Mục Lục
 

  Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Đọc L T Xun
       Nguyễn Đn Huế Trang
  To Qun XNinh Chầu
      
Ngọc Đế

     
 L Thị Lộc
  Cu Đối Mừng XUN
     
 Mục Đồng
  Cu Đối Tết
       Vinh H
 

 

T Xun
 

  Xun VTrn Phố Ninh Ha
     
 Tường Hoi
 
 Xun Chớm
     
 Vinh H
 
 Chc Xun Đầu Năm
     
 L H
 
 Mừng Xun
       Nguyn Kim
 
 Mừng Xun Tn Mo
      
Mừng Xun Mới

     
 Nguyễn Liệp
 
 Xun Đi Cha LPhật
      
Xun Viễn X

     
 L Văn Ng
 
 Xun Nhớ
     
 Thi Thi
 
 Đn Xun
     
 Hoi Thu
 
 Xun VHai Phương
       Ng Trưởng Tiến
 
 Cn NMa Xun
       Lương M Trang
  Ma Xun Đi L Cha
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
Chc Mừng Tết Tn Mo
      
Năm 2010

     
 Du Sơn Lng T
  Những Sắc Hoa Ma Xun

     
 Tiểu Vũ Vi


T
ết Qu Nh  Gi Bnh
   
  Lan Đinh
 
C Một Ma Xun N Thế

     
 L Thị Ngọc H
  Bữa Cơm Chiu 30 Tết Của
      
M

   
  Nguyễn YLang
  Xun Qu Hương

     
 Phạm Thanh Phong
  Tn - Mo...

     
 Phi - Rm
  Tết V Tuổi T

     
 Lương LBch San

 

Tết Hải Ngoại  Đn Tết Việt Nam Tại
      
Toronto V San Jose

     
 Trần Ngọc Chnh
 
 Tm Xun
       Nguyn Kim 

Văn Ha
Dn Gian  Tục L Tết
     
 Trần Ngọc Chnh
 
Phỉnh

      
Nguyễn Thị Tuyết Mai
  p Ngoi

     
 Nguyễn Thục

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Hội Đồng Hương NH-DM,
      
Nơi Nhn Lại Một Thời...

      
Nguyễn H Bảo
 
Đại Hội - Tiểu Hội

     
Topa Panning

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     Hải Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi - Rm


 

Hoa Xun
N
gy Tết
 

  Hnh nh Xun
     
 SXương Hải
 

 

TVui
 


 
 Con Mo Tro Cy Cau
       Nam Kha
 
 Nhậu Một Mnh
       Phạm Thanh Phong
 
 Chung V Chung Chồng
       Mai Thi Vn Thanh
 
 Chất Vấn Ngọc Hong
       Dương Cng Thi
 
Đốt Trng Pho Chuột
      
Mừng Nh Mẹo

       T Trinh
 
Mo Ngao Lật ĐLoi
      
Cọp D

       T Trinh

 

 

Ca Ht/Nhạc
 


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Thu Thủy, Lan Đinh
      
Thanh Nhn, L H
 
Tn Cổ: Khng Tn

      
Nguyễn Hương
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: PHỈNH
     
Nguyễn Văn Thnh

 

 

Tn Gio

 

  KNiệm Chuyến Du Xun
      
Đ Lạt

       Đinh Hữu n
 
 

 

Năm Tn Mo
N
i Chuyện Mo

 

  Ba Chị EmTuổi Mo
       LThanh Cư
 
Tn Ngẫu VLoi Mo Cho
      
Năm Mới

       Trần Việt Hải
 
Năm Mo Tản Mạn VMo
       Vinh H
  NPhụng T
       Trần Thị Phong Hương
 
Nỗi Niềm Năm Con Thỏ
       Thục Minh
 
Tản Mạn V Tết Tn Mo
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 


  Ma Xun No Trn Qu
      
Hương

       T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-415
       Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-57
     
 Vũ Tiến Phi
 
Hạnh X
       Nguyễn Văn Ph
 
NPhc
      
L Phụng
 
Tết Nhất
     
 Nguyễn Hữu Quang
 


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Đi Tm S Thật
      
Tm Đoan
 
Chăm Sc Người Cao Tuổi

      
BS ĐHồng Ngọc
  Ngy Tết Ti Đi Nằm Viện

      
Phan Nho      
  Tm Bnh Thế Giới Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
  S Mạng

      
Nguyễn Tnh

 


Văn Ha
m Thực
 
 Mn Chay Ngy Tết
     
 L Thị Đo
 
 Đừng Qun X Lch Xoong
       Việt Hải
 
 Lucky Money
       Đinh Thị Lan
 
 Kim Chi Hn Quốc
       Hong Lan
 
 Rau Muống Ngm Chua
       Hong Lan
 
 Thịt Quay Kho Dưa Cải Chua
       Hong Lan
 
 Đậu H Trứng
       Nguyễn Y Lang
 
Bnh Tt Ti Gi...

     
 Phi - Rm

Sức Khỏe

      

 
Vim Gan Siu Vi B

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

 

Ti Nguyn

 


 
 Nghề Dệt L Buồm
       Dương Cng Thi
 
 Ruộng Muối Hn Khi
       L Ph Thọ

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 Con Mo Mun Nơi
     
Lăng B V

      
Quch Giao
  Hn Vọng Phu

      
L Văn Ng
  Phủ Ninh Ha

      
L Văn Ng
  Bưởi Tri Ma

      
Dương Cng Thi

 Viết v
ninh-hoa.com  T Xun
     
 Lương LHuyền Chiu
 
 Ninh Ha Xa M Gần
       Phan Trang Hy 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

  Một Ma Xun Vắng
      
Cnh Mai

       Trần H Thanh
 
 K c
       Lin Trạch

 

Cc Trường Khc


 
Ti Đi Giữa Trời Bồi Hồi

     
 Lương LHuyền Chiu
 
Bến Sng Xưa

     
 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 


 

Thi Nhạc
Giao Duyn
 


 
Ninh Ha, Ninh Ha

     
 LMST-Thơ: LL Huyền Chiu

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
 Ngy Xun Ni Chuyện
     
Trầu Cau

       Nguyễn Tấn Ka
 
 SC Đơn V Kht Vọng
      
Đợi Chờ...Trong Thi Phẩm
      
BẾN ĐỢI

       L Min Khương
 
 Đọc BẾN ĐỢI 2 Của
      
Kim Thnh V TT Ph Sĩ

       Trần Bnh Nam
 
 Tt Nước Đầu Đnh
       Phạm Thị Nhung
 
 MXun Mạn Hứng
       Dương Anh Sơn
 
 Xun Tiu L Thứ
       Dương Anh Sơn
  Giai Thoại Bi T Phong
      
Kiều D Bạc

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Của T

      
Nguyễn Tnh
 
 Ma Xun V Thi Ca
       Người XVạn
  DKhc Tnh Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 


T
ưởng Niệm

 

  Anh Ơi, Đừng Đi
       Nguyễn Thị Thu

 T
 


 
 Giao Thừa
       Đinh Hữu n
 
 Gởi Bạn Thn
       Dương Cng Bản
 
 Ging T Khắc Họa
       Nguyễn Thị Bảy
 
 Tnh Biển
       Thanh Bnh
  Viết Cho Anh

      
L Tấn Cam
 
 Hai Chiếc o
       Nguyn Chất
 
 Tnh Yu Buổi Sng
       Trần Thị Chất
 
 Đổi Thay
       Hương Đi
 
 Cuối Trời
       Hương Đi
 
 Sầu Đng
     
 L Thị Đo
 
 TChờ Xun
       Trần Minh Hiền
 
 Tiễn Con
       Nguyễn Thị Tuyết Hoa
 
 Bềnh Bồng Đn Xun
       Tường Hoi
 
 The Poem Of NumBer 5
      
And Number 6

       Vinh H
  Nem Chua Ninh Ha

      
Nguyễn Thế Huy
  V!

      
Nguyễn Hương
 
 Xun G Cửa
       Quỳnh Hương
 
 Ninh Ha Ti Mơ
       Phan Trang Hy
 
 Thị Trấn Bằng Lăng Tm
       Nguyễn Tấn Ka
 
 Xun Trở V
       Nam Kha
 
 Ta Muốn Hỏi
       Nguyễn Y Lang
 
 Cha Xun C Biết?
      
Hồn Nhin

       Nguyễn Liệp
 
 Xun Nồng
       Đm Thị Ngọc L
 
 Su Bi T Xun
       Nguyễn Thị Khnh Minh
  Tnh T

      
L Văn Ng
 
 Cy CCũng Vui Ly
       NNguyệt
 
 Chm T
       NNguyệt
  Xun Nhớ M

      
Phan Nho 
 
 Ta V Đm 30
       Phan Tưởng Niệm
 
 TXun Cho Con
       Phan Tưởng Niệm    
 
Ni C Tin

      
Nguyễn Hong Phi
 
 Điệp Khc Ma Xun
       Bch Phượng
 
 Dĩ Vng Ma Xun
       Nguyễn Qun
 
 Hạnh Phc Ma Xun
       Nguyễn Qun
  Tranh C Hương

      
NhQu
  Đ Vng

      
C Kim Thnh
  Thuở y Học Tr

      
C Kim Thnh
  Xun Phai

      
V Ngọc Thnh
  Ma Xun Nhớ M

      
Trần Đnh Thọ
 
 Anh L Ma Xun
       Hoi Thu
 
 Em Khng V
       Nguyễn Thị Thu (VN)
 
 Nhớ Qu
       Ng Trưởng Tiến
 
 Sầu Tha Hương
       Nguyễn Tnh
  Nỗi Nhớ...Ma Xun
       Hong Trang
  Xun Chưa Trọn Vẹn
       Nguyễn Thị Tri
 
 Thềm Xun Luyến Mộng
       Du Sơn Lng T
 
 Xun Viễn Vọng
       Du Sơn Lng T
 
 M Xun Hoi Cảm
       Tiểu Vũ Vi

 


Văn

 

  Đi Qua Ngy Ging Bo
       L Thị MChu
  Những Nghĩ Vụn Cuối Năm

      
Việt Hải
 
 Giữ Lấy Ma Xun

      
Cao Minh Hưng
 
 Người Thầy Dạy Bp B
       Phan Trang Hy
 
 Nẻo V
       Đinh Thị Lan
 
 Nhanh Qu Những Ma
      
Xun

       L Thị Lộc
 
 Chuyện KTrong Ngy
      
Xun

      
Thục Minh
  Bạch Miu   

      
Topa Panning
  Khc Loanh Quanh   

      
L Văn Quốc
 
 Bếp Lửa Chiều Đng   

      
Trương Thanh Sơn
  Chuyện Đầu Năm

      
Lm Minh Ti
 
 Đi Qua Những Bnh Yn
      
Hoa Cc

      
Nguyễn Hữu Ti
  Mỗi Đ Xun V

      
Thi Thi
  Hạt Bụi Trong Tim

      
Tiểu Thu
 
Một Bng Hồng Cho Đại Hội
      
Thụ Nhn 2010 Tại c

      
Người XVạn
 
Chuyện Xm Cầu G
      
Nguyễn Thị Cẩm Vn

 


 

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

Tranh: Họa sĩ Phi-Rm

 

 

TM XUN

Nguyn Kim

 

 

           1/ Ma Xun Ở đu?

                                         

N

 

hững năm cn ở Việt Nam. mỗi lần ma xun sắp đến cảnh vật chung quanh chng ta đều bắt đầu đổi mới. Ma Đng mưa gi lạnh lng qua đi, nh mặt trời tươi sng tỏa rạng sưởi ấm cho mun loi. Cy cối , bng hoa bắt đầu đm chồi nẩy lộc, Quang cảnh phố chợ tưng bừng nhộn nhịp hơn, mọi người đều c vẻ hn hoan chờ đợi một ma xun, một năm mới nhiều hy vọng an vui hạnh phc hơn.

 

Trước Tết vi tuần l cc cha, cc cơ quan, nh cửa, vườn hoa, ai cũng lo sơn qut, sửa soạn lau chi bn thờ,  dọn dẹp mọi thứ trong nh ngoi vườn cho thật sạch sẽ tốt đẹp.

Người lớn trẻ con cũng may o mới, mọi thứ đu mới để đn năm mới. Lời ăn tiếng ni cũng đổi mới lun, khng được ni những lời th tục,cộc cằn,khng giận hờn cải lẫy,những nợ nần năm cũ đều thanh ton hết..Ngay cả những nghĩa trang người ta cũng đi chạp mộ,lm mới cho mồ m ng b được sạch sẽ đẹp đẻ. V chuẩn bị rước ng b tổ tin về ăn tết với con chu.

 

Phong cảnh  ma Xun thật l xinh đẹp:

 

Ngy xun con n đưa thoi. 

Thiều quang chn chục đ ngoi su mươi.

Cỏ non xanh tận chn trời . 

Cnh l trắng điểm một vi bng hoa.

Thanh Minh trong tiết thng ba.

Lễ l tảo mộ hội l đạp thanh.

Gần xa n nức yến oanh..

Chị em sắm sửa bộ hnh du xun
( Nguyễn Du- Kiều)

 

Những chợ Hoa được tổ chức trong những cng vin, khu phố, trưng by đủ loại hoa tươi, những chậu Bonsai lu năm, những cnh hoa Mai hoa Đo cn bpCng đến gần ngy Tết người ta by bn thật nhiều lớn nhỏ, mu sắc đủ loại, người đi mua, đi xem hoa đng đc vui như ngy hội

 

Ngy 23 thng chạp c lễ đưa ng To về Trời, để tu lại với Ngọc Hong Thượng Đế

những g đ xảy ra trong gia đnh, những việc lnh việc dữ đều được trnh tấu r rng minh bạch, do đy Thượng Đế sẽ phn xử , phn định cho cả nh nầy sang năm mới sẽ được hạnh phc may mắn hơn năm trước hay l sẽ gặp tai họa, đau ốm...để chịu hnh phạt về tội c mnh đ lm D thật hay giả, nhưng đy cũng l một phong tục tốt, c mục đch lm cho con người biết sợ nhn quả, c trch nhiệm về những việc lm, lời ni, nghĩ của mnh đối với bạn b, b con, x hội Cho d thế giới văn minh m khng biết lm chủ mnh, khng tin nhn quả, cứ tham lam độc c, đối xử tệ bạc với mọi người th chẳng thể no lm cho gia đnh c hạnh phc v x hội bnh an. Nhn vo thực tế, chng ta thấy x hội cng văn minh, th con người cng xấu xa độc c, cng mất nhn tnh, chỉ tham lam ch kỷ, lo cho mnh m qun đi ci đau khổ của kẻ khc, muốn c hạnh phc an vui khng biết lm sao, khng biết gieo nhn no để gặt quả tốt. V họ v phước khng gặp Phật php, khng biết lm Phước Thiện...cho nn chỉ gặp ton những buồn phiền rắc rối trong cuộc đời khng biết lm sao giải quyếtNhư vậy th họ khng bao giờ c ma Xun thực sự.

 

 

            2/  Ma Xun Mỹ Quốc

 

Chng ti qua Mỹ đ mười năm, đi tm ma xun nhiều nơi từ  Seattle, Washington, Kentucky, Utha, Chicago, Wisconcil v Victoria, Canada Nhưng đến đu cũng thấy người Việt Nam chng ta đn Tết, mừng Xun ngay trong ma Đng của Hoa Kỳ thời tiết nhiều gi mưa lạnh lẽo, c khi cn gặp lc trời mưa tuyết nữaM Tt Ty cũng vậy, dn chng Hoa Kỳ, cũng như dn chu u cũng cho mừng năm mới Dương Lịch trong ma đng lạnh lng như vậy. Bởi thế cho nn nhiều người Việt Nam, nhất l cc người lớn tuổi, mỗi lần Tết đến l cảm thấy buồn b, nhớ nh, nhớ những ngy Tết vui tươi đầm ấm ở qu nh, d phải lo lắng , lm việc nhiều suốt cả đm ngy chuẩn bị cho ngy Tết m nh cửa xm lng đều vui.

  D ngho m vui. Hỏi ai khng h mi cười

 

Cn những ngy Tết, cứ ngồi trong nh ng ra đường thấy bầu trời u m nhiều my, mưa gi lạnh lng, khng đi lại viếng thăm b con bạn b được th ai m khng buồn !

Mặc d cc cha cũng c tổ chức Hội chợ, đn Tết, cng Giao Thừa, ma Ln, ca ht mừng Xun, chc Tết nhưng cũng chỉ vi ngy rồi qua đi, những người cn đi lm việc th c khi khng được nghỉ tết ngy no nữa. Con chu bận đi lm việc th ng b cha mẹ gi yếu cũng khng ai đưa đến cha lễ Phật, cầu nguyện đầu năm

Than i tm trạng của người gi c đơn thật đau buồn nhớ nhung khn xiết:

 

       Ti c chờ đu c đợi đu.

         Ai đem xun lại gợi thm sầu.

         Với ti tất cả đều v nghĩa.

         Tất cả khng ngoi nghĩa khổ đau.

 

  Nghe Tt đến m nghe như Chết đến

Thấy xun sang m cứ ngỡ xun tn! 
( Chế lan Vin )

 

Vậy lm sao để tm thấy ma Xun?

 

3/  XUN  DI LẶC

 

Qu vị c nhn thấy hnh ảnh hay tượng của ngi Di Lặc khng, đm Giao Thừa chng ta sắp lm lễ Va Di Lặc bồ tt đ. Di Lặc hay Di Lạc, nghĩa l chỉ c Vui vẻ hoan hỉ thi, khng bao giờ buồn giận phiền no. Rất c nghĩa khi chng ta đn mừng xun sang tết đến nhằm vo ngy va của vị Phật tương lai l đức Di Lặc bồ tt, hiện đang an tr tại cung trời Đu Suất đợi đến ngy thị hiện xuống trần gian thnh Phật, mở Hội Long Hoa, để gio ha chng sanh. Song cn phải chờ đến hng chục triệu năm nữa mới c Hội Long Hoa. Nhưng theo sự tch th bồ tt Di Lặc đ thị hiện tại Trung Hoa, c tn l Bố Đại Ha Thượng, nghĩa l một vị ha thượng mang ci ti vải lớn, ci bụng thật to, thường đi khất thực ngoi đường ai cho g cũng bỏ hết vo ti vải, gặp trẻ em xm lại th phận pht qu bnh cho một cch vui vẻ, nt mặt lun lun tươi cười hoan hỉ, khng bao giờ lộ vẻ ưu phiền. HAPPY BUDDHA.

 

Chng ta thường thấy hnh tượng ngi ngồi lun lun c su đứa b đeo theo, chng mc mắt, tai,  mũi, miệng, thọc lt, mc rốn.. vậy m ngi vẫn hoan hỉ tươi cười khng la mắng giận hờn trch mc vẫn phn pht qu bnh cho chng n, vui đa với chng, một cch v tư tự tại. Su đứa b đ người ta gọi l Lục Tặc, su thằng giặc tức l su căn của chng ta: Mắt tai mũi lưỡi thn . Khi tiếp xc với su trần: Sắc thanh hương vị xc php, nếu khng tỉnh thức, khng lm chủ được mnh, m chạy theo m say những khoi lạc cảm xc trần tục của hạng phm phu, th sẽ bị sa đọa, chịu nhiều đau khổ, v gy tạo nhiều tội c, như st sanh hại vật, trộm cướp t dm, tham lam, sn hận, ni lo, uống rượu

 

Tri lại nếu l người Phật tử biết tu tập theo lời Phật dạy, biết thương yu gip đỡ mọi loi, biết giữ gn ba nghiệp thn miệng , như vậy l bit gieo hạt giống tốt ắt sẽ gặt được kết quả tốt đẹp trong đời ny v tương lai. Tm hồn trong sạch thanh tịnh th khỏi lo u sợ hi, c đời sống hạnh phc, tức l c ma xun hiện tại khng lệ thuộc vo ma đng hay ma hạ Lun lun hoan hỉ vui tươi như ma Xun Di Lạc. khng mng xun đến hay xun đi.

 

Mạc vị xun tn hoa lạc tận.

Tiền đnh tạc dạ nhất chi Mai.

 

 Cũng c nghĩa l Tm Xun vậy.

 

 

 

NK.

Xun 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2011- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương