Mục Lục
 

  Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Đọc L T Xun
       Nguyễn Đn Huế Trang
  To Qun XNinh Chầu
      
Ngọc Đế

     
 L Thị Lộc
  Cu Đối Mừng XUN
     
 Mục Đồng
  Cu Đối Tết
       Vinh H
 

 

T Xun
 

  Xun VTrn Phố Ninh Ha
     
 Tường Hoi
 
 Xun Chớm
     
 Vinh H
 
 Chc Xun Đầu Năm
     
 L H
 
 Mừng Xun
       Nguyn Kim
 
 Mừng Xun Tn Mo
      
Mừng Xun Mới

     
 Nguyễn Liệp
 
 Xun Đi Cha LPhật
      
Xun Viễn X

     
 L Văn Ng
 
 Xun Nhớ
     
 Thi Thi
 
 Đn Xun
     
 Hoi Thu
 
 Xun VHai Phương
       Ng Trưởng Tiến
 
 Cn NMa Xun
       Lương M Trang
  Ma Xun Đi L Cha
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
Chc Mừng Tết Tn Mo
      
Năm 2010

     
 Du Sơn Lng T
  Những Sắc Hoa Ma Xun

     
 Tiểu Vũ Vi


T
ết Qu Nh  Gi Bnh
   
  Lan Đinh
 
C Một Ma Xun N Thế

     
 L Thị Ngọc H
  Bữa Cơm Chiu 30 Tết Của
      
M

   
  Nguyễn YLang
  Xun Qu Hương

     
 Phạm Thanh Phong
  Tn - Mo...

     
 Phi - Rm
  Tết V Tuổi T

     
 Lương LBch San

 

Tết Hải Ngoại  Đn Tết Việt Nam Tại
      
Toronto V San Jose

     
 Trần Ngọc Chnh
 
 Tm Xun
       Nguyn Kim 

Văn Ha
Dn Gian  Tục L Tết
     
 Trần Ngọc Chnh
 
Phỉnh

      
Nguyễn Thị Tuyết Mai
  p Ngoi

     
 Nguyễn Thục

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Hội Đồng Hương NH-DM,
      
Nơi Nhn Lại Một Thời...

      
Nguyễn H Bảo
 
Đại Hội - Tiểu Hội

     
Topa Panning

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     Hải Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi - Rm


 

Hoa Xun
N
gy Tết
 

  Hnh nh Xun
     
 SXương Hải
 

 

TVui
 


 
 Con Mo Tro Cy Cau
       Nam Kha
 
 Nhậu Một Mnh
       Phạm Thanh Phong
 
 Chung V Chung Chồng
       Mai Thi Vn Thanh
 
 Chất Vấn Ngọc Hong
       Dương Cng Thi
 
Đốt Trng Pho Chuột
      
Mừng Nh Mẹo

       T Trinh
 
Mo Ngao Lật ĐLoi
      
Cọp D

       T Trinh

 

 

Ca Ht/Nhạc
 


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Thu Thủy, Lan Đinh
      
Thanh Nhn, L H
 
Tn Cổ: Khng Tn

      
Nguyễn Hương
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: PHỈNH
     
Nguyễn Văn Thnh

 

 

Tn Gio

 

  KNiệm Chuyến Du Xun
      
Đ Lạt

       Đinh Hữu n
 
 

 

Năm Tn Mo
N
i Chuyện Mo

 

  Ba Chị EmTuổi Mo
       LThanh Cư
 
Tn Ngẫu VLoi Mo Cho
      
Năm Mới

       Trần Việt Hải
 
Năm Mo Tản Mạn VMo
       Vinh H
  NPhụng T
       Trần Thị Phong Hương
 
Nỗi Niềm Năm Con Thỏ
       Thục Minh
 
Tản Mạn V Tết Tn Mo
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 


  Ma Xun No Trn Qu
      
Hương

       T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-415
       Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-57
     
 Vũ Tiến Phi
 
Hạnh X
       Nguyễn Văn Ph
 
NPhc
      
L Phụng
 
Tết Nhất
     
 Nguyễn Hữu Quang
 


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Đi Tm S Thật
      
Tm Đoan
 
Chăm Sc Người Cao Tuổi

      
BS ĐHồng Ngọc
  Ngy Tết Ti Đi Nằm Viện

      
Phan Nho      
  Tm Bnh Thế Giới Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
  S Mạng

      
Nguyễn Tnh

 


Văn Ha
m Thực
 
 Mn Chay Ngy Tết
     
 L Thị Đo
 
 Đừng Qun X Lch Xoong
       Việt Hải
 
 Lucky Money
       Đinh Thị Lan
 
 Kim Chi Hn Quốc
       Hong Lan
 
 Rau Muống Ngm Chua
       Hong Lan
 
 Thịt Quay Kho Dưa Cải Chua
       Hong Lan
 
 Đậu H Trứng
       Nguyễn Y Lang
 
Bnh Tt Ti Gi...

     
 Phi - Rm

Sức Khỏe

      

 
Vim Gan Siu Vi B

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

 

Ti Nguyn

 


 
 Nghề Dệt L Buồm
       Dương Cng Thi
 
 Ruộng Muối Hn Khi
       L Ph Thọ

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 Con Mo Mun Nơi
     
Lăng B V

      
Quch Giao
  Hn Vọng Phu

      
L Văn Ng
  Phủ Ninh Ha

      
L Văn Ng
  Bưởi Tri Ma

      
Dương Cng Thi

 Viết v
ninh-hoa.com  T Xun
     
 Lương LHuyền Chiu
 
 Ninh Ha Xa M Gần
       Phan Trang Hy 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

  Một Ma Xun Vắng
      
Cnh Mai

       Trần H Thanh
 
 K c
       Lin Trạch

 

Cc Trường Khc


 
Ti Đi Giữa Trời Bồi Hồi

     
 Lương LHuyền Chiu
 
Bến Sng Xưa

     
 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 


 

Thi Nhạc
Giao Duyn
 


 
Ninh Ha, Ninh Ha

     
 LMST-Thơ: LL Huyền Chiu

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
 Ngy Xun Ni Chuyện
     
Trầu Cau

       Nguyễn Tấn Ka
 
 SC Đơn V Kht Vọng
      
Đợi Chờ...Trong Thi Phẩm
      
BẾN ĐỢI

       L Min Khương
 
 Đọc BẾN ĐỢI 2 Của
      
Kim Thnh V TT Ph Sĩ

       Trần Bnh Nam
 
 Tt Nước Đầu Đnh
       Phạm Thị Nhung
 
 MXun Mạn Hứng
       Dương Anh Sơn
 
 Xun Tiu L Thứ
       Dương Anh Sơn
  Giai Thoại Bi T Phong
      
Kiều D Bạc

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Của T

      
Nguyễn Tnh
 
 Ma Xun V Thi Ca
       Người XVạn
  DKhc Tnh Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 


T
ưởng Niệm

 

  Anh Ơi, Đừng Đi
       Nguyễn Thị Thu

 T
 


 
 Giao Thừa
       Đinh Hữu n
 
 Gởi Bạn Thn
       Dương Cng Bản
 
 Ging T Khắc Họa
       Nguyễn Thị Bảy
 
 Tnh Biển
       Thanh Bnh
  Viết Cho Anh

      
L Tấn Cam
 
 Hai Chiếc o
       Nguyn Chất
 
 Tnh Yu Buổi Sng
       Trần Thị Chất
 
 Đổi Thay
       Hương Đi
 
 Cuối Trời
       Hương Đi
 
 Sầu Đng
     
 L Thị Đo
 
 TChờ Xun
       Trần Minh Hiền
 
 Tiễn Con
       Nguyễn Thị Tuyết Hoa
 
 Bềnh Bồng Đn Xun
       Tường Hoi
 
 The Poem Of NumBer 5
      
And Number 6

       Vinh H
  Nem Chua Ninh Ha

      
Nguyễn Thế Huy
  V!

      
Nguyễn Hương
 
 Xun G Cửa
       Quỳnh Hương
 
 Ninh Ha Ti Mơ
       Phan Trang Hy
 
 Thị Trấn Bằng Lăng Tm
       Nguyễn Tấn Ka
 
 Xun Trở V
       Nam Kha
 
 Ta Muốn Hỏi
       Nguyễn Y Lang
 
 Cha Xun C Biết?
      
Hồn Nhin

       Nguyễn Liệp
 
 Xun Nồng
       Đm Thị Ngọc L
 
 Su Bi T Xun
       Nguyễn Thị Khnh Minh
  Tnh T

      
L Văn Ng
 
 Cy CCũng Vui Ly
       NNguyệt
 
 Chm T
       NNguyệt
  Xun Nhớ M

      
Phan Nho 
 
 Ta V Đm 30
       Phan Tưởng Niệm
 
 TXun Cho Con
       Phan Tưởng Niệm    
 
Ni C Tin

      
Nguyễn Hong Phi
 
 Điệp Khc Ma Xun
       Bch Phượng
 
 Dĩ Vng Ma Xun
       Nguyễn Qun
 
 Hạnh Phc Ma Xun
       Nguyễn Qun
  Tranh C Hương

      
NhQu
  Đ Vng

      
C Kim Thnh
  Thuở y Học Tr

      
C Kim Thnh
  Xun Phai

      
V Ngọc Thnh
  Ma Xun Nhớ M

      
Trần Đnh Thọ
 
 Anh L Ma Xun
       Hoi Thu
 
 Em Khng V
       Nguyễn Thị Thu (VN)
 
 Nhớ Qu
       Ng Trưởng Tiến
 
 Sầu Tha Hương
       Nguyễn Tnh
  Nỗi Nhớ...Ma Xun
       Hong Trang
  Xun Chưa Trọn Vẹn
       Nguyễn Thị Tri
 
 Thềm Xun Luyến Mộng
       Du Sơn Lng T
 
 Xun Viễn Vọng
       Du Sơn Lng T
 
 M Xun Hoi Cảm
       Tiểu Vũ Vi

 


Văn

 

  Đi Qua Ngy Ging Bo
       L Thị MChu
  Những Nghĩ Vụn Cuối Năm

      
Việt Hải
 
 Giữ Lấy Ma Xun

      
Cao Minh Hưng
 
 Người Thầy Dạy Bp B
       Phan Trang Hy
 
 Nẻo V
       Đinh Thị Lan
 
 Nhanh Qu Những Ma
      
Xun

       L Thị Lộc
 
 Chuyện KTrong Ngy
      
Xun

      
Thục Minh
  Bạch Miu   

      
Topa Panning
  Khc Loanh Quanh   

      
L Văn Quốc
 
 Bếp Lửa Chiều Đng   

      
Trương Thanh Sơn
  Chuyện Đầu Năm

      
Lm Minh Ti
 
 Đi Qua Những Bnh Yn
      
Hoa Cc

      
Nguyễn Hữu Ti
  Mỗi Đ Xun V

      
Thi Thi
  Hạt Bụi Trong Tim

      
Tiểu Thu
 
Một Bng Hồng Cho Đại Hội
      
Thụ Nhn 2010 Tại c

      
Người XVạn
 
Chuyện Xm Cầu G
      
Nguyễn Thị Cẩm Vn

 


 

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 


 

 

Tranh: LL Huyền Chiu

 

 

 Ngũ phụng thư

 

                                         

Đ

ang đứng nơi bếp kho c th b Năm nghe tiếng con mo tam thể ku khẩn cấp. Đon rằng mo sắp đẻ nn b cẩn thận tắt bếp ga v bước ln nh trn tm kiếm con mo. Trong gian phng thờ, con mo đang lục tung thng sch để cạnh bn thờ. Vừa co vừa ku meo meo tha thiết.

 

B Năm ci xuống xoa nhẹ vo lưng con mo u yếm bảo.

- Con khng được sinh ở chỗ ny.

 

Rồi b ẳm con mo xuống dưới nh. Năm ngoi mo đ sinh một lần rồi. Gần đến ngy sinh n đi mất tăm biền biệt. Vi ngy sau th n tha về 5 ch mo con chưa mở mắt. Mẹ con n được nằm nơi ci thng sữa lt giấy bo k ở dưới gậm bn cuối phng ăn m b Năm đ lt sẵn để chờ n đẻ. Khng sinh tại chỗ th dng lm ổ nui con. Khi mo con khn lớn, chng lần lượt ra đi theo những người quen thn của chủ hoặc bạn hng xm. Chỉ cn lại một mẹ, một con.

 

Khi mo mẹ đau đẻ mo con cứ quanh quẩn bn cạnh. Mẹ ku con cũng ku. Tiếng mẹ thiết tha khẩn cấp, tiếng con dịu dng u yếm. Ẳm con mo trn tay, nhn ci bụng to tướng phnh ln xẹp xuống b Năm chắc chắn l mo sắp sinh, nn vội đi tm ci thng sữa năm ngoi. Trong chốc lt th xong ci ổ cho mo. Con mo mẹ nhẹ nhng bước vo ổ, im lặng nằm thim thiếp. Một lt sau n lại bước ra, đi quanh quẩn bn cạnh b Năm.

B vuốt ve u yếm :

- Cố gắng sinh cho mau. Năm nay c b bn cạnh.

 

Con mo lại bước chn vo ổ, yn lặng nằm nghing nghing ngoi đầu nhn chủ, đi mắt dịu dng. B Năm đưa tay xoa nhẹ ln đầu mo.

Bỗng nhin, đang ở thế nằm co quắp, con mo duổi thẳng mnh ra, mắt nhắm nghiền lại. Chiếc bụng to phnh ln xẹp xuống. Ton thn run sẽ sẽ như quằn dưới cơn đau. B Năm hai bn tay m lấy đầu mo miệng thốt ra những lời u yếm.

- Rng ln con !

 V con mo con đầu tin xuất hiện.

 

Nhỏ nhoi, ướt t nhưng cựa quậy rất mạnh. Con mo mẹ dường như hết đau quay đầu th lưỡi liếm khắp mnh con. Tnh mẹ con biểu lộ trong cử chỉ u yếm ny. Mo con chui đầu vo cổ mẹ, mắt nhắm nghiền. Mo mẹ lin tiếp liếm lng cho con. Những tiếng ku meo meo đau đớn lc chưa sinh khng cn nữa. Đang chăm sc cho con bỗng nhin con mo mẹ rướn mnh để mặc con chui vo bụng tm v, đi mắt lim dim, bụng phnh to ra v cong lưng lại.

Sinh tiếp đứa con thứ hai.

 

Mo mẹ lại nằm thim thiếp. Rồi hai nhc mo nữa cho đời. Mo mẹ lại bắt đầu liếm lng cho con. Chiếc lưỡi đỏ nhỏ nhắn lướt nhẹ nhng u yếm trn lưng, trn bụng từng đứa con một. Một lt sau mo mẹ lại yn lặng đắm mnh vo giấc ngủ. Ngủ như mo, trng thật l an lnh. Dng nằm v nt mặt bnh yn tỉnh lặng. B Năm như được truyền hơi ấm trong lng như nhn thấy tnh yu thương của mo mẹ. Tnh mẹ thương con trong khi sinh đẻ l bản chất qu đẹp của mun loi v được biểu lộ sinh động nhất l loi mo. Sinh con rồi nui con, tnh thương lun lun su đậm.

 

Những con mo con lng đ kh v bắt đầu b vo lng mẹ tm v. Mắt tuy nhắm nghiền song chng vẫn tm ra v mẹ rất dễ dng. Một lt sau, ch mo con cuối cng mới ra đời. Bn cạnh km một ci nhau đỏ hon hỏn. Mo mẹ vẫn u yếm liếm lng cho con. B Năm hỏi ng Năm đang ngồi bn cạnh xem c phải l ci nhau mo hay khng?

- C lẽ l nhau mo v n ra cng một lượt với ch mo cuối cng. Tuy nhin thường th nhau bị mo mẹ nuốt đi sau khi mo mẹ liếm đứt để tch rời nhau với con. Con mo ny n khng ăn nhau chắc l n để dnh lm qu biếu cho b đở đẻ cho n đấy!

ng Năm vừa cười vừa ni đa.

 

B Năm u yếm vuốt lưng con mo mẹ:

- Cảm ơn con.

Con mo mẹ ngừng u yếm liếm lng cho con, quay đầu nhẹ nhng liếm bn tay b Năm như biểu lộ tấm lng biết ơn với người chủ.

B Năm đi tm một lọ nước yến đ dng, đổ rượu chn mươi độ vo để ngm nhau mo.

Nhau mo đỏ hồng khng đồng đều. C vi tia mu đen cuộn khc nơi cuốn nhau.

 

Niềm vui đ nảy nở trong lng b Năm: đy l lần đầu tin b được chứng kiến con mo nui trong nh sanh nở. Năm ngoi đ bỏ nh đi sinh nơi khc. Năm nay lại ku gọi như cầu cứu đến b v b đ trực tiếp chăm nom cho n sinh đẻ. Chăm sc cho mo đẻ khng kh khăn v tốn km. Bằng tấm lng yu thương người đ chăm sc cho con vật dịu dng u yếm. Tnh thương gy nn lng người v vật quyến luyến nhau.

Lũ mo con được mẹ sinh vo cuối năm Canh Dần để đn cho xun Tn Mo.

 

Ngoi sn, khm thiết mộc lan lại trổ hoa, năm nhnh năm chm hoa.

- Trong nh con meo tam thể vừa sinh Ngũ long cng cha, b Năm tươi cười với chồng.

- Ngoi sn khm thiết mộc lan bừng nở Ngũ Phụng Thư, ng Năm gật g cng vợ.

Ma xun sắp đến. Bầu trời ấm p, xanh trong.

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Phong Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2011- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương