Mục Lục

 

  Trang B́a
     
Ban Biên Tập
 
 Lá TXuân
      Lê Văn N
 
 Đọc Lá TXuân
      Cô Hà
 
 STáo XNinh
     
Phan Song
 
 Câu Đối Mừng Xuân
      Tư Nguyên & Lê Văn N
 
 Chúc TẾT NINH-H̉A.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xuân
 

  "Xuân Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiêu
  "Xuân Hợp Quần"

      
Lê Thị Đào
 
 Ḷng Người Rộng M
      
NXuân

     
Vinh H
 
 Mừng Xuân Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chúc Xuân
      Xuân Đă V
     
Lư H
 
 Đón Xuân
     
Nguyên Kim
 
 Xuân Q Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyên Ngộ (Lê Văn Ngô)
  Xuân Nhâm Th́n Hy Vọng

     
Tư Nguyên  (Bùi Ngoạn Lạc)
  'Xuân Hợp Quần"

     
 Nguyên Phong (TN Chánh)
  "Xuân Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xuân Cảm
     
Lê Bá Thiên
  "Xuân Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh T
 
 T́nh Khúc Mùa Xuân
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
uân Qua  Hồi c Mùa Xuân
   
 Vân Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoài Niệm Xuân Và Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tiên Tại Cao
      
Nguyên Pleiku

   
 Lê PThọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 Có Một Mùa Xuân NThế
      ĐThị Hương B́nh
 
 Chuyện NChuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khâm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Ṛm
 
 Những Chuyến Đi Vô Vọng
      Lê PThọ
 
Chuyện T́nh Cuối Năm
      Bùi Thanh Xuân

 

Hội Quán
Quảng Đông


 
 Chúc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngày Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Mùa Xuân

     
Hoàng Bích Hà
 
 Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Tường Hoài
 
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Vơ Hoàng Nam
 
Ba Mươi Ba Đóa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngày Tết
 


 
 Xóm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều Có Số - T́m
      
Người Bảo V

     
Lư H
 
 NHôn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Ḿnh Ơi !
     
Lê Thị Hoài Niệm
 
 Chuyện Vui Ngày Tết
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang T 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    Lê Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Ṛm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      Tú Trinh
 

 

XUÂN Ca Hát


 
Nhạc Xuân Và Q Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiêu,  Lư Hổ,
     
LT Hoài Niệm, LL Minh T

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thúc Tâm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ḥa
 


  Một S T Biến Âm: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thành 

Tôn Giáo

 

  Câu Chuyện Đầu Năm
      
Lê Thị MChâu
 
 Di- Lặc Mang Xuân Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chúng Con VĐây
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Măi Trong
      
Tim !

      
Bạch Liên


 
 

TVi
 


  Vài Mẩu Chuyện VTiên Tri
      
Liên Khôi Chương
  TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thái Lan: Một
      
Chuyến Đi KT

      Nguyễn Thị Thanh T

 

 

Năm Th́n Nói Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhâm Th́n
      
Nguyễn Văn Thành
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vài Phát Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      Tô Đồng
  Liêu Trai C Dị-468
      Đàm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phái
 
Tôn Giả Mục-Kiền-Liên
       Nguyễn Văn P
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
Lê Phụng
 
 Đường Vào KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm
 


 

Sưu Tầm
  
 Các BTranh Dân Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem H́nh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Biên

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      Lư H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Liên
  Phép Nhiệm Mầu

      
Lê PThọ
 

 


Văn Hóa
m Thực
 
 GThủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vào Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQN
      Kem Flan (Bánh Flan)
      Lê Thị Đào
 
 Món Canh Légume
      Việt Hải
 
 Mùi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tôm Rang Muối Tiêu: Video 
      
Tôm Sốt Sữa: Video

      Lư H
 
 Chuẩn BNấu Bánh
      Bạch Liên
 
 Những Đặc Sản Hồn Quê 
      
ViệtNam Vào Tết Nhâm Th́n

      Nguyên Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Viêm Kết Mạc

      
BS Lê Ánh
 
Bệnh Tay Chân Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Biên Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Món Mới
      
Kiều Lam
 
Biển Có Linh Hồn Không?

      
Bạch Liên
 
Vạn Vật
 
    Bạch Liên
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
Vơ Hoàng Nam
  Phân Biệt

      
Lê Văn N

 

 

Viết v
Ninh Ḥa
 


 
 Những Điều Lư TV
      
Ninh-Ḥa

     
Trần Minh Hiền
  Đám Cưới Đầu Xuân

      
Phan Nho
  Những Ngày Đồng Q

      L
ê PThọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyên Nào Tôi Đến Với
      
Ninh-ḤaDOTCom

     
Trâm Anh
 
 Đầu Năm...Khai Máy
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần B́nh Trọng
Ninh Ḥa
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đào
 
Năm Học 1974-1975

      Trần Hà Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bùi Thanh Xuân

 

Bán Công


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiêu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chúc Xuân

     
Ngọc Ánh
 
Nắng Xuân

      Tuyết Xuân
     
Huỳnh Thị Hà
 
Miên Trường Xuân Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xuân Mới

     
Nguyên Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Kính
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chúc Tết

     Vui Xuân - Đón Tết
     
Lâm Ngọc
 
Xuân Tuổi T

     
Thanh Nhàn
 
Tâm S Đầu Xuân

     
HThị Thanh Nhàn
  Lời Chúc Đầu Xuân

      Tưởng Mùa Xuân
     
Hà Tấn S
  Chúc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị T
 
C̣n Lại Trong Em...

     
Thúy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Các Anh Và Tôi

     
Người XVạn
 

 

Các Trường Khác


 
Họp Mặt Đầu Xuân

     
Lê Thị Ngọc Hà

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Mùa Lụt Q Tôi

      
Trần NPhương
 
Vè Băo Lụt Năm Nhâm
      
Th́n 1904

      Nguyễn
Văn Sâm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhân Ơi

      Lương L
Huyền Chiêu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hoàng Bích Hà
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
T́nh SLạc Long Quân Và
      
Âu Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChâu Và Bài TUTLâm

      
Vinh H
  Nhớ Sao Là Nhớ Xuân Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TLư Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hiên Thi Tập:
      
Bài Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Mùa Yêu Thương
      Kim Thành
  Chùm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyên Dáng Mùa Xuân

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Mùa Xuân QCũ
      Vân Anh
 
 Nỗi Niềm Xuân
      Dương Công Khánh
  Hương Xuân

      Nguyễn Thị Bảy
  Chúc Xuân

      Trần Thị Chất
  NMây Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiêu
  Xuân Cao Nguyên

      Du Xuân
      Nguyễn Thị Cúc
  Hoa Xuân Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đài
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bài TCon Cóc

      
Nguyễn Hiền
  Mùa Xuân QHương

      
Tường Hoài
 
 Em VCùng Xuân
      Mời Xuân Lên Ngôi
      
Nguyễn Văn Hóa
  Chùm Thơ Họa

      
Vinh H
  Màu Xuân

      
T Kim Huy
 
 Nói Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngày Xuân
     T́nh Xuân
      Hoàng Công Khiêm 
 
 Rực R Sắc Xuân
      Lê Thị Lộc 
 
 N Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Mùa 
    
 Mùa Xuân Mưa
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 
 Nhớ Khúc Ninh Ḥa
      NGH(NH)
 
 Chùm TXuân
      
Nguyễn Hoàng Phi
 
 Nḥa-QMNgàn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Mùa Xuân
      Bích Phượng
 
 Hẹn Xuân
      Đón Xuân
      Nguyễn Quân
 
 Mơ Và Nhớ
      Lê Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mùi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khói
      Dương Anh Sơn
 
 Xuân T́nh
      
Kim Thành
 
Bâng Khuâng Chiều Cuối
      
Năm

      
Vơ Ngọc Thành
 
 Nhớ Tết Q Tôi
      Lê Hùng Thân
 
 Xuân T́nh Thương
      Thi Thi
 
 Dáng Xuân
      Lời Xuân
      Hoài Thu
 
 Mùa Xuân Xa X
      NTrưởng Tiến
 
 Xuân Nguyện
      Nguyễn Tính


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Các Bạn

      Nguyễn Vũ Trâm Anh
  Cát Tiên

      
Khuất Đẩu
 
 Xuân Này Chị Không V
      Lê Thị Ngọc Hà
  Mùa Xuân Anh Yêu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bói

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đ́nh

      
Lư H
  Xuân Vắng Mẹ...

      
Hoàng Lan
 
 Bên Dốc Đời Nh́n Lại Những
      
Xuân Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi Cô Bạn Nhỏ Xóm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Làm Con TPhải Là Con
      Phan Song
 
 Bóng Dáng Một Mùa Xuân
      
Lâm Minh Tài
 
 Người Trễ Hẹn Mùa Xuân
      
Nguyễn Hữu Tài
 
 Ḍng Đời
      Thi Thi
 
 Ba Má Tôi
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đón Giao Thừa, Đi
      
LChùa Hái Lộc Đầu Xuân

      TBửu Nguyễn Thừa
 
 Một Chút Ưu Tư
      Nguyễn Tính
 
Một Mùa Xuân An B́nh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đôn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:diem27thuy@yahoo.com

  


 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

(Sài G̣n, 1986)

 

 Cũng liều nhắm mắt đưa chân,

 Lần xem con tạo xoay quầng đến đâu!

 

 N D

                         

N

 

hững ngày Tết âm lịch sắp đến, cũng là những ngày của tháng 2 năm 1986. Các con được nghỉ học hơn một tuần lễ. Tôi xin phép bệnh viện nghỉ phép trong dịp Tết. Thế là một chuyến đi về Nha Trang. Lần đầu tiên chỉ có Trang và Hùng đi với Cha. Mỗi người mang theo một chiềc xe đạp làm phương tiện đi lại và không mang một vật dụng ǵ ngoài bộ quần áo b́nh thường mặc trong người.. Về đến Nha Trang, ba cha con tá túc tại nhà Chú Banh, em trai tôi, để theo dơi tin tức từ quê. Chú Hưng, bạn quen với chú Tư Đẫu, ở tại Nha Trang, đă liên lạc để biết t́nh h́nh an ninh tại quê. Chờ đợi vài hôm ở Nha Trang. Sau cùng tin tức từ quê cho biết chuyến đi chưa thực hiện được.

 

Sau chuyến nghỉ phép về Nha Trang t́m đường “đi xa” nhưng không thực hiện được, ba cha con trở về lại Sài G̣n. Các con đi học lại b́nh thường. Tôi trở lại bệnh viện làm việc và trực gác như mọi ngày. Những ngày đi làm việc nhưng đầu óc tôi luôn luôn nghĩ đến chuyện “đi xa”.

 

Nhiều người đă đi xa được, phao tin là nhờ cầu nguyện, đi xem bói bài…. Khi người ta làm một việc ǵ ngoài khả năng của ḿnh, thường thường dựa vào bái lễ và thần linh. Tôi th́ không hẵn tin hoàn toàn vào các lời đồn đải đó, nhưng vợ tôi đặt trọn niềm tin vào việc ấy. Nhận được tin tức từ Mỹ về, vợ tôi tin rằng D́ Sáu (em vợ tôi) đă vượt biển được sau những lần cằu nguyện ở tượng Đức Mẹ Maria. Thế là những ngày cuối tuần, chúng tôi mang một bó hoa huệ đến cầu nguyện Đức Mẹ Maria ở Thủ Đức. Rồi có lúc đến thăm các ông thầy tướng số…. rồi đến cô Dung. Cô Dung là một cô giáo tiều học. Ngoài giờ dạy học ở trường, cô có nghề bói bài tại nhà. Nhà cô Dung ở trong một cái hẻm trong vùng Tân Định, ở đường Đinh Tiên Hoàng, Sài G̣n. Có khá nhiều người đến nhờ cô bói bài xem để đoán được việc “đi xa” có thuận lợi không.

 

Trước mỗi lần tôi chuẩn bị đi xa, vợ chồng chúng tôi đến nhờ cô Dung bói bài để xem thời vận. Vợ chồng chúng tôi ngồi đối diện cô. Vợ tôi đặt tiền lễ vào trong cái đĩa để bên phải, trước mặt chúng tôi. Cô Dung cầm bộ bài, nghiêm trang chia bài ra 4 nhóm, các con bài ngửa mặt, trước mặt chúng tôi. Chia bài xong, cô Dung ngồi im lặng vài giây. Cô nói lên những ǵ trên mặt các con bài hiện ra. Có lần cô nói “lần này đi không được”. Cô ta nói một cách khẳng định. Vợ tôi th́ ngồi im. Tôi ṭ ṃ hỏi lại: “Vậy nếu tôi ra đi th́ có bị ǵ không?”. Cô ta đáp gọn: “Không hề ǵ, chỉ có tốn tiền thôi”. Cô nói vậy, nhưng chuyến sau vào dịp hè, ba cha con chúng tôi vẫn ra đi. Lần này vẫn đến Nha Trang, ba cha con tá túc tại nhà chú Banh, em trai tôi, nghe ngóng tin tức. Chú Hưng cho biết t́nh h́nh an ninh tại quê nhà chưa cho phép đi được. Lại trở về Sài G̣n, mọi người ai nấy trở lại công việc b́nh thường của ḿnh.

 

Chân và tôi thường xuyên đi lại họp tại nhà của anh Chiêm để bàn đi bàn lại mọi việc. Chiếc ghe đă thuộc hẳn về chú Tư nhờ sự trợ giúp của anh Chiêm. Ghe đă tu sửa lại nhiều và gắn máy mới. Hằng ngày ghe vẫn đi đánh cá ngoài biển khơi. Mọi chuẩn bị “đi xa” vẫn tiến hành. Công việc làm ăn vẫn đều đặn như thường lệ. Ghe vẫn hằng ngày, sáng sớm xuất bến đi làm cá, chiều sẫm tối mang cá về đổ tại bến.

 

Lại một cái Tết sắp đến. Mọi dự định bất thành. Mùa hè lại đến. Các con nghỉ học. Tôi xin phép nghỉ việc tại Bệnh viện để cùng hai con đi phép về Nha Trang. Trước mỗi lần chuẩn bị cuộc hành tŕnh, vợ chồng chúng tôi ghé lại thăm cô Dung bói bài để đoán xem lại thời vận. Lần này cô nói một cách khẳng định: “Ông đi lần này cũng không sao, nhưng chưa đi thông suốt được, mà lại bị bịnh”. Nghe nói bị bịnh, tôi thầm nghĩ: Sức khoẻ của tôi b́nh thường mà cô nói là bệnh th́ thật khó tin. Tuy nhiên tôi vẫn giữ trong ḷng lời tiên đoán của cô Dung.

 

Lần này, chuẩn bị như mọi lần, ba cha con về đến Nha Trang mang theo mỗi người một xe đạp. Đi xe đ̣ về Ninh Ḥa vào buổi chiều. Tạm trú tại một nhà quen gần bến xe Ninh Hoà. Hẹn gặp nhau trước chùa Phật học Ninh Ḥa, trên quốc lộ 1 Nam Bắc, vào lúc nhá nhem tối. Trên đường, lúc bấy giờ c̣n nhiều người qua lại. Chờ đêm xuống, khoảng 7 giờ tối, chúng tôi dùng xe đạp đi về hướng Ḥn Khói, rẻ ra đến tận cầu gỗ Bá Hà, Ḥn Khói. Mọi người đi trong im lặng, quảng cách xa nhau. Chú Tư Đẩu, từ ngoài Bá Hà vào, đi qua cầu gỗ Bá Hà, gặp chúng tôi và ra hiệu cho chúng tôi đi trở lại. Đi trở lại một đoạn đường trong bóng đêm, chúng tôi gặp lại nhau, chú Tư Đẩu cho biết là chưa đi được và phải trở về.

Trở lại Ninh Ḥa bằng xe đạp. Lên đến Phước Đa, Ninh Ḥa, trời đă tối hẳn, khoảng gần 10 giờ đêm. Chúng tôi ba cha con và hai cha con của Chân bàn nhau ghé lại tạm trú tại nhà cô Ba Thành. Vào nhà cô Ba Thành giữa lúc trời tối, chúng tôi đều đồng ư với nhau là không nói việc “đi xa “ mà nói là từ Vạn Giă thăm bạn bè về, lỡ tối.

 

Sau đó, cơm nước xong, chúng tôi định ngủ tại đây đến ngày mai sẽ tính tiếp. Đàn ông th́ dễ dàng trong việc vệ sinh cá nhân. Phần các cô gái th́ phức tạp hơn. Trang, con gái tôi, phải mượn quần áo cuả Tuyết, con gái cô Ba, để tạm dùng qua đêm. Cơm nuớc xong, mọi người đều chuẩn bị đi ngủ. Tự nhiên tôi cảm thấy hai con mắt nhức nhối khó chịu. Đầu tiên tôi đă dùng khăn nước ấm đắp lên hai mắt, nhưng vẫn không đỡ chút nào. Càng về khuya, hai mắt tôi càng đau nhức nhiều hơn. Thức trắng qua đêm. Sáng hôm sau, hai mắt tôi vẫn đau nhức nhiều và sưng húp lên không nh́n thấy được ǵ cả. Ba cha con tôi đành phải ở lại nhà cô Ba. Chân trở về Nha Trang, gửi lại đứa con trai (Vinh, lúc ấy khoảng 12, 13 tuổi) ở lại với chúng tôi. Vinh ở lại với chúng tôi nhưng sau đó tự ư chuồn đi đâu mất mà không nói một lời… Ở lại nhà cô Ba gần một tuần lễ, sau đó, chúng tôi trở về lại Nha Trang, ghé lại nhà chú Banh.

Chúng tôi vừa vào nhà chú Banh, một lát sau, cô Ba Thành lại đến. Cô đến nhà chú Banh, vui vẻ nói chuyện và đề nghị với chúng tôi một mối vượt biển do chị Lê Thị Tha, ở Phước Đa, Ninh Ḥa, tổ chức. Chị Tha là cháu kêu Cô Ba bằng Cô. Tránh lộ câu chuyện” đi xa”, tôi thẳng thắng từ chối. Tôi nói với Cô là hiện nay chúng con chưa có ư định vượt biển…

 

Thật t́nh mà nói là v́ đă nói dối với Cô khi ghé lại nhà Cô cách đây gần một tuần lễ là không phải đi vượt biển mà là từ Vạn Giă về lỡ đêm mới ghé nghỉ lại nhà Cô… Qua câu chuyện với Cô Ba, tôi nhận thấy Cô Ba vẫn nghĩ là chúng tôi có ư định vượt biển. Tuy nhiên Cô Ba vẫn vui vẻ nói chuyện và một lát sau Cô ra về. Ba cha con ở lại nhà chú Banh vài hôm và sau đó trở về lại Sài G̣n.

 

Thế là đợt đi phép đă qua và mọi người trở lại công việc hằng ngày. Các con c̣n nghỉ hè và t́m nơi học hè. Tôi trở lại công việc tại bệnh viện. Sau những đợt tôi đi phép đều đặn, có vài bạn ở bệnh viện gặp tôi cười, chào hỏi tôi và có ư nghi ngờ tôi định vượt biên. Thời điểm lúc bấy giờ việc đi vượt biên xem ra đă quá muộn màng rồi. Tuy nhiên mọi người luôn luôn vẫn đề cập đến. Trong những lúc cười đùa nói chuyện, một vài bác sĩ trong khoa ngờ tôi định vượt biên. Về phần tôi, tôi rất b́nh thản, tiếp chuyện b́nh thường để đưa đến kết luận là tôi luôn luôn đi phép về đúng kỳ hẹn.

 

Có một lần sắp đến Tết, tôi đưa Chân lại thăm cô Dung và nhờ cô ấy bói bài xem sao. Chúng tôi ngồi đối diện với cô. Cô chia bài ra từng nhóm trước mặt chúng tôi và tự kết luận theo sự hiện ra trên mặt của các con bài. Lần này chưa đi được. Rồi những ngày tháng mùa hè sắp đến. Lần này bàn với vợ tôi là tôi sẽ đưa đi 3 đứa con và 1 đứa sẽ ở lại nhà với vợ tôi. Vợ tôi có ư là để lại 1 đứa rồi sẽ dở dang việc học hành của nó. Cuối cùng chúng tôi quyết định là tôi sẽ mang hết 4 đứa con cùng “đi xa”.

 

 

 

 

 

 

 

LÊ PHÚ THỌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Trang XUÂN 2012- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương