Mục Lục
 

  Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Đọc L T Xun
       Nguyễn Đn Huế Trang
  To Qun XNinh Chầu
      
Ngọc Đế

     
 L Thị Lộc
  Cu Đối Mừng XUN
     
 Mục Đồng
  Cu Đối Tết
       Vinh H
 

 

T Xun
 

  Xun VTrn Phố Ninh Ha
     
 Tường Hoi
 
 Xun Chớm
     
 Vinh H
 
 Chc Xun Đầu Năm
     
 L H
 
 Mừng Xun
       Nguyn Kim
 
 Mừng Xun Tn Mo
      
Mừng Xun Mới

     
 Nguyễn Liệp
 
 Xun Đi Cha LPhật
      
Xun Viễn X

     
 L Văn Ng
 
 Xun Nhớ
     
 Thi Thi
 
 Đn Xun
     
 Hoi Thu
 
 Xun VHai Phương
       Ng Trưởng Tiến
 
 Cn NMa Xun
       Lương M Trang
  Ma Xun Đi L Cha
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
Chc Mừng Tết Tn Mo
      
Năm 2010

     
 Du Sơn Lng T
  Những Sắc Hoa Ma Xun

     
 Tiểu Vũ Vi


T
ết Qu Nh  Gi Bnh
   
  Lan Đinh
 
C Một Ma Xun N Thế

     
 L Thị Ngọc H
  Bữa Cơm Chiu 30 Tết Của
      
M

   
  Nguyễn YLang
  Xun Qu Hương

     
 Phạm Thanh Phong
  Tn - Mo...

     
 Phi - Rm
  Tết V Tuổi T

     
 Lương LBch San

 

Tết Hải Ngoại  Đn Tết Việt Nam Tại
      
Toronto V San Jose

     
 Trần Ngọc Chnh
 
 Tm Xun
       Nguyn Kim 

Văn Ha
Dn Gian  Tục L Tết
     
 Trần Ngọc Chnh
 
Phỉnh

      
Nguyễn Thị Tuyết Mai
  p Ngoi

     
 Nguyễn Thục

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Hội Đồng Hương NH-DM,
      
Nơi Nhn Lại Một Thời...

      
Nguyễn H Bảo
 
Đại Hội - Tiểu Hội

     
Topa Panning

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     Hải Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi - Rm


 

Hoa Xun
N
gy Tết
 

  Hnh nh Xun
     
 SXương Hải
 

 

TVui
 


 
 Con Mo Tro Cy Cau
       Nam Kha
 
 Nhậu Một Mnh
       Phạm Thanh Phong
 
 Chung V Chung Chồng
       Mai Thi Vn Thanh
 
 Chất Vấn Ngọc Hong
       Dương Cng Thi
 
Đốt Trng Pho Chuột
      
Mừng Nh Mẹo

       T Trinh
 
Mo Ngao Lật ĐLoi
      
Cọp D

       T Trinh

 

 

Ca Ht/Nhạc
 


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Thu Thủy, Lan Đinh
      
Thanh Nhn, L H
 
Tn Cổ: Khng Tn

      
Nguyễn Hương
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: PHỈNH
     
Nguyễn Văn Thnh

 

 

Tn Gio

 

  KNiệm Chuyến Du Xun
      
Đ Lạt

       Đinh Hữu n
 
 

 

Năm Tn Mo
N
i Chuyện Mo

 

  Ba Chị EmTuổi Mo
       LThanh Cư
 
Tn Ngẫu VLoi Mo Cho
      
Năm Mới

       Trần Việt Hải
 
Năm Mo Tản Mạn VMo
       Vinh H
  NPhụng T
       Trần Thị Phong Hương
 
Nỗi Niềm Năm Con Thỏ
       Thục Minh
 
Tản Mạn V Tết Tn Mo
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 


  Ma Xun No Trn Qu
      
Hương

       T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-415
       Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-57
     
 Vũ Tiến Phi
 
Hạnh X
       Nguyễn Văn Ph
 
NPhc
      
L Phụng
 
Tết Nhất
     
 Nguyễn Hữu Quang
 


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Đi Tm S Thật
      
Tm Đoan
 
Chăm Sc Người Cao Tuổi

      
BS ĐHồng Ngọc
  Ngy Tết Ti Đi Nằm Viện

      
Phan Nho      
  Tm Bnh Thế Giới Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
  S Mạng

      
Nguyễn Tnh

 


Văn Ha
m Thực
 
 Mn Chay Ngy Tết
     
 L Thị Đo
 
 Đừng Qun X Lch Xoong
       Việt Hải
 
 Lucky Money
       Đinh Thị Lan
 
 Kim Chi Hn Quốc
       Hong Lan
 
 Rau Muống Ngm Chua
       Hong Lan
 
 Thịt Quay Kho Dưa Cải Chua
       Hong Lan
 
 Đậu H Trứng
       Nguyễn Y Lang
 
Bnh Tt Ti Gi...

     
 Phi - Rm

Sức Khỏe

      

 
Vim Gan Siu Vi B

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

 

Ti Nguyn

 


 
 Nghề Dệt L Buồm
       Dương Cng Thi
 
 Ruộng Muối Hn Khi
       L Ph Thọ

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 Con Mo Mun Nơi
     
Lăng B V

      
Quch Giao
  Hn Vọng Phu

      
L Văn Ng
  Phủ Ninh Ha

      
L Văn Ng
  Bưởi Tri Ma

      
Dương Cng Thi

 Viết v
ninh-hoa.com  T Xun
     
 Lương LHuyền Chiu
 
 Ninh Ha Xa M Gần
       Phan Trang Hy 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

  Một Ma Xun Vắng
      
Cnh Mai

       Trần H Thanh
 
 K c
       Lin Trạch

 

Cc Trường Khc


 
Ti Đi Giữa Trời Bồi Hồi

     
 Lương LHuyền Chiu
 
Bến Sng Xưa

     
 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 


 

Thi Nhạc
Giao Duyn
 


 
Ninh Ha, Ninh Ha

     
 LMST-Thơ: LL Huyền Chiu

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
 Ngy Xun Ni Chuyện
     
Trầu Cau

       Nguyễn Tấn Ka
 
 SC Đơn V Kht Vọng
      
Đợi Chờ...Trong Thi Phẩm
      
BẾN ĐỢI

       L Min Khương
 
 Đọc BẾN ĐỢI 2 Của
      
Kim Thnh V TT Ph Sĩ

       Trần Bnh Nam
 
 Tt Nước Đầu Đnh
       Phạm Thị Nhung
 
 MXun Mạn Hứng
       Dương Anh Sơn
 
 Xun Tiu L Thứ
       Dương Anh Sơn
  Giai Thoại Bi T Phong
      
Kiều D Bạc

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Của T

      
Nguyễn Tnh
 
 Ma Xun V Thi Ca
       Người XVạn
  DKhc Tnh Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 


T
ưởng Niệm

 

  Anh Ơi, Đừng Đi
       Nguyễn Thị Thu

 T
 


 
 Giao Thừa
       Đinh Hữu n
 
 Gởi Bạn Thn
       Dương Cng Bản
 
 Ging T Khắc Họa
       Nguyễn Thị Bảy
 
 Tnh Biển
       Thanh Bnh
  Viết Cho Anh

      
L Tấn Cam
 
 Hai Chiếc o
       Nguyn Chất
 
 Tnh Yu Buổi Sng
       Trần Thị Chất
 
 Đổi Thay
       Hương Đi
 
 Cuối Trời
       Hương Đi
 
 Sầu Đng
     
 L Thị Đo
 
 TChờ Xun
       Trần Minh Hiền
 
 Tiễn Con
       Nguyễn Thị Tuyết Hoa
 
 Bềnh Bồng Đn Xun
       Tường Hoi
 
 The Poem Of NumBer 5
      
And Number 6

       Vinh H
  Nem Chua Ninh Ha

      
Nguyễn Thế Huy
  V!

      
Nguyễn Hương
 
 Xun G Cửa
       Quỳnh Hương
 
 Ninh Ha Ti Mơ
       Phan Trang Hy
 
 Thị Trấn Bằng Lăng Tm
       Nguyễn Tấn Ka
 
 Xun Trở V
       Nam Kha
 
 Ta Muốn Hỏi
       Nguyễn Y Lang
 
 Cha Xun C Biết?
      
Hồn Nhin

       Nguyễn Liệp
 
 Xun Nồng
       Đm Thị Ngọc L
 
 Su Bi T Xun
       Nguyễn Thị Khnh Minh
  Tnh T

      
L Văn Ng
 
 Cy CCũng Vui Ly
       NNguyệt
 
 Chm T
       NNguyệt
  Xun Nhớ M

      
Phan Nho 
 
 Ta V Đm 30
       Phan Tưởng Niệm
 
 TXun Cho Con
       Phan Tưởng Niệm    
 
Ni C Tin

      
Nguyễn Hong Phi
 
 Điệp Khc Ma Xun
       Bch Phượng
 
 Dĩ Vng Ma Xun
       Nguyễn Qun
 
 Hạnh Phc Ma Xun
       Nguyễn Qun
  Tranh C Hương

      
NhQu
  Đ Vng

      
C Kim Thnh
  Thuở y Học Tr

      
C Kim Thnh
  Xun Phai

      
V Ngọc Thnh
  Ma Xun Nhớ M

      
Trần Đnh Thọ
 
 Anh L Ma Xun
       Hoi Thu
 
 Em Khng V
       Nguyễn Thị Thu (VN)
 
 Nhớ Qu
       Ng Trưởng Tiến
 
 Sầu Tha Hương
       Nguyễn Tnh
  Nỗi Nhớ...Ma Xun
       Hong Trang
  Xun Chưa Trọn Vẹn
       Nguyễn Thị Tri
 
 Thềm Xun Luyến Mộng
       Du Sơn Lng T
 
 Xun Viễn Vọng
       Du Sơn Lng T
 
 M Xun Hoi Cảm
       Tiểu Vũ Vi

 


Văn

 

  Đi Qua Ngy Ging Bo
       L Thị MChu
  Những Nghĩ Vụn Cuối Năm

      
Việt Hải
 
 Giữ Lấy Ma Xun

      
Cao Minh Hưng
 
 Người Thầy Dạy Bp B
       Phan Trang Hy
 
 Nẻo V
       Đinh Thị Lan
 
 Nhanh Qu Những Ma
      
Xun

       L Thị Lộc
 
 Chuyện KTrong Ngy
      
Xun

      
Thục Minh
  Bạch Miu   

      
Topa Panning
  Khc Loanh Quanh   

      
L Văn Quốc
 
 Bếp Lửa Chiều Đng   

      
Trương Thanh Sơn
  Chuyện Đầu Năm

      
Lm Minh Ti
 
 Đi Qua Những Bnh Yn
      
Hoa Cc

      
Nguyễn Hữu Ti
  Mỗi Đ Xun V

      
Thi Thi
  Hạt Bụi Trong Tim

      
Tiểu Thu
 
Một Bng Hồng Cho Đại Hội
      
Thụ Nhn 2010 Tại c

      
Người XVạn
 
Chuyện Xm Cầu G
      
Nguyễn Thị Cẩm Vn

 

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

BA CHỊ EM TUỔI MO

Lữ Thanh Cư

 

 

                                         

S

ắp đến Tết rồi nhưng khng biết viết g đy để chia xẻ với cc Anh Chi Em, ti chợt nhớ lại cu chuyện ng Năm đ kể cho nghe cch đy vi năm về cc c con gi của mnh đặc biệt ton l tuổi con Mo.

 

Năm Canh Dần sắp đi qua, Xun Tn Mo lại sắp đến.. Bc Cọp ra đi để nhường chỗ cho Nng Mo bước tới...mặc d nhỏ nhắn nhưng l C của Cọp đ. Với vẻ hiền lnh, trầm ngm như một nh hiền triết, Mo thường nằm nơi ghế sofa, mắt lim dim tưởng như ngủ nhưng thử liệng một cục mỡ ra sn th đố c con ch no nhanh bằng...Mo nhảy phc từ ghế ra sn chỉ trong nhy mắt, ngoạm lấy miếng thịt rồi nhẹ nhng đi vo bn hin để thưởng thức một cch chậm ri sau đ khoan thai liếm mp, đ điệu đi ct như một nng cng cha.!.

 

Lc nhỏ ti rất sợ Mo nhất l những đm khuya nghe tiếng ku go thảm thiết rng rợn v tiếng đuổi nhau rầm rập. trn mi tole của chng, người ti cứ như mọc gai. Ti trm chăn kn cả đầu v leo v nằm chnh giữa hai c em khng dm cục cựa..Đ vậy xm ti nh no cũng nui Mo để diệt chuột nhất l nh b Tư nui cả một bầy v B giu c thc la đầy bồ...B khng ưa v chng hay ăn vụng nhưng b lại chng bắt chuột rất giỏi. Chng sinh si nẩy nở tự do, cứ như l một trung tm nui dưỡng Mo...

 

C lần ti thấy B sai người lm bắt mo v dem đi liệng thật xa..vậy m chẳng bao lu lại thấy chng l m quay trở về bo hại người lm phải đi liệng hai ba lần mới hết đm mo nhớ dai đ...

 

V sau đy ti xin kể lại chuyện " Ba C Con Gi Tuổi Mo." của ng Năm m ti đ được nghe. C lớn nhất l con của b vợ cả, cn hai c kia l con của b vợ kế, tuổi cch nhau gip / gip. C gi lớn nhất tnh tnh hiền lnh chất phc đến khng tưởng được. Gặp phải người chồng lm biếng nhớt thy, v trch nhiệm, chỉ biết chơi, khng lm g đụng đến mng tay, khng lo g đến vợ con, c nghề lm th lại ch tiền t, lấy cớ bịnh, mắt km cả ngy cứ m con g Ni đi chọi với những người trong xm, c khi cn mang qua lng khc để c độ ăn tiền...., nhưng c bao giờ thấy đem về đồng xu no cho vợ con ! Khi trước cũng biết lm ăn với người ta, ng Năm mới chịu gả con gi cho by giờ đ l rễ anh ta đm sanh tệ mọi chuyện để vợ lo...m chị vợ cũng thiệt hay khng dm ni động đến một cu, một chữ.

 

ng Năm than " Chưa bao giờ n biết mua cho mnh một ci bnh hay một cục kẹo nhưng với chồng th sắm sửa ăn uống đến cụt vốn l v lời t ni cho nhiều, dại như vậy nn cả đời khng bằng ai, cứ lụi đụi theo sau lưng người ta " C con gi ( con b nhỏ ). ng thương lắm v chn chắn, bun bn giỏi, mềm mỏng với khch hng nn chả mấy chốc c vốn mở được một tiệm bn đồ phụ tng xe đạp. Mướn thợ lm cho mnh nhưng c khng giống những người chủ khc, rất bnh dn, theo gip cho thợ học được nghề rt niềng xe v cch lắp rp xe đạp mới để lỡ khi thợ c lm eo th mnh cũng biết cch lm ! C chịu kh lại tử tế với mọi người. nn cửa hng C lc no cũng đng khch cng ngy cng pht triển. Được ba năm, C mua xe Thuận Thnh chạy đường Ninh Hoa - Nha Trang, chồng đi theo với ti rồi học li lun, mướn thm phụ xe gip đưa hng ln xuống. Lm ăn chăm chỉ, hai năm sau C c thm 2 chiếc xe Thuận Thnh chạy đường di từ SAIGON ra HUẾ v ngược lại.. Chồng vẫn lun theo xe, phần C bận rộn với cng việc mới...lm Đại L cho phn bn, thuốc st trng, v xi măng. Lm bất cứ việc g C cũng thnh cng, đ gip đỡ rất nhiều cho người Chị bạc phước của mnh. C đem chu vo dạy dỗ cch thức lm ăn nhưng v hiền v chậm giống hệt Mẹ nn chỉ gip cho việc trng coi nhcửa chứ bun bn th khng sao cng đng !

 

Năm 75 miền Nam thất thủ, C đưa cả gia đnh vo Sai Gon mua một căi nh lầu 5 tầng ở Ng Su, những tầng trn dng để ở cn 2 tầng dưới th để bn đồ phụ tng, hng loạt xe đạp mới được treo ngay hng đẹp mắt v sửa chữa xe ở tầng trệt...C lo cho cc con, mướn Thầy dạy km Anh Văn để chuẩn bị cho cuộc Vượt bin. Năm 1977 đứa con gi thứ nh cng hai em trai v em gi t đ đến được bến bờ Tự Do...cũng trong năm ny đứa con gi lớn cng con gi kề t bị chm tu ở M Lai v bo..... C đau buồn ha dại đi lang thang cả ngy khng nn, khng mũ, khng cả dy dp, khng về nh, chồng phải đi kiếm, tm rồi nhờ Thầy đem về Cha trị liệu..

 

Sau khi khỏi bịnh C lại tm cch gởi con trai thứ ba theo người quen đi chui...nhờ Trời thương, một thng sau biết được tin con đ đến nơi an ton.. Thật bi phục cho ci tnh gan gc đặc biệt của C. Năm 1986 C cng chồng v hai con trai t đi qua c theo diện bảo lnh....đến nơi chưa kịp nghỉ ngơi, C đ lnh đồ về nh ( ở chung với con ) chồng cắt vợ may theo mẫu người ta đưa ăn theo khon, C may kho hng được người ta hoan nghnh nn nhiều mẫu khc cũng đặt thm..Tiền lm được thường gởi về cho người chị cng cha khc Mẹ v những b con khốn kh ở qu nh....

 

C em ( con mo t ) thua C một gip ( 12 tuổi ) đi vượt bin năm 1979 được định cư tại MỸ sống gần gũi với Mẹ v cc Anh Chị. Hồi ở Việt Nam theo gương Chị mua bn thuốc st trng, phn bn nn trng mnh, c tiền mang theo qua đy mua xe LUNCH lm kế sinh nhai ( tiệm ăn di động chuyn bn thực phẩm đ nấu chn cho những cng nhn lm việc ở cng xưởng vo giờ trưa ( lunch ).. C ny rất may mắn trong cuộc sống, lm đu trng đ nn nh cửa cũng tăng theo..tỉ lệ thuận. ng Trời cng bằng khng cho ai được hết tất cả nn C t chỉ lm giu trong 6 năm sau phải nghỉ lm v cả hai tri thận đều hỏng khng dng được phải đi lọc mu v chờ thay. Tuy vậy đời sống gia đnh vẫn sung tc khng ai biết c phải anh chồng trng stocks khng ?.

 

Hng năm vợ chồng C chị từ bn c qua Mỹ thăm Mẹ v cc Anh Chị Em với thằng con trai thứ ba ở Los. Con của C tất cả đều thnh đạt, tiền bạc dồi do đứa no cũng c rủng rỉnh vi ba căn nh. Chng đ cất tăng cho Cha Mẹ một căn nh thật đẹp theo plan C thch. Vợ chồng đ đến tuổi vui th điền vin, sống rất thoải mi. Tụi con dem chu đến nh để nhờ C chỉ dạy đều một mực hiếu hạnh Khi. qua MỸ C ở với con trai một tuần rồi sau đ ln San Jose ở lại nh cậu em săn sc, đọc kinh sch, giảng giải truyện tch cho Mẹ nghe, đi thăm từng gia đnh một.., C đến đu đem lại niềm vui chỗ đ, c C ngy no cũng l ngy Tết m đềm.. Mấy chị em được thằng chu chở đi chơi với Mẹ v b Ngoại để xem nhiều cảnh đẹp & lạ ở San Francisco... Phần c Mo t ci may mắn lại gỏ cửa lần nữa khi c một thanh nin bị tai nạn cho thận. Sau 3 năm chờ đợi by giờ c c được một tri thận hợp với mnh khng cn phải lọc mu nữa thật c phước qu !

 

Phần c lớn nhất th ci khổ cứ đeo đẳng mi. Anh chồng đ chết từ năm 1980. Hai đứa con, một gi một trai cũng khng tiến bộ bao nhiu ! Lại cần tiền gip đỡ của những đứa em lưu lạc phương xa. Năm 1988, C lớn mất, để lại hai đứa con mồ ci Cha Mẹ. Khi hay tin, B vợ kế ku gọi cc con tm mọi phương cch gip đỡ để cc chu c được cuộc sống vững chi. Kết quả kh lạc quan v đch thn C em gi bn C đ về lo liệu mọi thứ. Giữa thng 8 năm 2002, C về MỸ thăm Mẹ lần cuối rồi mất năm 2003 sau khi về C được vi thng.

 

Ba đứa con của ng Năm mỗi người đều c một số phận khc nhau, mặc d cng l tuổi con Mo nhưng khc ở năm thng, ngy sanh bối cảnh gia đnh. Cũng cng l con của ng " Gi nhờ đức Cha " nhưng những đứa con của b kế xem ra được sung tc hơn.. Như vậy ở đy c phần lin đới đến tm đức của người Mẹ... Suy ra sự mất mt hai đứa con của C Mo thứ nh cũng đ ni ln ci tương đối của cuộc đời, đến ci v thường của sự sống. Ci đau bịnh triền min của C Mo t đ cho ta thấy d c tiền nhưng bị bệnh rề rề th chưa chắc đ sung sướng ?. V nếu cứ khổ ngho cả đời như C Mo lớn th cng nản hơn ! đồng vợ đồng chồng th cuộc sống sẽ tốt đẹp, hạnh phc kết quả sẽ khc xa với những người chỉ nằm chờ sung rụng khng biết g đến tương lai.....

 

V để kết thc bi viết ny : Trước Thềm Năm Mới xin mến chc qy vị SỨC KHỎE DỒI DO VẠN SỰ NHƯ THN TM AN LẠC.

         

 

 

 

Lữ Thanh Cư

Ma Đng Cali

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2011- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương