Mục Lục

   Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 L Thị Lộc
  S To Qun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Cu Đối Tết 
     
 Vinh H

 

Xun
Q
u Nh


 
Phng S Du Xun KSửu 
       Quch Tấn Cang
 
Phng S Du Xun KSửu
       - Kỳ 2
 
       Quch Tấn Cang
 
 Hương Xưa...    
     
 L Thị Đo
 
  Hồi c Tết Qu Nh
      
L H
   Những Ngy Xun Thuở Ấy  
     
 Nguyễn Thị Thục
   TĐầu Năm  
     
 Trương Huyền Trường
   Tết... Học Tr  
     
 Nguyễn Văn X

 

Xun
Đ
ất Khch


   Đn Tết Đầu Tin Trn
     Đ
ất M
 

      
L Tm Anh
 
 Ninh Ha V Ti    
     
 Trần Thin Bảo
 
 Khng Đề    
     
 Ph Đức Lm
  Tuổi Con TRU 
     
 Phng Thị Phượng
   Hai Ci Tết Đầu Tin Nơi
     
 Đất Khch
 

     
 Ph Vĩnh Sơn
 


Hnh nh


 
Hoa Xun 
       SXương Hải
 
Tru B Tại Ninh Ha 
       SXương Hải - L Thị Lộc
 
Hnh nh Đn Xun Tại Cali
       L Lai

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
Chc Tết
      Quch Tấn Cang
 
Tết Đi LCha
      Quch Tấn Cang


 


Ca Ht/Nhạc

     Tiếng Ht:

 
  Trần Thị Minh Nguyệt
 
   H Thị Thu Thủy

     Slide Shows:

   L Lai


    Trch Đoạn VTuồng Cải
 
Lương: "Tiếng Trồng M L
inh"

   Ng Trưởng Tiến


 

Tiếng Đn

      Tiếng Đn PIANO:
 
  Trần Lộc 


 

Kịch Vui
 

  Niềm Vui Nhn Đi
     
 Lương L Huyền Chiu

 

Chuyện Vui
 

  Chuyện Vui Cười
     
 Nguyễn Văn X 

TVi


 
 TVi Năm KSửu - 2009 
      
ABC Sưu Tầm (NXV)
   Người Tuổi Sửu - TRU
      
ABC Sưu Tầm (NXV)

 

Năm KSửu Ni Chuyện V Tru B


 
  Bạn Tru ! 
        
L Tm Anh
  Tản Mạn Năm Sửu V
      
Chuyện T
ru
 

       Việt Hải - Los Angeles
   Tru Ơi Ta Bảo Tru Ny
      
Nguyễn Phan L 
 
 Tản Mạn Về Tết KSửu
       2009

      
Nguyễn Văn Thnh
   Giữ Tru 
      
NhQu -  Trần Bnh Trọng
   C K D Ngỗng Chuyện
     
Con Tru

      
Vinh H
   Năm Sửu Viết VTru  
     
 Nguyễn Văn X


 

Tranh V
N
ghệ Thuật

   Hong Tin- Phi Rm


 

Kinh Nghiệm Sống

  Đạo V Đời - Tham Sn Si
      Tm Đoan
  Đi Tm Hạnh Phc
      Tm Đoan
  Bụi THIỀN
      Mục Đồng-Trần Thanh Thin
 

 

Chuyện Phiếm/
Tạp Ghi
 

  Cu Chuyện Văn Nghệ Văn
      
Gừng Cc Nhi Miệt Dưới

      Người XVạn
 
  Tru Gi Thch Gặm
      
CN
on
  

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Ng Tối
      Trương Huyền Trường
  Tản Mạn VNgười Nh Qu
      Trần Khổ
  Thương Qu Sng Ơi !
      Trương Huyền Trường

 


Văn Ha
m Thực


   Bnh V G Cng
      Bnh Tằm Ngang Dừa

     
 Hong Tiểu Ca
 
  Chuyện Dưa Hấu Xưa&Nay
       Hong Nam (VHLA)
 
  Bnh Xo
      Canh Chua Bạc H

     
 Hong Nam
 
  Mắm, Mn Ăn Kh Qun 
     
 Hong Tiểu Ca
 
Bnh Căn Trn Phố
      
Si G
n

     
 L K Thương
 
Khẩu VNinh Ha
     
 Nguyễn TnhSức Khỏe

    Bệnh Tiểu Đường Loại 2
    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt

 

Chuyện
Đ
Đy
 

   Nhạc Xưa Nhạc Nay 
     
 Nguyễn Phan L
 
 Ma Xun Ni Chuyện Cng
      
Nh Văn ĐHồng Ngọc
 

       Lương LHuyền Chiu
 
  Tản Mạn VV Thuật
       
V Kienando

     
  Việt Hải - Hong Nam

 

Tr Chơi
D
n Gian NH
 

   Tr Chơi Dch Hnh 
     
 Nguyễn Thục
   Tr Chơi Cối Xay
 
 Tr Chơi ng Thụt
     
 Nguyễn Thục


 

Viết v
Ninh Ha
 

    Dấu Chn Tru Trn X
       
Trầm Hương

     
  Trần Thị Phong Hương
   C Một Thời Ninh-Ha
      Nhạc Trẻ
 

     
 Lương LMinh Tr  
   Khc Một Dng Sng 
     
 Trương Tiếp Trương

 


Viết v
ninh-hoa.com


   Ăn Tết Với Ninh-Hoa.com 
     
 Phạm Thanh Khm &
      Ph Linh Trn
   Ti Đi Thăm Ninh-Hoa.com 
     
 L Lai
 
Viết Tiếp Hnh Trnh Đến
      
Với Ninh-Hoa.com Của M

     
 Lm Thanh Nhn
   Đi Xa V Trở Về 
     
 Phan Nho
   Trở V 
    
  Phan Kiều Oanh
 
   Một Vi Cảm Nghĩ V
       
Trang Web

     
  Phạm Thanh Phong


 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

    Kinh Tế Việt Nam Năm 2008
       Nguyễn Văn Thnh
   Qu Trnh Pht Triển  Kinh
      
Tế Của Nhật Bản TMinh
      
Trị Thin Hong Cho Đến
       
Ngy Nay

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Suy Thoi V Khủng Hoảng
       
Kinh Tế Tại Hoa K

      
Nguyễn Văn Thnh


 

Viết VNhững Ngi Trường
 

    Những Nốt Nhạc Đầu Tin
     
  Lương LHuyền Chiu
 
  Trường Xưa Của Ti
      
L H
 
   K c VTrường G
       
Muồng, Ninh Ha

     
  Phạm Thanh Phong
 
   K c VTrường Trung
      
Học Đức Linh

     
  Ph Du
    Trch Đoạn Hồi K Của
       
Đốc Học TRẦN C
ẢNH

    
  Phan Kiều Oanh
 
  Đỉa Ninh Ha
     
  Phạm  Văn Thịnh


 

Du Lịch
 

    Đường VMiền Ty
       
Nam  B

     
  Lương LBch San
 
  Gc Việt Ở Fitur Madrid 2009
     
  Lm Thanh Nhn

 

Đặc San NH
Kỷ Niệm 5 Năm

 

    Tản Mạn ĐẶC SAN 5 Năm
     
  Nguyễn Văn Sanh- NXV

 

Văn Học
N
ghệ Thuật

 

    Cảm Nhận TNam Kha
     
  L  Anh Dũng
   Tnh Yu Đi Lứa Trong Ca
      
Dao Tục Ngữ Ni VTru

    
  Vinh Hồ 
 
   Tiếng Đn TB V
      V
ũ Điệu Bharatanatyam
       
Của  Kim Loan

     
  L Văn Ng
 
   Sn Khấu Pha Sau
     
 Dương Cng Thi - Anh Thy
 


Thơ Vui
 

   Đời Tru
       T Trinh
   Mừng Sửu Ln Ngi
       T Trinh
 
T
 

   Một Thời
       L Tm Anh
  Cht Sương

      
 Nguyễn Thị Bảy-Hương Đi
  Xun K Sửu
      
 Nguyễn Thị Bảy
 
  Thn Tru...    
      
 Huy Bạch
  Xun Xa Xứ...
      
 Huy Bạch
   Nồng Nn Hương Xun
       Nguyễn Thị Thanh Bnh
  T XUN Phỏng Dịch      
       Nguyn Bng
 
   Chẳng Dấu G Anh
     
  Ph Du-Phạm Thanh Phong
 
  TDạo y
      
Nhạn Đ
   Nuối Tiếc
       Hương Đi
 
  Mừng Xun
      
L Thị Đo
  Lm Bi T Thật L Nhanh
      Trần Minh Hiền
  Nha Trang Nắng Lụa My
      
Đo

      Tường Hoi
 
  Xun Tha Hương    
      
Đinh B H
 
Dạo Phố Ma Xun    
      
Vinh H
   Cn Đ Ma Xun
       Nam Kha
   Giao Thoa nh Sng
       Nam Kha
  Nhớ Xun Đoản Khc 4 
       L Lai
  
Hẹn Với Ma Xun
      
Nguyễn Phan L 
   Nỗi Lng
       Phương L
 
Xun Lng Cn Mi Đu Đy         Hải Lộc
 
  Xun HLạc    
      
Thanh Mai
 
  Xun Khai    
      
Thanh Mai
 
Xun Xưa    
      
Thanh Mai
 
  Chiều Qu    
      
Diệp Thế M
 
  C Tin Trong Lng Anh
      
Thụy Nguyn
  C L Tnh Nhn Mới
      Trần Thị Minh Nguyệt
  Hương Biển Mặn M Xun
      Quch Giao
 
  Biển Trầm Lun
      
L Văn Quốc
 
  Chc Xun
      
Phi Rm
 
   Gởi Cnh Chim Xa
     
 Dương Anh Sơn
 
  Vui Xun XLạnh    
      
Mai Thi Vn Thanh
   Đ Vng
       Kim Thnh
   Trở Trời - Slide Show
       Kim Thnh
 
  Thng Ging Khc
      
Nguyễn Văn Thnh
   Đn Xun XNgười
       Thi Thi
  t Cay
      
Thi Thi
 
  Xun Viễn X
      
Thi Thi
 
  Xun Ti Ngộ
      
Trần Đnh Thọ
 
  Xun Chiều    
      
Nguyễn Thị Thu -Hoi Thu
   Tuổi Con Tru
       Anh Thy (Dương Cng Thi)
 
Sắc Xun
     
 Nguyễn Tnh
 
  Mừng Đo Tuế
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
  Dng Xun
      
 Nguyễn Thanh Trc
 
  Xun Tnh Thng Ging    
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Đm Xun    
      
Tiểu Vũ Vi
 
TXun    
      
Anh Vũ - Thiện Tn
 
  Ca Khc Ma Xun   
      
L Trung - L Duy Vũ
 
  Vịnh Con Tru    
      
Nguyễn Văn Xanh
 


Văn

 

  V Qu Xưa
       L nh
  Những Lần Đầu Tin
      Trần Thin Bảo
  Tru Trắng Tru Đen
       Nguyn Bng
  nh Xun Hồng      
       Nguyn Bng
  Giấc Mơ Hn Ho  

       Lương LHuyền Chiu
  Những Ci Tết Tuổi T 
       LThanh Cư
 
  Bạn Cũ   
       
Phan Phụng Dung
  Đn Xun Ny... Nhớ Xun
       
Xưa

      
 L Thị Đo
  
Ve Chai
       Mỹ Hiệp
 
   Cnh Mai NSớm
     
 Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
 
  Cnh Vạc Phương Trời   
      
Nguyễn Tường Hoi
  Con Tru CCủa Cha Ti 
       Vinh H
  Tết Trong Dĩ Vng
       V Thị N Hường
  Một Đời Người Một SPhận
      
 Trần Khổ
  Mừng Sinh Nhật
       Diệp Thế M
 
  Hải Ngoại Xun V Ti...   
      
Trần Thị Nết
   Yard Sale
       Đng Thị Ngọc N
 
   Ma Xun Của Mẹ   
      
Thu Phương
 
   Thnh Phố Nha Trang V
     
 Đm Noel

     
  Lương LBch San
 
   Dấu Chn Thời Gian
     
 Dương Anh Sơn
  Người Việt Ở Melbourne
      c Chu Ăn Tết
     
 Ph Vĩnh Sơn
  Hai Ba ng To V Trời  
      
Nguyễn Hữu Ti
  Thang Thuốc Nam
       Nguyễn Văn Thnh
 
  Dấu Chn Xưa    
      
Nguyễn Thị Thu (Cầu Gỗ)
 
   Xun Nay Vắng M
     
  H Thị Thu Thủy
  Tết Mậu Thn 1968 
       L Ph Thọ
   Thằng Cựng Chăn Tru
       Phan Đng Thức
   Tm Tnh Ngy Cuối  Năm
       Hong Tin - Phi Rm
   Chờ Ma Xun Tới 
     
 Tiểu Thu
  Thng Ging L
     
 Nguyễn Đn Huế Trang
  Chiếc o Mu Ru Xanh
     
 Phan Thi Yn


 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 diem27thuy@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 


         Nh thơ Quch Tấn c cu:

Khnh Ha l xứ Trầm Hương

Non cao biển rộng người thương đi về

 

Hai cu ny đ trở thnh ca dao của tỉnh Khnh Ha.

Non cao biển rộng l hnh thế địa linh v người thương đi về l tnh thương dn d.

Nhn năm Kỷ Sửu, chng ta thử lần xem dấu vết tru được ghi lại trn Xứ Trầm Hương như thế no.

Trước tin trn ni. Đ l dy Ni Đồng B.

 Sch Đại Nam Nhất Thống Ch gọi l Hong Ngưu Sơn, ở pha đng nam thnh phố Nha Trang. Ni lập thnh một dy di hng trăm dặm chạy từ huỵn Din Khnh đến Nha Trang rồi vo Cam Ranh.

 

Ni khng cao, nhưng hiểm trở, chạy st ra biển đng. Đỉnh cao nhất 978 thước, ngọn nằm st biển cao 643 thước cy cối rậm rạp c nhiều th dữ.

 

Dưới chn ni c một cnh đồng mang tn l Đồng B. Do đ ni c tn l Ni Đồng B. Thuở trước nơi ny c nhiều b hoang sinh sống nhờ cnh đồng lin thng với rừng trong ni, c nhiều cy cối rậm rạp v th dữ tập trung về đng đc. B dần dần bị tiu diệt. Trong bầy th dữ c một nhm cọp chuyn săn bắt b. Cầm đầu l một con cọp cha sống trn vi trăm năm, to lớn dị thường v bị qu hết một chn nhưng nhanh nhẹn v cng. Sau khi b hoang trn cnh đồng khng cn đủ cung cấp thức ăn cho cọp, chng bn xuồng lng xm bắt gia sc v người.

 

Năm 1793 trấn thủ thnh Din Khnh l Nguyễn Văn Thnh tướng của Gia Long được tin cọp dữ, đem qun săn bắt song khng thu được kết quả. Sau đ phải nhờ vo sự cầu đảo b Thin Y A Na mới bẩy được hổ. Từ đ tn ni nơi bắt được hm c tn hn Cầu Hm được thường xuyn nhắc đến. Hiện nay tuy vng Đồng B khng cn dấu vết xưa nhưng vẫn được người dn Nha Trang nhắc đến khi đi du lịch ngang qua vng sng L.

Cạnh Đồng B cn c một vng lịch sử: đ l Đồng Chu. Nguyn khu vực ny l cnh đồng hoang vu thuộc huyện Hoa Chu trước kia v sau được nhập vo huyện Phước Điền. Thời Tự Đức (1847-1883), khi Gia Định mất, rồi 6 tỉnh miền Nam mất theo th một số sĩ phu khng đội trời chung với giặc bn bỏ ra Khnh Ha khai hoang lập ấp được gọi l phong tro Tỵ Địa v được người địa phương tn xưng l Nam Trung Nghĩa sỹ Cầm đầu nhm người ny l ng Nguyễn B Trinh.

Cn về dưới biển... th c Vũng Tru Nằm.

 

 Vũng Tru Nằm ở pha đng bắc Khnh Ha, nằm trong vịnh Vn Phong. Đy l một vịnh rộng lớn, pha bắc c bn đảo Bn Sơn di gần 30 cy số lm cnh cửa che gi bấc v bn đảo Phước H di trn 20 cy số lm cnh chắn gi Nam. Vinh Vn phong l một vịnh chẳng những c gi trị về địa l, kinh tế m cn c nhiều thắng cảnh đẹp. Vũng Tru nắm l một, Taị đy c một cồn đ nằm dăng ra bốn pha ở dưới mặt nước; khi thuỷ triều xuống th lưng đ nh ln xa trng như một đn tru nằm tắm, sng gợn chung quanh. Đại Nam Nhất Thống Ch gọi l cồn đ Ngoạ Ngưu (Tru Nằm).

 

Như vậy Xứ Trầm Hương pha bắc c Vũng Tru nằm giỡn nước, trong vịnh Vn Phong, phương nam c ni Hong Ngưu v cnh Đồng B Cn truyền tch trong dn gian về tru th c g?

Trước tin l cu chuyện B X Mập ở lng Phụng Cang x Ninh Quang huyện Ninh Ha. B X Mập một hm ra thăm đồng trng thấy một con tru c (tru c lng mu trắng) đang rm vo ruộng ph la. B nổi giận chạy đến nắm lấy đui tru m đnh. Tru liền ko b nhảy xuống con suối Bu Sấu bn cạnh l một con suối vừa su vừa rộng c tiếng l nhiều c sấu vốn được coi l một nơi chốn linh thing.Thấy b khng về, người nh thu người lặng tm song khng dấu vết. Tưởng l chết rồi cả nh lo để tang. Khng ngờ bốn hm sau b trở về. Hỏi thăm duyn cớ. B chỉ đp rằng cu chuyện khng được ni ra, nếu cn muốn sống. Lng xm v gia đnh năn nỉ mấy b cũng khng h răng.

 

Một hm v cầm lng khng được nn b cho mời b con lng xm đến dự một tiệc tiễn đưa b về bn kia thế giới sau khi nghe cu chuyện do b kể:

Khi tru c bỏ chạy th ti định thả đui ra song tay lại bị dnh chặc. Tru nhảy xuống nước, ti đnh nhắm mắt chờ chết. Hai bn tai nghe v v gi thổi. Một lt sau mở mắt ra th thấy mnh đang đứng trước một dinh thự nguy nga v được hai người lnh dẫn vo một sn vườn rộng mt trồng đầy hoa thơm cỏ lạ. Một ng quan uy nghi lẫm liệt truyền lệnh cho ti vo....

Vừa kể đến đ th b X Mập lăn ra tắt thở...

Tiếp theo l cu chuyện đn tru của nh sư cha Vạn Thiện.

Cha ở thn An Ninh, x Din An, huyện Din Khnh. Trụ tr l sư Thiệt Vinh. Ngi c người đệ tử tn Keo hiệu Thiện Khong qu Bnh Định vo cha xin ở chăn tru. Cha nui đến hng trăm con tru m chỉ mổi một mnh thầy Keo chăn giữ. Sng sớm la tru vo ăn trong ni, chiều đến la tru về m trn lưng mỗi con tru đều c một b củi. Một hm ngi Thiện Khong cho tru về sớm v vo bếp xem một b lo nấu dầu chay bằng hột dầu ta.. V king cử người lạ, nn thầy bị phạt phải đứng khuấy dầu. Khng dng cy để khuấy m thầy Keo lại dng đi tay trần để khuấy dầu si.Việc lạ ny được trnh ln sư trụ tr. Từ đ thầy Keo khng cn đi chăn tru nữa m chỉ lo học tập kệ kinh.

 

Tru khng người chăn, nhưng sng no cũng vẫn ko nhau vo ni v chiều về vẫn chở củi trn lưng. Mọi người đều tin l ngi Keo c ti điều khiển tru bằng tm ở xa. Mấy thng sau th ngi nhịn ăn v xin sư phụ được ho thn. Ngoi số củi do tru mang về ngi Kheo xin người trong thn mỗi người một b củi. Trong số người cho c một số khng vui lng. Trước khi ln gin hoả, ngi nguyện sẽ để lại một vật mọn tặng dn lng. Khi hoả tng xong, người trong cha đến nhặt x lợi th chỉ nhận được một chn chung cổ trong đựng một mng tay cn tươi khng một cht tro bụi. Đ l kỷ vật biếu cho dn lng. Ngoi ra, cn một vi b củi lửa khng hề bn đến. Ai nấy đều biết rằng đ l củi của những người khng thnh tm cng dường. Ha thượng bổn sư phong cho ngi danh tự l Linh Ph.

 

Bầy tru, sau khi ngi vin tịch khng cn ai trng nom, cho nn lần lượt ko nhau vo ni v khng trở về cha nữa.

Trong cu chuyện c con tru trắng v con tru đen. Tru trắng chỉ tru thần. Cn tru đen chỉ sinh vật được nui dưỡng. Điều ny khiến lin tưởng đến chuyện 10 bức tranh chăn tru của phi Đại Thừa v phi Thiền Tng.

 

Tranh Đại Thừa vẽ con tru đen, nhờ php tu Tiệm m tiến từng nấc một ln đến gic ngộ cũng như con tru đen nhờ du dắt m trỡ nn thuần thục v lớp da trắng lần. Cn bức tranh Thiền Tng th c khi vẽ tru đen c khi vẽ tru trắng.Tru trắng l để chỉ bạch ngưu xa l Phật thừa, chnh l ci tm đại gic vin mn của Phật. Con tru của Thiền khng thay đổi mu lng. Đ l php tu Đốn, php ny dạy rằng người ta thnh Phật l thnh ở nội tm, hot nhin m thnh, khng phải lần hồi theo cấp bậc.

 

Cu chuyện tru đen, tru trắng nơi Xứ Trầm Hương cũng mang đầy vị của Phật gia.

 

 

 

 

Trần Thị Phong Hương

Địa chỉ lin hệ

Quch Giao

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2009- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương