Mục Lục

   Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 L Thị Lộc
  S To Qun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Cu Đối Tết 
     
 Vinh H

 

Xun
Q
u Nh


 
Phng S Du Xun KSửu 
       Quch Tấn Cang
 
Phng S Du Xun KSửu
       - Kỳ 2
 
       Quch Tấn Cang
 
 Hương Xưa...    
     
 L Thị Đo
 
  Hồi c Tết Qu Nh
      
L H
   Những Ngy Xun Thuở Ấy  
     
 Nguyễn Thị Thục
   TĐầu Năm  
     
 Trương Huyền Trường
   Tết... Học Tr  
     
 Nguyễn Văn X

 

Xun
Đ
ất Khch


   Đn Tết Đầu Tin Trn
     Đ
ất M
 

      
L Tm Anh
 
 Ninh Ha V Ti    
     
 Trần Thin Bảo
 
 Khng Đề    
     
 Ph Đức Lm
  Tuổi Con TRU 
     
 Phng Thị Phượng
   Hai Ci Tết Đầu Tin Nơi
     
 Đất Khch
 

     
 Ph Vĩnh Sơn
 


Hnh nh


 
Hoa Xun 
       SXương Hải
 
Tru B Tại Ninh Ha 
       SXương Hải - L Thị Lộc
 
Hnh nh Đn Xun Tại Cali
       L Lai

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
Chc Tết
      Quch Tấn Cang
 
Tết Đi LCha
      Quch Tấn Cang


 


Ca Ht/Nhạc

     Tiếng Ht:

 
  Trần Thị Minh Nguyệt
 
   H Thị Thu Thủy

     Slide Shows:

   L Lai


    Trch Đoạn VTuồng Cải
 
Lương: "Tiếng Trồng M L
inh"

   Ng Trưởng Tiến


 

Tiếng Đn

      Tiếng Đn PIANO:
 
  Trần Lộc 


 

Kịch Vui
 

  Niềm Vui Nhn Đi
     
 Lương L Huyền Chiu

 

Chuyện Vui
 

  Chuyện Vui Cười
     
 Nguyễn Văn X 

TVi


 
 TVi Năm KSửu - 2009 
      
ABC Sưu Tầm (NXV)
   Người Tuổi Sửu - TRU
      
ABC Sưu Tầm (NXV)

 

Năm KSửu Ni Chuyện V Tru B


 
  Bạn Tru ! 
        
L Tm Anh
  Tản Mạn Năm Sửu V
      
Chuyện T
ru
 

       Việt Hải - Los Angeles
   Tru Ơi Ta Bảo Tru Ny
      
Nguyễn Phan L 
 
 Tản Mạn Về Tết KSửu
       2009

      
Nguyễn Văn Thnh
   Giữ Tru 
      
NhQu -  Trần Bnh Trọng
   C K D Ngỗng Chuyện
     
Con Tru

      
Vinh H
   Năm Sửu Viết VTru  
     
 Nguyễn Văn X


 

Tranh V
N
ghệ Thuật

   Hong Tin- Phi Rm


 

Kinh Nghiệm Sống

  Đạo V Đời - Tham Sn Si
      Tm Đoan
  Đi Tm Hạnh Phc
      Tm Đoan
  Bụi THIỀN
      Mục Đồng-Trần Thanh Thin
 

 

Chuyện Phiếm/
Tạp Ghi
 

  Cu Chuyện Văn Nghệ Văn
      
Gừng Cc Nhi Miệt Dưới

      Người XVạn
 
  Tru Gi Thch Gặm
      
CN
on
  

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Ng Tối
      Trương Huyền Trường
  Tản Mạn VNgười Nh Qu
      Trần Khổ
  Thương Qu Sng Ơi !
      Trương Huyền Trường

 


Văn Ha
m Thực


   Bnh V G Cng
      Bnh Tằm Ngang Dừa

     
 Hong Tiểu Ca
 
  Chuyện Dưa Hấu Xưa&Nay
       Hong Nam (VHLA)
 
  Bnh Xo
      Canh Chua Bạc H

     
 Hong Nam
 
  Mắm, Mn Ăn Kh Qun 
     
 Hong Tiểu Ca
 
Bnh Căn Trn Phố
      
Si G
n

     
 L K Thương
 
Khẩu VNinh Ha
     
 Nguyễn TnhSức Khỏe

    Bệnh Tiểu Đường Loại 2
    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt

 

Chuyện
Đ
Đy
 

   Nhạc Xưa Nhạc Nay 
     
 Nguyễn Phan L
 
 Ma Xun Ni Chuyện Cng
      
Nh Văn ĐHồng Ngọc
 

       Lương LHuyền Chiu
 
  Tản Mạn VV Thuật
       
V Kienando

     
  Việt Hải - Hong Nam

 

Tr Chơi
D
n Gian NH
 

   Tr Chơi Dch Hnh 
     
 Nguyễn Thục
   Tr Chơi Cối Xay
 
 Tr Chơi ng Thụt
     
 Nguyễn Thục


 

Viết v
Ninh Ha
 

    Dấu Chn Tru Trn X
       
Trầm Hương

     
  Trần Thị Phong Hương
   C Một Thời Ninh-Ha
      Nhạc Trẻ
 

     
 Lương LMinh Tr  
   Khc Một Dng Sng 
     
 Trương Tiếp Trương

 


Viết v
ninh-hoa.com


   Ăn Tết Với Ninh-Hoa.com 
     
 Phạm Thanh Khm &
      Ph Linh Trn
   Ti Đi Thăm Ninh-Hoa.com 
     
 L Lai
 
Viết Tiếp Hnh Trnh Đến
      
Với Ninh-Hoa.com Của M

     
 Lm Thanh Nhn
   Đi Xa V Trở Về 
     
 Phan Nho
   Trở V 
    
  Phan Kiều Oanh
 
   Một Vi Cảm Nghĩ V
       
Trang Web

     
  Phạm Thanh Phong


 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

    Kinh Tế Việt Nam Năm 2008
       Nguyễn Văn Thnh
   Qu Trnh Pht Triển  Kinh
      
Tế Của Nhật Bản TMinh
      
Trị Thin Hong Cho Đến
       
Ngy Nay

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Suy Thoi V Khủng Hoảng
       
Kinh Tế Tại Hoa K

      
Nguyễn Văn Thnh


 

Viết VNhững Ngi Trường
 

    Những Nốt Nhạc Đầu Tin
     
  Lương LHuyền Chiu
 
  Trường Xưa Của Ti
      
L H
 
   K c VTrường G
       
Muồng, Ninh Ha

     
  Phạm Thanh Phong
 
   K c VTrường Trung
      
Học Đức Linh

     
  Ph Du
    Trch Đoạn Hồi K Của
       
Đốc Học TRẦN C
ẢNH

    
  Phan Kiều Oanh
 
  Đỉa Ninh Ha
     
  Phạm  Văn Thịnh


 

Du Lịch
 

    Đường VMiền Ty
       
Nam  B

     
  Lương LBch San
 
  Gc Việt Ở Fitur Madrid 2009
     
  Lm Thanh Nhn

 

Đặc San NH
Kỷ Niệm 5 Năm

 

    Tản Mạn ĐẶC SAN 5 Năm
     
  Nguyễn Văn Sanh- NXV

 

Văn Học
N
ghệ Thuật

 

    Cảm Nhận TNam Kha
     
  L  Anh Dũng
   Tnh Yu Đi Lứa Trong Ca
      
Dao Tục Ngữ Ni VTru

    
  Vinh Hồ 
 
   Tiếng Đn TB V
      V
ũ Điệu Bharatanatyam
       
Của  Kim Loan

     
  L Văn Ng
 
   Sn Khấu Pha Sau
     
 Dương Cng Thi - Anh Thy
 


Thơ Vui
 

   Đời Tru
       T Trinh
   Mừng Sửu Ln Ngi
       T Trinh
 
T
 

   Một Thời
       L Tm Anh
  Cht Sương

      
 Nguyễn Thị Bảy-Hương Đi
  Xun K Sửu
      
 Nguyễn Thị Bảy
 
  Thn Tru...    
      
 Huy Bạch
  Xun Xa Xứ...
      
 Huy Bạch
   Nồng Nn Hương Xun
       Nguyễn Thị Thanh Bnh
  T XUN Phỏng Dịch      
       Nguyn Bng
 
   Chẳng Dấu G Anh
     
  Ph Du-Phạm Thanh Phong
 
  TDạo y
      
Nhạn Đ
   Nuối Tiếc
       Hương Đi
 
  Mừng Xun
      
L Thị Đo
  Lm Bi T Thật L Nhanh
      Trần Minh Hiền
  Nha Trang Nắng Lụa My
      
Đo

      Tường Hoi
 
  Xun Tha Hương    
      
Đinh B H
 
Dạo Phố Ma Xun    
      
Vinh H
   Cn Đ Ma Xun
       Nam Kha
   Giao Thoa nh Sng
       Nam Kha
  Nhớ Xun Đoản Khc 4 
       L Lai
  
Hẹn Với Ma Xun
      
Nguyễn Phan L 
   Nỗi Lng
       Phương L
 
Xun Lng Cn Mi Đu Đy         Hải Lộc
 
  Xun HLạc    
      
Thanh Mai
 
  Xun Khai    
      
Thanh Mai
 
Xun Xưa    
      
Thanh Mai
 
  Chiều Qu    
      
Diệp Thế M
 
  C Tin Trong Lng Anh
      
Thụy Nguyn
  C L Tnh Nhn Mới
      Trần Thị Minh Nguyệt
  Hương Biển Mặn M Xun
      Quch Giao
 
  Biển Trầm Lun
      
L Văn Quốc
 
  Chc Xun
      
Phi Rm
 
   Gởi Cnh Chim Xa
     
 Dương Anh Sơn
 
  Vui Xun XLạnh    
      
Mai Thi Vn Thanh
   Đ Vng
       Kim Thnh
   Trở Trời - Slide Show
       Kim Thnh
 
  Thng Ging Khc
      
Nguyễn Văn Thnh
   Đn Xun XNgười
       Thi Thi
  t Cay
      
Thi Thi
 
  Xun Viễn X
      
Thi Thi
 
  Xun Ti Ngộ
      
Trần Đnh Thọ
 
  Xun Chiều    
      
Nguyễn Thị Thu -Hoi Thu
   Tuổi Con Tru
       Anh Thy (Dương Cng Thi)
 
Sắc Xun
     
 Nguyễn Tnh
 
  Mừng Đo Tuế
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
  Dng Xun
      
 Nguyễn Thanh Trc
 
  Xun Tnh Thng Ging    
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Đm Xun    
      
Tiểu Vũ Vi
 
TXun    
      
Anh Vũ - Thiện Tn
 
  Ca Khc Ma Xun   
      
L Trung - L Duy Vũ
 
  Vịnh Con Tru    
      
Nguyễn Văn Xanh
 


Văn

 

  V Qu Xưa
       L nh
  Những Lần Đầu Tin
      Trần Thin Bảo
  Tru Trắng Tru Đen
       Nguyn Bng
  nh Xun Hồng      
       Nguyn Bng
  Giấc Mơ Hn Ho  

       Lương LHuyền Chiu
  Những Ci Tết Tuổi T 
       LThanh Cư
 
  Bạn Cũ   
       
Phan Phụng Dung
  Đn Xun Ny... Nhớ Xun
       
Xưa

      
 L Thị Đo
  
Ve Chai
       Mỹ Hiệp
 
   Cnh Mai NSớm
     
 Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
 
  Cnh Vạc Phương Trời   
      
Nguyễn Tường Hoi
  Con Tru CCủa Cha Ti 
       Vinh H
  Tết Trong Dĩ Vng
       V Thị N Hường
  Một Đời Người Một SPhận
      
 Trần Khổ
  Mừng Sinh Nhật
       Diệp Thế M
 
  Hải Ngoại Xun V Ti...   
      
Trần Thị Nết
   Yard Sale
       Đng Thị Ngọc N
 
   Ma Xun Của Mẹ   
      
Thu Phương
 
   Thnh Phố Nha Trang V
     
 Đm Noel

     
  Lương LBch San
 
   Dấu Chn Thời Gian
     
 Dương Anh Sơn
  Người Việt Ở Melbourne
      c Chu Ăn Tết
     
 Ph Vĩnh Sơn
  Hai Ba ng To V Trời  
      
Nguyễn Hữu Ti
  Thang Thuốc Nam
       Nguyễn Văn Thnh
 
  Dấu Chn Xưa    
      
Nguyễn Thị Thu (Cầu Gỗ)
 
   Xun Nay Vắng M
     
  H Thị Thu Thủy
  Tết Mậu Thn 1968 
       L Ph Thọ
   Thằng Cựng Chăn Tru
       Phan Đng Thức
   Tm Tnh Ngy Cuối  Năm
       Hong Tin - Phi Rm
   Chờ Ma Xun Tới 
     
 Tiểu Thu
  Thng Ging L
     
 Nguyễn Đn Huế Trang
  Chiếc o Mu Ru Xanh
     
 Phan Thi Yn

 


 


 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 diem27thuy@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Thy v gia đnh nng đ đến trại tị nạn Palawan, Phi Luật Tn hơn một năm nay nhưng hồ sơ xin định cư của gia đnh vẫn chưa nhc nhch v khi đến trại chồng nng đ khai tn người chị đ định cư ở Mỹ từ năm 1979 để được đon tụ theo diện anh chị em ruột thịt. Tưởng rằng mọi việc sẽ m xui như dự tnh, nhưng sau ba thng đợi chờ để gặp phi đon phỏng vấn của Mỹ th họ bảo rằng người chị khi đến trại tị nạn Hồng Kng đ khng khai tn chồng nng trong hồ sơ. Thế l gia đnh nng phải nằm lại tại hn đảo nhỏ b ny v khng biết đến bao giờ mới c cơ hội đi định cư như những gia đnh khc.

          Đm nay, Thy nằm bn đứa con bốn tuổi, c b thật khu khỉnh dễ thương đang ngon giấc v bn tri, chồng nng đang ngủ như chết v chiều nay một nhm bạn b trong trại tổ chức tiệc tất nin c mời chồng nng tham dự. Vốn l người thch ăn nhậu lại ham vui, chẳng lo lắng g đến việc định cư của gia đnh nn mỗi khi c tiền viện trợ chồng nng hay lm những mn nhậu thật ngon rồi mời bạn b đến chung vui, đi khi cũng say b tỉ.

 


 

          Đm đ khuya nhưng Thy khng ngủ được v đm nay l đm trừ tịch, nng để lng về với gia đnh, qu hương của mnh bn kia bờ đại dương. Nng nhớ lại những ngy Tết bn mẹ, bn những đứa em nhỏ dại m by giờ th xa qu v gần như mất ht trong tm tr của nng.

          Nơi tạm dung sau khi đến trại tị nạn l một căn nh sn lợp bằng l dừa nằm st bờ biển với những hng dừa cao vt. Những ngy cuối tuần thỉnh thoảng Thy cng những người bạn trong trại xch x lội ra biển bắt những con ốc hương, ốc nhảy về luộc với l xả chấm mắm gừng thật tuyệt vời. Đi khi đạp phải mấy con đồn đột th Thy la tong ln v chưa qun hnh ảnh con đĩa trong những đm ruộng ở qu nh. Những đm trăng sng nhn nh trăng chiếu lấp lnh trn mặt biển v tiếng sng vỗ r ro từ xa vọng lại, tim Thy nhi đau khi nhớ về một phương trời xa, nhớ đến mi tranh ngho yu thương nơi mấy chị em nng đ sống v lớn ln m by giờ đ nghn trng xa cch.

          Ngy ấy, sau khi cha nng mất trong một cuộc hnh qun ở chiến truờng xa, mẹ nng rời bỏ thnh phố Si Gn dắt du đn con về qu ngoại t tc. Thy l người chị cả lc đ mới vừa ln su tuổi v đứa em t cn nằm trong bụng mẹ chờ ngy sinh. Đứa em chưa một lần nhn được mặt người cha thn yu nhưng mỗi lần bị la mắng đều ln đầu h ngồi khc gọi Ba ơi! lm mẹ Thy vội vng m em nng vo lng dỗ dnh khng ngớt. Cuộc đời của mẹ Thy l một chuổi ngy di của những nhọc nhằn, cơ cực v buồn thảm. Cả cuộc đời của mẹ dường như khng c lấy một ma xun. Chồng mất khi mẹ nng đang ở tuổi ba mươi m phải cưu mang bốn đứa con cn qu nhỏ để c thể gip b một tay trong cuộc sống. Mẹ Thy l một người đn b chịu đựng, đảm đang nn cuối cng gia đnh nng cũng vượt qua được những kh khăn lc đầu. Mẹ Thy lun lun dạy bảo cc con rằng: Cc con nn cố gắng học v chỉ c học mới c thể thot khỏi cảnh ngho v thay đổi được cuộc sống m thi. V b khuyn cc con nn cố cng đn sch cho d mẹ c phải lặn lội thn c nơi bờ sng, qun vắng mẹ cũng cam lng.

 


 

          Những ngy cận Tết l những ngy khng vui của mẹ nng v b phải lm thế no cho bốn đứa con nhỏ dại của b bằng chị, bằng em với b con xm giềng. Chnh ci ăn, ci mặc cũng đ lm cho b hụt hơi huống hồ phải nhọc cng so b với thin hạ.  Lc ấy Thy cũng đ l một c gi ở tuổi dậy th v cũng biết gip mẹ qun xuyến việc gia đnh, nhất l săn sc cho ba đứa em. Dần dần Thy cũng hiểu được nỗi buồn v nỗi c đơn của mẹ khi mẹ nng l một ga phụ ở ci tuổi cn qu trẻ. C những đm sau khi mấy đứa em đ yn giấc, Thy nghe được tiếng thở di của mẹ cng những giọt nước mắt trong đm khc cho cuộc đời khng may của mnh. Mẹ nng dường như mất hẳn nụ cười từ đ cho d những lc vui nhất. Từ nỗi buồn thn phận trong cảnh mẹ ga con ci gậm nhấm trong người của mẹ nng, ngy chồng chất ngy đ đưa mẹ đến căn bệnh ngặt ngho, v phương cứu chữa.

          Thy rất thương mẹ nhưng nng chẳng biết lm thế no cho mẹ vui v chỉ biết gip mẹ lm mọi việc trong nh sau giờ tan học. Những lc hai mẹ con ngồi bn nhau, mẹ Thy thường nắm tay v bảo với nng rằng: Rồi đy con sẽ phải thay mẹ để lo cho cc em v mẹ biết mẹ sẽ khng cn sống được bao lu nữa. Nghe đến đy, Thy ng vo lng mẹ v nghẹn ngo khc, nng mường tượng đến một tương lai đen tối sẽ xảy đến cho gia đnh nng nếu một mai khng cn mẹ. Nng linh cảm rằng mẹ nng như đang chuẩn bị cho một chuyến đi khng bao giờ trở lại.

          Hai năm sau đ mẹ Thy qua đời trong những ngy cuối năm, sắp tết, bỏ lại bốn chị em nng sống trong cảnh mồ ci cả cha lẫn mẹ khi ở tuổi cn qu nhỏ; để lại mt nỗi đau thương khn cng trong lng Ngoại mỗi khi nhn đn chu cũng như sự ngậm ngi thương tiếc của  những kẻ qua đường khi mỗi chiều nhn hnh ảnh bốn chị em Thy ra ngồi ngoi ng chờ b Ngoại đến ngủ. Thy cảm thấy xt xa, rơi nước mắt trong cảnh ci ct của chị em nng khi nhớ đến cu ca dao: 

Cn cha cn mẹ th hơn

Khng cha khng mẹ như đờn đứt dy

 

          Nhưng c lẽ hon cảnh tạo con người, sống trong cảnh ngho khổ dường như con người trưởng thnh sớm hơn, nhất l trong một đất nước chiến tranh. Thy đ qun đi những ngy xun cũng như những ma xun đ qua đi trong đời nng để lo cho cc em. Những ngy xun đi qua đời nng l những ngy của tủi buồn v đơn ci cho d bn nng c một người đang yu nng tha thiết. Thy đi trong đời khng bằng những rộn rng của tuổi mộng mơ m bằng những bổn phận v trch nhiệm lc no cũng đ nặng trn vai. Chnh những tnh cảm ny đ lm cho nng trở nn hờ hững, lạnh lng bn cạnh một mối tnh tuyệt đẹp m cc bạn gi của nng hằng mơ ước m khng c được.

          Rồi Thy cũng đi lấy chồng như bao nhiu người con gi khc. Khng giống như mẹ nng trở thnh ga phụ ở tuổi ba mươi nhưng Thy cũng khng tm thấy một tnh yu đch thực trong hạnh phc lứa đi như nng mong ước. C lẽ cuộc đời của nng cũng đầy bất hạnh như cuộc đời của mẹ nng v hnh như những đức tnh của mẹ nng đ thm nhập vo nng lc no m nng khng hay biết để mi đến sau khi lấy chồng nng mới biết rằng nng l hiện thn của mẹ.

 Mấy ma o cưới đi qua, nng sống m thầm v chỉ cn biết yu con cũng như dnh hết tnh thương cho cc em m thi. Bao nhiu ma xun qua đi l bấy nhiu nỗi buồn chất chồng khi Thy nhớ đến ma xun đầu tin mấy chị em quấn quit bn nhau trong căn nh hiu quạnh thiếu vắng bng mẹ hiền. Từ đ, với Thy ma xun dường như khng cn nữa v:

     

Ti c chờ đu c đợi đu

Ai đem xun đến gợi thm sầu

Với ti tất cả đều v nghĩa

           Tất cả khng ngoi nghĩa khổ đau

Chế  Lan Vin

 

Bn ngoi sng vẫn vỗ r ro suốt đm thu. Một cơn g nhẹ len qua vch l lm Thy rng mnh v cảm thấy lạnh. Nng nghing mnh m con vo lng, đặt nhẹ  ln trn con nụ hn ngọt ngo yu thương rồi đưa tay vuốt nhẹ mi tc cn xanh của con v th thầm: Con ơi! Cuộc đời của b Ngoại cũng như cuộc đời của Mẹ đ khng c ma xun. Đm nay, đm giao thừa nơi đất khch, mẹ cầu nguyện cho đời con được nhiều may mắn tm được những ma xun đẹp nhất trong đời. Rồi Thy thiếp đi trong giấc ngủ muộn mng mặc cho một ma xun buồn đang lặng lẽ đi qua

 

 

 

 

 

Thu Phương
Những ngy gip Tết năm Kỷ Sửu

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2009- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương