trị cũ theo thời gian phi pha đu hết. Bao lớp người đi trước giờ theo ng theo b nằm yn trong lng đất, về với giời cao, để lại khoảng trống thế hệ chẳng thể no lấp nổi, người trung nin thầm lặng giữ cht hương vị ngy xun giữa những đổi thay chng mặt của đời sống , những đứa trẻ ngy đ như ti, giờ nửa đời người phiu bạt, lu lu về đau đu tm lại thng ngy xưa cũ.

 

Năm nay ti khng về, chẳng biết c ai đi chợ hoa vo đm hai tm hai chn, mua cc vng về chất đầy nh, vạn thọ để trước ng; khng biết c ai xng xnh cầm cọc tiền đi chợ mua bnh mứt dưa hnh, nem chua, bia rượu để đầy tủ lạnh. C mợ chợ vẫn đng, vắng mợ chợ chẳng bỏ khng bữa no, thiếu ti, Tết vẫn rộn rng v ho hức, nhưng ti biết, t ra gia đnh, b bạn, vẫn ngậm ngi nhớ tới thằng ti một mnh giữa trời buốt gi đn Tết xứ người. Mai năm cũ đ bắt đầu he h nở, đo năm ngoi chị bảo nụ ra đầy cnh, hoa năm cũ vẫn cn, chỉ c người năm xưa khng về kịp lc.

 

D đ đi dọc Việt Nam những ngy lễ Tết, gh Huế, Hội An, Đ Nẵng, ra H Nội, v Si Gn, xuống Cần Thơ, khng kh chộn rộn đ lắm, nghe nhiều phương ngữ, lặng ngắm dng người qua lại, coi mai vng, đo phơn phớt hường, cc đủ mu khoe sắc thắm, nhưng vẫn rất tự ti, trề mi bảo rằng, hổng Tết nơi no vui v đẹp bằng Tết Ninh Ha hết.

 

Thng năm mi miết đi khng trở lại. Muốn về lắm chớ để hng t tiết trời lnh lạnh, khoc vội manh o dy đi giữa khm hoa vng, nhưng lại chần chừ bởi c chuyện ny, chuyện khc. Thi đnh lm người trễ hẹn ma xun. Ai đ được ở qu vo ba ngy Tết l người may mắn v khng chịu cảnh lc giao thừa bn nh lẳng lặng một mnh ra giữa trời, nước mắt chảy thnh dng thấy tủi thn.

 

Tết năm sau nhất định sẽ về, nhất định l như thế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Ti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

   

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2012- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương