Mục Lục

 

  Trang Ba
     
Ban Bin Tập
 
 L TXun
      L Văn Ng
 
 Đọc L TXun
      C H
 
 STo XNinh
     
Phan Song
 
 Cu Đối Mừng Xun
      Tư Nguyn & L Văn Ng
 
 Chc TẾT NINH-HA.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xun
 

  "Xun Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiu
  "Xun Hợp Quần"

      
L Thị Đo
 
 Lng Người Rộng M
      
NXun

     
Vinh H
 
 Mừng Xun Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chc Xun
      Xun Đ V
     
L H
 
 Đn Xun
     
Nguyn Kim
 
 Xun Qu Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyn Ngộ (L Văn Ng)
  Xun Nhm Thn Hy Vọng

     
Tư Nguyn  (Bi Ngoạn Lạc)
  'Xun Hợp Quần"

     
 Nguyn Phong (TN Chnh)
  "Xun Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xun Cảm
     
L B Thin
  "Xun Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
 Tnh Khc Ma Xun
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
un Qua  Hồi c Ma Xun
   
 Vn Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoi Niệm Xun V Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tin Tại Cao
      
Nguyn Pleiku

   
 L Ph Thọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 C Một Ma Xun NThế
      ĐThị Hương Bnh
 
 Chuyện Nh Chuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Rm
 
 Những Chuyến Đi V Vọng
      L Ph Thọ
 
Chuyện Tnh Cuối Năm
      Bi Thanh Xun

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
 Chc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngy Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Ma Xun

     
Hong Bch H
 
 Hoa Ngy Tết
     
Nguyễn Tường Hoi
 
 Chợ Hoa Ngy Tết
     
V Hong Nam
 
Ba Mươi Ba Đa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngy Tết
 


 
 Xm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều C Số - Tm
      
Người Bảo V

     
L H
 
 NHn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Mnh Ơi !
     
L Thị Hoi Niệm
 
 Chuyện Vui Ngy Tết
      H Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang Tr 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    L Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Rm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      T Trinh
 

 

XUN Ca Ht


 
Nhạc Xun V Qu Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiu,  L Hổ,
     
LT Hoi Niệm, LL Minh Tr

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thc Tm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thnh 

Tn Gio

 

  Cu Chuyện Đầu Năm
      
L Thị MChu
 
 Di- Lặc Mang Xun Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chng Con VĐy
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Mi Trong
      
Tim !

      
Bạch Lin


 
 

TVi
 


  Vi Mẩu Chuyện VTin Tri
      
Lin Khi Chương
  TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thi Lan: Một
      
Chuyến Đi KTh

      Nguyễn Thị Thanh Tr

 

 

Năm Thn Ni Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhm Thn
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vi Pht Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-468
      Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phi
 
Tn Giả Mục-Kiền-Lin
       Nguyễn Văn Ph
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
L Phụng
 
 Đường Vo KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhm Thn 2012
      
Phạm Kế Vim
 


 

Sưu Tầm
  
 Cc BTranh Dn Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem Hnh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      H Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Bin

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      L H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Lin
  Php Nhiệm Mầu

      
L Ph Thọ
 

 


Văn Ha
m Thực
 
 Gi Thủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vo Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQu Nh
      Kem Flan (Bnh Flan)
      L Thị Đo
 
 Mn Canh Lgume
      Việt Hải
 
 Mi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tm Rang Muối Tiu: Video 
      
Tm Sốt Sữa: Video

      L H
 
 Chuẩn BNấu Bnh
      Bạch Lin
 
 Những Đặc Sản Hồn Q
      
ViệtNam Vo Tết Nhm Thn

      Nguyn Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Vim Kết Mạc

      
BS L nh
 
Bệnh Tay Chn Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Mn Mới
      
Kiều Lam
 
Biển C Linh Hồn Khng?

      
Bạch Lin
 
Vạn Vật
 
    Bạch Lin
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
V Hong Nam
  Phn Biệt

      
L Văn Ng

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 
 Những Điều L Th V
      
Ninh-Ha

     
Trần Minh Hiền
  Đm Cưới Đầu Xun

      
Phan Nho
  Những Ngy Đồng Qu

      L
Ph Thọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyn No Ti Đến Với
      
Ninh-HaDOTCom

     
Trm Anh
 
 Đầu Năm...Khai My
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đo
 
Năm Học 1974-1975

      Trần H Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bi Thanh Xun

 

Bn Cng


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chc Xun

     
Ngọc nh
 
Nắng Xun

      Tuyết Xun
     
Huỳnh Thị H
 
Min Trường Xun Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xun Mới

     
Nguyn Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Knh
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chc Tết

     Vui Xun - Đn Tết
     
Lm Ngọc
 
Xun Tuổi T

     
Thanh Nhn
 
Tm S Đầu Xun

     
HThị Thanh Nhn
  Lời Chc Đầu Xun

      Tưởng Ma Xun
     
H Tấn S
  Chc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị Th
 
Cn Lại Trong Em...

     
Thy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Cc Anh V Ti

     
Người XVạn
 

 

Cc Trường Khc


 
Họp Mặt Đầu Xun

     
L Thị Ngọc H

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Ma Lụt Qu Ti

      
Trần NPhương
 
V Bo Lụt Năm Nhm
      
Thn 1904

      Nguyễn
Văn Sm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhn Ơi

      Lương L
Huyền Chiu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hong Bch H
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
Tnh SLạc Long Qun V
      
u Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChu V Bi TUTLm

      
Vinh H
  Nhớ Sao L Nhớ Xun Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TL Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hin Thi Tập:
      
Bi Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Ma Yu Thương
      Kim Thnh
  Chm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyn Dng Ma Xun

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Ma Xun Qu Cũ
      Vn Anh
 
 Nỗi Niềm Xun
      Dương Cng Khnh
  Hương Xun

      Nguyễn Thị Bảy
  Chc Xun

      Trần Thị Chất
  NMy Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiu
  Xun Cao Nguyn

      Du Xun
      Nguyễn Thị Cc
  Hoa Xun Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đi
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bi TCon Cc

      
Nguyễn Hiền
  Ma Xun Qu Hương

      
Tường Hoi
 
 Em VCng Xun
      Mời Xun Ln Ngi
      
Nguyễn Văn Ha
  Chm Thơ Họa

      
Vinh H
  Mu Xun

      
Tr Kim Huy
 
 Ni Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngy Xun
     Tnh Xun
      Hong Cng Khim 
 
 Rực R Sắc Xun
      L Thị Lộc 
 
 Ng Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Ma 
    
 Ma Xun Mưa
      Nguyễn Thị Khnh Minh
 
 Nhớ Khc Ninh Ha
      NGH(NH)
 
 Chm TXun
      
Nguyễn Hong Phi
 
 Nha-Qu MNgn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Ma Xun
      Bch Phượng
 
 Hẹn Xun
      Đn Xun
      Nguyễn Qun
 
 Mơ V Nhớ
      L Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khi
      Dương Anh Sơn
 
 Xun Tnh
      
Kim Thnh
 
Bng Khung Chiều Cuối
      
Năm

      
V Ngọc Thnh
 
 Nhớ Tết Qu Ti
      L Hng Thn
 
 Xun Tnh Thương
      Thi Thi
 
 Dng Xun
      Lời Xun
      Hoi Thu
 
 Ma Xun Xa X
      Ng Trưởng Tiến
 
 Xun Nguyện
      Nguyễn Tnh


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Cc Bạn

      Nguyễn Vũ Trm Anh
  Ct Tin

      
Khuất Đẩu
 
 Xun Ny Chị Khng V
      L Thị Ngọc H
  Ma Xun Anh Yu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bi

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đnh

      
L H
  Xun Vắng Mẹ...

      
Hong Lan
 
 Bn Dốc Đời Nhn Lại Những
      
Xun Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi C Bạn Nhỏ Xm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Lm Con Th Phải L Con
      Phan Song
 
 Bng Dng Một Ma Xun
      
Lm Minh Ti
 
 Người Trễ Hẹn Ma Xun
      
Nguyễn Hữu Ti
 
 Dng Đời
      Thi Thi
 
 Ba M Ti
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đn Giao Thừa, Đi
      
LCha Hi Lộc Đầu Xun

      Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
 Một Cht Ưu Tư
      Nguyễn Tnh
 
Một Ma Xun An Bnh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:diem27thuy@yahoo.com

  


 

 

 

 

 


 


 

 

                              

 

Ti v hn hc cng lp. Nh hn giu c, thi đu đ tht, ba hn thưởng cho chiếc xe đp đ đi hc v cui tun v qu, ti ăn k theo hn, hai đa đi chung nhiu ln trn đan đường di mười hai cy s.

Mt hm th by sau khi hc xong, ti cng hn khăn gi ln đường v qu. Hn ngi trn yn li, ti ngi dưới đp, khi đến Dc K th xe b b bnh, lc đ khong chng ba gi chiu, đường vng tanh, khng mt bng xe qua li, ti đ s m hn cn s hơn ti. Lm cch no đ qua khi khu rng ny trước khi tri ti? Ti trn an hn:

- Đng s, tao c cch.

- Cch g? Hn hi ti.

- Tho bnh xe ra, hi l b vo đy v, gng qua khi khu rng ny ri tnh sau.

- C chc chn l chy được khng?

- Tao nghĩ l chy được.

Thế l ti đy xe vo rng, tho v xe, hi l b vo,ti dn hn đng ngoi l thy xe th đn.

- Tin đu m tr cho h?

- My đn xe Tu Bng, my ng ti xế biết m tao, ni vi h m tao s tr sau.

Ti chưa kp lm g, m hn th c gic:

-Xong chưa? Xong chưa? Tao s qu ri !

Hn bt đu ht, t vng c, đến tn nhc, ch cn thiếu ngm thơ l đ b.

Ti ni vng ra:

- My ht vng c d t, hn chi mi ln my xung x l Thy Hong bo ngưng, my nn tp ht tn nhc l va.

- C l như vy! L ln, tao run ri , m khu rng ny c cp khng?

- Dĩ nhin l c, m tao ni thế, v tao cũng nghe nhng người đi ni v ni li.

Hn li ht ln hơn. C l hn ht đ qun đi ni s chăng?

- My c ht om sm, n o c khu rng, cp m nghe được, s ra bt my đ.

Tuy ni vy nhưng tht tnh ti cũng run. Loay hoay mt hi, cui cng ti cũng lm xong v hai đa ln xe đi tiếp.

Khng biết v s cp đ khiến ti đp mnh, hay l xe đang xung dc, chiếc xe chy tuy chm nhưng vn ngon trn, chng ti ch cn qua khi khu rng ny thi. Va qua khi Dc K th ti kit sc khng đp được na, hn thay ti đp tiếp,chng na cy s th cũng chu thua,hai đa dt xe đi b v nh.

T đ Ba hn khng cho hn đi xe đp v qu na, thế l ti đi mt mnh, c khi nhp cng ch Thuc, ch Lnh c c Lng đi b v. Đi lc cũng đi xe la cp, khi ng sot v đến l leo ln mui tu ch ng ta đi qua ri leo xung, c lc trn khng kp b ng sot v đui c bn xung ga Trung Dng v t đ đi b v nh, cũng c ln đi nhm tu sut, nghĩa l n chy lun khng dng li bt c ga no ngai tr ga ln. Khi đến ga Tu Bng ti nghe tu gim tc đ, ri li tăng tc đ, ti biết tu chy lun nn cch duy nht l nhy tu.

Ti nh anh ti c ln k ti nghe nhy tu nn nhy theo hướng tu chy, đng nhy ngược s b gy chn. Ti lm theo, khi nhy xung trn đưa ti chy qua hai, ba đm rung m vn cn trn, ti mt l người, a qun ướt nhp v đy bn, ti phi ci ra xung mương git sch trước khi v nh.

Dp khc, ti, hn v Lng cng v qu, hm đ gp ng ch xe tt bng cho ba đa qu giang. Xe chy qua khi Dc K th bt ng gi thi mnh,đy xe chy xung l, c ba chng ti h h h hc đy xe ln l chy tiếp.

 

                      

ng ch hi ti v ngc nhin:

- X no m gi d vy em?

- D Tu Bng.

- ! Anh nh ri Mưa Đng C, Gi Tu Hoa....

Hm nay l hai mươi thng chp, cn ba ngy na đưa ng To v tri. ng ch nh c nh ti đnh bng b lư đng trước khi v qu, ti cn ha đi xm GTn Đc cht cho ng ta vi cy mai đ chưng Tết. Đi t qui li chng ti đi, nhưng S đưa kiến: Ti mnh hp li lm cu đi tết trước khi đi, thế l chng ti ra gc cy me bt thăm lm cu đi Tết, xui cho ti bc s mt, nghĩa l ti phi lm cu đi đu tin, th tht ti m v lai ny, thơ ti cn chưa biết lm hung chi cu đi...Ti c đi qua đi li ,trong đu chưa c ch no m Qat, Chu th c hi thc.

Ti nh trong bi ging,C Như c ni v nhng cu đi Tết, như ca Nguyn Khuyến:

Chng n di v cng, pho n đ đng thm mt ch

 ng đy khn bt tr, rượu say ly ty li nm mo

hoc Trn tế Xương:

Nc cười thay; nu khng, php khng, vi bt cũng khng m Tết

Thi cũng được; rượu c, nem c, bnh chưng cũng c, tha xun

hoc : Gi tr,gi trai đu khoi Tết

     C cy hoa l cũng mng xun.

Thi th mnh theo đy m lm cu đi, nghĩ thế ti th pho v phang lin mt cu:

Tết đến; c rượu, c tr, c cu đi đ.

Đến phin Qut, hn ngn t te, gi đu, gi tai, nhn ti, nhn lui như cu cu. Ti biết hn b ri nhưng may qu S cướp li: C ri ,nghe đy:

Xun v; khng nu, khng pho,khng bnh chưng xanh.

 C bn nhao nhao: Hay....., hay lm. C Như m biết bn mnh lm cu đi ny chc s l mt.

Thế ri chng ti r nhau vo xm GTn Đc cht mai , mai tht nhiu, nhưng tt c đu tr bng vng rc c khu rng,đp tht, nhưng nếu đem nhng cy ny v c l mai s n trước Tết, nn chng ti c tm nhng cy ch c bp thi, hn hi ti:

- Nếu ch c bp liu c n kp Tết khng?.

- Kp ch, ly la thui gc cy mai trước khi cm vo bnh.

- Chc ăn khng?

- Tin tao đi, năm ngoi tao đ lm ri.

Chng ti hăng hi đi v vi thnh tch đng n: bn cy mai vi v s n.  

 

 

Trn đường v qua cu B Bường thy người ta cu c, chng ti dng li xem. Hn v Qut c chy qua, chy li đa gin, khng may hn trt chn t t cu xung nước. Ti nhn theo thy hn vy vng ri chm theo dng nước. Qut ti mt,Hai, Bi hong ht, ti ci o chy xung m sng (lc ny ti ch biết bơi, chưa biết ln), tuy vy ti cũng liu nhy xung tm hn. Khng ng hn t dưới nước bước ln, a qun ướt nhp, mt tht thn. Ti git mnh,va s,va tc cười:

- B my biết ln h?

- Bơi cn chưa biết, ln ci ni g, tao nhm hướng nn th đi vi bước thy su qu, tao quay li đi hướng khc khng ng ln được.

- My lm ti tao điếng hn.

 

 

Hn rt mơ mng, biết lm thơ, tn gi, c gi no hn thch th tn cho bng được. Chiu tn tnh ca hn thường l lm thơ v nh ti đưa h, cho nn nhng cuc tnh ca hn ti đu biết. Ring ti chưa tn gi bao gi bi thn ti lo chưa xong, đi hc ch c mt b đ duy nht, đi dp cũ k đt ti, đt lui, phi ct dy thun, ngho qu ri đm ra mc cm. Trong lp, cũng c người ti thch, nhưng ti ch nhn, đ ri nng thơ ca ti tng bước tng bước thm đi qua, v ti đng đ im lng th di! Ti s đ v, s chia ly, ti khng mun ri cũng như Hoi Khanh:

 

Rồi em lại đi như đ đến

Dng sng xưa vẫn cứ chảy xa m

Ta đứng lại bn cầu thương dĩ vng

Nghe giữa hồn cy cỏ mọc hoang vu.

 

Ba thng h năm Đ T, Hn v qu m lp dy v lng A, B, C, ngi x xung chm, ti c ph vi hn vi ngy.  Nhng người đưa con đến hc đu l nhng người quen trong lng, c mt c tui chng mười lăm, mười su, khng nh r lm, đưa chu đến hc, hn ra nhn hc tr đ ri b tiếng st i tnh n vt chết ngt, hn chết tht tnh Nm chết như mơ. Thnh tht m ni người con gi ny c đi mt đp, đp no nng, đi mt m cc san gi ci lương đt cho Mt em l b oan cu, đi mt biết ni đ lm hn điu đng. V cũng năm đ chuyn khng may xy ra trong gia đnh hn: em trai hn qua đi. Hn tr li trường vi tm trng bun phin nn khng cch no hc được. Khi gn hết năm Đ Tam hn b hc v nh. V cũng năm đ, hn Đưa em tm đng hoa vng.

 

Lc ny ti đang Nha Trang, đm cưới hn ti khng d được, khi ti v qu th hn c đa con trai đu lng, v ln th hai thy c hai đa, v ln th ba, thy ba đa v ti cũng gp Ba hn, ng ni na đa na tht:

- Tao mong v n sanh con gi, tao g cho my, my thy đ n đ ba con, cn my vn cn lng bng.

- Thi ch ơi!!! Ch đng xi di, ch l con gi n bng Ba!

- Chuyn đi kh ni lm con ơi! ng cười kh kh.

Ngy ti ri Vit Nam hn c bn đa con, thi gian sau, lc lin lc được qu nh,  v ni chuyn vi hn, ti hi:

- My c c thy my đa con?

- Hn ch cười My v ri s biết.

Hm nay nghĩ đến hn, v Dc đường ch ghi li t k nim bun vui m ti v hn đ tri qua. Cũng lu lm ri, đến nay đ ba mươi su ma Xun tri qua, rng mai G Tn Đc c cn n ? Dc K khng biết đ thay đi đến đu? Đi khi ti cũng nghĩ nn v thăm mt ln, thế nhưng vn chưa thc hin được, thi th gi v bn y mt li thương.

 

 

 

 

 

Hồ Thoại Mỹ

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Trang XUN 2012- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương