Mục Lục

 

  Trang B́a
     
Ban Biên Tập
 
 Lá TXuân
      Lê Văn N
 
 Đọc Lá TXuân
      Cô Hà
 
 STáo XNinh
     
Phan Song
 
 Câu Đối Mừng Xuân
      Tư Nguyên & Lê Văn N
 
 Chúc TẾT NINH-H̉A.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xuân
 

  "Xuân Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiêu
  "Xuân Hợp Quần"

      
Lê Thị Đào
 
 Ḷng Người Rộng M
      
NXuân

     
Vinh H
 
 Mừng Xuân Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chúc Xuân
      Xuân Đă V
     
Lư H
 
 Đón Xuân
     
Nguyên Kim
 
 Xuân Q Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyên Ngộ (Lê Văn Ngô)
  Xuân Nhâm Th́n Hy Vọng

     
Tư Nguyên  (Bùi Ngoạn Lạc)
  'Xuân Hợp Quần"

     
 Nguyên Phong (TN Chánh)
  "Xuân Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xuân Cảm
     
Lê Bá Thiên
  "Xuân Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh T
 
 T́nh Khúc Mùa Xuân
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
uân Qua  Hồi c Mùa Xuân
   
 Vân Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoài Niệm Xuân Và Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tiên Tại Cao
      
Nguyên Pleiku

   
 Lê PThọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 Có Một Mùa Xuân NThế
      ĐThị Hương B́nh
 
 Chuyện NChuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khâm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Ṛm
 
 Những Chuyến Đi Vô Vọng
      Lê PThọ
 
Chuyện T́nh Cuối Năm
      Bùi Thanh Xuân

 

Hội Quán
Quảng Đông


 
 Chúc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngày Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Mùa Xuân

     
Hoàng Bích Hà
 
 Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Tường Hoài
 
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Vơ Hoàng Nam
 
Ba Mươi Ba Đóa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngày Tết
 


 
 Xóm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều Có Số - T́m
      
Người Bảo V

     
Lư H
 
 NHôn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Ḿnh Ơi !
     
Lê Thị Hoài Niệm
 
 Chuyện Vui Ngày Tết
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang T 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    Lê Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Ṛm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      Tú Trinh
 

 

XUÂN Ca Hát


 
Nhạc Xuân Và Q Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiêu,  Lư Hổ,
     
LT Hoài Niệm, LL Minh T

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thúc Tâm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ḥa
 


  Một S T Biến Âm: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thành 

Tôn Giáo

 

  Câu Chuyện Đầu Năm
      
Lê Thị MChâu
 
 Di- Lặc Mang Xuân Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chúng Con VĐây
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Măi Trong
      
Tim !

      
Bạch Liên


 
 

TVi
 


  Vài Mẩu Chuyện VTiên Tri
      
Liên Khôi Chương
  TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thái Lan: Một
      
Chuyến Đi KT

      Nguyễn Thị Thanh T

 

 

Năm Th́n Nói Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhâm Th́n
      
Nguyễn Văn Thành
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vài Phát Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      Tô Đồng
  Liêu Trai C Dị-468
      Đàm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phái
 
Tôn Giả Mục-Kiền-Liên
       Nguyễn Văn P
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
Lê Phụng
 
 Đường Vào KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm
 


 

Sưu Tầm
  
 Các BTranh Dân Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem H́nh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Biên

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      Lư H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Liên
  Phép Nhiệm Mầu

      
Lê PThọ
 

 


Văn Hóa
m Thực
 
 GThủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vào Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQN
      Kem Flan (Bánh Flan)
      Lê Thị Đào
 
 Món Canh Légume
      Việt Hải
 
 Mùi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tôm Rang Muối Tiêu: Video 
      
Tôm Sốt Sữa: Video

      Lư H
 
 Chuẩn BNấu Bánh
      Bạch Liên
 
 Những Đặc Sản Hồn Quê 
      
ViệtNam Vào Tết Nhâm Th́n

      Nguyên Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Viêm Kết Mạc

      
BS Lê Ánh
 
Bệnh Tay Chân Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Biên Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Món Mới
      
Kiều Lam
 
Biển Có Linh Hồn Không?

      
Bạch Liên
 
Vạn Vật
 
    Bạch Liên
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
Vơ Hoàng Nam
  Phân Biệt

      
Lê Văn N

 

 

Viết v
Ninh Ḥa
 


 
 Những Điều Lư TV
      
Ninh-Ḥa

     
Trần Minh Hiền
  Đám Cưới Đầu Xuân

      
Phan Nho
  Những Ngày Đồng Q

      L
ê PThọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyên Nào Tôi Đến Với
      
Ninh-ḤaDOTCom

     
Trâm Anh
 
 Đầu Năm...Khai Máy
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần B́nh Trọng
Ninh Ḥa
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đào
 
Năm Học 1974-1975

      Trần Hà Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bùi Thanh Xuân

 

Bán Công


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiêu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chúc Xuân

     
Ngọc Ánh
 
Nắng Xuân

      Tuyết Xuân
     
Huỳnh Thị Hà
 
Miên Trường Xuân Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xuân Mới

     
Nguyên Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Kính
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chúc Tết

     Vui Xuân - Đón Tết
     
Lâm Ngọc
 
Xuân Tuổi T

     
Thanh Nhàn
 
Tâm S Đầu Xuân

     
HThị Thanh Nhàn
  Lời Chúc Đầu Xuân

      Tưởng Mùa Xuân
     
Hà Tấn S
  Chúc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị T
 
C̣n Lại Trong Em...

     
Thúy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Các Anh Và Tôi

     
Người XVạn
 

 

Các Trường Khác


 
Họp Mặt Đầu Xuân

     
Lê Thị Ngọc Hà

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Mùa Lụt Q Tôi

      
Trần NPhương
 
Vè Băo Lụt Năm Nhâm
      
Th́n 1904

      Nguyễn
Văn Sâm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhân Ơi

      Lương L
Huyền Chiêu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hoàng Bích Hà
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
T́nh SLạc Long Quân Và
      
Âu Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChâu Và Bài TUTLâm

      
Vinh H
  Nhớ Sao Là Nhớ Xuân Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TLư Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hiên Thi Tập:
      
Bài Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Mùa Yêu Thương
      Kim Thành
  Chùm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyên Dáng Mùa Xuân

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Mùa Xuân QCũ
      Vân Anh
 
 Nỗi Niềm Xuân
      Dương Công Khánh
  Hương Xuân

      Nguyễn Thị Bảy
  Chúc Xuân

      Trần Thị Chất
  NMây Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiêu
  Xuân Cao Nguyên

      Du Xuân
      Nguyễn Thị Cúc
  Hoa Xuân Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đài
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bài TCon Cóc

      
Nguyễn Hiền
  Mùa Xuân QHương

      
Tường Hoài
 
 Em VCùng Xuân
      Mời Xuân Lên Ngôi
      
Nguyễn Văn Hóa
  Chùm Thơ Họa

      
Vinh H
  Màu Xuân

      
T Kim Huy
 
 Nói Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngày Xuân
     T́nh Xuân
      Hoàng Công Khiêm 
 
 Rực R Sắc Xuân
      Lê Thị Lộc 
 
 N Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Mùa 
    
 Mùa Xuân Mưa
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 
 Nhớ Khúc Ninh Ḥa
      NGH(NH)
 
 Chùm TXuân
      
Nguyễn Hoàng Phi
 
 Nḥa-QMNgàn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Mùa Xuân
      Bích Phượng
 
 Hẹn Xuân
      Đón Xuân
      Nguyễn Quân
 
 Mơ Và Nhớ
      Lê Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mùi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khói
      Dương Anh Sơn
 
 Xuân T́nh
      
Kim Thành
 
Bâng Khuâng Chiều Cuối
      
Năm

      
Vơ Ngọc Thành
 
 Nhớ Tết Q Tôi
      Lê Hùng Thân
 
 Xuân T́nh Thương
      Thi Thi
 
 Dáng Xuân
      Lời Xuân
      Hoài Thu
 
 Mùa Xuân Xa X
      NTrưởng Tiến
 
 Xuân Nguyện
      Nguyễn Tính


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Các Bạn

      Nguyễn Vũ Trâm Anh
  Cát Tiên

      
Khuất Đẩu
 
 Xuân Này Chị Không V
      Lê Thị Ngọc Hà
  Mùa Xuân Anh Yêu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bói

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đ́nh

      
Lư H
  Xuân Vắng Mẹ...

      
Hoàng Lan
 
 Bên Dốc Đời Nh́n Lại Những
      
Xuân Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi Cô Bạn Nhỏ Xóm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Làm Con TPhải Là Con
      Phan Song
 
 Bóng Dáng Một Mùa Xuân
      
Lâm Minh Tài
 
 Người Trễ Hẹn Mùa Xuân
      
Nguyễn Hữu Tài
 
 Ḍng Đời
      Thi Thi
 
 Ba Má Tôi
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đón Giao Thừa, Đi
      
LChùa Hái Lộc Đầu Xuân

      TBửu Nguyễn Thừa
 
 Một Chút Ưu Tư
      Nguyễn Tính
 
Một Mùa Xuân An B́nh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đôn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:diem27thuy@yahoo.com

  


 


 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 (Giữa Ḷng Biển Đông, 05/1987)

 

 

Mây nước vô t́nh, lănh đạm trôi,

T́nh không giống nước, t́nh không xuôi,

Bao lần lá thắm xuôi theo nước,

Nước chảy, t́nh duyên ở với người.

 

Hồ Dzếnh

                         

C

 

hiếc ghe vẫn chạy đều trên mặt biển gợn sóng lăng tăng. Mặt trời đă xế chiều nhưng ánh nắng vẫn c̣n nóng rát da. Không một làn gió nhẹ. Bầu trời trong xanh, xa thăm thẳm. Ánh nắng giữa trời biển mênh mông như đă xói vào da thịt con người. Không ai bảo ai, im lặng, mọi người trên ghe đều ra đứng trên khoang ghe hướng về tứ phía lâm râm cầu nguyện. Môt bầu không khí nặng nề khó thở. Một lát sau, một cơn mưa khá lớn đổ xuống trong lúc mặt trời vẫn c̣n nóng cháy da. Mọi người lấy đủ mọi thứ để hứng nước mưa. Hứng nước bằng các tấm ni lông. Vét nước mưa đọng lại trên các tấm ni lông. Nước từ các tấm ni lông có vị đắng mùi ni lông. Mọi người vẫn chia nhau từng ngụm nước đắng vét từ các tấm ni lông ấy.

 

        Mặt trời đă lặn sau chân trời xa tít. Đêm vội vă đến. Mặt biển chỉ c̣n một màu đen thăm thẳm. Một sự im lặng trên ghe, một sự im lặng nặng nề khó tả… Chiếc ghe vẫn ngang nhiên chạy đều và không hề biết rằng lượng dầu trong ghe cũng sắp cạn dần…

 

        Tôi vô cùng lo lắng. Nh́n qua màn đêm đen như mực, tôi miên man suy nghĩ. Hết nước uống, dầu cho ghe cũng sắp cạn, lương thực cũng không c̣n bao nhiêu, mọi thứ cũng bắt đầu hết dần, … Không c̣n nước uống là điều tôi suy nghĩ nhiều nhất. Qua đêm nay và đến ngày mai không có nước uống, tôi lo rằng các em bé sẽ nguy hiểm vô cùng. Nh́n xa xa, trong màn đêm đen như mực, tôi nhận ra một điểm sáng. Tôi nghĩ ngay ra có ánh sáng tất phải có người. Tôi đề nghị tất cả mọi người là cho ghe tiến thẳng đến vệt sáng ấy. Tất cả vẫn c̣n im lặng và đồng chấp nhận hướng ghe tiến về phía ánh sáng. Vệt sáng từ từ lớn dần… Ghe thả tốc độ mạnh hơn và chạy đều sau khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng vết sáng càng lớn và được nhận diện là đèn của ghe câu. Ghe của chúng tôi càng đến sát gần đèn sáng của hai chiếc ghe câu làm cá ngoài khơi biển Đông. Khi đến gần hai chiếc ghe đánh cá, chúng tôi nhận ra 4 người Phi Luật Tân trên hai chiếc ghe. Hai chiếc ghe nhỏ nằm sát mặt biển. Mỗi chiếc rộng khoảng chưa tới 1m, dài khoảng 7m. Hai cây tre khá lớn, đường kính khoảng 2 tấc, bện kèm vào hai bên chiều dài be ghe. Nhờ 2 cây tre hai bên be ghe nên ghe tuy nhỏ nhưng nổi trên mặt biển và giữ ghe được thăng bằng.

 

        Chúng tôi trên ghe lớn kêu xin nước “wô tơ, wô tơ”. Bốn người Phi không hiểu ǵ và cứ hỏi “What, what, … Cuối cùng họ hiểu ra là chúng tôi xin nước uống. Họ la to “Wô te, wô te… Hai người trong bốn người t́m cách leo lên ghe của chúng tôi. Qua vài câu trao đổi bằng Anh ngữ, họ hiểu chúng tôi cần nhiều thứ. Họ trở qua ghe của họ và mang qua ghe chúng tôi nào là nước uống, gạo, nước đá cục họ dùng để ướp cá… Được nước uống có đá lạnh thật là mát cả người sau một ngày thiếu nước trầm trọng. Hớp một ngụm nước đá lạnh vào miệng thật là tuyệt vời. Nước mát lạnh vào miệng, xuống cổ, rồi nước đi đến đâu, mát lạnh đến đó, đến khi nước nằm trong bao tử, rồi lan truyền cả cơ thể.

 

        Sau đó, họ nấu cháo mang qua cho mỗi người trong chúng tôi ăn đỡ một ít. Chúng tôi cố thuyết phục họ không đi đánh cá nữa mà ở lại với chúng tôi. Chúng tôi c̣n nghĩ đến, như đă bàn trước, lúc c̣n ở nhà anh Chiêm, là khi đến gần đất Phi, phải bằng mọi cách t́m gặp người Phi, nhờ họ hướng dẫn hoặc mang chúng tôi về đến đất liền Phi Luật Tân để tránh những băi san hô ngầm dưới nước dọc theo bờ biển đất Phi. Chúng tôi đă biết những băi san hô nằm dọc theo gần bờ biển Phi Luật Tân đă giết hại biết bao nhiêu người vượt biển trước đó. Khi nh́n thấy đất Phi, những người vượt biển cứ lái ghe trực tiếp vào đất Phi. Thế rồi ghe bị vỡ tung v́ bị vươn vào đá san hô ngầm dưới nước biển. Người trên ghe đa số đều bị chết theo ḍng nước cuốn đi và xác người cũng bị mất tích luôn. Ḍng nước biển tại đây là ḍng nước xoáy nên những chiếc ghe vượt biên bị vướng đá ngầm đều không t́m được xác người trong tai nạn. Số người trên ghe c̣n sống sót rất ít ỏi.

 

        Sau một hồi bàn qua tính lại, bốn người Phi đồng ư theo chúng tôi và không đi đánh cá nữa. Họ hỏi chúng tôi cho họ mỗi người một chiếc nhẫn vàng. Chúng tôi đồng ư ngay. Để an ḷng họ, tôi lột ngay chiếc nhẫn tôi đang mang trong tay và đưa cho họ. Mọi người c̣n lại trong ghe đưa thêm 3 chiếc nhẫn khác nữa cho họ. Bốn người Phi rất hài ḷng. Họ rất phấn khởi, vui vẻ. Họ lo nấu cháo và gom nước uống cho chúng tôi. Chúng tôi cố t́nh bám giữ lấy họ. Về phần họ, bốn người Phi cũng bắt đầu đối xử với chúng tôi rất tử tế và muốn lân la với mọi người trong chúng tôi một cách thân thiện. Ghe của chúng tôi đă hết dầu. Ghe của họ chạy bằng xăng. Tuy nhiên họ vẫn cho ít xăng cho ghe chúng tôi. Biết chắc rằng ghe sẽ hỏng máy khi đổ xăng vào máy chạy. Đổ xăng vào, máy ghe chúng tôi nổ. Máy nổ một lát rồi tắt luôn. Chiếc ghe thả nổi giữa biển mênh mông.

 

        Trước khi đổ xăng vào ghe, mọi người trên ghe chuyển qua hai chiếc ghe của người Phi. Tôi nghĩ rằng hai chiếc ghe của người Phi khó có thể chứa nổi số người trên ghe chúng tôi. Nhưng cuối cùng, hai chiếc ghe Phi chở hết 49 người chúng tôi. Hai chiếc ghe nhẹ nhàng lướt nhẹ trên mặt biển trên đường hướng về làng của họ gần Subic Bay, một căn cứ hải quân của Hoa Kỳ tại Phi Luật Tân. Lúc bây giờ khoảng 2 giờ chiều.

 

        Trên đường trở về làng, bốn người Phi tỏ ra rất hài ḷng và chuyện tṛ với chúng tôi rất vui vẻ. Biển chiều hôm nay cũng rất êm. Hai chiếc ghe chạy song song nhau, lướt nhẹ trên mặt biển lăn tăn gợn sóng. Mọi người trên ghe cũng cảm thấy an ḷng. Ánh nắng về chiều cũng mát dần. Trong lúc mọi người trên ghe đều vui vẻ tṛ chuyện, một người Phi lớn trong bốn người hỏi thêm cho mỗi người của họ một chiếc đồng hồ đeo tay. Khi nghe lời đề nghị của họ và để cho họ được sốt sắng hơn, tôi đưa ngay cho họ chiếc đồng hồ Seiko tôi đang đeo trên tay. C̣n lại ba chiếc đồng hồ nữa do mọi người trên ghe lo liệu. Bốn người bạn Phi rất vui ḷng khi nhận được món quà họ mong muốn. Cuộc hải tŕnh hướng về làng đánh cá của họ cạnh Subic Bay được tiến hành rất tốt đẹp. Sau đó, họ c̣n yêu cầu chúng tôi khi về tại đất liền th́ không nói đến việc chúng tôi cho họ 4 nhẫn vàng và 4 đồng hồ. Chúng tôi đồng ư các yêu sách của họ. Trong việc này, chúng tôi thừa biết là họ sẽ được Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc đền bù cho họ xứng đáng công lao họ đă cứu vớt chúng tôi giữa biển khơi.

 

 

        Hai chiếc ghe lướt nhẹ trên mặt biển tiến vào vùng vịnh nhỏ bên cạnh một hải cảng lớn có nhiều tàu biển quân sự lớn nhỏ đang bỏ neo cặp bến tại đây. Lúc bấy giờ khoảng 5 giờ chiều. Ánh mặt trời không c̣n gay gắt như lúc giữa ban ngày ngoài biển cả. Những tia nắng nhẹ xuyên qua vài cụm mây lưa thưa lúc chiều xuống làm mát ḷng những kẻ đă sống qua những ngày đầy sóng gió. Không khí mát dịu. Tất cả mọi vật như dừng lại để đón chào những kẻ đă thoát khỏi bao gian nan hăi hùng. Cảnh vật quanh vùng vịnh gợi nên trong tôi một sự an ḷng. Máy nổ đều đều, lướt nhẹ trên mặt nước trong vùng vịnh, hai chiếc ghe tiến thẳng đến băi biển làng Olongapo, một làng nhỏ dân đánh cá gần cạnh Subic Bay, Philippines.

 

 

 

 

 

 

 

 

LÊ PHÚ THỌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Trang XUÂN 2012- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương