Mục Lục

 

  Trang B́a
     
Ban Biên Tập
 
 Lá TXuân
      Lê Văn N
 
 Đọc Lá TXuân
      Cô Hà
 
 STáo XNinh
     
Phan Song
 
 Câu Đối Mừng Xuân
      Tư Nguyên & Lê Văn N
 
 Chúc TẾT NINH-H̉A.COM
      Thi Thi 
 

 

T Xuân
 

  "Xuân Hợp Quần"
      
Lương LHuyền Chiêu
  "Xuân Hợp Quần"

      
Lê Thị Đào
 
 Ḷng Người Rộng M
      
NXuân

     
Vinh H
 
 Mừng Xuân Con Rồng
      Rồng

     
Vinh H
 
 Chúc Xuân
      Xuân Đă V
     
Lư H
 
 Đón Xuân
     
Nguyên Kim
 
 Xuân Q Hương
      
Kiều Lam
 
 Đường Tu
     
Nguyên Ngộ (Lê Văn Ngô)
  Xuân Nhâm Th́n Hy Vọng

     
Tư Nguyên  (Bùi Ngoạn Lạc)
  'Xuân Hợp Quần"

     
 Nguyên Phong (TN Chánh)
  "Xuân Hợp Quần"

     
Thi Thi
 
 Xuân Cảm
     
Lê Bá Thiên
  "Xuân Hợp Quần"
       Nguyễn Thị Thanh T
 
 T́nh Khúc Mùa Xuân
     
Tiểu Vũ Vi

 


X
uân Qua  Hồi c Mùa Xuân
   
 Vân Anh
 
Tết Của Người Lớn
   
 LKiến Đồng
 
Hoài Niệm Xuân Và Tết
     
Trương Khắc Nhượng
 
Tết Đầu Tiên Tại Cao
      
Nguyên Pleiku

   
 Lê PThọ
 

 

Năm Mới
K
Chuyện Cũ
 
 Có Một Mùa Xuân NThế
      ĐThị Hương B́nh
 
 Chuyện NChuyện Nước
      Lan Đinh
 
 Chuyện KĐầu Năm
      Phạm Thanh Khâm
 
Chuyện Cũ Năm Qua...
     
Phi-Ṛm
 
 Những Chuyến Đi Vô Vọng
      Lê PThọ
 
Chuyện T́nh Cuối Năm
      Bùi Thanh Xuân

 

Hội Quán
Quảng Đông


 
 Chúc Tết 2012
      Huỳnh Hớn Trang 

Hoa Mai
Ngày Tết
 
 Hoa Mai Linh Hồn Của
      
Mùa Xuân

     
Hoàng Bích Hà
 
 Hoa Ngày Tết
     
Nguyễn Tường Hoài
 
 Chợ Hoa Ngày Tết
     
Vơ Hoàng Nam
 
Ba Mươi Ba Đóa Hoa Mai
     
Phan Song

 

Chuyện Vui
Xem/Đọc
3 Ngày Tết
 


 
 Xóm SV
     
Nguyễn Hiền
 
 Vạn Vật Đều Có Số - T́m
      
Người Bảo V

     
Lư H
 
 NHôn Đầu
     
Thanh Mai
 
 Ḿnh Ơi !
     
Lê Thị Hoài Niệm
 
 Chuyện Vui Ngày Tết
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Cắm Hoa Trang T 
Nghệ Thuật Cắm Hoa
 
    Lê Thị Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật 
Tranh nh Nghệ Thuật
     
 Phi - Ṛm


 

TVui
  
Năm Con Rồng
      Rồng Đến
      Tú Trinh
 

 

XUÂN Ca Hát


 
Nhạc Xuân Và Q Hương
      
HT Thu Thủy, Lan Đinh
      
LL Huyền Chiêu,  Lư Hổ,
     
LT Hoài Niệm, LL Minh T

  Slide Show/YouTube
      
Phạm Thúc Tâm
     
Mai Hữu Thọ
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ḥa
 


  Một S T Biến Âm: DẢNH
     
Nguyễn Văn Thành 

Tôn Giáo

 

  Câu Chuyện Đầu Năm
      
Lê Thị MChâu
 
 Di- Lặc Mang Xuân Đến
      
Với Người !

      Mục Đồng
 
 Chúng Con VĐây
      
Đinh Thị Lan
 
 Christchurch Vẫn Măi Trong
      
Tim !

      
Bạch Liên


 
 

TVi
 


  Vài Mẩu Chuyện VTiên Tri
      
Liên Khôi Chương
  TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm

 

Du Lịch

 

  Vương Quốc Thái Lan: Một
      
Chuyến Đi KT

      Nguyễn Thị Thanh T

 

 

Năm Th́n Nói Chuyện Rồng
 


 
Tản Mạn V Tết Nhâm Th́n
      
Nguyễn Văn Thành
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 

  Vài Phát Biểu Một Thời
      
Điểm Qua

      Tô Đồng
  Liêu Trai C Dị-468
      Đàm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-105
     
Vũ Tiến Phái
 
Tôn Giả Mục-Kiền-Liên
       Nguyễn Văn P
 
 Tư Duy Trong TNguyễn
      
Khuyến

      
Lê Phụng
 
 Đường Vào KINH DỊCH
      Nguyễn Hữu Quang
 
Con Đường Chứng Ngộ-34
     
Trần Cao Tần
  Lời M Hỏi - Trở V
     
Trần Cao Tần
 
Ngắm Sao
      Nguyễn Đức Tường
 
 TVi Năm Nhâm Th́n 2012
      
Phạm Kế Viêm
 


 

Sưu Tầm
  
 Các BTranh Dân Gian
      
Nổi Tiếng

      Vinh H
 
 Tết XNgười Xem H́nh
      
nh Cũ

      Vinh H
 
 Sinh Mệnh Con Người
      Hà Thị Thu Thủy

 

 

Chuyện
V
ượt Biên

 

  Chuyện Người T Nạn-19
      Lư H
 
 Pulau Bidong, Một Trời K
      
Niệm

      
Bạch Liên
  Phép Nhiệm Mầu

      
Lê PThọ
 

 


Văn Hóa
m Thực
 
 GThủ
      Sườn Heo Sốt Me Chua
      Mẹo Vặt Vào Bếp
      Lan Diệp
 
 Rơm RQN
      Kem Flan (Bánh Flan)
      Lê Thị Đào
 
 Món Canh Légume
      Việt Hải
 
 Mùi CKiệu
      Cao Minh Hưng
 
 Tôm Rang Muối Tiêu: Video 
      
Tôm Sốt Sữa: Video

      Lư H
 
 Chuẩn BNấu Bánh
      Bạch Liên
 
 Những Đặc Sản Hồn Quê 
      
ViệtNam Vào Tết Nhâm Th́n

      Nguyên Phong

 

 

Sức Khỏe

      

 
Bệnh Viêm Kết Mạc

      
BS Lê Ánh
 
Bệnh Tay Chân Miệng

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt 

 

Biên Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết T́nh H́nh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2011

     
 Nguyễn Văn Thành


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Món Mới
      
Kiều Lam
 
Biển Có Linh Hồn Không?

      
Bạch Liên
 
Vạn Vật
 
    Bạch Liên
  Đạo Nghĩa V Chồng

      
Vơ Hoàng Nam
  Phân Biệt

      
Lê Văn N

 

 

Viết v
Ninh Ḥa
 


 
 Những Điều Lư TV
      
Ninh-Ḥa

     
Trần Minh Hiền
  Đám Cưới Đầu Xuân

      
Phan Nho
  Những Ngày Đồng Q

      L
ê PThọ

 Viết v
ninh-hoa.com  Duyên Nào Tôi Đến Với
      
Ninh-ḤaDOTCom

     
Trâm Anh
 
 Đầu Năm...Khai Máy
      Topa Panning 

 KNiệm V
Trường:

Trần B́nh Trọng
Ninh Ḥa
 

  H Trong T Mới
     
Nguyễn Thị Đào
 
Năm Học 1974-1975

      Trần Hà Thanh
 
Lời Ngỏ

     
Bùi Thanh Xuân

 

Bán Công


 
Hồi Tưởng

     
Lương LHuyền Chiêu
 

 

Vạn Ninh 
Lời Chúc Xuân

     
Ngọc Ánh
 
Nắng Xuân

      Tuyết Xuân
     
Huỳnh Thị Hà
 
Miên Trường Xuân Thịnh
      
Vượng

     
Lam Kha
 
Xuân Mới

     
Nguyên Kim
 
Vọng Cổ: Mừng TẾT

     
Nguyễn Thị Kính
 
Dọc Đường

     
HThoại M
 
Chúc Tết

     Vui Xuân - Đón Tết
     
Lâm Ngọc
 
Xuân Tuổi T

     
Thanh Nhàn
 
Tâm S Đầu Xuân

     
HThị Thanh Nhàn
  Lời Chúc Đầu Xuân

      Tưởng Mùa Xuân
     
Hà Tấn S
  Chúc Mừng Năm Mới

     
Nguyễn Thị T
 
C̣n Lại Trong Em...

     
Thúy Vũ


 

VT/NTH


 
Chuyện Các Anh Và Tôi

     
Người XVạn
 

 

Các Trường Khác


 
Họp Mặt Đầu Xuân

     
Lê Thị Ngọc Hà

 

Lụt Trong
Văn Chương
 


  Mùa Lụt Q Tôi

      
Trần NPhương
 
Vè Băo Lụt Năm Nhâm
      
Th́n 1904

      Nguyễn
Văn Sâm

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
Đời Sao Buồn Chi Mấy
      
CNhân Ơi

      Lương L
Huyền Chiêu
 
Rượu Trong Ca Dao
      
Tục Ngữ

      Hoàng Bích Hà
  T TTuyệtt

      
Vinh H
 
T́nh SLạc Long Quân Và
      
Âu Cơ

      
Vinh H
 
Truyền Thuyết Trọng Thủy-
      
MChâu Và Bài TUTLâm

      
Vinh H
  Nhớ Sao Là Nhớ Xuân Xưa

      Nhất Chi Mai
 
 Dịch TLư Bạch: Nghĩ C
       Dương Anh Sơn
 
Thanh Hiên Thi Tập:
      
Bài Số: 45-46

      Dương Anh Sơn
  Một Lần Gặp Lại

      Mùa Yêu Thương
      Kim Thành
  Chùm Thơ  Đường Luật

      Người XVạn
  Duyên Dáng Mùa Xuân

      
Tiểu Vũ Vi 

 T
 


 
 Mùa Xuân QCũ
      Vân Anh
 
 Nỗi Niềm Xuân
      Dương Công Khánh
  Hương Xuân

      Nguyễn Thị Bảy
  Chúc Xuân

      Trần Thị Chất
  NMây Bay Đi

      
Lương LHuyền Chiêu
  Xuân Cao Nguyên

      Du Xuân
      Nguyễn Thị Cúc
  Hoa Xuân Cười

      Ta Vẫn Hẹn
      Hương Đài
  Mưa Nguồn

      An Lạc
      Mục Đồng
  Bài TCon Cóc

      
Nguyễn Hiền
  Mùa Xuân QHương

      
Tường Hoài
 
 Em VCùng Xuân
      Mời Xuân Lên Ngôi
      
Nguyễn Văn Hóa
  Chùm Thơ Họa

      
Vinh H
  Màu Xuân

      
T Kim Huy
 
 Nói Sao Vừa
      
Quỳnh Hương
 
 Ngày Xuân
     T́nh Xuân
      Hoàng Công Khiêm 
 
 Rực R Sắc Xuân
      Lê Thị Lộc 
 
 N Đồng
      Nhất Chi Mai
 
 Sang Mùa 
    
 Mùa Xuân Mưa
      Nguyễn Thị Khánh Minh
 
 Nhớ Khúc Ninh Ḥa
      NGH(NH)
 
 Chùm TXuân
      
Nguyễn Hoàng Phi
 
 Nḥa-QMNgàn Thương
      Mh HoaiLinhphuong
 
 Hương Sắc Mùa Xuân
      Bích Phượng
 
 Hẹn Xuân
      Đón Xuân
      Nguyễn Quân
 
 Mơ Và Nhớ
      Lê Văn Quốc
 
 Gom Nhặt Những Mùi Hương
     
Quốc Sinh
 
 Dấu Xưa Sương Khói
      Dương Anh Sơn
 
 Xuân T́nh
      
Kim Thành
 
Bâng Khuâng Chiều Cuối
      
Năm

      
Vơ Ngọc Thành
 
 Nhớ Tết Q Tôi
      Lê Hùng Thân
 
 Xuân T́nh Thương
      Thi Thi
 
 Dáng Xuân
      Lời Xuân
      Hoài Thu
 
 Mùa Xuân Xa X
      NTrưởng Tiến
 
 Xuân Nguyện
      Nguyễn Tính


 


Văn

 

  Một Chiều Cuối Năm Nhớ
      
V Các Bạn

      Nguyễn Vũ Trâm Anh
  Cát Tiên

      
Khuất Đẩu
 
 Xuân Này Chị Không V
      Lê Thị Ngọc Hà
  Mùa Xuân Anh Yêu Em

      
Việt Hải
  Con Dốc

      
Nguyễn Hiền
  Thầy Bói

      
Trần Minh Hiền
 
 Bếp Lửa Gia Đ́nh

      
Lư H
  Xuân Vắng Mẹ...

      
Hoàng Lan
 
 Bên Dốc Đời Nh́n Lại Những
      
Xuân Qua

      Hải Lộc
 
 Gởi Cô Bạn Nhỏ Xóm Rượu
      Phan Kiều Oanh
 
 Làm Con TPhải Là Con
      Phan Song
 
 Bóng Dáng Một Mùa Xuân
      
Lâm Minh Tài
 
 Người Trễ Hẹn Mùa Xuân
      
Nguyễn Hữu Tài
 
 Ḍng Đời
      Thi Thi
 
 Ba Má Tôi
      
Phạm Thị Thục
 
 Đầu Năm Đón Giao Thừa, Đi
      
LChùa Hái Lộc Đầu Xuân

      TBửu Nguyễn Thừa
 
 Một Chút Ưu Tư
      Nguyễn Tính
 
Một Mùa Xuân An B́nh
      
Đang Về...

 
     Nguyễn Đôn Huế Trang

 

 

 

 

 

Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:diem27thuy@yahoo.com

  


 


 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

Ư

 

ớc mơ đến đảo Pulau Bidong an toàn như một giấc chiêm bao được thành sự thật. Có biết bao người ra đi nhưng chưa bao giờ đến, mất biệt tăm hơi. Tôi không thể diễn tả hết cảm xúc của ḿnh về những ǵ đă xảy ra trong hành tŕnh vượt biển gian nguy này. Đôi khi, nh́n ra biển khơi, sóng vỗ ŕ rào không ngừng nghỉ. Tôi thiết nghĩ, hơi thở con người ta lúc nào cũng phải điều ḥa theo nhịp đập của con tim. Sóng biển sẽ không bao giờ ngừng chuyển động. Hơi thở loài người khi ngưng đập nghĩa là ta phải từ giă cơi đời này. Biển mà không dồn dập thôi thúc bởi những lượn sóng muôn trùng th́ không c̣n được gọi là biển mênh mông nữa mà là con sông hiền ḥa phẳng lặng.

 


 
Bầu trời vẫn trong xanh lồng trong những đám mây bàng bạc lững lờ trôi trên đỉnh đầu rất đẹp và nên thơ. Khi lênh đênh trên biển cả bao la, tôi chẳng thấy ḷng ḿnh mơ mộng chút nào hết. Có lẽ lúc đó, đầu óc hoang mang lo sợ của tôi không có thời giờ để ngắm nh́n bâng quơ mà chỉ thấy cái chết và sự sợ hăi đeo đuổi bám sát theo ḿnh như đang hù dọa sẽ đem tôi xuống giao cho vua Thủy Tề nạp mạng.

 

Giờ đây, ngồi trên băi cát vàng mịn màng của đảo Pulau Bidong, tâm trạng của tôi thật sự thanh thản như đang bay bổng trên thiên thai v́ vừa được sống lại từ cơi chết.
 
Tôi được cho về ở chung nhà với bốn trẻ nhỏ sẽ đi định cư nước Pháp, trong khu B, nơi có màn ảnh chiếu phim giải trí trên đảo. Khu B nằm gần văn pḥng Task Force của lính Mă Lai. Từ đây chỉ cần vài bước th́ ra tới chợ, rất tiện lợi. Ba ngày đầu đặt chân lên đảo tôi bị say đất nên chỉ muốn nôn ói, đi đứng chao đảo lật nhào v́ bị chóng mặt, đầu óc cứ quay cuồng như ṿng tṛn xoay ba trăm sáu mươi độ.
 
Những ngày bồng bềnh trên biển th́ tôi ói ra tới mật xanh mật vàng v́ say sóng. Đó là phản ứng bất ngờ khi người vừa từ đất liền phẳng phiu, bây giờ lại nằm ở vị thế ngả nghiêng tṛng-rành. Khi đặt chân lên bờ th́ trạng thái trái ngược lại, được gọi là bị say đất. Tôi nằm mẹp suốt ba ngày liền, không đi đứng ǵ được v́ đất trời múa may trước mặt ḿnh. Bọn trẻ ở chung nhà thấu hiểu nỗi khổ này v́ chúng cũng đă trải qua tâm trạng chóng mặt, quay cuồng như tôi khi vừa đặt chân lên đảo lúc xưa. Bé gái khoảng mười lăm tuổi đă nấu cơm cho tôi ăn lót dạ, nhưng tôi nào có ăn được ǵ đâu. Cơn chóng mặt hoành hành như chong chóng quay vù vù trước ngọn gió băo giông. Tôi chỉ cố nằm nhắm mắt thiêm thiếp ngủ cho qua khỏi ba ngày điên đảo. Cái bụng của tôi cũng không biết đói là ǵ. Có lẽ, bao tử cũng c̣n co thắt lại giống y như những ngày đói khát ră-rời trên biển.

 

 
Mọi người vừa nhập đảo phải lo làm thủ tục xin đi định cư nên thời gian sáng chiều đều bận rộn ở văn pḥng cao ủy. Nơi đó có phái đoàn Cao Ủy làm việc để biết rơ nguyện vọng và t́nh trạng của mỗi người.
 
Ba ngày bay bổng lơ-lửng trên mây đă qua, mọi người trên ghe bắt đầu đi ra văn pḥng cao ủy tị nạn xúc tiến thủ tục đi định cư. Thời gian sàng lọc để được vào Mỹ là khó nhất, có người phải chờ vài năm để được đi theo diện " hốt rác " v́ không nằm trong diện ưu tiên của Mỹ. Những người có gia đ́nh th́ chính phủ Úc cho định cư nhanh hơn. Canada xét duyệt khó khăn v́ bệnh trạng phải được kiểm tra rất kỹ lưỡng. Chụp h́nh phổi là điều tiên quyết phải có và phổi phải thật tốt, không dấu vết ǵ mới được Canada chấp nhận đinh cư v́ xứ quá lạnh, rất nguy hiểm cho người có phổi bị yếu.
 
Trên đảo Bidong có bệnh viện Sick Bay do chính phủ New Zealand đài thọ, bỏ tiền ra xây cất. Hội Hồng thập Tự của New Zealand cũng đề cử một người ở lại coi sóc Sick Bay. Người phụ trách thường trực để giải quyết mọi vấn đề của Sick Bay là một y tá người New Zealand. Y tá này cũng là nữ tu có trách nhiệm trông coi Sick Bay với nhiệm kỳ là hai năm.
 
Ban ngày, mỗi khi văn pḥng đảo loan tin trên loa phóng thanh có ghe đang tiến vô bờ th́ mọi người trong tất cả các khu đều đổ xô, túa tràn ra văn pḥng trại để kiếm t́m người thân. Băi biển ồn ào nhộn nhịp khi có ghe nhập đảo.

 

Đêm khuya trôi qua êm đềm, bóng tối bao trùm tĩnh mịch, cánh gió rượt đuổi nhau không mệt mỏi trên đảo. Cảm giác không khí Saigon c̣n ràn rụa trong tôi nhưng khoảnh khắc này, Saigon đă thật sự xa rời tầm tay và không thể vói tới được nữa. Vầng trăng trên ṿm trời đen trong, lấp lánh những v́ sao rơi rụng sẽ là chứng nhân thầm lặng - giă từ Quê Mẹ.
 
Trên đảo, đá đồi chập chùng rất khó đi đi lại lại nên ai ở đâu th́ nằm yên trong nhà. Những cây dừa cao chất ngất, cong vẹo uốn ḿnh theo cơn gió biển thét gào. Thân cây ốm gầy, khẳng khiu như không c̣n có khả năng đứng vững với đêm thâu, lắc lư chao đảo làm rơi rụng những trái dừa tội nghiệp khi sức bám víu quá yếu ớt, đành buông xuôi xuống đất. Thỉnh thoảng nghe tiếng động ... rầm rầm. Sáng ra mới biết trái dừa buồn thiu đă thả ḿnh vô lối. Nếu vô t́nh trái dừa rớt trúng ngay đầu người nào th́ có thể chết dễ dàng.
 
Ông bà ḿnh có câu: " Trời kêu ai nấy dạ! “
 
Có những đêm khuya vắng lặng, ngoài tiếng sóng vỗ ŕ rào và tiếng rít tru tréo của gió biển, loa phóng thanh loan tin inh ỏi : " Có ghe cập bến, xin mời các bạn trong văn pḥng trại lên làm việc".


Sáng sớm mọi người lại đổ xô, túa ra văn pḥng trại để ḍ t́m với hy vọng thấy được tên người quen vừa đến đêm qua. Danh sách tên, họ, quê quán, nơi ghe phát xuất được dán trên vách để mọi người biết được tin tức nóng hổi của ghe nhập đảo.
 
Thường thường Cao ủy tị nạn từ Kuala Lumpur theo tàu Blue Dart vào đảo, đem theo danh sách định cư và được phóng thanh vào mỗi buổi sáng thứ bảy.
 
- Chú ư ... chú ư.

 

- Danh sách rời đảo - danh sách rời đảo.
- Mỹ.
- Úc.
- Canada.
- v...v......

-

 

Buổi sáng sớm, khi ngày nào có người rời đảo, văn pḥng trại đều cho phát thanh trên loa thật lớn bài nhạc "Biển nhớ " nghe thật buồn, nghe thật năo nuột chia ly. Người ra đi định cư mừng vui khôn tả. Người ở lại thầm lặng, ôm một nỗi buồn dấu kín trong ḷng. Nỗi buồn này đôi khi cũng là cái buồn cho chính thân phận bấp bênh của ḿnh v́ chưa được quốc gia nào đón nhận cho đi định cư. Tôi cũng chứng kiến một số người nằm ù ĺ trên đảo bốn hay năm năm mà vẫn chưa được bất cứ một quốc gia thứ ba nào chấp nhận. Họ khao khát ngày rời đảo như người du mục trên sa mạc luôn măi kiếm t́m ốc đảo để xin được hớp vài giọt nước mát thần tiên trong cơn đói khát gần như gục ngă v́ đuối sức.
 
Thời gian trên đảo cũng có nhiều chuyện vui buồn xảy ra trước mắt ḿnh. Có những chuyện thật linh thiêng xảy ra giữa ḷng đại dương sâu thẳm. Có lẽ, huyền bí này chỉ được giải thích bằng tâm linh mà khi nghe xong ḿnh phải công nhận biển có linh hồn. Không thể chối căi là trên thế gian trần tục này vẫn có những oan hồn vất vưởng cho ta những báo mộng lành để tránh nguy hiểm trên đoạn đường hải hành trước mặt.
 
Một chiếc ghe xuất phát từ Nha Trang ra khơi được ba ngày th́ gặp băo lớn. Sóng biển cao chất ngất vài chục thước, rơi xuống phủ ngập đầu, đánh đổ vào chiếc ghe mong manh không chút thương tâm. Mỗi khi sóng chuyển động quay cuồng, ghe bị hốt theo lên đỉnh đầu con sóng rồi lại bị vùi dập ch́m sâu dưới đáy tận cùng của con sóng đang giận dữ hung hăng. Giây phút đó ghe nằm sâu trong ḷng đại dương. Văng vẳng bên tai, mọi người trên ghe đều nghe tiếng khóc lóc rên rỉ ... lạnh quá, than thở ai oán ... cứu mạng .... và cũng có những tiếng hát ḥ ... ầu ơ ru con ngủ.
 
Âm thanh đó đến từ đâu khi chung quanh chỉ là sóng xoay xoáy cuồng điên giữa ḷng biển sâu thăm thẳm ?.!
 
Tất cả đều là những oan hồn ở cơi âm bên kia thế giới!!
 
Sau khi vượt thoát qua được cơn thập tử nhất sinh, tôi lúc nào cũng nghĩ ḿnh đă được những đấng thiêng liêng cứu mạng cho sống lại một lần nữa. Cuộc đời rất ư là ư nghĩa đối với tôi bây giờ. Những buổi chiều mỏi mắt nh́n ra biển khơi, khúc phim hăi hùng dần dần quay lại từng chi tiết thương đau. Những con sóng bạc đầu to lớn, đập mạnh vào bờ gào thét rồi tự ḿnh tan ră thụt lùi ra đại dương lạnh ngắt, buồn cho thân phận bọt bèo tạm bợ.
 
Ầm ầm tiếng sóng bâng khuâng đưa tôi trở về thực tại và trước mắt là vùng trời sáng ngời sắc hồng đang vẽ vời những con đường hoa mộng, lót thảm cỏ xanh non, sắp sửa trồng xuống những thân cây đời bôn ba vạn nẻo. Cây sẽ đâm chồi xanh lá, tàn nhánh xoe tṛn giăng bóng mát, sum-sê cành chằng chịt đan vào nhau vương-mang ngàn tia hy vọng, đơm kết nụ hoa yêu đời, nở sanh trái ngọt ngào, hun đút ngàn hạt giống tốt tươi. Trăm ngàn cây đời bé tí, nhỏ nhắn dễ thương, thông minh sẽ được gieo trồng trên phần đất nhiều hứa hẹn và rất ph́ nhiêu.Trên mặt đất chan ḥa màu mỡ của xứ người, những cây đời bé con này sẽ vươn cao với thân h́nh ươm tṛn sức sống.
 
Lớp trẻ với bao kỳ vọng của cha mẹ sẽ sừng sững đứng vững chắc giữa trời xứ lạ, không lo sợ một sức ép khổ đau nào mà cha mẹ ḿnh đă phải trải qua và gánh chịu trên bước đường gian nguy đi t́m mạch sống !!
 
Ngày rời đảo, tôi thật vui mừng nhưng ḷng có chút bùi ngùi với ḥn đảo cô quạnh nằm lạc loài chơi vơi như đứa con trôi dạt bị bỏ rơi của dăy đất liền chắc nịch phồn hoa trong bờ. Như hiểu được cùng một tâm trạng bị bỏ rơi này, ḥn đảo Pulau Bidong hiền từ nhân ái đă mở cửa ḷng ôm trọn những thân phận tha hương với những đôi chân liêu xiêu, lạc lơng giữa trời bến lạ. Nhiều đêm dài tá túc trong những căn nhà đơn sơ, xiêu vẹo nhưng trong ḷng mọi thuyền nhân vẫn trào dâng một niềm diễm phúc trời ban cho - Chúng ta vẫn c̣n đây !!!

 

Một sáng thứ bảy đẹp trời, tên tôi được đọc vang vang trên loa phóng thanh. Đó là danh sách của các thuyền nhân được rời đảo.


Ngày rời đảo đă đến!
 
Hành trang rời đảo mang theo, tôi không có ǵ ngoài mấy bộ quần áo thùng th́nh vừa xin được trong pḥng xă-hội. V́ khi đặt chân lên bờ, tôi chỉ có vỏn vẹn trên thân ḿnh một bộ quần áo ướt đẫm nước biển mà thôi. Tôi đă rất nhanh, chuẩn bị sẵn sàng và bây giờ tôi đang đứng trên cầu Jetty, chờ xuống tàu Blue Dart để đi về Kuala Lumpur.

 

Ôi, biết nói sao và làm sao kể hết cảm xúc vừa nghẹn ngào, vừa vui mừng trong tôi lúc bấy giờ.

 

 

Văng vẳng bên tai tôi một bản nhạc nghe thân quen. Bài nhạc " Biển nhớ " sao buồn quá! Bài nhạc Biển Nhớ có lẽ rất thích hợp trong hoàn cảnh bịn rịn này cũng như để vẫy tay chào biệt vùng đất tạm dung đă nuôi sống những thân cây khô héo gần như chết tàn v́ mỏi ṃn kiệt sức. Những thân xác gầy g̣ khô cằn, có khi chỉ c̣n là những bộ xương biết đi đă được vun tưới bằng những ḍng nước mát ân t́nh, t́nh người bao la trên đảo Pulau Bidong. Nhờ vậy, những thân người khô héo dần dần được hồi sinh theo nhịp thở thời gian. Những sợi nước hy vọng luôn tuôn chảy để nuôi dưỡng từng tế bào, mạch máu người tha hương làm hồi tỉnh một kiếp nhân sinh vừa được cứu sống, tồn tại sau cơn băo giông của phong ba cuộc đời.
 
Ngoảnh nh́n lại hành tŕnh vượt biển đă trải qua, tất cả thuyền nhân có cùng tâm trạng ly hương đều phải tri ân trời cao biển rộng đă bao dung mở rộng ṿng tay thiêng liêng để che chở cho chúng ta được sống sót sau lần thập tử nhất sinh.
 
Xin chào biệt Pulau Bidong, một trời kỷ niệm !


Xin cám ơn những hạt cát vàng dễ thương trên đảo đă cho đôi chân lạc bước giẫm lên để tôi cảm nhận được cái mịn màng tuyệt diệu, cái yên b́nh thanh thản. Rung cảm này tuy vô h́nh trừu tượng nhưng tôi đă phải trả giá bằng cả tánh mạng của ḿnh trên biển ... để đi t́m.
 
Pulau Bidong là ngưỡng thiên đàng mà tôi phải đi qua để có thể bước vào cuộc đời mới. Một trang sách mới vừa được lật qua.

 

Đó là khung trời Tự Do.

Tôi sẽ nhớ măi hết kiếp này !!


  
Biển Nhớ

Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn
 
Ngày mai em đi
biển nhớ tên em gọi về
gọi hồn liễu rũ lê thê
gọi bờ cát trắng đêm khuya
 
Ngày mai em đi
đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
sỏi đá trông em từng giờ
nghe buồn nhịp chân bơ vơ
 
Ngày mai em đi
biển nhớ em quay về nguồn
gọi trùng dương gió ngập hồn
bàn tay chắn gió mưa sang
 
Ngày mai em đi
thành phố mắt đêm đèn mờ
hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn
nghe ngoài biển động buồn hơn
 
Hôm nào em về
bàn tay buông lối ngỏ
đàn lên cung phím chờ
sầu lên đây hoang vu
 
Ngày mai em đi
biển nhớ tên em gọi về
triều sương ướt đẫm cơn mê
trời cao níu bước sơn khê
 
Ngày mai em đi
cồn đá rêu phong rủ buồn
đèn phố nghe mưa tủi hờn
nghe ngoài trời giăng mây tuôn
 
Ngày mai em đi
biển có bâng khuâng gọi thầm
ngày mưa tháng nắng c̣n buồn
bàn tay nghe ngóng tin sang
 
Ngày mai em đi
thành phố mắt đêm đèn vàng
nửa bóng xuân qua ngập ngừng
nghe trời gió lộng mà thương

 

 

 

 

 

 

 

 

BẠCH LIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

                 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Trang XUÂN 2012- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương