Mục Lục
 

  Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Đọc L T Xun
       Nguyễn Đn Huế Trang
  To Qun XNinh Chầu
      
Ngọc Đế

     
 L Thị Lộc
  Cu Đối Mừng XUN
     
 Mục Đồng
  Cu Đối Tết
       Vinh H
 

 

T Xun
 

  Xun VTrn Phố Ninh Ha
     
 Tường Hoi
 
 Xun Chớm
     
 Vinh H
 
 Chc Xun Đầu Năm
     
 L H
 
 Mừng Xun
       Nguyn Kim
 
 Mừng Xun Tn Mo
      
Mừng Xun Mới

     
 Nguyễn Liệp
 
 Xun Đi Cha LPhật
      
Xun Viễn X

     
 L Văn Ng
 
 Xun Nhớ
     
 Thi Thi
 
 Đn Xun
     
 Hoi Thu
 
 Xun VHai Phương
       Ng Trưởng Tiến
 
 Cn NMa Xun
       Lương M Trang
  Ma Xun Đi L Cha
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
Chc Mừng Tết Tn Mo
      
Năm 2010

     
 Du Sơn Lng T
  Những Sắc Hoa Ma Xun

     
 Tiểu Vũ Vi


T
ết Qu Nh  Gi Bnh
   
  Lan Đinh
 
C Một Ma Xun N Thế

     
 L Thị Ngọc H
  Bữa Cơm Chiu 30 Tết Của
      
M

   
  Nguyễn YLang
  Xun Qu Hương

     
 Phạm Thanh Phong
  Tn - Mo...

     
 Phi - Rm
  Tết V Tuổi T

     
 Lương LBch San

 

Tết Hải Ngoại  Đn Tết Việt Nam Tại
      
Toronto V San Jose

     
 Trần Ngọc Chnh
 
 Tm Xun
       Nguyn Kim 

Văn Ha
Dn Gian  Tục L Tết
     
 Trần Ngọc Chnh
 
Phỉnh

      
Nguyễn Thị Tuyết Mai
  p Ngoi

     
 Nguyễn Thục

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Hội Đồng Hương NH-DM,
      
Nơi Nhn Lại Một Thời...

      
Nguyễn H Bảo
 
Đại Hội - Tiểu Hội

     
Topa Panning

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     Hải Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi - Rm


 

Hoa Xun
N
gy Tết
 

  Hnh nh Xun
     
 SXương Hải
 

 

TVui
 


 
 Con Mo Tro Cy Cau
       Nam Kha
 
 Nhậu Một Mnh
       Phạm Thanh Phong
 
 Chung V Chung Chồng
       Mai Thi Vn Thanh
 
 Chất Vấn Ngọc Hong
       Dương Cng Thi
 
Đốt Trng Pho Chuột
      
Mừng Nh Mẹo

       T Trinh
 
Mo Ngao Lật ĐLoi
      
Cọp D

       T Trinh

 

 

Ca Ht/Nhạc
 


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Thu Thủy, Lan Đinh
      
Thanh Nhn, L H
 
Tn Cổ: Khng Tn

      
Nguyễn Hương
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: PHỈNH
     
Nguyễn Văn Thnh

 

 

Tn Gio

 

  KNiệm Chuyến Du Xun
      
Đ Lạt

       Đinh Hữu n
 
 

 

Năm Tn Mo
N
i Chuyện Mo

 

  Ba Chị EmTuổi Mo
       LThanh Cư
 
Tn Ngẫu VLoi Mo Cho
      
Năm Mới

       Trần Việt Hải
 
Năm Mo Tản Mạn VMo
       Vinh H
  NPhụng T
       Trần Thị Phong Hương
 
Nỗi Niềm Năm Con Thỏ
       Thục Minh
 
Tản Mạn V Tết Tn Mo
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 


  Ma Xun No Trn Qu
      
Hương

       T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-415
       Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-57
     
 Vũ Tiến Phi
 
Hạnh X
       Nguyễn Văn Ph
 
NPhc
      
L Phụng
 
Tết Nhất
     
 Nguyễn Hữu Quang
 


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Đi Tm S Thật
      
Tm Đoan
 
Chăm Sc Người Cao Tuổi

      
BS ĐHồng Ngọc
  Ngy Tết Ti Đi Nằm Viện

      
Phan Nho      
  Tm Bnh Thế Giới Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
  S Mạng

      
Nguyễn Tnh

 


Văn Ha
m Thực
 
 Mn Chay Ngy Tết
     
 L Thị Đo
 
 Đừng Qun X Lch Xoong
       Việt Hải
 
 Lucky Money
       Đinh Thị Lan
 
 Kim Chi Hn Quốc
       Hong Lan
 
 Rau Muống Ngm Chua
       Hong Lan
 
 Thịt Quay Kho Dưa Cải Chua
       Hong Lan
 
 Đậu H Trứng
       Nguyễn Y Lang
 
Bnh Tt Ti Gi...

     
 Phi - Rm

Sức Khỏe

      

 
Vim Gan Siu Vi B

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

 

Ti Nguyn

 


 
 Nghề Dệt L Buồm
       Dương Cng Thi
 
 Ruộng Muối Hn Khi
       L Ph Thọ

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 Con Mo Mun Nơi
     
Lăng B V

      
Quch Giao
  Hn Vọng Phu

      
L Văn Ng
  Phủ Ninh Ha

      
L Văn Ng
  Bưởi Tri Ma

      
Dương Cng Thi

 Viết v
ninh-hoa.com  T Xun
     
 Lương LHuyền Chiu
 
 Ninh Ha Xa M Gần
       Phan Trang Hy 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

  Một Ma Xun Vắng
      
Cnh Mai

       Trần H Thanh
 
 K c
       Lin Trạch

 

Cc Trường Khc


 
Ti Đi Giữa Trời Bồi Hồi

     
 Lương LHuyền Chiu
 
Bến Sng Xưa

     
 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 


 

Thi Nhạc
Giao Duyn
 


 
Ninh Ha, Ninh Ha

     
 LMST-Thơ: LL Huyền Chiu

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
 Ngy Xun Ni Chuyện
     
Trầu Cau

       Nguyễn Tấn Ka
 
 SC Đơn V Kht Vọng
      
Đợi Chờ...Trong Thi Phẩm
      
BẾN ĐỢI

       L Min Khương
 
 Đọc BẾN ĐỢI 2 Của
      
Kim Thnh V TT Ph Sĩ

       Trần Bnh Nam
 
 Tt Nước Đầu Đnh
       Phạm Thị Nhung
 
 MXun Mạn Hứng
       Dương Anh Sơn
 
 Xun Tiu L Thứ
       Dương Anh Sơn
  Giai Thoại Bi T Phong
      
Kiều D Bạc

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Của T

      
Nguyễn Tnh
 
 Ma Xun V Thi Ca
       Người XVạn
  DKhc Tnh Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 


T
ưởng Niệm

 

  Anh Ơi, Đừng Đi
       Nguyễn Thị Thu

 T
 


 
 Giao Thừa
       Đinh Hữu n
 
 Gởi Bạn Thn
       Dương Cng Bản
 
 Ging T Khắc Họa
       Nguyễn Thị Bảy
 
 Tnh Biển
       Thanh Bnh
  Viết Cho Anh

      
L Tấn Cam
 
 Hai Chiếc o
       Nguyn Chất
 
 Tnh Yu Buổi Sng
       Trần Thị Chất
 
 Đổi Thay
       Hương Đi
 
 Cuối Trời
       Hương Đi
 
 Sầu Đng
     
 L Thị Đo
 
 TChờ Xun
       Trần Minh Hiền
 
 Tiễn Con
       Nguyễn Thị Tuyết Hoa
 
 Bềnh Bồng Đn Xun
       Tường Hoi
 
 The Poem Of NumBer 5
      
And Number 6

       Vinh H
  Nem Chua Ninh Ha

      
Nguyễn Thế Huy
  V!

      
Nguyễn Hương
 
 Xun G Cửa
       Quỳnh Hương
 
 Ninh Ha Ti Mơ
       Phan Trang Hy
 
 Thị Trấn Bằng Lăng Tm
       Nguyễn Tấn Ka
 
 Xun Trở V
       Nam Kha
 
 Ta Muốn Hỏi
       Nguyễn Y Lang
 
 Cha Xun C Biết?
      
Hồn Nhin

       Nguyễn Liệp
 
 Xun Nồng
       Đm Thị Ngọc L
 
 Su Bi T Xun
       Nguyễn Thị Khnh Minh
  Tnh T

      
L Văn Ng
 
 Cy CCũng Vui Ly
       NNguyệt
 
 Chm T
       NNguyệt
  Xun Nhớ M

      
Phan Nho 
 
 Ta V Đm 30
       Phan Tưởng Niệm
 
 TXun Cho Con
       Phan Tưởng Niệm    
 
Ni C Tin

      
Nguyễn Hong Phi
 
 Điệp Khc Ma Xun
       Bch Phượng
 
 Dĩ Vng Ma Xun
       Nguyễn Qun
 
 Hạnh Phc Ma Xun
       Nguyễn Qun
  Tranh C Hương

      
NhQu
  Đ Vng

      
C Kim Thnh
  Thuở y Học Tr

      
C Kim Thnh
  Xun Phai

      
V Ngọc Thnh
  Ma Xun Nhớ M

      
Trần Đnh Thọ
 
 Anh L Ma Xun
       Hoi Thu
 
 Em Khng V
       Nguyễn Thị Thu (VN)
 
 Nhớ Qu
       Ng Trưởng Tiến
 
 Sầu Tha Hương
       Nguyễn Tnh
  Nỗi Nhớ...Ma Xun
       Hong Trang
  Xun Chưa Trọn Vẹn
       Nguyễn Thị Tri
 
 Thềm Xun Luyến Mộng
       Du Sơn Lng T
 
 Xun Viễn Vọng
       Du Sơn Lng T
 
 M Xun Hoi Cảm
       Tiểu Vũ Vi

 


Văn

 

  Đi Qua Ngy Ging Bo
       L Thị MChu
  Những Nghĩ Vụn Cuối Năm

      
Việt Hải
 
 Giữ Lấy Ma Xun

      
Cao Minh Hưng
 
 Người Thầy Dạy Bp B
       Phan Trang Hy
 
 Nẻo V
       Đinh Thị Lan
 
 Nhanh Qu Những Ma
      
Xun

       L Thị Lộc
 
 Chuyện KTrong Ngy
      
Xun

      
Thục Minh
  Bạch Miu   

      
Topa Panning
  Khc Loanh Quanh   

      
L Văn Quốc
 
 Bếp Lửa Chiều Đng   

      
Trương Thanh Sơn
  Chuyện Đầu Năm

      
Lm Minh Ti
 
 Đi Qua Những Bnh Yn
      
Hoa Cc

      
Nguyễn Hữu Ti
  Mỗi Đ Xun V

      
Thi Thi
  Hạt Bụi Trong Tim

      
Tiểu Thu
 
Một Bng Hồng Cho Đại Hội
      
Thụ Nhn 2010 Tại c

      
Người XVạn
 
Chuyện Xm Cầu G
      
Nguyễn Thị Cẩm Vn

 


 

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 


 

 

  

Đi Qua
Ngy Ging Bo

L Mỹ Chu

 

 

                                         

Đ

 

i khi nước mắt mang nhiều tc dụng thật. N lm tm hồn c ro hảnh, tự dưng khc rồi cười, y như tr của mấy ch hề trong gnh xiếc. Đi đu đ vi ngy cũng chẳng ch cho c, quẳng cng việc hết ba năm no c chốn bnh yn. C lặng lẽ giữa đm đng, giữa khoảng chơi vơi khng bến bờ chờ đợi.

 

              Chiếc cc o cuối cng đ hon tất, đoạn cuối của bộ phim chiều l cảnh tiễn đưa. Người đn ng vội hn trn vầng trn người phụ nữ trẻ, vội bước trn tu điện ngầm mất khuất. Người phụ nữ ấy đứng lặng giữa mn tuyết rơi m chẳng biết tơ lng c đủ ấm. C cuộn mnh trong chăn m nấc ln từng hồi lin tục, c thương cho nhn vật nữ. L một người đa mang nn bi thương thường hay vay bủa.

              Thời son sắc của người đn b ở tuổi đi mươi, c vứt bỏ qu trnh lớn ln trong căn nh chi l, trong tiếng ht ru hời, giữa giấc nồng nn năm canh trn trịa. C cố qun con đường lng, rặng tre, ngọn gi, ai hỏi về qu hương, c hay cười nhạt thếch, bất cần : Đếch nhớ, chẳng hay ho g nhớ mi, nhớ khng c tiền m nhớ chi hoi, nhớ g băm thưở nọ th hay hơn, c những đồng xanh, đỏ, những bữa ngon, bao cơn m lạc....

 

              Những g đn ng hay t m đến với c thường sồn sồn, vừa vặn với c đ  đề huề vợ con ro trọi. Mấy g ấy thch chuyện giường chiếu, chăn m với một người đn b ga bụa, lạ lẫm v khc vợ hơn. Dịu ngọt, chẳng nhng nhằn, đay nghiến. Thường khi tn tỉnh, họ hay thương xt m chẳng đủ lng bao dung cho một tm hồn c độc, cũng khng đến nỗi xấu xa đến mức để lừa dối những người đn b bất hạnh như c. Khi người ta trẻ, yu thương khng cần suy nghĩ nhiều, nghĩ nhiều lắm th cũng đắn đo cho vẹn trn ngy kết tc. Tm người đn ng chn chắn, đủ nghị lực, đủ bản lĩnh bước qu gian kh cuộc đời. Người đn ng ấy bước ln từ bậc thang thấp nhất, đi chng chnh những bước vướng vấp, đủ hiểu cuộc đời cay đắng, khắc nghiệt v biết qu trọng hạnh phc đan xen. Người đn ng ấy xy nn ngi nh mơ ước v một tnh yu vĩ đại, mnh mng. Tấm lng rộng như đại dương v xanh biếc như bầu trời ma thu thng 8.

 

            C đẹp, mỹ miều, lắm kẻ theo. Nhiều kẻ cứ nhởn nhơ, quanh quẩn. Muốn quấn c vo những cuộc tnh chớp nhong. C đủ thng minh v biết mơn trớn, lả lơi chối từ. C thường kể cho ti nghe về những buổi hẹn h, về cch m người ta thch ở c bởi điều g. C bảo : My nghe lắm chuyện buồn sao my lấy chồng? Gi rồi đ, lo đi. Ti khng c khi niệm về một cuộc hn nhn vin mn, bởi chưa từng nghĩ tới để thng ngy tri bất tận cho đến khi tn canh. Bao người phụ nữ ti gặp, lớn c, nhỏ c, đng hong c, hư hỏng c. Đủ loại. Chưa ai một lần bảo ti gia đnh họ bnh yn, hạnh phc vẹn trn. Lắm kẻ khuyn nhủ : Đừng dại tri gồng cm vo mnh, cứ rong chơi cho hết kiếp hoang tn, đời giả tạo v thn ta tạm bợ, dứt được g cứ dứt bỏ m đi.

 

            Hn nhn l buổi đầu tin kết thc thời yu đương nồng chy lẫn say m. Người ta say trn hương hoa v tri ngọt, say nồng nn men tnh v đm cưới l nơi bắt đầu gnh về mnh trch nhiệm. Lần đu tiền c ni với ti cu ny l khi trn năm ngy cưới. Mi tc di chấm ngang lưng đủ lm nt đẹp c m đắm. Thế rồi, một vết găm thẳng vo tim c, n khng ứa mu m nỗi lng cuồn cuộn si sục. Một người đn b ở ngưỡng ba mươi, tươi ri như hoa hồng buổi sớm, ấm p như nh nắng ban mai lm tan  sương m. Vậy m, tan nhanh chng một cuộc tn phai. Hn nhn đổ, c đi về trn lối một mnh. Đi khi, nhớ về chốn cũ, hnh dng mi nh, gốc phố, chốn bnh yn mang đến cho c nhiều niềm đau.

 

            Khi người ta lớn, dường như tm hồn như mảnh snh dễ vụn vỡ khi tng hứng trn cao. Những cnh tay chuyền nhau d điu luyện đến đu cũng c lc v tnh bắt hụt. C thch chơi tr chơi ct bắt, chẳng yu nổi một ai, khng quen biết một g no cho đng hong cng lối. C thường say khước để qun đất trời, qun ngy thng rỗi rảnh. Đm ngy v tan canh, ngoại trừ lc ngủ hoặc qun trong cơn say, mọi tất thời gian đều gắn vo từng cu chuyện một. Những g người tnh như một lần điểm danh tr nhớ, đủ loại. Lc bắt đầu cu chuyện thường c những vng trn vo khi thuốc hoặc một ly rượu đủ đậm cho người tỉnh to hơn. C vanh vch kể từng chi tiết, ngay cả ci nuốt ruồi nhỏ lặn ẩn trong vng kn của một g. Ơn trời. C bảo. C lắm khi gặp những thằng mất dạy, n lm những tr bẩn thỉu, vạch từng đường kẻ chn tơ tc m ngấu nghiến. Rồi cũng qua, thng ngy mới lại đến. Bo dng khng thể vi chn nổi niềm tin của con người.

 

            Cuộc đời c những ng cụt dễ khiến con người ta trơn tuột mnh. C cũng thế, bung tri để rồi đau đớn. C từng muốn lng qun v xa nha bao vết sẹo, c thừa sức trang hong ở nơi ấy thnh một bức tranh tuyệt mỹ. C khng, cứ để nguyn hiện trạng gam mu đen tối trong tri tim c, để khi một g no đ vun vn v nhem ln ngọn lửa hương tnh, để khi những cnh tay th bạo giật bức chiếc cc o th c biết vết sẹo đ khắc nơi tim l một bằng chứng hiện hữu. Gip c đủ tỉnh to m biết rằng tnh yu ấy chẳng bao giờ bền vững.

            Một dạo, c email bo tin c một g tốt bụng, bo ngầy ngậy như con tru mộng. Đen kn kịt v mạnh mẽ km g. C một vợ, hai con, lm nhn tnh cũng sướng. Cũng tốt. Tốt hay được th c thể no ni hết. Tốt đẹp g những g ngoại tnh, chn cơm, thm phở. D cơm c nng hi hổi th lu lu bưng bt phổ nhẽo nhẹt cũng th. Mọi g đn ng đến hay hứa hẹn v thốt lời yu đương. G ấy cũng chẳng khc chi, yu c đủ mọi tr phải diễn, v ước hẹn với tấm thn ngọc ng một mụn con l c c tất. Khc no đi lm một gi điếm để vi vĩnh một phần qa, khc no lm tnh xong hắn trả tiền mua vui từng lc. Yu ci kiểu Cng g no vậy? Th gọi c l một con đĩ cn thơm tho hơn một tnh yu của g ấy chăng?

 

            C đ từng bất chấp tất cả để đến hn nhn với một cuộc tnh. C khng sợ vết thương ngy xưa rướm mu. Dm đương đầu th sợ chi chng gai, c quyết. Nghịch l cho mọi ước mơ hồng tươi l những gam mu vụn vỡ, đủ để đốt chy tan tr niềm hi vọng. C cười, nụ cười chua cht qu mang theo những dng nước mặt. Đắng. Ti thinh lặng ngắm nhn v ước g bờ vai ti l của một g no đ, vững chắc hơn để che chở cho những gc khuất ny. Tiếc rằng, ti chỉ nắm được bn tay c, xoa nh nhẹ như lời an ủi.

 

            Thị phi của cuộc đời lun nổi loạn quanh mnh. Ti bảo c: Những gai gc ny đủ cho c thấy sức mạnh tiềm ẩn trong con người mnh. Mọi người nghĩ,  người đn b trong c chứa đựng mun trng sự hư hỏng. Đi khi, tạo nhu m để mơn trớn đn ng, lắm lc ứa vi giọt nước mắt để than khc số phận. M ai hiểu được ci gi chua cay cho một kiếp người. Mọi cu chuyện sexy vốn dĩ khng đủ để dẫn chứng cho một con người sống hoang. Chưa chắc ai kia đ đng khi nhận xt về một con người. Ni l để ni, viết l để viết, nn dung dị nhn n như một kha cạnh hiển nhin của cuộc sống đang phơi by quanh ta.

 

            Thin hạ hay kho nhau về l tr trong men tnh, người đang hong m tnh yu th m qung. C l giải. Ti bảo c : Thời ny người ta yu khc, ai cũng c điều kiện lẫn nhau, v như ti sẽ bảo một anh chng no đ nếu khng đng hong th tớ chẳng thm nh. Đ cũng l điều kiện, ci tối thiểu cho  nhịp cầu bắt ngang một mối quan hệ. Chả ai dại cứ cấm đầu cấm cổ lao vo m chẳng biết được điểm đch của một chuyến hnh trnh.

            Gặp c, khi chỉ cn mi tc cũn cỡn, một ngy cuối năm ngồi điểm lại một cuộc hnh trnh. Ti tiếc mi tc di ng ả trn tấm lưng thon, trắng nỗn n. Ti bảo : Sao cắt phăng đi mi tc, tiếc. Để tc di chi m chẳng nu nỗi lng người. Ging bo đ đi qua, men theo con đường lng ngy cũ, c thấy ấm p lng. Bo dng đ đi qua số phận một người đn b bao khắc nghiệt. C tự hiểu rằng chẳng c điều g vẹn ton vĩnh cửu. Ở một nơi xa xi c hay bảo : C những cu chuyện khng như cổ tch v tnh yu như một mắc xch dnh chặt vo người đa mang. Hy mạnh mẽ ln, đừng biến mnh  trong mớ hỗn độn. G no cũng thế, thch lm người hng khi chưa lm trận. Khi nắng đ nhuộm tm con đường, khi gi đ cất ln những niềm đau th hắn sẽ đứng lặng im một nơi no đ m ngắm nhn với đi mắt hững hờ. Nồng say no đủ cho những bến bờ khc, chứ ring mnh, nhạt thếch như tri đắng.

 

            Hy bung tay thật nhanh khng nuối tiếc, đừng chần chứ bước tiếp một con đường. Biết đu tri ngọt sẽ ở nơi đ, cuối con đường ma xun sau ma ging bo. Đi mắt c khng đủ rộng để nhn thấy tm can của lng người nhưng c sẽ lun chờ đợi. Nơi nh nắng ngy mới bước qua, nơi giao thoa của trời v đất. Nơi chn trời dấu yu rất thật c một bến bờ thức trọn giấc năm canh để ấp m tri tim b nhỏ của c vo lng. Nơi một ngy khng xa, c sẽ hạnh phc.

 

            Cnh thiệp nắm trong tay thật chặt m ti ngỡ như giấc mơ. C bo tin từ một miền xa lắc. Ti viết email, khẩn thiết cho ti xy dựng nn một hnh hi,  ti muốn khắc họa c vo nhn vật của mnh. C cười bảo : Đừng viết về những tri tim khng cn trinh, rồi thin hạ đồn thổi cuộc sống của mnh khng đng đắn, hoang, rồi buồn, rồi khc b la b loa như mt ướt, lưa thưa lướt thướt. Ti cười.

 

            Một buổi chiều giữa phố, nghe ấm lng cho tin tức phương xa. Ti mừng cho c sau những ng nghing cũng c một con đường để bước. Cũng c một bờ vai đủ vững để nương tựa vo, c một vng tay ấm để ấp m ngy gi rt. D ti c xy nn một thin đường hoang lạc giữa ci kết vui tươi, d người đời c ch bai cũng thế. Ti sẽ cố viết tiếp một cuộc hnh trnh trn một bến bờ vững chải, đầy ấp những niềm tin yu. Mọi con đường đều c những lối rẽ dnh ring cho mnh, hy chọn một lối vừa vặn để đi c nh.

 

 

P/s : Ti l người nhạy cảm v thực tế, c ai dm ni với ti rằng đu l sự thật của tr đời. Đừng cười khi thấy ti diễn, đừng nghi ngờ cch biểu đạt vụng về. Ti thch vẽ vo đy, ở ngay trang giấy trắng ny những gam mu đơn lẻ, cc mảnh ghp o le của cuộc đời v những giọt nước mắt đớn đau chưa bao giờ bạn gặp. Hy cười ti bởi ti rất khng nhưng ti khng hoang như trong từng nghĩ, email của bao kẻ dở hơi đ gửi cho ti. Rảnh thật. Viết để m vui, để hiểu thm đời một cht, học cch yu thương ngy qua v mọi thứ quanh mnh. Ti đin khng đều nn c nhiều vở diễn, nhn vật của ti chẳng ai khc bao người quen biết quanh mnh, biết đu chnh l những kẻ đang cười ch ti. Bnh yn trong ngy mới, một niềm vui len lỏi tận ci lng.

 

Ngy ti đ khc một cch v duyn với người. Sau những giọt nước mắt c một cu chuyện vui. Sau những niềm đau c nụ cười sum họp, sau những ch bai thấy lng mnh mạnh mẽ. Cảm ơn người nh.hehehe.

 

 

Ngy 29-11-2010

 

 

 

 

 

 

L Mỹ Chu

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2011- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương