Mục Lục
 

  Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Đọc L T Xun
       Nguyễn Đn Huế Trang
  To Qun XNinh Chầu
      
Ngọc Đế

     
 L Thị Lộc
  Cu Đối Mừng XUN
     
 Mục Đồng
  Cu Đối Tết
       Vinh H
 

 

T Xun
 

  Xun VTrn Phố Ninh Ha
     
 Tường Hoi
 
 Xun Chớm
     
 Vinh H
 
 Chc Xun Đầu Năm
     
 L H
 
 Mừng Xun
       Nguyn Kim
 
 Mừng Xun Tn Mo
      
Mừng Xun Mới

     
 Nguyễn Liệp
 
 Xun Đi Cha LPhật
      
Xun Viễn X

     
 L Văn Ng
 
 Xun Nhớ
     
 Thi Thi
 
 Đn Xun
     
 Hoi Thu
 
 Xun VHai Phương
       Ng Trưởng Tiến
 
 Cn NMa Xun
       Lương M Trang
  Ma Xun Đi L Cha
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
Chc Mừng Tết Tn Mo
      
Năm 2010

     
 Du Sơn Lng T
  Những Sắc Hoa Ma Xun

     
 Tiểu Vũ Vi


T
ết Qu Nh  Gi Bnh
   
  Lan Đinh
 
C Một Ma Xun N Thế

     
 L Thị Ngọc H
  Bữa Cơm Chiu 30 Tết Của
      
M

   
  Nguyễn YLang
  Xun Qu Hương

     
 Phạm Thanh Phong
  Tn - Mo...

     
 Phi - Rm
  Tết V Tuổi T

     
 Lương LBch San

 

Tết Hải Ngoại  Đn Tết Việt Nam Tại
      
Toronto V San Jose

     
 Trần Ngọc Chnh
 
 Tm Xun
       Nguyn Kim 

Văn Ha
Dn Gian  Tục L Tết
     
 Trần Ngọc Chnh
 
Phỉnh

      
Nguyễn Thị Tuyết Mai
  p Ngoi

     
 Nguyễn Thục

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Hội Đồng Hương NH-DM,
      
Nơi Nhn Lại Một Thời...

      
Nguyễn H Bảo
 
Đại Hội - Tiểu Hội

     
Topa Panning

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     Hải Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi - Rm


 

Hoa Xun
N
gy Tết
 

  Hnh nh Xun
     
 SXương Hải
 

 

TVui
 


 
 Con Mo Tro Cy Cau
       Nam Kha
 
 Nhậu Một Mnh
       Phạm Thanh Phong
 
 Chung V Chung Chồng
       Mai Thi Vn Thanh
 
 Chất Vấn Ngọc Hong
       Dương Cng Thi
 
Đốt Trng Pho Chuột
      
Mừng Nh Mẹo

       T Trinh
 
Mo Ngao Lật ĐLoi
      
Cọp D

       T Trinh

 

 

Ca Ht/Nhạc
 


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Thu Thủy, Lan Đinh
      
Thanh Nhn, L H
 
Tn Cổ: Khng Tn

      
Nguyễn Hương
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: PHỈNH
     
Nguyễn Văn Thnh

 

 

Tn Gio

 

  KNiệm Chuyến Du Xun
      
Đ Lạt

       Đinh Hữu n
 
 

 

Năm Tn Mo
N
i Chuyện Mo

 

  Ba Chị EmTuổi Mo
       LThanh Cư
 
Tn Ngẫu VLoi Mo Cho
      
Năm Mới

       Trần Việt Hải
 
Năm Mo Tản Mạn VMo
       Vinh H
  NPhụng T
       Trần Thị Phong Hương
 
Nỗi Niềm Năm Con Thỏ
       Thục Minh
 
Tản Mạn V Tết Tn Mo
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 


  Ma Xun No Trn Qu
      
Hương

       T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-415
       Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-57
     
 Vũ Tiến Phi
 
Hạnh X
       Nguyễn Văn Ph
 
NPhc
      
L Phụng
 
Tết Nhất
     
 Nguyễn Hữu Quang
 


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Đi Tm S Thật
      
Tm Đoan
 
Chăm Sc Người Cao Tuổi

      
BS ĐHồng Ngọc
  Ngy Tết Ti Đi Nằm Viện

      
Phan Nho      
  Tm Bnh Thế Giới Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
  S Mạng

      
Nguyễn Tnh

 


Văn Ha
m Thực
 
 Mn Chay Ngy Tết
     
 L Thị Đo
 
 Đừng Qun X Lch Xoong
       Việt Hải
 
 Lucky Money
       Đinh Thị Lan
 
 Kim Chi Hn Quốc
       Hong Lan
 
 Rau Muống Ngm Chua
       Hong Lan
 
 Thịt Quay Kho Dưa Cải Chua
       Hong Lan
 
 Đậu H Trứng
       Nguyễn Y Lang
 
Bnh Tt Ti Gi...

     
 Phi - Rm

Sức Khỏe

      

 
Vim Gan Siu Vi B

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

 

Ti Nguyn

 


 
 Nghề Dệt L Buồm
       Dương Cng Thi
 
 Ruộng Muối Hn Khi
       L Ph Thọ

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 Con Mo Mun Nơi
     
Lăng B V

      
Quch Giao
  Hn Vọng Phu

      
L Văn Ng
  Phủ Ninh Ha

      
L Văn Ng
  Bưởi Tri Ma

      
Dương Cng Thi

 Viết v
ninh-hoa.com  T Xun
     
 Lương LHuyền Chiu
 
 Ninh Ha Xa M Gần
       Phan Trang Hy 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

  Một Ma Xun Vắng
      
Cnh Mai

       Trần H Thanh
 
 K c
       Lin Trạch

 

Cc Trường Khc


 
Ti Đi Giữa Trời Bồi Hồi

     
 Lương LHuyền Chiu
 
Bến Sng Xưa

     
 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 


 

Thi Nhạc
Giao Duyn
 


 
Ninh Ha, Ninh Ha

     
 LMST-Thơ: LL Huyền Chiu

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
 Ngy Xun Ni Chuyện
     
Trầu Cau

       Nguyễn Tấn Ka
 
 SC Đơn V Kht Vọng
      
Đợi Chờ...Trong Thi Phẩm
      
BẾN ĐỢI

       L Min Khương
 
 Đọc BẾN ĐỢI 2 Của
      
Kim Thnh V TT Ph Sĩ

       Trần Bnh Nam
 
 Tt Nước Đầu Đnh
       Phạm Thị Nhung
 
 MXun Mạn Hứng
       Dương Anh Sơn
 
 Xun Tiu L Thứ
       Dương Anh Sơn
  Giai Thoại Bi T Phong
      
Kiều D Bạc

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Của T

      
Nguyễn Tnh
 
 Ma Xun V Thi Ca
       Người XVạn
  DKhc Tnh Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 


T
ưởng Niệm

 

  Anh Ơi, Đừng Đi
       Nguyễn Thị Thu

 T
 


 
 Giao Thừa
       Đinh Hữu n
 
 Gởi Bạn Thn
       Dương Cng Bản
 
 Ging T Khắc Họa
       Nguyễn Thị Bảy
 
 Tnh Biển
       Thanh Bnh
  Viết Cho Anh

      
L Tấn Cam
 
 Hai Chiếc o
       Nguyn Chất
 
 Tnh Yu Buổi Sng
       Trần Thị Chất
 
 Đổi Thay
       Hương Đi
 
 Cuối Trời
       Hương Đi
 
 Sầu Đng
     
 L Thị Đo
 
 TChờ Xun
       Trần Minh Hiền
 
 Tiễn Con
       Nguyễn Thị Tuyết Hoa
 
 Bềnh Bồng Đn Xun
       Tường Hoi
 
 The Poem Of NumBer 5
      
And Number 6

       Vinh H
  Nem Chua Ninh Ha

      
Nguyễn Thế Huy
  V!

      
Nguyễn Hương
 
 Xun G Cửa
       Quỳnh Hương
 
 Ninh Ha Ti Mơ
       Phan Trang Hy
 
 Thị Trấn Bằng Lăng Tm
       Nguyễn Tấn Ka
 
 Xun Trở V
       Nam Kha
 
 Ta Muốn Hỏi
       Nguyễn Y Lang
 
 Cha Xun C Biết?
      
Hồn Nhin

       Nguyễn Liệp
 
 Xun Nồng
       Đm Thị Ngọc L
 
 Su Bi T Xun
       Nguyễn Thị Khnh Minh
  Tnh T

      
L Văn Ng
 
 Cy CCũng Vui Ly
       NNguyệt
 
 Chm T
       NNguyệt
  Xun Nhớ M

      
Phan Nho 
 
 Ta V Đm 30
       Phan Tưởng Niệm
 
 TXun Cho Con
       Phan Tưởng Niệm    
 
Ni C Tin

      
Nguyễn Hong Phi
 
 Điệp Khc Ma Xun
       Bch Phượng
 
 Dĩ Vng Ma Xun
       Nguyễn Qun
 
 Hạnh Phc Ma Xun
       Nguyễn Qun
  Tranh C Hương

      
NhQu
  Đ Vng

      
C Kim Thnh
  Thuở y Học Tr

      
C Kim Thnh
  Xun Phai

      
V Ngọc Thnh
  Ma Xun Nhớ M

      
Trần Đnh Thọ
 
 Anh L Ma Xun
       Hoi Thu
 
 Em Khng V
       Nguyễn Thị Thu (VN)
 
 Nhớ Qu
       Ng Trưởng Tiến
 
 Sầu Tha Hương
       Nguyễn Tnh
  Nỗi Nhớ...Ma Xun
       Hong Trang
  Xun Chưa Trọn Vẹn
       Nguyễn Thị Tri
 
 Thềm Xun Luyến Mộng
       Du Sơn Lng T
 
 Xun Viễn Vọng
       Du Sơn Lng T
 
 M Xun Hoi Cảm
       Tiểu Vũ Vi

 


Văn

 

  Đi Qua Ngy Ging Bo
       L Thị MChu
  Những Nghĩ Vụn Cuối Năm

      
Việt Hải
 
 Giữ Lấy Ma Xun

      
Cao Minh Hưng
 
 Người Thầy Dạy Bp B
       Phan Trang Hy
 
 Nẻo V
       Đinh Thị Lan
 
 Nhanh Qu Những Ma
      
Xun

       L Thị Lộc
 
 Chuyện KTrong Ngy
      
Xun

      
Thục Minh
  Bạch Miu   

      
Topa Panning
  Khc Loanh Quanh   

      
L Văn Quốc
 
 Bếp Lửa Chiều Đng   

      
Trương Thanh Sơn
  Chuyện Đầu Năm

      
Lm Minh Ti
 
 Đi Qua Những Bnh Yn
      
Hoa Cc

      
Nguyễn Hữu Ti
  Mỗi Đ Xun V

      
Thi Thi
  Hạt Bụi Trong Tim

      
Tiểu Thu
 
Một Bng Hồng Cho Đại Hội
      
Thụ Nhn 2010 Tại c

      
Người XVạn
 
Chuyện Xm Cầu G
      
Nguyễn Thị Cẩm Vn

 

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

Tn ngẫu về
Loi Mo cho Năm Mới

 

                                         

T

rong 12 chi v 10 can của lập thnh thnh chu kỳ m lịch của chng ta, th mo đi rồi mo lại đến. Năm Kỷ Mo 1999 trong thời khoảng: 3/2/2011 ~ 22/1/2012: thuộc hnh Kim Mo, v năm mới Tn Mo vo thời khoảng: 16/2/1999 ~ 4/2/2000: thuộc hnh Thổ Mo. Điểm chi tiết th năm cũ Canh Dần qua đi để đn cho năm Tn Mo được bn giao từ giờ giao thừa bắt đầu giữa đm thứ tư, 02-02-2011 để cầm tinh đến 24 giờ đm 23-01-2012. Năm Tn Mo ny thuộc hnh Mộc như đ đề cập v vo mạng Tng Bch Mộc tức Gỗ cy tng bch, năm ny thuộc m, c can Tn thuộc mạng Kim v c chi Mo thuộc mạng Mộc. Căn cứ theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của Ngũ Hnh, th năm ny Can khắc Chi tức Trời khắc ất . Diễn giải bởi v Mạng Kim = Tn khắc mạng Mộc = Mo (mạng Kim tức Trời được khắc xuất, mạng Mộc tức ất bị khắc nhập) . Cho nn trong năm ny ni chung được xem l nin xấu, bởi v bị Trời khắc ất giống như cc năm trong qu khứ: Gip Tuất (1994), Nhm Ngọ (2002), v Mậu T 2008. Nhn lại năm Mo vừa qua l năm Kỷ Mo thuộc hnh Thổ, nhằm ngy thứ ba, 16-02-1999 đến 04-02-2000, Kỷ Mo theo ngũ hnh thuộc Thổ (Thnh Đầu Thổ-Đất đầu thnh) tương khắc Mộc (Mộc khắc Thổ), do đ vận trnh của chu kỳ trước con mo cũng khng tốt lắm.

 

 

Thử bốc quẻ theo khoa bi ton th những người tuổi Mo mang nt chung l n ha, rộng lượng, tử tế v đứng đắn. Họ được yu mến v giu tnh thương v cảm thng với người khc. Những người được sinh trong năm ny được xem như rất lanh lợi v kin tr, họ l những lng giềng, những đồng nghiệp v l những bằng hữu tốt. Năm 2011, hy cố gắng học hỏi những phẩm chất tốt đẹp của năm Mo: suy nghĩ sắc bn, thng minh, thận trọng, ngay thẳng. Th bạn sẽ khng vấp phải sai lầm.

Đơn cử những danh nhn thế giới sinh năm Mo như:

 

Bc học Albert Einstein (1879-1955)

 

L nh vật l học, nh tư tưởng, v l nh triết học vĩ đại của thế kỷ XX, Albert Einstein được biết đến như l cha đẻ của vật l học hiện đại v l một trong những nh khoa học vĩ đại nhất của thế kỷ XX.

 

Bc học Madame Curie (1867-1934)

 

Tn thường gọi l Marie Curie, b Madame Curie l nh vật l học, v l nh ha học người Php gốc Ba Lan. B đ tin phong trong lĩnh vực nghin cứu phng xạ v l người đầu tin hai lần nhận được giải Nobel. Madame Curie cũng l nữ gio sư đầu tin dạy tại trường Đại học Sorbonne ở Paris.

 

Nữ hong Victoria (1819-1901)

 

Nữ hong Victoria l vị vua trị v lu nhất của nước Anh v cũng l vị nữ hong trị v lu nhất trong lịch sử.

 

Theo lịch của người Tu trong chi bộ 12 con gip của họ th sau con cọp l con thỏ, nhưng theo phe Việt Nam ta lại chọn con mo, người bạn Mỹ của ti hỏi v sao khng l con "rabbit" m l con "cat", ti b qu s bn bấm quẻ cầu xin cụ Phan Khắc Bnh (một học giả lỗi lạc về khoa bi ton) cho ti ni trng tuy ngắn gọn v rồi tự tin giải thch với bạn ti, v con thỏ vo nồi trong bếp của người Tu, cn con mo lun canh chừng hũ gạo cho chng ti trong bếp để lũ chuột khng dm ph phch. Bạn Mỹ ti gật g đồng . Ti khng biết cụ Phan nghĩ ra sao nhỉ ? Nhưng Mỹ tin ti, cụ Phan sẽ cười thng cảm lượng thứ.

 

 

No by giờ hy kể chuyện về mo. Theo tục truyền th mo đ từng l thầy dạy v cho cọp. Tuy nhin v tnh cọp hung dữ cho nn khi truyền nghề cho cọp, mo vẫn giữ lại ci b quyết leo tro cho ring mnh để phng thn, khng dạy cọp mn ny, nn nhờ thế m sau ny khi cọp đ ln ngi cha tể sơn lm đ muốn hại mo v mo chỉ cần nhảy tht ln cy l thot thn ngay.

Loi cọp to xc, dũng mnh, hung dữ khi tấn cng đối thủ hung hn diệu v giương oai, cho nn trong v thuật c bi quyền gọi l hổ quyền hay thế đnh hổ tro, chứ t ai biết l nguồn gốc của n vốn xuất pht từ miu quyền; Tựu trung, mo v hổ cng thuộc bộ ăn thịt (carnivora), v tất nhin l c lin hệ nguồn gốc. Điểm khc hiển nhin l giữa hổ v mo l kch thước cơ thể của chng v tnh cảm của con người dnh cho chng,. thng thường th con người yu qu mo chứ chẳng ai lại yu qu hổ cả.

 

Ti xem bi viết "V Mo The Cat Kung Fu", do V sư Trương Văn Bo, ng kể về mo v v thiếu lm như sau:

 

"Bước đi (bộ php) của mo nhẹ nhng, uyển chuyển; thn hnh (thn php) mo mềm mại, linh hoạt; mo v thế rnh mồi vững vng (tấn php); kn đo, kin nhẫn, tập trung (phng thủ), vồ mồi quyết đon, bất ngờ, chớp nhong, c sức lực, chnh xc, dũng mnh (tấn cng). Mo quả l một hảo thủ c v cng siu quần bạt tuỵ. Mo cn được gọi l miu. Trong thập nhị chi (12 con gip), mo đứng sau hổ (dần) c tn l mao..."

 

Bn về nguồn gốc mo th họ mo (felidae) l một trong chn họ của bộ th ăn thịt (carnivora). Những họ hng gần khc của mo được cho l nằm trong cc họ khc trong nhnh của chng thuộc cy tiến ha của động vật ăn thịt: cầy hương, linh cẩu hay cầy măng gt. Những con mo đầu tin đ tch ra từ thời kỳ eocene, khoảng 40 triệu năm trước. Con vật thng thường nhất l mo nh, đ gắn với cuộc sống của con người khoảng từ 7.000 đến 4.000 năm trước. Họ hng hoang d của chng vẫn cn sinh sống ở chu Phi v Ty , mặc d sự ph hủy mi trường sống đ thu nhỏ khu vực sinh sống của chng.

 

Theo sự phn loại khoa học của sch nghin cứu về mo, loại mo nh lng ngắn, giống thường thấy ở Việt Nam, mo nh được Carolus Linnaeus đặt tn l Felis catus trong cuốn Systema Naturae xuất bản năm 1758 của ng. Johann Christian Daniel von Schreber đặt tn mo hoang l Felis silvestris năm 1775. Hiện nay mo nh được coi l một phụ loi của mo hoang: v thế theo quy định ưu tin chặt chẽ của Quy tắc đặt tn động vật quốc tế tn của loi ny phải l F. catus bởi v sch của Linnaeus được xuất bản trước. Tuy nhin, trn thực tế hầu như mọi nh nghin cứu sinh vật học sử dụng F. silvestris cho cc loi hoang d, dng F. catus cho ring cc loi đ được thuần ho.

 

Johann Christian Polycarp Erxleben đ đặt tn mo nh l Felis domesticus trong cuốn Anfangsgrnde der Naturlehre and Systema regni animalis năm 1777. Ci tn ny, v cc biến thể thể của n như Felis catus domesticus v Felis silvestris domesticus, cũng thường xuất hiện, nhưng chng khng phải l cc tn khoa học được chấp nhận theo Quy tắc đặt tn động vật quốc tế. Khi được trong tnh trạng trong nh, mo thường sống 14 tới 20 năm, d ch mo gi nhất từng biết đ sống 38 năm. Mo nh thường sống lu hơn nếu khng cho chng ra chạy sống bn ngoi.

 

Lục địa Phi Chu l nơi c nhiều giống mo hoang d sinh sống. Mo Serval nặng tới 18kg, nhảy xa trn 3m, bước nhẩy như x rch khng kh, khng con mồi no trnh thot dưới nanh vuốt sắc nhọn của n. Serval cũng l giống mo duy nhất trn thế giới bắt được chim bằng sự kho lo v chnh xc phi thường. Giống nhn sư: C hnh dng kỳ lạ, da nhăn, hầu như trụi lng, tai cực lớn, mắt như mắt nai, mng vuốt giống như mng vuốt của loi gấu trc Mỹ. Tượng đ ở Ai Cập c thn sư tử, đầu người, l hnh tượng tm linh biểu hiện sức mạnh của tr tuệ con người v sức khoẻ phi thường của mo nhn sư.

 

Giống Lion king: Được gọi l vua sư tử, vốn xuất xứ từ Iran, rất được người nui mo yu qu v dng vẻ lịch sự v lạ mắt của n. Mo Lion king c bộ lng ngắn tự nhin m st thn, thoạt trng ai cũng ngỡ được cắt tỉa bởi bn tay người, v vậy n cn c tn l sư tử trụi. Dn Pari nui mo Lion king cn đeo cho n một vng chuỗi xương c nạm bạc quanh cổ con vật.

 

Giống mo Cornish Rex:  Nguyn qun vng Cornwall nước Anh. N c bộ lng mềm như nhung, tai to, chn mảnh khảnh cao kều, trng giống ch đi săn mồi. Giống mo Tail Longhair: xuất xứ từ Nhật Bản, c ci đui ngắn với chm lng xoắn ngộ nghĩnh, thn mịn mng mầu trắng điểm những chấm vng. Giống mo tai cp: l giống mo rất được ưa thch ở Mỹ, c bộ lng di, xoắn, mầu sắc sặc sỡ, mềm mại với đi tai cong ngược về pha sau tạo thnh một vng ho quang phản chiếu quanh đầu.

 

Ở Nhật Bản cũng c chuyện giặc mo như trn. Đảo Ishima l nơi m hng chục ngn con chuột đồng honh hnh. Chng ph phch đồng ruộng đến độ chnh phủ Nhật Bản đ phải huy động gần nửa triệu con mo vo đon qun diệt chuột. Khi con tầu tiến vo hn đảo, cc ch mo bị bỏ đi lu ngy thấy mồi ngon chng liền o ạt tiến cng. Ngay ngy đầu chng đ ginh thắng lợi lớn. Một thng qua đi, khng một ngư dn địa phương no cn thấy tăm hơi lũ chuột nữa. Ton đảo thở pho nhẹ nhm, tổ chức lễ hội ăn mừng. Nhưng ngy vui thật ngắn ngủi v lũ mo sau khi đ nhắp chn hết lũ chuột, nn khng cn kiếm đu ra thức ăn nữa. Mo tấn cng vo bếp, vo bữa ăn của người, tấn cng vo cc quầy thịt, c ngoi chợ, rnh rập, co cấu, go r khắp nơi, thậm ch cn co cắn cả người đi đường khi cơn đi đang ln. Loạn chuột th dẹp được, nhưng loạn mo trn đảo Ishima th vẫn cn đến ngy ngay. Nhiều người khng chịu nổi nạn giặc mo đ phải đi nơi khc kiếm kế sinh nhai.

 

Tom and Jerry

 

Theo ti liệu internet, bn về những gic quan, cc gic quan như khứu gic v thnh gic của mo khng nhạy bn như của chuột, th chng lại vượt trn con người ở nhiều điểm. Cc đặc điểm đ cộng với những khả năng thị gic, vị gic, v xc gic khiến chng trở thnh một loại đặc biệt nhạy cảm trong giới động vật c v.

Trong đi mắt đẹp của mo, th thị gic trong bng tối của mo c

 tầm nhn rất xa, rất r, nhưng lại km vo ban ngy khi trời sng. Mo, cũng như ch, c mng trạch để phản chiếu lại nh sng tới vng mạc. Khi đ, khả năng nhn của mo được tăng ln khi ở trong bng tối, tạo ra một mng lưới thị gic sắc sảo. Nhưng vo ban ngy hoặc chỗ c nhiều nh sng, trng đen của mo khp lại hẹp, lm số lượng nh sng chiếu vo t đi, trnh bị la v cải thiện khả năng quan st. Mng trạc v một số bộ phận khc gip mo c 1 sự d tm tốt hơn so với con người. Sự biến đổi mu sắc của mắt mo trong cc tấm ảnh gần giống với sự tương tc giữa nh sng v mng trạch.

 

Về thnh gic, c con người v mo c tầm thnh gic ở mức thấp tương tự như nhau, nhưng mo c thể nghe được những m thanh ở độ cao lớn hơn, c thể tốt hơn ch. Mo c thể xc định vị tr một vật chnh xc trong vng 7.5cm (3 inches) khi nguồn pht m ở khoảng cch khoảng 1 mt, điều ny gip cho mo định vị con mồi hiện ở đu.

 

Sự đnh hơi hay khứu gic tinh tế của loi mo mạnh gấp 14 lần so với của sự ngửi của con người. Số lượng tế bo khứu gic ở mũi của mo cũng nhiều gấp đi, do d mo c thể ngửi thấy những mi m chng ta khng nhận thấy được. Mo cn c một cơ quan đnh hơi ở vm miệng gọi l vomeronasal, hay cơ quan Jacobson. Khi một con mo chun mm, hạ thấp cằm, v nng lưỡi ln một cht, d l lc n đang sử dụng cơ quan vomeronasal. Hnh động ny gọi l "gaping", "sneering", hay "flehming". Gaping tương đương với phản ứng Flehmen ở cc động vật khc như ch, ngựa v mo lớn.

 

Hai chuyện thật về loi mo sau đy cho thấy sự đnh hơi chnh xc của chng:

 

1/ Con mo đưa người xấu số ra đi ln thin đng:

David Dosa l gio sư của Đại học Brown, thnh phố Providence, bang Rhode Island, Mỹ, cũng l y sĩ lm việc tại Trung tm y tế Steere nơi chăm sc v điều trị những người mắc chứng mất tr nhớ trầm trọng (severe Alzheimer's dseases), cũng trong cng thnh phố. Oscar l tn của một trong 6 con mo được nui tại trung tm Steere.

Mo Oscar c biệt ti dnh hơi những bệnh nhn sắp mất. Gio sư Dosa đ viết trong một bi bo đăng trn tạp ch Medicine về biệt ti của Oscar.

Bệnh nhn l b K đang nằm im trn giường. Bệnh nhn ny thở hơi đều đặn nhưng khng su. Đột nhin Oscar nhảy ln giường của b v ngửi khng kh. N xoay theo hnh vng trn hai lần trước khi nằm bn cạnh b K. Một y t bước vo phng v kiểm sot sức khỏe b K. C ngừng lại khi nhn thấy Oscar nằm bn cạnh. Với vẻ mặt lo lắng, người y t lấy phiếu theo di bệnh nhn rồi gọi điện thoại. Chỉ trong vng nửa giờ sau, con gi của b K. xuất hiện. Oscar nằm lặng im khng nhc nhch. Nhưng n biểu hiện sự việc quan trọng bằng cch ku khẽ v dụi đầu nhẹ nhng vo cơ thể bệnh nhn. Đứa chu ngoại của b K hỏi mẹ: Con mo lm g ở đy vậy?. Người mẹ, cố km nn nước mắt, ni với cậu b: N ở đy để gip b ln thin đng. Oscar đ thng bo cho biết khi dụi đầu vo b K. cho biết b đ đi rồi.

 

2/ Mo cứu sống người chủ

Chuyện xảy ra bn Nga, ng Ian Inamovich 30 tuổi sau khi đi nhậu với bạn b về trong tnh trạng xỉn "hết thuốc chữa", nn đ ng lăn ra ngủ trn ghế sofa với một điếu thuốc cn chy trn tay. Điếu thuốc đ chạm vo chiếc ghế sofa bằng vải nn bắt lửa chy nhen nhm, lm cho chiếc sofa cuối cng pht hỏa bốc chy. Ch mo của anh đang nằm trn nc tủ thấy vậy, đ nhảy xuống, co vo mặt chủ để bo động. Nhờ đ m anh đ tỉnh dậy đng lc v gọi điện thoại bo cho lực lượng cứu hoả.

 

Theo ti liệu nghin cứu động vật học ghi nhận chi tiết về mo:

* Loi mo xuất hiện cch đy trn 70 triệu năm.

* Tuổi thọ từ 9 - 20 năm ty theo sức khỏe v sự chăm sc của con người

* Trong những loi động vật c v, mo c đi mắt to, trong suốt, tuy vậy đi mắt to trn của mo lại khng thể nhn xuống pha dưới mũi.

 

* Mo ngủ cả ngy, c khi trn 18 giờ /ngy nn mo bị v von những vị lười biếng, ngủ hoi cả ngy. V thường chỉ hoạt động nhiều lc mặt trời lặn, mo rất hiếu động v hay đa nghịch vo buổi tối v sng sớm.

 

* Tnh kh mo thay đổi ty theo giống v hon cảnh sống. Mo lng ngắn thường gầy v hiếu động, mo lng di thường to v lười biếng.

 

* Tai mo rất đặc biệt, dựng thẳng nhờ lớp l sụn mỏng v vận động bởi 32 b sợi cơ nhỏ, nn khi nghe tiếng động của con mồi, mo c thể vểnh tai, mỗi vnh tai vểnh theo hướng khc nhau trong khi đầu v mắt mo nhn về hướng khc.

 

* Mo xuất hiện cch nay khoảng 40 triệu năm v đ sống gắn b, gần gũi với con người t nhất 9.500 năm v hiện nay, cng với ch, mo l một trong những con vật cưng phổ biến nhất trn thế giới. Người ta tin rằng tổ tin trung gian gần nhất trước khi được thuần ha của mo l mo rừng chu Phi (loi Felis silvestris lybica).

 

* Mo c nhiều chủng loại, nhiều mu lng khc nhau, cũng c một số khng c lng hoặc khng c đui. Mo c kỹ năng của loi th săn mồi với khả năng săn bắt nhiều loi sinh vật khc để lm thức ăn. Mo thng minh v sống thch nghi trong mi trường hoang d. Tại Ty Ninh, Việt Nam c giống mo ri thuộc loi động vật rất qu hiếm, trn đ tuyệt chủng. Mo Ty Ninh ny nặng từ 4 - 6 kg, lng tro sng đến nu vng, lng mp trắng, tai nhọn cao, mặt ngoi của bốn chn c nhiều vạch v đốm, mt đui đen, sống hoang ở lng bản cũ, cha chiền, miếu hoang lu năm, ăn th nhỏ, cn gọi l mo ni.

 

Với cu ni chữ v von Nam thực như hổ, Nữ thực như miu. Số l v khi mo chốp được khng thm ăn ngay, m lại vờn con mồi nhừ tử, vờn qua vờn lại đến khi con mồi long thể bất an bất động mới xơi. Bề ngoi của sự dễ thương của mo l đặc tnh khng dễ thươngkhi xơi mồi. Do cung cch ăn uống của mo rất khoan thai từ tốn chứ khng vồ vập hung bạo như hộ Mo ăn t, khc với hổ. Nn tục ngữ c cu:

"Ăn như mo hửi". Hổ ăn bạo, ăn nhiều. Dĩ nhin dung tch dạ dầy 2 loi rất chnh lệch.

 

Nhưng đặc tnh khc l mo thch ăn vụng, mo khng ăn nhiều một lần, nhưng lại ăn lm nhiều lần, cho nn khi ni đến sự ăn vụng của con người, sự v von như: "Ăn vụng như mo".

 

Cốt cch ăn vụng của mo dược văn chương Việt Nam tuyn dương, mo lại thch mỡ, thch bo, cu v von khc như "mừng như mo thấy mỡ. Hay cu v khc khi sự kiện qu hấp dẫn th như: Mỡ treo miệng mo, rồi th khi ch bai th như Mo m ch mỡ, etc... Kho tng đồng dao tục ngữ Việt Nam phong ph lắm.

 

Điểm cht văn chương về mo, khi ni đến mo th khng thể khng ni về ti nghệ leo tro của mo trong bi ca dao bất hủ:

 

Con mo tro ln cy cau

Hỏi thăm ch chuột đi đu vắng nh

Ch chuột đi chợ đường xa

Mua mắm mua muối giỗ cha con mo.

 

Cu ca dao m thiếu nhi Việt Nam ta được dạy dỗ như sự ngụ ch mo thch leo tro. Ch mo thch bắt chuột, ch chuột m gặp ch mo th long thể bủn rủn, "thn tm" khng thường an lạc, trừ ch chuột l lắc trong phim hoạt họa m thi. Cn hai cu cuối cng m chỉ ch chuột trốn chui trốn nhủi, cố n trnh xa ch mo, ch chuột gặp ch mo chỉ như dọn sẵn mm cổ dng cho ch mo xơi ti m thi.

 

 

Tuy thch thịt nhưng thỉnh thoảng người ta cũng thấy mo cũng đi tm ru cỏ để ăn. Điều m mo hay liếm lng khiến cho những lng mo rụng dnh vo lưỡi m khng thể nhả ra nn cứ phải nuốt vo rồi tch tụ trong dạ dy lu ngy khng tiu ho được, lm cho mo bị đau bụng, khi n rau cỏ vo lng kẹt trong bụng sẽ dược xổ ra. Nui mo nn để điều ny.

Nếu loi ch khi ve vẫy đui để biểu lộ tnh cảm với người th mo hnh như chỉ biết lm dng với ci đui di của mnh cho nn mới c chuyện mo khen mo di đui.

 

Khi ta nghe "C ru mo"(catfish), v l loi c c ru như mo đấy. Mo cũng c ru lm cho mặt mo đi lc trng cũng c vẻ bớt hiền dịu đi, phải chăng v "ngầu"?

Mo hay miu nhảy qua xc chết, xc chết ngồi dậy.... huhuhu... Ngy cn nhỏ ti nghe cc cụ xưa kể l con mo l tinh lanh lắm, cc cụ tin rằng nếu trong nh c người chết chưa được tẩm liệm m khng lo bắt mo nhốt lại hoặc cắt người canh xc để lỡ c con mo no, nhất l mo mun hay linh miu, m v tnh nhảy qua l cũng đủ lm cho xc chết phải bật dậy chạy theo rượt mnh. Ngy b cố (bn nội) ti mất, ba ti v anh ti lo cả ngy mệt mỏi, ti được 15 tuổi, nhắc ba v anh hy di ngủ để ti canh xc b, đ 2 giờ sng rồi, đm tang Việt Nam tẩm liệm tại nh, cửa phải mở toanh, sng mai sẽ liệm. Ba ti v anh ti đi ngủ, thằng b bắt dầu run, nn thủ que củi canh mo mun hay linh miu xm nhập, giường b cố nằm bất động trn bộ vn l cy đn cầy chy loe lot đuổi t ma, khi cy nến xp hết ti chm thm. Th thật khi lui cui chm nến ti run đến nn thở v con mo mun hay linh miu phng ngang xc b cố ti, chắc ti chết giấc m thi. May qu 6 giờ sng ba mẹ ti hỏi ti mệt khng. Ti trả lời khng mệt, nhưng c ng b ti đỡ run v mo mun hay linh miu m ảnh suốt đm. huhuhu...

 

Mo vốn khng ưa nước, mo săn sc bộ lng của mnh le lưỡi liếm thi chứ khng bao giờ dm tắm vo nước, v mo rất sợ nước. Mo m lỡ t ao hay mắc mưa khiến cho bị ướt sũng th trng tội nghiệp run sẽ co ro run rẩy, cho nn người ta cũng hay v mấy người nht nht chẳng bao giờ dm lm một cử chỉ gan dạ l loại nht hay yếu như  mo ướt, mo mắc mưa. Cn phn (phạm y nn xin dng từ "kt") mo th chnh mo cũng cn sợ đạp phải lun huống hồ con người, nn mỗi lần mo muốn trt "sự thặng dư" trong cơ thể, mo đều tm chỗ kn đo đo lỗ chn, cho nn người ta mới bảo : Giấu như mo giấu kt.

 

C điều khng cng bằng cho mo khi con người phn Mo đến nh th kh, ch đến nh th sang, đy ti cho l sự kỳ thị r rệt, tuy ch th rựa mn okay, mo t ai rựa mận bao giờ.

 

 

* Kể chuyện về mo khng qun phim trong show "Tom and Jerry" (Mo v Chuột) trong bộ phim hoạt họa nỗi tiếng của Mỹ.

 

Tom v Jerry l một bộ phim hoat hnh nhiều tập nổi tiếng của điện ảnh Mỹ, được sng tạo, viết kịch bản v đạo diễn bởi hai nh lm phim hoạt họa l William Hanna v Joseph Barbera. Mặc d được sản xuất trong những năm từ 1940 đến 1967 nhưng dường như bộ phim hoạt hnh ny vẫn cn rất cuốn ht v quen thuộc đối với nhiều thế hệ người xem.

 

Tom v Jerry đ từng ginh được 7 giải Oscar, chia sẻ danh hiệu "bộ phim hoạt hnh đoạt nhiều giải nhất" cng với Silly Symphonies của Walt Disney.

 

Mỗi tập phim của Tom & Jerry hầu hết đều xung quanh việc một ch mo tn l Tom cố đuổi bắt ch chuột Jerry để rồi kết quả l sự đổ vỡ, ngổn ngang trong nh. Một số l do để Tom đuổi bắt Jerry được hoạt hnh qua shows l:

 

Đi bụng

Th hằn giữa mo v chuột

Bị b chủ giao cho nhiệm vụ bắt chuột

Khoi tr khi dy v Jerry

Trả th v những lần bị Jerry lm cho thn tn ma dại.

Tức tối v bị Jerry lm hỏng những kế hoạch đen tối như bắt v nấu c vng, vịt con...

Hiểu nhầm, nhất l ở cc tập bắt đầu với cảnh Tom v Jerry thn thiện với nhau. V dụ như trong show The Lonesome Mouse.

Tranh ginh nhau, nhất l khi chng muốn thức ăn.

Tống khứ Jerry để tn tỉnh cc c mo dễ thương.

Tom "cần" Jerry, v dụ như dng Jerry lm mồi cu, đnh banh tennis,  giao pht banh golf, dng lm qu tặng cho c mo hoặc lm đồ th nghiệm để dạy chu cch bắt chuột.

Tranh với cc con mo khc để bắt Jerry

Tom thường rất hiếm khi bắt được Jerry, chủ yếu l do ci đầu lu c, khn ngoan của chuột v thỉnh thoảng do cả sự ngốc nghếch của mo.

 

Bộ phim ny được hằng triệu khn giả m say, thu ht người xem nhờ những tnh huống khi hi: Tom dng đủ mọi thứ như ru, sng, chất độc, bẫy chuột,...để bắt Jerry trong khi Jerry cũng khng vừa, tuy chạy trốn nhưng n vẫn gi bẫy lại Tom như đập bn l, tảng thp lm Tom dẹp lp như con tp, đt đui Tom vo ổ điện hoặc by mưu để b chủ v con ch Spike đnh cho Tom những trận đch đng...

 

* Kế đến khng qun ch Mo Doremon, gốc Ph Tang của bc sĩ Peter Morita. Chuyện thiếu nhi c ch mo mu xanh lơ trong bộ hnh anime của người Nhật, khng c tai tn l Doremon nổi tiếng khắp thế giới, tương tự như ch chuột Mickey của Walt Disney v thế giới nhi đồng vui vẽ đn nhận ch mo gốc Nhật bản l mo Doremon, thần tượng cc chu nhi đồng m loạt hnh "Anime". Theo chuyện Anime, ch l một con mo robot của thế kỷ 22, đến nước Nhật Bản hiện đại để chăm lo ch học tr nhỏ tn Nobita vốn học hnh yếu km, cn chơi thể thao th dở ẹt. Bằng cch dng my mc v cng cụ b mật lấy từ ci ti thần đeo ở trước bụng, Doremon gip Nobita đương đầu với cc vấn đề kh khăn thường ngy. Từ 19 năm qua, Doremon đ thu ht đng đảo khn giả truyền hnh ở hật v nhiều nơi trn thế giới, cũng như cc nước ở Bắc Mỹ ny, con trai ti xem hnh rồi vẽ tranh Doremon.

 

Mo Doremon

 

* Maldive- Quốc gia khng c mo:

Quốc gia đảo quốc san h Maldive nằm ở giữa Ấn Độ Dương, với diện tch 297 km2, dn số hơn 100 ngn người l quốc gia duy nhất trn thế giới khng nui mo, hay ni đng hơn cư dn trn đảo rất ght mo. Nn Maldive l nơi chuột honh hnh tn ph ma mng, tiệm tng, cơ sở thương mại v nh cửa. Ai biểu khng nui mo ?

 

* Chuyện lạ tại xứ Anh Ct Lợi khi mo hưởng qui chế cng chức:

Bn nước Anh c lệ sử dụng mo như một cng chức của nh nước. Mo vẫn được hưởng lương với mức 95 bảng Anh một thng v cũng c chế độ nghỉ hưu đng hong.

Tại thnh phố Keston của Anh quốc ch mo Mifre nằm trong ngạch bin chế tại trại nui ch cảnh st. Mifre tham gia vo việc kiểm tra ch nghiệp vụ về mặt tm l. Trong cc buổi luyện tập tm kiếm thủ phạm v chất ma tu, mo Mifre lm việc rất chnh xc.

Năm 1994, bo ch Anh đ bn luận si nổi về việc sử dụng mo trn đường sắt. Mo đ chnh thức sử dụng vo mục đch bảo vệ cc cng trnh giao thng ở Anh quốc đ hơn 100 năm qua. Từ năm 1940-1950, đ c tới 200 ch mo lm việc trong ngnh giao thng Anh quốc. Mỗi ch lnh 95 bảng Anh một thng. Khi gi yếu được về nghỉ hưu v lc chết được chn cất tử tế.

 

* Mo chết được vinh danh tưởng nhớ uy nghi trong Viện bảo tng dnh cho mo:

Bob Meljer l một chủ ngn hng ở Amsterdam, Ha Lan. C điều lạ l tiền bạc khng lm ng quan tm bằng ch mo ng nui trong nh tn l John. Chnh v mo John rất mến chủ, n lun lun đeo theo bn cạnh ng. C lần Bob đang nghin cứu hồ sơ ngn hng th mo John leo ln ngồi trn đầu gối ng như nhắc chừng ng tạm dừng cng việc để ăn uống. C buổi tiệc no tổ chức tại nh, mo John cũng được chủ dnh cho một chỗ ngồi xứng đng bn cạnh ng b chủ. Vo năm 1986 ch mo John bệnhqua đời.

ng Bob tỏ ra thương tiếc, nhớ nhung mo John, rồi ng quyết định thnh lập ngay Viện Bảo tng "Mo" v mo John.

Bob Meljer đ mua một khch sạn đặc biệt được xy dựng từ thế kỷ 17 ở ngay trung tm thủ đ Amsterdam. Sau đ ngi nh nyddu7o75c trng tu để chưng by cc tc phẩm nghệ thuật về chủ đề "Mo", từ tượng cho đến tranh vẽ của nhiều hoạ sĩ danh tiếng trn thế giới. Điểm vui vui, trước đy nơi ny c rất nhiều chuột sinh sống, nhưng từ khi ngi nh c treo nhiều tranh v by nhiều tượng mo th lũ chuột khng cn lo hnh đến nữa.

Viện bảo tng mo của Bob Meljer đ trở thnh nơi thăm viếng thu ht lữ khch du lịch gh xứ sở của hoa tulp.

 

* Mo Nicky lm model quảng co:

Mo Nicky được c gi mồ ci tn l Loisell Adams nui từ thủa b, nhưng khng hiểu do sự tnh cờ no m ng gim đốc hng mỹ phẩm Revlon đ ch đến nt duyn dng v thng minh của n. V thế nn Nicky được mời k giao ko để lm quảng co cho hng ny. Từ đtro73 đi, cuộc đời của Nicky bắt đầu ln hương v đem lại cho c chủ mồ ci ngho kh kia một khoản lợi tức lớn.

Một ch mo khc tn l Morris cũng xuất hiện trn quảng co truyền hnh Mỹ, đ l ch mo "Morris hộ php". Ch mo được giải thưởng về phim quảng co v sau đ được người ta viết thnh tập sch nhỏ mang tn "tiểu sử ring tư của Morris".

 

* Mo Cookie phiu lưu k:

C mo Cookie nổi tiếng l một nh phiu lưu. Chủ của n l c Florence Sunderlin. Một hm mo Cookie theo một người quen đi từ Chicago đến Nebraska cch xa đến 550 dặm. t lu sau, n nhớ chủ, tm đường về. Thời gian mất 6 thng qua bao nhiu nẻo đường. Trong lc đi đường, n đ vo trọ ở nhiều gia đnh. Khi tờ bo địa phương đăng hnh ảnh n th c tất cả 12 người đ ln tiếng thừa nhận con Cookie l của họ. Thật ra, đ l những người chủ tạm thời thi.

 

* Dinh Thủ tướng v mo Kemfri lập chiến cng:

Như đ ni, thật l may mắn cho cc ch thiếm mo khi n được sống ở nước Anh. Tại đy hầu như nh no cũng nui mo. Đ nhiều thế kỷ nay, ở ngi nh số 10 đường Downing Thủ tướng Anh c tập qun sử dụng mo như  cng chức nh nước với nhiệm vụ được ghi r để chống chuột ph hoại của cải cng cộng. Nghĩa l mo c tn trong danh sch bin chế nh nước hẳn hoi. Lương của chng l 95 bảng Anh mỗi ch v c chế độ nghỉ hưu đng hong.

 

Mo được tuyển vo dinh thủ tướng Anh để trng coi nh kho, chống lại loi chuột chuyn ph hoại. Trong số cc con mo "lm việc" tại dinh thủ tướng c con mo Kemfri được mệnh danh l người bảo vệ c năng lực nhất trong kho lưu trữ hồ sơ quốc gia. B thủ tướng Anh Thatcher trước kia cũng c cảm tnh nhiều với con Kemfrin. Sau 10 năm lm việc, mo Kemfri đ về nghỉ hưu vo năm 1995. Trước mo Kemfri cn c mo Winberfort lm việc ở văn phng suốt 14 năm trời m khng c một ti liệu no bị chuột cắn ph cả.

 

Lợi ch của mo trong vai tr những ch Tom khi bi trừ loi Jerry vốn l lắc hay ph phch. Khi con người bắt đầu biết lm nh để ở th loi chuột khng biết từ đu bỗng dưng khng ai mời cũng tự động bồng bế ko nhau về sinh sống chung, lại cn cạnh tranh chia thức ăn, của cải với của người, để rồi con người biết qu vai tr của mo, mo l một trong cc giải php trừ khử chuột.

 

 

* Mo v cuộc sống con người:

Trong cc loi gia sc nui lm cảnh trong nh nn mo được con người ưu i xếp đứng hng đầu, ngang hng với ch, mặc d hai loi th ny lắm khi đối nghịch nhau. Nhưng thật tri ngược l mo lại được thuần ha, gia ha vo x hội loi người vo hng sau cng, v vậy m con vật dễ thương v rất gần gũi ny lại c lịch sử cn kh nhiều b ẩn đối với con người chng ta.

Con mo c một cuộc sống hai mặt: kẻ trưởng giả trn chiếc gối nệm v tn st thủ đng gờm trong gc vườn. Desmond Morris cho hay tại một ngi lng ở xứ Bedfordshire, cứ 77 ch mo mỗi năm bắt 1100 con mồi. Vậy 5 triệu ch mo ở Anh quốc sẽ giết được 50 triệu con chuột, 6 triệu ch mo ở Php mỗi năm gy ra ci chết cho 65 triệu con chuột, chưa kể 20 triệu ch chim cũng bị cng số phận. Nhưng chỉ hoạ hoằn lắm người ta mới thấy được kha cạnh độc c đ, lc m mo ta mang chiến lợi phẩm vo nh. Cn th suốt thời gian cn lại n chỉ l ch miu nhỏ hiền lnh. D trưởng thnh hay đ gi, lc no n cũng lun l mo cưng (beloved pet) bn cạnh con người. Nước Mỹ c 60 triệu gia đnh nui mo. Họ coi mo như một nhn vật trong nh. Những nhn vật ấy xuất xứ  từ rất nhiều giống m người Mỹ sưu tầm trn khắp thế giới để nui như một th vui khng thể thiếu được.

 

* Mo l cục cưng hay người l cục cưng:

Tại sao mo lại thch được vuốt ve, hay được mơn trớn. Bởi v ngay từ lc cn nhỏ n đ được mo mẹ liếm lp, u yếm rồi. Những mo con đều được mo mẹ đối xử như thế. Sự vuốt ve của chng ta đưa n trở lại thời măng non b sữa mẹ, thuở được o bế, cưng chiều. Đấy l mo bốn chn l thế. Cn mo hai chn ra sao? Cn mo hai chn c muốn được mơn trớn, được vuốt ve, được o bế, được cưng chiều khng nhỉ ? Xin mo d bốn chn hay hai chn cứ "v tư" đi hỏi. Luật thin nhin m lị.

 

Trong một email gởi ng gio Paul-Marie Phan Văn Song bn Paris, ti bảo ng khi Tết Con Mo về ti nhớ miền Nam xa xưa, c La de BGI Con Cọp lớn, Con Cọp lớn, "BGI 33" c Quinquina Dubonnet, nhm nhi "vin du chat" với thịt kho dưa gi, thm tm kh củ kiệu, km gi thủ, nem chua,.. Thầy Song PMP ơi nhớ miền Nam thuở xưa qu trời... xin nng ly nhấp t Con Mo d đen hay bng.

 

 

 

Qua phần trn, mo hiện hữu trn hon vũ bởi đấng Tạo Ha cho thin nhin con vật thứ tư trong bộ nin chi m lịch hữu ch cho con người, ngoi vẽ đẹp bề ngoi của mo, n cn mang nt dễ thương qua sch vở, phim ảnh, l một người bn qu của con người, cu chuyện về mo cứu chủ, mo bắt chuột hay lm việc tiếp ứng cho con người, nn năm mới Tn Mo, chng ta hy trn qu v vinh danh loi mo di bạn nh.

 

 

 

Xun Tn Mo 2011

Trần Việt Hải

 

 

 

(Knh tặng qu anh Paul-Marie Phan Paris, Trần Văn Thuần, Phan Đnh Minh, Nguyễn Văn Thnh MN, Quch Vĩnh Thiện, Phan Nhật Nam, Huy Phương, Chu Tất Tiến, Chu B Yến, Nguyễn Song Thuận, L Dinh, Đon Khanh, Anh Bằng, L Anh Khoa, Quản Phc Cảnh, Đường Sơn, Trầm Lng, Trang Sĩ Phước, L Tng Tn, Minh Tuấn, Cao Minh Hưng, Nguyễn Cao Can, Nguyễn Tấn ch, V Thạnh Văn, Nguyễn Ngọc Linh, Dương Anh Dũng, Nguyễn Cao Thăng, Nguyễn Hữu Của, Vũ Văn Tng v Trẩn Trọng Nhn.)

 

- Nguồn: Wikipedia, Wikihow, Pawnation, Cat Guide v ti liệu net.

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2011- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương