Mục Lục

 

  Trang Ba
     
Ban Bin Tập
 
 L TXun
      L Văn Ng
 
 Đọc L TXun
      C H
 
 STo XNinh
     
Phan Song
 
 Cu Đối Mừng Xun
      Tư Nguyn & L Văn Ng
 
 Chc TẾT NINH-HA.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xun
 

  "Xun Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiu
  "Xun Hợp Quần"

      
L Thị Đo
 
 Lng Người Rộng M
      
NXun

     
Vinh H
 
 Mừng Xun Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chc Xun
      Xun Đ V
     
L H
 
 Đn Xun
     
Nguyn Kim
 
 Xun Qu Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyn Ngộ (L Văn Ng)
  Xun Nhm Thn Hy Vọng

     
Tư Nguyn  (Bi Ngoạn Lạc)
  'Xun Hợp Quần"

     
 Nguyn Phong (TN Chnh)
  "Xun Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xun Cảm
     
L B Thin
  "Xun Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
 Tnh Khc Ma Xun
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
un Qua  Hồi c Ma Xun
   
 Vn Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoi Niệm Xun V Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tin Tại Cao
      
Nguyn Pleiku

   
 L Ph Thọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 C Một Ma Xun NThế
      ĐThị Hương Bnh
 
 Chuyện Nh Chuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Rm
 
 Những Chuyến Đi V Vọng
      L Ph Thọ
 
Chuyện Tnh Cuối Năm
      Bi Thanh Xun

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
 Chc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngy Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Ma Xun

     
Hong Bch H
 
 Hoa Ngy Tết
     
Nguyễn Tường Hoi
 
 Chợ Hoa Ngy Tết
     
V Hong Nam
 
Ba Mươi Ba Đa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngy Tết
 


 
 Xm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều C Số - Tm
      
Người Bảo V

     
L H
 
 NHn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Mnh Ơi !
     
L Thị Hoi Niệm
 
 Chuyện Vui Ngy Tết
      H Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang Tr 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    L Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Rm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      T Trinh
 

 

XUN Ca Ht


 
Nhạc Xun V Qu Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiu,  L Hổ,
     
LT Hoi Niệm, LL Minh Tr

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thc Tm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thnh 

Tn Gio

 

  Cu Chuyện Đầu Năm
      
L Thị MChu
 
 Di- Lặc Mang Xun Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chng Con VĐy
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Mi Trong
      
Tim !

      
Bạch Lin


 
 

TVi
 


  Vi Mẩu Chuyện VTin Tri
      
Lin Khi Chương
  TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thi Lan: Một
      
Chuyến Đi KTh

      Nguyễn Thị Thanh Tr

 

 

Năm Thn Ni Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhm Thn
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vi Pht Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-468
      Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phi
 
Tn Giả Mục-Kiền-Lin
       Nguyễn Văn Ph
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
L Phụng
 
 Đường Vo KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim
 


 

Sưu Tầm
  
 Cc BTranh Dn Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem Hnh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      H Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Bin

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      L H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Lin
  Php Nhiệm Mầu

      
L Ph Thọ
 

 


Văn Ha
m Thực
 
 Gi Thủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vo Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQu Nh
      Kem Flan (Bnh Flan)
      L Thị Đo
 
 Mn Canh Lgume
      Việt Hải
 
 Mi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tm Rang Muối Tiu: Video 
      
Tm Sốt Sữa: Video

      L H
 
 Chuẩn BNấu Bnh
      Bạch Lin
 
 Những Đặc Sản Hồn Q
      
ViệtNam Vo Tết Nhm Thn

      Nguyn Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Vim Kết Mạc

      
BS L nh
 
Bệnh Tay Chn Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Mn Mới
      
Kiều Lam
 
Biển C Linh Hồn Khng?

      
Bạch Lin
 
Vạn Vật
 
    Bạch Lin
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
V Hong Nam
  Phn Biệt

      
L Văn Ng

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 
 Những Điều L Th V
      
Ninh-Ha

     
Trần Minh Hiền
  Đm Cưới Đầu Xun

      
Phan Nho
  Những Ngy Đồng Qu

      L
Ph Thọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyn No Ti Đến Với
      
Ninh-HaDOTCom

     
Trm Anh
 
 Đầu Năm...Khai My
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đo
 
Năm Học 1974-1975

      Trần H Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bi Thanh Xun

 

Bn Cng


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chc Xun

     
Ngọc nh
 
Nắng Xun

      Tuyết Xun
     
Huỳnh Thị H
 
Min Trường Xun Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xun Mới

     
Nguyn Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Knh
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chc Tết

     Vui Xun - Đn Tết
     
Lm Ngọc
 
Xun Tuổi T

     
Thanh Nhn
 
Tm S Đầu Xun

     
HThị Thanh Nhn
  Lời Chc Đầu Xun

      Tưởng Ma Xun
     
H Tấn S
  Chc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị Th
 
Cn Lại Trong Em...

     
Thy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Cc Anh V Ti

     
Người XVạn
 

 

Cc Trường Khc


 
Họp Mặt Đầu Xun

     
L Thị Ngọc H

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Ma Lụt Qu Ti

      
Trần NPhương
 
V Bo Lụt Năm Nhm
      
Thn 1904

      Nguyễn
Văn Sm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhn Ơi

      Lương L
Huyền Chiu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hong Bch H
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
Tnh SLạc Long Qun V
      
u Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChu V Bi TUTLm

      
Vinh H
  Nhớ Sao L Nhớ Xun Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TL Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hin Thi Tập:
      
Bi Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Ma Yu Thương
      Kim Thnh
  Chm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyn Dng Ma Xun

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Ma Xun Qu Cũ
      Vn Anh
 
 Nỗi Niềm Xun
      Dương Cng Khnh
  Hương Xun

      Nguyễn Thị Bảy
  Chc Xun

      Trần Thị Chất
  NMy Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiu
  Xun Cao Nguyn

      Du Xun
      Nguyễn Thị Cc
  Hoa Xun Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đi
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bi TCon Cc

      
Nguyễn Hiền
  Ma Xun Qu Hương

      
Tường Hoi
 
 Em VCng Xun
      Mời Xun Ln Ngi
      
Nguyễn Văn Ha
  Chm Thơ Họa

      
Vinh H
  Mu Xun

      
Tr Kim Huy
 
 Ni Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngy Xun
     Tnh Xun
      Hong Cng Khim 
 
 Rực R Sắc Xun
      L Thị Lộc 
 
 Ng Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Ma 
    
 Ma Xun Mưa
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Nhớ Khc Ninh Ha
      NGH(NH)
 
 Chm TXun
      
Nguyễn Hong Phi
 
 Nha-Qu MNgn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Ma Xun
      Bch Phượng
 
 Hẹn Xun
      Đn Xun
      Nguyễn Qun
 
 Mơ V Nhớ
      L Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khi
      Dương Anh Sơn
 
 Xun Tnh
      
Kim Thnh
 
Bng Khung Chiều Cuối
      
Năm

      
V Ngọc Thnh
 
 Nhớ Tết Qu Ti
      L Hng Thn
 
 Xun Tnh Thương
      Thi Thi
 
 Dng Xun
      Lời Xun
      Hoi Thu
 
 Ma Xun Xa X
      Ng Trưởng Tiến
 
 Xun Nguyện
      Nguyễn Tnh


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Cc Bạn

      Nguyễn Vũ Trm Anh
  Ct Tin

      
Khuất Đẩu
 
 Xun Ny Chị Khng V
      L Thị Ngọc H
  Ma Xun Anh Yu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bi

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đnh

      
L H
  Xun Vắng Mẹ...

      
Hong Lan
 
 Bn Dốc Đời Nhn Lại Những
      
Xun Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi C Bạn Nhỏ Xm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Lm Con Th Phải L Con
      Phan Song
 
 Bng Dng Một Ma Xun
      
Lm Minh Ti
 
 Người Trễ Hẹn Ma Xun
      
Nguyễn Hữu Ti
 
 Dng Đời
      Thi Thi
 
 Ba M Ti
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đn Giao Thừa, Đi
      
LCha Hi Lộc Đầu Xun

      Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
 Một Cht Ưu Tư
      Nguyễn Tnh
 
Một Ma Xun An Bnh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:diem27thuy@yahoo.com

  


 


 

 

 

 

 

 

 


 


 


                                         

 

Hm nay em đi cha Hương, hoa cỏ cn mi hơi xăng, tự mnh n em chải đầu soi gương. Lng lnh ci đi vng tai, tay đeo chiếc nhẫn hột xon, quần jean, o polo mới, tay em qung ci bp versace, chn em đi đi boot Ni-ki.

Đường đi qua bn nớ, mọi người ngắm nhn em, thẹn thng em khng ni, em bi chừ mới độ ba nhăm, em hy cn son nhắm mấy anh kia ơi!

Đường đi qua bn nớ, mọi người ng vo em, rồi cng nhau la lớn: đi qua nhanh đi b! Nam m A-Di-Đ!

 

- Hay! Hay! Đi qua nhanh đi b! Đng đng, đi lẹ ln đi!

Đang ngon trớn tập dợt bi ht theo điệu nhạc Em đi cha Hương , bị ng chồng gi chận ngang b T xu:

         - Mnh ơi! Mắc chứng g mnh ht to ln vậy, lm em chột dạ?

         - Ha ha ha! Ngắm v nghe B ht sao tui thấy lạnh lng, mười hai con gip tm hoi chẳng thấy giống con m.

         - H h! Cần g giống ai, miễn sao em giống em l được rồi!

         - N, bộ hết bi ht để tập rồi sao, lại nh ngay ci bi g đi cha Hương  vậy?

             - Th Tết nhứt sắp tới nơi rồi, em cũng cố gắng tập bi no nghe cho hợp để vi bữa nữa đi dự buổi họp mặt đồng hương KH,  xin ln ht cho vui vậy m, d l ht ti tử cũng phải lựa bi sao cho c l một cht chớ!

             - Nhưng ở đy lm g c cha Hương m đi?

             - Mnh sao chẳng am tường văn nghệ văn gừng g ro trọi, bi ht người ta đặt sao mnh ht vậy, chớ chẳng lẽ ht em đi cha Việt nam?

             - Th cha no m chẳng cha?

             - Sai! Mnh phải biết cha Hương l một danh lam thắng cảnh, muốn đi tới nơi phải tro đo lội suối, ngồi ghe, vượt qua bao thc bao ghềnh, nhn ngắm biết bao phong cảnh ngoạn mục hữu tnh mới tới được cha ngoi, kh khăn lắm mới tới được cha trong. Ngần ấy cảnh tr hữu tnh may ra mới gặp được văn nhn, chứ ở đy, ngồi ln xe hơi, v một ci l tới nơi, c m gặp ăn nhn (cha).

- Khng gặp được văn nhn th gặp cng nhn đy! H h h

- Đừng c ham, cng nhn như mnh sao biết mần thơ?

        - Lầm! Lầm to! Muốn nghe thử khng?

        - Thi cho em xin đi. Lời thơ của văn nhn thi sĩ xưa nhẹ nhng gợi cảm, thơ thanh thot tao nh, lm người đọc cảm nhận ngay được cả hồn thơ, chứ cn thơ cỡ như thi sĩ mnh đy, hay một vi thi sĩ nặng nề, ủa ni lộn, thi sĩ nặng k, đọc ln nghe sao m bủn rủn tay chn.

- B sao khng biết khuyến khch mầm non dzăn nghệ đang ln, chưa chi đ chắn đường che khuất nẻo tương lai của thi sĩ rồi, hy nghe đy bi thơ tứ tuyệt tui vừa tối tc:

 

Em như hn đ lăn long lc

Anh như con cc ngồi trong hc

Rất tnh cờ đ, cc cng chc ngc

Bởi dấu ấn chng mnh l ci mc!

 

B T gi cũng chẳng vừa bn xuất khẩu thnh thơ lun:

 

Bi thơ nghe hay qu!

Nghe xong liền muốn đ

 

Bị hạ st vn, ng T gi chuyển đề ti ci rụp.

- M b định chừng no đi cha để tui chuẩn bị xe?

- Đi cha cng Phật th lc no đi m chả được, c điều em đang tập ht bi Em đi cha Hương cũng l nhằm mục đch nhắc nhở phải nhớ đi cha, c sing đi cha th xin xăm mới linh nghiệm! Mnh ơi! Em muốn

ng T gi nhu my nhn chằm chằm vo b vợ, rồi hỏi tới:

- B muốn xin xăm cầu tnh dzin? N, đừng c biểu tui chở đi tới đền C Tuyết nha!

- Mnh sao! Chưa chi đ đắp m rồi, em chỉ muốn xin quẻ xăm cầu gia đạo ấy m.

- Thời buổi ny m cn by đặt muốn xin xăm với quẻ, ln đồng xuống cốt nghe m ớn. Đi cng Phật, lạy Cha hay Thờ b vv l nn giữ, v đ l phần hồn của con người, l niềm tin, phần tm linh cao qu, chứ ba ci vụ bi ton, xin xăm, bốc quẻ đối với gia đnh mnh đu cần thiết, bao nhiu năm rồi mnh khng cần tới, c chết ng Ty, b Mỹ no đu!

- Tại em nhớ hồi nẳm cn ở bn nh, em thường ra Thp b xin xăm, bao nhiu năm nay khng c xin, em thấy thiu thiếu

- C ứng quẻ, c linh nghiệm g khng?

- Th c lc ra quẻ xăm thượng thượng, c khi gặp quẻ trung bnh, nhiều lc ra quẻ hạ hạ, c khi đng, lc trật lất, nhưng thường th đng qu khứ m chẳng trng hợp tương lai.

- Ha ha ha! Vậy m cũng xin. Hồi đ tui c người bạn, m tn Ln xi đ, B nhớ khng? Hắn m lấy được b Ln cũng nhờ quẻ xăm đầu năm đ.

- Vậy sao mnh bảo em đừng tin?

- Muốn tin hay khng hy chờ tui kể hết ci đ. Hồi đ hắn v b Ln (tương lai) yu nhau ra rt, ngặt nỗi b gi trầu của c ta kỹ lưỡng, ch chng n khắc tuổi nhau nn hổng chịu gả con, ci g m dần-thn-tỵ-hợi tứ hnh xung, thế l hắn bn nhờ Thầy đon quẻ.

- Mnh ơi! Mnh ni sao em đy chưa hiểu!

- Th hắn biết b cụ thường ra Thp B xin xăm, hi lộc đầu năm, thế l hắn bn ra tay chi tiền mua Thầy H.C. trước, dặn ng những điều cần thiết v những hiểu biết về gia đnh cụ b, thế rồi đm định mệnh đ hắn kho lo xin thp tng để giữ gn an ninh cho cụ v c con gi rượu, v khi đến bn giải xăm th hắn lỉnh trốn ra sau lưng Thp đứng chờ, cứ y như thiệt, v giải xăm gia nh ta cứ thế thao thao bất tuyệt về qu khứ, vị lai (dặn trước) chuyện no cũng trng phc, ngay cả mối tnh ca đi trẻ c khắc tuổi một t, con gi tuổi dần mạng hỏa, chng tuổi hợi mạng kim, kim l vng, tuy rằng thiệt vng th khng sợ chi lửa, nhưng nhiều lc lửa chy phừng phừng th vng phải chảy, mới chế biến được nhiều đồ trang  sức cho con gi cụ đeo chơi, con gi cụ sẽ sống khơi khơi, v nếu cụ muốn tai qua nạn khỏi th chỉ việc chi tiền cho thầy chỉ cng sao giải hạn, sao quả tạ, thi bạch g g cũng sạch ro trơn, năm tới nh cụ vui hơn, c pho hồng nổ vang trước ng, vv... B cụ tin qu x cỡ, ng Thầy hưởng được một vố lớn v hắn th mừng rơn, chờ ngy cưới dzợ, từ đ trở đi hắn chỉ c đỏ ngực chứ đu c xanh cỏ, vợ chồng hắn vẫn trong ấm ngoi m cho đến by giờ chứ c... khắc nhập g đu!

-Vậy coi như quẻ xăm linh thing!

- Thing ci con khỉ! Đ bảo hắn mớm mồi hết trơn rồi m, tại b cụ qu tin vo quẻ xăm, bi ton, tuổi tc khắc kỵ g đ, rồi phải ngy lnh thng tốt, nếu by giờ b cụ vợ hắn ở đy, hổng hiểu b cn để đến ngy thng, kỵ hạp khng nhỉ?

- Sao vậy?

- N, nếu B đọc trong lịch sch tử vi: Ngy mồng một-va Đức Phật Di Lạc, ngy Kỷ hợi: Hnh mộc - Trực thu - sao Vỹ. Kỵ tuổi: qu Tỵ, Đinh Tỵ. Hung thần: H khi - kiếp st - cầu trần. Ct thần: Mẫu sương - Ngũ ph - Bất tướng. Hỷ thần: đng bắc. Ti thần: chnh bắc. Hạc thần: Trời thin. Xuất hnh theo hướng đng bắc v chnh bắc. Nn: Tế lễ, họp bạn, cưới gả, khai trương. Cữ: Động thổ, an tng, động dao động thớt. Giờ tốt: Ngọ - Mi- Tuất. Giờ xấu: Mo - Dậu. Nếu theo tui phải giải như thế ny: ngy mồng một l ngy của Phật bn Ấn độ nn khng nn chơi với rắn, kỵ tuổi Tỵ l tuổi rắn m, giờ xấu mo l mo, giờ Dậu l g, mo hay g m chơi với rắn chỉ c nước gip rắn no dai. Chỉ c trong phim Ấn độ thuộc loại sữa rừng thay sữa mẹ hay con thơ bn dng suối hon ton ni tiếng Việt nam do hng phim Mỹ Vn chuyển m mới c cảnh người chơi với rắn m thi! Mấy thứ thần th miễn bn. Theo quẻ xuất hnh theo hướng Đng bắc l đng qu x, nếu bữa đ nghỉ lm để đi Lake Charles.

 

Rồi th tế lễ, họp bạn cũng đng nốt, v Tết nhứt m, nh người Việt mnh t ra cũng c mm cơm cng trn bn thờ Tổ tin, rồi sau đ tụ họp bạn b đến thanh ton. Nhưng m cưới gả, khai trương th phải xt lại. Nếu Tết nhằm ngy thứ Tư khng phải thứ bảy, chủ nhật  th lm sao m mời b con đi dự tiệc cho đng dzui m t hao? Cn ci mục cữ động thổ coi mi khng ổn, nếu giải nghĩa theo kiểu người xưa giỏi chữ Hn, th thổ l đất, động thổ l động đất, đ l tai họa do Trời ging, mỗi lần c động đất l thiệt hại cả vật chất lẫn nhn mạng, mnh c nước cầu xin chứ lm sao m cữ được, cn hiểu theo nghĩa thường th mấy người cắt cỏ, lm vườn, trồng cy cho dn bản xứ rất dễ dng mất mối lm ăn, cn cữ động dao động thớt th c mi đi ro lm sao c mục cưới gả g đy, đừng ni chuyện đi xch cơm thng, m nh hng ăn khng đụng tới thớt với dao th sao gọi nh hng, vv  nhiều v nhiều chuyện tro cẳng ngỗng lắm b thấy chưa?

- Nhưng m em muốn muốn xin quẻ xăm thử năm nay em nui một con g c bị phiền h g khng?

- Trời! Sao tự nhin b lại muốn nui g, mnh đu c định lm trại g, nui g sau vườn nh, hng xm họ kiện chết!

- H h! Ni thiệt mnh nghe chớ từ lu em đy vẫn muốn nui một con g, hổng phải g mi m l g trống, để mỗi sng sớm nghe n gy, để cn một cht g nhớ về qu hương xa lắc xa lơ bn kia bờ biển lớn, thứ nữa l để thỉnh thoảng c đi đu mang n theo cho n gy chơi!

- Ha ha ha! B tuởng tiếng g gy ai cũng thch hết sao? Chỉ c những người nng dn chn lấm tay bn mới cần tiếng g gy buổi sng để đnh thức họ dậy ra đồng lm việc m thi, người ở thnh phố đ c ci đồng hồ bo thức rồi, tiếng g gy nửa đm về sng chỉ tổ lm phiền hng xm đang cần sự yn lặng để nghỉ ngơi, g m gy hoi khng chừng bị họ đi kiện ln ba ta quan lớn, m b nhớ hồi trước ng b ta cn ni hễ nghe g gy buổi xế trưa l thế no trong xm cũng c con gi chửa hoang, nn đu ai thch, nhiều lc chnh những con g chng n cn ght nhau chỉ v tiếng gy của chng nữa ka!

- Nhưng m

- Hổng c nhưng nhị g ro trọi, vợ chồng gi sống chung bấy lu nay sao tui hổng hiểu được b, thỉnh thoảng mới c dịp đi ra ngoi, nhằm lc nghe gy qu nn ngứa lỗ tai, giờ muốn nui g gy lại cho bỏ ght chớ g, nhưng năm nay l năm con Rồng, chắc rồi sẽ hết nghe g gy nữa, nếu rồng c họ với rắn, m nghe c g l n m tới xơi ngay, nếu được. Nhưng mnh ơi! Đu phải ai cũng đổi tuổi sửu thnh dậu hết đu, chỉ một số nhỏ nhoi thuộc loại ngọn cỏ gi đa nhờ gi thổi mạnh vo nn trng mnh phất ln, rồi tưởng bỡ cứ ngỡ mnh l g ni bch chiến bch thắng đ ngự trị trn đấu trường năm năm, mười năm nn gy dữ, m qun mất cng ơn những cơn gi mạnh đ thổi dm cho chng bay ln.

 

Ny giờ tui ni chắc b đ nắm bắt được? Ai lm g mặc họ, miễn sao Ta vẫn l Ta như lời ni hồi ny l tốt qu rồi. Mnh ơi! Thi bỏ ci mục gy qua một bn, b nn gọi phn cho chị Ba, anh chị Thanh nhắc họ nhớ đi dự buổi họp mặt hằng năm của hội đồng hương K.H. vo chủ nhật ny đấy, đến đ gặp đng người vui lắm, lại nữa c đi đng vui mới khch lệ được tinh thần của cc anh chị em trong ban tổ chức, họ bỏ cng sức ra tổ chức ngy vui đu c lấy một đồng xu no của mnh, đồng hương chỉ phải bỏ tiền mua phần ăn của mnh thi, thi th b c muốn tập ht cứ tự nhin, đng gp văn nghệ cy nh l vườn vậy m vui, miễn đừng c... tra tấn lỗ tai người ta qu độ l tốt rồi, v đm nay b c muốn học ci ngy của tui hng? Sẵn sng truyền thụ m khng nhận th lao, h h

 

          Bị ng chồng gi cản trở niềm mơ ước ma tết ta b T buồn vo hồn khng tn, bn te te bỏ vo nh trong, ng nhn theo vợ cười h h thng cảm rồi nằm di xuống ghế, tay sờ cằm, bỗng ng cất giọng khn khn theo điệu nhạc nửa đm ngoi phố Buồn rờ cằm thăm ru, biết ni lm sao khi n mọc như hng ro, rầu rĩ qu ru ria ra rậm r, rồi run run run r...u...n ...rr...uun  k..h..o..k..h..o kh..

 

 

 

 

 

L
Thị
Hoi Niệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                        

    

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2012- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương