Mục Lục

 

  Trang B́a
     
Ban Biên Tập
 
 Lá TXuân
      Lê Văn N
 
 Đọc Lá TXuân
      Cô Hà
 
 STáo XNinh
     
Phan Song
 
 Câu Đối Mừng Xuân
      Tư Nguyên & Lê Văn N
 
 Chúc TẾT NINH-H̉A.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xuân
 

  "Xuân Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiêu
  "Xuân Hợp Quần"

      
Lê Thị Đào
 
 Ḷng Người Rộng M
      
NXuân

     
Vinh H
 
 Mừng Xuân Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chúc Xuân
      Xuân Đă V
     
Lư H
 
 Đón Xuân
     
Nguyên Kim
 
 Xuân Q Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyên Ngộ (Lê Văn Ngô)
  Xuân Nhâm Th́n Hy Vọng

     
Tư Nguyên  (Bùi Ngoạn Lạc)
  'Xuân Hợp Quần"

     
 Nguyên Phong (TN Chánh)
  "Xuân Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xuân Cảm
     
Lê Bá Thiên
  "Xuân Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh T
 
 T́nh Khúc Mùa Xuân
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
uân Qua  Hồi c Mùa Xuân
   
 Vân Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoài Niệm Xuân Và Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tiên Tại Cao
      
Nguyên Pleiku

   
 Lê PThọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 Có Một Mùa Xuân NThế
      ĐThị Hương B́nh
 
 Chuyện NChuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khâm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Ṛm
 
 Những Chuyến Đi Vô Vọng
      Lê PThọ
 
Chuyện T́nh Cuối Năm
      Bùi Thanh Xuân

 

Hội Quán
Quảng Đông


 
 Chúc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngày Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Mùa Xuân

     
Hoàng Bích Hà
 
 Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Tường Hoài
 
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Vơ Hoàng Nam
 
Ba Mươi Ba Đóa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngày Tết
 


 
 Xóm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều Có Số - T́m
      
Người Bảo V

     
Lư H
 
 NHôn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Ḿnh Ơi !
     
Lê Thị Hoài Niệm
 
 Chuyện Vui Ngày Tết
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang T 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    Lê Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Ṛm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      Tú Trinh
 

 

XUÂN Ca Hát


 
Nhạc Xuân Và Q Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiêu,  Lư Hổ,
     
LT Hoài Niệm, LL Minh T

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thúc Tâm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ḥa
 


  Một S T Biến Âm: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thành 

Tôn Giáo

 

  Câu Chuyện Đầu Năm
      
Lê Thị MChâu
 
 Di- Lặc Mang Xuân Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chúng Con VĐây
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Măi Trong
      
Tim !

      
Bạch Liên


 
 

TVi
 


  Vài Mẩu Chuyện VTiên Tri
      
Liên Khôi Chương
  TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thái Lan: Một
      
Chuyến Đi KT

      Nguyễn Thị Thanh T

 

 

Năm Th́n Nói Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhâm Th́n
      
Nguyễn Văn Thành
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vài Phát Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      Tô Đồng
  Liêu Trai C Dị-468
      Đàm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phái
 
Tôn Giả Mục-Kiền-Liên
       Nguyễn Văn P
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
Lê Phụng
 
 Đường Vào KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm
 


 

Sưu Tầm
  
 Các BTranh Dân Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem H́nh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Biên

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      Lư H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Liên
  Phép Nhiệm Mầu

      
Lê PThọ
 

 


Văn Hóa
m Thực
 
 GThủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vào Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQN
      Kem Flan (Bánh Flan)
      Lê Thị Đào
 
 Món Canh Légume
      Việt Hải
 
 Mùi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tôm Rang Muối Tiêu: Video 
      
Tôm Sốt Sữa: Video

      Lư H
 
 Chuẩn BNấu Bánh
      Bạch Liên
 
 Những Đặc Sản Hồn Quê 
      
ViệtNam Vào Tết Nhâm Th́n

      Nguyên Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Viêm Kết Mạc

      
BS Lê Ánh
 
Bệnh Tay Chân Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Biên Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Món Mới
      
Kiều Lam
 
Biển Có Linh Hồn Không?

      
Bạch Liên
 
Vạn Vật
 
    Bạch Liên
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
Vơ Hoàng Nam
  Phân Biệt

      
Lê Văn N

 

 

Viết v
Ninh Ḥa
 


 
 Những Điều Lư TV
      
Ninh-Ḥa

     
Trần Minh Hiền
  Đám Cưới Đầu Xuân

      
Phan Nho
  Những Ngày Đồng Q

      L
ê PThọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyên Nào Tôi Đến Với
      
Ninh-ḤaDOTCom

     
Trâm Anh
 
 Đầu Năm...Khai Máy
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần B́nh Trọng
Ninh Ḥa
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đào
 
Năm Học 1974-1975

      Trần Hà Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bùi Thanh Xuân

 

Bán Công


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiêu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chúc Xuân

     
Ngọc Ánh
 
Nắng Xuân

      Tuyết Xuân
     
Huỳnh Thị Hà
 
Miên Trường Xuân Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xuân Mới

     
Nguyên Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Kính
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chúc Tết

     Vui Xuân - Đón Tết
     
Lâm Ngọc
 
Xuân Tuổi T

     
Thanh Nhàn
 
Tâm S Đầu Xuân

     
HThị Thanh Nhàn
  Lời Chúc Đầu Xuân

      Tưởng Mùa Xuân
     
Hà Tấn S
  Chúc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị T
 
C̣n Lại Trong Em...

     
Thúy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Các Anh Và Tôi

     
Người XVạn
 

 

Các Trường Khác


 
Họp Mặt Đầu Xuân

     
Lê Thị Ngọc Hà

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Mùa Lụt Q Tôi

      
Trần NPhương
 
Vè Băo Lụt Năm Nhâm
      
Th́n 1904

      Nguyễn
Văn Sâm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhân Ơi

      Lương L
Huyền Chiêu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hoàng Bích Hà
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
T́nh SLạc Long Quân Và
      
Âu Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChâu Và Bài TUTLâm

      
Vinh H
  Nhớ Sao Là Nhớ Xuân Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TLư Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hiên Thi Tập:
      
Bài Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Mùa Yêu Thương
      Kim Thành
  Chùm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyên Dáng Mùa Xuân

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Mùa Xuân QCũ
      Vân Anh
 
 Nỗi Niềm Xuân
      Dương Công Khánh
  Hương Xuân

      Nguyễn Thị Bảy
  Chúc Xuân

      Trần Thị Chất
  NMây Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiêu
  Xuân Cao Nguyên

      Du Xuân
      Nguyễn Thị Cúc
  Hoa Xuân Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đài
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bài TCon Cóc

      
Nguyễn Hiền
  Mùa Xuân QHương

      
Tường Hoài
 
 Em VCùng Xuân
      Mời Xuân Lên Ngôi
      
Nguyễn Văn Hóa
  Chùm Thơ Họa

      
Vinh H
  Màu Xuân

      
T Kim Huy
 
 Nói Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngày Xuân
     T́nh Xuân
      Hoàng Công Khiêm 
 
 Rực R Sắc Xuân
      Lê Thị Lộc 
 
 N Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Mùa 
    
 Mùa Xuân Mưa
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 
 Nhớ Khúc Ninh Ḥa
      NGH(NH)
 
 Chùm TXuân
      
Nguyễn Hoàng Phi
 
 Nḥa-QMNgàn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Mùa Xuân
      Bích Phượng
 
 Hẹn Xuân
      Đón Xuân
      Nguyễn Quân
 
 Mơ Và Nhớ
      Lê Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mùi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khói
      Dương Anh Sơn
 
 Xuân T́nh
      
Kim Thành
 
Bâng Khuâng Chiều Cuối
      
Năm

      
Vơ Ngọc Thành
 
 Nhớ Tết Q Tôi
      Lê Hùng Thân
 
 Xuân T́nh Thương
      Thi Thi
 
 Dáng Xuân
      Lời Xuân
      Hoài Thu
 
 Mùa Xuân Xa X
      NTrưởng Tiến
 
 Xuân Nguyện
      Nguyễn Tính


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Các Bạn

      Nguyễn Vũ Trâm Anh
  Cát Tiên

      
Khuất Đẩu
 
 Xuân Này Chị Không V
      Lê Thị Ngọc Hà
  Mùa Xuân Anh Yêu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bói

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đ́nh

      
Lư H
  Xuân Vắng Mẹ...

      
Hoàng Lan
 
 Bên Dốc Đời Nh́n Lại Những
      
Xuân Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi Cô Bạn Nhỏ Xóm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Làm Con TPhải Là Con
      Phan Song
 
 Bóng Dáng Một Mùa Xuân
      
Lâm Minh Tài
 
 Người Trễ Hẹn Mùa Xuân
      
Nguyễn Hữu Tài
 
 Ḍng Đời
      Thi Thi
 
 Ba Má Tôi
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đón Giao Thừa, Đi
      
LChùa Hái Lộc Đầu Xuân

      TBửu Nguyễn Thừa
 
 Một Chút Ưu Tư
      Nguyễn Tính
 
Một Mùa Xuân An B́nh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đôn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:diem27thuy@yahoo.com

  


 

 

 

 

 


 


 


 

 

 

Có một năm Tết không c̣n là tết

Có một mùa Xuân mất cả ư Xuân

Bởi Quê Hương đang khói lửa trầm luân

Bờ Bến Hải ngăn hai miền giới tuyến

Huynh đệ tương tàn nồi da xáo thịt

Phu phụ chia ĺa tử biệt sanh ly

Trẻ thơ kia đă có tội t́nh chi

Khi đạn súng đón giao thừa thay pháo

Để em thôi không mừng vui khoe áo

Để em tôi sớm nếm trải buồn đau

Nét hồn nhiên bỗng mất tự hôm nao

Cảm xúc nôn nao háo hức đón chào

Chẳng thấy nữa mỗi khi Xuân trở lại
 


 

Đă bao mùa Xuân đi rồi Xuân đến

Ấn tượng năm xưa c̣n măi không quên

Hôm nay đây đất nước đă b́nh yên

Mừng cho trẻ -VUI XUÂN –vui trọn vẹn

 

Người nghệ sĩ tài hoa thật đáng ngợi khen một khi đă biết vận dụng rung cảm của ḿnh để đưa vào lời thơ tiếng nhạc ḥng nói hộ cho nhân gian những cảm xúc khi Xuân về Tết đến

 Tết Tết Tết Tết ,,,,,,,đến rồi

 Tết Tết Tết Tết ,,,,,,,,đến rồi

 Tết Tết Tết Tết ,,,,,,,,,,đến rồi

 Tết đến trong ,,,,,,,,,,,,tim mọi người

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Vâng; Tết đến trong tim mọi người. Tết len lỏi vào từng sớ thịt của mỗi người Tết không phân biệt sang hèn giàu nghèo, nơi nào có người là có tết. TẾT tượng trưng cho niềm vui TẾT biểu tượng của mùa Xuân,bao nhiêu mùa xuân là bấy nhiêu cái Tết là bấy nhiêu tuổi đời. Trong cuộc đời tôi tính đến nay đă ngoài 50 mùa Xuân –ngoài 50 cái Tết, nhưng cái Tết năm ấy cái mùa Xuân năm ấy; Mậu Thân; 1968 th́ khác tất cả cái cảm xúc của mùa xuân năm ấy không giống mùa xuân nào trong đời và cái kư ức ấy vẫn c̣n măi không nḥa cái năm tôi 12 tuổi. 

Nhớ lại ngày ấy thật vô tư thật hồn nhiên và thật háo hức khi tết đến. Niềm vui nhen nhúm bắt đầu từ ngày được Mẹ dẫn ra chợ mua vải rồi ghé hàng thợ may trong chợ để đo đồ. Lệ thường cứ mỗi năm mẹ may cho hai chị em mỗi người hai bộ vải hoa thường thôi và cũng may kiểu b́nh thường thôi không phải đầm váy quần tây áo tàu như con nhà giàu để kén chọn những tiệm may to lớn sang trọng. Mặc ba ngày tết xong là mặc thường ngày luôn, ngày ấy con nít cũng mặc quần đen như bà già vậy cứ mua 2mets vải là may 3 cái trong đó có 1 cái quần bị nối so với trẻ con thời nay th́ khác xa nhiều lắm được mặc bộ đồ vải bông đối với chị em tôi th́ đúng là đồ tết rồi. Mẹ tính toán thiệt hơn nên năm nào cũng may vào độ tháng chạp tới ngày nhận là cận tết đem về giặt ủi xếp cẩn thận vào tủ để chờ sáng mùng một mặc. Đồ tết của tôi đơn sơ là vậy nhưng mừng vui vô kể; tiếp sau ngày mừng may đồ mới là sự bận rộn của những ngày áp tết. Con nhà nghèo nên việc ǵ cũng tới tay để phụ mẹ, năm nào cũng vậy cứ 20 tháng chạp là lại đi với mẹ vào Nha trang tảo mộ cho bố, từ ngày đó tới tết ngày nào công việc cũng nhiều nào làm mứt khoai; mứt dừa đổ bánh thuẩn tới ngày 29-30 tết công việc càng tất bật hơn; phần lo bông trái thịt thà cho ba ngày tết phần lo ngâm sống lá phơi lau lá chuối; đăi đậu đăi nếp rồi phụ mẹ gói bánh chưng; tối lại c̣n thức tới khuya để châm lửa châm nước nồi bánh. Khi mẹ vớt bánh ra khói bánh bốc lên nghi ngút, mùi thơm của bánh lan tỏa mà thấy như mùi tết đă hiện diện từ giây phút ấy trong ḷng. Công việc lo cho ngày tết cộng những việc vặt vănh hng ngày cứ luôn tay, ấy thế mà sao trong trí cứ nghĩ tới ngày mai là tết, th́ ôi thôi tất cả mệt mỏi đều tan biến chỉ c̣n thấy một sự háo hức rạo rực vui vui khó tả trong ḷng. Mừng lắm vui lắm làm sao kể xiết nỗi vui trong ḷng tôi ngày ấy.

Tôi; giờ hồi tưởng lại cái tết của ḿnh ngày xưa sao thấy nhạt nhẻo vô vị làm sao ấy có ǵ hay ho đâu để đáng làm quà để đáng kể với đời đâu nhỉ!

Tết của người ta th́ họ ng đông vui vô kể, c̣n tôi họ hàng nội ngoại tôi cũng có nhưng ở xa tít tắp mù khơi, có thấy ai qua lại với gia đ́nh tôi đâu, duy chỉ có gia đ́nh một bà Bác họ cô cậu với cha tôi cũng di cư từ Bắc vào, nhờ quả đất tṛn mà khiến xui chị em bố gặp nhau ở đất Ninh Ḥa 1 năm trước ngày bố mất. Ngoài ra c̣n có một người quen với gia đinh từ lúc bố c̣n sống tôi c̣n nhớ tên gọi bác Công; sau này bác ấy cũng chuyển vào Nha trang th́ cũng mất liên lạc luôn. Bác họ tôi trở thành người thân duy nht và cũng là người đỡ đầu tinh thần trong những vấn đề hệ trọng của gia đ́nh. Đi thăm hai bác xong là thôi không c̣n đi đâu nữa; thời gian c̣n lại tôi đi chơi với trẻ trong xóm chúng đi đâu tôi đi đó. Ngày tết đồ ăn nhiều ấy thế mà tôi vẫn không bỏ qua được món nem. Tiền ĺ x́ ngày tết tôi chỉ dành để ăn nem chị Hiệp; chị ngồi bán ở dăy phố trước nhà bà Hai Mập gần ngay ngă ba bùng binh Huyện, chao ôi cầm cuốn nem bỏ vào miệng cắn một miếng thơm gịn mặn ngọt chua cay đủ vị làm sao, mà chị Hiệp có thể biết được đến bây giờ tôi vẫn c̣n nhớ cuốn nem của chị ngày ấy.

Mấy ngày tết tôi chỉ biết đi chơi rồi ăn; cái vui thật trọn vẹn trong ḷng lúc nào cũng thấy vui. Cho đến ngày đi học lại vô lớp vẫn c̣n thấy thiếu vắng nhiều bạn có lẽ các bạn ấy c̣n vui hơn tôi, được đi chơi nhiều hơn tôi.

Ấy đấy ngày Tết của tôi ngày xưa là thế đấy có ǵ đáng để khoe đâu, nhưng sao cảm giác đón mừng cái Tết trong trái tim tôi ngày ấy nó thật rộn ràng lâng lâng tấc dạ.

Tết với tôi là thế đấy, bảo sao tôi không bị hụt hẫng trước cái biến cố chiến tranh của xuân Mậu Thân 1968 năm ấy. Buồn và thất vọng làm sao khi sáng dậy cái không khí cố hữu quen thuộc với áo mới tung tăng đường phố bây giờ được thay bằng những khuôn mặt lo âu buồn bă sợ sệt của người lớn lan tỏa sang đám trẻ con. Mới vừa mở cửa ra không nói mà ai cũng như đều có chung tâm trạng nặng nề của sự chết chóc; khi đầu làng cuối ngơ ai cũng đều kéo nhau đi coi xác VC chết, một người nằm ở Bàu Trạm; một người nằm ở trước bụi tre dưới nhà cô Lợn, tôi cũng có mặt để xem; tôi không buồn cho cái xác chết nằm bơ vơ giữa đường với một màu da trắng xanh lạnh ngắt ấy mà chỉ buồn v́ biết thôi thế là hết tết. Trong khi đó nhà ông Mười Vĩnh đối diện nhà tôi cũng vậy mọi người đang tụ tập nhà ông nghe ông k

- Lúc ấy cha tôi c̣n đọc kinh nên c̣n mở cửa sổ, thế là cơ hội cho một anh VC gơ cửa tôi hoảng hốt khi biết đó là cán bộ VC, người đầy máu buộc ḷng gia đ́nh phải giúp anh ấy băng bó vết thương, rồi dẫn ra ngơ sau cho anh leo tường băng ra ngơ ruộng thoát thân.

Rồi tôi lại c̣n nghe chị Anh ở cách dưới nhà ông 3 căn kể lại chuyện chị thấy VC, lúc đó khoảng ba giờ sáng chị đang tiểu tiện ở sau nhà nh́n ra đường ruộng thấy thấp thoáng 3 người đang lom khom rón rén đi qua sợ quá chị đi vào.

C̣n những người lớn th́ nói với nhau

-Trời ơi tôi cứ thắc mắc” . Quái lạ giao thừa ǵ mà cứ bắn súng hoài

- Chứ bà không biết đang đánh nhau à; bà không phân biệt được tiếng súng à, súng của VC là ,,,cắt cù c̣n của lính là tành ,,,,,tành ;;;;tành;;;;;;;

Cứ thế mà tai tôi mắt tôi cứ phải nghe phải thấy những điều mà tôi chưa bao giờ nghe chưa bao giờ thấy. Luồng không khí ấy c̣n bao trùm đến chiều, khi từng đoàn người lũ lượt khăn gói từ các xă trên quê xuống ngủ nhờ qua đêm…….và nhà nào cũng vậy cơm chiều xong là đóng cứa cài then kỹ càng, không c̣n cảnh đi chơi tết ban đêm nữa.

Vậy đó cái Tết 1968 là vậy đó, Mùa Xuân Mậu Thân năm đó là như vậy tôi không buồn sao được. Từ mùa Xuân ấy tới nay là mấy chục mùa xuân nữa trong đời, nhưng tâm trạng háo hức mong chờ mùa Xuân mới trong tôi không bao giờ c̣n giống ngày xưa ấy nữa. 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Hương B́nh
Tháng 12-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                        

    

 

 

 

 

 

 

Trang XUÂN 2012- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương