Với sự đóng góp của người
Ninh Ḥa và thân hữu
đang sinh sống tại:

Hoa K

Vinh Hồ  | Quan Dương | Đường Du Hào | Trần Thị Minh Nguyệt | Phùng Thị Phượng | Nguyễn Thị Tuyết Mai | Vơ Ngọc | Thu Phương | Đoàn Thủy Tiên | Phương Kỳ Vân | Nguyễn Thân | Nguyễn Đ́nh Đại Lộc | Việt Hải | Diệp Thế Mỹ |  Lê Anh Dũng | Trần Thị Nghệ | Nguyễn Thanh Ty | Nguyễn Thục | Du Sơn Lăng Tử | Lê Lai | Lê Văn Quốc | Nguyễn Văn Cẩm – Bé | Linh Vũ | Phan Đông Thức | Đường Ngọc Chi | Trần Thị Nết | Anh Vũ - Thiện Tín | Nguyễn Hữu Tài | Vơ Thị Thanh Tâm | Phạm Hoài Hương | Phù Linh Trân | Hồ Thị Ngọc Bích | Đào Thị Phương Anh | Phạm Văn Nếp |Nhà Quê-Trần B. Trọng | Hồ Công | Phan Thanh Tâm | HH | Nguyễn Dzuy Nam | Đặng Văn Đồng | Nguyễn Thị Ngọc Đến | Phạm Thanh Khâm| Thiện Hữu | Phương Lệ | Lê Duy Mậu | Anh Quốc Minh | Nguyễn Thị Thu | Người Đẹp Bùng Binh | Nguyễn Thị Kim Yến | Nguyễn Quảng | Nguyễn Mỹ Trúc | Khu Thị Phụng | Đặng Thị Ngọc Nữ | Huỳnh Minh Tâm | Nguyễn Phương Linh | Nguyễn Thị Kim Loan | Hà Mỹ Phụng | Nguyên Chất | Nguyễn Văn Thành | Dương Alpha | Đường B́nh | Linh Phương| Đường Thế Sơn | Trần Thế Vinh | Nguyễn Phước Sơn | Phan Đức Thông | Cù Tấn Báu | Lă Quốc Việt |Trần Đức Cảnh | Dương Thị Mai | Phạm Hoài Hương | cụ Đường Gia Kư | Nguyễn Tiến | Y Quyên | Lă Quí Sơn | T N Th | Nguyễn Dzuy An | Tyna Lưu | Phạm Sĩ | Bùi Hữu Tấn | Hồ Hoa | Vơ Thị Tính | Phạm Thị Mai | Dương Alpha | Đường B́nh | Đường Sơn |Nguyễn Tính | Trần Khổ | Huy Bạch |
 Trần Minh Hiền| Đinh Bá Hồ |
Lữ Thanh Cư| Bạch Tuyết |
Lư Hoàng Oanh | Lê Bá Ṭng |
Dương Công Thi |Vơ Thị Như Hường | Cô Kim Thành |
Phạm Văn Thịnh | Nguyên Bông
Trần Thiên Bảo  | Lâm Minh Tài

 

Gia Nă Đại

Hoàng Minh Mục | Trần Văn Hùng Và Thu | Huỳnh Sanh | Phó Đức Lâm | Trần Ngọc Chánh | Lương Thị Thọ | Nguyễn Thị Thu | Tây Tiều | Nguyễn Đăng Khoa | Nguyễn Trọng Dũng | Diệp Lan Mai | Huỳnh Sanh | Phó Đức Lâm | Trần Ngọc Chánh | Huỳnh Khải Đôn | Bs Nguyễn Vĩ Liệt | Lư Hổ 
Tiểu Thu | Nguyễn Hưng |

 

Úc Đại Lợi

Nguyễn Thùy Trang | Phạm Thám| Trương Thị Huệ | Diệp Bảo Thành|
Người Xứ Vạn (Nguyễn Văn Sanh)
Phù Vĩnh Sơn  | Nguyễn Đồng Danh |

Lương Mỹ Trang 

 

Việt Nam

Dương Tấn Long | Lê Thị Lộc | Vơ Sự | Phan Nho | Ngô Thị Thỏa | Minh Trí | Hoàng Bích Hà | Sử Xương Hải | Nguyễn Hiền | Hà Thị Thu Thủy | Phạm Hoàng Thi | Phạm Thị Thục | Phạm Thị Hoa | Nguyễn Thị Huyền Phượng | Phan Xuân | Nguyễn Thị Phương Hiền | Hà Thị Thu Liên | Lê Quang Phách | Huỳnh Văn Lực |Trần Văn Lạc | Châu Thị Thanh Mận | Bảo Lân | Lương Công Sỹ | Đỗ Thảo Nguyên | Phạm Ngọc Sơn Đài | Đỗ Quyên | Nguyễn Tố | Ngô Quang Trung | Trương Thanh Sơn | Lương Lệ Huyền Chiêu | Đặng Trùng Dương |Nguyễn Hiền | Điềm Ca | Quốc Sinh | Thiên Thi | NguyễnThị Thanh B́nh | Hoàng Bích Hà | Vơ Hương | Chi Lai | Nguyễn Hoàng Phi | Nguyễn Đức Huệ | Nguyễn Thị Thu | Vơ Hoàng Nam | Diệp Thế Lâu | Nguyễn Kim Quang | Nam Kha | Cao Nhật Quyên | Phạm Duy Tân | Hải Ly | Trần Phượng Hoàng | Nguyễn Từ Chung | Trương Tiểu Dung |Hoàng Thy| Lương Lệ Minh Trí | Hoàng Giang Thạch | Phan Hữu Công | Nguyễn Duy Long |  Nguyễn Văn Xanh | Nguyễn Tảng| Trương Tiếp Trương |Phan Thị Hương Thu | Dương Anh Sơn | Hoàng Song | Phạm Trị | Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa | Đặng Thị Thanh Nga | Ngô Thị Kim Yến | Đường Văn | Ngô Thục Hớn | Toàn Hương | Phù Ḥa Hải | Đàm Thị Ngọc Lư| Nguyễn Vân | Thiên Hữu | Chiếu Hiện | Nguyễn Phan Lê | Trần Thị Trâm Anh | Nguyễn Văn Định |  Dương Tấn Sơn |  Hàn Minh |
Nguyễn Thị Thanh Trí | Hài Lộc |
Sử Xương Hải | Vơ Thị Nguyên
Nguyễn Quân | Nguyễn Thị Bảy | Phạm Thanh Phong (Phù Du) | Trần Đ́nh Thọ | Lương Lệ Bích San  | Phan Phụng Dung | Lê Thị Đào |
Nguyễn Quang Lộc |Nguyễn Tấn Ca 
| Lê Thị Mỹ Châu | Lê Thị Ngọc Hà
| Đinh Hữu Ân |


Một Nhóm Các Em Nhỏ tại
Ninh Ḥa:

Phạm Khả Doanh 8 tuổi | Ngô Tài Trí, 9 tuổi | Quỳnh Châu 9 tuổi | Thùy Trang 9 tuổi |Bội Uyên 9 tuổi | Ngọc Hân 10 tuổi

Na Uy

Phạm Tín An Ninh |Trương Thị Thức | Phạm Ninh Ḥa | Hoàng Tiên (Phi Ṛm)

Pháp

Nguyễn Thị Tri | Nguyễn Khắc Khánh Sơn | Bích Phượng |
Tiểu Vũ Vi | Lâm Thanh Nhàn
 

Anh

Diệp Năng Hải

Đức

Phạm Quang Minh

Ḥa Lan

Topa Panning
Trần Hữu Sơn

B

Khu Thêm Đống
 

Nhật

Yến Nhi

 
n Đ

Mục Đồng


 

   


Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc
ư kiến xây dựng, xin liên lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

 

   

 


 

 

 

Tranh vẽ trong Đặc San:

Họa sĩ Nguyễn Hồng N  - Việt Nam
Họa sĩ
Phi Ṛm  - Na Uy
Lương L Huyền Chiêu  - Việt Nam(Xin Bấm Vào chữ "Bắt Đầu" trong tấm h́nh trên để xem)


Đặc San Xuân Canh Dần - 2010
K Niệm  Xuân By Tuổi

www.ninh-hoa.com

 

Ngô Thị Kim Anh - Hoa Kỳ

Đinh Hữu Ân - Việt Nam
Trần Thiên Bảo
- Hoa Kỳ
Nguyễn Thị Bảy (Hương Đài) - Việt Nam
Huy Bạch - Hoa Kỳ
Anh Bằng - Hoa Kỳ
Nguyễn Thị Thanh B́nh - Việt Nam

Nguyên Bông - Hoa Kỳ
Nguyễn Tấn Ca - Việt Nam
Trần Ngọc Chánh - Gia Nă Đại

Trần Thị Chất - Hoa Kỳ

Lê Thị Mỹ Châu - Việt Nam

Lương Lệ Huyền Chiêu - Việt Nam

Lữ Thanh Cư - Hoa Kỳ

Nguyễn Đồng Danh - Úc

Phan Phụng Dung - Việt Nam

Lê Thị Đào - Việt Nam

Tâm Đoan - Hoa Kỳ
Mục Đồng
- Ấn Độ

Tô Đồng - Hoa Kỳ

Quách Giao - Việt Nam

Lê Thị Ngọc Hà - Việt Nam
Mindy Hà - Hoa Kỳ

Sử Xương Hải - Việt Nam

Việt Hải - Hoa Kỳ

Trần Minh Hiền - Hoa Kỳ

Tường Hoài - Việt Nam

Vinh Hồ - Hoa Kỳ

Lư Hổ - Gia Nă Đại

Đàm Quang Hưng - Hoa Kỳ
Nguyễn Hưng - Gia Nă Đại

Nam Kha - Việt Nam

Nguyên Kim - Hoa Kỳ
Nguyễn Thị Kính - Hoa Kỳ

Đinh Thị Lan - Hoa Kỳ

Bs Nguyễn  Vĩ  Liệt - Gia Nă Đại
Trần Thanh Liễu - Hoa Kỳ

Hải Lộc - Lê Thị Lộc - Việt Nam

Nguyễn Quang Lộc - Việt Nam
Đàm Thị Ngọc Lư - Việt Nam

Thanh Mai - Hoa Kỳ

Hoàng Nam - Hoa Kỳ

Trương Văn Nghi - Hoa Kỳ

Nguyễn Hữu Nghĩa - Hoa Kỳ

Bs Đỗ Hống Ngọc - Việt Nam

Đặng Thị Tuyết Như - Hoa Kỳ

Lâm Thanh Nhàn - Pháp 

Nguyễn Hồng Nở - Việt Nam 

Đặng Thị Ngọc Nữ - Hoa Kỳ

Phan Kiều Oanh - Hoa Kỳ

Topa Panning - Bắc Âu

Vũ Tiến Phái - Hoa Kỳ
Phạm Thanh Phong - Việt Nam 

Nguyễn Văn Phú - Gia Nă Đại

Phạm Thanh Phong (Phù Du) - Việt Nam

Trần Như Phương - Việt Nam

Phùng Thị Phượng- Hoa Kỳ

Nguyễn Hữu Quang - Gia Nă Đại

Lương Lệ Bích San - Việt Nam

Dương Anh Sơn - Việt nam

Trương Thanh Sơn - Việt Nam

Lâm Minh Tài- Hoa Kỳ

Nguyễn Hữu Tài- Hoa Kỳ

Mai Thái Vân Thanh - Hoa Kỳ

Trần Hà Thanh - Hoa Kỳ

Kim Thành - Hoa Kỳ

Nguyễn Văn Thành - Hoa Kỳ

Dương Công Thi (Anh Thy) - Hoa Kỳ

Nguyễn Thi Thi - Hoa Kỳ
Lê Bá Thiên - Việt Nam

Trần Đ́nh Thọ - Việt Nam

Nguyễn Thục - Hoa Kỳ
Nguyễn Thị Thục (Thục Minh) - Tân Gia Ba

Hà Thị Thu Thủy - Việt Nam
Hoàng Tiên - Phi Ṛm - Na Uy

Ngô Trưởng Tiến - Hoa Kỳ

Nguyễn Tính - Hoa Kỳ
Lương Mỹ Trang - Úc

Nguyễn Đôn Huế Trang - Việt Nam

Nguyễn Thị Thanh Trí - Việt Nam
TT Thích Ngộ Trí - Việt Nam

NhàQuê - Trần B́nh Trọng - Hoa Kỳ
Du Sơn Lăng Tử - Hoa Kỳ

Nguyễn Đức Tường - Gia Nă Đại

Lê Trung (Lê Duy Vũ)- Việt Nam

Nguyễn Xứ Vạn - Úc Đại Lợi

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Đây là lần thăm viếng thứ:
(kể từ ngày 13/2/2010)
và từ con số 1017350
 

Đây là lần thăm viếng thứ:

 

 

 

Trang XUÂN 2010- Văn Học Nghệ Thuật Và Quê Hương