Mục Lục

 

  Trang B́a
     
Ban Biên Tập
 
 Lá TXuân
      Lê Văn N
 
 Đọc Lá TXuân
      Cô Hà
 
 STáo XNinh
     
Phan Song
 
 Câu Đối Mừng Xuân
      Tư Nguyên & Lê Văn N
 
 Chúc TẾT NINH-H̉A.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xuân
 

  "Xuân Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiêu
  "Xuân Hợp Quần"

      
Lê Thị Đào
 
 Ḷng Người Rộng M
      
NXuân

     
Vinh H
 
 Mừng Xuân Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chúc Xuân
      Xuân Đă V
     
Lư H
 
 Đón Xuân
     
Nguyên Kim
 
 Xuân Q Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyên Ngộ (Lê Văn Ngô)
  Xuân Nhâm Th́n Hy Vọng

     
Tư Nguyên  (Bùi Ngoạn Lạc)
  'Xuân Hợp Quần"

     
 Nguyên Phong (TN Chánh)
  "Xuân Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xuân Cảm
     
Lê Bá Thiên
  "Xuân Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh T
 
 T́nh Khúc Mùa Xuân
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
uân Qua  Hồi c Mùa Xuân
   
 Vân Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoài Niệm Xuân Và Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tiên Tại Cao
      
Nguyên Pleiku

   
 Lê PThọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 Có Một Mùa Xuân NThế
      ĐThị Hương B́nh
 
 Chuyện NChuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khâm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Ṛm
 
 Những Chuyến Đi Vô Vọng
      Lê PThọ
 
Chuyện T́nh Cuối Năm
      Bùi Thanh Xuân

 

Hội Quán
Quảng Đông


 
 Chúc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngày Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Mùa Xuân

     
Hoàng Bích Hà
 
 Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Tường Hoài
 
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Vơ Hoàng Nam
 
Ba Mươi Ba Đóa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngày Tết
 


 
 Xóm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều Có Số - T́m
      
Người Bảo V

     
Lư H
 
 NHôn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Ḿnh Ơi !
     
Lê Thị Hoài Niệm
 
 Chuyện Vui Ngày Tết
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang T 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    Lê Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Ṛm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      Tú Trinh
 

 

XUÂN Ca Hát


 
Nhạc Xuân Và Q Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiêu,  Lư Hổ,
     
LT Hoài Niệm, LL Minh T

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thúc Tâm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ḥa
 


  Một S T Biến Âm: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thành 

Tôn Giáo

 

  Câu Chuyện Đầu Năm
      
Lê Thị MChâu
 
 Di- Lặc Mang Xuân Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chúng Con VĐây
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Măi Trong
      
Tim !

      
Bạch Liên


 
 

TVi
 


  Vài Mẩu Chuyện VTiên Tri
      
Liên Khôi Chương
  TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thái Lan: Một
      
Chuyến Đi KT

      Nguyễn Thị Thanh T

 

 

Năm Th́n Nói Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhâm Th́n
      
Nguyễn Văn Thành
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vài Phát Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      Tô Đồng
  Liêu Trai C Dị-468
      Đàm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phái
 
Tôn Giả Mục-Kiền-Liên
       Nguyễn Văn P
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
Lê Phụng
 
 Đường Vào KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm
 


 

Sưu Tầm
  
 Các BTranh Dân Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem H́nh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Biên

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      Lư H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Liên
  Phép Nhiệm Mầu

      
Lê PThọ
 

 


Văn Hóa
m Thực
 
 GThủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vào Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQN
      Kem Flan (Bánh Flan)
      Lê Thị Đào
 
 Món Canh Légume
      Việt Hải
 
 Mùi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tôm Rang Muối Tiêu: Video 
      
Tôm Sốt Sữa: Video

      Lư H
 
 Chuẩn BNấu Bánh
      Bạch Liên
 
 Những Đặc Sản Hồn Quê 
      
ViệtNam Vào Tết Nhâm Th́n

      Nguyên Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Viêm Kết Mạc

      
BS Lê Ánh
 
Bệnh Tay Chân Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Biên Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Món Mới
      
Kiều Lam
 
Biển Có Linh Hồn Không?

      
Bạch Liên
 
Vạn Vật
 
    Bạch Liên
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
Vơ Hoàng Nam
  Phân Biệt

      
Lê Văn N

 

 

Viết v
Ninh Ḥa
 


 
 Những Điều Lư TV
      
Ninh-Ḥa

     
Trần Minh Hiền
  Đám Cưới Đầu Xuân

      
Phan Nho
  Những Ngày Đồng Q

      L
ê PThọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyên Nào Tôi Đến Với
      
Ninh-ḤaDOTCom

     
Trâm Anh
 
 Đầu Năm...Khai Máy
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần B́nh Trọng
Ninh Ḥa
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đào
 
Năm Học 1974-1975

      Trần Hà Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bùi Thanh Xuân

 

Bán Công


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiêu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chúc Xuân

     
Ngọc Ánh
 
Nắng Xuân

      Tuyết Xuân
     
Huỳnh Thị Hà
 
Miên Trường Xuân Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xuân Mới

     
Nguyên Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Kính
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chúc Tết

     Vui Xuân - Đón Tết
     
Lâm Ngọc
 
Xuân Tuổi T

     
Thanh Nhàn
 
Tâm S Đầu Xuân

     
HThị Thanh Nhàn
  Lời Chúc Đầu Xuân

      Tưởng Mùa Xuân
     
Hà Tấn S
  Chúc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị T
 
C̣n Lại Trong Em...

     
Thúy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Các Anh Và Tôi

     
Người XVạn
 

 

Các Trường Khác


 
Họp Mặt Đầu Xuân

     
Lê Thị Ngọc Hà

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Mùa Lụt Q Tôi

      
Trần NPhương
 
Vè Băo Lụt Năm Nhâm
      
Th́n 1904

      Nguyễn
Văn Sâm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhân Ơi

      Lương L
Huyền Chiêu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hoàng Bích Hà
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
T́nh SLạc Long Quân Và
      
Âu Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChâu Và Bài TUTLâm

      
Vinh H
  Nhớ Sao Là Nhớ Xuân Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TLư Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hiên Thi Tập:
      
Bài Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Mùa Yêu Thương
      Kim Thành
  Chùm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyên Dáng Mùa Xuân

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Mùa Xuân QCũ
      Vân Anh
 
 Nỗi Niềm Xuân
      Dương Công Khánh
  Hương Xuân

      Nguyễn Thị Bảy
  Chúc Xuân

      Trần Thị Chất
  NMây Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiêu
  Xuân Cao Nguyên

      Du Xuân
      Nguyễn Thị Cúc
  Hoa Xuân Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đài
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bài TCon Cóc

      
Nguyễn Hiền
  Mùa Xuân QHương

      
Tường Hoài
 
 Em VCùng Xuân
      Mời Xuân Lên Ngôi
      
Nguyễn Văn Hóa
  Chùm Thơ Họa

      
Vinh H
  Màu Xuân

      
T Kim Huy
 
 Nói Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngày Xuân
     T́nh Xuân
      Hoàng Công Khiêm 
 
 Rực R Sắc Xuân
      Lê Thị Lộc 
 
 N Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Mùa 
    
 Mùa Xuân Mưa
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 
 Nhớ Khúc Ninh Ḥa
      NGH(NH)
 
 Chùm TXuân
      
Nguyễn Hoàng Phi
 
 Nḥa-QMNgàn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Mùa Xuân
      Bích Phượng
 
 Hẹn Xuân
      Đón Xuân
      Nguyễn Quân
 
 Mơ Và Nhớ
      Lê Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mùi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khói
      Dương Anh Sơn
 
 Xuân T́nh
      
Kim Thành
 
Bâng Khuâng Chiều Cuối
      
Năm

      
Vơ Ngọc Thành
 
 Nhớ Tết Q Tôi
      Lê Hùng Thân
 
 Xuân T́nh Thương
      Thi Thi
 
 Dáng Xuân
      Lời Xuân
      Hoài Thu
 
 Mùa Xuân Xa X
      NTrưởng Tiến
 
 Xuân Nguyện
      Nguyễn Tính


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Các Bạn

      Nguyễn Vũ Trâm Anh
  Cát Tiên

      
Khuất Đẩu
 
 Xuân Này Chị Không V
      Lê Thị Ngọc Hà
  Mùa Xuân Anh Yêu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bói

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đ́nh

      
Lư H
  Xuân Vắng Mẹ...

      
Hoàng Lan
 
 Bên Dốc Đời Nh́n Lại Những
      
Xuân Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi Cô Bạn Nhỏ Xóm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Làm Con TPhải Là Con
      Phan Song
 
 Bóng Dáng Một Mùa Xuân
      
Lâm Minh Tài
 
 Người Trễ Hẹn Mùa Xuân
      
Nguyễn Hữu Tài
 
 Ḍng Đời
      Thi Thi
 
 Ba Má Tôi
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đón Giao Thừa, Đi
      
LChùa Hái Lộc Đầu Xuân

      TBửu Nguyễn Thừa
 
 Một Chút Ưu Tư
      Nguyễn Tính
 
Một Mùa Xuân An B́nh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đôn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:diem27thuy@yahoo.com

  

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

          
        

Con Đường Chứng Ngộ

DIỆU ÂM BỒ TÁT

BÀI SỐ - 34

  


Lúc bấy giờ đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại hiện thần thông lớn. Từ nhục kế tướng đại nhơn, phóng ra ánh sáng, và phóng ánh sáng nơi tướng lông trắng giữa chặn mày, soi khắp tám trăm muôn ức na do tha hằng hà sa các cơi Phật ở phương Đông. Qua khỏi số cơi đó có thế giới tên TỊNH QUANG TRANG NGHIÊM. Nước đó có Phật hiệu TỊNH HOA TÚ VƯƠNG TRÍ NHƯ LAI. Ánh sáng lông trắng của đức Thích Ca Mâu Ni Phật soi khắp cơi nước đó. Trong nước đó có một Bồ Tát tên là DIỆU ÂM, từ lâu đă trồng các cội công đức, cúng dường gần gũi vô lượng trăm ngh́n muôn ức các đức Phật, mà đều đặng trọn nên trí huệ rất sâu, đặng môn DIỆU TRÀNG TƯỚNG TAM MUỘI, PHÁP HOA TAM MUỘI, TỊNH ĐỨC TAM MUỘI, TÚ VƯƠNG HÍ TAM MUỘI, VÔ DUYÊN TAM MUỘI, TRÍ ẤN TAM MUỘI, GIẢI NHƯT THIẾT CHÚNG SANH NGỮ NGÔN TAM MUỘI, TẬP NHỨT THIẾT CÔNG ĐỨC TAM MUỘI, THANH TỊNH TAM MUỘI, THẦN THÔNG DU HÍ TAM MUỘI, HUỆ CỰ TAM MUỘI, TRANG NGHIÊM VƯƠNG TAM MUỘI, TỊNH QUANG MINH TAM MUỘI, TỊNH TẠNG TAM MUỘI, BẤT CỘNG TAM MUỘI, NHỰT TRIỀN TAM MUỘI, V.V…ĐẶNG TRĂM NGH̀N MUÔN ỨC HẰNG HÀ SA CÁC ĐẠI TAM MUỘI NHƯ THẾ. Quang minh của đức Thích Ca Mâu Ni Phật soi đến thân, vị Bồ Tát đó liền bạch đức TỊNH HOA TÚ VƯƠNG TRÍ PHẬT rằng:

 

“Thế Tôn! Con phải qua đến cơi Ta Bà để lễ lạy gần gũi cúng dường đức Thích Ca Mâu Ni phật, cùng để ra mắt Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dơng Thí Bồ Tát, Tú Vương Hoa Bồ Tát, Thượng Hành Ư Bồ Tát, Trang Nghiêm Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát.”

 

Khi đó đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật bảo Diệu Âm Bồ Tát:

 

“Ông chớ có khinh nước Ta Bà sanh ḷng tưởng là hả liệt. Thiện nam tử! Cơi Ta Bà kia cao thấp không bằng, các núi đất đá đầy dẫy sự dơ xấu, thân Phật kém nhỏ, các chúng Bồ Tát thân h́nh cũng nhỏ, mà thân của ông cao đến bốn muôn hai ngh́n do tuần. Thân của ông tốt đẹp thứ nhất, trăm ngh́n muôn phước sáng rỡ đẹp lạ, cho nên ông qua chớ khinh nước kia, hoặc ở nơi Phật, Bồ Tát cùng cơi nước mà sanh ḷng hạ liệt.”

 

Ngài Diệu Âm Bồ Tát bạch với Phật đó rằng:

 

“Thế Tôn! Con nay qua cơi Ta Bà đề là do sức thần của Như Lai, do thần thông du hí của Như Lai, do công đức trí huệ trang nghiêm của Như Lai.”

 

Lúc đó Ngài Diệu Âm Bồ Tát chẳng rời khỏi ṭa, thân chẳng lay động mà vào trong tam muội, dùng sức tam muội ờ nơi núi Kỳ Xà Quật hóa tám muôn bốn ngh́n các hoa sen báu, vàng diêm phù đàn làm cộng, bạc làm cánh, kim cang làm nhụy, chân thúc ca bảo làm đài. Bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi thấy hoa sen báu bèn bạch Phật rằng:

 

“Thế Tôn! Đây do nhân duyên ǵ mà hiệt điềm tốt này?”

Phật bảo:

“Đó là Diệu Âm đại Bồ Tát từ cơi nước của đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật muốn

cùng tám muôn bốn ngh́n Bồ Tát vây quanh mà đến cơi Ta Bà này, để cúng dường gần gũi lễ lạy nơi ta và nghe kinh Pháp Hoa.”

Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng:

 

“Thế Tôn! Vị Bồ Tát đó trồng cội lành ǵ, tu công đức ǵ mà có sức đại thần thông như thế? Tu tam muội ǵ? Mong Phật v́ chúng con nói danh tự của tam muội đó. Tu hành tam muội này mới thấy sắc tướng lớn nhỏ oai nghi tấn chỉ của vị Bồ Tát đó. Cúi mong đức Thế Tôn dùng sức thần  thông khi vị Bồ Tát đó đến khiến chúng con đặng thấy.”

Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát:

“Đức Đa Bảo Như Lai đă diệt độ từ lâu đây, sẽ v́ các ông mà hiện bày thân tướng của vị Bồ Tát đó.”

Tức thời đức Đa Bảo Phật bảo Bồ Tát đó rằng:

“Thiện nam tử đến đây! Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử muốn thấy thân của ông.”

 

Bấy giờ ngài Diệu Âm Bồ Tát nơi cơi nước kia ẩn mặt, cùng với tám muôn bốn ngh́n Bồ Tát đồng nhau qua cơi Ta Bà, ở các nước trải qua sáu điệu vang động, thảy đều rưới hoa sen bàng bảy báu, trăm ngh́n nhạc trời chẳng trổi tự kêu, mắt của vị Bồ Tát đó như cánh hoa sen xanh rộng lớn. Giả sử ḥa hiệp trăm ngh́n muôn mặt trăng, diện mạo của ngài lại tốt đẹp hơn đó, thân sắc vàng ṛng vô lượng trăm ngh́n công đức trang nghiêm, oai đức rất thạnh, ánh sáng chói rực…Ngài vào trong đài thất bảo, bay lên hư không cách đất bằng bảy cây đa la. Các chúng Bồ Tát cung kính vây quanh, mà đồng đến núi Kỳ Xà Quật ở cơi Ta Bà này, đến rồi xuống đài thất bảo, dùng chuỗi ngọc giá trị trăm ngh́n, đem đế chỗ Thích Ca Mâu Ni Phật, đầu mặt lễ chân Phật dưng chuỗi ngọc lên mà bạch rằng:

“Thế Tôn! Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật hỏi thăm đức Thế Tôn ít bệnh ít khổ, đi đứng thơ thới sở hành an vui chăng?Bốn đại điều ḥa chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sanh dễ độ chăng? Không có người nhiều tham dục, giận hờn, ngu si, ganh ghét,bỏn sẻn, kiêu mạn, chăng? Không kẻ chẳng thảo cha mẹ, chẳng kính sa môn, tà kiến tâm chẳng lành, chẳng nhiếp năm t́nh chăng?

“Thế Tôn! Chúng sanh hàng phục được các ma oán chăng? Đức Đa Bảo diệt độ từ lâu ở trong tháp bảy báu có đến nghe pháp chăng? Lại hỏi thăm đức Đa Bảo Như Lai an ổn, ít khổ, kham nhẫn, ở lâu được chăng? Thế Tôn! Nay con muốn thấy thân đức Bảo Phật, cúi mong Thế Tôn chỉ bày cho con được thấy.”

 

Lúc đó đức Thích Ca Mâu Ni nói với Phật Đa Bảo rằng:

“Ông Diệu Âm Bồ Tát này muốn được ra mắt Phật.”

Đức Đa Bảo Như Lai liền nói với Diệu Âm Bồ Tát:

“Hay thay! Hay thay! Ông có thể v́ cúng dường đức Thích Ca Mâu Ni Phật và nghe kinh Pháp Hoa cùng ra mắt Văn Thù Sư Lợi v.v… nên đến cơi này.”

Lúc bấy giờ Ngài Hoa Đức Bồ Tát bạch Phật rằng:

“Thế Tôn! Ngài Diệu Âm Bồ Tát trồng cội lành ǵ, tu công đức ǵ, mà có sức thần thông như vậy?”

Đức Phật bảo Ngài Hoa Đức Bồ Tàt:

“Thuở quá klhứ có Phật hiệu Vân Lôi Âm Vương Như Lai…cơi nước tên Hiện Nhất Thiết Thế Gian, kiếp tên Hỉ Kiến. Diệu Âm Bồ Tát ở trong một vạn hai ngh́n năm, dùng mười muôn thứ kỹ nhạc cúng dường đức Vân Lôi Âm Vương Phật cùng dưng lên tám muôn bốn ngh́n cái bát bảy báu. Do nhơn duyên đó nay sanh tại nước của đức Tịnh Hoa Tú Vương Tŕ Phật, có sức thầ như thế.

“Hoa Đức! Ư ông nghĩ sao?...Diệu Âm Bồ Tát đó chính nay là Diệu Âm Bồ Tát đây.

“Hoa Đức! Ông chỉ thấy Diệu Âm Bồ Tát thân h́nh ở tại đây, mà Bồ Tát đó hiện các thứ thân h́nh nơi nơi v́ hàng chúng sanh nói kinh điển này.

“Hoặc hiện thân Phạm Vương, Đế Thích, Tự Tại Thiên, Đại Tự Tài Thiên, Thiên Đại Tướng Quân, Tỳ Sa Môn Thiên Vương, Chuyển luân Thánh Vương, Tiểu Vương, Trưởng giả, Cư ś, Tể quan, Bá la môn, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà Tắc, Ưu bà Di, phụ nữ của Tể quan, phụ nữ của Bà la môn, đồng nam đồng nữ, trời, rồn, dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la dà, nhơn cùng phi nhơn…mà nói kinh này.

“Bao nhiêu địa ngục, ngạ qủy, súc sanh, và các chỗ nạn đều có thể cứu giúp, nhẫn đến trong hậu của vua biến làm thên người nữ mà nói kinh này.

“Hoa Đức! Diệu Âm Bồ Tát này hay cứu hộ các chúng sanh trong cơi Ta Bà, Diệu Âm Bồ Tát này biến hóa hiện các thân h́nh như thế ở tại ở cơi Ta Bà này v́ chúng sanh nói kinh Pháp Hoa, ở nơi thần thông biến hóa không hề tổn giảm. Vị Bồ Tát này dùng nggần ấy tŕ huệ soi sáng cơi Ta Bà, khiến tất cả chúng sanh đều đặng hiểu biết, ở trong hăng hà sa cơi nước trong mười phương cũng lại như thế.

“Nếu chúng sanh đáng dùng thân Thanh Văn đặng độ thoát liền hiện thân h́nh Thanh Văn mà v́ đó nói pháp.

“Đáng dùng thân h́nh Duyên Giác đặng độ thoát, liền hiện thân h́nh Duyên Giác mà v́ đó nói pháp.

“Đáng dùng thân h́nh Bồ Tát đặng độ thoát liền hiện thân h́nh Bồ Tát mà v́ đó nói pháp.

Đáng dùng thân h́nh Phật đặng độ thoát liền hiện thân h́nh Phật mà v́ đó nói pháp.

“Theo chỗ đáng độ mà v́ chúng sanhhiện các thứ thân h́nh như thế, nhẫn đến dùng diệt độ đặng độ thoát liền hiện diệt độ.

“Hoa Đức! Diệu Âm Đại Bồ Tát trọn nên sức đại thần thông trí huệ, việc đó như thế.”

Lúc ấy ngài Hoa Đức Bồ Tát bạch Phật rằng:

“Thế Tôn! Ngài Diệu Âm Bồ Tát trồng sâu căn lành. Thế Tôn! Bồ Tát đó trụ tam muội ǵ mà có thể ở các nơi biến hiện thân h́nh độ thoát thúng sanh như thế?”

 Phật bảo Ngài Hoa Đức Bồ Tát:

“Thiện nam tử! TAM MUỘI ĐÓ TÊN LÀ HIỆN NHẤT THIẾT SẮC THÂN.

Diệu Âm Bồ Tát trụ trong tam muội đó có thể nhiêu ích vô lượng chúng sanh như thế.”

Lúc nói phẩm DIỆU ÂM BỒ TÁT này, tám muôn bốn ngh́n Bồ Tát cùng đi chung với Diệu Âm Bồ Tát đều đặng ‘HIỆN NHẤT THIẾT SẮC THÂN TAM MUỘI’. Vô lượng Bồ Tát trong cơi Ta Bà này cũng đặng tam muội đó và đà la ni.

Khi Ngài Diệu Âm Bồ Tát cúng dường đức Thích Ca Mâu Ni Phật và tháp của Đa Bảo Phật xong, trở về bổn độ, các nước đi trải qua đều sáu điệu vang động, rưới hoa sen báu, trổi trăm nh́n muôn ức các thứ kỹ nhạc, đă đến bổn quốc, cùng tám muôn bốn ngh́n Bồ Tát vây quanh đến chỗ đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật bạch rằng:

“Thế Tôn! Con đến cơi Ta Bà lợi ích chúng sanh, ra mắt đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng ra mắt tháp đức Đa Bảo Phật lễ lạy cúng dường, lại ra mắt Văn Thù Sư Lợi pháp vương tử Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Đắc Cần Tinh Tấn Lực Bồ Tát, Dơng Thí Bồ Tát, cũng làm cho tám muôn bốn ngh́n vị Bồ Tát này đặng HIỆN NHẤT THIẾT SẮC THÂN TAM MUỘI.”

Lúc nói phẩm DIỆU ÂM BỒ TÁT LAI VĂNG NÀY, bốn muôn hai ngh́n vị thiên tử đặng vô sanh pháp nhẫn, Hoa Đức Bồ Tát đặng Pháp Hoa Tam Muội.

 

 

 

Chủ đề:

Con Đường Chứng Ngộ
BÀI SỐ 34
Trần Cao Tần

 

 

 


        


 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

 

Trang XUÂN 2012- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương