Mục Lục

 

  Trang B́a
     
Ban Biên Tập
 
 Lá TXuân
      Lê Văn N
 
 Đọc Lá TXuân
      Cô Hà
 
 STáo XNinh
     
Phan Song
 
 Câu Đối Mừng Xuân
      Tư Nguyên & Lê Văn N
 
 Chúc TẾT NINH-H̉A.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xuân
 

  "Xuân Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiêu
  "Xuân Hợp Quần"

      
Lê Thị Đào
 
 Ḷng Người Rộng M
      
NXuân

     
Vinh H
 
 Mừng Xuân Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chúc Xuân
      Xuân Đă V
     
Lư H
 
 Đón Xuân
     
Nguyên Kim
 
 Xuân Q Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyên Ngộ (Lê Văn Ngô)
  Xuân Nhâm Th́n Hy Vọng

     
Tư Nguyên  (Bùi Ngoạn Lạc)
  'Xuân Hợp Quần"

     
 Nguyên Phong (TN Chánh)
  "Xuân Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xuân Cảm
     
Lê Bá Thiên
  "Xuân Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh T
 
 T́nh Khúc Mùa Xuân
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
uân Qua  Hồi c Mùa Xuân
   
 Vân Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoài Niệm Xuân Và Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tiên Tại Cao
      
Nguyên Pleiku

   
 Lê PThọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 Có Một Mùa Xuân NThế
      ĐThị Hương B́nh
 
 Chuyện NChuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khâm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Ṛm
 
 Những Chuyến Đi Vô Vọng
      Lê PThọ
 
Chuyện T́nh Cuối Năm
      Bùi Thanh Xuân

 

Hội Quán
Quảng Đông


 
 Chúc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngày Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Mùa Xuân

     
Hoàng Bích Hà
 
 Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Tường Hoài
 
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Vơ Hoàng Nam
 
Ba Mươi Ba Đóa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngày Tết
 


 
 Xóm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều Có Số - T́m
      
Người Bảo V

     
Lư H
 
 NHôn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Ḿnh Ơi !
     
Lê Thị Hoài Niệm
 
 Chuyện Vui Ngày Tết
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang T 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    Lê Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Ṛm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      Tú Trinh
 

 

XUÂN Ca Hát


 
Nhạc Xuân Và Q Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiêu,  Lư Hổ,
     
LT Hoài Niệm, LL Minh T

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thúc Tâm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ḥa
 


  Một S T Biến Âm: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thành 

Tôn Giáo

 

  Câu Chuyện Đầu Năm
      
Lê Thị MChâu
 
 Di- Lặc Mang Xuân Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chúng Con VĐây
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Măi Trong
      
Tim !

      
Bạch Liên


 
 

TVi
 


  Vài Mẩu Chuyện VTiên Tri
      
Liên Khôi Chương
  TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thái Lan: Một
      
Chuyến Đi KT

      Nguyễn Thị Thanh T

 

 

Năm Th́n Nói Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhâm Th́n
      
Nguyễn Văn Thành
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vài Phát Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      Tô Đồng
  Liêu Trai C Dị-468
      Đàm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phái
 
Tôn Giả Mục-Kiền-Liên
       Nguyễn Văn P
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
Lê Phụng
 
 Đường Vào KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm
 


 

Sưu Tầm
  
 Các BTranh Dân Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem H́nh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Biên

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      Lư H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Liên
  Phép Nhiệm Mầu

      
Lê PThọ
 

 


Văn Hóa
m Thực
 
 GThủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vào Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQN
      Kem Flan (Bánh Flan)
      Lê Thị Đào
 
 Món Canh Légume
      Việt Hải
 
 Mùi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tôm Rang Muối Tiêu: Video 
      
Tôm Sốt Sữa: Video

      Lư H
 
 Chuẩn BNấu Bánh
      Bạch Liên
 
 Những Đặc Sản Hồn Quê 
      
ViệtNam Vào Tết Nhâm Th́n

      Nguyên Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Viêm Kết Mạc

      
BS Lê Ánh
 
Bệnh Tay Chân Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Biên Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Món Mới
      
Kiều Lam
 
Biển Có Linh Hồn Không?

      
Bạch Liên
 
Vạn Vật
 
    Bạch Liên
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
Vơ Hoàng Nam
  Phân Biệt

      
Lê Văn N

 

 

Viết v
Ninh Ḥa
 


 
 Những Điều Lư TV
      
Ninh-Ḥa

     
Trần Minh Hiền
  Đám Cưới Đầu Xuân

      
Phan Nho
  Những Ngày Đồng Q

      L
ê PThọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyên Nào Tôi Đến Với
      
Ninh-ḤaDOTCom

     
Trâm Anh
 
 Đầu Năm...Khai Máy
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần B́nh Trọng
Ninh Ḥa
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đào
 
Năm Học 1974-1975

      Trần Hà Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bùi Thanh Xuân

 

Bán Công


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiêu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chúc Xuân

     
Ngọc Ánh
 
Nắng Xuân

      Tuyết Xuân
     
Huỳnh Thị Hà
 
Miên Trường Xuân Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xuân Mới

     
Nguyên Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Kính
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chúc Tết

     Vui Xuân - Đón Tết
     
Lâm Ngọc
 
Xuân Tuổi T

     
Thanh Nhàn
 
Tâm S Đầu Xuân

     
HThị Thanh Nhàn
  Lời Chúc Đầu Xuân

      Tưởng Mùa Xuân
     
Hà Tấn S
  Chúc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị T
 
C̣n Lại Trong Em...

     
Thúy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Các Anh Và Tôi

     
Người XVạn
 

 

Các Trường Khác


 
Họp Mặt Đầu Xuân

     
Lê Thị Ngọc Hà

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Mùa Lụt Q Tôi

      
Trần NPhương
 
Vè Băo Lụt Năm Nhâm
      
Th́n 1904

      Nguyễn
Văn Sâm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhân Ơi

      Lương L
Huyền Chiêu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hoàng Bích Hà
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
T́nh SLạc Long Quân Và
      
Âu Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChâu Và Bài TUTLâm

      
Vinh H
  Nhớ Sao Là Nhớ Xuân Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TLư Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hiên Thi Tập:
      
Bài Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Mùa Yêu Thương
      Kim Thành
  Chùm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyên Dáng Mùa Xuân

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Mùa Xuân QCũ
      Vân Anh
 
 Nỗi Niềm Xuân
      Dương Công Khánh
  Hương Xuân

      Nguyễn Thị Bảy
  Chúc Xuân

      Trần Thị Chất
  NMây Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiêu
  Xuân Cao Nguyên

      Du Xuân
      Nguyễn Thị Cúc
  Hoa Xuân Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đài
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bài TCon Cóc

      
Nguyễn Hiền
  Mùa Xuân QHương

      
Tường Hoài
 
 Em VCùng Xuân
      Mời Xuân Lên Ngôi
      
Nguyễn Văn Hóa
  Chùm Thơ Họa

      
Vinh H
  Màu Xuân

      
T Kim Huy
 
 Nói Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngày Xuân
     T́nh Xuân
      Hoàng Công Khiêm 
 
 Rực R Sắc Xuân
      Lê Thị Lộc 
 
 N Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Mùa 
    
 Mùa Xuân Mưa
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 
 Nhớ Khúc Ninh Ḥa
      NGH(NH)
 
 Chùm TXuân
      
Nguyễn Hoàng Phi
 
 Nḥa-QMNgàn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Mùa Xuân
      Bích Phượng
 
 Hẹn Xuân
      Đón Xuân
      Nguyễn Quân
 
 Mơ Và Nhớ
      Lê Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mùi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khói
      Dương Anh Sơn
 
 Xuân T́nh
      
Kim Thành
 
Bâng Khuâng Chiều Cuối
      
Năm

      
Vơ Ngọc Thành
 
 Nhớ Tết Q Tôi
      Lê Hùng Thân
 
 Xuân T́nh Thương
      Thi Thi
 
 Dáng Xuân
      Lời Xuân
      Hoài Thu
 
 Mùa Xuân Xa X
      NTrưởng Tiến
 
 Xuân Nguyện
      Nguyễn Tính


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Các Bạn

      Nguyễn Vũ Trâm Anh
  Cát Tiên

      
Khuất Đẩu
 
 Xuân Này Chị Không V
      Lê Thị Ngọc Hà
  Mùa Xuân Anh Yêu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bói

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đ́nh

      
Lư H
  Xuân Vắng Mẹ...

      
Hoàng Lan
 
 Bên Dốc Đời Nh́n Lại Những
      
Xuân Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi Cô Bạn Nhỏ Xóm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Làm Con TPhải Là Con
      Phan Song
 
 Bóng Dáng Một Mùa Xuân
      
Lâm Minh Tài
 
 Người Trễ Hẹn Mùa Xuân
      
Nguyễn Hữu Tài
 
 Ḍng Đời
      Thi Thi
 
 Ba Má Tôi
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đón Giao Thừa, Đi
      
LChùa Hái Lộc Đầu Xuân

      TBửu Nguyễn Thừa
 
 Một Chút Ưu Tư
      Nguyễn Tính
 
Một Mùa Xuân An B́nh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đôn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:diem27thuy@yahoo.com

  


 


 

 

 

 

 

 

 


 


 


                                         


 

Vậy là chỉ c̣n tuần nữa, chú Mèo ra đi, nhường chỗ cho Cô Rồng bay lượn.

 

Ḥa vào niềm hân hoan chuẩn bị đón Tết Nhâm Th́n cùng mọi người, tôi và cô em, ở Hiền Lương mới vào, đi ra chợ Đầm mua ít bánh mứt để cúng Ông Bà ba ngày Xuân.

Hôm đó, hai chị em tôi đă thức suốt đêm nhắc chuyện ngày xưa, khi tôi chỉ là cô bé sáu tuổi và em gái tôi nhỏ hơn tôi hai tuổi, theo ba má cùng hai anh từ Huế tản cư vào lập nghiệp ở thôn Hiền Lương, huyện Vạn Ninh.

 

Cuộc sống mới nơi đất khách quê người đối với gia đ́nh tôi thật không dễ dàng ǵ. Khác với những gia đ́nh ở đây sống bằng nghề nông, Ba Má tôi không biết ǵ về đồng áng. Ba tôi làm thợ, má tôi buôn bán nhỏ nuôi mấy anh em tôi ăn học. Lúc mới vào, giọng Huế đặc sệt của chị em tôi cứ bị bọn con nít trong xóm kháo nhau thật buồn cười “Tụi nó nói tiếng ǵ chứ không phải tiếng Việt Nam tụi bây ơi!”.

 

Tuy mới chân ướt chân ráo vào nơi này nhưng ba má tôi sớm thích nghi với hoàn cảnh mới. Tôi nhớ hoài Tết năm đó, được thừa hưởng nghề làm bánh mứt khéo léo của ông bà nội tôi, ba má tôi đă làm bánh mứt đem ra chợ bán. Mới mồng mười tháng chạp, má tôi đă đi chợ khiêng về nào là bí xanh, gừng tươi, cà chua, chanh, dừa khô, đậu xanh, đậu ván…Tuy c̣n nhỏ nhưng tôi cũng giúp má được vô số việc như bóc vỏ đậu ván, xăm bí, gói bánh in, gói bánh hột sen…Ba tôi tỉ mỉ xăm từng củ gừng, từng miếng bí xanh, từng quả chanh thật khéo léo, không được bể, ngâm trong nước pha với một ít vôi, sau đó xả nước thật nhiều lần, trộn đường cát trắng, để chừng một giờ th́ bắt lên bếp, để lửa thật nhỏ. Má tôi ngồi múc từng muỗng đường tưới lên, lâu ơi là lâu. Nhưng tôi chỉ thích lúc má làm mứt dừa thôi, v́ khi má nhờ tôi canh hộ là len lén bốc một miếng bỏ vào miệng, ngon ơi là ngon!

 

Sau mấy ngày lao động vất vả, dưới bàn tay khéo léo của ba má tôi, những vật liệu đó đă trở thành những món mứt đẹp mắt như mứt gừng lát, gừng củ, mứt cà chua, mứt chanh, mứt bí. Các loại bánh th́ có bánh in đậu xanh,

bánh in đậu ván, bánh hột sen, bánh thuẩn…với đủ màu sắc.

Năm nào nhà tôi cũng làm bánh mứt bán Tết. Khi học lớp Nh́ th́ tôi đă làm thành thạo các loại bánh mứt và gói bánh rất khéo để giúp đỡ gia đ́nh. Tôi nhớ nhất là tối ba mươi Tết, tôi cùng Ba thức canh nồi bánh tét. 

 

Ánh lửa bập bùng soi rơ hai mái đầu, một già một trẻ. Ba kể tôi nghe chuyện đánh Pháp khi c̣n ở Huế, chuyện Tết năm nào khi tôi mới ba tuổi, Má may cho tôi chiếc áo dài bằng gấm thật đẹp, định lên chùa Tây Thiên để lạy Phật. Đến nơi, t́m áo để mặc th́ không thấy đâu, có lẽ bị rớt dọc đường, làm tôi khóc một bữa ra tṛ. Ba c̣n ngâm ḥ Huế cho tôi nghe thật êm tai làm tôi ngủ hồi nào không hay. Đến khi thức giấc th́ tôi thấy đang nằm êm ái trên giường, có lẽ Ba tôi đă bế tôi vào đây.

 

Tết năm tôi học lớp Nhứt là đáng nhớ hơn cả. Mới sáng mồng một, tôi và Du (em tôi), T́m, Thảo, Tuyết(em Thảo)rủ nhau đạp xe đạp vào Chùa Xuân Tự, cách Hiền Lương khoảng năm cây số. Mỗi đứa đi một xe đạp, chỉ có Thảo chở tôi. Đến Dốc Thị, so với chúng tôi lúc đó là quá cao, nên bọn tôi dắt bộ lên chứ không đạp nổi. Đến đỉnh dốc, tôi bàn “cứ xổ dốc, không sao đâu, chỉ ngại con Tuyết c̣n nhỏ quá thôi”. Nhưng nó đâu có chịu dắt bộ một ḿnh, thế là tôi quyết định cho nó xổ dốc luôn.Đang xổ dốc ngon lành, chợt tôi nh́n thấy nhỏ Tuyết lạng h́nh chữ z, tôi vội la lên: “Coi chừng, con Tuyết sắp ngă rồi Thảo ơi!”. Nhỏ Thảo giật ḿnh, loạng choạng tay lái, ngă cái rầm. Mặt nó đập xuống đường, răng cạp dầu hắc, mẻ thêm một miếng răng. Tôi bị té khuỵu xuống, rách quần, lát đầu gối, trán xẻ một đường dài, chảy máu. Khác với tiên liệu của tôi, nhỏ Tuyết xổ dốc an toàn. Tôi mếu máo v́ đau và v́ bị rách quần mới, lại lo sợ sẽ bị má la tội đi chơi không xin phép.

 

Không c̣n hứng thú, “đoàn quân chiến bại” quay xe trở về. Đi ngang nhà, tôi không dám vào, đạp xe thẳng lên nhà T́m để xức thuốc. Tới trưa, nhỏ Du về nhà kể cho má nghe, má kêu về.

 

Đến nhà, thấy má cầm cái roi chực sẵn, tôi chúa nhát đ̣n, vội vàng ṿng tay xin lỗi rối rít, vừa lúc khách vào chúc Tết, thế là tôi thoát nạn. May mà vết thương không sâu nên sau đó không để lại dấu vết ǵ. Nhưng Thảo th́ vẫn c̣n chứng tích: mẻ răng cửa.

 

Từ đó tôi chừa chẳng dám đi xa không có người lớn.

 

Giờ đây, sắp qua năm cũ, đứng trước di ảnh Ba Má, tôi nghẹn ngào!

“Ba Má ơi! Tết Nhâm Th́n lại đến, Ba Má nay đâu?! Làm sao con t́m lại hương vị Tết năm nào !!!”

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Thanh Nhàn

1/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                        

    

 

 

 

 

 

 

Trang XUÂN 2012- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương