Mục Lục

 

  Trang Ba
     
Ban Bin Tập
 
 L TXun
      L Văn Ng
 
 Đọc L TXun
      C H
 
 STo XNinh
     
Phan Song
 
 Cu Đối Mừng Xun
      Tư Nguyn & L Văn Ng
 
 Chc TẾT NINH-HA.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xun
 

  "Xun Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiu
  "Xun Hợp Quần"

      
L Thị Đo
 
 Lng Người Rộng M
      
NXun

     
Vinh H
 
 Mừng Xun Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chc Xun
      Xun Đ V
     
L H
 
 Đn Xun
     
Nguyn Kim
 
 Xun Qu Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyn Ngộ (L Văn Ng)
  Xun Nhm Thn Hy Vọng

     
Tư Nguyn  (Bi Ngoạn Lạc)
  'Xun Hợp Quần"

     
 Nguyn Phong (TN Chnh)
  "Xun Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xun Cảm
     
L B Thin
  "Xun Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
 Tnh Khc Ma Xun
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
un Qua  Hồi c Ma Xun
   
 Vn Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoi Niệm Xun V Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tin Tại Cao
      
Nguyn Pleiku

   
 L Ph Thọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 C Một Ma Xun NThế
      ĐThị Hương Bnh
 
 Chuyện Nh Chuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Rm
 
 Những Chuyến Đi V Vọng
      L Ph Thọ
 
Chuyện Tnh Cuối Năm
      Bi Thanh Xun

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
 Chc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngy Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Ma Xun

     
Hong Bch H
 
 Hoa Ngy Tết
     
Nguyễn Tường Hoi
 
 Chợ Hoa Ngy Tết
     
V Hong Nam
 
Ba Mươi Ba Đa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngy Tết
 


 
 Xm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều C Số - Tm
      
Người Bảo V

     
L H
 
 NHn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Mnh Ơi !
     
L Thị Hoi Niệm
 
 Chuyện Vui Ngy Tết
      H Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang Tr 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    L Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Rm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      T Trinh
 

 

XUN Ca Ht


 
Nhạc Xun V Qu Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiu,  L Hổ,
     
LT Hoi Niệm, LL Minh Tr

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thc Tm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thnh 

Tn Gio

 

  Cu Chuyện Đầu Năm
      
L Thị MChu
 
 Di- Lặc Mang Xun Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chng Con VĐy
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Mi Trong
      
Tim !

      
Bạch Lin


 
 

TVi
 


  Vi Mẩu Chuyện VTin Tri
      
Lin Khi Chương
  TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thi Lan: Một
      
Chuyến Đi KTh

      Nguyễn Thị Thanh Tr

 

 

Năm Thn Ni Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhm Thn
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vi Pht Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-468
      Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phi
 
Tn Giả Mục-Kiền-Lin
       Nguyễn Văn Ph
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
L Phụng
 
 Đường Vo KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim
 


 

Sưu Tầm
  
 Cc BTranh Dn Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem Hnh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      H Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Bin

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      L H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Lin
  Php Nhiệm Mầu

      
L Ph Thọ
 

 


Văn Ha
m Thực
 
 Gi Thủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vo Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQu Nh
      Kem Flan (Bnh Flan)
      L Thị Đo
 
 Mn Canh Lgume
      Việt Hải
 
 Mi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tm Rang Muối Tiu: Video 
      
Tm Sốt Sữa: Video

      L H
 
 Chuẩn BNấu Bnh
      Bạch Lin
 
 Những Đặc Sản Hồn Q
      
ViệtNam Vo Tết Nhm Thn

      Nguyn Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Vim Kết Mạc

      
BS L nh
 
Bệnh Tay Chn Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Mn Mới
      
Kiều Lam
 
Biển C Linh Hồn Khng?

      
Bạch Lin
 
Vạn Vật
 
    Bạch Lin
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
V Hong Nam
  Phn Biệt

      
L Văn Ng

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 
 Những Điều L Th V
      
Ninh-Ha

     
Trần Minh Hiền
  Đm Cưới Đầu Xun

      
Phan Nho
  Những Ngy Đồng Qu

      L
Ph Thọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyn No Ti Đến Với
      
Ninh-HaDOTCom

     
Trm Anh
 
 Đầu Năm...Khai My
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đo
 
Năm Học 1974-1975

      Trần H Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bi Thanh Xun

 

Bn Cng


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chc Xun

     
Ngọc nh
 
Nắng Xun

      Tuyết Xun
     
Huỳnh Thị H
 
Min Trường Xun Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xun Mới

     
Nguyn Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Knh
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chc Tết

     Vui Xun - Đn Tết
     
Lm Ngọc
 
Xun Tuổi T

     
Thanh Nhn
 
Tm S Đầu Xun

     
HThị Thanh Nhn
  Lời Chc Đầu Xun

      Tưởng Ma Xun
     
H Tấn S
  Chc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị Th
 
Cn Lại Trong Em...

     
Thy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Cc Anh V Ti

     
Người XVạn
 

 

Cc Trường Khc


 
Họp Mặt Đầu Xun

     
L Thị Ngọc H

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Ma Lụt Qu Ti

      
Trần NPhương
 
V Bo Lụt Năm Nhm
      
Thn 1904

      Nguyễn
Văn Sm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhn Ơi

      Lương L
Huyền Chiu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hong Bch H
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
Tnh SLạc Long Qun V
      
u Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChu V Bi TUTLm

      
Vinh H
  Nhớ Sao L Nhớ Xun Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TL Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hin Thi Tập:
      
Bi Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Ma Yu Thương
      Kim Thnh
  Chm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyn Dng Ma Xun

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Ma Xun Qu Cũ
      Vn Anh
 
 Nỗi Niềm Xun
      Dương Cng Khnh
  Hương Xun

      Nguyễn Thị Bảy
  Chc Xun

      Trần Thị Chất
  NMy Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiu
  Xun Cao Nguyn

      Du Xun
      Nguyễn Thị Cc
  Hoa Xun Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đi
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bi TCon Cc

      
Nguyễn Hiền
  Ma Xun Qu Hương

      
Tường Hoi
 
 Em VCng Xun
      Mời Xun Ln Ngi
      
Nguyễn Văn Ha
  Chm Thơ Họa

      
Vinh H
  Mu Xun

      
Tr Kim Huy
 
 Ni Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngy Xun
     Tnh Xun
      Hong Cng Khim 
 
 Rực R Sắc Xun
      L Thị Lộc 
 
 Ng Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Ma 
    
 Ma Xun Mưa
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Nhớ Khc Ninh Ha
      NGH(NH)
 
 Chm TXun
      
Nguyễn Hong Phi
 
 Nha-Qu MNgn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Ma Xun
      Bch Phượng
 
 Hẹn Xun
      Đn Xun
      Nguyễn Qun
 
 Mơ V Nhớ
      L Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khi
      Dương Anh Sơn
 
 Xun Tnh
      
Kim Thnh
 
Bng Khung Chiều Cuối
      
Năm

      
V Ngọc Thnh
 
 Nhớ Tết Qu Ti
      L Hng Thn
 
 Xun Tnh Thương
      Thi Thi
 
 Dng Xun
      Lời Xun
      Hoi Thu
 
 Ma Xun Xa X
      Ng Trưởng Tiến
 
 Xun Nguyện
      Nguyễn Tnh


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Cc Bạn

      Nguyễn Vũ Trm Anh
  Ct Tin

      
Khuất Đẩu
 
 Xun Ny Chị Khng V
      L Thị Ngọc H
  Ma Xun Anh Yu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bi

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đnh

      
L H
  Xun Vắng Mẹ...

      
Hong Lan
 
 Bn Dốc Đời Nhn Lại Những
      
Xun Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi C Bạn Nhỏ Xm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Lm Con Th Phải L Con
      Phan Song
 
 Bng Dng Một Ma Xun
      
Lm Minh Ti
 
 Người Trễ Hẹn Ma Xun
      
Nguyễn Hữu Ti
 
 Dng Đời
      Thi Thi
 
 Ba M Ti
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đn Giao Thừa, Đi
      
LCha Hi Lộc Đầu Xun

      Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
 Một Cht Ưu Tư
      Nguyễn Tnh
 
Một Ma Xun An Bnh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:diem27thuy@yahoo.com

  


 

 

 

 

 

 

 


 


 


                                         

 

- CT TIN -

 Tặng b Vi Vi An

 

 

Như hạt mưa

        B đ được sinh ra từ hạt mưa. Một hạt mưa đi xem bảy sắc cầu vồng, đ sẩy chn rơi trn tc mẹ rồi chui tuột vo lng. Ở đ mẹ đ chờ sẵn một căn phng ấm p với những bức tường mu hồng v một chiếc giường mu vng. Tất cả giống như một bp sen, B đ ngủ một giấc di trn chiếc giường m i đ.

        Khi thức dậy, b thấy cc cnh hoa đều nở, tỏa hương thơm, trong khi nh sng mặt trời rực rỡ trn vo khiến b chong ngợp. B liền chớp mắt mấy ci trước khi nở nụ cười đầu tin.

 

        Như vậy, b khng đến từ một tinh cầu xa xi như hong tử b. B đến từ những đm my s xuống thấp trn ngi nh của mẹ. Nhưng d sao, b cũng đến từ trời. Cc b mẹ trẻ đều tin như thế. V nếu khng tin th lm sao c thể giải thch được, tại sao b lại tinh khiết, thơm tho v xinh đẹp đến như vậy.

 

        Cha đặt tn cho b l Ct Tin, cũng bởi v khng c một ci tn no xứng đng hơn v đẹp hơn. Nếu cha l vua v mẹ l hong hậu, th b đ l một tiểu cng cha. Nhưng cha v mẹ chỉ l những người dn bnh thường, nn b cũng sẽ l một c b bnh thường. Tuy vậy, c ai cấm họ nghĩ rằng mnh đ c một c cng cha nhỏ.

 

        Khng c những b tin tốt bụng đến chc mừng, nn cũng khng c những b tin xấu bụng ganh ght đến ph đm. Chỉ c cha nhn mẹ với ci nhn u yếm đầy lng biết ơn. V, dưới gầm giường hay đu đ trong gc nh, một chị cc xấu x sửng sốt ku ln cọoc cọoc, nghĩa l đẹp đẹp! Một con mo trắng đến cọ m vo chn mẹ ku meo meo, thực ra l đi ăn, nhưng mẹ tưởng như n đang đi xem mặt b.

 

        Cả nh đều cảm thấy chưa bao giờ hạnh phc đến như vậy. Đ l chưa ni tới lũ chim sẻ, chim so, chim cu đang kho nhau rộn r ở ngoi vườn. Một ln gi nhẹ vo nh, mang theo mi hương của đồng la trỗ khiến cả cha v mẹ đều tin, nhờ c b sinh ra nn sẽ được ma.

        Một hạt mưa thi đ nh, m trời th c biết bao nhiu hạt mưa, nn khng ai đếm hết được những b mẹ đang hạnh phc như thế.

 

Những sắc mu

 

        B nhn thấy mu xanh đầu tin khi mẹ đem b ra ngoi sn tắm nắng. Đ l mu da trời, m suốt một đời di sau ny b vẫn thường trng thấy, nhất l những lc b mộng mơ. C thể ni đ l một mu xanh bất diệt. Cũng như b sẽ thấy mu xanh của biển, một mu xanh đậm đủ sức lm tan chảy những nỗi buồn v chữa lnh những nỗi khổ đau. Rồi b sẽ thấy mu lục nhạt của đồng la, mu lục đậm của ni rừng. V nếu cuộc đời của b sẽ như một đa hoa sen th trn mặt hồ đời rộng lớn, những ruộng đồng cy cỏ sẽ l những chiếc l sen khổng lồ, m trn đ những hạt sương đọng lại trn trịa như những hạt ngọc đ được mi giũa trơn tru.

 

        Nhưng c một mu xanh m b phải nhỏ những giọt lệ đầu tin. Đ l mu xanh của mạ non từ những hạt thc m thợ gặt lm văng trn mi rạ, tưởng mi ngủ yn, khng ngờ thức dậy sau những cơn mưa đầu ma. Những cy mạ non nhỏ xu trải một mu xanh l mạ rất mong manh nhưng cũng thật đẹp. Chng nhn nhẩy rung rinh trong nắng v mi nh bỗng sng ln với những nụ cười.

 

        B thường ngồi trong sn nhn ln v tin rằng chng sẽ xanh mi. Nhưng trời lại nắng nng, bao nhiu hạt nước li ti giữ trong rạ mục đ khng cn. Lũ mạ non đi kht gục xuống. Chỉ trong một vi ngy l rũ chết. B đ khc v giận cha khng chịu đem xuống đất, để cho b c thể mỗi sng, mỗi chiều mc từng go` nước cho chng uống. B cũng khc v cuộc đời qu ngắn ngủi của chng. Bọn trẻ hng xm chế nhạo b l đồ mt ướt, nhưng b rất thương những hạt la nằm trn mi nh. Phải chi chng khng bị nm ln đ, phải chi đừng c những cơn mưa đầu ma lm chng thức dậy.

Thức dậy rồi chết thật l buồn.

 

        Khi biết đếm, b thch hi những l bng bụt xanh ướt như vừa được tắm dưới mưa, trn hng dậu trước nh để lm tiền chơi tr mua bn. V khi đ biết gip mẹ nấu ăn, b ưa tướt những tu mn ngọt để nấu canh. Những tu mn cũng xanh một mu xanh ngọc bảo. Rồi l mồng tơi, l bồ ngt, l rau răm cho đến l hẹ di như tc cũng xanh một mu xanh mt ngọt. Đ l mu xanh của bt canh rau mộc mạc, m cả nh b vẫn thường ăn, thay cho những bt canh cầu kỳ rất nhiều mu nhưng lại thiếu mu xanh của những người giu.

 

        Mu xanh m b thch nhứt, ngay khi đ l một thiếu nữ, ấy l mu xanh của ru. Ru trn những bức tường cũ. Ru trn những mi ngi xưa. Một mu xanh lấp lnh bỡi mun ngn l ru nhỏ như đầu mũi kim. Suốt một ma đng di cọng thm ma xun, chng cứ xanh min man v m i như nhung. Chng cũng chết trong ma hạ nhưng sống lại trong ma thu. Đ l một mu xanh buồn v đẹp.

Nhưng tất cả những mu xanh m b thấy đều thua mu xanh trong mắt b, nhất l khi bước vo tuổi mười lăm. Đ l sắc mu của tnh yu nn cc nh thơ gọi l mu mắt biếc.

 

        Mu vng m b nhn thấy đầu tin trong đời l mu của ngọn đn dầu. Nh ngho nn cha của b chỉ thắp được cho mẹ con b một ngọn đn nhỏ như hạt bắp. Nhưng n buồn v đẹp lm sao. N lặng yn nhn b khng một cht nhấp nhy như lũ đom đm. Mu vng của những l sầu đng cũng đẹp khng km. Của hoa cải cn đẹp hơn nữa. Những bng cải nhỏ xu khng dm khoe sắc với bng cc vng, nhưng ngn mun cnh nhỏ mong manh đ lm cho những cơn mưa ma xun đẹp hơn bao giờ hết. B được mẹ may cho một chiếc o di v đeo một cy kiềng vng (giả) để c thể mơ mộng con mnh l một c cng cha (thật). B đứng trn thềm nh nhn lũ con trai đa giỡn ngoi đường. Đ l ma xun đầu tin b biết mnh khc xa với bọn chng. Mặc d bị lu lu nhưng b biết mnh đẹp hơn rất nhiều.

 

        Rồi mu vng của đồng la chn trải di đến tận những xm lng xa. Những đm my cũng trở nn rực rỡ v những đường viền vng của mặt trời. B đứng trước ng nhn đn c thong dong bay về tổ với những đi cnh trắng lấp lnh bụi vng. Mẹ đang thổi cơm chiều, khi bếp bay ln như một đm my nhỏ đi lạc, đang hỏi thăm đường về. Mu của buổi chiều lc no cũng buồn đến muốn khc, nếu một mai b phải xa nh.

 

Rồi đm trăng tỏ.

 

        Nội kể chuyện đời xưa, trong khi cha ngồi ở đầu h ca những bi ht theo điệu bolro. Con cc từ trong hang nhảy ra, chưa kịp ngồi đ bị con ch sủa hắc hắc đuổi đi. Hoa cau tan trong nh trăng, cả hai đều vng như lụa.

 

        Mu đỏ b khng ưa lắm v đ l mu của mu. Một lần trng thấy người hng xm chọc tiết heo, b đ vội chạy về nh p mặt vo vch, khc. B chỉ c thể yu mỗi mu đỏ của bng bụt. Đ l những chiếc chung nhỏ ngy no cũng đong đưa trn hng dậu. Chng hiền v dễ thương lm sao, khi b xỏ vo hai lỗ tai để n lng thng chơi tr giả lm c du trong ngy cưới.

        Mu trắng của những nụ nấm trong đống rơm mục, khc hẳn với mu đen thơm mi bồ kết của mẹ. Cả hai đều rất đẹp.

 

Những thanh m

 

        Buổi sng thức dậy, b thch nằm trong chăn nghe tiếng ci nhau của lũ chim ngoi vườn. Chim dồng dộc bảo nh của bọn tao l đẹp nhất. Gi cứ thổi nữa đi, ngay cả bo cũng khng lm nh của bọn tao rơi xuống đất. B nghĩ, chim dồng dộc ni đng qu. Tổ của chng treo trn những ngọn tre lắt lẻo. Lũ con nhỏ đựng trong một chiếc ti kn đo m khng một con diều hay con quạ no thấy được. Đ c những cnh tay dịu nhỉu của cnh tre, ru chng ngủ để mẹ cha bay đi kiếm mồi.

 

        Lũ so bảo, chng tao ht hay nhất. Khng ai c thể ln giọng cao hay xuống giọng thấp như bọn tao đu. Chim cu gy vốn biết mnh ht dở, nn chỉ ku g g rồi bất ngờ xng vo nhau đấm đ ti bụi. Nh của chng le hoe vi cnh cy, cọng rc, trng ngho nn đến thảm hại. Khng cửa nẻo, khng chiếu chăn nn lũ con, nếu khng bị gi thổi lm rơi xuống đất th cũng bị diều, quạ tha đi. Bọn chng l những cặp vợ chồng vừa lười vừa th bạo, mẹ đ từng ni như thế.

 

        Chim se sẻ th cần mẫn chăm chỉ hơn, suốt ngy bay đi bay về với chiếc tổ trn cc buồng cau hay đưới cc mi nh. Tổ của chng dy, ấm nhưng khng thể no snh được với tổ dồng dộc. Chng giống như cha mẹ của b, lm suốt ngy m vẫn cứ ngho.

 

        Ngoi tiếng chim cn c tiếng g. Tiếng chim chp nũng nịu của lũ g con mới nở. Chng như những bng vạn thọ biết ni. Tiếng cục cục của g mẹ vừa tm được mồi. V, rền vang mạnh mẽ l tiếng anh g cồ. Anh gy lc gần sng để đnh thức mọi người. Giờ anh gy tiếp để so giọng với anh chng bn hng xm. Chiếc o của anh lc no cũng dim da, rất hợp với bản tnh ho hoa. Tm được một hạt thc hay con giun l nhường ngay cho cc chị g mi. Nhưng với anh hng xm th đừng hng. Anh ta sẽ đnh nhau cho đến lc o quần tơi tả, mu me đầy mnh. Cha bảo ci bọn g cồ thật dễ ght, suốt ngy chỉ khoe mẽ chứ chẳng được ci tch sự g.

 

        Buổi sng cn c tiếng ụt ịt của lũ heo đi ăn, tiếng ngh ngọ của lũ b con, đi khi c tiếng sủa hch dịch của một con ch. Những thanh m ấy khng thể no bằng tiếng ni của mẹ: No, dậy đi con. Dậy rửa mặt n. Ăn sng n. Đi học n! Cứ mỗi tiếng n rt vo tai, b thấy lng mnh ngọt lịm như đang uống mật.

 

        B rất thch ngồi xem những giọt nước rơi trn thềm nh, ku long bong như tiếng trống ếch. Trong khi đ mẹ đc bnh xo. Mi bột, mi tm thịt, mi mỡ thơm nức. Những tiếng xo nổ tung như pho khi mẹ đổ bột ln chiếc khun nng đầy mỡ, nghe thật dn. C một con dế trốn mưa trong gc bếp bỗng ku ln lảnh li. Khng biết n thm ăn hay nhớ bạn.

 

        Dĩ nhin b thch nhất l tiếng ru của mẹ. Những lời ru giống như những xu chuỗi. Tiếng ru cứ từng bực đưa b bước ln chiếc thang cao tận trời. Một b tin đứng đợi sẵn, đưa b đến một chiếc giường, m chăn nệm ton my mu hồng. B sẽ thả mnh chm vo trong đ, ngủ.

 

        B cũng rất thch ngồi nhn những cy cau của nội. N cao ơi l cao. V thẳng ơi l thẳng. Những tu l xanh đậm xe ra như những ci đui g cồ. Những cy đu đủ với bầy con lủng lẳng bn hng, đứa no cũng mập trn, chắc l nặng lắm. Vậy m n vẫn đứng đội mưa che d cho cc con. N cũng giống như cc chị g mi, thương con đến qun cả thn mnh.

 

Những bạn b

 

        Con mo khiến b khng ưa khi n bắt được chuột. N tung con vật tội nghiệp ln cao như bọn con gi đnh chắt ma. Rồi n nằm mẹp xuống đưa chn trước ra kho kho. Con chuột cũng khn lắm, nằm giả chết, rồi bất ngờ vụt chạy. Nhưng con mo nhanh hơn đ phng tới vồ. N chơi tr vờn qua vờn lại như thế, đến khi con chuột mệt nhoi mới chịu x ra ăn. Nghe tiếng nhai rau ru của n m lạnh mnh. Ai bảo hiền, chứ với b n rất c. Đ vậy, t lu sau n lại bỏ nh đi hoang.

 

        Con ch cn tệ hơn, lc no cũng nhe hm răng trắng nhỡn ra dọa người lạ. N cứ chồm ln ngực b khiến`mẹ phải đnh đn. Chỉ c cha l ưa v n hay theo cha ra đồng bắt chuột.

        B cũng khng c nổi một con bp b. Một đi lần b lấy rơm cột lại, mặc thm o quần, nhưng xấu x qu, trng cứ như một thằng b nhn chứ khng phải một đứa bạn.

B cảm thấy thật c đơn.

 

    B chỉ cn biết chơi với những con chuồn chuồn.

   Chuồn chuồn kim b như cy kim thường đậu trn những luống cải trỗ ngồng.

    Chuồn chuồn ớt đỏ như những tri ớt chn.

    Chuồn chuồn voi, mnh vằn vện với ci đầu to như tri c cuống.

 

        Một lần, cha cho b một con chuồn chuồn xanh rất đẹp. Cha cột chỉ vo giữa bụng để n c thể bay ln. Tiếng đập cnh x x nghe rất vui. Nhưng chỉ sau một ngy, n chết v đi. B phải chn n trong một ci hộp dim. Bọn trẻ con nh bn cũng sang gip b lm đm ma. Bọn chng cắt l chuối lm cờ, lấy bẹ chuối lm khăn tang v b đ khc thực sự chứ khng giả bộ khc như chng.

 

        Từ đ b chỉ cn biết rủ rỉ chuyện tr với những con kiến. B thường nằm di trn đất xem chng khing những con mồi. C khi chng dời nh lỉnh kỉnh, cng trn lưng những hạt gạo v những ci trứng nhỏ mu trắng. Chng nhộn nhịp nhưng khng ồn o. Con no lm việc nấy: kiến thợ th mải miết khing, kiến lnh th tới lui, cọ ru dặn d, kiến quan th to lớn, lc no cũng oai vệ đi ngoi hng. Thỉnh thoảng, b nghịch lấy que gạt sang một bn. Chng cũng hoảng hốt đi cht, nhưng chỉ một lc sau lại ko nhau đi về nơi m chng đ chọn.

 

        B cũng thch tr chuyện với những đm my. Đ l những lc b ngồi một mnh coi nh cho mẹ ra chợ. Những đm my nhỏ lang thang khng chịu bay về ni. My khng ni với b bằng lời m bằng hnh ảnh. C khi l những ngựa, những cừu v, cũng nhiều khi l một nng tin đang nằm ngủ. My kể cho b nghe những cuộc phiu lưu tưởng chừng khng bao giờ dứt của mnh.

        Khng như my, con cc gi chỉ thch ngồi một chỗ. N l đứa bạn lầm l t ni, nhưng rất đng hẹn. Chạng vạng no cc cũng nhảy ra khỏi hang ngồi đợi b. Thực ra n đợi những con muỗi cho bữa ăn tối. N xấu x nhưng ci vẻ trầm lặng của n khiến người ta tn xưng l cậu của ng Trời. Người ta cn bảo trước kia n đ từng l thi sĩ.

 

        hay, b mới c 1 tuổi thi m! Nhưng ti tin trn đại lộ đi vo tương lai, b sẽ khng đi tay khng. B sẽ mang theo bao nhiu l sắc mu tươi đẹp, bao nhiu l thanh m rộn r, cng đồng hnh với những b bạn đng yu. Bẽ sẽ đi về những miền xanh lộng lẫy nh mặt trời. 

 

 

 

 

 

 

Thng chạp 2011

Khuất Đẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                        

    

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2012- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương