Mục Lục

 

  Trang B́a
     
Ban Biên Tập
 
 Lá TXuân
      Lê Văn N
 
 Đọc Lá TXuân
      Cô Hà
 
 STáo XNinh
     
Phan Song
 
 Câu Đối Mừng Xuân
      Tư Nguyên & Lê Văn N
 
 Chúc TẾT NINH-H̉A.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xuân
 

  "Xuân Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiêu
  "Xuân Hợp Quần"

      
Lê Thị Đào
 
 Ḷng Người Rộng M
      
NXuân

     
Vinh H
 
 Mừng Xuân Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chúc Xuân
      Xuân Đă V
     
Lư H
 
 Đón Xuân
     
Nguyên Kim
 
 Xuân Q Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyên Ngộ (Lê Văn Ngô)
  Xuân Nhâm Th́n Hy Vọng

     
Tư Nguyên  (Bùi Ngoạn Lạc)
  'Xuân Hợp Quần"

     
 Nguyên Phong (TN Chánh)
  "Xuân Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xuân Cảm
     
Lê Bá Thiên
  "Xuân Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh T
 
 T́nh Khúc Mùa Xuân
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
uân Qua  Hồi c Mùa Xuân
   
 Vân Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoài Niệm Xuân Và Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tiên Tại Cao
      
Nguyên Pleiku

   
 Lê PThọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 Có Một Mùa Xuân NThế
      ĐThị Hương B́nh
 
 Chuyện NChuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khâm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Ṛm
 
 Những Chuyến Đi Vô Vọng
      Lê PThọ
 
Chuyện T́nh Cuối Năm
      Bùi Thanh Xuân

 

Hội Quán
Quảng Đông


 
 Chúc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngày Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Mùa Xuân

     
Hoàng Bích Hà
 
 Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Tường Hoài
 
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Vơ Hoàng Nam
 
Ba Mươi Ba Đóa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngày Tết
 


 
 Xóm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều Có Số - T́m
      
Người Bảo V

     
Lư H
 
 NHôn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Ḿnh Ơi !
     
Lê Thị Hoài Niệm
 
 Chuyện Vui Ngày Tết
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang T 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    Lê Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Ṛm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      Tú Trinh
 

 

XUÂN Ca Hát


 
Nhạc Xuân Và Q Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiêu,  Lư Hổ,
     
LT Hoài Niệm, LL Minh T

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thúc Tâm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ḥa
 


  Một S T Biến Âm: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thành 

Tôn Giáo

 

  Câu Chuyện Đầu Năm
      
Lê Thị MChâu
 
 Di- Lặc Mang Xuân Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chúng Con VĐây
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Măi Trong
      
Tim !

      
Bạch Liên


 
 

TVi
 


  Vài Mẩu Chuyện VTiên Tri
      
Liên Khôi Chương
  TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thái Lan: Một
      
Chuyến Đi KT

      Nguyễn Thị Thanh T

 

 

Năm Th́n Nói Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhâm Th́n
      
Nguyễn Văn Thành
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vài Phát Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      Tô Đồng
  Liêu Trai C Dị-468
      Đàm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phái
 
Tôn Giả Mục-Kiền-Liên
       Nguyễn Văn P
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
Lê Phụng
 
 Đường Vào KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm
 


 

Sưu Tầm
  
 Các BTranh Dân Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem H́nh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Biên

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      Lư H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Liên
  Phép Nhiệm Mầu

      
Lê PThọ
 

 


Văn Hóa
m Thực
 
 GThủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vào Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQN
      Kem Flan (Bánh Flan)
      Lê Thị Đào
 
 Món Canh Légume
      Việt Hải
 
 Mùi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tôm Rang Muối Tiêu: Video 
      
Tôm Sốt Sữa: Video

      Lư H
 
 Chuẩn BNấu Bánh
      Bạch Liên
 
 Những Đặc Sản Hồn Quê 
      
ViệtNam Vào Tết Nhâm Th́n

      Nguyên Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Viêm Kết Mạc

      
BS Lê Ánh
 
Bệnh Tay Chân Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Biên Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Món Mới
      
Kiều Lam
 
Biển Có Linh Hồn Không?

      
Bạch Liên
 
Vạn Vật
 
    Bạch Liên
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
Vơ Hoàng Nam
  Phân Biệt

      
Lê Văn N

 

 

Viết v
Ninh Ḥa
 


 
 Những Điều Lư TV
      
Ninh-Ḥa

     
Trần Minh Hiền
  Đám Cưới Đầu Xuân

      
Phan Nho
  Những Ngày Đồng Q

      L
ê PThọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyên Nào Tôi Đến Với
      
Ninh-ḤaDOTCom

     
Trâm Anh
 
 Đầu Năm...Khai Máy
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần B́nh Trọng
Ninh Ḥa
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đào
 
Năm Học 1974-1975

      Trần Hà Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bùi Thanh Xuân

 

Bán Công


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiêu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chúc Xuân

     
Ngọc Ánh
 
Nắng Xuân

      Tuyết Xuân
     
Huỳnh Thị Hà
 
Miên Trường Xuân Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xuân Mới

     
Nguyên Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Kính
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chúc Tết

     Vui Xuân - Đón Tết
     
Lâm Ngọc
 
Xuân Tuổi T

     
Thanh Nhàn
 
Tâm S Đầu Xuân

     
HThị Thanh Nhàn
  Lời Chúc Đầu Xuân

      Tưởng Mùa Xuân
     
Hà Tấn S
  Chúc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị T
 
C̣n Lại Trong Em...

     
Thúy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Các Anh Và Tôi

     
Người XVạn
 

 

Các Trường Khác


 
Họp Mặt Đầu Xuân

     
Lê Thị Ngọc Hà

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Mùa Lụt Q Tôi

      
Trần NPhương
 
Vè Băo Lụt Năm Nhâm
      
Th́n 1904

      Nguyễn
Văn Sâm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhân Ơi

      Lương L
Huyền Chiêu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hoàng Bích Hà
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
T́nh SLạc Long Quân Và
      
Âu Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChâu Và Bài TUTLâm

      
Vinh H
  Nhớ Sao Là Nhớ Xuân Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TLư Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hiên Thi Tập:
      
Bài Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Mùa Yêu Thương
      Kim Thành
  Chùm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyên Dáng Mùa Xuân

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Mùa Xuân QCũ
      Vân Anh
 
 Nỗi Niềm Xuân
      Dương Công Khánh
  Hương Xuân

      Nguyễn Thị Bảy
  Chúc Xuân

      Trần Thị Chất
  NMây Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiêu
  Xuân Cao Nguyên

      Du Xuân
      Nguyễn Thị Cúc
  Hoa Xuân Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đài
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bài TCon Cóc

      
Nguyễn Hiền
  Mùa Xuân QHương

      
Tường Hoài
 
 Em VCùng Xuân
      Mời Xuân Lên Ngôi
      
Nguyễn Văn Hóa
  Chùm Thơ Họa

      
Vinh H
  Màu Xuân

      
T Kim Huy
 
 Nói Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngày Xuân
     T́nh Xuân
      Hoàng Công Khiêm 
 
 Rực R Sắc Xuân
      Lê Thị Lộc 
 
 N Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Mùa 
    
 Mùa Xuân Mưa
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 
 Nhớ Khúc Ninh Ḥa
      NGH(NH)
 
 Chùm TXuân
      
Nguyễn Hoàng Phi
 
 Nḥa-QMNgàn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Mùa Xuân
      Bích Phượng
 
 Hẹn Xuân
      Đón Xuân
      Nguyễn Quân
 
 Mơ Và Nhớ
      Lê Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mùi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khói
      Dương Anh Sơn
 
 Xuân T́nh
      
Kim Thành
 
Bâng Khuâng Chiều Cuối
      
Năm

      
Vơ Ngọc Thành
 
 Nhớ Tết Q Tôi
      Lê Hùng Thân
 
 Xuân T́nh Thương
      Thi Thi
 
 Dáng Xuân
      Lời Xuân
      Hoài Thu
 
 Mùa Xuân Xa X
      NTrưởng Tiến
 
 Xuân Nguyện
      Nguyễn Tính


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Các Bạn

      Nguyễn Vũ Trâm Anh
  Cát Tiên

      
Khuất Đẩu
 
 Xuân Này Chị Không V
      Lê Thị Ngọc Hà
  Mùa Xuân Anh Yêu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bói

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đ́nh

      
Lư H
  Xuân Vắng Mẹ...

      
Hoàng Lan
 
 Bên Dốc Đời Nh́n Lại Những
      
Xuân Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi Cô Bạn Nhỏ Xóm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Làm Con TPhải Là Con
      Phan Song
 
 Bóng Dáng Một Mùa Xuân
      
Lâm Minh Tài
 
 Người Trễ Hẹn Mùa Xuân
      
Nguyễn Hữu Tài
 
 Ḍng Đời
      Thi Thi
 
 Ba Má Tôi
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đón Giao Thừa, Đi
      
LChùa Hái Lộc Đầu Xuân

      TBửu Nguyễn Thừa
 
 Một Chút Ưu Tư
      Nguyễn Tính
 
Một Mùa Xuân An B́nh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đôn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:diem27thuy@yahoo.com

  


 

 

 

 

 

 

 


 


 

  

MẸO VẶT VÀO BẾP

 

1. Cách luộc thịt cho trắng: Khi luộc thịt các loại như lỗ tai heo, thịt ba rọi, gị heo, thịt ba chỉ v.v... Trước hết bắc soong nước lên, phải cho khi nước bắt đầu sôi, cho thêm vào một muỗng súp giấm, sau đó mới bỏ thịt vào luộc. Khi luộc thịt chín vớt ra rổ, xả sơ nước lạnh, rồi bỏ thịt vào hộp nhựa, đậy nắp lại, khi nào muốn ăn th́ lấy ra xắt từng miếng xếp vào đĩa. Thịt sẽ không biến màu ra có màu trắng thơm ngon.

 

2. Giữ thịt sau khi hầm mềm không bị thâm đen: Khi nấu những món ăn bằng nước như: bún ḅ Huế hay phở. Khi thịt gị hay thịt nạm chín phải vớt ra để hầm xương tiếp tục. Thịt khi vớt ra phải ngâm vào thau nước pha muối (độ mặn vừa) cho đến khi xương hầm mềm, nêm nếm soong nước lèo vừa ăn tắt lửa. Sau đó vớt thịt gị, nạm ra khỏi thau nước lạnh để ráo, rồi cho vào soong nước lèo, làm như vậy khi ăn bún gị heo, phở tái nạm miếng thịt không bị đen và c̣n thơm mùi vị của nước lèo.

 

3. Thịt vịt không bị hôi lông: Vịt mua về rửa sạch trước khi ướp th́ chà lên da vịt gừng giă nhuyễn với một muỗng cafe muối để khoảng 5 phút rồi đem rửa sạch mùi gừng và muối bằng nước lạnh. Để ráo lau khô rồi đem ướp gia vị cho thấm vào rồi mới đem đi nấu. Bảo đảm không c̣n bị hôi mùi lông nữa. Con gà cũng làm y như cách trên mới không c̣n hôi mùi lông.

 

4. Muốn bao tử, ruột heo không mùi hôi: Muốn làm bao tử, ruột heo hết mùi hôi. Sau khi làm sạch sẽ cho vào nước muối rửa sạch lần nữa. Lấy một muỗng súp đậu phọng chà lên trên phía trong bao tử, ruột heo. Để đó cho thấm chừng 5-10 phút, sau đó mới rửa lại bằng nước lạnh rồi mới đem nấu hay chế biến món ăn tùy thích. Bao tử, ruột heo thường dùng để làm món nhậu cho các bậc trượng phu hay dùng để nấu cháo ḷng heo cùng với tim, gan, cật.

 

Lan Diệp

Xuân Nhâm Th́n 2012

Toronto, Canada

 

 

GỈ THỦĐây là một món ăn đặc sản miền Trung và miền Nam dành riêng cho phái nam dùng đăi khách để nhậu lai rai với vài chai bia hoặc rượu ngâm thuốc bắc (khi ông uống mà được bà khen)...vừa tâm t́nh cởi mở vui Xuân trong những ngày Tết cổ truyền Việt Nam.


1-Nguyên liệu:

Tai heo luộc chín vừa thôi, mũi heo, lưỡi heo (số lượng tùy ư mỗi người), nấm mèo cắt sợi, tiêu hột đập dập, tỏi bằm, nước mắm ngon (mắm nhĩ), bột nêm, đường, vài cọng ng̣ thơm, cà rốt cắt xếp thành cánh hoa hồng, củ kiệu.


2-Cách làm:
Tai, mũi, lưỡi heo cạo lông rửa sạch sẽ. Đem luộc chín vừa phải, nhớ luộc thịt với hành củ đập dập cho thịt có mùi thơm ngon. Khi vớt thịt ra nhớ ngâm vào nước lạnh ngay.
Khi cắt thịt thành từng miếng mỏng vừa th́ ướp thịt với tiêu, nước mắm, hành tím bằm nhuyễn để độ khoảng 15-20 phút cho thấm hương vị.
Phi tỏi cho thật thơm làm chảo nóng lên. Sau đó bỏ thịt vào xào nêm gia vị cho vừa ăn, cho nấm mèo cắt sợi đă rửa sạch vào xào đều cho đến khi nào nhựa của thịt nhăo trong chảo là được. Cho tiêu hột đập dập vào, nhiều thêm một chút cho thơm.
Đem thịt ra ém vào khuôn. Để nguội cho vào tủ lạnh đến khi nào thịt đông mới đem ra cắt thành h́nh khối tam giác.
Lấy một đĩa bản Nhật Bản màu trắng trong suốt sắp từng khối gị thủ vào đĩa, xen kẽ với củ kiệu, chính giữa đĩa đặt một đóa hoa hồng cà rốt cắt tỉa, trên mặt rải vài cọng ng̣ xanh mùi thơm nồng, trông mới đẹp mắt làm hấp dẫn các vị khách mời thấy mà thích thú ngay.


Chúc quư vị cầm đũa gắp miếng gị thủ vừa nhai thơm gịn, đậm đà t́nh làng nghĩa xóm, vừa nhậu vài chai bia v.v... sẽ thấy hương vị ngày xuân tuyệt vời, thật khoái khẩu, hưng phấn lên ngay.


Lan Diệp
Xuân Nhâm Th́n 2012
Canada

 

 

SƯỜN HEO SỐT ME CHUA


 

 1- Nguyên liệu :
 - 500g sườn heo non .
 - Một muỗng bột me hoặc me trái bỏ hột .
 - Gia vị: đường, hạt tiêu, ớt, vài cọng ng̣ thơm
 - Hành khô, tỏi khô.
 - Một quả cà chua thái hạt lựu
 - Một muỗng cafe bột năng


 2- Cách làm :
 +Sườn heo rửa sạch, ướp với gia vị hạt tiêu, ớt để 15-20 phút cho ngấm
 + Bột me khô pha một chút nước ấm. Hoặc lấy me bỏ hột, cho vào nồi nhỏ với chút nước đun cho ra thịt me. Lọc lấy nước cốt me.
 + Hành khô, tỏi khô bằm nhỏ, phi với dầu ăn cho thật thơm. Lọc bỏ xác hành, tỏi khô. Chắt lấy nước dầu đă phi thơm. Dùng chính dầu này để rán sườn. Cách làm này giúp các miếng sườn vẫn có mùi thơm hành phi, nhưng không bị cháy đắng, vẫn c̣n hành, tỏi khô dính quanh miếng sườn thơm tho. Sườn rán vàng hai mặt, vớt ra để riêng cho ráo mỡ.
          + Dùng một cái chảo khác, cho chút dầu ăn rồi xào sơ qua cà chua cho mềm. Sau đó cho nước cốt me, nêm chút gia vị và đường cho vừa khẩu vị rồi cho tiếp sườn heo vào đun cho đến khi gần cạn, nước cốt sánh lại là được. Có thể pha chút bột năng cho nước sốt sánh hơn.
          + Đổ thịt heo sốt me lên đĩa, bỏ vài cọng ng̣ lên trên mặt. Món này ăn với cơm nóng rất ngon hoặc có thể ăn với bánh ḿ.
Chúc các bạn có một bữa ăn ngon miệng và khoái khẩu.

 

Lan Diệp
Xuân Nhâm Th́n 2012
18-01-2012

 

 

 

 

Diệp Lan Mai
Toronto,
Xuân Nhâm Th́n 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUÂN 2012- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương