Mục Lục
 

  Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Đọc L T Xun
       Nguyễn Đn Huế Trang
  To Qun XNinh Chầu
      
Ngọc Đế

     
 L Thị Lộc
  Cu Đối Mừng XUN
     
 Mục Đồng
  Cu Đối Tết
       Vinh H
 

 

T Xun
 

  Xun VTrn Phố Ninh Ha
     
 Tường Hoi
 
 Xun Chớm
     
 Vinh H
 
 Chc Xun Đầu Năm
     
 L H
 
 Mừng Xun
       Nguyn Kim
 
 Mừng Xun Tn Mo
      
Mừng Xun Mới

     
 Nguyễn Liệp
 
 Xun Đi Cha LPhật
      
Xun Viễn X

     
 L Văn Ng
 
 Xun Nhớ
     
 Thi Thi
 
 Đn Xun
     
 Hoi Thu
 
 Xun VHai Phương
       Ng Trưởng Tiến
 
 Cn NMa Xun
       Lương M Trang
  Ma Xun Đi L Cha
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
Chc Mừng Tết Tn Mo
      
Năm 2010

     
 Du Sơn Lng T
  Những Sắc Hoa Ma Xun

     
 Tiểu Vũ Vi


T
ết Qu Nh  Gi Bnh
   
  Lan Đinh
 
C Một Ma Xun N Thế

     
 L Thị Ngọc H
  Bữa Cơm Chiu 30 Tết Của
      
M

   
  Nguyễn YLang
  Xun Qu Hương

     
 Phạm Thanh Phong
  Tn - Mo...

     
 Phi - Rm
  Tết V Tuổi T

     
 Lương LBch San

 

Tết Hải Ngoại  Đn Tết Việt Nam Tại
      
Toronto V San Jose

     
 Trần Ngọc Chnh
 
 Tm Xun
       Nguyn Kim 

Văn Ha
Dn Gian  Tục L Tết
     
 Trần Ngọc Chnh
 
Phỉnh

      
Nguyễn Thị Tuyết Mai
  p Ngoi

     
 Nguyễn Thục

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Hội Đồng Hương NH-DM,
      
Nơi Nhn Lại Một Thời...

      
Nguyễn H Bảo
 
Đại Hội - Tiểu Hội

     
Topa Panning

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     Hải Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi - Rm


 

Hoa Xun
N
gy Tết
 

  Hnh nh Xun
     
 SXương Hải
 

 

TVui
 


 
 Con Mo Tro Cy Cau
       Nam Kha
 
 Nhậu Một Mnh
       Phạm Thanh Phong
 
 Chung V Chung Chồng
       Mai Thi Vn Thanh
 
 Chất Vấn Ngọc Hong
       Dương Cng Thi
 
Đốt Trng Pho Chuột
      
Mừng Nh Mẹo

       T Trinh
 
Mo Ngao Lật ĐLoi
      
Cọp D

       T Trinh

 

 

Ca Ht/Nhạc
 


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Thu Thủy, Lan Đinh
      
Thanh Nhn, L H
 
Tn Cổ: Khng Tn

      
Nguyễn Hương
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: PHỈNH
     
Nguyễn Văn Thnh

 

 

Tn Gio

 

  KNiệm Chuyến Du Xun
      
Đ Lạt

       Đinh Hữu n
 
 

 

Năm Tn Mo
N
i Chuyện Mo

 

  Ba Chị EmTuổi Mo
       LThanh Cư
 
Tn Ngẫu VLoi Mo Cho
      
Năm Mới

       Trần Việt Hải
 
Năm Mo Tản Mạn VMo
       Vinh H
  NPhụng T
       Trần Thị Phong Hương
 
Nỗi Niềm Năm Con Thỏ
       Thục Minh
 
Tản Mạn V Tết Tn Mo
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 


  Ma Xun No Trn Qu
      
Hương

       T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-415
       Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-57
     
 Vũ Tiến Phi
 
Hạnh X
       Nguyễn Văn Ph
 
NPhc
      
L Phụng
 
Tết Nhất
     
 Nguyễn Hữu Quang
 


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Đi Tm S Thật
      
Tm Đoan
 
Chăm Sc Người Cao Tuổi

      
BS ĐHồng Ngọc
  Ngy Tết Ti Đi Nằm Viện

      
Phan Nho      
  Tm Bnh Thế Giới Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
  S Mạng

      
Nguyễn Tnh

 


Văn Ha
m Thực
 
 Mn Chay Ngy Tết
     
 L Thị Đo
 
 Đừng Qun X Lch Xoong
       Việt Hải
 
 Lucky Money
       Đinh Thị Lan
 
 Kim Chi Hn Quốc
       Hong Lan
 
 Rau Muống Ngm Chua
       Hong Lan
 
 Thịt Quay Kho Dưa Cải Chua
       Hong Lan
 
 Đậu H Trứng
       Nguyễn Y Lang
 
Bnh Tt Ti Gi...

     
 Phi - Rm

Sức Khỏe

      

 
Vim Gan Siu Vi B

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

 

Ti Nguyn

 


 
 Nghề Dệt L Buồm
       Dương Cng Thi
 
 Ruộng Muối Hn Khi
       L Ph Thọ

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 Con Mo Mun Nơi
     
Lăng B V

      
Quch Giao
  Hn Vọng Phu

      
L Văn Ng
  Phủ Ninh Ha

      
L Văn Ng
  Bưởi Tri Ma

      
Dương Cng Thi

 Viết v
ninh-hoa.com  T Xun
     
 Lương LHuyền Chiu
 
 Ninh Ha Xa M Gần
       Phan Trang Hy 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

  Một Ma Xun Vắng
      
Cnh Mai

       Trần H Thanh
 
 K c
       Lin Trạch

 

Cc Trường Khc


 
Ti Đi Giữa Trời Bồi Hồi

     
 Lương LHuyền Chiu
 
Bến Sng Xưa

     
 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 


 

Thi Nhạc
Giao Duyn
 


 
Ninh Ha, Ninh Ha

     
 LMST-Thơ: LL Huyền Chiu

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
 Ngy Xun Ni Chuyện
     
Trầu Cau

       Nguyễn Tấn Ka
 
 SC Đơn V Kht Vọng
      
Đợi Chờ...Trong Thi Phẩm
      
BẾN ĐỢI

       L Min Khương
 
 Đọc BẾN ĐỢI 2 Của
      
Kim Thnh V TT Ph Sĩ

       Trần Bnh Nam
 
 Tt Nước Đầu Đnh
       Phạm Thị Nhung
 
 MXun Mạn Hứng
       Dương Anh Sơn
 
 Xun Tiu L Thứ
       Dương Anh Sơn
  Giai Thoại Bi T Phong
      
Kiều D Bạc

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Của T

      
Nguyễn Tnh
 
 Ma Xun V Thi Ca
       Người XVạn
  DKhc Tnh Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 


T
ưởng Niệm

 

  Anh Ơi, Đừng Đi
       Nguyễn Thị Thu

 T
 


 
 Giao Thừa
       Đinh Hữu n
 
 Gởi Bạn Thn
       Dương Cng Bản
 
 Ging T Khắc Họa
       Nguyễn Thị Bảy
 
 Tnh Biển
       Thanh Bnh
  Viết Cho Anh

      
L Tấn Cam
 
 Hai Chiếc o
       Nguyn Chất
 
 Tnh Yu Buổi Sng
       Trần Thị Chất
 
 Đổi Thay
       Hương Đi
 
 Cuối Trời
       Hương Đi
 
 Sầu Đng
     
 L Thị Đo
 
 TChờ Xun
       Trần Minh Hiền
 
 Tiễn Con
       Nguyễn Thị Tuyết Hoa
 
 Bềnh Bồng Đn Xun
       Tường Hoi
 
 The Poem Of NumBer 5
      
And Number 6

       Vinh H
  Nem Chua Ninh Ha

      
Nguyễn Thế Huy
  V!

      
Nguyễn Hương
 
 Xun G Cửa
       Quỳnh Hương
 
 Ninh Ha Ti Mơ
       Phan Trang Hy
 
 Thị Trấn Bằng Lăng Tm
       Nguyễn Tấn Ka
 
 Xun Trở V
       Nam Kha
 
 Ta Muốn Hỏi
       Nguyễn Y Lang
 
 Cha Xun C Biết?
      
Hồn Nhin

       Nguyễn Liệp
 
 Xun Nồng
       Đm Thị Ngọc L
 
 Su Bi T Xun
       Nguyễn Thị Khnh Minh
  Tnh T

      
L Văn Ng
 
 Cy CCũng Vui Ly
       NNguyệt
 
 Chm T
       NNguyệt
  Xun Nhớ M

      
Phan Nho 
 
 Ta V Đm 30
       Phan Tưởng Niệm
 
 TXun Cho Con
       Phan Tưởng Niệm    
 
Ni C Tin

      
Nguyễn Hong Phi
 
 Điệp Khc Ma Xun
       Bch Phượng
 
 Dĩ Vng Ma Xun
       Nguyễn Qun
 
 Hạnh Phc Ma Xun
       Nguyễn Qun
  Tranh C Hương

      
NhQu
  Đ Vng

      
C Kim Thnh
  Thuở y Học Tr

      
C Kim Thnh
  Xun Phai

      
V Ngọc Thnh
  Ma Xun Nhớ M

      
Trần Đnh Thọ
 
 Anh L Ma Xun
       Hoi Thu
 
 Em Khng V
       Nguyễn Thị Thu (VN)
 
 Nhớ Qu
       Ng Trưởng Tiến
 
 Sầu Tha Hương
       Nguyễn Tnh
  Nỗi Nhớ...Ma Xun
       Hong Trang
  Xun Chưa Trọn Vẹn
       Nguyễn Thị Tri
 
 Thềm Xun Luyến Mộng
       Du Sơn Lng T
 
 Xun Viễn Vọng
       Du Sơn Lng T
 
 M Xun Hoi Cảm
       Tiểu Vũ Vi

 


Văn

 

  Đi Qua Ngy Ging Bo
       L Thị MChu
  Những Nghĩ Vụn Cuối Năm

      
Việt Hải
 
 Giữ Lấy Ma Xun

      
Cao Minh Hưng
 
 Người Thầy Dạy Bp B
       Phan Trang Hy
 
 Nẻo V
       Đinh Thị Lan
 
 Nhanh Qu Những Ma
      
Xun

       L Thị Lộc
 
 Chuyện KTrong Ngy
      
Xun

      
Thục Minh
  Bạch Miu   

      
Topa Panning
  Khc Loanh Quanh   

      
L Văn Quốc
 
 Bếp Lửa Chiều Đng   

      
Trương Thanh Sơn
  Chuyện Đầu Năm

      
Lm Minh Ti
 
 Đi Qua Những Bnh Yn
      
Hoa Cc

      
Nguyễn Hữu Ti
  Mỗi Đ Xun V

      
Thi Thi
  Hạt Bụi Trong Tim

      
Tiểu Thu
 
Một Bng Hồng Cho Đại Hội
      
Thụ Nhn 2010 Tại c

      
Người XVạn
 
Chuyện Xm Cầu G
      
Nguyễn Thị Cẩm Vn

 

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 


 

 

  

Giai thoại bi thơ Phong Kiều
Dạ Bạc (
楓橋夜泊)

Tr Bửu Nguyễn Thừa

 

                                         

P

 

hong Kiều dạ bạc l bi thơ rất nổi tiếng của Trương Kế (张继 Zhang J), tc giả sống vo khoảng trước sau năm 756- đời vua Đường Tc Tng. Trương Kế tự l Tn, từng thi đậu tiến sĩ v lm quan trong triều với chức vụ Tự bộ vin ngoại lang, về sau bị đổi ra Hồng Chu coi việc ti ph v mất tại đy. Sinh thời, ng l người học rộng, thch đm đạo v bn bạc văn chương, thế sự... đặc biệt rất thch lm thơ.

Nguyn tc bi thơ Phong Kiều dạ bạc sau ny đ được Khang Hữu Vi đời nh Thanh khắc trn tấm bia lớn dựng trong cha Hn Sơn để cho người đời sau qua đy thưởng lm.

 

楓橋夜泊

月落烏啼霜滿天

江楓魚火對愁眠

姑蘇城外寒山寺

夜半鐘聲到客船

 

Giai thoại kể rằng, một hm nh thơ Trương Kế đi chơi thuyền trn sng C T. giữa đm khuya bn ngọn đn dầu hiu hắt nhn trăng khuya sắp tn m tức cảnh nh thơ cao hứng cất ln hai cu thơ tuyệt tc:

 

Nguyệt lạc, đề, sương mn thin
Giang phong ngư hoả đối sầu min

 

月落烏啼霜滿天

江楓魚火對愁眠

 

Chỉ được đến đ, nh thơ loay hoay tm từ, tm mi vẫn khng ra, gật g ngủ thiếp đi lc no khng biết.  Cng lc đ, tại cha Hn Sơn ngoại thnh C T, sư cụ trụ tr Hn Sơn thức dậy để hnh thiền. Trời m cảnh tĩnh. Nhn vầng trăng khuyết thượng tuần, mờ mờ, ảo ảo trong my sắp ng về Ty. Một cảnh kh trầm lắng, nn thơ. Sư Cụ cũng tức cảnh cảm hứng nghĩ ra 2 cu thơ:

 

Sơ tam sơ tứ nguyệt mng lung
Bn tự ngn cu bn tự cung

 

初三初四月朦朧

半似銀鉤半似弓

 

Lm xong hai cu thơ trn, Sư Cụ loay hoay mi vẫn chưa đặt thm được cc cu tiếp. Sư Cụ vừa nhắp tr, vừa đọc đi, đọc lại hai cu trn để tm , tm từ. Thao thức mi trong phng m sư cụ khng nghĩ ra. Tự nhin c tiếng g cửa. Th ra l ch tiểu cũng trằn trọc v 2 cu thơ m mnh mới nghĩ ra:

 

Nhất phiến ngọc hồ phn lưỡng đoạn
Bn trầm thuỷ đế bn ph khng

 

一片玉胡分兩斷

半沈底半浮空

 

nhưng cũng khng lm tiếp được v cầu xin thầy gip. Nghe xong, sư cụ mừng qu v quả thật 2 cu thơ của ch tiểu ăn khớp với 2 cu của sư cụ thnh một  bi tứ tuyệt :

 

Sơ tam sơ tứ nguyệt mng lung
Bn tự ngn cu bn tự cung

Nhất phiến ngọc hồ phn lưỡng đoạn
Bn trầm thuỷ đế bn ph khng

 

初三初四月朦朧

半似銀鉤半似弓

一片玉胡分兩斷

半沈底半浮空

 

Trần Trọng San đ dịch như sau:

 

Mồng ba, mồng bốn, trăng mờ
Nửa dường mc bạc, nửa như cung trời
Một bnh ngọc trắng chia hai
Nửa chm đy nước, nửa ci từng khng

 

Để tạ ơn Thần Phật, ph lệ thường, sư cụ cho dng ln một hồi chung giữa đm khuya thanh vắng.

Nh thơ Trương Kế, vẫn đang trằn trọc với hnh nh Nguyệt lạc đề m chưa ngủ được; bỗng đu nghe tiếng chung cha vừa thực vừa hư gieo vo lng ng thi hứng, thi nhn từ đ cảm hứng viết tiếp 2 cu cuối, v cũng l 2 cu thơ để lại nhiều tranh ci luận bn cho hậu thế:

 

C T thnh ngoại Hn Sơn Tự
Dạ bn chung thanh đo khch thuyền

 

Cả bi thơ tuyệt c đ thnh! Nguyễn Hm Ninh xưa đ dịch bi thơ sang thể lục bt như sau:

 

Quạ ku, trăng lặn, trời sương
Lửa chi le li sầu vương giấc hồ
Thuyền ai đậu bến C T,
Nửa đm nghe tiếng chung cha Hn Sơn.

 

Ngoi ra, bản dịch của nh thơ Tản Đ thịnh hnh v được yu thch hơn:

 

Trăng t chiếc quạ ku sương
Lửa chi, cy bến, sầu vương giấc hồ
Thuyền ai đậu bến C T
Nửa đm nghe tiếng chung cha Hn San.

 

Hnh ảnh bi thơ đẹp v thi vị qu! Trải qua 13 thế kỷ,  hai  bi thơ tứ tuyệt trn vẫn đầy sức sống, vẫn kiến tạc nn một khng gian hư ảo nhiều chiều, khiến người đọc như thấy được một phong cảnh trời nước hữu tnh, mnh mng từ thnh C T ra tới cha Hn Sơn. Hnh ảnh con đ, dng sng với nh lửa chi v văng vẳng tiếng quạ ku sương hiện ln vừa nn thơ, vừa thn thuộc. Thế rồi trong ci c tịch khuya khoắt của đm trăng mờ, chợt ngn ln tiếng chung cha vừa thi bnh lại vừa xo động. Những yếu tố đ kết hợp với nhau, cng với những địa danh vng T Chu - Thượng Hải, gieo vo lng người đọc cht g đ huyền thoại, lắng đọng, tất cả đều thanh tao, thơ mộng, thật hạnh phc, thật tuyệt vời

 

 

 

 

 

 

Đm lạnh Đng Nha thnh,  2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2011- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương