Mục Lục

 

  Trang Ba
     
Ban Bin Tập
 
 L TXun
      L Văn Ng
 
 Đọc L TXun
      C H
 
 STo XNinh
     
Phan Song
 
 Cu Đối Mừng Xun
      Tư Nguyn & L Văn Ng
 
 Chc TẾT NINH-HA.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xun
 

  "Xun Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiu
  "Xun Hợp Quần"

      
L Thị Đo
 
 Lng Người Rộng M
      
NXun

     
Vinh H
 
 Mừng Xun Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chc Xun
      Xun Đ V
     
L H
 
 Đn Xun
     
Nguyn Kim
 
 Xun Qu Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyn Ngộ (L Văn Ng)
  Xun Nhm Thn Hy Vọng

     
Tư Nguyn  (Bi Ngoạn Lạc)
  'Xun Hợp Quần"

     
 Nguyn Phong (TN Chnh)
  "Xun Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xun Cảm
     
L B Thin
  "Xun Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
 Tnh Khc Ma Xun
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
un Qua  Hồi c Ma Xun
   
 Vn Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoi Niệm Xun V Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tin Tại Cao
      
Nguyn Pleiku

   
 L Ph Thọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 C Một Ma Xun NThế
      ĐThị Hương Bnh
 
 Chuyện Nh Chuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Rm
 
 Những Chuyến Đi V Vọng
      L Ph Thọ
 
Chuyện Tnh Cuối Năm
      Bi Thanh Xun

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
 Chc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngy Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Ma Xun

     
Hong Bch H
 
 Hoa Ngy Tết
     
Nguyễn Tường Hoi
 
 Chợ Hoa Ngy Tết
     
V Hong Nam
 
Ba Mươi Ba Đa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngy Tết
 


 
 Xm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều C Số - Tm
      
Người Bảo V

     
L H
 
 NHn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Mnh Ơi !
     
L Thị Hoi Niệm
 
 Chuyện Vui Ngy Tết
      H Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang Tr 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    L Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Rm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      T Trinh
 

 

XUN Ca Ht


 
Nhạc Xun V Qu Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiu,  L Hổ,
     
LT Hoi Niệm, LL Minh Tr

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thc Tm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thnh 

Tn Gio

 

  Cu Chuyện Đầu Năm
      
L Thị MChu
 
 Di- Lặc Mang Xun Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chng Con VĐy
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Mi Trong
      
Tim !

      
Bạch Lin


 
 

TVi
 


  Vi Mẩu Chuyện VTin Tri
      
Lin Khi Chương
  TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thi Lan: Một
      
Chuyến Đi KTh

      Nguyễn Thị Thanh Tr

 

 

Năm Thn Ni Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhm Thn
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vi Pht Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-468
      Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phi
 
Tn Giả Mục-Kiền-Lin
       Nguyễn Văn Ph
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
L Phụng
 
 Đường Vo KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim
 


 

Sưu Tầm
  
 Cc BTranh Dn Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem Hnh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      H Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Bin

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      L H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Lin
  Php Nhiệm Mầu

      
L Ph Thọ
 

 


Văn Ha
m Thực
 
 Gi Thủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vo Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQu Nh
      Kem Flan (Bnh Flan)
      L Thị Đo
 
 Mn Canh Lgume
      Việt Hải
 
 Mi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tm Rang Muối Tiu: Video 
      
Tm Sốt Sữa: Video

      L H
 
 Chuẩn BNấu Bnh
      Bạch Lin
 
 Những Đặc Sản Hồn Q
      
ViệtNam Vo Tết Nhm Thn

      Nguyn Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Vim Kết Mạc

      
BS L nh
 
Bệnh Tay Chn Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Mn Mới
      
Kiều Lam
 
Biển C Linh Hồn Khng?

      
Bạch Lin
 
Vạn Vật
 
    Bạch Lin
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
V Hong Nam
  Phn Biệt

      
L Văn Ng

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 
 Những Điều L Th V
      
Ninh-Ha

     
Trần Minh Hiền
  Đm Cưới Đầu Xun

      
Phan Nho
  Những Ngy Đồng Qu

      L
Ph Thọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyn No Ti Đến Với
      
Ninh-HaDOTCom

     
Trm Anh
 
 Đầu Năm...Khai My
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đo
 
Năm Học 1974-1975

      Trần H Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bi Thanh Xun

 

Bn Cng


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chc Xun

     
Ngọc nh
 
Nắng Xun

      Tuyết Xun
     
Huỳnh Thị H
 
Min Trường Xun Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xun Mới

     
Nguyn Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Knh
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chc Tết

     Vui Xun - Đn Tết
     
Lm Ngọc
 
Xun Tuổi T

     
Thanh Nhn
 
Tm S Đầu Xun

     
HThị Thanh Nhn
  Lời Chc Đầu Xun

      Tưởng Ma Xun
     
H Tấn S
  Chc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị Th
 
Cn Lại Trong Em...

     
Thy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Cc Anh V Ti

     
Người XVạn
 

 

Cc Trường Khc


 
Họp Mặt Đầu Xun

     
L Thị Ngọc H

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Ma Lụt Qu Ti

      
Trần NPhương
 
V Bo Lụt Năm Nhm
      
Thn 1904

      Nguyễn
Văn Sm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhn Ơi

      Lương L
Huyền Chiu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hong Bch H
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
Tnh SLạc Long Qun V
      
u Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChu V Bi TUTLm

      
Vinh H
  Nhớ Sao L Nhớ Xun Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TL Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hin Thi Tập:
      
Bi Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Ma Yu Thương
      Kim Thnh
  Chm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyn Dng Ma Xun

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Ma Xun Qu Cũ
      Vn Anh
 
 Nỗi Niềm Xun
      Dương Cng Khnh
  Hương Xun

      Nguyễn Thị Bảy
  Chc Xun

      Trần Thị Chất
  NMy Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiu
  Xun Cao Nguyn

      Du Xun
      Nguyễn Thị Cc
  Hoa Xun Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đi
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bi TCon Cc

      
Nguyễn Hiền
  Ma Xun Qu Hương

      
Tường Hoi
 
 Em VCng Xun
      Mời Xun Ln Ngi
      
Nguyễn Văn Ha
  Chm Thơ Họa

      
Vinh H
  Mu Xun

      
Tr Kim Huy
 
 Ni Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngy Xun
     Tnh Xun
      Hong Cng Khim 
 
 Rực R Sắc Xun
      L Thị Lộc 
 
 Ng Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Ma 
    
 Ma Xun Mưa
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Nhớ Khc Ninh Ha
      NGH(NH)
 
 Chm TXun
      
Nguyễn Hong Phi
 
 Nha-Qu MNgn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Ma Xun
      Bch Phượng
 
 Hẹn Xun
      Đn Xun
      Nguyễn Qun
 
 Mơ V Nhớ
      L Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khi
      Dương Anh Sơn
 
 Xun Tnh
      
Kim Thnh
 
Bng Khung Chiều Cuối
      
Năm

      
V Ngọc Thnh
 
 Nhớ Tết Qu Ti
      L Hng Thn
 
 Xun Tnh Thương
      Thi Thi
 
 Dng Xun
      Lời Xun
      Hoi Thu
 
 Ma Xun Xa X
      Ng Trưởng Tiến
 
 Xun Nguyện
      Nguyễn Tnh


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Cc Bạn

      Nguyễn Vũ Trm Anh
  Ct Tin

      
Khuất Đẩu
 
 Xun Ny Chị Khng V
      L Thị Ngọc H
  Ma Xun Anh Yu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bi

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đnh

      
L H
  Xun Vắng Mẹ...

      
Hong Lan
 
 Bn Dốc Đời Nhn Lại Những
      
Xun Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi C Bạn Nhỏ Xm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Lm Con Th Phải L Con
      Phan Song
 
 Bng Dng Một Ma Xun
      
Lm Minh Ti
 
 Người Trễ Hẹn Ma Xun
      
Nguyễn Hữu Ti
 
 Dng Đời
      Thi Thi
 
 Ba M Ti
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đn Giao Thừa, Đi
      
LCha Hi Lộc Đầu Xun

      Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
 Một Cht Ưu Tư
      Nguyễn Tnh
 
Một Ma Xun An Bnh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:diem27thuy@yahoo.com

  


 


 

 

 

 

 

 


 


 

 

P H N   B I Ệ T

Phn biệt thấp hn gy động loạn,

Tr bi dũng c, ph v minh.

L V ă n N g

 

Phn biệt l đặc tnh chung của loi người. Mỗi người trong chng ta đều c su CĂN l: mắt, tai, mũi, lưỡi, thn, . Khi su căn tiếp xc với cảnh giới bn ngoi tương ứng c su TRẦN l : sắc, thanh, hương, vị, xc, php, th sanh ra THỨC.

V dụ :

1- mắt (căn) nhn thấy cy hoa (sắc-trần) nhận biết (thức) l đẹp, xấu, đỏ,vng, tươi, ho v. v.

2- tai (căn) nghe bản nhạc (thanh-trần) nhận biết (thức) nhạc hay, dở, giọng cao, thấp, trầm, bổng v. v.

3- mũi (căn) ngữi mi(hương-trần) nhận biết (thức) thơm, thi, tanh, hi v. v.

4- lưỡi (căn) nếm (vị-trần) nhận biết (thức) ngọt, đắng, cay, chua, mặn v. v.

5- thn (căn) tiếp xc (xc-trần) với vật thể nhận biết (thức) nng, lạnh, cứng, mềm, nhọn, bn v. v.

6- (căn) gặp một sự việc (php-trần) nhận biết (thức) đng, sai, thật, giả, tốt xấu, thanh, tục, thiện, c, vui, buồn, thương ght v. v.

 

Nếu hnh giả dừng ngay ở ci thức ny th khng c g để ni, nhưng thường th theo sau ci thức km theo phn biệt. C hai loại phn biệt, phn biệt cao thượng v phn biệt thấp hn, phn biệt thấp hn do ci TI ch kỷ, cố chấp, kiu ngạo, ganh tỵ, hiềm khch, đả ph, tham lam, sn hận, si m, độc ti v. v. tức l những tnh thấp hn, xấu xa, lm chủ lc hnh giả c ci thức. Nn cuộc đời c những chia rẽ, ly tn, từ anh em đến gia đnh, chồng vợ, b con xa gần, sui gia thn thuộc. Ngoi x hội đon thể chia năm, xẻ bảy, ni xấu nhau, đặt điều, bịa chuyện, lm mất đon kết, th hằn, vốn liếng xấu xa c bao nhiu đem ra trnh lng hết, đi khi cn tm cch thanh ton nhau. Người lnh đạo quốc gia trở nn độc ti thủ đoạn, mang tiếng diệt chủng, mất cả tnh người, xa la dn chng, mất hậu thuẫn nhn dn, đời sống dn lnh thụt hậu ngho đi, nước mất, nh tan ngoại bang xm chiếm. Thế giới, nước lớn hiếp đnh nước nhỏ gy chiến tranh mu đổ thịt rơi, sinh linh đồ thn. Những điều nu trn gọi l phn biệt hạ cấp thấp hn, v tạo sự bất ổn cho mnh, động loạn thin hạ. Để loại bỏ, xa la những tnh xấu, độc hại đ chng ta phải c quyết tm tm học, sửa đổi, loại bỏ nết xấu tm nhn thấy được ci phi l của n.

 

Đời sống hằng ngy, chng ta phải học tập mới nhn thấy phn biệt được ở những đức tnh cao thượng v thấp hn. Con người sinh ra, ai cũng c vin ngọc qu, c tm Phật m khng ngộ nhận, rn luyện tu tập đ m thi. Chn l đời sống bao giờ cũng c ci xấu mới c ci tốt ; dở, hay ; dại, khn ; dữ, lnh ; c, thiện ; phm, thnh ;v. v. đy l những bậc thang, những bải học qu gi để chng ta thanh lọc loại bỏ những xấu xa uế, bước từ từ ln bằng con đường kinh nghiệm, tu tập, trau dồi tm tr, đạo đức để được đời sống cao thượng v đạt đến ba đức tnh : TR, BI, DŨNG. Tr l tm hiểu biết đng như thật cng khắp, bi l tm yu thương khng cầu lợi cng khắp, dũng l tm tự tại từng giy pht, khắp nơi chốn.

 

" Tr bi dũng c. Ph v minh "

 

Trn đời ny c ci g thật tướng đu, tồn tại mi mi m chấp nhứt tranh ginh bất chnh, dnh mắc đin cuồng, hận th ngu dại, ăn ni cuồng ngng, chẳng khc g thằng m sờ voi. khi lầm lỡ th sửa chữa, xưng tội, sm hối, ăn năn, điều quan trọng, khn ngoan l thấy được v từ bỏ ci lỗi của mnh, tức l bỏ đi ci Ta v hnh, v tướng, đừng để cho n hnh hạ mnh v thn bằng quyến thuộc, đồng bo, nhn lọai, cuối cng như cc nh độc ti, si m quyền lực, phải chui ống cống chịu chết vừa rồi l gương xấu, thế giới ai cũng biết.  Nhiều người cứ tưởng Ta l nhất, t kẻ biết mnh l số khng "Cuối đời quyền lực, cũng thnh tro bụi, Giu c ngho nn rồi tay trắng khng. "

 

Để c đủ năng lực tu tập, ta phải biết qun chiếu ci căn, ci trần l khng trường tồn c thật, lưn thay đổi từng giy pht nn ci thức cũng như vậy. Cng một sự kiện, mỗi người c ci căn tiếp xc với ci trần ở thời gian, hon cảnh, trnh độ khc nhau, nn c thức phn biệt khc nhau, thế tại sao ta dnh mắc tranh cải, ha với kẻ ny, người khc, đem đến phiền lụy cho mnh, tổn hại người. Ci ta cũng khng thường cn, cũng khng phải của mnh, xin bạn chỉ gim ci TA ?. Chỉ l một ảo tưởng lại m chặc trn qu, bảo vệ, cho l quan trọng, đắm đuối sống chết với n ? Hiểu, phn biệt được như thế, đ l ci Tr hiểu biết đng cng khắp, lun đi theo ci Bi l tm biết thương xt, thường cứu khổ, cứu nạn cho tất cả vạn vật, chng sanh, bất cứ thời gian, khng gian, bnh đẳng với tất cả khng phn biệt chủng tộc, đẳng cấp, giai cấp, chỉ dẫn cho người ci chn, giả, c, thiện, lời ni phải l i ngữ, đi đi với việc lm chn, thiện, mỹ. . Khi c tr, bi th ci Dũng sẽ tự tại bền vững khng g lay chuyển, tm an nhin trong sạch, đời sống hạnh phc, Niết Bn hay Thin Đường l đy.  Tm bất biến giữa dng đời vạn biến . Mời qy đọc giả suy ngẩm bi thơ SỐNG của Thiền Sư : Nhất Hạnh.

 

SỐNG

 

Sống khng giận khng hờn khng on trch,

Sống mỉm cười với thử thch chng gai.

Sống vươn ln theo kịp nh ban mai,

Sống chan ha với những người chung sống.

 

Sống l động nhưng lng khng động.

Sống l thương nhưng lng chẳng vấn vương

Sống yn vui danh lợi mi coi thường,

Tm bất biến giữa dng đời vạn biến.

 

Đy l cch sống của cc vị Thiền sư, khi Căn tiếp xc với Trần của cc vị ấy, dừng ngay tại Thức. Chng ta l phm phu chưa lm nổi đến cấp độ đ, ci thức của ta lun đi theo ci phn biệt, nhưng chng ta phải biết phn biệt loại bỏ ci thấp hn để hướng về cao thượng tức l lm g để tốt cho đời, đon kết, thương yu, chia xẻ, bnh đẳng, bố th, từ tm, hiểu đng, lm đng đạt đến TR, BI, DŨNG như đ ni trn. Nếu chưa đạt đến trnh độ Tr Bi Dũng th t ra, chng ta cũng tập lm một điều g cho đời SỐNG TỐT ĐẸP hơn một cht. Mời qu bạn đọc bi thơ sau :

 

SỐNG ĐẸP

 

Xun về cảnh đẹp g hiu hiu,

Đng đến cn đu dng mỹ miều.

Lời ni từ tm nghe cảm mến,

Việc lm thiện ch thấy tin yu.

Mở vng rộng chứa đời thanh thản,

Đng kn gm thu sống tịch liu.

Yếu km nghĩ suy điều bất thiện,

Khn ngoan kho ni dễ thương nhiều.

   

 

 

  

 

 

L Văn Ng

Ngy 20/01/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 
 

 

 

 

Trang XUN 2012- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương