Mục Lục

 

  Trang B́a
     
Ban Biên Tập
 
 Lá TXuân
      Lê Văn N
 
 Đọc Lá TXuân
      Cô Hà
 
 STáo XNinh
     
Phan Song
 
 Câu Đối Mừng Xuân
      Tư Nguyên & Lê Văn N
 
 Chúc TẾT NINH-H̉A.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xuân
 

  "Xuân Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiêu
  "Xuân Hợp Quần"

      
Lê Thị Đào
 
 Ḷng Người Rộng M
      
NXuân

     
Vinh H
 
 Mừng Xuân Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chúc Xuân
      Xuân Đă V
     
Lư H
 
 Đón Xuân
     
Nguyên Kim
 
 Xuân Q Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyên Ngộ (Lê Văn Ngô)
  Xuân Nhâm Th́n Hy Vọng

     
Tư Nguyên  (Bùi Ngoạn Lạc)
  'Xuân Hợp Quần"

     
 Nguyên Phong (TN Chánh)
  "Xuân Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xuân Cảm
     
Lê Bá Thiên
  "Xuân Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh T
 
 T́nh Khúc Mùa Xuân
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
uân Qua  Hồi c Mùa Xuân
   
 Vân Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoài Niệm Xuân Và Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tiên Tại Cao
      
Nguyên Pleiku

   
 Lê PThọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 Có Một Mùa Xuân NThế
      ĐThị Hương B́nh
 
 Chuyện NChuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khâm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Ṛm
 
 Những Chuyến Đi Vô Vọng
      Lê PThọ
 
Chuyện T́nh Cuối Năm
      Bùi Thanh Xuân

 

Hội Quán
Quảng Đông


 
 Chúc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngày Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Mùa Xuân

     
Hoàng Bích Hà
 
 Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Tường Hoài
 
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Vơ Hoàng Nam
 
Ba Mươi Ba Đóa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngày Tết
 


 
 Xóm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều Có Số - T́m
      
Người Bảo V

     
Lư H
 
 NHôn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Ḿnh Ơi !
     
Lê Thị Hoài Niệm
 
 Chuyện Vui Ngày Tết
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang T 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    Lê Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Ṛm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      Tú Trinh
 

 

XUÂN Ca Hát


 
Nhạc Xuân Và Q Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiêu,  Lư Hổ,
     
LT Hoài Niệm, LL Minh T

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thúc Tâm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ḥa
 


  Một S T Biến Âm: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thành 

Tôn Giáo

 

  Câu Chuyện Đầu Năm
      
Lê Thị MChâu
 
 Di- Lặc Mang Xuân Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chúng Con VĐây
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Măi Trong
      
Tim !

      
Bạch Liên


 
 

TVi
 


  Vài Mẩu Chuyện VTiên Tri
      
Liên Khôi Chương
  TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thái Lan: Một
      
Chuyến Đi KT

      Nguyễn Thị Thanh T

 

 

Năm Th́n Nói Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhâm Th́n
      
Nguyễn Văn Thành
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vài Phát Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      Tô Đồng
  Liêu Trai C Dị-468
      Đàm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phái
 
Tôn Giả Mục-Kiền-Liên
       Nguyễn Văn P
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
Lê Phụng
 
 Đường Vào KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm
 


 

Sưu Tầm
  
 Các BTranh Dân Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem H́nh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Biên

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      Lư H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Liên
  Phép Nhiệm Mầu

      
Lê PThọ
 

 


Văn Hóa
m Thực
 
 GThủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vào Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQN
      Kem Flan (Bánh Flan)
      Lê Thị Đào
 
 Món Canh Légume
      Việt Hải
 
 Mùi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tôm Rang Muối Tiêu: Video 
      
Tôm Sốt Sữa: Video

      Lư H
 
 Chuẩn BNấu Bánh
      Bạch Liên
 
 Những Đặc Sản Hồn Quê 
      
ViệtNam Vào Tết Nhâm Th́n

      Nguyên Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Viêm Kết Mạc

      
BS Lê Ánh
 
Bệnh Tay Chân Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Biên Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Món Mới
      
Kiều Lam
 
Biển Có Linh Hồn Không?

      
Bạch Liên
 
Vạn Vật
 
    Bạch Liên
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
Vơ Hoàng Nam
  Phân Biệt

      
Lê Văn N

 

 

Viết v
Ninh Ḥa
 


 
 Những Điều Lư TV
      
Ninh-Ḥa

     
Trần Minh Hiền
  Đám Cưới Đầu Xuân

      
Phan Nho
  Những Ngày Đồng Q

      L
ê PThọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyên Nào Tôi Đến Với
      
Ninh-ḤaDOTCom

     
Trâm Anh
 
 Đầu Năm...Khai Máy
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần B́nh Trọng
Ninh Ḥa
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đào
 
Năm Học 1974-1975

      Trần Hà Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bùi Thanh Xuân

 

Bán Công


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiêu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chúc Xuân

     
Ngọc Ánh
 
Nắng Xuân

      Tuyết Xuân
     
Huỳnh Thị Hà
 
Miên Trường Xuân Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xuân Mới

     
Nguyên Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Kính
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chúc Tết

     Vui Xuân - Đón Tết
     
Lâm Ngọc
 
Xuân Tuổi T

     
Thanh Nhàn
 
Tâm S Đầu Xuân

     
HThị Thanh Nhàn
  Lời Chúc Đầu Xuân

      Tưởng Mùa Xuân
     
Hà Tấn S
  Chúc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị T
 
C̣n Lại Trong Em...

     
Thúy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Các Anh Và Tôi

     
Người XVạn
 

 

Các Trường Khác


 
Họp Mặt Đầu Xuân

     
Lê Thị Ngọc Hà

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Mùa Lụt Q Tôi

      
Trần NPhương
 
Vè Băo Lụt Năm Nhâm
      
Th́n 1904

      Nguyễn
Văn Sâm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhân Ơi

      Lương L
Huyền Chiêu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hoàng Bích Hà
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
T́nh SLạc Long Quân Và
      
Âu Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChâu Và Bài TUTLâm

      
Vinh H
  Nhớ Sao Là Nhớ Xuân Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TLư Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hiên Thi Tập:
      
Bài Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Mùa Yêu Thương
      Kim Thành
  Chùm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyên Dáng Mùa Xuân

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Mùa Xuân QCũ
      Vân Anh
 
 Nỗi Niềm Xuân
      Dương Công Khánh
  Hương Xuân

      Nguyễn Thị Bảy
  Chúc Xuân

      Trần Thị Chất
  NMây Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiêu
  Xuân Cao Nguyên

      Du Xuân
      Nguyễn Thị Cúc
  Hoa Xuân Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đài
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bài TCon Cóc

      
Nguyễn Hiền
  Mùa Xuân QHương

      
Tường Hoài
 
 Em VCùng Xuân
      Mời Xuân Lên Ngôi
      
Nguyễn Văn Hóa
  Chùm Thơ Họa

      
Vinh H
  Màu Xuân

      
T Kim Huy
 
 Nói Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngày Xuân
     T́nh Xuân
      Hoàng Công Khiêm 
 
 Rực R Sắc Xuân
      Lê Thị Lộc 
 
 N Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Mùa 
    
 Mùa Xuân Mưa
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 
 Nhớ Khúc Ninh Ḥa
      NGH(NH)
 
 Chùm TXuân
      
Nguyễn Hoàng Phi
 
 Nḥa-QMNgàn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Mùa Xuân
      Bích Phượng
 
 Hẹn Xuân
      Đón Xuân
      Nguyễn Quân
 
 Mơ Và Nhớ
      Lê Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mùi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khói
      Dương Anh Sơn
 
 Xuân T́nh
      
Kim Thành
 
Bâng Khuâng Chiều Cuối
      
Năm

      
Vơ Ngọc Thành
 
 Nhớ Tết Q Tôi
      Lê Hùng Thân
 
 Xuân T́nh Thương
      Thi Thi
 
 Dáng Xuân
      Lời Xuân
      Hoài Thu
 
 Mùa Xuân Xa X
      NTrưởng Tiến
 
 Xuân Nguyện
      Nguyễn Tính


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Các Bạn

      Nguyễn Vũ Trâm Anh
  Cát Tiên

      
Khuất Đẩu
 
 Xuân Này Chị Không V
      Lê Thị Ngọc Hà
  Mùa Xuân Anh Yêu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bói

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đ́nh

      
Lư H
  Xuân Vắng Mẹ...

      
Hoàng Lan
 
 Bên Dốc Đời Nh́n Lại Những
      
Xuân Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi Cô Bạn Nhỏ Xóm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Làm Con TPhải Là Con
      Phan Song
 
 Bóng Dáng Một Mùa Xuân
      
Lâm Minh Tài
 
 Người Trễ Hẹn Mùa Xuân
      
Nguyễn Hữu Tài
 
 Ḍng Đời
      Thi Thi
 
 Ba Má Tôi
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đón Giao Thừa, Đi
      
LChùa Hái Lộc Đầu Xuân

      TBửu Nguyễn Thừa
 
 Một Chút Ưu Tư
      Nguyễn Tính
 
Một Mùa Xuân An B́nh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đôn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 


 


 

 

                              


Ông Toàn xoay người lại đưa tay với lấy cuốn sách đặt trên cái bàn đèn ở góc sofa, chưa kịp đọc thì tiếng vợ ông đứng ngay góc bếp nói vọng tới:

   - Ông à! Tết nhất đến nơi rồi, ông không lo dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất, sạch sẽ để chuẩn bị đón Tết, cứ ngồi ù lì một chỗ đọc sách như thế có hại đến sức khỏe. Ông không nghe người ta thường nói nhìn hại huyết, nằm hại khí hay sao.

Ông Toàn đặt cuốn sách xuống bàn, bưng tách trà uống một ngụm, ông bình thản nói :

    - Bà nói sao kỳ vậy. Đọc sách là một thói quen tốt, vừa mở mang kiến thức vừa giúp cho não bộ hoạt động thường xuyên, luyện tập trí nhớ, ngăn ngừa được bệnh alzheimer, bà không nghe người ta nói thế hay sao.

Vợ ông Toàn im lặng tiếp tục lui khui nấu ăn dưới bếp, một công việc mà bà vẫn thường làm mỗi ngày.Dù biết ông Toàn luôn luôn chiều chuộng bà, ít khi ông nỗi giận to tiếng với bà vì một vài sự việc nhỏ mà cả hai không đồng ý với nhau, nhưng thỉnh thoảng Ông Toàn cũng nỗi cơn gàn bướng không làm theo ý của bà khiến bà tức giận to tiếng với ông, thấy vợ giận ông Toàn vẫn giữ được sự bình tĩnh, ông luôn luôn giữ thế quân bình để tránh sự tranh cãi gây ra sự phiền toái chẳng có lợi ích gì trong cuộc sống gia đình. Vợ ông tính tình cương trực, thẳng thắng nên ông ví vợ mình cứng cáp như cái hàm răng, còn ông mềm mại, nhún nhường nên ông tự ví mình là cái lưỡi; răng không nhờ lưỡi đưa chuyển thức ăn thì công việc nghiền thức ăn của nó sẽ khó khăn hơn, và ngược lại lưỡi không có răng thì nó cũng gặp khó khăn tương tự.

 

    Trong suốt hơn ba mươi năm sống chung với vợ, ông Toàn đã trải qua một cuộc sống khá êm đềm và hạnh phúc trong ngôi nhà đầy ấp những kỷ niệm mà ông cùng vợ đã chung sức gầy dựng mấy chục năm qua. Ngày ông mới đến Mỹ cần cù siêng năng làm việc, tằn tiện dành dụm mua được một căn nhà khá khang trang, có sân vườn tọa lạc ở khu có trường học tốt và gần công viên, ông thích lắm. Ông nói với vợ:

     - Mình qua Mỹ mới có cơ hội mua được căn nhà đẹp như thế,chứ ở Việt Nam dù có làm suốt cả đời cũng chẳng bao giờ mua được nhà .

Vợ ông Toàn cười mỉm, khôi hài :

- Nhà đẹp nhưng ông nợ ngập đầu. Ông ráng gồng mình làm kiếp trâu cầy  suốt ba mươi năm trời để trả nợ, không biết lúc ấy ông còn sức để tiếp tục “ chiến đấu” hay không.

 Câu nói ấy của vợ thoáng đó mà đã gần ba mươi năm từ lúc ông Toàn đặt chân vô căn nhà này ở cho đến bây giờ. Qua bao nhiêu sự đổi thay thăng trầm của thị trường địa ốc, giá nhà tăng vọt, nhiều người mua nhà đầu tư trở nên giàu có, cùng lúc thị trường chứng khoáng tăng vọt khiến giá nhà càng lúc càng lên cao theo nhu cầu người mua; ngân hàng cho vay dể dàng không xét lợi tức, người người đỗ xô mua nhà để bán kiếm lời, người ta ví sự mua bán nhà cửa ào ạt ấy như bôm hơi vào chiếc bong bóng mỗi lúc mỗi phồng to, đến một lúc nào đó nó sẽ vỡ tung ra như một quả bom hơi, kéo sập cái lâu đài ảo tưởng cho những ai mơ ước làm giàu qua thị trường địa ốc. Quả bom ấy đã nổ, kéo theo hàng loạt nợ vay mượn ngân hàng của nhiều “ triệu phú ” phải khai phá sản . Họ mất hết tất cả, bao nhiêu của cải gầy dựng từ đôi bàn tay trắng chỉ trong phút chốc đã biến tang thành mây khói. Thời cuộc đã biến đổi biết bao nhiêu người từ giàu có nay đã trở thành kẻ nghèo khổ, đưa đến sự vỡ tan hạnh phúc gia đình. Ông Toàn bâng khuâng suy nghĩ trong số những người bị mất nhà có cả những người thân, bạn bè của ông. Ông mừng cho chính bản thân ông v́ đă quyết định không nghe theo lời bạn vay tiền mua nhà đầu tư nên ông được may mắn thoát cảnh nhà tan cửa nát, nếu không ông cũng giống như bao nhiêu người khác đă trở thành kẻ trắng tay. Ông Toàn chợt nhớ tới người bạn của ông, một trong những người khá thành công trong lănh vực đầu tư thị trường chứng khóang và địa ốc, không biết giờ này bạn của ông đang lưu lạc ở phương trời nào kể từ lúc quả bong bóng địa ốc phát nổ cũng là lúc Triệu biệt tích; ông Toàn mất luôn sự liên lạc với bạn. H́nh ảnh của Triệu ngày ấy đă in sâu trong trí nhớ của ông về sự thành công của anh; sống cuộc đời ăn sung mặc sướng,ở nhà trên đồi, lái xe siêu sang đă khiến nhiều người khâm phục. Vợ ông Toàn khâm phục Triệu bao nhiêu th́ chê trách ông bấy nhiêu, bà vẫn thường hay hối tiếc nói với ông:

-         Ông quen biết anh Triệu bấy lâu mà không học hỏi noi gương anh ấy

để biết cách làm ăn với người ta, được vậy ḿnh cũng giàu như họ rồi.

Ông Toàn đăm chiêu nh́n vợ:

-         Trời cho ḿnh bao nhiêu ḿnh ăn bấy nhiêu,tham lam làm ǵ bà.

Câu nói ấy của ông Toàn đến giây phút này vợ ông mới nghiệm thấy rằng lời của ông quả không sai. Giờ đây ông Toàn cùng vợ an tâm sống b́nh thản, chờ đợi tuổi về hưu, hai vợ chồng ông sẽ có nhiều thời gian đi du lịch hưởng nhàn.

 Ông Toàn đặt cuốn sách xuống bàn uống một ngụm trà đă nguội lạnh từ lâu rồi đứng dậy kéo cánh cửa lưới bước ra sân vườn sau trong lúc vợ ông vẫn c̣n đang loay hoay trong bếp.

 

   Trời đă vào đông, thời tiết miền Tây Hoa kỳ không lạnh như miền Đông,và cũng ít khi có gió băo. Năm nay trời khô ráo ít mưa, trời trong xanh đầy nắng ấm gieo vào ḷng người nỗi hân hoan đón mừng một năm mới sắp đến.Sân vườn nhà ông Toàn không rộng lắm, ông tráng hết ciment chỉ chừa ít tất đất để trồng cây, hầu hết những cây cảnh điều được trồng trong chậu. Ở phía góc sân sát hàng rào cây anh đào lá đă rụng hết, cành cây đă kết nhiều nụ hoa đang chờ đúng vào ngày Tết nó sẽ nở rộ khoe sắc hồng tươi thắm rực rỡ ngày Xuân. Hồi cây đào c̣n nhỏ, mỗi năm ông đều sang chậu rồi mang nó vào nhà đặt ở pḥng khách, mắc lên cành những phong bao ĺ x́ màu đỏ để tạo khung cảnh trong nhà cho có không khí Tết, ai nh́n thấy cũng tấm tắt khen đẹp. Năm nay cây đào đă lớn, nó không c̣n nhỏ như mọi năm nên ông không c̣n sức để mang nó vào nhà nữa, ông lặng lẻ đứng nh́n cây đào chợt nhớ đến đứa con gái duy nhất của ông đă lập gia đ́nh theo chồng về sống ở một tiểu Bang xa. Ông bồi hồi nhớ lại h́nh ảnh tuổi thơ của nó đă gắn bó với ông trong suốt bao nhiêu năm sống trong ngồi nhà này từ lúc nó mới lọt ḷng mẹ cất tiếng khóc chào đời rồi trải qua những chặn đường lớn khôn là một quăng đường dài gian nan vất vả nhưng đầy ấp những kỷ niệm vui sướng và hạnh phúc. Ông ước ǵ nó sống gần gủi bên ông măi măi để được nh́n thấy nó cười vui bên cạnh đứa cháu ngoại để ông nâng niu đùa giỡn cho tuổi già vơi bớt chút cô đơn. Ông Toàn ngước mặt nh́n lên trời xanh, những vầng mây trắng nằm yên bất động, giống như đời sống và thời cuộc có lúc nó thanh thản b́nh yên v́ không có mưa to gió lớn, có lúc nó đứng yên tĩnh lặng như một người trầm tư mặc tưởng để lắng nghe những giao động của tâm hồn. Ông Toàn nhắm mắt lại ch́m lắng trong suy tư, ông nghĩ về ông về cuộc đời, về số phận buồn vui hạnh phúc của một đời người dài hay ngắn đối với ông bây giờ vẫn là một điều hăy c̣n rất mơ hồ.

 

  Những ngày giáp Tết không khí ở thành phố San Jose thật tưng bừng náo nhiệt, mọi người ở khắp nơi từ các vùng phụ cận đỗ xô về khu thương mại dọc theo khu phố Việt. Những gian hàng bán hoa, bánh mứt, trái cây ngập đầy trên những quày hàng được dựng lên ngoài trời để phục vụ người đi mua sắm Tết. Ḍng người chen chân chật kín hết ở những dẫy hành lang, họ cười nói giữa tiếng rao hàng của một cô gái đang cầm nhánh hoa anh đào chào mời khách. Phía sau ở một dẫy hành lang khuất lánh, từng nhóm đàn ông, thanh niên đang tụ tập lắc bầu cua, tiếng la thét inh ỏi làm náo động cả khu vực. Thỉnh thoảng có tràng pháo nổ vang lên rộn ră, khói pháo xông lên nồng nặc, dưới đất đă thấm đỏ đầy xác pháo.Mọi người dường như đang say mê ḥa ḿnh vào không khí rộn ràng của mùa Xuân tha hương.

 

   Ông Toàn đứng cách đó một khoảng xa nh́n đám đàn ông đang khom người chúi đầu vào tổ bầu cua đang đến hồi gây cấn. Ṭ ṃ ông bước gần lại xem. Một gă đàn ông đứng tuổi dáng người gầy guộc, khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt đưa mắt lồ lộ trắng dă lấm lét nhìn ông. Gă đưa tay sờ chiếc cằm mọc lún phún những sợ râu bạc, chừng như gă thấy ông Toàn ăn mặc chỉnh tề lịch sự nên gă nghĩ ông đến đây không phải sát phạt để thử thời vận. Ông Toàn nghĩ đây là ngày vui Xuân nên sự sát phạt chỉ là tṛ mua vui ba ngày Tết, thật ra khi chứng kiến cuộc chơi ông mới biết ông đă lầm. Ông Toàn giương mắt nh́n xuống thấy một người ngồi giữa đối diện với chủ ṣng đang đặt tiền cho mỗi lần chơi lên đến cả trăm đôla, cuộc chơi là sự quyết định sống c̣n của hai người c̣n lại duy nhất như hai đấu thủ trên đấu trường nên những người ngồi xung quanh hồi hộp đưa mắt theo dơi. Gă đàn ông ngồi giữa đặt hết một xấp tiền xuống cho hết vào hình con cua. Cuộc chơi rơ ràng là nhắm vào sự cầu may một thắng hai thua nên gă chủ sòng tần ngần giây phút, gă lấy lại sự b́nh tĩnh rồi đưa chiếc đĩa lên xốc. Khi cái chén chụp từ từ mở ra, cả đám người trố mắt thấy h́nh ảnh màu xanh của ba con cua hiện lên dưới cái đĩa đă đặt xuống đất;bàn tay gă chủ ṣng run run trong khi những tiếng ồ kinh ngạc của đám đông chưa kip cất lên th́ từ xa có tiếng chân người chạy rầm rập hô lớn:

-         Cảnh sát !

Cả đám đông nhốn nháo đồng loạt đứng dậy; gă chủ ṣng nhanh tay thu hết “ đồ nghề ” dấu ra phía sau, đám người đứng quay quanh thản nhiên nh́n nhau như không có chuyện ǵ xảy ra. Gă ngồi giữa ôm được xấp tiền đứng xốc dậy mặt hầm hầm nh́n gă chủ ṣng đang cùng hai người thanh niên đi xuống cuối dẫy hành lang. Gă đàn ông gầy nh́n ông Toàn khi năy lên tiếng :

-         Anh Triệu dọt lẹ lên.

Người đàn ông tên Triệu quay mặt lại, y vội vàng lẫn trốn vào đám đông rồi âm thầm lặng lẻ đi xuống dẫy hành lang đi ra băi đậu xe. Ông Toàn sửng sốt nh́n theo người đàn ông tên Triệu, và trong một thoáng nghi ngờ, ông Toàn không nghĩ rằng ḿnh đă nh́n lầm người. Đúng là Triệu bạn của ông, một doanh nhân thành đạt đă một thời làm mưa làm gió trên thị trường địa ốc; Triệu của sự giàu sang và hào hoa phong nhă luôn luôn có một người vợ xinh như mộng ở bên cạnh. Dù Triệu có đổi thay đôi chút, vóc dáng anh xanh xao, khuôn mặt tiều tụy hốc hác gầy hơn lúc trước nhưng ông Toàn không thể không nhận ra Triệu được. Ông Toàn vừa mừng vừa lo định chạy đuổi theo nhưng vừa lúc ấy phía sau lưng ông xuất hiện hai viên cảnh sát bước song hành tiến tới, h́nh như họ không chú ư ǵ đến đám đông đang đứng tụ họp đông đúc như thế, có lẽ họ biết rơ hôm nay là ngày cuối năm, người Việt vẫn thường hay tổ chức chợ Tết và tụ họp đông đúng để đón mừng năm mới. Bỗng từ xa có tiếng pháo nổ ṛn tang làm ông Toàn gíậc ḿnh đánh thức ư nghĩ hỗn độn trong đầu ông giữa sự nao nao vui mừng và một cảm xúc thương cảm xót xa trước h́nh ảnh ông vừa chứng kiến. Ông bâng khuâng suy nghĩ một điều ǵ đó chưa làm cho ông sáng tỏ về một dấu hỏi đang ẩn hiện trong đầu ông. Ông Toàn đứng lớ ngớ nh́n ra cuối dẫy hành lang thấy hai viên cảnh sát đă bỏ đi thật xa. Cả đám đông nhốn nháo tiếp tục cuộc chơi, tiếng cười nói huyên náo đầy hào hứng và sôi động. Ông Toàn thọc tay vào túi áo để tránh cơn gió lạnh vừa thổi thốc vào,ông bước đi từng bước chậm đưa mắt nh́n quanh quang cảnh chợ Tết cuối năm rộn ràng, nhộn nhịp. Ông Toàn chợt nhớ ḿnh đến đây là để làm một việc duy nhất mà suưt nữa ông đă quên. Ông đến đây là để t́m mua một phông pháo để đốt trong đêm giao thừa đón mừng năm mới.

 

   Trên đường lái xe về nhà, hình ảnh của Triệu hiện lên trước mặt ông Toàn nhập nhòa giữa đám người lố nhố giương mắt sòng sọc theo dõi cuộc đỏ đen rẻ tiền mà sự có mặt bất ngờ của Triệu ở một tụ điểm như thế là điều vô lý làm ông kinh ngạc. Triệu bảnh bao hào hoa trong những buổi yến tiệc sang trọng ở các đại sảnh khách sạn năm sao tổ chức vào những dịp cuối năm vẫn c̣n là một h́nh ảnh quen thuộc về một doanh nhân thành đạt được nhiều người nể trọng chưa xóa nḥa được trong kư ức ông Toàn. Thế mà hôm nay chính tận mắt ông nh́n thấy Triệu gầy ốm xanh xao, khuôn mặt bơ phờ ngồi h́ hục lao vào cuộc sát phạt để giành từng đồng lẻ với đám người không thuộc cùng “ giai cấp” với anh trước đây; đồng tiền Triệu cầm trên tay dù thắng hay thua không là bao nhiêu so với số tài sản kết sù anh đă có trước đây, thế mà Triệu đă phải sống chết hết ḿnh lao nhanh rượt theo gă chủ ṣng để đ̣i lại số tiền mà y cố t́nh gian lận, bỏ trốn. Điều ǵ sẽ xảy ra sau đó, ông Toàn không cần để biết, nhưng có một điều ông biết chắc rằng sau một cơn địa chấn tấn công vào thị trường địa ốc, ngọn sóng thần đă đánh một đòn phủ đầu lên những người ôm mộng làm giàu như Triệu đă không kịp trở tay, kéo sập cái lâu đài ảo tưởng mong manh phù du của kiếp đời giàu sang và nghèo khó đổi thay như trở một bàn tay. Ông Toàn ngậm ngùi chua xót cho số phận của Triệu, như bao nhiêu người khác một đời tâm huyết chăm chỉ làm ăn lương thiện, cũng mất hết những ǵ ḿnh đă có trong suốt bao nhiêu năm trường, và giấc mơ vươn lên đỉnh cao danh vọng đă chôn vùi vào bóng đêm của dĩ văng.

 

    Đêm nay ông Toàn sẽ thức khuya cúng bái đón giao thừa với những tràng pháo nổ tưng bừng đón mừng năm mới.Trong niềm vui của ngày đầu năm, ông Toàn có mơ ước ǵ cho chính bản thân ông ? Đứng trước bàn thờ gia tiên ông Toàn cùng vợ đốt nhánh nhang thơm khấn vái nguyện cầu những điều tốt lành trong năm mới. Đúng 12 giờ sáng ngày mùng một ông châm lửa đốt phông pháo, tiếng pháo nổ ròn tang vang lên rộn ră trước sân nhà giữa đêm khuya lạnh vắng ở xứ người đă bao năm như thế khiến ông vừa nôn nao bùi ngùi nhớ đến những ngày Tết năm xưa ở quê nhà. Ông Toàn đóng cửa bước vào nhà đi lên lầu đứng cạnh ô cửa kính nhỏ ở góc pḥng nơi ông vẫn thường đứng nhìn về hướng Đông vào mỗi buổi sáng nhìn ánh bình minh ló dạng chiếu ánh sáng rực rỡ đầu ngày, và những đêm trăng rằm tỏa ánh sáng mông lung huyền ảo giữa một nền trời lóng lánh ánh sao. Ông Toàn đứng nhìn cảnh tượng quen thuộc ấy đã bao nhiêu năm qua, thời gian đã trôi qua biết bao sự việc đã đổi thay,ông đã già đi nhưng ngoài kia hình như cảnh vật không có gì thay đổi, vẫn bầu trời cao nắng mưa bốn mùa xuân hạ thu đông, vẫn những ngọn núi ngăn cách dãi đất với những con đường băng qua thị trấn dẫn đến những bờ vịnh xa một màu đại dương xanh thẩm, thấp thoáng trong làn sương mù mờ ảo một bóng thuyền lênh đênh trên sóng nước ngàn khơi in hình một ông già cô đơn đang đứng trước mủi thuyền trông ngóng về chân trời xa tìm bóng dáng một mùa Xuân đã mất…

 

 

 

 

 

 

Minh Lâm

Xuân Nhâm Thìn 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Trang XUÂN 2012- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương