Mục Lục

 

  Trang B́a
     
Ban Biên Tập
 
 Lá TXuân
      Lê Văn N
 
 Đọc Lá TXuân
      Cô Hà
 
 STáo XNinh
     
Phan Song
 
 Câu Đối Mừng Xuân
      Tư Nguyên & Lê Văn N
 
 Chúc TẾT NINH-H̉A.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xuân
 

  "Xuân Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiêu
  "Xuân Hợp Quần"

      
Lê Thị Đào
 
 Ḷng Người Rộng M
      
NXuân

     
Vinh H
 
 Mừng Xuân Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chúc Xuân
      Xuân Đă V
     
Lư H
 
 Đón Xuân
     
Nguyên Kim
 
 Xuân Q Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyên Ngộ (Lê Văn Ngô)
  Xuân Nhâm Th́n Hy Vọng

     
Tư Nguyên  (Bùi Ngoạn Lạc)
  'Xuân Hợp Quần"

     
 Nguyên Phong (TN Chánh)
  "Xuân Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xuân Cảm
     
Lê Bá Thiên
  "Xuân Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh T
 
 T́nh Khúc Mùa Xuân
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
uân Qua  Hồi c Mùa Xuân
   
 Vân Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoài Niệm Xuân Và Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tiên Tại Cao
      
Nguyên Pleiku

   
 Lê PThọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 Có Một Mùa Xuân NThế
      ĐThị Hương B́nh
 
 Chuyện NChuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khâm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Ṛm
 
 Những Chuyến Đi Vô Vọng
      Lê PThọ
 
Chuyện T́nh Cuối Năm
      Bùi Thanh Xuân

 

Hội Quán
Quảng Đông


 
 Chúc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngày Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Mùa Xuân

     
Hoàng Bích Hà
 
 Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Tường Hoài
 
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Vơ Hoàng Nam
 
Ba Mươi Ba Đóa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngày Tết
 


 
 Xóm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều Có Số - T́m
      
Người Bảo V

     
Lư H
 
 NHôn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Ḿnh Ơi !
     
Lê Thị Hoài Niệm
 
 Chuyện Vui Ngày Tết
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang T 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    Lê Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Ṛm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      Tú Trinh
 

 

XUÂN Ca Hát


 
Nhạc Xuân Và Q Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiêu,  Lư Hổ,
     
LT Hoài Niệm, LL Minh T

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thúc Tâm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ḥa
 


  Một S T Biến Âm: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thành 

Tôn Giáo

 

  Câu Chuyện Đầu Năm
      
Lê Thị MChâu
 
 Di- Lặc Mang Xuân Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chúng Con VĐây
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Măi Trong
      
Tim !

      
Bạch Liên


 
 

TVi
 


  Vài Mẩu Chuyện VTiên Tri
      
Liên Khôi Chương
  TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thái Lan: Một
      
Chuyến Đi KT

      Nguyễn Thị Thanh T

 

 

Năm Th́n Nói Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhâm Th́n
      
Nguyễn Văn Thành
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vài Phát Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      Tô Đồng
  Liêu Trai C Dị-468
      Đàm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phái
 
Tôn Giả Mục-Kiền-Liên
       Nguyễn Văn P
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
Lê Phụng
 
 Đường Vào KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm
 


 

Sưu Tầm
  
 Các BTranh Dân Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem H́nh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Biên

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      Lư H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Liên
  Phép Nhiệm Mầu

      
Lê PThọ
 

 


Văn Hóa
m Thực
 
 GThủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vào Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQN
      Kem Flan (Bánh Flan)
      Lê Thị Đào
 
 Món Canh Légume
      Việt Hải
 
 Mùi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tôm Rang Muối Tiêu: Video 
      
Tôm Sốt Sữa: Video

      Lư H
 
 Chuẩn BNấu Bánh
      Bạch Liên
 
 Những Đặc Sản Hồn Quê 
      
ViệtNam Vào Tết Nhâm Th́n

      Nguyên Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Viêm Kết Mạc

      
BS Lê Ánh
 
Bệnh Tay Chân Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Biên Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Món Mới
      
Kiều Lam
 
Biển Có Linh Hồn Không?

      
Bạch Liên
 
Vạn Vật
 
    Bạch Liên
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
Vơ Hoàng Nam
  Phân Biệt

      
Lê Văn N

 

 

Viết v
Ninh Ḥa
 


 
 Những Điều Lư TV
      
Ninh-Ḥa

     
Trần Minh Hiền
  Đám Cưới Đầu Xuân

      
Phan Nho
  Những Ngày Đồng Q

      L
ê PThọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyên Nào Tôi Đến Với
      
Ninh-ḤaDOTCom

     
Trâm Anh
 
 Đầu Năm...Khai Máy
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần B́nh Trọng
Ninh Ḥa
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đào
 
Năm Học 1974-1975

      Trần Hà Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bùi Thanh Xuân

 

Bán Công


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiêu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chúc Xuân

     
Ngọc Ánh
 
Nắng Xuân

      Tuyết Xuân
     
Huỳnh Thị Hà
 
Miên Trường Xuân Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xuân Mới

     
Nguyên Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Kính
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chúc Tết

     Vui Xuân - Đón Tết
     
Lâm Ngọc
 
Xuân Tuổi T

     
Thanh Nhàn
 
Tâm S Đầu Xuân

     
HThị Thanh Nhàn
  Lời Chúc Đầu Xuân

      Tưởng Mùa Xuân
     
Hà Tấn S
  Chúc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị T
 
C̣n Lại Trong Em...

     
Thúy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Các Anh Và Tôi

     
Người XVạn
 

 

Các Trường Khác


 
Họp Mặt Đầu Xuân

     
Lê Thị Ngọc Hà

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Mùa Lụt Q Tôi

      
Trần NPhương
 
Vè Băo Lụt Năm Nhâm
      
Th́n 1904

      Nguyễn
Văn Sâm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhân Ơi

      Lương L
Huyền Chiêu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hoàng Bích Hà
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
T́nh SLạc Long Quân Và
      
Âu Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChâu Và Bài TUTLâm

      
Vinh H
  Nhớ Sao Là Nhớ Xuân Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TLư Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hiên Thi Tập:
      
Bài Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Mùa Yêu Thương
      Kim Thành
  Chùm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyên Dáng Mùa Xuân

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Mùa Xuân QCũ
      Vân Anh
 
 Nỗi Niềm Xuân
      Dương Công Khánh
  Hương Xuân

      Nguyễn Thị Bảy
  Chúc Xuân

      Trần Thị Chất
  NMây Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiêu
  Xuân Cao Nguyên

      Du Xuân
      Nguyễn Thị Cúc
  Hoa Xuân Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đài
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bài TCon Cóc

      
Nguyễn Hiền
  Mùa Xuân QHương

      
Tường Hoài
 
 Em VCùng Xuân
      Mời Xuân Lên Ngôi
      
Nguyễn Văn Hóa
  Chùm Thơ Họa

      
Vinh H
  Màu Xuân

      
T Kim Huy
 
 Nói Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngày Xuân
     T́nh Xuân
      Hoàng Công Khiêm 
 
 Rực R Sắc Xuân
      Lê Thị Lộc 
 
 N Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Mùa 
    
 Mùa Xuân Mưa
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 
 Nhớ Khúc Ninh Ḥa
      NGH(NH)
 
 Chùm TXuân
      
Nguyễn Hoàng Phi
 
 Nḥa-QMNgàn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Mùa Xuân
      Bích Phượng
 
 Hẹn Xuân
      Đón Xuân
      Nguyễn Quân
 
 Mơ Và Nhớ
      Lê Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mùi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khói
      Dương Anh Sơn
 
 Xuân T́nh
      
Kim Thành
 
Bâng Khuâng Chiều Cuối
      
Năm

      
Vơ Ngọc Thành
 
 Nhớ Tết Q Tôi
      Lê Hùng Thân
 
 Xuân T́nh Thương
      Thi Thi
 
 Dáng Xuân
      Lời Xuân
      Hoài Thu
 
 Mùa Xuân Xa X
      NTrưởng Tiến
 
 Xuân Nguyện
      Nguyễn Tính


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Các Bạn

      Nguyễn Vũ Trâm Anh
  Cát Tiên

      
Khuất Đẩu
 
 Xuân Này Chị Không V
      Lê Thị Ngọc Hà
  Mùa Xuân Anh Yêu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bói

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đ́nh

      
Lư H
  Xuân Vắng Mẹ...

      
Hoàng Lan
 
 Bên Dốc Đời Nh́n Lại Những
      
Xuân Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi Cô Bạn Nhỏ Xóm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Làm Con TPhải Là Con
      Phan Song
 
 Bóng Dáng Một Mùa Xuân
      
Lâm Minh Tài
 
 Người Trễ Hẹn Mùa Xuân
      
Nguyễn Hữu Tài
 
 Ḍng Đời
      Thi Thi
 
 Ba Má Tôi
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đón Giao Thừa, Đi
      
LChùa Hái Lộc Đầu Xuân

      TBửu Nguyễn Thừa
 
 Một Chút Ưu Tư
      Nguyễn Tính
 
Một Mùa Xuân An B́nh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đôn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:diem27thuy@yahoo.com

  


 

 

 

 

 

 


 


 

 

CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM

L ê t h ị m ỹ c hâ u


          Hồi nhỏ, tôi không có bà nội. Chẳng nghe ba kể về kí ức tuổi thơ. Thấy chúng bạn có ông bà, tôi thích lắm. Tôi lục lội và t́m kiếm từ những người bà con, họ hàng bao kỉ niệm về nội. Cất giữ và nâng niu.


          Ở phố có những buổi chiều rất lạnh, nó lạnh không phải bởi cơn gió, bởi mưa dông. Mà những đứa con xa quê khát khao t́nh yêu thương, sự chở che ấm áp. Cuộc sống luôn chất chứa nhiều yêu thương bất ngờ khi lốc lịch chỉ c̣n lại những tờ mỏng manh, ít ỏi. Thời gian một năm đă kết thúc, người ta đôi khi nh́n lại được mất, đôi khi ngẩn ngơ giữa mùa trôi. Và bỗng dưng, yêu thương dâng đầy hơn khi chúc cho ai đó có niềm vui, sự hạnh phúc. Chia sẻ cho nhau với nụ cười tươi rói như nắng ban mai.


          Những người con của mái nhà chung Gia Đ́nh Tuệ Uyển An Lạc Hạnh tại Sài G̣n đă có chí nguyện hướng đến những cụ già neo đơn, không người chăm sóc. Nương tựa vào nhau ở Mái Ấm T́nh Người khi xế chiều neo chiếc và kế hoạch cho một chương tŕnh thực tập kính mến người già lần 1 nhằm :


          - Tạo điều kiện cho các bạn trẻ có cơ hội tiếp xúc với thực tế của cuộc đời.


          - Thực tập trách nhiệm kính mến và phụng dưỡng người già.


          - Học hỏi những kỹ năng chăm sóc người già.


          - Sinh hoạt nâng cao tinh thần tập thể, gắn bó giữa các bạn trẻ.


          Tôi cảm thấy vui vui v́ giữa phồn hoa đô thị, con người ta bị cuốn trôi bởi công việc, học hành, bởi những điệu nhạc sôi động, bởi những con người dần sống chủ yếu cho chính bản thân của ḿnh. Người ta vô cảm trước một nỗi đau, một tai nạn giao thông dẫu người qua đường đông nghẹt. Vậy mà, vẫn có một nhóm người muốn nh́n nhận, lắng nghe những câu chuyện cổ tích giữa đời sống thường nhật. Họ thích chia sẻ niềm yêu thương đối với các cụ ông , cụ bà. Đó phải chăng là tấm gương phán chiếu rơ nét cho một ngày mai, một ngày rồi ai cũng đi qua những tháng ngày tủi hờn như thế đó??


          Tôi vận động tất thảy mọi đồng nghiệp trong công ty, tùy tâm họ chia sẻ những ǵ có thể. Chủ yếu có tấm ḷng hướng về bao cuộc đời cô quạnh, đau ốm ở Mái ấm t́nh thương của Chùa Diệu Pháp. Họ là những cụ ông, cụ bà đă có một thời rất trẻ, hi sinh nhiều thứ cho con cháu ḿnh. Nhiều bạn đồng nghiệp của tôi ủng hộ rất nhiệt, có người không cùng tín ngưỡng, tôn giáo nhưng luôn khích lệ tinh thần. Có một cô gần nhà trọ khi nghe tôi nói về chuyến đi, không ngần ngại ủng hộ và căn dặn tôi một cách cẩn thận rằng: “ Khi nào có chương tŕnh ǵ cứ nói cô nghe, cô sẽ ủng hộ”. Đúng là những thiện duyên tốt đẹp.


          Người ta thường nói cây có cội, suối có nguồn, con người có tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Vậy mà, có người lại nói với tôi rằng : " Người già là gánh nặng của xă hội, không đóng góp ǵ cho sự phát triển, nếu có bệnh tật th́ để cho chết bớt đi, nếu đi làm từ thiện th́ nên đi giúp những đứa trẻ, v́ tuổi trẻ có tương lai hơn, cống hiến nhiều hơn cho xă hội, chứ giúp cho người già chẳng ích ǵ khi tương lai đă hết".


          Thái độ vô cảm của anh làm tôi thấy buồn, một con người có nền tảng tốt, một gia đ́nh có đầy đủ ông bà, cha mẹ, sống đời vương giả. Chưa từng biết một bữa đói, cái rét lạnh... như anh, một người đứng ở vị trí cao nhất của nơi này mà thốt lời " ngọc ngà" như thế đấy. Anh học chữ để kiếm tiền, chứ anh không học chữ để chia sẻ trái tim yêu thương đến với đồng loại. Chúng tôi không phải đi làm từ thiện bởi sức ḿnh chưa đủ, chúng tôi đi để cảm nhận và trải nghiệm cuộc sống thực tế, học những bài học của sự sẻ chia. Chẳng biết có hay không trong anh những suy nghĩ : anh trẻ măi không già? Rồi một ngày không xa, cha mẹ, ông bà anh đi qua ngưỡng cửa ấy, anh cũng vứt tất cả đi để măi mê kiếm những lợi danh hư ảo??????


          Phải chăng, người già là gánh nặng của xă hội, hay nói cách khác hơn là gánh nợ đời cần phải vứt bỏ?? Gánh nặng xă hội luôn dành cho mọi lứa tuổi chứ không riêng ǵ người già, nếu tuổi trẻ bạn không có một thái độ sống đúng, lành mạnh, sống ỷ lại, dựa dẫm, sống mà không đáng sống, sống vô trách nhiệm với chính bản thân ḿnh....

 

          Truyền thống của dân tộc ta là truyền thống " kính lăo đắc thọ".  Họ có già th́ họ cũng từng có một thời rất trẻ, cống hiến ít nhiều cho sự phồn vinh của đất nước này.  Họ là kho tàng cổ tích, từng ru những giấc mơ êm đềm, từng gánh vác muôn nỗi nhọc nhằn nuôi bao người con lớn khôn và trưởng thành. Bàn tay họ tạo nên một khối tài sản khổng lồ là sự kế thừa của con cháu... Vậy tại sao gọi tuổi già là gánh nặng cho xă hội?


          Tôi ngưỡng mộ các bạn trẻ, người th́ đi xe đạp, người th́ xe máy từ Hàng Xanh, Tân Phú lặn lội t́m về. Thay v́ cùng với chúng bạn ḥa chung niềm hân hoan của năm mới bên tách cafe, bên những con đường cờ hoa rực rỡ. Người th́ bận việc nhưng cũng cố sắp xếp thời gian. Khi tập họp đông đủ, chúng tôi tập trung gói quà cùng nhanh chống tiến về Mái Ấm T́nh Thương, và được ngồi lắng nghe người hướng dẫn giải thích cũng như giới thiệu quy tŕnh và ư tưởng h́nh thành nên mái ấm này. Thời buổi sơ khai nó mang tên là Mái Ấm T́nh Người do Ḥa Thượng Tâm Khai sáng lập. Sau đó được đổi tên là Mái Ấm T́nh Thương hiện tại do Ḥa Thượng Nguyên Pháp quản lư.


          Sau một thời gian tọa đàm, là lúc chúng tôi bắt đầu viếng thăm các cụ. Tôi đă từng nh́n thấy nhiều mảnh đời cơ cực của các cụ bà, các cụ ông bán vé số. Người mẹ già c̣m cơi tuổi 80 hằng ngày vẫn đẩy những xe rác trên đường tôi đi làm. Ở đâu đó, khi tôi tiếp xúc, vẫn được nghe những câu chuyện nhói ḷng về chữ hiếu. Phải chăng xă hội phát triển th́ nếp nhà cũng dần thay đổi theo từng thời gian?

 

          Căn pḥng đầu tiên chúng tôi bước vào gồm có tám cụ bà, những đôi mắt già nua, mái tóc đă bạc, tấm lưng đă c̣ng, đôi chân yếu ớt....Nhưng bàn tay, những đôi bàn tay gầy guộc rất ấm áp và nụ cười trong thật là rạng rỡ. Tôi nói chuyện khá lâu với một cụ, nghe nhiều câu chuyện vui. Thời buổi sáng, những lúc trưa, ngày xế chiều. Lịch "làm việc" một ngày của các cụ là câu chuyện rôm rả nhất, mang nhiều nụ cười sảng khoái. Cụ rành mạch kể tôi nghe v́ sao cụ vào chùa, v́ sao cụ ăn chay trường và cụ bảo tôi : " Con phải niệm Phật mỗi ngày để mai sau con khỏe mạnh giống cụ nha".


          Thời gian qua đi như tên bắn không chờ đợi nói lời tạm biệt. Nó lướt nhanh như tuổi chúng ta mỗi ngày một lớn. Khi chia tay các cụ để chúng tôi di chuyển vào các pḥng khác kế cận, tôi nh́n thấy một cụ khác bắt đầu rơi lệ. Tôi vội chạy ôm cụ và bảo : " Bà ơi, bà đừng khóc, một ngày không xa chúng con sẽ trở lại". Nói chừng đó, tôi không thể nào kiềm được nước mắt dẫu biết rằng đó là điều không nên xảy ra trong lúc này.

 

Có cụ kể cho tôi nghe rằng : Con cụ bảo vào đây vui lắm, ở nhà chỉ buồn hơn v́ chúng nó đi suốt. Nó mang cụ đến mà hơn 10 ngày rồi chẳng thấy một lần quay trở lại. Cụ nhớ thằng Cu Bin, con biết thằng Cu Bin không? Cháu nội cụ đấy, 3 tuổi rưỡi. Nghe mà đắng ḷng.

 

Chúng tôi đi qua các pḥng kế cận cũng sẻ chia cái nắm tay ấm áp, ôm tấm lưng c̣ng, giúp các cụ những ǵ có thể. Và tận cùng là pḥng các cụ mà theo lời người hướng dẫn là bất hạnh nhất của Mái Ấm. Hầu như các cụ không c̣n minh mẫn nữa, không tự phục vụ cho chính ḿnh. Mọi việc tiểu tiện đều tại chỗ, có cụ lăng trí không c̣n nhớ một chút ǵ cả.

 

Mái ấm này hiện tại đang nhận nuôi dưỡng tổng cộng là 53 cụ ( trong đó có 4 cụ ông). Cơ sở khá trang khang, nhà bếp phục vụ ăn uống cho các cụ rất tươm tất. Thầy Nguyên Pháp vẫn để cho các cụ dùng mặn nhưng khuyến khích các cụ ăn chay. Nếu cụ nào ăn chay được, đầu bếp vẫn nấu những món chay riêng cho các cụ. Cụ nào khỏe mạnh th́ phải tới chùa đọc kinh hằng ngày.

 

Dù chưa thuận duyên so với kế hoạch ban đầu, nhưng cung bậc cảm xúc trong chúng tôi vẫn c̣n nguyên vẹn mỗi khi nhớ về. Khi kết thúc mọi việc, chúng tôi quay trở lại chùa chọn một góc nhỏ ngồi quay quần bên nhau. Mỗi người một tâm trạng, một cảm xúc, không ai bảo ai tất cả đều im lặng như cố níu giữ khoảng lặng cho riêng ḿnh.

 

Chúng tôi có dịp ngồi lại bên nhau, được Quư Thầy chia sẻ biết bao là kiến thức. Đặc biệt nhất hôm nay là ngày thành đạo của Đức Phật. Thầy Tường Thanh, Thầy Khánh Từ, Thầy Tâm Đức đă giúp cho chúng tôi hiểu thêm ư nghĩa và giá trị của t́nh thương yêu cũng như vài nét về người Cha lành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lặng im lắng nghe, trao đổi sôi nổi về những vướng mắc mà các bạn chưa hiểu rơ rồi cuối cùng cũng là lúc tạm rời xa chốn yên b́nh giúp cơi ḷng tĩnh lặng. Chúng tôi hát cùng nhau bài hát : “ Dây thân ái”. Bài hát Phật Giáo lần đầu tiên về Chùa Hoàng Mai – Đồng Nai tôi được học, được tiếp xúc.

          Chúng tôi rời chùa cũng là lúc bầu trời c̣n vươn những tia nắng nhạt. Tôi ví von như tuổi của một đời người sắp cạn. Rồi ngày mai, b́nh minh thức giấc, chúng tôi tiếp tục cuộc hành tŕnh mưu sinh, giữa những bộn bề quây quanh. Hi vọng, một ngày không xa chúng tôi đủ duyên để được về Mái Ấm, được làm những việc như kế hoạch đề ra mà chưa thuận duyên trong chuyến đi này. Được kể cho các cụ nghe những câu chuyện vui, đọc bài thơ hay, hoặc cùng các cụ ngồi bên nhau và niệm Phật….

 

          “Cảm ơn tất cả những tấm ḷng đă góp thêm viên gạch xây dựng ngôi nhà chia sẻ t́nh thương” từ Thầy Tường Thanh gởi đến cô Thu Thủy. Cảm ơn cô đă đồng hành cùng chúng con trong chuyến đi vừa qua. Và hi vọng một ngày không xa, chúng tôi lại có cơ hội trở về để kết nối thêm niềm thương yêu.

   

 

 

  

 

 

Lê Thị Mỹ Châu

Ngày 01/01/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 
 

 

 

 

Trang XUÂN 2012- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương