Mục Lục

   Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 L Thị Lộc
  S To Qun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Cu Đối Tết 
     
 Vinh H

 

Xun
Q
u Nh


 
Phng S Du Xun KSửu 
       Quch Tấn Cang
 
Phng S Du Xun KSửu
       - Kỳ 2
 
       Quch Tấn Cang
 
 Hương Xưa...    
     
 L Thị Đo
 
  Hồi c Tết Qu Nh
      
L H
   Những Ngy Xun Thuở Ấy  
     
 Nguyễn Thị Thục
   TĐầu Năm  
     
 Trương Huyền Trường
   Tết... Học Tr  
     
 Nguyễn Văn X

 

Xun
Đ
ất Khch


   Đn Tết Đầu Tin Trn
     Đ
ất M
 

      
L Tm Anh
 
 Ninh Ha V Ti    
     
 Trần Thin Bảo
 
 Khng Đề    
     
 Ph Đức Lm
  Tuổi Con TRU 
     
 Phng Thị Phượng
   Hai Ci Tết Đầu Tin Nơi
     
 Đất Khch
 

     
 Ph Vĩnh Sơn
 


Hnh nh


 
Hoa Xun 
       SXương Hải
 
Tru B Tại Ninh Ha 
       SXương Hải - L Thị Lộc
 
Hnh nh Đn Xun Tại Cali
       L Lai

 

Hội Qun
Quảng Đng


 
Chc Tết
      Quch Tấn Cang
 
Tết Đi LCha
      Quch Tấn Cang


 


Ca Ht/Nhạc

     Tiếng Ht:

 
  Trần Thị Minh Nguyệt
 
   H Thị Thu Thủy

     Slide Shows:

   L Lai


    Trch Đoạn VTuồng Cải
 
Lương: "Tiếng Trồng M L
inh"

   Ng Trưởng Tiến


 

Tiếng Đn

      Tiếng Đn PIANO:
 
  Trần Lộc 


 

Kịch Vui
 

  Niềm Vui Nhn Đi
     
 Lương L Huyền Chiu

 

Chuyện Vui
 

  Chuyện Vui Cười
     
 Nguyễn Văn X 

TVi


 
 TVi Năm KSửu - 2009 
      
ABC Sưu Tầm (NXV)
   Người Tuổi Sửu - TRU
      
ABC Sưu Tầm (NXV)

 

Năm KSửu Ni Chuyện V Tru B


 
  Bạn Tru ! 
        
L Tm Anh
  Tản Mạn Năm Sửu V
      
Chuyện T
ru
 

       Việt Hải - Los Angeles
   Tru Ơi Ta Bảo Tru Ny
      
Nguyễn Phan L 
 
 Tản Mạn Về Tết KSửu
       2009

      
Nguyễn Văn Thnh
   Giữ Tru 
      
NhQu -  Trần Bnh Trọng
   C K D Ngỗng Chuyện
     
Con Tru

      
Vinh H
   Năm Sửu Viết VTru  
     
 Nguyễn Văn X


 

Tranh V
N
ghệ Thuật

   Hong Tin- Phi Rm


 

Kinh Nghiệm Sống

  Đạo V Đời - Tham Sn Si
      Tm Đoan
  Đi Tm Hạnh Phc
      Tm Đoan
  Bụi THIỀN
      Mục Đồng-Trần Thanh Thin
 

 

Chuyện Phiếm/
Tạp Ghi
 

  Cu Chuyện Văn Nghệ Văn
      
Gừng Cc Nhi Miệt Dưới

      Người XVạn
 
  Tru Gi Thch Gặm
      
CN
on
  

     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Ng Tối
      Trương Huyền Trường
  Tản Mạn VNgười Nh Qu
      Trần Khổ
  Thương Qu Sng Ơi !
      Trương Huyền Trường

 


Văn Ha
m Thực


   Bnh V G Cng
      Bnh Tằm Ngang Dừa

     
 Hong Tiểu Ca
 
  Chuyện Dưa Hấu Xưa&Nay
       Hong Nam (VHLA)
 
  Bnh Xo
      Canh Chua Bạc H

     
 Hong Nam
 
  Mắm, Mn Ăn Kh Qun 
     
 Hong Tiểu Ca
 
Bnh Căn Trn Phố
      
Si G
n

     
 L K Thương
 
Khẩu VNinh Ha
     
 Nguyễn TnhSức Khỏe

    Bệnh Tiểu Đường Loại 2
    
  BS Nguyễn Vĩ  Liệt

 

Chuyện
Đ
Đy
 

   Nhạc Xưa Nhạc Nay 
     
 Nguyễn Phan L
 
 Ma Xun Ni Chuyện Cng
      
Nh Văn ĐHồng Ngọc
 

       Lương LHuyền Chiu
 
  Tản Mạn VV Thuật
       
V Kienando

     
  Việt Hải - Hong Nam

 

Tr Chơi
D
n Gian NH
 

   Tr Chơi Dch Hnh 
     
 Nguyễn Thục
   Tr Chơi Cối Xay
 
 Tr Chơi ng Thụt
     
 Nguyễn Thục


 

Viết v
Ninh Ha
 

    Dấu Chn Tru Trn X
       
Trầm Hương

     
  Trần Thị Phong Hương
   C Một Thời Ninh-Ha
      Nhạc Trẻ
 

     
 Lương LMinh Tr  
   Khc Một Dng Sng 
     
 Trương Tiếp Trương

 


Viết v
ninh-hoa.com


   Ăn Tết Với Ninh-Hoa.com 
     
 Phạm Thanh Khm &
      Ph Linh Trn
   Ti Đi Thăm Ninh-Hoa.com 
     
 L Lai
 
Viết Tiếp Hnh Trnh Đến
      
Với Ninh-Hoa.com Của M

     
 Lm Thanh Nhn
   Đi Xa V Trở Về 
     
 Phan Nho
   Trở V 
    
  Phan Kiều Oanh
 
   Một Vi Cảm Nghĩ V
       
Trang Web

     
  Phạm Thanh Phong


 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

    Kinh Tế Việt Nam Năm 2008
       Nguyễn Văn Thnh
   Qu Trnh Pht Triển  Kinh
      
Tế Của Nhật Bản TMinh
      
Trị Thin Hong Cho Đến
       
Ngy Nay

     
 Nguyễn Văn Thnh
 
  Suy Thoi V Khủng Hoảng
       
Kinh Tế Tại Hoa K

      
Nguyễn Văn Thnh


 

Viết VNhững Ngi Trường
 

    Những Nốt Nhạc Đầu Tin
     
  Lương LHuyền Chiu
 
  Trường Xưa Của Ti
      
L H
 
   K c VTrường G
       
Muồng, Ninh Ha

     
  Phạm Thanh Phong
 
   K c VTrường Trung
      
Học Đức Linh

     
  Ph Du
    Trch Đoạn Hồi K Của
       
Đốc Học TRẦN C
ẢNH

    
  Phan Kiều Oanh
 
  Đỉa Ninh Ha
     
  Phạm  Văn Thịnh


 

Du Lịch
 

    Đường VMiền Ty
       
Nam  B

     
  Lương LBch San
 
  Gc Việt Ở Fitur Madrid 2009
     
  Lm Thanh Nhn

 

Đặc San NH
Kỷ Niệm 5 Năm

 

    Tản Mạn ĐẶC SAN 5 Năm
     
  Nguyễn Văn Sanh- NXV

 

Văn Học
N
ghệ Thuật

 

    Cảm Nhận TNam Kha
     
  L  Anh Dũng
   Tnh Yu Đi Lứa Trong Ca
      
Dao Tục Ngữ Ni VTru

    
  Vinh Hồ 
 
   Tiếng Đn TB V
      V
ũ Điệu Bharatanatyam
       
Của  Kim Loan

     
  L Văn Ng
 
   Sn Khấu Pha Sau
     
 Dương Cng Thi - Anh Thy
 


Thơ Vui
 

   Đời Tru
       T Trinh
   Mừng Sửu Ln Ngi
       T Trinh
 
T
 

   Một Thời
       L Tm Anh
  Cht Sương

      
 Nguyễn Thị Bảy-Hương Đi
  Xun K Sửu
      
 Nguyễn Thị Bảy
 
  Thn Tru...    
      
 Huy Bạch
  Xun Xa Xứ...
      
 Huy Bạch
   Nồng Nn Hương Xun
       Nguyễn Thị Thanh Bnh
  T XUN Phỏng Dịch      
       Nguyn Bng
 
   Chẳng Dấu G Anh
     
  Ph Du-Phạm Thanh Phong
 
  TDạo y
      
Nhạn Đ
   Nuối Tiếc
       Hương Đi
 
  Mừng Xun
      
L Thị Đo
  Lm Bi T Thật L Nhanh
      Trần Minh Hiền
  Nha Trang Nắng Lụa My
      
Đo

      Tường Hoi
 
  Xun Tha Hương    
      
Đinh B H
 
Dạo Phố Ma Xun    
      
Vinh H
   Cn Đ Ma Xun
       Nam Kha
   Giao Thoa nh Sng
       Nam Kha
  Nhớ Xun Đoản Khc 4 
       L Lai
  
Hẹn Với Ma Xun
      
Nguyễn Phan L 
   Nỗi Lng
       Phương L
 
Xun Lng Cn Mi Đu Đy         Hải Lộc
 
  Xun HLạc    
      
Thanh Mai
 
  Xun Khai    
      
Thanh Mai
 
Xun Xưa    
      
Thanh Mai
 
  Chiều Qu    
      
Diệp Thế M
 
  C Tin Trong Lng Anh
      
Thụy Nguyn
  C L Tnh Nhn Mới
      Trần Thị Minh Nguyệt
  Hương Biển Mặn M Xun
      Quch Giao
 
  Biển Trầm Lun
      
L Văn Quốc
 
  Chc Xun
      
Phi Rm
 
   Gởi Cnh Chim Xa
     
 Dương Anh Sơn
 
  Vui Xun XLạnh    
      
Mai Thi Vn Thanh
   Đ Vng
       Kim Thnh
   Trở Trời - Slide Show
       Kim Thnh
 
  Thng Ging Khc
      
Nguyễn Văn Thnh
   Đn Xun XNgười
       Thi Thi
  t Cay
      
Thi Thi
 
  Xun Viễn X
      
Thi Thi
 
  Xun Ti Ngộ
      
Trần Đnh Thọ
 
  Xun Chiều    
      
Nguyễn Thị Thu -Hoi Thu
   Tuổi Con Tru
       Anh Thy (Dương Cng Thi)
 
Sắc Xun
     
 Nguyễn Tnh
 
  Mừng Đo Tuế
      
Nguyễn Thị Thanh Tr
  Dng Xun
      
 Nguyễn Thanh Trc
 
  Xun Tnh Thng Ging    
      
Tiểu Vũ Vi
 
  Đm Xun    
      
Tiểu Vũ Vi
 
TXun    
      
Anh Vũ - Thiện Tn
 
  Ca Khc Ma Xun   
      
L Trung - L Duy Vũ
 
  Vịnh Con Tru    
      
Nguyễn Văn Xanh
 


Văn

 

  V Qu Xưa
       L nh
  Những Lần Đầu Tin
      Trần Thin Bảo
  Tru Trắng Tru Đen
       Nguyn Bng
  nh Xun Hồng      
       Nguyn Bng
  Giấc Mơ Hn Ho  

       Lương LHuyền Chiu
  Những Ci Tết Tuổi T 
       LThanh Cư
 
  Bạn Cũ   
       
Phan Phụng Dung
  Đn Xun Ny... Nhớ Xun
       
Xưa

      
 L Thị Đo
  
Ve Chai
       Mỹ Hiệp
 
   Cnh Mai NSớm
     
 Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
 
  Cnh Vạc Phương Trời   
      
Nguyễn Tường Hoi
  Con Tru CCủa Cha Ti 
       Vinh H
  Tết Trong Dĩ Vng
       V Thị N Hường
  Một Đời Người Một SPhận
      
 Trần Khổ
  Mừng Sinh Nhật
       Diệp Thế M
 
  Hải Ngoại Xun V Ti...   
      
Trần Thị Nết
   Yard Sale
       Đng Thị Ngọc N
 
   Ma Xun Của Mẹ   
      
Thu Phương
 
   Thnh Phố Nha Trang V
     
 Đm Noel

     
  Lương LBch San
 
   Dấu Chn Thời Gian
     
 Dương Anh Sơn
  Người Việt Ở Melbourne
      c Chu Ăn Tết
     
 Ph Vĩnh Sơn
  Hai Ba ng To V Trời  
      
Nguyễn Hữu Ti
  Thang Thuốc Nam
       Nguyễn Văn Thnh
 
  Dấu Chn Xưa    
      
Nguyễn Thị Thu (Cầu Gỗ)
 
   Xun Nay Vắng M
     
  H Thị Thu Thủy
  Tết Mậu Thn 1968 
       L Ph Thọ
   Thằng Cựng Chăn Tru
       Phan Đng Thức
   Tm Tnh Ngy Cuối  Năm
       Hong Tin - Phi Rm
   Chờ Ma Xun Tới 
     
 Tiểu Thu
  Thng Ging L
     
 Nguyễn Đn Huế Trang
  Chiếc o Mu Ru Xanh
     
 Phan Thi Yn


 


 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 diem27thuy@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Anh trở về thnh phố qu hương

 Con sng đ hong hn rơi ngơ ngẩn

 Ngi trường đ một thời diễm mộng

 Trong cơn m c thấy lng buồn?

 Trần hoan Trinh

 

          Con tu đổi cấp chầm chậm chạy ra pha cửa biển. Khng gian mờ đục trong ln hơi nước che khuất chn trời. Gi bn đảo vần xoay, phần phật tiếng cờ. Trn đỉnh chiến hạm, ngọn radar uể oải từng vng quay tiếc rẻ mấy ngy nghỉ bến rộn r bng sắc thnh phố. Tiếng ci tan nhiệm sở vận chuyển vang ln từ lu m hắn vẫn đứng lơ đng trn bong tu nhn quanh bờ vịnh. Lng Ci dưới chn đo Hải Vn dập vi sau bờ ct xa, mong manh con sng x bờ mặn xt hồn người. Phật Đi cao gần Ng-Ba-Đi-Huế ẩn hiện sau hng cy chắn gi đan thnh vệt xanh thẫm trong bng hong hn. Phật ngồi quay lưng về biển c lẽ khng thấy được những bng đời u uất bn kia bờ vịnh im lm. Bi dương cuối thnh phố ngăn tầm mắt nhn lối về Thương Cảng. Con đường dọc bờ sng xanh dng phượng, rạng rỡ mu my bng bạc thu phn. Cũng hng cy soi bng nước đ trổ hoa rực đỏ thng bi trường rộn rng ước hẹn. Bến nước H Thn trong xanh, bẽn lẽn chuyến đ ngang c bầy con gi học tr chm chm mi hồng. Tiệm sch bn đường, qun c ph gc phố. Say đắm mắt ai nhn, cuống qut t o cuối tuần bước chn thiếu nữ. Thnh phố tuổi nhỏ quần quy kỷ niệm. Nơi hắn đ lớn ln, bỏ đi, quay về, v tnh con sng. Từ lu hắn như đứa b ham hố nhặt nhạnh từng vin sỏi mu lăn lc trn đường, lng rộn rng vui. Thằng b nhn chiếc lọ thủy tinh vơi dần từng hn bi kỷ niệm sặc sỡ m lng thờ ơ chẳng biết. Chiều nay hắn chợt thấy tiếc rẻ như vừa đnh mất một điều g thật qu bu. Vin cuội trắng thong mu ru vừa lăn qua tr nhớ, lng đng tiếng buồn sng vỗ.

 

          C bạn cũ thời trung học lập gia đnh hm nay. Giờ ny c lẽ thnh phố đ ln đn. Hắn nghĩ đến tiệc cưới đang bừng ln trong xim y dạ vũ. C tiếng sng thở di bọt bo bờ đ cũ. nh trăng tan tnh trn mặt nước. Mi cho quấy động con đ đm lặng lẽ qua sng. Cnh chim biển đơn ci bay chao ngang mũi tu.

 

          Buổi trưa, trước khi về lại chiến hạm, hắn nhờ người bạn lnh mang qu cưới đến nh. Đốt thuốc chờ bạn trong qun vắng bn sng, hắn bng khung nghĩ về thời mới lớn đầy hoang vọng. Thời vừa biết yu, huyền hoặc niềm vui dại khờ tưởng mnh được yu. Lng khng buồn lắm, hắn ngồi đ, gi nua bi hồn vương vi nắng chiều. Chuyến ph qua sng chợt lnh đnh nỗi hoang mang về một mối tnh đầu. Nghi vấn chong đến phiền h. Nỗi hạnh phc được yu, chong ngợp ha thn khiến hắn khng c th giờ hỏi han lng mnh. Chiếc o len mu ru gối đầu đm cuối năm lm bo, vng vất tiếng ht du ca, thơm hương rất lạ. Hạnh phc được mời rao chia đều cho lũ bạn năm bảy đứa trong gian phng b bết giấy mực. Bầy văn thi sĩ (mới) lớn ồn o về mỗi nng thơ của mnh để rồi m mệt ngủ vi chẳng cần chi cht mơ mộng dỗ dnh. Cn lại hắn chới với trong thảng thốt hạnh phc. Chiếc o len nồng ấm vng tay m, rạo rực giấc mơ lạ lng cơn xc động. Trong giấc mơ long thong buổi chiều tan học, ngập ngừng chuyến ph qua sng, v hng phượng xanh rũ bng sn trường. Chn so diễm, mi hồng. Mắt đẹp thy dương, trm anh huệ trắng gio đường. M lm đồng tiền ngt mi cam qut. Tc ngắn thanh xun. Giọt lệ của đ. Mi tc thề di sung như my, thẳng tắp hng cy rợp mt đường Thống Nhất. Chn dung tnh yu mơ hồ trừu tượng với nhiều mắt mi dng tc v mộng mị l nền đ lm hắn tru trơ thui chột giữa những mối tnh đầu.

 

          Gần đy trong dịp chiến hạm vo nghĩ bến Nha Trang, hắn tnh cờ gặp lại c gio dạy Php văn mấy năm đầu trung học. Trong lc người d họ xa đang lng tng tm lời giới thiệu với c gio đồng nghiệp về người đn ng lạ mặt đường đột đến trường tm thăm, th hắn đ thn mật ln tiếng cho hỏi. C Kim chăm ch nhn hắn hồi lu rồi bật gọi tn hắn mừng rỡ.

-     Ci nn hải qun vng chi qu lm c cứ ngờ ngợ.

Hắn cười.

-       Gần mười năm rồi, thưa c. Vậy m c vẫn đẹp như xưa.

Đi mắt c đẹp trong sng. Vết sẹo nhỏ cuối chn my như một nt duyn. C Kim tinh qui nhn hai người, lắc đầu.

-        C Ty coi chừng miệng mồm mấy ng lnh ny. Nhất l ng chu của c đ. Ai đời, mới mười ba mười bốn tuổi chớ mấy m sng no cũng m cặp ngồi bn đường chờ c rồi lẽo đẽo đi theo tới trường.

D Ty liếc nhn hắn, đui mắt di kn đo nt điểm trang.

-       Chắc l mối tnh đầu của chu phải khng?

-      Tnh đầu l để nhớ về, để ray rứt... m chu th ray rứt triền min nn chẳng biết đu m ni. Tnh cuối mới đng kể phải khng d?

Rồi hắn nửa đa nửa thật phn bua với c gio cũ.

-        Em đang đi tm tnh cuối đ c! Phải chi b d trẻ đẹp ny c lin hệ b con... xa thm cht nữa l em nho v yu liền. Cn về mối tnh đầu th... dạo đ hơn một nửa trường, hễ ai l đn ng con trai th cũng yu c ro trọi. Mỗi sng em ngồi trước nh l để chờ thằng Chạy, chu họ của c ở dưới qu ln trọ học, cng đi tới trường. Cũng nhờ c tưởng... bở nn hai đứa mới được c dẫn đi Kim Chu coi cin.

C Kim điểm mặt hắn.

-         Thi bớt xạo đi cho c nhờ. C Ty nhớ đề phng ng chu ny cho kỷ nghe!

 

          Năm hắn học đệ tứ, c Kim lập gia đnh rồi theo chồng đổi vo Nha Trang. Bầy học tr con trai thất tnh, cp cua giờ Việt Văn thầy Đồng ko nhau đi ăn thịt b kh cạnh rạp Lido. Hắn v thằng Chạy lun lun c chuyện thm cung b sử về c Kim để được mời. Cả bọn nng ruột ngồi chờ thằng Chạy nhẩn nha hp chn nước mắm cay, uống cạn chai x xị, rồi mới hắng giọng kể cu chuyện ly kỳ b mật. Hắn ngồi gật g xc nhận, thỉnh thoảng nm cht mắm muối cho cu chuyện thm đậm đ, đng đồng tiền bt thịt b kh.

 

          Phải mất hết mấy buổi sng thằng Chạy mới thuyết phục được hắn. Thế m buổi tối sau khi Me hắn cho php đến ở lại học bi với thằng Chạy, hắn lại ngại ngần khng muốn mạo hiểm lm chuyện ty trời. Nhất l lc thằng Chạy th thật với hắn những chuyện kể nhn ln c đều l chuyện phịa. Thằng Chạy phải năn nỉ mi hắn mới xiu lng. Hai đứa nn thở, mắt mở căng chờ đợi. Tiếng nước dội rc rch lẫn trong tiếng c ht từng qung ngắn bi La Plus Belle Pour Aller Danser m hắn thường nghe Sylvie Vartan trong chương trnh nhạc ngoại quốc yu cầu khng t được tiếng trống ngực đnh thnh thịch. Khe cửa hở bị che khuất một phần lớn v tấm khăn tắm treo lơ lửng. Hai đứa x xo tranh ci. Thằng Chạy một mực miếng trắng hiếm hoi mờ mờ lay động đ l khoảng da thịt địa đng chứ khng phải mu trắng chiếc khăn. Hắn cũng muốn tin như vậy v cảm thấy như bị nghẹt thở. C Kim, tc ước sủng trong chiếc o ngủ lụa ngắn, đi chn trắng hồng thun di bước qua nh ngang sng rực nh đn. Hai thằng b mười bốn tuổi ngồi nn thở nhn theo.

 

          Thất tnh tập thể mi cũng chn. Chn như thầy Ưng Đồng vẽ cả thi dương hệ ln bảng để giải thch cu văn của Xun Diệu. Chiều ln dần dần, ti cng đi trời cng tối... Biển sng Tin Sa, Mỹ Kh lại tro dng nỗi vui hồn nhin mới lớn. Ch l Phước Tường khng kịp chn, xanh cht m vui. Đứng đ trn đỉnh ngọn ni thấp, nhn biển Đng sng tro lng xn xao giấc mộng viễn du. Vng quay xe đạp khng hề thấm mệt đ đưa hắn v bạn b qua đồi bi xa Ngũ Hnh, Cửa Đại hoặc su trong vng nước lặng Cự Đề, Thủy T. Khng hiểu v sao, ngồi bn dng sng lặng lờ hắn chợt cảm thấy buồn. Hắn nghĩ về tiếng cười của những người đn b son phấn v đm lnh viễn chinh ngồi đứng bn đường lc cả bọn đạp xe qua Lin Chiểu, Nam . Du ca. Nhạc Trịnh. Lm bo. Ma h về nh ở Huế. Bầy chị em tn nữ trước trường Phan thanh Giản. Những mối tnh mở ngỏ, chia xẻ với bạn b cơn mưa đm, cnh cửa khp mở lầu cao, nỗi nhớ. Thm thắt vi chuyến thất tnh c bạn b ồn o cưu mang gim hờn on. C một mối tnh để ring. Vời vợi con dốc nghing lối về, gin bng giấy đong đưa lửa hạ. Hắn lớn ln

 

          C gio, học tr say sưa thăm hỏi chuyện bạn cũ trường xưa qun cả thời gian. C Kim cho từ gi lc tiếng chung bo giờ tan chơi ro vang.

-     Thi để c vo lớp kẻo học tr lại mừng hụt. C dịp gh lại thăm c.

          Hắn xc động nhn theo dng c gio khuất sau lớp học cuối dy hnh lang. Bng khoảng đời mười năm vụt quay trong tr tưởng về một thơ ấu đ qua. Những mất mt tm thấy, lớn ln gi nua, lựa chọn bức bch, bn ny bn kia... cho d se lng vẫn hoi hoi ở đ thiết tha kỷ niệm.

 

          Hắn ngỏ lời hẹn đn d Ty sau giờ tan trường. C gio trẻ e lệ, cắn mi, nhn hắn gật nhẹ đầu. D Ty trau chuốt trong chiếc o di lụa thu, dịu dng bước chn đi về lớp học. Hắn mừng rỡ bắt gặp lại niềm thn thiết cũ. Ngi nh cổ knh trong Thnh Nội, gần cửa Đng Ba, sau Tết Mậu Thn. C sinh vin nhỏ nhắn thy mị, tc ngang vai đơn sơ, lặng lẽ dọn dẹp khoảng sn gạch c hn non bộ trước sn nh.

-   Đứa m v nh rứa Ty? Tiếng người cha gi m la, ho s sụ, vẳng ra từ nh trn.

-     Dạ, chu ngoại bc Thng Tằm theo đon thanh nin sinh vin ra Huế lm cng tc x hội tới thăm.

-    Giỏi h! Con Thu mạ mi c thường khng? Ba Mạ mi hay thiệt, dọn v lại Đ Nẵng chưa được một năm th ngoi ni bị tụi hắn v ph tuơ hết. Người m chn sống người th khng cn chi m ni nữa.

 

          Hắn bước vo gian nh trn knh cẩn cho người b con trưởng thượng rồi lặng lẽ ra đứng ht thuốc ở đầu hin nh. Ngần ngại nhn khun mặt xanh xao v đi mắt quầng su của người d họ trẻ chỉ lớn hơn vi tuổi, hắn muốn tr chuyện thn mật như những lần gặp trước nhưng sao lng qu ngại ngần. Cả thnh phố đổ vỡ tang thương, chết chc nghẹn ngo. Chỉ mới hai ngy gip đỡ dọn dẹp ở khu Ty Lộc m cảnh chết chc đổ nt kinh hong đ lm hắn buồn muốn khc. Đường Mai thc Loan hoang vắng xc xơ. Chợ Xp bn nh tn tạ vắng cảnh bn mua. Trong nắng chiều, cửa thnh Đng Ba quỵ xuống thiểu no như một thn xc tật nguyền.

 

          Đ hơn bốn năm, khun mặt gầy xanh của d Ty v cu ni buồn như tiếng thở di vẫn đeo đuổi trong tr nhớ hắn. Người Huế ở đy đy đọa nhau đến chỗ cng mạt. D muốn được đi thiệt xa, đi ra khỏi bng cổ thnh m u đang đ nặng ln đời sống với lề thi khắt khe.

 

          Buổi tối hm đ, trong nh sng mờ ảo của qun caf bn bờ biển, d Ty đẹp thẹn thng như c gi mới lớn. Họ ngồi nhắc lại buổi chiều mấy năm trước. D Ty gầy xanh khc đến quầng thm v Huế-của-d tang thương lặng lẽ nhn từng sợi khi thuốc vấn vương m nghe lng mnh cơ hồ tơ động. Nhn theo bng người thanh nin đang bước ra khỏi cửa thnh, nng đ ước ao chấp cnh bay cao. 

Hắn du c gi bước theo chn sng. Đm huyền hoặc. Khng gian thinh lặng. Bng cổ thnh xa xi, hoang phế chm su.

 

 

 

Phan Thi Yn

 

 

 

 

 

Trang XUN 2009- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương