Mục Lục
 

  Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Đọc L T Xun
       Nguyễn Đn Huế Trang
  To Qun XNinh Chầu
      
Ngọc Đế

     
 L Thị Lộc
  Cu Đối Mừng XUN
     
 Mục Đồng
  Cu Đối Tết
       Vinh H
 

 

T Xun
 

  Xun VTrn Phố Ninh Ha
     
 Tường Hoi
 
 Xun Chớm
     
 Vinh H
 
 Chc Xun Đầu Năm
     
 L H
 
 Mừng Xun
       Nguyn Kim
 
 Mừng Xun Tn Mo
      
Mừng Xun Mới

     
 Nguyễn Liệp
 
 Xun Đi Cha LPhật
      
Xun Viễn X

     
 L Văn Ng
 
 Xun Nhớ
     
 Thi Thi
 
 Đn Xun
     
 Hoi Thu
 
 Xun VHai Phương
       Ng Trưởng Tiến
 
 Cn NMa Xun
       Lương M Trang
  Ma Xun Đi L Cha
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
Chc Mừng Tết Tn Mo
      
Năm 2010

     
 Du Sơn Lng T
  Những Sắc Hoa Ma Xun

     
 Tiểu Vũ Vi


T
ết Qu Nh  Gi Bnh
   
  Lan Đinh
 
C Một Ma Xun N Thế

     
 L Thị Ngọc H
  Bữa Cơm Chiu 30 Tết Của
      
M

   
  Nguyễn YLang
  Xun Qu Hương

     
 Phạm Thanh Phong
  Tn - Mo...

     
 Phi - Rm
  Tết V Tuổi T

     
 Lương LBch San

 

Tết Hải Ngoại  Đn Tết Việt Nam Tại
      
Toronto V San Jose

     
 Trần Ngọc Chnh
 
 Tm Xun
       Nguyn Kim 

Văn Ha
Dn Gian  Tục L Tết
     
 Trần Ngọc Chnh
 
Phỉnh

      
Nguyễn Thị Tuyết Mai
  p Ngoi

     
 Nguyễn Thục

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Hội Đồng Hương NH-DM,
      
Nơi Nhn Lại Một Thời...

      
Nguyễn H Bảo
 
Đại Hội - Tiểu Hội

     
Topa Panning

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     Hải Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi - Rm


 

Hoa Xun
N
gy Tết
 

  Hnh nh Xun
     
 SXương Hải
 

 

TVui
 


 
 Con Mo Tro Cy Cau
       Nam Kha
 
 Nhậu Một Mnh
       Phạm Thanh Phong
 
 Chung V Chung Chồng
       Mai Thi Vn Thanh
 
 Chất Vấn Ngọc Hong
       Dương Cng Thi
 
Đốt Trng Pho Chuột
      
Mừng Nh Mẹo

       T Trinh
 
Mo Ngao Lật ĐLoi
      
Cọp D

       T Trinh

 

 

Ca Ht/Nhạc
 


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Thu Thủy, Lan Đinh
      
Thanh Nhn, L H
 
Tn Cổ: Khng Tn

      
Nguyễn Hương
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: PHỈNH
     
Nguyễn Văn Thnh

 

 

Tn Gio

 

  KNiệm Chuyến Du Xun
      
Đ Lạt

       Đinh Hữu n
 
 

 

Năm Tn Mo
N
i Chuyện Mo

 

  Ba Chị EmTuổi Mo
       LThanh Cư
 
Tn Ngẫu VLoi Mo Cho
      
Năm Mới

       Trần Việt Hải
 
Năm Mo Tản Mạn VMo
       Vinh H
  NPhụng T
       Trần Thị Phong Hương
 
Nỗi Niềm Năm Con Thỏ
       Thục Minh
 
Tản Mạn V Tết Tn Mo
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 


  Ma Xun No Trn Qu
      
Hương

       T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-415
       Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-57
     
 Vũ Tiến Phi
 
Hạnh X
       Nguyễn Văn Ph
 
NPhc
      
L Phụng
 
Tết Nhất
     
 Nguyễn Hữu Quang
 


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Đi Tm S Thật
      
Tm Đoan
 
Chăm Sc Người Cao Tuổi

      
BS ĐHồng Ngọc
  Ngy Tết Ti Đi Nằm Viện

      
Phan Nho      
  Tm Bnh Thế Giới Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
  S Mạng

      
Nguyễn Tnh

 


Văn Ha
m Thực
 
 Mn Chay Ngy Tết
     
 L Thị Đo
 
 Đừng Qun X Lch Xoong
       Việt Hải
 
 Lucky Money
       Đinh Thị Lan
 
 Kim Chi Hn Quốc
       Hong Lan
 
 Rau Muống Ngm Chua
       Hong Lan
 
 Thịt Quay Kho Dưa Cải Chua
       Hong Lan
 
 Đậu H Trứng
       Nguyễn Y Lang
 
Bnh Tt Ti Gi...

     
 Phi - Rm

Sức Khỏe

      

 
Vim Gan Siu Vi B

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

 

Ti Nguyn

 


 
 Nghề Dệt L Buồm
       Dương Cng Thi
 
 Ruộng Muối Hn Khi
       L Ph Thọ

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 Con Mo Mun Nơi
     
Lăng B V

      
Quch Giao
  Hn Vọng Phu

      
L Văn Ng
  Phủ Ninh Ha

      
L Văn Ng
  Bưởi Tri Ma

      
Dương Cng Thi

 Viết v
ninh-hoa.com  T Xun
     
 Lương LHuyền Chiu
 
 Ninh Ha Xa M Gần
       Phan Trang Hy 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

  Một Ma Xun Vắng
      
Cnh Mai

       Trần H Thanh
 
 K c
       Lin Trạch

 

Cc Trường Khc


 
Ti Đi Giữa Trời Bồi Hồi

     
 Lương LHuyền Chiu
 
Bến Sng Xưa

     
 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 


 

Thi Nhạc
Giao Duyn
 


 
Ninh Ha, Ninh Ha

     
 LMST-Thơ: LL Huyền Chiu

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
 Ngy Xun Ni Chuyện
     
Trầu Cau

       Nguyễn Tấn Ka
 
 SC Đơn V Kht Vọng
      
Đợi Chờ...Trong Thi Phẩm
      
BẾN ĐỢI

       L Min Khương
 
 Đọc BẾN ĐỢI 2 Của
      
Kim Thnh V TT Ph Sĩ

       Trần Bnh Nam
 
 Tt Nước Đầu Đnh
       Phạm Thị Nhung
 
 MXun Mạn Hứng
       Dương Anh Sơn
 
 Xun Tiu L Thứ
       Dương Anh Sơn
  Giai Thoại Bi T Phong
      
Kiều D Bạc

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Của T

      
Nguyễn Tnh
 
 Ma Xun V Thi Ca
       Người XVạn
  DKhc Tnh Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 


T
ưởng Niệm

 

  Anh Ơi, Đừng Đi
       Nguyễn Thị Thu

 T
 


 
 Giao Thừa
       Đinh Hữu n
 
 Gởi Bạn Thn
       Dương Cng Bản
 
 Ging T Khắc Họa
       Nguyễn Thị Bảy
 
 Tnh Biển
       Thanh Bnh
  Viết Cho Anh

      
L Tấn Cam
 
 Hai Chiếc o
       Nguyn Chất
 
 Tnh Yu Buổi Sng
       Trần Thị Chất
 
 Đổi Thay
       Hương Đi
 
 Cuối Trời
       Hương Đi
 
 Sầu Đng
     
 L Thị Đo
 
 TChờ Xun
       Trần Minh Hiền
 
 Tiễn Con
       Nguyễn Thị Tuyết Hoa
 
 Bềnh Bồng Đn Xun
       Tường Hoi
 
 The Poem Of NumBer 5
      
And Number 6

       Vinh H
  Nem Chua Ninh Ha

      
Nguyễn Thế Huy
  V!

      
Nguyễn Hương
 
 Xun G Cửa
       Quỳnh Hương
 
 Ninh Ha Ti Mơ
       Phan Trang Hy
 
 Thị Trấn Bằng Lăng Tm
       Nguyễn Tấn Ka
 
 Xun Trở V
       Nam Kha
 
 Ta Muốn Hỏi
       Nguyễn Y Lang
 
 Cha Xun C Biết?
      
Hồn Nhin

       Nguyễn Liệp
 
 Xun Nồng
       Đm Thị Ngọc L
 
 Su Bi T Xun
       Nguyễn Thị Khnh Minh
  Tnh T

      
L Văn Ng
 
 Cy CCũng Vui Ly
       NNguyệt
 
 Chm T
       NNguyệt
  Xun Nhớ M

      
Phan Nho 
 
 Ta V Đm 30
       Phan Tưởng Niệm
 
 TXun Cho Con
       Phan Tưởng Niệm    
 
Ni C Tin

      
Nguyễn Hong Phi
 
 Điệp Khc Ma Xun
       Bch Phượng
 
 Dĩ Vng Ma Xun
       Nguyễn Qun
 
 Hạnh Phc Ma Xun
       Nguyễn Qun
  Tranh C Hương

      
NhQu
  Đ Vng

      
C Kim Thnh
  Thuở y Học Tr

      
C Kim Thnh
  Xun Phai

      
V Ngọc Thnh
  Ma Xun Nhớ M

      
Trần Đnh Thọ
 
 Anh L Ma Xun
       Hoi Thu
 
 Em Khng V
       Nguyễn Thị Thu (VN)
 
 Nhớ Qu
       Ng Trưởng Tiến
 
 Sầu Tha Hương
       Nguyễn Tnh
  Nỗi Nhớ...Ma Xun
       Hong Trang
  Xun Chưa Trọn Vẹn
       Nguyễn Thị Tri
 
 Thềm Xun Luyến Mộng
       Du Sơn Lng T
 
 Xun Viễn Vọng
       Du Sơn Lng T
 
 M Xun Hoi Cảm
       Tiểu Vũ Vi

 


Văn

 

  Đi Qua Ngy Ging Bo
       L Thị MChu
  Những Nghĩ Vụn Cuối Năm

      
Việt Hải
 
 Giữ Lấy Ma Xun

      
Cao Minh Hưng
 
 Người Thầy Dạy Bp B
       Phan Trang Hy
 
 Nẻo V
       Đinh Thị Lan
 
 Nhanh Qu Những Ma
      
Xun

       L Thị Lộc
 
 Chuyện KTrong Ngy
      
Xun

      
Thục Minh
  Bạch Miu   

      
Topa Panning
  Khc Loanh Quanh   

      
L Văn Quốc
 
 Bếp Lửa Chiều Đng   

      
Trương Thanh Sơn
  Chuyện Đầu Năm

      
Lm Minh Ti
 
 Đi Qua Những Bnh Yn
      
Hoa Cc

      
Nguyễn Hữu Ti
  Mỗi Đ Xun V

      
Thi Thi
  Hạt Bụi Trong Tim

      
Tiểu Thu
 
Một Bng Hồng Cho Đại Hội
      
Thụ Nhn 2010 Tại c

      
Người XVạn
 
Chuyện Xm Cầu G
      
Nguyễn Thị Cẩm Vn

 

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 


 

 

                                         

K

 

hi cn b những ngy cuối năm, ti hay thch nhn nồi bnh tt hay bnh chưng của nh hng xm si rng rục, lửa chy bập bng, mi thơm bay quyện trong khng gian như gọi mời Xun đến m lng no nức. Ti nhớ lc ấy gia đnh ti chưa bao giờ gi v nấu bnh tt. Ba ti l lnh, ngoi những giờ lm việc trong đồn về nh chiều đến Ba ti cn đi tim thuốc dạo. Ba M khng c thời gian để by ra gi v nấu bnh. Bnh tt bnh chưng ton l đặt hoặc mua ở chợ.

 

Sau năm 1975 đời sống kh khăn, gi bnh tt dịp tết dường như l khng tưởng đối với đại đa số dn ngho ở qu ti. Ti cn nhớ c những năm, trước tết M ti mua vi k nếp để dnh nấu xi cho cả nh ăn tạm thay cho bnh tt. Ti cn nghe c nh gi bnh tt bằng hạt bo bo. khng biết mi vị của bnh tt bo bo n như thế no

 

Khi thời kỳ kh khăn tạm qua đi, v con đng mua bnh tt qu tốn km, để tiết kiệm Ba ti bắt đầu by ra tự gi lấy. Ba ti ni mnh gi lấy c lợi cht đỉnh cn chia sẽ cho con chu. Quả thật từ ngy Ba ti tự gi bnh lấy, mấy đứa con đở đầu của Ba ti ngy cuối năm mỗi đứa được hớn hở vc một cy bnh tt về nh.

 

Ti lc ấy cũng đ khn lớn c thể phụ gip Ba M trong việc gi v nấu bnh. Đối với cc em ti, đy quả l một ngy vui của chng. Trong khi những người lớn bận rộn chuẩn bị cc thứ để gi bnh th lũ nhc lấn quấn quanh nồi nhn đậu xanh xo thơm phức, thỉnh thoảng lại nhm một nhm đậu bỏ vo miệng. Chn rồi chng cầm những tu l chuối đ rc hết l chỉ cn lại một mảnh nhỏ trn ngọn chạy rượt đuổi nhau quanh sn la h inh ỏi. Chơi đa thế no đi nữa chng vẫn ng chừng thng nếp, để khi sắp cạn chạy a vo ngồi kề bn Ba đi gi cho mỗi đứa một ci bnh tt con con c lm dấu cho từng đứa. Để rồi trong đm đ ci bnh tt con con cứ chập chờn trong giấc ngủ

 

Ba ti v khng quen gi bnh nn bnh của Ba khng được đều đặn. Ci th to ci th nhỏ nhỏ, ci di ci ngắn ty theo l, nhưng ci bnh no cũng thật l thơm ngon. Ti khng được gi bnh, chỉ phụ cột bnh nhưng cứ ngồi xem Ba gi nn học được cch gi. Sau ny khi qua Mỹ thỉnh thoảng ti v vi chị bạn rủ nhau gi bnh trong dịp tết cho vui v nhớ hương tết qu nh. Bnh ti gi đều đặn, chặc tay nn ai cũng thch. Ai cũng hỏi ai dạy ti gi bnh m đẹp thế. Ti lại nhớ đến Ba ti v thầm thỉ với Ba nh mnh c phc rồi đ Ba...

 

Những năm sau đ, anh em chng ti khn lớn v c gia đnh ring. Nh vắng người Ba M ti lại đặt mua bnh chứ khng cn gi bnh ngy tết nữa. Năm đầu tin ti về thăm v ăn tết với gia đnh sau ba năm qua Mỹ. Ti đ đề nghị by ra gi bnh tt cho vui, Ba ti l người hưởng ứng mạnh mẽ nhất. Phần ti, ti cứ ngỡ ti sẽ tm lại được những hnh ảnh m đềm của ngy xưa đ qua, nhưng khng như ti tưởng. Khi by ra gi bnh mấy đứa em trai ngy xưa hay lấn quấn quanh nồi nhn đậu xanh v la h inh ỏi biến mất hết, đứa no cũng bận việc ring. Quay qua quay lại chỉ cn Ba ti, ti v người em trai cũng đi học xa nh, mới về qu ăn tết. Mới gi được vi cy bnh Ba ti thấy mệt trong người nn phải đi nằm khng thể ngồi gi tiếp được nữa. Rốt cuộc chỉ cn hai kẻ xa nh ngồi gi bnh, ti gi em trai ti cột. Ti cũng khng qun gi mấy ci bnh con con cho lũ chu d chng chẳng c đi.

 

Bn nh lữa bập bng của nồi bnh đm ấy, mấy cu cậu khng gp tay gi bnh by giờ c phận sự canh lữa cho nồi bnh trong đm. Thỉnh thoảng d mệt Ba ti cũng chổi dậy nhắc cc em thay nước, v chụm lữa nồi bnh cho đều. Trong nh sng bập bng ấy c nh mắt vui mừng hạnh phc của Ba ti v sự đon tụ đầy đủ của gia đnh.

 

Ti đ cảm thấy lo v linh cảm thấy điều g đ khng ổn cho sức khỏe Ba ti qua lần gi bnh ấy. Chỉ 5 thng sau ngy ti trở qua Mỹ Ba ti pht bệnh, v chỉ tm thng sau ngy gi bnh ấy ti mất Ba vĩnh viễn. Năm nay ti lại về ăn tết với gia đnh nơi qu nh. Ti đ c gợi muốn gi bnh nhưng khng được ai hưởng ứng cả, v cc anh em của ti hầu hết đều bận bun bn. Hơn nữa ai cũng lo rằng by ra chi để chỉ cn một mnh Việt Kiều ngồi gi rồi nhớ Ba khc th tội lắm. Ti biết chắc rằng trong sn sau nh ti sẽ khng c nh lữa bập bng của nồi bnh trong đm, nhưng nh mắt hạnh phc sum vầy của Ba vẫn cn đ trong ti.

 

V ti sẽ lại ngồi nhn nồi bnh tt của nh hng xm si rng rục như ngy xưa ti vẫn thch nhn . Bao nhiu năm qua rồi hnh ảnh củ cn đấy nhưng khng biết lng ti c cn nao nức như xưa

 

 

 

 

Lan Đinh

Spokane, WA

Cuối năm 2010

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2011- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương