Mục Lục
 

  Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Đọc L T Xun
       Nguyễn Đn Huế Trang
  To Qun XNinh Chầu
      
Ngọc Đế

     
 L Thị Lộc
  Cu Đối Mừng XUN
     
 Mục Đồng
  Cu Đối Tết
       Vinh H
 

 

T Xun
 

  Xun VTrn Phố Ninh Ha
     
 Tường Hoi
 
 Xun Chớm
     
 Vinh H
 
 Chc Xun Đầu Năm
     
 L H
 
 Mừng Xun
       Nguyn Kim
 
 Mừng Xun Tn Mo
      
Mừng Xun Mới

     
 Nguyễn Liệp
 
 Xun Đi Cha LPhật
      
Xun Viễn X

     
 L Văn Ng
 
 Xun Nhớ
     
 Thi Thi
 
 Đn Xun
     
 Hoi Thu
 
 Xun VHai Phương
       Ng Trưởng Tiến
 
 Cn NMa Xun
       Lương M Trang
  Ma Xun Đi L Cha
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
Chc Mừng Tết Tn Mo
      
Năm 2010

     
 Du Sơn Lng T
  Những Sắc Hoa Ma Xun

     
 Tiểu Vũ Vi


T
ết Qu Nh  Gi Bnh
   
  Lan Đinh
 
C Một Ma Xun N Thế

     
 L Thị Ngọc H
  Bữa Cơm Chiu 30 Tết Của
      
M

   
  Nguyễn YLang
  Xun Qu Hương

     
 Phạm Thanh Phong
  Tn - Mo...

     
 Phi - Rm
  Tết V Tuổi T

     
 Lương LBch San

 

Tết Hải Ngoại  Đn Tết Việt Nam Tại
      
Toronto V San Jose

     
 Trần Ngọc Chnh
 
 Tm Xun
       Nguyn Kim 

Văn Ha
Dn Gian  Tục L Tết
     
 Trần Ngọc Chnh
 
Phỉnh

      
Nguyễn Thị Tuyết Mai
  p Ngoi

     
 Nguyễn Thục

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Hội Đồng Hương NH-DM,
      
Nơi Nhn Lại Một Thời...

      
Nguyễn H Bảo
 
Đại Hội - Tiểu Hội

     
Topa Panning

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     Hải Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi - Rm


 

Hoa Xun
N
gy Tết
 

  Hnh nh Xun
     
 SXương Hải
 

 

TVui
 


 
 Con Mo Tro Cy Cau
       Nam Kha
 
 Nhậu Một Mnh
       Phạm Thanh Phong
 
 Chung V Chung Chồng
       Mai Thi Vn Thanh
 
 Chất Vấn Ngọc Hong
       Dương Cng Thi
 
Đốt Trng Pho Chuột
      
Mừng Nh Mẹo

       T Trinh
 
Mo Ngao Lật ĐLoi
      
Cọp D

       T Trinh

 

 

Ca Ht/Nhạc
 


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Thu Thủy, Lan Đinh
      
Thanh Nhn, L H
 
Tn Cổ: Khng Tn

      
Nguyễn Hương
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: PHỈNH
     
Nguyễn Văn Thnh

 

 

Tn Gio

 

  KNiệm Chuyến Du Xun
      
Đ Lạt

       Đinh Hữu n
 
 

 

Năm Tn Mo
N
i Chuyện Mo

 

  Ba Chị EmTuổi Mo
       LThanh Cư
 
Tn Ngẫu VLoi Mo Cho
      
Năm Mới

       Trần Việt Hải
 
Năm Mo Tản Mạn VMo
       Vinh H
  NPhụng T
       Trần Thị Phong Hương
 
Nỗi Niềm Năm Con Thỏ
       Thục Minh
 
Tản Mạn V Tết Tn Mo
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 


  Ma Xun No Trn Qu
      
Hương

       T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-415
       Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-57
     
 Vũ Tiến Phi
 
Hạnh X
       Nguyễn Văn Ph
 
NPhc
      
L Phụng
 
Tết Nhất
     
 Nguyễn Hữu Quang
 


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Đi Tm S Thật
      
Tm Đoan
 
Chăm Sc Người Cao Tuổi

      
BS ĐHồng Ngọc
  Ngy Tết Ti Đi Nằm Viện

      
Phan Nho      
  Tm Bnh Thế Giới Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
  S Mạng

      
Nguyễn Tnh

 


Văn Ha
m Thực
 
 Mn Chay Ngy Tết
     
 L Thị Đo
 
 Đừng Qun X Lch Xoong
       Việt Hải
 
 Lucky Money
       Đinh Thị Lan
 
 Kim Chi Hn Quốc
       Hong Lan
 
 Rau Muống Ngm Chua
       Hong Lan
 
 Thịt Quay Kho Dưa Cải Chua
       Hong Lan
 
 Đậu H Trứng
       Nguyễn Y Lang
 
Bnh Tt Ti Gi...

     
 Phi - Rm

Sức Khỏe

      

 
Vim Gan Siu Vi B

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

 

Ti Nguyn

 


 
 Nghề Dệt L Buồm
       Dương Cng Thi
 
 Ruộng Muối Hn Khi
       L Ph Thọ

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 Con Mo Mun Nơi
     
Lăng B V

      
Quch Giao
  Hn Vọng Phu

      
L Văn Ng
  Phủ Ninh Ha

      
L Văn Ng
  Bưởi Tri Ma

      
Dương Cng Thi

 Viết v
ninh-hoa.com  T Xun
     
 Lương LHuyền Chiu
 
 Ninh Ha Xa M Gần
       Phan Trang Hy 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

  Một Ma Xun Vắng
      
Cnh Mai

       Trần H Thanh
 
 K c
       Lin Trạch

 

Cc Trường Khc


 
Ti Đi Giữa Trời Bồi Hồi

     
 Lương LHuyền Chiu
 
Bến Sng Xưa

     
 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 


 

Thi Nhạc
Giao Duyn
 


 
Ninh Ha, Ninh Ha

     
 LMST-Thơ: LL Huyền Chiu

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
 Ngy Xun Ni Chuyện
     
Trầu Cau

       Nguyễn Tấn Ka
 
 SC Đơn V Kht Vọng
      
Đợi Chờ...Trong Thi Phẩm
      
BẾN ĐỢI

       L Min Khương
 
 Đọc BẾN ĐỢI 2 Của
      
Kim Thnh V TT Ph Sĩ

       Trần Bnh Nam
 
 Tt Nước Đầu Đnh
       Phạm Thị Nhung
 
 MXun Mạn Hứng
       Dương Anh Sơn
 
 Xun Tiu L Thứ
       Dương Anh Sơn
  Giai Thoại Bi T Phong
      
Kiều D Bạc

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Của T

      
Nguyễn Tnh
 
 Ma Xun V Thi Ca
       Người XVạn
  DKhc Tnh Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 


T
ưởng Niệm

 

  Anh Ơi, Đừng Đi
       Nguyễn Thị Thu

 T
 


 
 Giao Thừa
       Đinh Hữu n
 
 Gởi Bạn Thn
       Dương Cng Bản
 
 Ging T Khắc Họa
       Nguyễn Thị Bảy
 
 Tnh Biển
       Thanh Bnh
  Viết Cho Anh

      
L Tấn Cam
 
 Hai Chiếc o
       Nguyn Chất
 
 Tnh Yu Buổi Sng
       Trần Thị Chất
 
 Đổi Thay
       Hương Đi
 
 Cuối Trời
       Hương Đi
 
 Sầu Đng
     
 L Thị Đo
 
 TChờ Xun
       Trần Minh Hiền
 
 Tiễn Con
       Nguyễn Thị Tuyết Hoa
 
 Bềnh Bồng Đn Xun
       Tường Hoi
 
 The Poem Of NumBer 5
      
And Number 6

       Vinh H
  Nem Chua Ninh Ha

      
Nguyễn Thế Huy
  V!

      
Nguyễn Hương
 
 Xun G Cửa
       Quỳnh Hương
 
 Ninh Ha Ti Mơ
       Phan Trang Hy
 
 Thị Trấn Bằng Lăng Tm
       Nguyễn Tấn Ka
 
 Xun Trở V
       Nam Kha
 
 Ta Muốn Hỏi
       Nguyễn Y Lang
 
 Cha Xun C Biết?
      
Hồn Nhin

       Nguyễn Liệp
 
 Xun Nồng
       Đm Thị Ngọc L
 
 Su Bi T Xun
       Nguyễn Thị Khnh Minh
  Tnh T

      
L Văn Ng
 
 Cy CCũng Vui Ly
       NNguyệt
 
 Chm T
       NNguyệt
  Xun Nhớ M

      
Phan Nho 
 
 Ta V Đm 30
       Phan Tưởng Niệm
 
 TXun Cho Con
       Phan Tưởng Niệm    
 
Ni C Tin

      
Nguyễn Hong Phi
 
 Điệp Khc Ma Xun
       Bch Phượng
 
 Dĩ Vng Ma Xun
       Nguyễn Qun
 
 Hạnh Phc Ma Xun
       Nguyễn Qun
  Tranh C Hương

      
NhQu
  Đ Vng

      
C Kim Thnh
  Thuở y Học Tr

      
C Kim Thnh
  Xun Phai

      
V Ngọc Thnh
  Ma Xun Nhớ M

      
Trần Đnh Thọ
 
 Anh L Ma Xun
       Hoi Thu
 
 Em Khng V
       Nguyễn Thị Thu (VN)
 
 Nhớ Qu
       Ng Trưởng Tiến
 
 Sầu Tha Hương
       Nguyễn Tnh
  Nỗi Nhớ...Ma Xun
       Hong Trang
  Xun Chưa Trọn Vẹn
       Nguyễn Thị Tri
 
 Thềm Xun Luyến Mộng
       Du Sơn Lng T
 
 Xun Viễn Vọng
       Du Sơn Lng T
 
 M Xun Hoi Cảm
       Tiểu Vũ Vi

 


Văn

 

  Đi Qua Ngy Ging Bo
       L Thị MChu
  Những Nghĩ Vụn Cuối Năm

      
Việt Hải
 
 Giữ Lấy Ma Xun

      
Cao Minh Hưng
 
 Người Thầy Dạy Bp B
       Phan Trang Hy
 
 Nẻo V
       Đinh Thị Lan
 
 Nhanh Qu Những Ma
      
Xun

       L Thị Lộc
 
 Chuyện KTrong Ngy
      
Xun

      
Thục Minh
  Bạch Miu   

      
Topa Panning
  Khc Loanh Quanh   

      
L Văn Quốc
 
 Bếp Lửa Chiều Đng   

      
Trương Thanh Sơn
  Chuyện Đầu Năm

      
Lm Minh Ti
 
 Đi Qua Những Bnh Yn
      
Hoa Cc

      
Nguyễn Hữu Ti
  Mỗi Đ Xun V

      
Thi Thi
  Hạt Bụi Trong Tim

      
Tiểu Thu
 
Một Bng Hồng Cho Đại Hội
      
Thụ Nhn 2010 Tại c

      
Người XVạn
 
Chuyện Xm Cầu G
      
Nguyễn Thị Cẩm Vn

 

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

Chuyện Xm Cầu Gỗ

Nguyễn Thị Cẩm Vn
 

Tranh: LL Huyền Chiu

X

 

m ti ở, muốn đi chợ phải đi qua chiếc cầu bằng gỗ, v thế m người ta đặt tn cho xm l Xm Cầu gỗ. chiếc cầu ny về phần mĩ quan chả c g đẹp v ấn tượng trong lng mọi nhưng với ti, chiếc cầu gỗ ấy đ gắn liền với cả tuổi thơ v cho ti biết bao kỉ niệm.

 

Thực tại cuộc đời ti khng c g vui, ngược lại chỉ ton những chuỗi ngy buồn chn. V thế m ti chỉ thch sống lại những g thuộc về k ức, sống với ci thời hồn nhin, v tư v đầy thơ mộng ti thch quậy ph, chọc ghẹo người khc nn bạn từ trong xm đến trường học ti chỉ thch kết bạn với nam m thi.

 

Đến ma h l những thng ngy hạnh phc nhất của ti,vui chơi thỏa thch m khng phải lo về bi vở. cơm trưa xong m ti v anh chị đ ln gường ng lưng v ti cũng vậy. nhưng chờ khi m ti ngủ say ti lại rn rn xuống gường, chuồng ra khỏi nh v bắt đầu tập trung lũ quỷ lại by tr ph phch. Xm cầu gỗ c cha Minh Hương, trong sn cha c hai cy khế chua, chng ti chia phe tro ln cy đnh trận. vũ kh chiến đấu của chng ti chnh l những tri khế. Hai bn lấy khế chọi nhau tơi bời, nghĩ m tội nghiệp cho những cy khế bị te tua. Lc ny ng Ba giữ cha đang nghỉ trưa, nghe tiếng ồn o xch cy ra nạp chng ti chạy trối chết. buồn cười nhất l thằng bạn trong nhm sợ qu phng từ trn xuống đất m ai ngờ ci quần đi cn mắc phải trn cnh khế gy lm ci tẹt rch từ trn lưng xuống ống như mặc vy vậy. vừa sợ,vừa mắc cười, chng ti chạy thot ra cổng rồi ngồi cười một bữa vỡ bụng.

 

Trong cha cỏn c một cy v sữa, đến ma v sữa c tri l ng Ba cha lại khổ với chng ti. Ban ngy th để xem cnh no c quả chin, tối đến xch đn đi ăn trộm. ma h tri cy bn đầy chợ, m ti mua về no l xoi chn, v sữa, mt, chm chm nhưng ti chẳng thấy ngon bằng ăn trộm. mới hi được hai ba tri v sữa m tm chn đứa ginh nhau ăn, đứa ny vừa bỏ vo miệng th đứa khc ko ra, tranh nhau cạp, miệng mồm đứa no đứa nấy dnh đầy mủ như vẽ ru. Nghĩ lại thấy thương ng Ba cha, thấy v sữa chn chưa kịp hi th đ mất. c lần ng lấy giấy đỏ viết ln đầy chữ tu rồi dn ln cy c dọa yểm ba cho chng ti sợ. Ba ngy kế đ chng ti khng ln cha khng phải v sợ ci ba đ m để cho v sữa chn rộ, lm thịt một lần cho sướng, phần ng Ba cha từ lc yểm ba ln yn tm lắm, khng thấy bong dng chng ti mấy ngy liền ng nghĩ ba mnh c hiệu nghiệm, khng ngờ đến ngy thứ 4 th lũ quỷ đ hạ l ba để xuống gốc cy rồi tro ln cy lm sạch v sữa. giờ ngồi nghĩ lại ci thời ấy m thắc cười, con gi chi m ph dữ dậy. by giờ nếu biết con mnh như vậy chắc chắn sẽ bị ăn đn, về nh ti ngoan lắm, học hnh đng hong, cng việc đu vo đấy, ti chưa bị la về những việc đ bao giờ. V thế M ti đu c ngờ rằng con gi b lại quậy như vậy.

Ci thời ấy đu phải c internet như by giờ, thnh ra con nt chỉ biết tập trung nghịch ph, tuy ph phch nhưng tm hồn lun trong sng, lnh mạnh. ở thời văn minh như by giờ, con nt khng được như chng ti ngy xưa, suốt ngy chỉ biết chơi game, chat chit thu đm, hư hỏng hết. Ngy no chng ti khng nghịch l ăn khng ngon, ngủ khng yn.

 

C lần vo ngy rằm, nh b hai ở xm trn cng, b by một mm tri cy ra trước nh, b thấp nhangn vi vi ci rồi quay lưng vo nh. lũ c hồn sống chng ti bợ hết tri cy chạy đến cầu Gỗ chia nhau ăn. B hai chờ tn nhang rồi đi ra th chỉ thấy ci mm v bt nhang, b chửi vang cả xm. Biết l chửilũ c hồn sống chng ti nhưng c bắt quả tan đu m sợ, chng ti cng thấy vui, ngồi trn cầu vừa ăn vừa thỏa ch.

 

Những ngy chuẩn bị thi chuyển cấp, chng ti tập trung lại học thi cả đm, đến ba giờ sng buồn ngủ qu lại by tr ăn trộm dừa. trước nh ti c hai cy dừa lại khng hi lại thch hi trộm của người khc vui hơn. Một đứa tro ln cy, 4 đứa ở dưới mỗi đứa cầm một gc mền căng ra để hứng dừa khng gy tiếng động. bảy đứa lm sạch buồng dừa 15 tri no căng bụng. ăn xong bỏ vỏ dừa lại đầy sn nh người ta rồi đi về. sng dậy chủ nh chủi ỏm tỏi, chửi như ch sủa ma, chng ti th cứ bnh chn như vại.

Xm cầu gỗ by giờ khng cn như xưa nữa, sống khng đon kết, nh ai nấy sống. lớp gi đ theo ng, theo b đi hết, cn đm bạn trạc tuổi như ti c đứa mất tch trong thời loạn, c đứa lại đi xa vng tri đất, số cn lại đ lập gia đnh, đi lm ăn xa như ti by giờ.

 

Thỉnh thoảng về lại qu, đi ngang qua chiếc cầu ngy xưa giờ khng cn nữa. Thấy cũng buồn v nhớ nhớ. Cha Minh Hương vẫn cn đ, nhưng hng qun mọc ln che khuất cha. Ngi cha nhỏ nằm c quạnh pha sau thật khim tốn. ti hỏi thăm về ng Ba, mọi người ni ng đ mất gần chục năm rồi. ti thấy buồn v đ lm những điều c lỗi với ng, ti đứng trầm ngm nhn vo cha như trong lng muốn ng Ba tha thứ cho chng ti, những đứa trẻ tinh nghịch đ lm ng phiền lng.

 

 

 

 NGUYỄN THỊ CẨM VN

1/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2011- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương