Mục Lục

   Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 L Thị Lộc
  S To Qun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Cu Đối Tết 
     
 Vinh H

 

Xun
Q
u Nh


 
Phng S Du Xun KSửu 
       Quch Tấn Cang
 
Phng S Du Xun KSửu
       - Kỳ 2
 
       Quch Tấn Cang
 
 Hương Xưa...    
     
 L Thị Đo
 
  Hồi c Tết Qu Nh
      
L H
   Những Ngy Xun Thuở Ấy  
     
 Nguyễn Thị Thục
   TĐầu Năm  
     
 Trương Huyền Trường
   Tết... Học Tr  
     
 Nguyễn Văn X

 

Xun
Đ
ất Khch


   Đn Tết Đầu Tin Trn
     Đ
ất M
 

      
L Tm Anh
 
 Ninh Ha V Ti    
     
 Trần Thin Bảo
 
 Khng Đề    
     
 Ph Đức Lm
  Tuổi Con TRU 
     
 Phng Thị Phượng
   Hai Ci Tết Đầu Tin Nơi
     
 Đất Khch
 

     
 Ph Vĩnh Sơn
 


Hnh nh


 
Hoa Xun 
       SXương Hải
 
Tru B Tại Ninh Ha 
       SXương Hải - L Thị Lộc
 
Hnh nh Đn Xun Tại Cali
       L Lai

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
Chc Tết
      Quch Tấn Cang
 
Tết Đi LCha
      Quch Tấn Cang


 


Ca Ht/Nhạc

     Tiếng Ht:

 
  Trần Thị Minh Nguyệt
 
   H Thị Thu Thủy

     Slide Shows:

   L Lai


    Trch Đoạn VTuồng Cải
 
Lương: "Tiếng Trồng M L
inh"

   Ng Trưởng Tiến


 

Tiếng Đn

      Tiếng Đn PIANO:
 
  Trần Lộc 


 

Kịch Vui
 

  Niềm Vui Nhn Đi
     
 Lương L Huyền Chiu

 

Chuyện Vui
 

  Chuyện Vui Cười
     
 Nguyễn Văn X 

TVi


 
 TVi Năm KSửu - 2009 
      
ABC Sưu Tầm (NXV)
   Người Tuổi Sửu - TRU
      
ABC Sưu Tầm (NXV)

 

Năm KSửu Ni Chuyện V Tru B


 
  Bạn Tru ! 
        
L Tm Anh
  Tản Mạn Năm Sửu V
      
Chuyện T
ru
 

       Việt Hải - Los Angeles
   Tru Ơi Ta Bảo Tru Ny
      
Nguyễn Phan L 
 
 Tản Mạn Về Tết KSửu
       2009

      
Nguyễn Văn Thnh
   Giữ Tru 
      
NhQu -  Trần Bnh Trọng
   C K D Ngỗng Chuyện
     
Con Tru

      
Vinh H
   Năm Sửu Viết VTru  
     
 Nguyễn Văn X


 

Tranh V
N
ghệ Thuật

   Hong Tin- Phi Rm


 

Kinh Nghiệm Sống

  Đạo V Đời - Tham Sn Si
      Tm Đoan
  Đi Tm Hạnh Phc
      Tm Đoan
  Bụi THIỀN
      Mục Đồng-Trần Thanh Thin
 

 

Chuyện Phiếm/
Tạp Ghi
 

  Cu Chuyện Văn Nghệ Văn
      
Gừng Cc Nhi Miệt Dưới

      Người XVạn
 
  Tru Gi Thch Gặm
      
CN
on
  

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Ng Tối
      Trương Huyền Trường
  Tản Mạn VNgười Nh Qu
      Trần Khổ
  Thương Qu Sng Ơi !
      Trương Huyền Trường

 


Văn Ha
m Thực


   Bnh V G Cng
      Bnh Tằm Ngang Dừa

     
 Hong Tiểu Ca
 
  Chuyện Dưa Hấu Xưa&Nay
       Hong Nam (VHLA)
 
  Bnh Xo
      Canh Chua Bạc H

     
 Hong Nam
 
  Mắm, Mn Ăn Kh Qun 
     
 Hong Tiểu Ca
 
Bnh Căn Trn Phố
      
Si G
n

     
 L K Thương
 
Khẩu VNinh Ha
     
 Nguyễn TnhSức Khỏe

    Bệnh Tiểu Đường Loại 2
    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt

 

Chuyện
Đ
Đy
 

   Nhạc Xưa Nhạc Nay 
     
 Nguyễn Phan L
 
 Ma Xun Ni Chuyện Cng
      
Nh Văn ĐHồng Ngọc
 

       Lương LHuyền Chiu
 
  Tản Mạn VV Thuật
       
V Kienando

     
  Việt Hải - Hong Nam

 

Tr Chơi
D
n Gian NH
 

   Tr Chơi Dch Hnh 
     
 Nguyễn Thục
   Tr Chơi Cối Xay
 
 Tr Chơi ng Thụt
     
 Nguyễn Thục


 

Viết v
Ninh Ha
 

    Dấu Chn Tru Trn X
       
Trầm Hương

     
  Trần Thị Phong Hương
   C Một Thời Ninh-Ha
      Nhạc Trẻ
 

     
 Lương LMinh Tr  
   Khc Một Dng Sng 
     
 Trương Tiếp Trương

 


Viết v
ninh-hoa.com


   Ăn Tết Với Ninh-Hoa.com 
     
 Phạm Thanh Khm &
      Ph Linh Trn
   Ti Đi Thăm Ninh-Hoa.com 
     
 L Lai
 
Viết Tiếp Hnh Trnh Đến
      
Với Ninh-Hoa.com Của M

     
 Lm Thanh Nhn
   Đi Xa V Trở Về 
     
 Phan Nho
   Trở V 
    
  Phan Kiều Oanh
 
   Một Vi Cảm Nghĩ V
       
Trang Web

     
  Phạm Thanh Phong


 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

    Kinh Tế Việt Nam Năm 2008
       Nguyễn Văn Thnh
   Qu Trnh Pht Triển  Kinh
      
Tế Của Nhật Bản TMinh
      
Trị Thin Hong Cho Đến
       
Ngy Nay

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Suy Thoi V Khủng Hoảng
       
Kinh Tế Tại Hoa K

      
Nguyễn Văn Thnh


 

Viết VNhững Ngi Trường
 

    Những Nốt Nhạc Đầu Tin
     
  Lương LHuyền Chiu
 
  Trường Xưa Của Ti
      
L H
 
   K c VTrường G
       
Muồng, Ninh Ha

     
  Phạm Thanh Phong
 
   K c VTrường Trung
      
Học Đức Linh

     
  Ph Du
    Trch Đoạn Hồi K Của
       
Đốc Học TRẦN C
ẢNH

    
  Phan Kiều Oanh
 
  Đỉa Ninh Ha
     
  Phạm  Văn Thịnh


 

Du Lịch
 

    Đường VMiền Ty
       
Nam  B

     
  Lương LBch San
 
  Gc Việt Ở Fitur Madrid 2009
     
  Lm Thanh Nhn

 

Đặc San NH
Kỷ Niệm 5 Năm

 

    Tản Mạn ĐẶC SAN 5 Năm
     
  Nguyễn Văn Sanh- NXV

 

Văn Học
N
ghệ Thuật

 

    Cảm Nhận TNam Kha
     
  L  Anh Dũng
   Tnh Yu Đi Lứa Trong Ca
      
Dao Tục Ngữ Ni VTru

    
  Vinh Hồ 
 
   Tiếng Đn TB V
      V
ũ Điệu Bharatanatyam
       
Của  Kim Loan

     
  L Văn Ng
 
   Sn Khấu Pha Sau
     
 Dương Cng Thi - Anh Thy
 


Thơ Vui
 

   Đời Tru
       T Trinh
   Mừng Sửu Ln Ngi
       T Trinh
 
T
 

   Một Thời
       L Tm Anh
  Cht Sương

      
 Nguyễn Thị Bảy-Hương Đi
  Xun K Sửu
      
 Nguyễn Thị Bảy
 
  Thn Tru...    
      
 Huy Bạch
  Xun Xa Xứ...
      
 Huy Bạch
   Nồng Nn Hương Xun
       Nguyễn Thị Thanh Bnh
  T XUN Phỏng Dịch      
       Nguyn Bng
 
   Chẳng Dấu G Anh
     
  Ph Du-Phạm Thanh Phong
 
  TDạo y
      
Nhạn Đ
   Nuối Tiếc
       Hương Đi
 
  Mừng Xun
      
L Thị Đo
  Lm Bi T Thật L Nhanh
      Trần Minh Hiền
  Nha Trang Nắng Lụa My
      
Đo

      Tường Hoi
 
  Xun Tha Hương    
      
Đinh B H
 
Dạo Phố Ma Xun    
      
Vinh H
   Cn Đ Ma Xun
       Nam Kha
   Giao Thoa nh Sng
       Nam Kha
  Nhớ Xun Đoản Khc 4 
       L Lai
  
Hẹn Với Ma Xun
      
Nguyễn Phan L 
   Nỗi Lng
       Phương L
 
Xun Lng Cn Mi Đu Đy         Hải Lộc
 
  Xun HLạc    
      
Thanh Mai
 
  Xun Khai    
      
Thanh Mai
 
Xun Xưa    
      
Thanh Mai
 
  Chiều Qu    
      
Diệp Thế M
 
  C Tin Trong Lng Anh
      
Thụy Nguyn
  C L Tnh Nhn Mới
      Trần Thị Minh Nguyệt
  Hương Biển Mặn M Xun
      Quch Giao
 
  Biển Trầm Lun
      
L Văn Quốc
 
  Chc Xun
      
Phi Rm
 
   Gởi Cnh Chim Xa
     
 Dương Anh Sơn
 
  Vui Xun XLạnh    
      
Mai Thi Vn Thanh
   Đ Vng
       Kim Thnh
   Trở Trời - Slide Show
       Kim Thnh
 
  Thng Ging Khc
      
Nguyễn Văn Thnh
   Đn Xun XNgười
       Thi Thi
  t Cay
      
Thi Thi
 
  Xun Viễn X
      
Thi Thi
 
  Xun Ti Ngộ
      
Trần Đnh Thọ
 
  Xun Chiều    
      
Nguyễn Thị Thu -Hoi Thu
   Tuổi Con Tru
       Anh Thy (Dương Cng Thi)
 
Sắc Xun
     
 Nguyễn Tnh
 
  Mừng Đo Tuế
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
  Dng Xun
      
 Nguyễn Thanh Trc
 
  Xun Tnh Thng Ging    
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Đm Xun    
      
Tiểu Vũ Vi
 
TXun    
      
Anh Vũ - Thiện Tn
 
  Ca Khc Ma Xun   
      
L Trung - L Duy Vũ
 
  Vịnh Con Tru    
      
Nguyễn Văn Xanh
 


Văn

 

  V Qu Xưa
       L nh
  Những Lần Đầu Tin
      Trần Thin Bảo
  Tru Trắng Tru Đen
       Nguyn Bng
  nh Xun Hồng      
       Nguyn Bng
  Giấc Mơ Hn Ho  

       Lương LHuyền Chiu
  Những Ci Tết Tuổi T 
       LThanh Cư
 
  Bạn Cũ   
       
Phan Phụng Dung
  Đn Xun Ny... Nhớ Xun
       
Xưa

      
 L Thị Đo
  
Ve Chai
       Mỹ Hiệp
 
   Cnh Mai NSớm
     
 Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
 
  Cnh Vạc Phương Trời   
      
Nguyễn Tường Hoi
  Con Tru CCủa Cha Ti 
       Vinh H
  Tết Trong Dĩ Vng
       V Thị N Hường
  Một Đời Người Một SPhận
      
 Trần Khổ
  Mừng Sinh Nhật
       Diệp Thế M
 
  Hải Ngoại Xun V Ti...   
      
Trần Thị Nết
   Yard Sale
       Đng Thị Ngọc N
 
   Ma Xun Của Mẹ   
      
Thu Phương
 
   Thnh Phố Nha Trang V
     
 Đm Noel

     
  Lương LBch San
 
   Dấu Chn Thời Gian
     
 Dương Anh Sơn
  Người Việt Ở Melbourne
      c Chu Ăn Tết
     
 Ph Vĩnh Sơn
  Hai Ba ng To V Trời  
      
Nguyễn Hữu Ti
  Thang Thuốc Nam
       Nguyễn Văn Thnh
 
  Dấu Chn Xưa    
      
Nguyễn Thị Thu (Cầu Gỗ)
 
   Xun Nay Vắng M
     
  H Thị Thu Thủy
  Tết Mậu Thn 1968 
       L Ph Thọ
   Thằng Cựng Chăn Tru
       Phan Đng Thức
   Tm Tnh Ngy Cuối  Năm
       Hong Tin - Phi Rm
   Chờ Ma Xun Tới 
     
 Tiểu Thu
  Thng Ging L
     
 Nguyễn Đn Huế Trang
  Chiếc o Mu Ru Xanh
     
 Phan Thi Yn


 


 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 diem27thuy@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Tru tại Tin Du, Ninh Ha 12/2008 - Ảnh: Sử Xương Hải

 

   Ti tuổi ch khng phải tuổi tru, nhưng ch v tru cũng c sự gắn b với nhau qua cu tục ngữ:

        - Lạc đường nắm đui ch, lạc ng nắm đui tru

   Thế nn vo giờ Giao Thừa ti sẽ thức để mừng bc Tru ln ngi Vua trị v năm Kỷ Sửu. Ti c sưu tầm một số ti liệu c lin quan đến bc Tru xin đuợc kể ra đy cho vui trong ba ngy Tết:

 

   1. Trong 12 con gip: tru đựợc xếp thứ nh v được ni đến nhiều nhất. Từ thời đi học ai chẳng thch nghe bi Em B Qu của Phạm Duy với những cu: "Ai bảo chăn tru l khổ. Khng, chăn tru sướng lắm chứ. Ngồi mnh tru..." Ai chẳng hăm hđi xem lễ hội ma Xun trong đ c chọi tru. Xem tranh tru khoi nhất l ch b chăn tru ngồi vắt vẻo trn mnh tru thổi so, hai chn tro ngoảy trng thật dễ thương. V nghe những cu ca dao tục ngữ vẫn thường được nhắc đến thật l su sắc nhị:

           - Tru cột ght tru ăn, 

           - Tru b hc nhau ruồi muỗi chết

            - Ht sch l chuyện chẳng lnh
            Tru b vườn ruộng ho thnh khi my

           -Chẻ lạt đứt tay, đi cy tru hc
           - Vợ b ngh con

           - Ruộng su tru ni
           - Sai con ton bn con tru

           - Tru kn cỏ tru gầy, tr kn thầy tr dốt

           - Trăm năm cn c g đu
             Miếng trầu liền với con tru một vần
           - Tru năm su tuổi cn nhanh,
             B năm su tuổi đ tranh về gi

 

   Chứng tỏ hnh ảnh con tru đ in thật đậm trong đời sống, văn ha, ngn ngữ v tn gio của dn tộc VN.


    2. Theo cc nh khoa học:
Tru sống thnh bầy: c thủ lĩnh cầm bầy, thch hợp với đầm lầy ấm p ở Đng Nam v Nam , nhiều nhất l ở cc nước Pakistan, Ấn Độ, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Thi Lan, Việt Nam, Phi Luật Tn, v. v Tru sống hoang d cn xuất hiện ở pha bắc Australia. Tru c 2 loại: đen v trắng. Tru trắng cn gọi l tru c. Nhưng người VN thch nui tru đen hơn. Tru được chia lm 3 giống:

    - Giống tru hoang d chu chỉ cn một số rất t.

    - Giống tru song sống nhiều ở vng Nam .

   - Giống tru đầm lầy (swamp buffalo) được nui nhiều ở vng Đng Nam . Ở Ấn Độ c tru Murrah sừng xoắn cho nhiều sữa nhất.

 

   3. Hữu ch: Tru dng để cy, ko xe tru, ko sc, dở ruộng, đạp la, đạp che lm đường ma Phn hoai bn ruộng, phn tươi dng trt phn, trt cối xay la, trt ghe lm nước lt trước khi trt dầu ri.

   Cc mn ăn: thịt tru luộc với nước cơm mẻ, phở tru ngh, thịt tru ngh nướng l lốt, thịt tru xo rau cần. Da tru dng để bịt trống. Sừng tru dng để chế đồ trang sức như lược, gọng knh Sữa tru dng để chế biến thnh bơ, pho-mt, c nhiều chất bo hơn sữa b, nhưng thịt tru lại t mỡ hơn thịt b.

 

4. Theo cc nh khảo c: Cch nay 6.000 năm, nghề trồng la ra đời, v con tru cũng được thuần dưỡng m bộ xương đ được tm thấy trong cc di chỉ đ mới v đồng thau ở Trng Knh (Hải Phng), Tin Hội (H Nội), Đồng Đậu (Ph Thọ).

Vật trang sức hnh đầu tru bằng đ mi đ tm thấy ở di chỉ Đnh Chng, H Nội, c tuổi trn dưới 3.000 năm.

Tượng tru nghệ thuật bằng đất nung đ được tm thấy trong cc di chỉ Tin Hội, Đồng Đậu (H Nội) hơn 3.000 năm trước.

 500 năm trước Ty Lịch, hng trăm lưỡi cy đồng thuộc nền Văn ha Đng Sơn đ được tm thấy ở Cổ Loa.


 5. Tru qua lịch sử VN: Trong 15 bộ lạc hợp thnh nước Văn Lang c một bộ lạc mang tn Tru.

   Sch Giao Chu K (thế kỷ 3) ghi lại hnh ảnh trẻ mục đồng VN thổi so trn lưng tru.  

   Đinh Bộ Lĩnh v bầy trẻ mục đồng ở Hoa Lư cỡi tru rước cờ lau tập trận.

   L Đại Hnh la tru đứng trn bờ sng Hong Long để đn cho sứ thần nh Tống.
   Những đon xe tru của cha Trịnh đi từ Quảng Bnh tới Quảng Nam đ được L Qu Đn (thế kỷ 18) tả trong sch Kiến Văn Tiểu Lục.

   Hồ Ty, một thắng cảnh của H Nội, trước khi mang tn Hồ Sương M thời L, Ty Hồ thời L, đ từng mang tn Hồ Tru, Hồ Tru vng. Hồ Tru v dng Kim Ngưu - một nhnh sng T Lịch chảy vng quanh pha nam H Nội - c lin hệ đến một huyền tch thần kỳ cn ghi trong sch Lĩnh Nam Chch Qui.

   Kể từ thời đại vua Hng dựng nước, hnh ảnh lễ hội đm tru của người Việt cổ cn được khắc chạm trn trống đồng.
  Seagame (Đại hội Thể thao Đng Nam ) 2003 tổ chức tại Việt Nam lấy con tru vng lm biểu tượng.

    Ở H Nội c con đường tn Kim Ngưu.

   Con Tru l đầu cơ nghiệp" của nền văn minh trồng la nước VN đ được thu gọn qua hnh ảnh:

         Trn đồng cạn, dưới đồng su,
         Chồng cy vợ cấy con tru đi bừa!


   6. Tru qua tập tục, tn gio:  Lễ hội chọi tru Đồ Sơn, Hải Phng lưu truyền 4 cu ca dao:
      
   D ai bun đu, bn đu
         Mồng chn thng tm chọi tru th về
         D ai bận rộn trăm bề
         Mồng chn thng tm nhớ về chọi tru

   Chọi tru khng chỉ đơn thuần hai con tru chọi nhau m đ trở thnh tục lệ, tn ngưỡng ở vng biển Đồ Sơn.

    Tục cng va tru của người Thi Mường L, Văn Chấn, Yn Bi ngy 14-7 m lịch hng năm, lễ vật gồm g, xi, rượu, trầu cau v một b cỏ non.

   Taị Ninh Ha, Khnh Ha c lễ cng Tết Tru vo Tết Nguyn Đn.

    Lễ chm tru tế thần linh của người Chm tại đền P Rum Păn vo thng 4 Chăm lịch ở Lạc Tnh.

   Lễ tế một con tru trắng tại ni Đ Trắng của người Chm Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

   Lễ đm tru của người Mnng ở Đắk Nng, Ty Nguyn diễn ra vo những ngy nng nhn thường rơi vo thng 3 hoặc đầu thng 4 m lịch

   Lễ hội đm tru của người Cor ở Tr Bồng, Quảng Ngi

   7. Tru qua văn học nghệ thuật: Con tru c một vị tr to lớn gần gũi trong đời sống tinh thần của người VN, l nguồn cảm hứng v tận của văn học nghệ thuật.

   Trn lưng tru c tr chơi tao nh của mục đồng như đọc sch, thổi so, thả diều.

   Thập mục ngưu đồ" l mười bức tranh tru nổi tiếng của Thiền tng.

Con Tru hiện diện trong tranh dn gian v điu khắc gỗ đnh lng VN vo thế kỷ 17, 18.

Tranh Tết dn gian vẽ tru phản ảnh đời sống tinh thần của người VN rất nhị, hiện thực v nhn bản được trn trọng trong ba ngy Tết.

Bức tranh tứ bnh Ngư Tiều Canh Mục đặc sắc với hnh trẻ mục đồng ngồi trn lưng tru thổi so.

Tru cn được chạm khắc trn bề mặt của trống đồng Vĩnh Hng.

Trong bi ca dao:

Thằng Bờm c ci quạt mo
Ph ng xin đổi ba b chn tru

con tru được dng lm thước đo về  sự giu sang trong x hội.

 Trong một x hội đầy bon chen ginh giật, kẻ chậm chạp, thật th thường thua thiệt:

- Tru chậm uống nước dơ
Tru ngơ ăn cỏ ho
-Tru chậm uống nước đục

Kịch liệt chống lại những ci v hnh thức ph phiếm, đạo đức giả:

- Tru, d lc chết tế ruồi

  Sao bằng lc sống ngọt bi l hơn

C một lời răn dạy tự ngn xưa nhưng đến nay vẫn cn nguyn gi trị:

- Tru chết để da, người ta chết để tiếng 
 Một quan niệm mới mẻ, nhn bản đ đặt con người cao hơn của cải vật chất:
- Ruộng su, tru ni khng bằng con gi đầu lng
Cảnh thế thi nhn tnh thời no cũng vậy:

 - Tru buộc th ght tru ăn
Quan v th ght quan văn di quần

Sẽ cn tiếp tục tranh cải di di về hai quan niệm sống sau đy:

- Tru ta ăn cỏ đồng ta
Tuy rằng cỏ cụt nhưng m cỏ thơm
-
ớc giữa dng ch trong ch đục
 Vũng tru n
ằm h hục khen ngon


Su cu ca dao sau đy thuộc hng tuyệt bt l lời thiết tha đầy tnh su nghĩa nặng của bc nng dn gởi đến người bạn đồng hnh cơ cực của mnh:

Tru ơi ta bảo tru ny
Tru ra ngoi ruộng tru cy với ta
Cấy cy vốn nghiệp nng gia
 Ta đy, tru đấy ai m quản cng
 Bao giờ cy la cn bng
Th cn ngọn cỏ ngoi đồng tru ăn


Cn biết bao nụ cười d dm tro phng qua những cu:
- Của chua ai thấy cũng thm
 Em cho chị mượn chồng em vi ngy

Chồng em đu phải tru cy
M cho chị mượn cả ngy lẫn đm 
- Đm qua kẻ trộm vo nh
Lm thinh chợp mắt để m mất tru 
Nằm đy chớ c ngủ đu
Vậy m vẫn
mất cả tru lẫn b

- Chăn tru chả biết mặt tru
Tru về cầu Cậy biết đu m tm

 

 Trong tnh yu đi lứa, những cu ca dao sau đy thật tnh tứ lng mạn:

 Số giu lấy khổ cũng giu
Số ngho chn đụn mười tru cũng ngho
Phải duyn phải kiếp th theo 
Khuyn em chớ nghĩ giu ngho lm chi

Em ơi chữ vị l v
Chữ dục l muốn, chữ ty l theo
Yu nhau tam ứ ni cũng tro

Thất bt song cũng lội, cửu thập đo cũng qua


      Con tru cũng l nguồn sng tạo của bao thế hệ cầm bt trong văn chương bc học:

Thơ Nguyễn Khuyến:

Tru gi gốc bụi ph hơi nắng

 Thơ B Huyện Thanh Quan:

 G sừng mục tử lại c thn

   Nh văn Trần Tiu c cuốn tiểu thuyết mang tn Con Tru.

Vn vn

 

   8. Kết luận:  Tm lại, chẳng c con vật no được người VN đặt hết tinh thần, tnh cảm, tm linh v sống đầy yu thương, gần gũi thn thiết như con tru. Để kết luận, ti xin trch dẫn một bi ca dao dưới đy m ti cho l một trong những bi ca dao hay nhất m tả hai hnh ảnh điển hnh trong x hội nng nghiệp trồng la nước VN qua bốn nghn năm lịch sử, l bức tranh qu vừa sống động vừa đậm đ nhn bản, cũng l tiếng ni su thẳm trong tm hồn ku gọi con người hy mở rộng tri tim yu thương, hy nhớ nguồn cội v khng vong n bội nghĩa:

          Lao xao g gy rạng ngy
         Vai vc ci cy, tay dắt con tru.
         Bước chn xuống cnh đồng su
         Mắt nhắm mắt mở đuổi tru đi cy
         Ai ơi! bưng bt cơm đầy,
        
Dẻo thơm một hạt, đắng cay mun phần.

 

 

Vinh H
Sưu tầm
9/1/2009

 

 

 

 

Trang XUN 2009- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương