Mục Lục

 

  Trang B́a
     
Ban Biên Tập
 
 Lá TXuân
      Lê Văn N
 
 Đọc Lá TXuân
      Cô Hà
 
 STáo XNinh
     
Phan Song
 
 Câu Đối Mừng Xuân
      Tư Nguyên & Lê Văn N
 
 Chúc TẾT NINH-H̉A.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xuân
 

  "Xuân Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiêu
  "Xuân Hợp Quần"

      
Lê Thị Đào
 
 Ḷng Người Rộng M
      
NXuân

     
Vinh H
 
 Mừng Xuân Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chúc Xuân
      Xuân Đă V
     
Lư H
 
 Đón Xuân
     
Nguyên Kim
 
 Xuân Q Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyên Ngộ (Lê Văn Ngô)
  Xuân Nhâm Th́n Hy Vọng

     
Tư Nguyên  (Bùi Ngoạn Lạc)
  'Xuân Hợp Quần"

     
 Nguyên Phong (TN Chánh)
  "Xuân Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xuân Cảm
     
Lê Bá Thiên
  "Xuân Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh T
 
 T́nh Khúc Mùa Xuân
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
uân Qua  Hồi c Mùa Xuân
   
 Vân Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoài Niệm Xuân Và Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tiên Tại Cao
      
Nguyên Pleiku

   
 Lê PThọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 Có Một Mùa Xuân NThế
      ĐThị Hương B́nh
 
 Chuyện NChuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khâm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Ṛm
 
 Những Chuyến Đi Vô Vọng
      Lê PThọ
 
Chuyện T́nh Cuối Năm
      Bùi Thanh Xuân

 

Hội Quán
Quảng Đông


 
 Chúc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngày Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Mùa Xuân

     
Hoàng Bích Hà
 
 Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Tường Hoài
 
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Vơ Hoàng Nam
 
Ba Mươi Ba Đóa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngày Tết
 


 
 Xóm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều Có Số - T́m
      
Người Bảo V

     
Lư H
 
 NHôn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Ḿnh Ơi !
     
Lê Thị Hoài Niệm
 
 Chuyện Vui Ngày Tết
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang T 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    Lê Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Ṛm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      Tú Trinh
 

 

XUÂN Ca Hát


 
Nhạc Xuân Và Q Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiêu,  Lư Hổ,
     
LT Hoài Niệm, LL Minh T

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thúc Tâm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ḥa
 


  Một S T Biến Âm: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thành 

Tôn Giáo

 

  Câu Chuyện Đầu Năm
      
Lê Thị MChâu
 
 Di- Lặc Mang Xuân Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chúng Con VĐây
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Măi Trong
      
Tim !

      
Bạch Liên


 
 

TVi
 


  Vài Mẩu Chuyện VTiên Tri
      
Liên Khôi Chương
  TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thái Lan: Một
      
Chuyến Đi KT

      Nguyễn Thị Thanh T

 

 

Năm Th́n Nói Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhâm Th́n
      
Nguyễn Văn Thành
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vài Phát Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      Tô Đồng
  Liêu Trai C Dị-468
      Đàm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phái
 
Tôn Giả Mục-Kiền-Liên
       Nguyễn Văn P
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
Lê Phụng
 
 Đường Vào KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm
 


 

Sưu Tầm
  
 Các BTranh Dân Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem H́nh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Biên

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      Lư H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Liên
  Phép Nhiệm Mầu

      
Lê PThọ
 

 


Văn Hóa
m Thực
 
 GThủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vào Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQN
      Kem Flan (Bánh Flan)
      Lê Thị Đào
 
 Món Canh Légume
      Việt Hải
 
 Mùi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tôm Rang Muối Tiêu: Video 
      
Tôm Sốt Sữa: Video

      Lư H
 
 Chuẩn BNấu Bánh
      Bạch Liên
 
 Những Đặc Sản Hồn Quê 
      
ViệtNam Vào Tết Nhâm Th́n

      Nguyên Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Viêm Kết Mạc

      
BS Lê Ánh
 
Bệnh Tay Chân Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Biên Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Món Mới
      
Kiều Lam
 
Biển Có Linh Hồn Không?

      
Bạch Liên
 
Vạn Vật
 
    Bạch Liên
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
Vơ Hoàng Nam
  Phân Biệt

      
Lê Văn N

 

 

Viết v
Ninh Ḥa
 


 
 Những Điều Lư TV
      
Ninh-Ḥa

     
Trần Minh Hiền
  Đám Cưới Đầu Xuân

      
Phan Nho
  Những Ngày Đồng Q

      L
ê PThọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyên Nào Tôi Đến Với
      
Ninh-ḤaDOTCom

     
Trâm Anh
 
 Đầu Năm...Khai Máy
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần B́nh Trọng
Ninh Ḥa
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đào
 
Năm Học 1974-1975

      Trần Hà Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bùi Thanh Xuân

 

Bán Công


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiêu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chúc Xuân

     
Ngọc Ánh
 
Nắng Xuân

      Tuyết Xuân
     
Huỳnh Thị Hà
 
Miên Trường Xuân Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xuân Mới

     
Nguyên Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Kính
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chúc Tết

     Vui Xuân - Đón Tết
     
Lâm Ngọc
 
Xuân Tuổi T

     
Thanh Nhàn
 
Tâm S Đầu Xuân

     
HThị Thanh Nhàn
  Lời Chúc Đầu Xuân

      Tưởng Mùa Xuân
     
Hà Tấn S
  Chúc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị T
 
C̣n Lại Trong Em...

     
Thúy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Các Anh Và Tôi

     
Người XVạn
 

 

Các Trường Khác


 
Họp Mặt Đầu Xuân

     
Lê Thị Ngọc Hà

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Mùa Lụt Q Tôi

      
Trần NPhương
 
Vè Băo Lụt Năm Nhâm
      
Th́n 1904

      Nguyễn
Văn Sâm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhân Ơi

      Lương L
Huyền Chiêu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hoàng Bích Hà
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
T́nh SLạc Long Quân Và
      
Âu Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChâu Và Bài TUTLâm

      
Vinh H
  Nhớ Sao Là Nhớ Xuân Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TLư Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hiên Thi Tập:
      
Bài Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Mùa Yêu Thương
      Kim Thành
  Chùm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyên Dáng Mùa Xuân

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Mùa Xuân QCũ
      Vân Anh
 
 Nỗi Niềm Xuân
      Dương Công Khánh
  Hương Xuân

      Nguyễn Thị Bảy
  Chúc Xuân

      Trần Thị Chất
  NMây Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiêu
  Xuân Cao Nguyên

      Du Xuân
      Nguyễn Thị Cúc
  Hoa Xuân Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đài
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bài TCon Cóc

      
Nguyễn Hiền
  Mùa Xuân QHương

      
Tường Hoài
 
 Em VCùng Xuân
      Mời Xuân Lên Ngôi
      
Nguyễn Văn Hóa
  Chùm Thơ Họa

      
Vinh H
  Màu Xuân

      
T Kim Huy
 
 Nói Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngày Xuân
     T́nh Xuân
      Hoàng Công Khiêm 
 
 Rực R Sắc Xuân
      Lê Thị Lộc 
 
 N Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Mùa 
    
 Mùa Xuân Mưa
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 
 Nhớ Khúc Ninh Ḥa
      NGH(NH)
 
 Chùm TXuân
      
Nguyễn Hoàng Phi
 
 Nḥa-QMNgàn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Mùa Xuân
      Bích Phượng
 
 Hẹn Xuân
      Đón Xuân
      Nguyễn Quân
 
 Mơ Và Nhớ
      Lê Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mùi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khói
      Dương Anh Sơn
 
 Xuân T́nh
      
Kim Thành
 
Bâng Khuâng Chiều Cuối
      
Năm

      
Vơ Ngọc Thành
 
 Nhớ Tết Q Tôi
      Lê Hùng Thân
 
 Xuân T́nh Thương
      Thi Thi
 
 Dáng Xuân
      Lời Xuân
      Hoài Thu
 
 Mùa Xuân Xa X
      NTrưởng Tiến
 
 Xuân Nguyện
      Nguyễn Tính


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Các Bạn

      Nguyễn Vũ Trâm Anh
  Cát Tiên

      
Khuất Đẩu
 
 Xuân Này Chị Không V
      Lê Thị Ngọc Hà
  Mùa Xuân Anh Yêu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bói

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đ́nh

      
Lư H
  Xuân Vắng Mẹ...

      
Hoàng Lan
 
 Bên Dốc Đời Nh́n Lại Những
      
Xuân Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi Cô Bạn Nhỏ Xóm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Làm Con TPhải Là Con
      Phan Song
 
 Bóng Dáng Một Mùa Xuân
      
Lâm Minh Tài
 
 Người Trễ Hẹn Mùa Xuân
      
Nguyễn Hữu Tài
 
 Ḍng Đời
      Thi Thi
 
 Ba Má Tôi
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đón Giao Thừa, Đi
      
LChùa Hái Lộc Đầu Xuân

      TBửu Nguyễn Thừa
 
 Một Chút Ưu Tư
      Nguyễn Tính
 
Một Mùa Xuân An B́nh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đôn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:diem27thuy@yahoo.com

  


 


 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

Ngày xuân, tôi nghĩ cho dù là đang ở trong giai đoạn nào của lịch sử của đất nước - chiến tranh hay ḥa b́nh, suy tàn hay thịnh vượng, tự do hay kềm kẹp - Ư nghĩa của ngày Xuân dân tộc vẫn thế, vẫn là ngày trọng đại của mọi người dân Việt ở trong nước cũng như những người Việt lưu lạc xa xứ. Có khác chăng chỉ là tâm trạng của người đón Xuân - hân hoan hay lo lắng, nhớ hay quên…

 

Tôi làm sao quên và sẽ không bao giờ t́m thấy lại cái tâm trạng háo hức đón Xuân của thời thơ ấu - khi mà thêm một tuổi đời là thêm sự khôn ngoan chứ không như bây giờ đang cảm nghiệm thêm tuổi đời bớt tuổi sống. Đă có bao mùa Xuân êm đềm hạnh phúc đi qua trong đời tôi… nhiều nhưng có lẽ không nhiều lắm, v́ khi tuổi thơ tôi chớm biết lắng lo tôi đă hiểu rằng nơi đây miền quê Dục Mỹ đang yên vui đón tết th́ nhiều nơi khác trên quê hương Việt nam người dân đang phập phồng lo sợ hay đang ch́m trong lửa đạn. Tôi vẫn nhớ măi mùa xuân năm đó (1968) tôi được bảy tuổi. Không như những mùa Xuân khác, Ba tôi bị “ cấm trại trong đồn”, Má tôi và Bà ngoại th́ nỗi lo sợ hoảng hốt hiện trên nét mặt (Bà ngoại tôi từ Buôn Mê Thuột về Dục Mỹ ăn tết với gia đ́nh tôi). Khi anh em tôi và trẻ con hàng xóm đang dùng que củi để đốt những viên thuốc đạn được bọc trong giấy bạc của gói thuốc lá (v́ tôi nhớ năm đó cấm không được đốt pháo). Th́ bà ngoại tôi hớt ha hớt hăi chạy ra dập lửa rồi la bọn con nít tụi tôi Trời chiến tranh gặc giă mà cứ ác lă ác cụi. Mấy đứa bạn hàng xóm ngơ ngác không hiểu bà tôi nói ǵ nhưng cũng đoán được là không được chơi như thế nữa. C̣n anh em tôi th́ hiểu bà tôi nói ǵ “ trời chiến tranh giặc giă mà cứ nghịch lửa nghịch củi” nhưng anh em tôi không thể hiểu tại sao bà tôi lại quá lo lắng hoảng hốt như thế. Không lâu sau tết chúng tôi coi thấy trên tivi của nhà hàng xóm, cảnh tang tóc đau thương của dân thành phố Huế trong những ngày tết vừa qua và từ đó tôi - một đứa trẻ con đă học thuộc được những bài hát

 

Chiều đi lên đồi cao hát trên những xác người

Tôi đă thấy tôi đă thấy trên con đường người ta bồng bế nhau chạy trốn

….

Chiều đi qua Băi Dâu hát trên những xác người

Tôi đă thấy tôi đă thấy những hố hầm đă chôn vùi thân xác anh em…

 ( Hát trên những xác người-TCS)

 

Xác người nằm trôi sông phơi trên ruộng đồng

Trên nóc nhà thành phố, trên nẽo đường quanh co

Xác người nằm bơ vơ dưới mái hiên Chùa

Trong giáo đường thành phố trên thềm nhà hoang vu…

 

Xác người nằm quanh đây trong mưa lạnh này

Bên xác người già yếu có xác c̣n thơ ngây

Xác nào là em tôi dưới hố hầm này

Trong những vùng lửa cháy, bên những vồng ngô khoai…

 (Bài ca dành cho những xác người -TCS)

 

Lớn lên trong những biến cố đau thương và những biến chuyển quan trọng cuả đất nước, tôi cũng đă được đón Xuân với những sắc màu những tâm trạng khác nhau khó mà quên được (xin xem Sắc Xuân trong Đặc san Xuân năm Canh Dần)

 

Rồi sau nhiều năm đón Xuân trong thương nhớ ngậm ngùi nơi xứ người. Năm ngoái với tâm trạng háo hức như bao người Việt hải ngoại khác tôi trở về đón Xuân trên quê hương Việt Nam thân yêu. Và trong cuộc hành tŕnh đó tôi đă học được một câu chí lư của đồng bào hải ngoại về thăm quê “ khi đi túi nặng nhưng ḷng nhẹ tênh, khi về túi nhẹ mà ḷng lại nặng trĩu” tất nhiên chúng ta hiểu đi đâu và về đâu…

 

Tôi đă hưởng trọn một mùa Xuân êm đềm bên mẹ già bên anh em bà con ruột thịt trên quê hương tôi. Tôi không c̣n nh́n thấy trên khuôn mặt của những người dân nỗi phập phồng bất an như Bà và Mẹ tôi từng có năm nào, v́ khói lửa chiến tranh đă tắt hơn ba mươi năm. Nhưng nỗi lo lắng, hoang mang trước cuộc sống ngày càng vất vả gian nan th́ bao trùm cả đời sống người dân trong đó có cả tôi. Tôi chóng mặt v́ vật gia leo thang mà người nghèo là tầng lớp phải gánh chịu hậu quả lớn nhất. Bởi khoảng cách giữa hai tầng lớp giàu và nghèo quá lớn, tôi nghe đâu đó lời than của một ông cán bộ nhà nước chia sẻ với phóng viên trong nước năm ngoái tôi dành ra năm triệu để mua hoa chưng ngày tết thế nhưng năm nay phải chi ra mười triệu mới mua đủ hoa để chưng. Tôi nghe mà ngậm ngùi cho thân phận của người nghèo vất vả quanh năm mà chỉ ước có được 1% của số tiền đó để mua bánh chưng bánh tét cho con ăn để có mùi vị ngày tết. Đồng tiền mất giá vật giá leo thang như cái tḥng lọng đang xiết dần cái cổ đă ốm trơ xương của người dân nghèo.

 

 

Chợ tết Dục M

 

Chợ Tết vẫn đông vẫn tưng bừng ngập tràn hàng hóa trái cây bánh mứt nhưng đa số là hàng Trung Quốc. Lại thấy thêm nỗi lo lắng bất an sợ mua nhầm hàng Trung Quốc như sợ bị đầu độc vậy. Thế c̣n bánh mứt hàng hóa của trong nước th́ sao…cũng sợ luôn, v́ mức độ an toàn của nhiều thực phẩm không được kiểm nghiệm đúng mức. Mỗi khi tôi cần sử dụng các phương tiện giao thông trên đường mẹ tôi lại phập phồng lo sợ v́ tai nạn giao thông xảy ra quá nhiều, hóa ra có quá nhiều nỗi lo lắng hoang mang cho an nguy cuộc sống dù rằng chẳng c̣n tiếng súng. Ra đi tôi mang theo tất cả những vui buồn lo lắng hoang mang tôi cảm được trong mùa Xuân qua. Lời nguyện cầu cho Quốc thái Dân an vẫn nặng trĩu trong ḷng mỗi mùa xuân đến. Và tôi mang cũng theo một câu chuyện mà tôi sắp kể cho các bạn nghe đây

 

Trong một bữa cơm gia đ́nh một người thân quen mà tôi là khách mời. Anh em trong gia đ́nh này tụ họp đông đủ, có người anh cả là lính Cộng ḥa, có người em trai là Bộ đội từng đi đánh ở Campuchia. Có chị đă từng ăn lương của Mỹ, có em đă lớn lên nhờ sắn nhờ khoai của xă hội chủ nghĩa…Ngày Xuân mọi người sum họp vui vẻ quanh mâm cơm gia đ́nh. Ban đầu là chuyện trong nhà, chuyện gia đ́nh, chuyện làm ăn sinh sống, khi đă ngà ngà đi đến chuyện non chuyện nước. Lúc này mới là lúc câu chuyện sôi nổi gây cấn, tôi th́ theo phương châm im lặng là vàng chỉ lắng nghe. Câu chuyện nổ rang như pháo tết chẳng c̣n ai biết dè dặt e sợ ǵ nữa hết. Những năm đói khổ sau chiến tranh được nhắc đến, nhưng thất bại của những năm tháng làm ăn tập thể được mổ xẻ. Rồi Thác bản Giốc, Ải Nam quan, Hoàng sa, Trường sa được đem ra bàn căi, sau một hồi gây cấn v́ nhiều ư khác nhau tôi nghe người em út trong nhà cho một câu xanh zờn Trung Quốc giúp ḿnh đánh thắng Mỹ th́ bây giờ phải trả nợ là chuyện hợp lư thôi. Người anh lớn hơn cũng là đứa đă lớn lên bằng khoai sắn của Xă hội chủ nghĩa mắt đỏ ngầu gân cổ căi lấy đất lấy biển đi trả nợ mà chú mày cho là được hả…Người anh cả ít nói im lặng nghe từ đầu bấy giờ mới lên tiếng cho tôi góp một ví dụ để các cô các chú tiện suy nghĩ nhé. Tôi chăm chú lắng nghe anh và cả đám em của anh cũng thế, anh chậm răi nghiêm trang nói

 

Cha mẹ chúng ta đă để lại cho hai anh em ta một mảnh đất mà các ngài đă gây dựng bằng mồ hôi nước mắt và cả bằng máu của các ngài. Mảnh đất bị chia hai v́ người anh không muốn sống chung với người em. Không dừng ở đó, người anh c̣n muốn làm chủ luôn cả mảnh đất dành cho em. Tranh chấp xảy ra kéo dài, người anh đi nhờ người hàng xóm dữ dằn giàu có ở bên cạnh giúp đỡ để kiện tụng người em. “Tổn thất” hai bên rất lớn cuối cùng người anh thắng, người em mất đất. Tôi không kể hết nhưng đau thương xảy đến cho người em sau đó, riêng người anh để thắng tranh chấp với em đă mang nợ người hàng xóm quá nhiều. Và bây giờ cái giá phải trả cho sự chiến thắng đó là phải bán đất cha mẹ để lại cho người hàng xóm để trừ nợ. Không những bán một phần mà có nguy cơ bán hết. Thế các cô các chú nghĩ sao về việc làm của người anh, đúng hay sai có c̣n xứng đáng với tiền đồ cha mẹ đă để lại không.

 

Im lặng…im lặng kéo thật lâu tôi không thấy các em của anh tranh căi ǵ nữa. Theo ánh mắt của anh tôi nh́n ra ngoài sân. Nắng xuân vẫn dịu dàng, hương xuân vẫn man mác nhưng dường như thiếu vắng những đóa mai vàng truyền thống cao quí. Chỉ có những bông mai Tứ quí rẻ tiền nang nở đỏ rực ngoài kia. Nên trong tôi, trong anh và trong ḷng người dân Việt vẫn c̣n thiếu lắm và mong lắm “Mùa Xuân” với những đóa Hoa Mai Vàng rực rỡ nở rộ trên quê hương … 

         

 

 

 

 

   Xuân Nhân Th́n

         Lan Đinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Trang XUÂN 2012- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương