Mục Lục

 

  Trang B́a
     
Ban Biên Tập
 
 Lá TXuân
      Lê Văn N
 
 Đọc Lá TXuân
      Cô Hà
 
 STáo XNinh
     
Phan Song
 
 Câu Đối Mừng Xuân
      Tư Nguyên & Lê Văn N
 
 Chúc TẾT NINH-H̉A.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xuân
 

  "Xuân Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiêu
  "Xuân Hợp Quần"

      
Lê Thị Đào
 
 Ḷng Người Rộng M
      
NXuân

     
Vinh H
 
 Mừng Xuân Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chúc Xuân
      Xuân Đă V
     
Lư H
 
 Đón Xuân
     
Nguyên Kim
 
 Xuân Q Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyên Ngộ (Lê Văn Ngô)
  Xuân Nhâm Th́n Hy Vọng

     
Tư Nguyên  (Bùi Ngoạn Lạc)
  'Xuân Hợp Quần"

     
 Nguyên Phong (TN Chánh)
  "Xuân Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xuân Cảm
     
Lê Bá Thiên
  "Xuân Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh T
 
 T́nh Khúc Mùa Xuân
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
uân Qua  Hồi c Mùa Xuân
   
 Vân Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoài Niệm Xuân Và Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tiên Tại Cao
      
Nguyên Pleiku

   
 Lê PThọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 Có Một Mùa Xuân NThế
      ĐThị Hương B́nh
 
 Chuyện NChuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khâm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Ṛm
 
 Những Chuyến Đi Vô Vọng
      Lê PThọ
 
Chuyện T́nh Cuối Năm
      Bùi Thanh Xuân

 

Hội Quán
Quảng Đông


 
 Chúc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngày Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Mùa Xuân

     
Hoàng Bích Hà
 
 Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Tường Hoài
 
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Vơ Hoàng Nam
 
Ba Mươi Ba Đóa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngày Tết
 


 
 Xóm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều Có Số - T́m
      
Người Bảo V

     
Lư H
 
 NHôn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Ḿnh Ơi !
     
Lê Thị Hoài Niệm
 
 Chuyện Vui Ngày Tết
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang T 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    Lê Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Ṛm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      Tú Trinh
 

 

XUÂN Ca Hát


 
Nhạc Xuân Và Q Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiêu,  Lư Hổ,
     
LT Hoài Niệm, LL Minh T

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thúc Tâm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ḥa
 


  Một S T Biến Âm: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thành 

Tôn Giáo

 

  Câu Chuyện Đầu Năm
      
Lê Thị MChâu
 
 Di- Lặc Mang Xuân Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chúng Con VĐây
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Măi Trong
      
Tim !

      
Bạch Liên


 
 

TVi
 


  Vài Mẩu Chuyện VTiên Tri
      
Liên Khôi Chương
  TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thái Lan: Một
      
Chuyến Đi KT

      Nguyễn Thị Thanh T

 

 

Năm Th́n Nói Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhâm Th́n
      
Nguyễn Văn Thành
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vài Phát Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      Tô Đồng
  Liêu Trai C Dị-468
      Đàm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phái
 
Tôn Giả Mục-Kiền-Liên
       Nguyễn Văn P
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
Lê Phụng
 
 Đường Vào KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm
 


 

Sưu Tầm
  
 Các BTranh Dân Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem H́nh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Biên

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      Lư H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Liên
  Phép Nhiệm Mầu

      
Lê PThọ
 

 


Văn Hóa
m Thực
 
 GThủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vào Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQN
      Kem Flan (Bánh Flan)
      Lê Thị Đào
 
 Món Canh Légume
      Việt Hải
 
 Mùi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tôm Rang Muối Tiêu: Video 
      
Tôm Sốt Sữa: Video

      Lư H
 
 Chuẩn BNấu Bánh
      Bạch Liên
 
 Những Đặc Sản Hồn Quê 
      
ViệtNam Vào Tết Nhâm Th́n

      Nguyên Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Viêm Kết Mạc

      
BS Lê Ánh
 
Bệnh Tay Chân Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Biên Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Món Mới
      
Kiều Lam
 
Biển Có Linh Hồn Không?

      
Bạch Liên
 
Vạn Vật
 
    Bạch Liên
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
Vơ Hoàng Nam
  Phân Biệt

      
Lê Văn N

 

 

Viết v
Ninh Ḥa
 


 
 Những Điều Lư TV
      
Ninh-Ḥa

     
Trần Minh Hiền
  Đám Cưới Đầu Xuân

      
Phan Nho
  Những Ngày Đồng Q

      L
ê PThọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyên Nào Tôi Đến Với
      
Ninh-ḤaDOTCom

     
Trâm Anh
 
 Đầu Năm...Khai Máy
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần B́nh Trọng
Ninh Ḥa
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đào
 
Năm Học 1974-1975

      Trần Hà Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bùi Thanh Xuân

 

Bán Công


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiêu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chúc Xuân

     
Ngọc Ánh
 
Nắng Xuân

      Tuyết Xuân
     
Huỳnh Thị Hà
 
Miên Trường Xuân Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xuân Mới

     
Nguyên Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Kính
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chúc Tết

     Vui Xuân - Đón Tết
     
Lâm Ngọc
 
Xuân Tuổi T

     
Thanh Nhàn
 
Tâm S Đầu Xuân

     
HThị Thanh Nhàn
  Lời Chúc Đầu Xuân

      Tưởng Mùa Xuân
     
Hà Tấn S
  Chúc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị T
 
C̣n Lại Trong Em...

     
Thúy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Các Anh Và Tôi

     
Người XVạn
 

 

Các Trường Khác


 
Họp Mặt Đầu Xuân

     
Lê Thị Ngọc Hà

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Mùa Lụt Q Tôi

      
Trần NPhương
 
Vè Băo Lụt Năm Nhâm
      
Th́n 1904

      Nguyễn
Văn Sâm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhân Ơi

      Lương L
Huyền Chiêu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hoàng Bích Hà
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
T́nh SLạc Long Quân Và
      
Âu Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChâu Và Bài TUTLâm

      
Vinh H
  Nhớ Sao Là Nhớ Xuân Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TLư Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hiên Thi Tập:
      
Bài Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Mùa Yêu Thương
      Kim Thành
  Chùm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyên Dáng Mùa Xuân

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Mùa Xuân QCũ
      Vân Anh
 
 Nỗi Niềm Xuân
      Dương Công Khánh
  Hương Xuân

      Nguyễn Thị Bảy
  Chúc Xuân

      Trần Thị Chất
  NMây Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiêu
  Xuân Cao Nguyên

      Du Xuân
      Nguyễn Thị Cúc
  Hoa Xuân Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đài
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bài TCon Cóc

      
Nguyễn Hiền
  Mùa Xuân QHương

      
Tường Hoài
 
 Em VCùng Xuân
      Mời Xuân Lên Ngôi
      
Nguyễn Văn Hóa
  Chùm Thơ Họa

      
Vinh H
  Màu Xuân

      
T Kim Huy
 
 Nói Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngày Xuân
     T́nh Xuân
      Hoàng Công Khiêm 
 
 Rực R Sắc Xuân
      Lê Thị Lộc 
 
 N Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Mùa 
    
 Mùa Xuân Mưa
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 
 Nhớ Khúc Ninh Ḥa
      NGH(NH)
 
 Chùm TXuân
      
Nguyễn Hoàng Phi
 
 Nḥa-QMNgàn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Mùa Xuân
      Bích Phượng
 
 Hẹn Xuân
      Đón Xuân
      Nguyễn Quân
 
 Mơ Và Nhớ
      Lê Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mùi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khói
      Dương Anh Sơn
 
 Xuân T́nh
      
Kim Thành
 
Bâng Khuâng Chiều Cuối
      
Năm

      
Vơ Ngọc Thành
 
 Nhớ Tết Q Tôi
      Lê Hùng Thân
 
 Xuân T́nh Thương
      Thi Thi
 
 Dáng Xuân
      Lời Xuân
      Hoài Thu
 
 Mùa Xuân Xa X
      NTrưởng Tiến
 
 Xuân Nguyện
      Nguyễn Tính


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Các Bạn

      Nguyễn Vũ Trâm Anh
  Cát Tiên

      
Khuất Đẩu
 
 Xuân Này Chị Không V
      Lê Thị Ngọc Hà
  Mùa Xuân Anh Yêu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bói

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đ́nh

      
Lư H
  Xuân Vắng Mẹ...

      
Hoàng Lan
 
 Bên Dốc Đời Nh́n Lại Những
      
Xuân Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi Cô Bạn Nhỏ Xóm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Làm Con TPhải Là Con
      Phan Song
 
 Bóng Dáng Một Mùa Xuân
      
Lâm Minh Tài
 
 Người Trễ Hẹn Mùa Xuân
      
Nguyễn Hữu Tài
 
 Ḍng Đời
      Thi Thi
 
 Ba Má Tôi
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đón Giao Thừa, Đi
      
LChùa Hái Lộc Đầu Xuân

      TBửu Nguyễn Thừa
 
 Một Chút Ưu Tư
      Nguyễn Tính
 
Một Mùa Xuân An B́nh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đôn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:diem27thuy@yahoo.com

  


 

 

 

 

 

 

 


 


 Bệnh Viêm Kết Mạc   (Conjonctivitis)

T


rong số các bệnh lư gây đau mắt đỏ (hay nhặm mắt), viêm kết mạc (conjunctivitis) có lẽ là bệnh lư mà ta thường gặp nhất. Viêm kết mạc đặc trưng bởi sự giăn nở các mạch máu nông của kết mạc đưa đến t́nh trạng cương tụ, phù nề kết mạc và xuất tiết. Dịch tiết có thể tích tụ dưới lớp kết mạc nhăn cầu, vốn kết dính lỏng lẻo, làm cho lớp kết mạc này phồng lên (hiện tượng này gọi là phù cương-chemosis). Bệnh nhân bị viêm kết mạc thường không than phiền nhiều về thị lực.

 
Viêm kết mạc mới khởi phát ở một mắt.

Viêm kết mạc có nhiều nguyên nhân, nhưng hầu hết gồm 5 nguyên nhân chính. Mỗi nguyên nhân có một sắc thái bệnh riêng, nếu chú ư đến các sắc thái riêng biệt này, ta có thể chẩn đoán đúng nguyên nhân bệnh và xác định được hướng điều trị.

 

Các loại viêm kết mạc:

 

1- Viêm kết mạc do siêu vi:

Viêm kết mạc do siêu vi, nguyên nhân hàng đầu của mắt đỏ, đặc trưng bởi cương tụ và phù nề kết mạc, chảy nước mắt nhiều. Bệnh nhân có cảm giác như có vật lạ ở trong mắt. Lây lan thường xuất hiện vào mùa có dịch.

 

Mắt đỏ nhiều, sưng. Bệnh xảy ra ở một bên mắt trước và sau đó vài ngày đến mắt c̣n lại. Đôi khi có những đốm xuất huyết ở tṛng trắng mắt. Có hạch hai bên dái tai, đôi khi có sốt.

 

Viêm kết mạc do siêu vi thường là một bệnh tự giới hạn, tuy nhiên có bằng chứng cho thấy dùng kháng sinh tại chỗ rút ngắn được tiến tŕnh của bệnh..

 
Viêm kết mạc do siêu vi

 Thường dùng thuốc nhỏ mắt chứa kháng sinh phổ rộng (ví dụ: một phối hợp giữa Trimethoprim 1mg/ml và Polymycin B 10.000 đơn vị/ml, nhỏ 1-2 giọt/4 lần/ngày). Lư do dùng kháng sinh nhỏ mắt là để ngừa bội nhiễm vi khuẩn.

 

2- Viêm kết mạc do vi khuẩn:

 

 Viêm kết mạc do vi khuẩn

 

 Nguyên nhân viêm kết mạc do vi khuẩn (VK) gồm một số lớn các VK gram (+) và gram (-), nhưng các VK gram (+) chiếm ưu thế hơn.

 

Viêm kết mạc cấp do VK khởi phát đột ngột, xảy ra ở một bên mắt trước rồi lan sang mắt c̣n lại trong ṿng 48 giờ. Buổi sáng, bệnh nhân thấy hai mí mắt dính, khó mở v́ ghèn nhiều.

 

Thăm khám cho thấy có cương tụ lan tỏa của kết mạc sụn mi và kết mạc nhăn cầu. Hai mí mắt sưng nề. Trong hầu hết các trường hợp viêm kết mạc do VK, việc chẩn đoán cũng như xác minh tác nhân gây bệnh đều dựa trên sự lượng giá lâm sàng. Xét nghiệm chỉ để định danh VK và xác định độ nhạy cảm đối với kháng sinh trong trường hợp nặng và những trường hợp không đáp ứng với trị liệu ban đầu.

 

Điều trị gồm kháng sinh phổ rộng tại chỗ, nhỏ mắt 4 lần/ngày. Có thể điều trị 7-10 ngày Gentamycin o,3% hoặc Tobramycin 0,3% nhỏ mắt. Các Fluoroquinolon tại chỗ, như Ciprofloxacin 0,3% và Ofloxacin 0,3% cũng rất hiệu quả nhưng nên dành cho các nhiễm trùng nặng. Bacitracin 500 đơn vị/gram và Erythromycin 0,5%, vốn có hiệu quả đối với các VK gram (+) nhưng chỉ có chế phẩm ở dạng thuốc mỡ vốn dĩ khó tra vào mắt và làm mờ thị giác. Mặc dù đạt hiệu quả cao và c̣n được dùng rộng răi tại Vương quốc Anh, Chloramphenicol 0,5% tại chỗ được cho là đă gây ra một tai biến tuy hiếm nhưng thảm khốc là thiếu máu bất sản (aplastic anemia), và ít được sử dụng tại Hoa Kỳ. Kháng sinh uống đơn độc có lẽ không đủ để điều trị viêm kết mạc do VK ở người lớn.

 

 

 Viêm kết mạc tối cấp do lậu cầu

 

Viêm kết mạc tối cấp do VK với các biểu hiện đặc trưng như khởi phát đột ngột, chảy nhiều ghèn (như mủ), tiến triển nhanh, thường là một nhiễm khuẩn lậu cầu ở thanh niên hoặc người lớn có nhiều hoạt động t́nh dục. Kết mạc có màu đỏ tươi, phù cương và có thể có một màng viêm (phần lớn gồm bạch cầu và fibrin) phủ lên trên bề mặt kết mạc sụn mi. Lượng tiết thừa thải nhanh chóng tích tụ trở lại sau khi lau rửa mặt. Thường có hạch trước tai. Mí mắt sưng phồng và đau, đau tăng thêm khi ấn chẩn. Do bệnh khởi phát đột ngột cùng mức độ trầm trọng của các dấu hiệu và triệu chứng, bệnh nhân thường đă đi khám bệnh trước khi bệnh lan sang mắt c̣n lại.

 

Viêm kết mạc tối cấp cần một biện pháp tấn công, nếu không điều trị, giác mạc sẽ bị lây nhiễm nhanh chóng tạo vết loét và cuối cùng đưa đến thủng giác mạc.

 

Điều trị kháng sinh tại chỗ (Bacitracin, Erythromycin hoặc Ciprofloxacin) cộng thêm một kháng sinh.kháng lậu cầu đường toàn thân nên được tiến hành sớm. Tiêm bắp liều duy nhất Ceftriaxone là một biện pháp hiệu quả.

 

Viêm kết mạc lậu cầu là một bệnh hoa liễu, nên cần t́m các triệu chứng viêm niệu đạo và viêm âm đạo ( nếu bệnh nhân là phụ nữ) và điều tra cả bạn t́nh rất có khả năng mắc bệnh.

 

3- Viêm kết mạc do dị ứng:

 

Dấu xác nhận của viêm kết mạc dị ứng là ngứa nhiều, chảy nước mắt, tái phát thường xuyên. Bệnh không lây lan, thường xuất hiện theo mùa.

 

Thăm khám bệnh viêm kết mạc dị ứng quanh năm cũng giống vậy, nhưng các triệu chứng giảm nhẹ hơn. Viêm kết mạc do thuốc, một loại di ứng tiếp xúc, đặc trưng bằng mắt đỏ, mi mắt bị phù, nổi hồng ban, đóng vảy, trên bệnh nhân đă sử dụng thuốc nhỏ mắt.

 

Điều trị: Loại bỏ dị nguyên gây bệnh khi có thể hoặc pha loăng chúng bằng nhỏ nước mắt nhân tạo là liệu pháp đơn giản nhưng hiệu quả. Viêm kết mạc dị ứng do dược phẩm th́ đơn giản chỉ cần ngưng sử dụng loại thuốc đă gây dị ứng. Kháng histamine tại chỗ và toàn thân làm giảm ngứa. Có thể dùng Levocabastin hydrochlorid 0,05% nhỏ mắt 4 lần/ngày. Các loại thuốc nhỏ mắt bán tự do có chứa một kháng histamine (antazolin hoặc pheniramin) kết hợp với một chất co mạch (naphazolin hydrochlorid) có tác dụng trong các trường hợp nhẹ.

 

4-  Viêm kết mạc do mắt khô:

 

Bệnh nhân có cảm giác như mắt bị phỏng, khô, dính mắt, không muốn mở mắt, như có vật lạ trong mắt.

 

Tṛng trắng không bóng. Mắt khô thường được thấy ở những người ít nhắm mắt, làm việc trong môi trường khô (như làm việc trước màn h́nh vi tính trong thời gian lâu, nơi gió cát), người cao tuổi, uống các loại thuốc dị ứng, an thần,… lâu ngày hay nhỏ thuốc trị cườm nước.

 

Điều trị: Nhỏ nước mằt nhân tạo, tránh nơi gió cát, khô.

 

5-  Viêm bờ mi và các bất thường khác ở mi mắt:

 

Viêm bờ mi, một t́nh trạng viêm cấp hoặc mạn tính của mi mắt, thường kết hợp với viêm kết mạc, gây ra bởi nhiều nguyên nhân khác nhau như các tác nhân truyền nhiễm, các bệnh lư dị ứng và các bệnh ngoài da.

 

Mắt đỏ kinh niên, có cảm giác như có vật lạ trong mắt, bờ mi bị phù nề, lông mi mọc lệch hướng và rụng đi, cương tụ kết mạc và mất tính bền vững của lớp phim nước mắt (tear film) ở mặt trước nhăn cầu. Hệ quả của việc này là bề mặt giác mạc bị khô làm trầm trọng thêm cương tụ kết mạc và gây ra các vết xước vi thể của biểu mô giác mạc, nh́n h́nh hơi bị méo và sợ ánh sáng.

 

Điều trị: Uống và nhỏ kháng sinh, chủ yếu dùng nhóm Tetracyclin, thường do mắt hột (chữa mắt hột).

 

Bờ mi áp sát bất thường lên nhăn cầu có thể gây ra mắt đỏ. Cụp mí mắt vào trong (entropion) và lông quặm (trichiasis) có thể kích thích và cọ xát bề mặt nhăn cầu. Vễnh mi (ectropion- bờ mi quay lộn ra ngoài) có thể gây bệnh giác mạc do bộc lộ (sự bốc hơi quá mức của nước mắt làm khô bề mặt giác mạc). Cụp mi và vễnh mi có thể chẩn đoán dễ dàng qua sự quan sát mi mắt. Điều trị bằng phương pháp ngoại khoa, bệnh nhân cần phải gặp bác sĩ nhăn khoa.

 

Viêm do nhiễm độc:

 

Mắt không đỏ nhiều, nhưng bị kinh niên không lúc nào dứt. Bệnh nhân thường dùng nhiều loại thuốc nhỏ lâu dài chứa chất bảo quản gây độc cho mắt. Mắt có cảm giác khó chịu, không có ghèn, không nhức.

 

Thăm khám bệnh nhân: Lộn mi mắt thấy có sẹo, không đỏ nhiều.

 

Điều trị: Xem lại các thuốc đă nhỏ có chứa loại chất bảo quản nào không? ( như Benzakonium gây độc cho mắt). Nên dùng các loại thuốc nhỏ không có chất bảo quản.

 

Glaucoma cấp:

 

Bệnh nhân bị đỏ nhiều ở một mắt. Đau nhức mắt lan lên đầu gây nhức đầu (thường xuất hiện ở người trên 45 tuổi). Xuất hiện về đêm làm mắt mờ, nh́n ṿng màu.

 

Thăm khám mắt: Đồng tử nở. Có ṿng đỏ quanh tṛng đen. Dùng máy đo nhăn áp (Tonometry) đo thấy nhăn áp cao.

 

Điều trị: Đây là một bệnh nguy hiễm trong nhăn khoa, cần đến bác sĩ nhăn khoa khám kịp thời.

 

Bệnh đau mắt đỏ rất thường gặp trong cuộc sống hằng ngày. Có những loại nguy hiểm cần điều trị gấp, nhưng cũng có loại nhẹ chỉ thoáng qua mà không cần điều trị. Điều quan trọng là chúng ta phải biết cách nhận biết những dấu hiệu để chẩn đoán đúng nguyên nhân và điều trị thích hợp nhằm tránh những tổn hại về sau.

 

Pḥng bệnh:

 

Luôn giữ vệ sinh sạch sẽ, khi đi đường bụi phải đeo kiến. Trước và sau khi tiếp xúc với mắt, phải rừa tay với nước sạch và xà pḥng, tốt nhất không nên dùng tay tiếp xúc với mắt.

 

Không dùng chung khăn mặt hoặc các vật dụng vệ sinh khác của người bệnh mắt đỏ. Rửa tay nên dùng nước từ ṿi nước và xà pḥng.

 

Khi bị viêm kết mạc mắt cấp th́ phải có ư thức pḥng tránh lây nhiễm cho người khác như dùng riêng khăn và chậu rửa mặt, đeo kiến và đeo khẩu trang, hạn chế đến nơi đông người, đặc biệt là các hồ bơi công cộng. Trước và sau khi bơi hồ tắm công cộng, nên nhỏ vào mắt thuốc nhỏ mắt loại kháng khuẩn hoặc kháng viêm.

 

Khi có người trong gia đ́nh bị đau mắt đỏ, cần cách ly, không dùng chung khăn mặt. Không dùng chung thuốc nhỏ mắt, mỹ phẳm trang điểm hoặc các loại thuốc dành cho pḥng chống hay trị bệnh về mắt của người bệnh.

 

Người bệnh mắt đỏ cần cách ly kịp thời, khi bị bệnh nên nghỉ ngơi tại nhà và không nên tới những nơi đông người như trường học hoặc nơi làm việc, nhà trẻ và những nơi công cộng.

 

 

Tài liệu tham khảo:

 

1-     Emergent Treatment of Acute Conjonctivitis.

emedicine-medscape.com/article/797874-overview

2-    Pinkeye (conjunctivitis), Causes, Symtoms, Diagnosis and Treatment. 

www.webmd.com/eye-health/tc/pinkeye-topic-overview

3-    Pinkeye-Topic Overview

www.webmd.com/eye-health/tc/pinkeye-topic-overview

4-    Đau mắt đỏ- Bác sĩ Nguyễn Cường Nam

www.ykhoanet.com/yhocphothong/nhankhoa/01-0046.htm

 

 

 

 

 

 

 

Bs Lê Ánh
01/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                        

    

 

 

 

 

 

 

Trang XUÂN 2012- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương